Система управління якістю пя 05. 14 Виконавчий комітет Чугуївської міської ради
старонка1/4
Дата канвертавання25.04.2016
Памер360.46 Kb.
  1   2   3   4

Система управління якістю ПЯ 05.14

Виконавчий комітет Чугуївської міської ради

Дата введення

Редакція 03


Аркуш

АркушівПРОЦЕДУРА ЯКОСТІ

Порядок одержання Акта обстеження

виконавчим комітетом Чугуївської міської ради

спеціалізованих підприємств (їх приймальних пунктів)

на відповідність вимогам законодавства України

в сфері здійснення операцій з металобрухтом

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський голова

___________ Г.М. Мінаєва


«___» ____________ 2014 р.


1 Мета

  1. Цей документ створено з метою встановлення єдиних вимог до процедури отримання Акта обстеження виконавчим комітетом Чугуївської міської ради спеціалізованих підприємств (їх приймальних пунктів) на їх відповідність вимогам Закону України, що регулює відносини у сфері здійснення операцій з металобрухтом.2 Галузь застосування


2.1 Ця процедура якості є обов’язковою для виконання відділом економічного розвитку та залучення інвестицій.

3 Нормативні посилання


3.1 Ця процедура розроблена з урахуванням вимог наступних нормативних документів:

3.1.1 Закон України “Про металобрухт ” від 05.05.99 № 619-ХІV (із змінами і доповненнями);

3.1.2 Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31.10.2011 №183 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів ”;

3.1.3 Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні ” № 280/97-ВР від 21.05.97 (із змінами та доповненнями);

3.1.4 Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності від 01.06.2000 № 1775-ІІІ;

3.1.5. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України “Про затвердження форм актів обстеження суб’єкта господарювання” від 03.11.2011№191;

3.1.6 Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності ” від 04.07.2001 № 756;

3.1.7 ДСТУ ISO 9000-2001 «Системи управління якістю. Основні положення і словник»;

3.1.8. ДСТУ ISO 9001-2009 «Системи управління якістю. Вимоги»;

3.1.9. ДСТУ ISO 9004-2001 “Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності”.

3.1.10. Настанова з якості НЯ 01.11.


4 Скорочення

4.1. Акт обстеження – Акт обстеження виконавчим комітетом Чугуївської міської ради спеціалізованих підприємств (їх приймальних пунктів) на їх відповідність вимогам Закону України «Про металобрухт» та Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, затверджених Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31.10.2011 №183.

4.2. Міська комісія - міська комісія з питань обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств, що здійснюють заготівлю, переробку, металургійну переробку металобрухту кольорових і чорних металів, затверджена розпорядженням міського голови від 03.12.2013 №488.

4.3. Виконавчий комітет – виконавчий комітет Чугуївської міської ради.


5 Відповідальність та повноваження

5.1. Загальне керівництво та координацію робіт щодо видачі Акта обстеження покладено на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

5.2. Практичні роботи щодо видачі Акта обстеження покладені на відділ економічного розвитку та залучення інвестицій.

5.3. Міська комісія у п’ятнадцятиденний термін, з дня реєстрації заяви, повинна провести обстеження спеціалізованого підприємства (приймального пункту) та надати Акт обстеження.

Форма Акта обстеження наведена у Додатках Г, Д.

5.4 Відповідальність за проведення обстеження несе голова міської комісії.

5.5 Відповідальний за оформлення документів – начальник відділу економічного розвитку та залучення інвестицій.

6 Порядок проведення робіт

6.1 Загальні положення

6.1.1 Одним з видів послуг, що надаються відділом економічного розвитку та залучення інвестицій виконавчого комітету є розгляд заяв суб’єктів підприємницької діяльності (які здійснюють операції з металобрухтом) на видачу Актів обстеження.

6.1.2 Блок – схема порядку одержання Акта обстеження наведена у Додатку А. Коментарії до блок-схеми наведені у п. 6.2 цієї процедури.


6.2 Порядок одержання Акта обстеження

6.2.1 Для одержання Акта обстеження заявник – суб’єкт підприємницької діяльності подає до виконавчого комітету такі документи:

- заява суб’єкта господарювання на видачу акта обстеження (додаток Б);

- копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців, фізичних осіб-підприємців;

- копія витягу про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа;

- засвідчена в установленому порядку копія установчих документів суб’єкта господарської діяльності;

- засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджує право власності (постійного користування), договору оренди (суборенди) земельної ділянки площею не менше 1000 кв.м (чорні метали), зареєстровані в установленому порядку.

- засвідчена в установленому порядку копія ліцензії наявної діючої або недіючої ліцензії;

- копія свідоцтва про право сплати єдиного податку;

- копія повідомлення про включення платника податків до категорії платників окремих податків;

- копії дозволів Територіального управління у Харківській області Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, санітарно-епідеміологічної служби, пожежної служби, Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області;

- копія плану-схеми земельної ділянки (виробничої площі);

- копія технічного паспорту на брухтопереробне обладнання;

- копія технічного паспорту на вантажопідйомне обладнання;

- копія документа, що посвідчує дату останнього технічного огляду вантажопідйомного обладнання;

- копія технічного паспорту на вагове обладнання;

- копія свідоцтва про повірку вагового обладнання;

- копія технічного паспорту на вимірювальний засіб, що забезпечує проведення радіаційного контролю;

- копія свідоцтва про повірку вимірювального засобу, що забезпечує проведення радіаційного контролю;

- копія договору оренди (суборенди) або договору закріплення майна на праві господарського відання брухтопереробного, вантажопідйомного, вагового обладнання та вимірювального засобу (у разі, якщо відповідне обладнання не перебуває у власності підприємства);

- документи, які підтверджують наявність кваліфікованих спеціалістів підприємства;

- для фізичної особи-підприємця згода на збір, обробку та зберігання персональних даних.

6.2.2. При поданні документів в повному обсязі, у п’ятнадцятиденний термін з дня подачі заяви міська комісія проводить обстеження спеціалізованого підприємства (приймального пункту).

6.2.3. Під час обстеження перевіряються вимоги до суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють операції з металобрухтом, а саме: • територія, на якій буде здійснюватися господарська
  діяльність спеціалізованого підприємства, спеціалізованого
  металургійного переробного підприємства та їх приймальних пунктів
  із брухтом кольорових металів та їх сплавів, повинна бути не менше
  ніж 500 кв. метрів, а територія, на якій буде здійснюватися
  господарська діяльність із брухтом чорних металів та їх сплавів, -
  не менше ніж 1000 кв. метрів. Ці території повинні мати в місцях
  безпосереднього зберігання та переробки металобрухту бетонне або
  тверде покриття, яке унеможливлює проникнення в ґрунт шкідливих
  речовин (пально-мастильних матеріалів, хімікатів тощо);

 • виробничі приміщення або криті приміщення для зберігання
  металобрухту;

 • брухтопереробне обладнання: пакетувальний прес або механічні
  чи гідравлічні ножиці, або спеціальне обладнання з подрібнення, сортування
  чи вилучення металобрухту;

 • вантажопідйомне обладнання, яке пройшло технічний огляд в установленому законодавством порядку;

 • ваги, які зареєстровані та повірені в установленому законодавством порядку;

 • вимірювальний засіб, що забезпечує проведення радіаційного
  контролю і повірений в установленому законодавством порядку.

 • персонал, який відповідно до кваліфікації забезпечує
  виконання технологічного процесу;

 • забезпечення контролю за вибуховою, пожежною, екологічною та радіаційною безпекою відповідно до законодавства;

- інші вимоги, передбачені чинним законодавством у сфері здійснення операцій з металобрухтом.

6.2.4. За результатами обстеження приймального пункту в п’ятнадцятиденний термін готується Акт обстеження.

6.2.5. Акт обстеження складається у чотирьох примірниках та реєструється в Харківській обласній державній адміністрації. Один примірник надається до Харківської обласної державної адміністрації, один зберігається у виконавчому комітеті, два надаються суб’єкту господарської діяльності (один примірник Акта обстеження суб’єкт господарської діяльності надає до Міністерства економічного розвитку та торгівлі).
7 Протоколи якості

7.1 ПЯ 05.14.Ф1 “Блок – схема порядку видачі Акта обстеження виконавчим комітетом Чугуївської міської ради спеціалізованого підприємства (приймального пункту)”;

7.2 ПЯ 05.14.Ф2 “Форма Заяви про видачу Акта обстеження виконавчим комітетом Чугуївської міської ради спеціалізованого підприємства (приймального пункту) на відповідність вимогам законодавства України в сфері здійснення операцій з металобрухтом ”;

7.3 ПЯ 05.14. ФЗ “Форма Опису документів, що додаються до Заяви ”;

7.4 ПЯ 05.14.Ф4 “Форма Акта обстеження виконавчим комітетом Чугуївської міської ради спеціалізованого підприємства, його приймального пункту (брухт чорних металів) ”;

7.5 ПЯ 05.14.Ф5 “Форма Акта обстеження виконавчим комітетом Чугуївської міської ради спеціалізованого підприємства, його приймального пункту (брухт кольорових металів) ”;

7.6. Протокол узгодження ПЯ 05.14;

7.7. Протокол обліку ознайомлення з процедурою якості ПЯ 05.14;

7.8. Протокол реєстрації наявності ПЯ 05.14;

7.9 Лист реєстрації змін ПЯ 05.14.


Додаток АПЯ 05.14. Ф1
Блок – схема

порядку видачі Акта обстеження виконавчим комітетом Чугуївської міської ради спеціалізованого підприємства (приймального пункту) на відповідність вимогам законодавства України в сфері здійснення операцій з металобрухтом

Підготовка суб’єктом господарювання необхідних документів для отримання Акта обстеження

Подача Заяви та документів на видачу Акта обстеженняПроведення обстеження міською комісією спеціалізованого підприємства

(приймального пункту)Відмова у видачі

Акту обстеженнятак

так

ні

ні

Додаток Б  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка