Современная белорусская культура: культура Беларуси в общемировом контексте
старонка7/12
Дата канвертавання18.03.2016
Памер0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Заключэнне

Такім чынам, знаходзячыся ў цэнтры магістраляў, якія вядуць з поўначы на поўдзень і з захаду на ўсход, а значаыць, адчуваючы на сабе, з самых старажытных часоў, уплыў культур не толькі роднасных славянскіх і суседніх народаў, але і народаў, тэрыторыі пражывання якіх знаходзяцца на значнай адлегласці, народ Беларусі на працягу сваёй шматвяковай гісторыі стварыў самабытную культуру, якая ўвайшла ў славянскую і агульначалавечую культуру.

З цягам часу фарміравалася і асноўная ідэя беларускай культуры – духоўна-культурнае развіццё народа. Яго нацыянальнае самавызначэнне павінна ажыццяўляцца на шляхах абнаўлення і развіцця сучаснай беларускай дзяржавы, адным з прызначэнняў якога з'яўляецца захаванне і развіццё самабытнай культуры свайго народа, інтэграванай у сістэму сучаснай агульнаеўрапейскай і сусветнай цывілізацыі.

У значнай ступені гэтыя працэсы звязаныя з гістарычнай памяццю народа, які ўмее адсяваць нядобрае і захоўваць лепшае ў мэтах агульнага росквіту. Важнай часткай нашай гісторыі з'яўляецца памяць пра вядомых дзеячаў навукі і культуры, якіх дала свету беларуская зямля. Гэта такія навукоўцы, як Казімір Семяновіч – вынаходнік шматступеннай ракеты (17 ст.); Якуб Наркевіч (Едка) – першаадкрывальнік электраграфии; Ігнат Дамейка – народны герой Чылі, даследнік яе прыродных багаццяў, заснавальнік універсітэта ў Сант'яга; Герман Маліноўскі – вядомы нямецкі матэматык і фізік; Аляксандр Чыжэўскі – заснавальнік геліябіялогіі; Леў Арцымовіч – вядомы вучоны ў галіне тэрмаядзернага сінтэзу; Соф'я Кавалеўская (Карвін-Крукоўская) – вядомы матэматык; Ганна Тумаркіна – першы ў Еўропе і Беларусі прафесар філасофіі, якая атрымала свой тытул і працавала ў Берне.

З старажытных беларускіх родаў выйшлі і такія вядомыя ва ўсім свеце людзі, як даследчык-падарожнік Мікалай Пржэвальскі і авіяканструктар Павел Сухі. У галіне мастацтва і літаратуры – гэта паэт Гіём Апалінер (Кастравіцкі), кампазітар Дзмітрый Шастаковіч, Оскар Мілаш – французская і літоўскі пісьменнік, Марк Шагал – мастак з сусветным імем.

Кожнае пакаленне ўносіць свой уклад у гісторыю свайго народа. Хочацца верыць, што цяперашнія пакаленн, якія жывуць на беларускай зямлі, захаваюць і помножаць лепшае, што зрабілі іх папярэднікі для беларускага народа і ўсяго свету ў цэлым.


Содержание


ЗМЕСТ 2

УВОДЗІНЫ 4

Агульнае і адметнае ў культуры Старажытнай Беларусі 6

Беларуская культура ў духоўным жыцці Вялікага княства Літоўскага (XIV–XVI ст.) і Рэчы Паспалітай (XVI – XVIII ст.) 9

Культура Беларусі ў складзе Расійскай Імперыі 15

Сучасная беларуская культура ў кантэксце сусветнай культуры (ХХ – пач. ХХI ст.) 25

Філасофскія і сацыяльна-этычныя погляды ў беларускай літаратурнай творчасці 27

Мастацтва і беларускі фальклор 29

Беларускае музычнае і тэатральнае мастацтва 33

Дзяржаўная палітыка Рэспублікі Беларусь у галіне культуры 36

Заключэнне 41

Содержание 43

Введение 45

Общее и особенное в культуре древней Беларуси 46

(IX – XII ст.) 46

Белорусская культура в духовной жизни Великого княжества Литовского (XIV – XVI вв.) и Речи Посполитой (XVI – XVIII вв.) 49

Культура Беларуси в составе Российской Империи 55

(1795-1917 гг.) 55

Современная беларусская культура в контексте мировой культуры (ХХ – начало ХХI вв.) 65

Философские и социально-этические взгляды в белорусском литературном творчестве 68

Искусство и белорусский фольклор 71

Белорусское музыкальное и театральное искусство 74

Государственная политика Республики Беларусь в области культуры 76

Заключение 82

ЛІТАРАТУРА/ЛИТЕРАТУРА 84Введение

Исторический путь становления и развития белорусской культуры является сложным и противоречивым. На этом пути были периоды настоящего взлета, но случалось и такое, когда само её существование оказывалось под серьезным вопросом. К счастью, в самые трагические для белорусской культуры времена у неё всегда находились надежные защитники, и процесс духовного распада останавливался, начиналось её возрождение и восхождение новым высотам, что мы и наблюдаем в настоящее время.

Для Беларуси всегда был характерен интенсивный процесс взаимодействия культур. И потому становление и развитие белорусской культуры невозможно понять вне учета воздействия на неё прогрессивных тенденций русской, украинской, польской, литовской культур. Многие белорусские мыслители в равной степени принадлежат культурам соседних, братских народов. Это – С.Будный, М.Смотрицкий, К.Лыщинский, С. Полоцкий, Г.Конисский и др.

К сожалению, на протяжении длительного периода недооценивались культурные связи белорусского народа с передовыми странами Западной и Центральной Европы (Италией, Францией, Чехией и др.). Наиболее значительными они были в эпоху Возрождения, достаточно ярко проявились и в эпоху Просвещения. Этим объясняется тот факт, что в белорусской культуре, начиная с 10 века, постоянно соперничали два направления – западное и восточное.

“Проблема выбора между Западом и Востоком и искреннее неприятие ни одного, ни другого являются основными признаками истории белорусского народа. Пример Ф.Скорины, о котором до сих пор неизвестно, кем же он был, – либо католиком, либо православным, а возможно, и тем, и другим одновременно, запечатлевает это феномен белорусского духа и индивидуальности в душе нашего первого интеллигента. Эту черту белорусская интеллигенция сохранила и до сей поры, чему есть известные причины”1.

За долгое время своего существования Беларусь прошла исторический путь от подавляющей неграмотности до создания литературно-художественных произведений мирового уровня и научных открытий, от народных промыслов и бытовой культуры до величественных храмов, дворцов, современных архитектурных ансамблей. И в начале 3-его тысячелетия Беларусь представляет собой сформированное, целостное, своеобразное социокультурное пространство, границы которого приобрели свою определенность в большей степени в 20 веке.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка