Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstvaстаронка6/9
Дата24.04.2016
Памер0.62 Mb.
#27433
1   2   3   4   5   6   7   8   9

V tabuľke č.5 sú vyhodnotené priemerné ročné úhrny zrážok za ročné obdobie 2008. Na základe jednotlivých mesačných charakteristík môžeme konštatovať, že mesiace marec, jún a júl patria medzi mimoriadne vlhké mesiace s úhrnom zrážok nad 201% a viac od normálu. Mesiace február a november za mimoriadne suché mesiace s úhrnom zrážok pod 24% normálu a menej, mesiac august za suchý a mesiac október za veľmi suchý. Suma ročných úhrnov zrážok je 629 mm.


4.1.2 Agroklimatické hodnotenie mesiacov za rok 2009
Tabuľka č. 6 Agroklimatické hodnotenie mesiacov roku 2009 na základe priemernej mesačnej teploty v Nových Zámkoch v °C.

Mesiac

Tp2009

t normál

odchýlka

hodnotenie

január

-2,2

-1,7

-0,5

studený

február

0,7

0,7

0,0

normálný

marec

5,4

5,0

0,4

normálny

apríl

15

10,4

4,6

veľmi teplý

máj

16,6

15,1

1,5

teplý

jún

18,2

18,0

0,2

normálny

júl

21,8

19,8

2,0

teplý

august

21,6

19,3

2,3

teplý

september

17,8

15,6

2,2

teplý

október

10,1

10,4

-0,3

normálný

november

6,4

4,5

1,9

teplý

december

1,1

0,1

1,0

normálný

Priemer

11,0

9,8

1,3

-

V tabuľke č. 6 sú vyhodnotené priemerné mesačné teploty jednotlivých mesiacov za rok 2009 počas ktorých sme sledovali nálet obaľovačovitých na feromónových lapačoch. Priemerná ročná teplota bola 11,0 °C.


Charakteristika jednotlivých mesiacov za rok 2009

Mesiac január s priemernou mesačnou teplotou - 2,2°C považujeme za studený mesiac. Najvyššia teplota bola 20.januára 8,0°C a najnižšia 10.januára – 15,9°C

Vo februári bola nameraná priemerná mesačná teplota 0,7°C a mesiac považujeme za normálny. Najteplejší deň bol 6. Február s teplotou 14,5°C a najchladnejšie 22.februára -15,3°C

Marec s priemernou mesačnou teplotou 5,4°C je považovaný za normálny mesiac. Najteplejším dňom bol 31.marec s teplotou 13,9°C a najchladnejší 21.marec s teplotou -3,4°C.

Naopak mesiac apríl s priemernou mesačnou teplotou 15,0°C považujeme podľa charakteristiky za veľmi teplý mesiac. Najteplejším dňom bol 10.apríla s teplotou 25,9°C a najchladnejší deň bol 24.marec s teplotou 4,1°C.

Máj s priemernou mesačnou teplotou 16,6°C považujeme za teplý mesiac. Najteplejší deň bol21.máj s teplotou 29,4°C a najchladnejší deň 4.máj s teplotou 4,3°C.

Mesiac jún s priemernou mesačnou teplotou 18,2°C je považovaný za normálny mesiac. Najteplejší deň bol 19.jún s teplotou 33,3 a najchladnejší deň bol 2.jún s teplotou 4,8°C.

V mesiaci júli bola nameraná priemerná mesačná teplota 21,8°C je považovaný za teplý mesiac. Najteplejší deň s teplotou 33,4°C bol 15.júl a najchladnejší s teplotou 9,2°C bol 15.júl.

V mesiaci auguste bol najteplejším dňom 2.august kedy bola nameraná teplota 35,3°C a najchladnejším dňom 31.august s teplotou 7,2 °C. Priemerná mesačná teplota bola 21,6°C a mesiac považujeme za teplý.

Podľa priemernej mesačnej teploty 17,8°C považujeme mesiac september za teplý mesiac, najteplejší deň bol 3.september s teplotou31,2°C a najchladnejší bol 27.september s teplotou4,3°C.

V októbri bol najteplejší deň 10.október kedy bola nameraná teplota 28,4°C, najchladnejší deň bol 31.október s teplotou -3,4°C. priemerná mesačná teplota bola 10,1°C a mesiac považujeme za normálny.

Najteplejším dňom mesiaca november je 25.november s teplotou 15,7°C a najchladnejším dňom s teplotou -0,8°C je 1.november. Priemerná mesačná teplota bola 6,4°C, mesiac považujeme za studený.December s priemernou mesačnou teplotou 1,1°C považujeme za studený mesiac. Najteplejším dňom bol 25.december kedy bola nameraná teplota 13,4°C a najchladnejším dňom bol 20.december s teplotou -17,6°C.

Tabuľka č. 6 Agroklimatické hodnotenie mesiacov roku 2009 na základe priemerného mesačného úhrnu zrážok v Nových Zámkoch v mm.

Mesiac

zrážky mesačné

zrážkový normál

% zraž. normálu

hodnotenie

január

39

31

126

vlhký

február

58,6

32

183

veľmi vlhký

marec

23

33

70

suchý

apríl

5

43

12

mimoriadne suchý

máj

24,4

55

44

veľmi suchý

jún

97,8

70

140

vlhký

júl

45,7

64

71

suchý

august

61,6

58

106

normálny

september

24

37

65

suchý

október

60,6

41

148

vlhký

november

43,2

54

80

normálny

december

78,2

43

182

veľmi vlhký

Suma

561

561

-

-

Tabuľka č.6 nám hodnotí jednotlivé mesiace v roku 2009 na základe priemerného úhrnu zrážok, Podľa tohto hodnotenia mesiace apríl je považovaný za mimoriadne suchý mesiac v roku. Mesiac máj za veľmi suchý mesiac. Za veľmi vlhké sú považované mesiace február a december, za vlhké mesiace január, jún a október. Mesiace marec, júl a september sú považované za suché mesiace. August a november sú podľa hodnotenia považované za normálne mesiace.


4.2. Signalizácie náletov z meteo stanice v hodnotenom roku 2008

4.2.1. Signalizácia obaľovača jablčného (Cydia pomonella)
V nasledujúcich tabuľkách a grafoch sú znázornené nálety obaľovača jablčného (C. pomonella) v roku 2008 v Nových Zámkoch.
Tabuľka č. 7 Nálet obaľovača jablčného


Dátum

Počet
Dátum

Počet

18.4.2008

0,0
26.5.2008

19,6

21.4.2008

1,0
28.5.2008

5,4

23.4.2008

2,0
30.5.2008

7,6

25.4.2008

2,4
2.6.2008

2,0

28.4.2008

2,0
9.6.2008

1,0

30.4.2008

6,2
11.6.2008

4,8

2.5.2008

12,4
13.6.2008

29,6

5.5.2008

7,8
16.6.2008

5,6

7.5.2008

8,6
18.6.2008

3,4

9.5.2008

31,8
20.6.2008

16,2

12.5.2008

3,4
23.6.2008

15,0

14.5.2008

33,0
25.6.2008

23,4

19.5.2008

19,0
27.6.2008

1,0

23.5.2008

9,2
30.6.2008

1,0


Tabuľka č. 8 Sumy efektívnych teplôt


2008

dátum

SET °C

začiatok náletu

21.4.

33

vrchol 1.gen.

14.5.

122

 vrchol 2.gen.

13.6.

388

vrchol 2.gen.

25.6.

518

Graf. č. 2 Nálet obaľovača jablčného (Cydia pomonella) lokalite Nové Zámky

v roku 2009V lokalite Nové Zámky bol zaznamenaný nálet obaľovača jablčného 21.4.2008, kedy sme zaznamenali na feromónových lapačoch 1 kus. Vrchol prvej generácie obaľovača jablčného bol 9.5.2008, v počte 31,8 kusov vo feromónových lapačoch. Prvá generácia dosiahla letové maximum 14.5.2008 pri SET °C 122, počet jedincov na feromónových lapačoch bol v priemere 33 kusov. 13.6.2008 je vrchol druhej generácie, kedy sme na lapačoch našli 29,6 kusov dospelcov pri SET °C 388. Letové maximum druhej generácie bolo 13.6.2008. Koniec náletu dospelcov je zaznamenaný 30.6.2008 znížením počtu dospelcov vo feromónových lapačoch v počte 1 kus. V roku 2008 mal obaľovač jablčný v ovocnom sade Nové Zámky dve generácie.


4.2.2. Signalizácia obaľovača slivkového (Cydia funebrana)

V nasledujúcich tabuľkách a grafoch sú zaznamenané nálety obaľovača slivkového (C. funebrana) v lokalite Nové Zámky.Tabuľka č. 9 Nálety obaľovača slivkového v roku 2009


Dátum

Počet
Dátum

Počet

18.4.2008

0,0
11.6.2008

0,0

21.4.2008

0,0
13.6.2008

5,0

23.4.2008

0,0
16.6.2008

1,5

25.4.2008

0,0
18.6.2008

1,0

28.4.2008

0,0
20.6.2008

1,5

30.4.2008

0,0
23.6.2008

0,0

2.5.2008

3,0
25.6.2008

3,5

5.5.2008

2,0
27.6.2008

6,0

7.5.2008

0,0
30.6.2008

6,0

9.5.2008

1,5
2.7.2008

2,0

12.5.2008

0,0
7.7.2008

19,0

14.5.2008

0,0
9.7.2008

17,5

19.5.2008

13,5
11.7.2008

1,0

23.5.2008

10,5
14.7.2008

3,0

26.5.2008

4,5
16.7.2008

2,5

28.5.2008

0,0
18.7.2008

3,0

30.5.2008

0,0
21.7.2008

3,5

2.6.2008

1,5
26.7.2008

 

9.6.2008

1,5
28.7.2008

19,5


30.7.2008

 


Tabuľka č. 10 Sumy efektívnych teplôt


2008

dátum

SET °C

začiatok náletu

2.5.

66

vrchol 1.gen.

19.5.

164

vrchol (1) 2.gen.

7.7.

669

 vrchol 2.gen.

28.7.

868
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка