Íslenska sem annað mál fyrir fullorðna. Listi og greining á námsefni sem hefur verið notað. GrunnefniДата28.04.2016
Памер124.5 Kb.
#43825

Starfshópur um námsefnisgerð í íslensku fyrir útlendinga

Fylgiskjal 1 Listi yfir námsefni


Íslenska sem annað mál fyrir fullorðna.
Listi og greining á námsefni sem hefur verið notað.

Grunnefni


Titill – höfundur – útg. – útg. ár.

Form – Bókfræðileg lýsing

Markhópur  

Lýsing

Kostir og gallar


Íslenska fyrir alla 1-4. Námsefni í íslensku sem erlendu máli. (2007) Höf: Sólborg Jónsdóttir og Þorbjörg Halldórsdóttir. Reykjavík. Mímir.Fjórar stigskiptar bækur.

Hljóðdiskar fylgja.


Orðalistar fylgja á pólsku, ensku, spænsku og rússnesku

Fullorðnir nemendur í íslenskunámi.

Hver bók tekur um 50 -60 kennslustundir í kennslu. Fjölbreyttar æfingar, bæði talæfingar og skriflegar æfingar.


Bækurnar stigþyngjast. Fyrsta bókin er ætluð byrjendum, önnur fyrir nemendur á öðru stigi o.s.frv. Hentar vel sem grunnefni. Í bókinni er bent á ítarefni.

Af stað – kennslubók í íslensku fyrir byrjendur. (2003) Höf. Birna Arnbjörnsdóttir, Ingibjörg Hafstað og Helga Guðrún Loftsdóttir. Reykjavík. Fjölmenning.

1 Kennsluhefti –

156 s. teikningar í litFullorðnir nemendur í íslenskunámi. Er ætluð byrjendum.

Ýmis verkefni sem æfa málskilning, málfræði og orðaforða t.d. krossgátur, samtöl og leikir.


Valdir kaflar henta byrjendum en aðrir lengra komnum


Learning Icelandic. (2001) Höf: Auður Einarsdóttir, Guðrún Theódórsdóttir, María Garðarsdóttir og Sigríður Þorvaldsdóttir. Reykjavík. Mál og menning.Tvær bækur.

Hljóðdiskur fylgir.Fullorðnir enskumælandi

nemendur í íslenskunámi. Er ætluð byrjendumÖnnur er lesbók með stuttum textum og samtölum en hin er æfingabók í málfræði. Henta vel enskumælandi nemendum þar sem orðskýringar og málfræðiskýringar á ensku fylgja.

Heldur þung fyrir algera byrjendur en valdir kaflar henta byrjendum og aðrir nemendum á framhaldstigum. Málfræðibókin hentar vel á framhaldsstigum og einnig til sjálfsnáms þar sem svör við verkefnum fylgja.

Íslenska fyrir fólk frá fjarlægum málsvæðum. (2005). Ásta Kristjánsdóttir, Gyða B. Hilmarsdóttir, Halldór Nguyen og Sólborg Jónsdóttir.


1 kennsluhefti

126 s. teikningarFullorðnir nemendur frá fjarlægum málsvæðum.


Bók sem er sérstaklega samin með þarfir fólks frá fjarlægum málsvæðum í huga. Hæg yfirferð, málfræðikennsla í lágmarki, mikil endurtekning. Byggð á bókinni Íslenska fyrir alla.


Það vantar sárlega hljóðdisk og orðalista á kínversku, tælensku og víetnömsku með þessari bók.
Starfstengt efni


Íslenska – Lykill að starfinu. Námsefni fyrir erlent starfsfólk í heilbrigðisþjónustu. (2002) Höf: Sólborg Jónsdóttir og Þorbjörg Halldórsdóttir. Reykjavík. Námsflokkar Reykjavíkur.Lausblaðamappa
Ætlað til ljósritunar.
Hljóðdiskur fylgir

Ófaglært erlent starfsfólk í heilbrigðisþjónustu.

Starfssviðin eru eldhús og býtibúr, ræsting og umönnun. Almenn íslenska og starfstengd. Miðað við kennslu á 60 stunda námskeiði. Kennsluleiðbeiningar, kennsluáætlanir, upprifjunarhefti, próf og spil (til ljósritunar) og leikir fylgja efninu.


Hentar byrjendum og lítið eitt lengra komnum. Er í endurskoðun.Atvinnu-íslenska fyrir erlent verkafólk í fiskvinnslu. (200?) Höf: Guðrún Stella Gissurardóttir og Soffía Vagnsdóttir. Ísafjörður. Fræðslumiðstöð Vestfjarða (óútgefið)CD - diskur

Ófaglært erlent starfsfólk í fiskvinnslu.

Efnið er til ljósritunar af CD-diski, bæði lestextar, málfræði og fræðsla um hugtök og vinnuaðstæður. Glærur með myndum til sýningar og til umræðu. Efni ætlað á 50 stunda námskeiði á vinnustað. Í bígerð er að setja þetta efni á netið.


Þetta efni hefur eingöngu verið notað á Vestfjörðum, og reynst vel þar.Ítarefni


Titill – höfundur – útg. – útg. ár.

Form – Bókfræðileg lýsing

Markhópur  

Lýsing

Kostir og gallar


Íslenska fyrir útlendinga. Kennslubók í málfræði (1991). Ásta Svavarsdóttir og Margrét Jónsdóttir. Reykjavík. Málvísindastofnun HÍ.Bók

Nemendur í íslensku fyrir erlenda stúdenta í HÍ

Bókin er samin með þarfir háskólanema í huga en valdir kaflar geta hentað á framhaldsstigum á almennum námskeiðum (ísl. 4-5 og ritunar-námskeiðum).


Er á nokkuð þungri íslensku og mjög þykk bók. Er góð handbók í íslenskri málfræði fyrir íslenskukennara sem kenna útlendingum.Æfingar við bókina Íslenska fyrir útlendinga (1993). Ásta Svavarsdóttir. Reykjavík. Málvísindastofnun HÍBók

Nemendur í íslensku fyrir erlenda stúdenta í HÍ

Bókin er samin með þarfir háskólanema í huga en valdir kaflar geta hentað á framhaldsstigi á almennum námskeiðum (ísl. 4-5, og ritunarnámskeiðum). Enskar glósur og leiðréttingalyklar fylgja.


Frekar einhæft efni.

Eingöngu skrifleg málfræðiverkefni

Málnotkun. Íslenska fyrir útlendinga (1993). Höf: Jón Gíslason og Sigríður Dagný Þorvaldsdóttir.Reykjavík. Málvísindastofnun H.Í.

Bók

Byrjendur í íslensku fyrir erlenda stúdenta í H.Í.

Áhersla á málnotkun, orðaforða og texta.

Valdir kaflar geta nýst á almennum námskeiðum í íslensku á ýmsum stigum.

Áfram, áfram, áfram íslenska! Dropar brosandi orða fyrir þyrsta málnotendur. (2005). Höf: Gunnar Þorri Þorleifsson. Tilraunaútgáfa.

www.ismennt.is/not/thorri

1 kennsluheftiEfni á netinu


Fullorðnir nemendur í íslenskunámi. Ætlað byrjendum.

Fjölbreytt verkefni sem snúast um málnotkun, málfræði, menningu o.fl.

Blaðsíðurnar eru svolítið ofhlaðnar af efni en þarna má finna ágætar æfingar til að nota með öðru efni. Meira til á netinu.Efni á vef


Bragi – íslenska sem erlent mál. Humboldt skólinn í Berlín í samvinnu við Námsflokka Reykjavíkur.


http://www2.hu-berlin.de/bragi/


Fullorðnir nemendur í íslenskunámi.

Vefurinn er sérstaklega búinn til fyrir kennara sem kenna íslensku sem erlent mál bæði í háskólum og í fullorðinsfræðslu.Fjöldi góðra verkefna til útprentunar sem geta nýst á ýmsum stigum.


Icelandic online 1-2. Háskóli Íslands.http://icelandic.hi.is/

Vefurinn er ætlaður öllum fullorðnum nemendum sem eru að læra íslensku.

Samtöl, hlustun, skilningsverkefni, orðaforðaverkefni, málfræði. Vefur sem stigþyngist.

Fyrst og fremst hugsaður til sjálfsnáms. Hentar vel fólki sem ætlar sér í nám eða hefur talsverða grunnmenntun frá heimalandi.


Tungumálaskólinn.


www.skoli.eu


Fullorðir nemendur sem eru að læra íslensku

Námskeið á netinu með kennara sem fylgist með náminu. Fjölbreytt verkefni þar sem allir færniþættir tungumálsins eru þjálfaðir. Einnig umfjöllun um menningu og samfélag.


Kennari sem fylgist með nemendum. Ekki hugsað sem sjálfsnámsvefur.


Lesheimur eftir Maríu Ingu hannesdóttur

www.lesheimur.is

forrit til lestrarkennslu.

Fullorðnir nemendur í lestrarnámi.

Forrit sem er ætlað að kenna lestur og greina hljóð skv. hljóðaaferðinni.

Gott fyrir fólk frá fjarlægum málsvæðum og alla sem vilja æfa sig í íslenskum hljóðum. Einnig fyrir ólæsa og lesblinda.Efni ætlað börnum og unglingum


Titill – höfundur – útg. – útg. ár.

Form – Bókfræðileg lýsing

Markhópur  

Lýsing

Kostir og gallar


Orð fyrir orð: kennslubók í íslensku sem öðru máli fyrir byrjendur.

(2007) Eva Örnólfsdóttir. Reykjavík. Höf.1 kennsluhefti – í gormum.  128 s.

Litaðar teikningarNemendur í efri bekkjum grunnskóla sem nýkomnir eru til landsins. Efnið er ætlað í sérstökum nýbúadeildum.

Verkefni eru fjölbreytt, bæði málfræði og  orðaforði. Lestextar sem byggja á ákv. málfræðiæfingum

Texti er mikill. (Há lixtala) Orðaforði stundum tyrfinn.

Hröð yfirferð, verkefni fjarlæg nemendum. (Skrautskrift, þjóðbúningar)
Lærum gott mál 1-5. (1995 – 2000) Höf: Elín Sigurbjörg Jónsdóttir og Þóra Rósa Geirsdóttir. Reykjavík. Námsgagnastofnun.


5 kennsluhefti

Börn/unglingar í grunnskóla

Ætlað seinfærum nemendum á unglingastigiÝmsar æfingar í málnotkun og málfræði sem henta vel á ýmsum stigum námsins. Bókin er ætluð börnum/ unglingum en getur líka nýst fullorðnum.


Léttir lestextar í bókinni til að æfa lesskilning.Íslenska nýja málið mitt 1-2. (á.á) Höf: Þorgerður Guðmundsdóttir og Hrefna Birna Björnsdóttir. Reykjavík. Námsgagnastofnun.Lausblaða-mappa ætluð til ljósritunar.

Hljóðdiskur fylgir efninu.ætluð nemendum af erlendum uppruna í grunnskólum.

Safnmappa með efni ætlað börnum en valdir kaflar geta hentað fullorðnum byrjendum.


Skýrar myndir og spil. Sérstaklega gott fyrir nemendur sem þurfa hæga yfirferð, t.d. frá fjarlægum málsvæðum.


Málfræðibókin mín 1-3. (2003-2005) Höf: María Garðarsdóttir og Sigríður Þorvaldsdóttir. Reykjavík. Námsgagnastofnun.


3 kennsluhefti

Unglingar með íslensku sem annað/erlent mál.

Málfræðiæfingar.

Þessar bækur stigþyngjast og geta hentað vel sem ítarefni í málfræði.Kæra dagbók. (2007). Höf. Jóhanna G. Kristjánsdóttir. Reykjavík,. Námsgagnastofnun.

Efnið skiptist í nemendabók, hljóðbók, ítarefni á vef og bókarlaus verkefni á vef.


8-11 ára nemendur
Nýtt efni sem lofar góðu.

Fjölbreytt verkefni sem æfa alla málfærniþætti.Æfum íslensku.

http://www.nams.is/aefum_isl/index.htm

fyrir erlenda nemendur á mið- og unglingastigi

Sögur eru lesnar og það fylgja æfingar og orðskýringar á ensku, pólsku og tælensku

Er talsvert miðaður við skólakerfið og hentar ekki vel fyrir fólk á vinnumarkaði


Kötluvefurinn.

http://www.katla-is.net.

Katla er  námsgagna - og fræðsluvefur fyrir kennara sem kenna íslensku sem annað tungumál í grunnskólum.


Aðalnámsefnið er stigskipt og heitir „Ég vil læra íslensku“.

Þarna er líka að finna ýmis konar greinar og fræðsluefni fyrir kennara.

Lífið fyrr og nú – stutt Íslandssaga (2003) Höf: Hallgerður Gísladóttir og Helgi Skúli Kjartansson. Námsgagnastofnun.

1 kennsluhefti 56 s. (teikningar í lit)

Er ætluð íslenskum börnum í grunnskóla

Íslandssagan á léttu máli og myndum.

Hentar vel nemendum á framhaldsstigi (íslenska 3-5) til lestrar og fróðleiks um íslenskt samfélag fyrr og nú.


Egill (1988) Höf. Torfi Hjartarson. Reykjavík. Námgagnastofnun.

Bók 30 s. Klippimyndir í lit

Börn í grunnskóla

Egilssaga sögð á einfaldan og skemmtilegan hátt

Miðað við börn

Egill [myndband] / [texti eftir] Torfa Hjartarson ; skuggabrúður og klippimyndir eftir Bryndísi Gunnarsdóttur. Reykjavík. Námgagnastofnun.


Myndband (11 mín)

Börn

Sami texti og í bókinni – Endurtekning í öðru formi

Skemmtilegt


Diskar og myndbönd


Carry on Icelandic. Höf: Úlfar Bragason, Baldur A. Sigurvinsson og Guðrún Theodórsdóttir. Stofnun Sigurðar Nordal.CD rom diskur. Myndefnið er 60 mín.

Fullorðnir byrjendur í sjálfsnámi í íslensku.

Námsefnið er hugsað sem sjálfsnámsefni fyrir byrjendur.

Fjölbreyttar æfingar, mikill orðaforði æfður, málfræði og menning.
Hentar nemendum sem tala ensku því enska er notað sem stuðningsmál. Er háskólamiðað.


Viltu læra íslensku. Sjónvarpsþættir á myndbandssnældum. Tefra films.Myndbönd.

Fullorðnir nemendur.

Leiknir sjónvarpsþættir þar sem íslenskt talmál er kennt. Leiknar stuttmyndir teknar á heimilum, opinberum stöðum og í kennslustofu.Þættirnir eru ætlaðir byrjendum en henta kannski frekar þeim sem lengra eru komnir í málinu þar sem engir textar fylgja.

Vantar íslenskan texta og að gefa út á dvd/netinu.
Óútgefið efni sem vitað er um


Orðasafn – íslenska – Thai. (2004) Höf: Guðmann Þorvaldsson. Eskifjörður. Höf.Efni til ljósritunar

Tælenskir nemendur í íslenskunámi.Pólsk-íslensk-enskur orðalisti. (2005) Höf: Guðmann Þorvaldsson. Eskifjörður. Höf.


Efni til ljósritunar

Pólskir nemendur í íslenskunámi.Víet-ís. Íslensk víetnömsk orðabók eftir Halldór Nguyen. Stendur til að gefa út hjá Mími.

Forrit.
Verður á netinu. Halldór hannaði sjálfur forrit fyrir þessa orðabók. Hægt verður að setja inn orð og fá strax þýðingu og dæmasetningar á íslensku og víetnömsku.


Er í vinnslu.
Víetnömsk –íslensk orðabók eftir Anh-Dao Tran, Halldór Nguyen og Valdísi Stefánsdóttur. Óútgefin en stendur til að gefa út. Unnin hjá Námsflokkum Reykjavíkur.


Spil frá Þekkingarsetri Þingeyinga.


Spjöld

Fullorðnir nemendur í íslenskunámi.Litli málfræðingurinn eftir Þorbjörgu Halldórsdóttur og Sólborgu Jónsdóttur. Óútgefið en stendur til að gefa út hjá Mími.

enn í handriti.

Fullorðnir nemendur í íslenskunámi (miðað er við framhaldsnemendur).

Handbók í íslenskri málfræði með skýrum og góðum myndum. Málfræðin útskýrð á aðgengilegan og myndrænan hátt.

Enn á eftir að gera myndirnar en bókin hefur verið notuð í tilraunaskyni í nokkrum áföngum á efri stigum íslenskunnar hjá Mími og reynst vel.


Klukkuspilið eftir Gígju Svavarsdóttur. Óútgefið. Hefur verið notað hjá NR og Mími.


Borðspil.

Fullorðnir nemendur í íslenskunámi

Borðspil. Með því eru notaðir spilamenn og teningar.

Þjálfar orðaforða um klukku og tíma. Mikil endurtekning og gott tæki til talþjálfunar.

Ýmis málfræðihefti eftir Gígju Svavarsdóttir, t.d.

sagnahefti og klukkuhefti. Óútgefið. Hafa verið notuð hjá NR og Mími.
Hefti

Fullorðnir nemendur í íslenskunámi.

Æfingahefti þar sem lögð er áhersla á endurtekningu og einfaldleika.

Mjög gott ítarefni. Hentar vel sem heimaverkefni. Mætti endurskoða og gefa út.

Ýmis spil. Veiðimaður og minnisspil. Óútgefið en hafa verið notuð hjá NR og Mími.


Spjöld.

Fullorðnir nemendur í íslenskunámi.

Spil sem gefur kost á mikilli talþjálfun.

Ómissandi sem liður í talþjálfun nemenda.
Vocabulary games og Elementary communication games (1998). Höf: Jill Hadfield. Óútgefin þýðing á spilum eftir Jill Hadfield. Hefur verið notuð hjá NR og Mími. Þýtt af kennurum Námsflokkanna 1999.


Bók /spjöld. Bókin leyfir ljósritun á spilunum.

Fullorðnir nemendur í íslenskunámi.

Spil sem þjálfa tal í daglegu lífi.

Fjölbreyttir notkunarmöguleikar í talþjálfun.

Ekki fékkst heimild hjá erlendu útgefendunum að gefa spilin út á íslensku nema til notkunar innan skólans.Jólabókin eftir Þorbjörgu Halldórsdóttir og Sólborgu Jónsdóttur. Óútgefið en hefur verið notuð hjá NR og Mími.


Eitt kennsluhefti

Fullorðnir nemendur í íslenskunámi.

Umfjöllun um íslensk jól á einföldu máli.

Hentar vel til að kynna fyrir nemendum íslensk jól og jólasiði.


Erlent efni – góðar fyrirmyndir


Jokern. Begyndersystem í dansk for udlændinge (2000). Höf. Per Pinholt. Kaupmannahöfn. Gyldendal.


Tvær grunnbækur, tvær æfingabækur , kennslu-leiðbeiningahefti,

4 hljóðdiskar.Fullorðnir nemendur í dönskunámi. Byrjendur..

Talæfingar, hlustunar-æfingar,

skriflegar æfingar,

málfræði


Mikil áhersla á framburð. Fjölbreytt verkefni. Skemmtilegt útlit.

Etteren (toeren, treeren). Begynderbok i dansk for udlændinge. (2005) Höf. Mikael Köneke og Lone Nielsen. Kaupmannahöfn. Nyt Teknisk Forlag.

Þrjár bækur og hljóðdiskar. Kennsluleiðbeiningar.

Fullorðnir nemendur í dönskunámi.


Kerfisbundin uppbygging á orðaforða. Áhersla á hlustun og skilning. Samskipta-æfingar. Stigþyngist með hverri bók

Ekki góðar myndir. Margar góðar hugmyndir að talæfingum (orðum skipt út).

Grammatikken. Basis-håndbog i grammatik for udlændinge.(2005)Höf. Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen. Kaupmannahöfn , Special-Pædagogisk Forlag.

Handbók í málfræði.

Fullorðnir nemendur í dönskunámi.

Málfræðihandbók þar sem farið er yfir grunnatriði í danskri málfræði.

Skemmtileg uppsetning og fínar myndir.

Boch och webb för SFI-utbildnings studieväg 1 og 3. (2005) ritstj.Fredrik Harstad. Göteborg. Bok och webb i Göteborg AB.

Bækur og vefur.

www.bokochwebb.se/sfi


Fullorðnir nemendur í sænskunámi.

Grunn og framhaldsefni bæði í bók og á vef.

Fallegt útlit. Fjölbreytt framsetning. Mjög skemmtileg blanda af efni á netinu og bók sem virkar vel saman fyrir bæði nemendur og kennara.


Lexinordoboker for indvandrere.

www.lexin.no

Fullorðið fólk í tungumálanámi

Orðaforði og myndir á netinu á mörgum tungumálum , m.a. arabísku, sómölsku og tamarísku

Mikið efni og hægt að velja um sérhæfðan orðaforða, t.d allt um líkamann.

Dansk.nu

www.dansk.nu

Innflytjendur og flóttafólk í dönskunámi.

Netefni til að læra dönsku út frá sínu eigin tungumáli.

Vefnum skipt í nokkra hluta ætlaða nemendum eða kennurum.Góðar útskýringar og gagnvirkar æfingar. Hjálparmál á mörgum tungumálum.

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка