Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
старонка8/9
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Tabuľka č. 18 Sumy efektívnych teplôt


2009

dátum

SET °C

začiatok náletu

22.4.

108

vrchol 1.gen.

13.5.

222

 vrchol 2.gen.

17.6.

482Graf č. 7 Nálet obaľovača jablčného (C.pomonella) v roku 2009 v Nových Zámkoch


V lokalite Nové Zámky bol zaznamenaný nálet obaľovača jablčného 22.4. v počte 0,33 dospelcov na feromónových lapačoch, pri SET°C 108. Vrchol náletu prvej generácie bol 13.5.2009, kedy bol počet dospelcov na feromónových lapačoch 18 dospelcov, pri SET °C 222. Vrchol druhej generácie je silnejší než prvej generácie a bol zaznamenaný na feromónových lapačoch dňa 17.6.2009 pri SET°C 482. O mesiac neskôr 17.7.2009 bol zaznamenaný vrchol náletu tretej generácie v počte 7,66 dospelcov na feromónových lapačoch, SET °C 791. Koniec náletu obaľovača jablčného začínal dňom 28.8.2009. Letové maximum v roku 2009 bolo 17.6.2009. Obaľovač jablčný mál v tomto roku tri generácie. Najsilnejšia bola druhá generácia.

4.3.2. Signalizácia obaľovača slivkového (G. funebrana)

V nasledujúcich tabuľkách a grafoch sú znázornené nálety obaľovača slivkového (G. funebrana) v roku 2009 v Nových Zámkoch.


Tabuľka č. 19 Nálet obaľovača slivkového

Dátum

Počet
Dátum

Počet

13.5

5,0
19.6

4,5

15.5

1,0
22.6

4,5

18.5

1,5
26.6

2,5

20.5

5,3
29.6

0,0

22.5

2,5
3.7

2,0

25.5

5,5
8.7

4,0

28.5

0,0
13.7

19,0

1.6

0,0
15.7

1,0

5.6

6,5
17.7

1,5

8.6

4,5
20.7

2,5

10.6

0,0
22.7

1,0

15.6

13,5
24.7

1,5

17.6

2,0
29.7

3,5Tabuľka č. 20 Sumy efektívnych teplôt pre obaľovača slivkového (C. funebrana)

2009

dátum

SET °C

začiatok náletu

13.5.

222

vrchol 1.gen.

15.6..

462

 vrchol 2.gen.

13.7.

729


Graf č.8 Nálety obaľovača slivkového (C. funebrana) v roku 2009 v Nových Zámkoch.

Začiatok náletu obaľovača slivkového v ovocnom sade Nové Zámky bol zaznamenaný 13.5.2009 v počte 5 dospelcov na feromónových lapačoch, pri SET °C 222. Vrchol letu prvej generácie bol 15.6.2009 v počte 13,5 dospelcov na feromónových lapačoch, pri SET =462°C - podľa údaju z meteo stanice. Vrchol druhej generácie bol zaznamenaný 13.7.2009 v počte 19 dospelcov na feromónových lapačoch. Letové maximum obaľovača slivkového pre rok 2009 bolo dňa 13.7.2009 v počte 19 dospelcov. Koniec náletu obaľovača bol od 30.7.2009. V tomto roku mal obaľovač slivkový dve generácie.


4.3.3. Signalizácia obaľovača broskyňového (východného) (Cydia molesta)

V nasledujúcich tabuľkách a grafoch sú zaznamenané nálety obaľovača broskyňového (C. molesta) v Nových Zámkoch v roku 2009.


Tabuľká č. 21 Nálety obaľovača broskyňového

Dátum

Počet
Dátum

Počet

22.4

3,00
8.6

1,00

24.4

0,00
10.6

0,00

27.4

3,00
15.6

5,00

29.4

1,00
17.6

14,00

2.5

3,00
19.6

4,00

4.5

0,00
22.6

2,00

6.5

0,00
26.6

5,00

11.5

4,00
29.6

0,00

13.5

0,00
3.7

2,00

15.5

0,00
8.7

0,00

18.5

0,00
13.7

0,00

20.5

11,00
15.7

17,00

22.5

2,00
17.7

4,00

25.5

0,00
20.7

9,00

28.5

1,00
22.7

2,00

1.6

1,00
24.7

1,00

5.6

0,00
29.7

5,00


Tabuľka č. 22 Sumy efektívnych teplôt pre obaľovača broskyňového

2009

dátum

SET °C

začiatok náletu

22.4.

108

vrchol 1.gen.

20.5.

275

 vrchol 2.gen.

17.6.

482

vrchol 3.gen.

15.7.

760Graf. č. 9 Nálety obaľovača broskyňového (Cydia molesta) v roku 2009 v Nových Zámkoch.
V lokalite Nové Zámky bol zaznamenaný začiatok náletu 22.4.2009 v počte 3 dospelcov na feromónoých lapačoch, podľa meteo stanice pri SET=108°C. Vrchol prvej generácie bol zaznamenaný 20.5.2009 v počte 11 dospelcov na feromónových lapačoch, pri SET = 275°C zo záznamu z meteo stanice. Vrchol druhej generácie bol zaznamenaný 17.6.2009, kedy na feromónových lapačoch boli zaznamenaní dospelci v počte 14, pri SET = 482°C podľa údajov z meteo stanice. Vrchol tretej generácie bol zaznamenaný feromónovými lapačmi 15.7.2009 v počte 17 dospelcov, pri SET = 760°C. Letové maximum tohto obaľovača bolo 15.7.2009. Koniec náletu je bol od 30.7.2009. Obaľovač broskyňový mal v tomto roku tri generácie. Na základe grafu najsilnejšou generáciou bola tretia generácia obaľovača broskyňového.
4.3.4. Signalizácia obaľovača trnkového (Grapholitha janthinana)

V nasledujúcich tabuľkách a grafe je zaznamenaný nálet obaľovača trnkového (G.janthinana) v roku 2009 v Nových Zámkoch.


Tabuľka č. 23 Nálet obaľovača trnkového (G.janthinana)

Dátum

Počet
Dátum

Počet

27.4

0,33
15.6

7,67

29.4

0,00
17.6

23,00

2.5

6,67
19.6

11,66

4.5

3,33
22.6

5,33

6.5

0,00
26.6

7,66

11.5

3,33
29.6

1,33

13.5

2,67
3.7

6,00

15.5

0,67
8.7

2,00

18.5

1,33
13.7

0,00

20.5

3,33
15.7

0,33

22.5

0,67
17.7

2,33

25.5

1,00
20.7

0,00

28.5

0,67
22.7

0,33

1.6

1,00
24.7

0,00

5.6

1,00
29.7

2,66

8.6

2,00
12.8

1,33

10.6

1,00
28.8

1,66Tabuľka č. 24 Sumy efektívnych teplôt pre obaľovača trnkového


2009

dátum

SET °C

začiatok náletu

27.4.

128

vrchol 1.gen.

2.5.

159

 vrchol 2.gen.

19.6.

506

vrchol 3.gen.

29.7.

929Graf. č. 10 Nálet obaľovača trnkového (G.janthinana) v roku 2009 v Nových Zámkoch


V lokalite Nové Zámky bol zaznamenaný nálet obaľovača višňového dňa 27.4.2009 pri SET= 128°C podľa údajov z meteo stanice, 1 dospelec na feromónových lapačoch. Vrchol prvej generácie bol2.5.2009 pri SET = 159°C, 6,67 dospelca na feromónových lapačoch. Je možné, že uvedený škodca sa vyvinul v inej lokalite a sem iba priletel, nakoľko vývin trvá v priemere 30 dní od vajíčka po dospelca. Vrchol druhej generácie bol zaznamenaný dňa 19.6.2009, 11,66 dospelca na feromónových lapačoch, podľa meteo stanice bola SET = 506°C. Vrchol tretej generácie bol zaznamenaný v tejto lokalite 29,7,2009, pri SET = 929°C, 2,66 dospelca na feromónových lapačoch. Letové maximum bolo 19.6.2009. Koniec náletu obaľovača trnkového podľa je od 28.8.2009. V tomto roku mal škodca tri generácie, z ktorých sa prvý s najväčším predpokladom vyvinula v inom ovocnom sade a sem priletela.

  1. DISKUSIA

Lánsky (2005) uvádza, že feromónové lapače slúžia na monitorovanie letu imág, v ochrane ovocných drevín prevažne motýľov, v súčasnej dobe je nevyhnutné pre rozumné riadenie ochrany hlavne proti obaľovačovi jablčnému, obaľovačovi zemolezovému, obaľovačovi slivkovému, mínujúcim motýľom a i. Cieľom je pomocou lapačov získať reprezentatívne údaje z plôch, ktoré sú potenciálne škodcami najviac ohrozené. V záverečnej práci sú charakterizované nami používané feromónové lapače, z ktorých sme brali podklady pre vyhodnotenie výsledkov záverečnej práce.

Na základe signalizačnej správy ÚKSÚP-u zo dňa 9.5.2008 bol signalizovaný znížený nálet na feromónových lapačoch v najteplejších lokalitách (I. signalizačné pásmo) obaľovača slivkového a obaľovača broskyňového. Pre obaľovača jablčného bolo odporúčanie na kontrolu feromónových lapačoch, hlavne po 22 hodine, keď teploty presiahnu 17°C. Z našich výsledkov vyplýva, že v dňoch od 7.5.-14.5.2008 bol nálet obaľovača slivkového minimálny, čo potvrdzuje aj táto signalizačná správa. Toto isté sa potvrdilo aj pri obaľovačovi broskyňovom. Taktiež aj nálet obaľovača jablčného bol nízky.

Podľa signalizačnej správy ÚKSUP-u zo dňa 16.5.2008 nebola ochrana proti obaľovačovi jablčnému potrebná, nakoľko prevládali nižšie teploty. Z našich výsledkov je však zrejme, že v tomto týždni od 14.5-23.5.2008 bolo dosiahnuté letové maximum obaľovača jablčného.

Signalizačná správa ÚKSUP-u upozorňuje na aktuálnu ochranu proti obaľovačovi jablčnému. V čase od 31.5.-12.6. odporúča vykonať ochranu proti tomuto škodcovi. Na feromónových lapačoch v tom období bol zaznamenaný vrchol náletu druhej generácie obaľovača jablčného.

Podľa Crofta, et.al,. (1980) je suma efektívnych teplôt pre začiatok náletu obaľovača broskyňového SET 28°C. Naše pozorovania ukázali, že táto suma bola v roku 2008 SET 33°C.Mezeyová, Šiška, Mezey (2008) uvádzajú, že suma efektívnych teplôt pre prvú generáciu obaľovača jalbčného od vajíčka po dospelca je 340-640°. Anonym na základe výskumu uvádza, že SET °C od vajíčka po dospelca je 588,9°. Z našich vyhodnotených výsledkov je zrejmá a potvrdená SET °C 482 v rozpätí, ktoré uvádzajú.

Charmillot (1979) uvádza SET pre začiatok náletu obaľovača slivkového (G. funebrana) pri SET 10°C pri efektívnej teplote nad 10°C. Ovsyannikova et. al (2009) uvádza, že na Ukrajine je suma potrebná pre výlet motýľov prvej generácie v rozpätí 105-120°. Z našich pozorovaní vyplýva, že v lokalite Nových Zámkov je táto suma 66°C v roku 2008.

6 NÁVRHY NA VYUŽITIE VÝSLEDKOV
Automatická meteorologická stanica Davis Vantage Pro II so softwarom MIS-2007 je vynikajúcou pomôckou pre pestovateľov intenzívnych výsadieb. Bez AMS nie je možné určiť presné stanovenie aplikácie postrekov. AMS nám poskytuje údaje o vonkajšej teplote vzduchu, zrážkach, tlaku vzduchu, relatívnej vlhkosti, určí silu a smer vetra, vnútornej teplote a vnútornej relatívnej vlhkosti. Okrem toho je možné dokúpiť si k základnej výbave aj sumátor na ovlhčenie listov, a tak je možné určiť blížiacu sa infekciu chrastavitosti jabloňovej. S úspechom sa dá AMS využívať nielen v ovocinárskej a vinohradníckej oblasti, ale aj pri zeleninárskej oblasti. Na základe sumy efektívnych teplôt vieme vyhodnotiť vrcholy náletu jednotlivých druhov škodcov. Na základe ovlhčenia listov vieme vyhodnotiť infekciu chrastavitosti jabloňovej.

AMS je dobrou investíciou. V intenzívnych výsadbách ušetrí značnú sumu financií, poskytne spoľahlivé údaje, na základe ktorých vykonávame ochranu proti chorobám a škodcom a v konečnom dôsledku nám znižuje počet chemických postrekov za vegetáciu na základe signalizácie a tým chráni životné prostredie a prirodzene okolie výsadieb. Preto by nemala chýbať v žiadnej z intenzívnych výsadieb na Slovensku.

Na základe našich výsledkov, môžeme AMS Davis Vantage Pro II so softwarovým programom MIS-2007 odporučiť používať pre všetky intenzívne výsadby.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка