Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
старонка4/9
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3.1.5. Voliteľné senzory a vysielače bezdrôtovej stanice
Systém Vantage Pro2 je extrémne flexibilný. Bezdrôtová stanica umožňuje pripojenie až ôsmich vysielačov. K dispozícii sú tieto senzory a vysielače:

  • Senzor solárnej radiácie: meria solárnu radiáciu v pasme 400 - 1100 nm. Pri inštalácii tohto senzoru stanica vypočítavá výpar a THSW index. Pripojení káblikom k ISS.

  • UV senzor: meria UV radiáciu v pásme 280 - 360 nm. Pripojení káblikom k ISS.

  • Vysielač so senzorom teploty.

  • Vysielač so senzormi relatívnej vlhkosti vzduchu a teploty

  • Anemometer transmitter kit - vysielač pre pripojenie anemometru (anemometer odpojíme z ISS a pripojíme ho k vysielaču)

  • Vysielač pre pripojenie senzoru vlhkosti pôdy, teploty a vlhkosti listov.


3.2. Softwarový program MIS 2007
Program MIS-2007 je rozšírenie programu Weatherlink, ktorý slúži k základnému

spracovaniu dát z meteo stanice Vantage Pro II.. Nutnou podmienkou prevádzkovania programu MIS-2007 je databáza dát vytvorená programom Weatherlink. Potom program MIS-2007 umožňuje vyhodnotenie meteorologických dát predovšetkým pre potreby ovocinárov. Sú to jednak teplotné modely vývoja škodlivých činiteľov rastlín využívajúcich sumy efektívnych teplôt pre signalizáciu a indikáciu ochrany. Ďalej je možné sledovať vývoj infekcie chrastavitosti jabloní podľa signalizačnej tabuľky kritických dôb podľa Millsa. Program ďalej umožňuje uskutočňovať výstupy priemerov, maxím a miním nameraných dát v rámci dňa, mesiaca a roka. Vzhľadom k tomu, že program je riešený modulárne je možné pridať ďalšie moduly založené na spracovaní dát z meteo stanice Vantage Pro. Väčšinu výstupov vyhodnotenia je prezentovaná vo forme tabuliek a grafov. Výstupy je možné zobrazovať na displeji PC alebo vytlačiť na čiernobielej i farebnej tlačiarni. (http://zvt.cz)

Nie je nutné priame pripojenie stanice Vantage Pro k PC, na ktorom je spustený program MIS-2007.

Podrobnejšie informácie o programe MIS-2007 sú uvedené v užívateľskej príručke Zelenku – výpočtového technika, alebo na http://zvt.cz/.


3.2.1. Sumátory efektívnych teplôt.
Voľbu môžeme urobiť cez textové menu voľbou Sumátory / Spuštení sumátoru. Alebo pomocou ikony pre spúšťanie modulu sumátoru ef. teplôt. Po spustení modulu sa zobrazí okno rozdelené na dve časti. Horná časť je graf priebehu sumy, v dolnej časti je tabuľka sumátoru a informácie o type sumátora a času spustení. Výber sumátoru, ktorý chcete zobraziť sa dá previesť niekoľkými spôsobmi v závislosti na voľbe sumátoru. Ak si chcete sami nadefinovať parametre sumátoru, tak zvoľte voľbu :

Nastavení sumátoru . Zobrazí sa okno pre nastavenie sumátoru. Po vyplnení príslušných parametru potvrdíte voľbu tlačítkom OK. Ďalším krokom je nastavenie dátumu spustení sumátoru a potvrdení voľby. Tím spustíte vyhodnotenie súm. Tato voľba slúži pre jednorázové nastavenie sumátoru, ktoré sa musí previesť pri každom novom vstupe do modulu sumátoru. Je vhodná pre prípady vyhodnotenia neštandardného sumátoru. (Zelenka, 2005)

Ďalšie voľby sumátoru sú prednastavene sumátory (príprava týchto sumátorou sa prevádza vo voľbe Sumátory / Nastaveníe sumátoru viď. ďalej). Výberom sumátoru z týchto položiek doplníte len dátum spustenia sumátoru. Odpadá teda zadávanie nastavení sumátoru. (Zelenka, 2005)

Vyhodnotenie súm je prevedené graficky a tabuľkou. Ukončenie grafu i tabuľky je buď pri dosiahnutí nastavenej maximálnej sumy alebo počtu dní. Pokiaľ nie je dosiahnuté maximum, tak ukončenie je závislé na aktuálnych dátach v PC. Vyhodnotenie súm sa dá robiť len v rámci jedného roku. V tabuľke v stĺpci pozn. sú uvedené prípadné neštandardné stavy pri výpočte sumy týkajúcich sa konzistencie dát. Výpadok troch po sebe nasledujúcich hodnotách je aproximovaný z hodnôt predošlých. Výpadok väčšieho počtu položiek je signalizovaný otáznikmi(??) .

Tlače sumátorou sa dá uskutočniť pomocou tlačidla Tlač grafu a tabuľky . Tlačový výstup umožňuje zadať titul pre neskoršiu identifikáciu . Formát tlačového výstupu je odlišný od zobrazovaného na displeji PC v tom, že v tabuľke sú vždy prírastky za deň i v prípade, že sa jedná o hodinový sumátor. (Zelenka, 2005)


Obr. č. 22 Sumátory efektívnych teplôtNastavenie sumátora.

Voľbu je možné previesť iba cez textové menu voľby Sumátory / Nastavení sumátoru. Tým otvoríme okno pre nastavenie sumátora. Zaradením sumátora do zoznamu je toto nastavenie pripravené k neskoršiemu použitiu s tým, že v zadaniu pri spustení sumátora zadáte iba dátum spustenia sumátora. Postup pri nastavení parametrov sumátora je nasledovný:

Najskôr zadáme poradové číslo sumátora. Pokiaľ sumátor s poradovým číslo je už zadané, zobrazia sa zadané parametre s tým, že ich môžete editovať. Tlačidlom Potvrzení nastavení uložíme nové nastavenie do zoznamu. Pokiaľ sumátor so zadaným poradovým číslom nie je v zozname, potom je pridávané (poradové čísla sumátorov musia tvoriť súvislú radu). Opäť zadávate požadované parametre a uložíte do zoznamu. Popis ďalších položiek nastavenia:

Typy sumátora:

1-Hodinový sumátor.

2-Denní sumátor.

3- Obaľovač jablčný.

4- Piliarka jablčná.Typ teplomeru:

1- teplomer vzduchu.

2- teplomer pôdny.

Efekt. teplota (spodná): Nastavená ef. teplota pre sumátory č.1 až č.3.

Efekt. teplota (horná): Uplatní sa pre typ sumátora č.4.

Maximálna suma : Nastavená max. suma pre príslušný typ sumátora.

Dĺžka merania : Nadstavená dĺžka merania sumy (v dňoch). Je možné nastaviť buď max. sumu alebo dĺžku merania. Tzn., že jedna z hodnôt musí byť nulová. Ku každej položke je v časti Info. k voľbe: podávaná informácia aké hodnoty je možné zadávať. Zo zoznamu môžete odobrať už zaradené sumátory tak, že vyberiete sumátor (zadaním jeho čísla) a potom tlačidlom Vymazanie sumátoru je sumátor odstránený. Súčasne sa upraví číslovanie sumátora. Pri rušení sumátora buďte veľmi opatrný. Pokiaľ je sumátor zaradený do zoznamu aktívnych sumátorov (popis je uvedený ďalej) a vy ich vyradíte, potom dôjde k nesúladu 7 sumátorov. Výsledkom je buď chybný výpočet sumy alebo chyba programu, ktorý nenájde už vyradený sumátor. Prvých päť sumátorov v zozname je takzvaných užívateľských. Rozdiel oproti ďalším sumátorom je ten, že pokiaľ zmažete tento sumátor položka zostane v zozname s poznámkou sumátor nie je nadstavený. Sumátory s číslom nad 5 zo zoznamu vyradí. (Zelenka, 2005)
Obr. č. 23 Nastavenie sumátora


Nastavenie typu sumátora.

Nastavenie nového typu sumátora je umožnený iba užívateľom s príslušnými prístupovými právami. Sú k dispozícií 4 typy sumátorov:

1 - hodinový sumátor

2 - denný sumátor (počíta sa s priemernou dennou teplotou)

3 - typ Obaľovač jablčný (spustenie sumátora je podmienený teplotou 17°C keď je

22:00 hodín letného času)

4 - typ Piliarka jablčná (počíta sa spodná efektívna teplota a horná efektívna teplota, pričom pri teplote vyššej ako je horná efektívna teplota sa počíta horná efektívna teplota) (Zelenka, 2005).

Obr. č. 24 Nastavenie typu sumátora
3.2.2. Sumátory obaľovača jablčného
Zvýšený výskyt obaľovačov, ako aj všetkých škodcov sa dá predpokladať na základe narastajúcich teplôt, ktoré sa kumulujú a dostávame tzv. accumulated degree days – ADD, súčet denných efektívnych teplôt nad určené teplotné minimum Použitie tohto spôsobu pomôže presnejšie načasovať insekticídové aplikácie a obmedziť množstvo aplikácií na minimum.

• zvýšený výskyt obaľovačov sa objavuje medzi rozpätím teploty od 10,00°C až 31°CTabuľka č. 3 : Najdôležitejšie štádiá v ochrane proti obaľovačom jablčným pri zadávaní sumátorov v ADD v softwarových programoch.

PRVÁ GENERÁCIA

štádium

Denný sumátor

zásah

nastavenie typu sumátoru

2

-

rozmiestnenie lapákov

100

rozmiestnenie lapákov

očakávanie prvých motýľov

150-200

kontrola lapákov až po biofix 1

Biofix 1: (zaznamenanie prvých motýľov po dvoch po sebe nasledujúcich nociach)

štádium

Denný sumátor

zásah

zachytenie prvých motýľov

0

resetovanie sumátoru

nakladené prvé vajíčka

50-75

preventívne insekticídy

kladenie vajíčok

100-200

ovicídy

začiatok liahnutia lariev

220-250

ovilarvicídy

maximálne obdobie liahnutia lariev

340-640

plod by mal byť pod ochranou

koniec liahnutia lariev prvej generácie

920


DRUHÁ GENERÁCIA

štádium

Denný sumátor

zásah

nakladené prvé vajíčka druhej generácie

1000-1050

ovicídy

začiatok liahnutia lariev

1100

ovilarvicídy

maximálne obdobie liahnutia lariev

1320-1720

plod by mal byť pod ochranou

koniec liahnutia lariev druhej generácie

2100
TRETIA GENERÁCIA

štádium

Denný sumátor

zásah

začiatok liahnutia lariev

2160

plod by mal byť pod ochranou
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка