Skalní stepi Charakteristika
Дата канвертавання19.04.2016
Памер46.92 Kb.
skalní stepi
Charakteristika :
v CHKO Pálava jde o ekosystémy na vápencích s extrémními ekologickými podmínkami zejména na jižně orientovaných skalnatých svazích Děvína, ale i jinde; vyznačují se mělkou vrstvou kamenité půdy a četnými skalnatými výchozy, na některých místech vymodelovanými do ostrohranných vápencových škrapů (tato místa označujeme jako krasová step); nedostatek vláhy znemožňuje růst stromů a většinou i keřů, mohou zde růst pouze vytrvalé druhy trav, dvouděložných bylin a polokeřů, které se dokázaly dobře přizpůsobit těmto velmi suchým a teplým stanovištím (tenkými za sucha svinutými listy u trav, dužnatými listy u sukulentních bylin nebo u tzv. efemerních bylin rychlým vývinem semen brzy na jaře, kdy je ještě dostatek vláhy) a které vytvářejí pouze řídkou vegetaci; na těchto stanovištích se vyskytují teplomilní a suchomilní živočichové jihoevropského a panonského původu, často jde o noční živočichy, kteří se ve dne ukrývají pod kameny nebo v zemních norách.
Významné druhy rostlin :
trávy kavyl sličný (Stipa pulcherrima) §§, kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kostřava sivá (Festuca pallens), lipnice bádenská (Poa badensis) a strdivka brvitá (Melica ciliata), dále kosatec nízký (Iris pumila) §§, kosatec skalní písečný (Iris humilis arenaria) §§§, huseník ouškatý (Arabis auriculata), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), rozrazil časný (Veronica praecox), mochna písečná (Potentilla arenaria), rozchodník ostrý (Sedum acre), rozchodník bílý (Sedum album), netřeskovec výběžkatý (Jovibarba globifera), paprska velkokvětá (Orlaya grandiflora), boryt barvířský (Isatis tinctoria) (jde o zde nepůvodní, dříve v okolí pěstovanou a později zplanělou rostlinu), večernice smutná (Hesperis tristis), divizna knotovkovitá (Verbascum lychnitis), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum) §, hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris) §, hvězdnice chlumní (Aster amellus) §, kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis) §, kozinec rakouský (Astragalus austriacus) §§, chrpa chlumní (Centaurea triumfettii) §, oman oko Kristivo (Inula oculus-christi) §, mák bělokvětý (Papaver maculosum), violka skalní (Viola saxatilis) a česnek žlutý (Allium flavum).
Významné druhy živočichů :
obratlovci : ještěrka zelená (Lacerta viridis) §§§, skřivan polní (Alauda arvensis), bezobratlí : kobylka sága (Saga pedo) §§§, pavouci stepník rudý (Eresus cinnaberinus), slíďák tatarský (Allohogna singoriensis) a křižák pruhovaný (Argiope bruennichi), saranče modrokřídlá (Oedipoda coerulescens), střevlík uherský (Carabus hungaricus) §§§, plži trojzubka stepní (Chondrula tridens), žitovka obilná (Granaria frumentum), páskovka žíhaná (Cepaea vindobonensis) a suchomilka obecná ( Xerolenta obvia).


kavyl sličný (Stipa pulcherrima) §§


kavyl vláskovitý (Stipa capillata)


kavyl vláskovitý (Stipa capillata)lipnice bádenská (Poa badensis)strdivka brvitá (Melica ciliata)


strdivka brvitá (Melica ciliata)


kosatec nízký (Iris pumila) §§


kosatec nízký (Iris pumila) §§

kosatec skalní písečný (Iris humilis arenaria) §§§


huseník ouškatý (Arabis auriculata)rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata)


rozrazil časný (Veronica praecox)mochna písečná (Potentilla arenaria)


mochna písečná (Potentilla arenaria)mochna písečná (Potentilla arenaria)


rozchodník ostrý (Sedum acre)rozchodník bílý (Sedum album)netřeskovec výběžkatý (Jovibarba globifera)


netřeskovec výběžkatý (Jovibarba globifera)netřeskovec výběžkatý (Jovibarba globifera)

paprska velkokvětá (Orlaya grandiflora)paprska velkokvětá (Orlaya grandiflora)


paprska velkokvětá (Orlaya grandiflora)

boryt barvířský (Isatis tinctoria)boryt barvířský (Isatis tinctoria)boryt barvířský (Isatis tinctoria)


 

večernice smutná (Hesperis tristis)
večernice smutná (Hesperis tristis)


divizna knotovkovitá (Verbascum lychnitis)


divizna knotovkovitá (Verbascum lychnitis)


divizna knotovkovitá (Verbascum lychnitis)


divizna brunátná (Verbascum phoeniceum) §

divizna brunátná (Verbascum phoeniceum) §


hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris) §

hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris) §


hvězdnice chlumní (Aster amellus) §


hvězdnice chlumní (Aster amellus) §


kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis) §kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis)


kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis) §


kozinec rakouský (Astragalus austriacus) §§


kozinec rakouský (Astragalus austriacus) §§


chrpa chlumní (Centaurea triumfettii) §

chrpa chlumní (Centaurea triumfettii) §


oman oko Kristivo (Inula oculus-christi) §

oman oko Kristivo (Inula oculus-christi) §mák bělokvětý (Papaver maculosum)


violka skalní (Viola saxatilis)


violka skalní (Viola saxatilis)


violka skalní (Viola saxatilis)


česnek žlutý (Allium flavum)


ještěrka zelená (Lacerta viridis) §§§ dva samci


ještěrka zelená (Lacerta viridis) §§§ – samice


skřivan polní (Alauda arvensis)


kobylka sága (Saga pedo) §§§


kobylka sága (Saga pedo) §§§


stepník rudý (Eresus cinnaberinus) - samec


stepník rudý (Eresus cinnaberinus) – samiceslíďák tatarský (Allohogna singoriensis)

slíďák tatarský (Allohogna singoriensis)

slíďák tatarský (Allohogna singoriensis)


křižák pruhovaný (Argiope bruennichi)saranče modrokřídlá (Oedipoda coerulescens)

saranče modrokřídlá (Oedipoda coerulescens)


saranče modrokřídlá (Oedipoda coerulescens)


střevlík uherský (Carabus hungaricus) §§§


trojzubka stepní (Chondrula tridens)


trojzubka stepní (Chondrula tridens)

trojzubka stepní (Chondrula tridens)


žitovka obilná (Granaria frumentum)


žitovka obilná (Granaria frumentum)


páskovka žíhaná (Cepaea vindobonensis)


páskovka žíhaná (Cepaea vindobonensis)


páskovka žíhaná (Cepaea vindobonensis)suchomilka obecná ( Xerolenta obvia)

suchomilka obecná ( Xerolenta obvia)


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка