Шлях да яснай свядомасці Раздзел 02 – Думкі Глава 02-1 “Свабода ад ілжывых канцэпцый”
старонка6/6
Дата канвертавання15.03.2016
Памер1.48 Mb.
1   2   3   4   5   6

*) «Кантралюемае адступленне» - спосаб дзеянняў, паводле якога калі ты спрабуеш выконваць некаторую практыку (напрыклад – спараджаць АзУ), але разумееш тое, што намаганні размазаныя, вынік бляклы і не задавальняе, то ты не заліпаеш у незадаволенасці, шэрасці і безвыходнасці, спыняючы практыку, а «спускаешся» да практыкі, якая дае як правіла менш яркі вынік і патрабуе меншай увагі ў дадзеных умовах (напрыклад – замест спараджэння АзУ пачынаеш вжу).
*) «Угрызванне» - дзеянні, якія выконваюцца тады, калі падчас практык (асабліва працяглай фармальнай практыкі) ты разумееш, што намаганні сталі размазанымі, рэзультаты пацьмянелі і не здавальняюць. Тады ты нібы падтрасаешся, як сабака, падсцёбваеш сябе, нагнятаючы свяжосць, выразнасць намаганняў, і дамагаешся звароту да ранейшага, здавальняючага ўзроўню намаганняў і рэзультатаў, не звяртаючыся да кантралюемага адступлення.
*) «Гуляціны" (ад «гуллівасць», «тыграціна») - АзУ, якія ўспыхваюць адразу пасля пачатку ўгрызвання (звычайна гэта радасць, трыумф, пачуццё вечнай вясны, радасць барацьбы).
*) «Пратухлая рэалізацыя» - калі я ўспамінаю, што нядаўна былі рж, і я не паспела ўсіх іх рэалізаваць, я пачынаю механічна рабіць тое, што лічу іх рэалізацыяй, замест таго, каб шукаць рж, якія цяпер ёсць. Гэта значыць я толькі думаю, што рэалізую рж, а на самой справе іх няма, а ёсць толькі ўспамін аб іх, таму гэтыя дзеянні – рэалізацыя механічнага жадання, якое з'яўляецца праявай жадання ўладання, пачуцця страты, страху што-небудзь выпусціць.
*) «Счэпленая дзейнасць» - такое вядзенне бытавых спраў, пры якім яны суправаджаюцца інтэрпрэтацыяй «гэта частка маёй падрыхтоўкі да вандравання ў мірах АзУ, гэта тыя справы, якія я жадаю здзейсніць, бо іх выкананне палегчыць рашэнне маёй адзінай мэты». Пры гэтым узнікае хоць бы слабы рэзананс гэтых спраў і АзУ.
*) «Азораная фармальная практыка» - фармальная практыка, якая настолькі эфектыўная, што суправаджаецца інтэнсіўным АФ і выбухамі АзУ.
*) «Назапашвальная фармальная практыка» - фармальная практыка, якая суправаджаецца слабымі выбухамі АзУ толькі на кароткае імгненне пасля прыкладзенага намагання, пасля чаго змяняецца НФ ці «нічога не адбываецца».
*) «Пазаасобасныя ўспрыманні» - якія валодаюць наступнай уласцівасцю: калі я іх зведваю, то чым яны больш інтэнсіўныя, тым менш упэўнена я магу сказаць, што гэта «я іх зведваю», і што «да кагосьці іх зведваю». Калі яны дасягаюць вышэйшых ступеняў інтэнсіўнасці, цалкам знікае распазнаванне «я іх зведваю», «да кагосьці іх зведваю», і ўзнікае іншае распазнаванне, якое рэзанансна апісваецца фразамі «струмень успрыманняў», «безаб'ектныя ўспрыманні», «успрыманне-ні-ад-каго-і-ні-да-каго», а таксама ўзнікаюць АзУ сектары Адзінства.
*) «Існае» - звычайныя ўспрыманні, засведчаныя ў прынятым навукай парадку тымі людзьмі, якія зведваюць азмрочванні, + тыя ўспрыманні, якія становяцца даступнымі чалавеку, што ліквідаваў азмрочванні і культывуе АзУ.
*) «Спыненне механічнай распазнавальнай свядомасці» ці «спыненне свету» - з'ява, якую лёгка зведаць падчас любой практыкі цыклічнага ўспрымання ўпэўненасці, ці падчас практыкі «не горы, не-рэкі», ці падчас практыкі паўтору відавочных выказванняў тыпу «гара – куча камянёў, а Далай-Лама – кавалак мяса». Рэзананснае апісанне «спыненне свету» - «нечакана гара становіцца чымсьці яшчэ», г.зн. узнікае зусім новае ўспрыманне, у рэзультаце перажывання якога ўзнікае яснасць, што гара – не толькі куча камянёў, як і Далай-Лама – не проста кавалак мяса, хоць, несумнеўна, бачыць гару як кучу камянёў і Далай-Ламу як кавалак мяса – адзін з адэкватных і несупярэчлівых (у шырокіх межах) спосабаў інтэрпрэтаваць убачанае.

Спыняючы свет, мы выходзім за рамкі таго, да чаго прывыклі, і пачынаем успрымаць тое, што прывыклі не ўспрымаць нягледзячы на тое, што яно несумнеўна існуе.


*) «Прасоўванне навобмацак » - няма яснасці ва ўспрыманнях, але ёсць жаданне перажываць той смутны камяк успрыманняў, які ўзнікае ад вызначаных дзеянняў, і ёсць жаданне здзяйсняць гэтыя дзеянні.
*) «Крэйсерскі ход» - стан, які характарызуецца наяўнасцю яркіх АзУ, інтэнсіўных намаганняў, які рэзануе з выявай, быццам ніякіх перашкод не засталося, і тыя, што яшчэ можна адрозніць - проста шкарлупіны, якія лёгка разбіць.
*) «Трыгер» - любое ўспрыманне, якое ў дадзены момант прыводзіць да з'яўлення рж інтэнсіфікацыі практыкі і/ці ўзмацнення АзУ.
*) «Адзнака» - думка, якая ранжыруе ацэньванае, г.зн вызначае яго месца на некаторай шкале значэнняў (ад «вельмі слаба выяўленае» да «вельмі моцна выяўленае»).

З прычыны таго, што у механічнага чалавека НЭ і ПЭ аўтаматычна і бескантрольна ідуць за думкамі і ў значнай ступені вызначаюцца імі (часткова яны яшчэ вызначаюцца механічнай прывычкай зведваць вызначаныя НЭ ці ПЭ у вызначанай сітуацыі), а таксама ўлічваючы, што думкі неўспрымальныя для пабочных асоб, калі эмоцыі выклікаюць міміку, якая больш-менш лёгка чытаецца і іншыя цялесныя праявы, то, кажучы аб «адзнацы», часта ўключаюць у гэтае азначэнне і сукупнасць наступных за думкамі, якія ранжыруюць, эмоцый.

Пры высокай ступені аўтаматызму эмоцыі становяцца заменнікамі думак, якія ранжыруюць, напрыклад калі ў чалавеку безапеляцыйна зацверджаная нейкая канцэпцыя, то дзеянні, што супярэчаць ёй, выклікаюць неадкладна НЭ, - тым больш інтэнсіўныя, чым больш выяўленая гэтая супярэчнасць, пры гэтым думкі, якія уласна ранжыруюць могуць амаль зусім адсутнічаць у выглядзе гучнага ўнутранага дыялогу. У гэтым выпадку інтэнсіўнасць эмоцый служыць спосабам ранжыравання.

Таксама неабходна ўлічыць, што часцяком для асобы, што ацэньваецца мае значэнне не толькі тое – як яго ранжыруюць, якія эмоцыі да яго зведваюць, але і якія дзеянні за гэтым пойдуць. Таму, кажучы, напрыклад, аб «станоўчай адзнацы», часта маюць на ўвазе яшчэ і сукупнасць наступных за думкамі і эмоцыямі, што ранжыруюць, дзеянняў, жаданых для таго, каго ацэньваюць, а то і зусім толькі гэтыя дзеянні незалежна ад эмоцый і думак.

У сувязі з тым, што такія разнастайныя з'явы аб'ядноўваюцца словам «ацэнка» (я ўжо не згадваю такія вузка-адмысловыя значэнні гэтага слова, як «школьная ацэнка»), непазбежная блытаніна, якая прыводзіць да адсутнасці разумовай яснасці, да тупасці. Напрыклад, калі хтосьці пра цябе думае «ён непрыгожы» (негатыўная ацэнка), то пры гэтым ён можа зведаць ПЭ і ПС да цябе (пазітыўная ацэнка), бо ты для яго не канкурэнт сярод дзяўчын, пры гэтым ён можа пагардліва казаць дзяўчынам аб тваёй уродлівасці, г.зн. здзяйсняць непажаданыя табой дзеянні (негатыўная ацэнка), і ў той жа час дзеля кантрасту і падкрэслення сваёй прыгажосці ён можа прыбліжаць цябе да сабе, адорваць жаданымі табою выгодамі (пазітыўная ацэнка) – напрыклад узяць з сабой на прэстыжную вечарынку з кучай прыгожых дзяўчын, да якіх ты інакш не змог бы нават прыблізіцца. І у гэтай кашы няўжо можна сказаць – якая ж яго «ацэнка» цябе? Для пераадолення гэтага змешвання неабходна вызначыць тое – што ж такое «ацэнка», і я лічу залепшае спыніцца на тым, што ацэнка – гэта менавіта думка, якая ранжыруе.
*) «Высокая ацэнка» - думка, якая высока ранжыруе ацэньванае [па указанай шкале ці шкале, якая разумеецца].
*) «Пазітыўная ацэнка» («пац») - ПЭ, якія зведваюцца ў дадзены момант да таго, каго ацэньваюць (незалежна ад таго – высока ці нізка ацэнена тое, што ацэньваецца).
*) «Канструктыўная ацэнка» - здзяйсненне дзеянняў (ці бяздзейнасцей), накіраванае на садзейнічанне рэалізацыі жаданняў таго, каго ацэньваюць (незалежна ад таго – высока ці нізка, пазітыўна ці негатыўна ацэнена тое, што ацэньваецца ).
*) «Знакавая падзея» ці «знак» - падзея, пры якой:

а) ёсць нечакана яркі яго рэзананс з пачуццём таямніцы, прадчуваннем, напружанай поўнасці жыцця;

б) ёсць рж спыніцца, замерці, максімальна поўна «увабраць» усімі пачуццямі гэтую падзею і АзУ, што рэзануюць з імі.
*) «Знакавы збой» - знакавая падзея, пры якой ты ўпэўнены ў тым, што дзейнічаў у поўнай яснасці і з поўнай увагай, здзяйсняючы эфектыўныя і дакладныя крокі, а ў выніку атрымліваецца тое, што адбываецца, калі ты дзейнічаеш у рассеянасці, здзяйсняючы бытавыя маразмы.
*) «Азораны выбар» - адбываецца, калі рэалізуецца тое рж, якое мацнейшае за іншых на дадзены момант (г.зн. умяшанне канцэпцый, механічных жаданняў, НЭ і іншых азмрочванняў калі і ёсць, то не крытычнае, тое, што не змяняе выбар).
*) «Вялікі парыў штодзённасці» - эфектыўны спосаб механічна перапыніць прывычны струмень азмрочванняў – з'ехаць у вандраванне, паставіць сябе ва ўмовы, калі рэзка зменіцца і становішча, і круг зносін, і род заняткаў хоць бы на месяц. Гэта дазваляе, пры прыкладанні намаганняў, лёгка ўбіць клін у суцэльную сцяну штодзённасці, расхістаць устойлівы ланцуг азмрочванняў.
*) «Практыка прамывання цела АзУ» - зведваючы нейкае АзУ, прабягаеш увагай па розных участках цела і ўяўляеш, што АзУ перамяшчаецца туды, зведваецца там, выпраменьваецца гэтым участкам. Эфектыўна суправаджаць гэта «ускокваннем» у адчуванне прыемнай прахалоднай свяжосці, якая выпраменьвае, ў гэтым участку.

Вынікі могуць быць розныя – ад загаення хваравітых, непрыемных адчуванняў у гэтым участку да ўзнікнення ў ім асалоды, «размарозкі» ад спячкі, рэзанансу з іншымі АзУ.


*) «Узмоцненая практыка прамывання цела АзУ» - суправаджэнне жаданнем, якое выражаецца думкай «хай гэты ўчастак цела выпраменьвае АзУ», «хай гэтае цела стане целам Буды», «хай любы возьме АзУ з гэтага месца», «хай усё гэтае цела стане зіхатлівым згусткам АзУ». Гэтыя думкі рэзаніруюць з адданасцю, самааддачай, якія з'яўляюцца вельмі эфектыўнымі для дасягнення прарываў у практыцы.
*) «Маладосць» - стан, калі ўзнаўленне пасля аргазмаў, моцных азмрочванняў, атручванняў ад харчовых ядаў, а таксама абуджэнне пазнавальнай, рухальнай актыўнасці адбываецца параўнальна хутка – яшчэ да таго, як наступіць новае атручванне.
*) «Старасць» - стан, калі наступны акт атручвання надыходзіць яшчэ да таго, як адбылося ўзнаўленне ад папярэдняга, у выніку няма радасных жаданняў спазнаваць, рухацца, даследаваць, змяняцца, змагацца за АзУ. У многіх людзей старасць надыходзіць ужо ў 22-23 гады. І хоць гэта абарачальна, вырвацца можна толькі пачаўшы прыкладаць адчайныя і/ці радасныя намаганні.
*) «Сінанімічныя шэрагі абазначэнняў АзУ» - словы, якія абазначаюць розныя якасці аднаго і таго ж АзУ – розную інтэнсіўнасць, глыбіню, пранізлівасць і г.д. Для НЭ у кожнай мове дастаткова сінонімаў – напрыклад трывога, заклапочанасць, турбота, трывожнасць, замяшанне, мандраж – усё гэта сінонімы адной НЭ. А знайдзі сінонім для АзУ-адданасці? Пачуцця вечнай вясны? Іх няма, бо чалавецтва яшчэ амаль не мае вопыту перажыванняў АзУ. Мову неабходна ствараць. І нават у тым выпадку, калі, здавалася б, сінонімаў дастаткова, напрыклад – прыгожы, дзівосны, выдатны, узрушаючы, пышны, - яны казваюцца пустышкамі, г.зн. тымі, што абазначаюць не вызначаныя якасці пачуцця прыгажосці, а ступень ПС, АУВ, АУУ, жаданні вырабляць уражанне, а то і зусім пазбаўленымі пэўнага значэння, замыленымі штампамі.

Стварэнне сінанімічных шэрагаў мэтазгоднае, бо іх выкарыстанне дазваляе больш выразна распазнаваць АзУ, а чым выразней адрознена АзУ, тым ярчэй і ўстойлівей яно праяўляецца. Таксама гэта дазваляе спрасціць зносіны практыкуючых.

Асобная задача – стварэнне тэрмінаў для абазначэнняў устойлівых акордаў АзУ.
*) «Практыка давання азначэнняў» - выключна эфектыўная і цікавая практыка, накіраваная на фарміраванне навыкаў давання апісанняў і азначэнняў, структуравання адкрыццяў і назіранняў, без чаго амаль немагчымае ці вельмі цяжкае вандраванне да АзУ. Практыка заключаецца ў даванні азначэнняў самым, здавалася б, «зразумелым» рэчам – падушка, згода, вясна, чаканне і г.д.

Вывучэнне матэматыкі (пры зведванні ад гэтага задавальнення) дае выдатныя навыкі, якія можна выкарыстаць у тым ліку і для пошуку азначэнняў, і для апісання і структуравання адкрыццяў.

*) «Жаданне структурызацыі» - радаснае жаданне здзейсніць агляд зробленых у апошні час адкрыццяў і ўвесці сукупнасць тэрмінаў, што дазваляе:

1) палегчыць агляд, выклад адкрыццяў

2) палегчыць інтэграцыю адкрыццяў у існую сістэму ўяўленняў

3) падчысціць няяснасці ў сваіх уяўленнях, адкрыццях і прыйсці да максімальнай ступені яснасці

4) праявіцца і ўзмацніцца радасным жаданням новых адкрыццяў, прадчуванню, жаданню даследаваць.

Жаданне структурызацыі і радаснае жаданне новых эксперыментаў, назіранняў складаюць «камплементарную даследчую пару», удзельная вага ў якой першага ці другога жадання вызначаецца простым шляхам - што мацнейшае, то і рэалізуецца.


*) «Ідэя-фікс» - механічнае жаданне, якое суправаджаецца любой формай агрэсіўнай адмовы ад прапановы прааналізаваць яго.

*) «Час удава» - перыяд часу на працягу дня, на працягу якога, у сувязі з прывычкай, якая сфарміравалася ў ранейшыя гады зведваць моцныя НЭ, надыходзіць адносны спад.

Напрыклад, такім часам можа быць раніца, калі ты зведваў моцныя НЭ на працягу многіх гадоў, калі цябе як барана выганялі ў школу. Калі зразумець тое, што цяпер час удава, то лягчэй выявіць упартасць і рашучасць у пераадоленні гэтага механізму, здзяйсняць хаця б мінімум таго, што можна здзяйсняць – напрыклад «халодные» фармальныя практыкі.
*) «Гіпотэза» - здагадка, якую [радасна] хочацца даследаваць.
*) «Прагрэсарская мэта сацыяльнага эксперыменту (СЭ)» - адна з мэт правядзення СЭ - тая, якая ў выпадку сваёй паспяховай рэалізацыі можа прывесці да такіх змен у некаторых пластах грамадства, якія, як мяркуецца, могуць зрабіць цяпер ці ў бліжэйшай будучыні частку грамадства больш успрыімлівай, ці хаця б талерантнай да ідэй ППШ.
*) «Парог экстатычнасці» - такая ступень праяўленасці якасцей АзУ, пры якой узнікае рэзананс з экстатычнай насалодай, г.зн. АзУ становіцца па азначэнні "экстатычным".

"Інтэнсіўнасць" мае першараднае значэнне, але вызначаны ўплыў на ўзнікненне экстатычнасці аказваюць і астатнія якасці АзУ - пранізлівасць, шырыня ахопу, глыбіня.


*) «Бежанец» - такі практыкуючы, у якім пасля таго, як ён дасягнуў аслаблення НФ, перыядычнай праявы слабога АФ і рэдкіх слабых выбухаў АзУ, дамінуючай сілай становіцца задаволенасць і жаданне падтрымліваць гэтую задаволенасць. Накіраванасць, шчырасць, радасныя жаданні даследаваць няўхільна зніжаюцца, выцясняюцца жаданнем задаволенасці.
*) «Воін» - такі практыкуючы, у якім па меры таго, як слабее НФ, узмацняецца АФ, пачашчаюцца і ўзмацняюцца выбліскі АзУ, адбываецца ўзмацненне накіраванасці, шчырасці, радасных жаданняў даследаваць, працягваць зачышчаць да бездакорнасці свабоду ад азмрочванняў, і ад задаволенасці ў тым ліку.
*) «Рафтынг» - такі спосаб рэалізацыі радасных жаданняў, пры якім намаганні не прыкладаюцца, г.зн. не праяўляецца жаданне ўзмацніць, паскорыць, інтэнсіфікаваць рэалізацыю радасных жаданняў.
*) «Закліноўванне» - з'ява, пры якой жаданне працягваць якую-небудзь дзейнасць, не адцягваючы ўвагу, перасільвае жаданне адцягваць увагу на прыкладанне намаганняў па ўстараненню азмрочванняў і/ці спараджэнню АзУ.
*) «Стартавая мітусня» - стан, які ўзнікае, калі ёсць жаданне даследаваць, але пры гэтым я дакладна не ведаю - што рабіць, з чаго пачаць, і замест таго, каб сесці і разабрацца ў тым - якія ўзнікаюць жаданні, ідэі, я пачынаю хапацца за ўсё запар, і ў выніку атрымліваюцца абрыўкі вопыту, мноства няяснасцей.

З-за таго, што ўсё так няясна, можа нават аслабець ці знікнуць жаданне даследаваць, з'явіцца скептык «не, занадта ўсё заблытанае, мне ў гэтым не разабрацца». Такі метад (хапаць усё запар і даследаваць) дастаўляе радасць толькі тады, калі ёсць моцная смага даследаванняў, і тады ўсе гэтыя няяснасці рэзануюць з прадчуваннем, ёсць рж-5-10 разбірацца ва ўсім.


*) «Грот» - няяснасць, якая праяўляецца пры даследаванні і рэзаніруе з прадчуваннем [яго даследавання].
*) «Напоўненасць» ці «пачуццё поўнасці» - успрыманне, якое ўзнікае і ўзмацняецца, калі зведваюцца АзУ, калі праяўлены рж, калі прыкладаюцца намаганні ў практыцы дасягнення АзУ і вызвалення ад азмрочванняў. Рэзанансна апісваецца фразай «жыццё напоўненае па самыя берагі».

*) «Перасычанасць» - успрыманне, якое ўзнікае ад НЭ, ПЭ, зведвання і рэалізацыі механічных жаданняў і іншых азмрочванняў. Якой бы вялікай ні была перасычанасць, яна ніколі не прыводзіць да «напоўненасці» - заўсёды застаецца такі хваравіты стан, якое апісваецца словамі «нібы ў бочку без дна ўсё правальваецца», «нішто не цешыць», «усё дарэмна». Звычайная памылка людзей, якія шукаюць выратавання ад шэрасці, нуды, апатыі, іншых НЭ – спрабаваць забіць гэта ўражаннямі, г.зн. павелічэннем перасычанасці, калі адзіны спосаб зрабіць гэта – узмацняць пачуццё поўнасці.


*) «Засунуцца» - зведваць інтэнсіўную задаволенасць ад уражанняў і/ці моцнае жаданне зведаць і ўзмацніць перасычанасць, заклінавацца ў дзейнасці па атрыманню ўражанняў, пры гэтым любое знешняе ўздзеянне выклікае інтэнсіўнае раздражненне, а любая думка аб тым, што прыйдзецца адцягнуць увагу - яшчэ і страх рэзкага ўзмацнення шэрасці, нуды, штодзённасці.
*) «Ласцік» - тэрмін, які замяняе сабой цалкам асэксуальнае, антыэратычнае слова «поза» - становішча цел, якое прымаецца з мэтай зведвання сэксуальных адчуванняў і эратычных успрыманняў.
*) «Гейзер адкрыццяў» - азораны стан, калі адна за адной узнікаюць АзУ-яснасці, адкрыцці адбываюцца адзін за адным і праяўляюцца яркія АзУ.
*) «Ядро каметы» - (ці проста «ядро») – група АзУ, якая ў дадзены момант выяўленая ярка і выразна.
*) «Хвост каметы» - (ці проста «хвост») – група АзУ, якая суправаджае праяву ядра, рэзануе з ім, але выяўленая прыкметна меней ярка і меней выразна, і часцяком нават няма поўнай яснасці ў тым – якія менавіта АзУ уваходзяць у гэтую групу.
*) «Базавы лагер» - стан, які перыядычна мне даступны і ў адносінах да якога ёсць упэўненасць > 5 у тым, што, знаходзячыся ў ім, я з высокай верагоднасцю буду здзяйсняць адкрыцці з большай частатой, чым гэта адбываецца цяпер, што маё жыццё стане прыкметна больш насычанае прывабнымі для мяне ўспрыманнямі.
*) «Мармот» - падзея, успамін якой стаў трывалым азораным фактарам для якога-небудзь АзУ.
*) «Куслівы пёс» – жаданне процідзейнічаць задаволенасці, якая ўзнікае пасля павелічэння аб'ёму азоранага фону і нівеліруе эфект гэтага павелічэння.
*) «Вынюхванне мармота» – падтрыманне яснасці ў тым, што любая сітуацыя можа стаць мармотам - вось то што адбываецца непасрэдна цяпер, напрыклад, паколькі загадзя ніколі не угадаеш, бо мармотамі становяцца самыя разнамасныя сітуацыі - нават тыя, у якіх не зведваліся АзУ. Вынюхванне мармота зніжае штодзённасць, шэрасць.
*) «Куслівае шчаня» - жаданне, каб з'явіўся куслівы звярок у сітуацыі, калі пасля павелічэння аб'ёму азоранага фону ўзнікае задаволенасць.
*) « Злосны карлік» - сукупнасць успрыманняў
а) якія праяўляюцца ў той час, калі ёсць негатыўны фон (які часцяком суправаджаецца негатыўнымі фізічнымі адчуваннямі, рэзкімі ўсплёскамі НЭ), калі з'яўляецца яснасць у тым, што я ў дупе, што няма азоранага фону, калі ўзнікае думка "можа, паспрабаваць устараніць НФ", "можа, паспрабаваць ускочыць у АзУ".

б) якая складаецца з думак "ну і хрэн з ім", "потым паспрабую ўстараніць НФ, цяпер не да гэтага", "я стаміўся, не хачу цяпер", рэзкіх выбухаў раздражнення і нават агрэсіі, накіраваных на ўсё, што звязана з практыкай, з практыкуючымі, з АзУ.в) якая часта суправаджаецца дзеяннямі па забіванні часу - уцягванне ў гульню на мабільніку ці кампе, якая атупляе, і да т.п.
*) «Млявы карлік» - тое ж, што "злосны карлік", з тым адрозненнем, што замест раздражнення і агрэсіі ўзнікае змрочнасць, безвыходнасць, апатыя.
*) «Джэры» - жаданне ўстараніць злоснага і млявага карлікаў, пераламаць інэрцыю апускання ў НФ і НФА, упрыгваць у АзУ штораз.
*) «Том» - жаданне, каб праявіўся Джэры.
*) «Тупастэнія» (греч. astheneia - слабасць) - сукупнасць негатыўных рэакцый на жаданне адрозніць свае бягучыя ўспрыманні. Раздражненне, незадаволенасць, думкі "потым калі-небудзь" і г.д. - усе тыя рэакцыі, якія душаць жаданне адрозніць свае ўспрыманні.
*) «Разведка боем». Інакш – «міні-штурм», г.зн. штурм з загадзя нізкай інтэнсіўнасцю намаганняў, на 3-4. Мэта – назіранне за ўспрыманнямі падчас разведкі боем – якія выяўляюцца перашкоды, як яны праяўляюцца (як на вайне ў сітуацыі, калі атрад ідзе наперад, выклікаючы агонь на сябе, і супернік, пачынаючы абстрэл, выяўляе свае агнявыя пункты). Гэта дазваляе загадзя падрыхтавацца да таго, што ў момант штурму гэтыя перашкоды будуць праяўленыя, загадзя хаця б трохі вывучыць іх, быць да іх гатовым.
*) «Патрэба» - інтэнсіўнае і ўстойлівае радаснае жаданне.
*) «Рж змяніцца» - гэта радаснае жаданне зведваць не тыя станы, якія я зведваю як правіла, а тыя, якія я зведваў час ад часу, і пры якіх ёсць больш прывабных успрыманняў: больш задавальнення, насалоды, поўнасці жыцця, цікавасці, прадчування і г.д. Гэта значыць фактычна любое рж змяніцца для практыкуючага ППШ – гэта рж зведваць большы аб'ём АзУ, ці, болей агульна кажучы, гэта рж зведваць станы, у якіх зведваецца большы аб'ём АзУ. Напрыклад, жаданне пайсці ў трэк у Гімалаі я адношу да жадання змяніцца, калі гэтае жаданне трэка ўзнікае пры прадчуванні тых АзУ, якія ў ім будуць узнікаць.
*) «Прагрэсіўныя дзеянні» - любая сукупнасць дзеянняў, стымулюючая чалавека да назірання і даследавання сваіх станаў, што, як вядома, прыводзіць чалавека да павелічэння аб'ёму АзУ ці, па меншай меры, да павелічэння верагоднасці зведвання АзУ (праз пасредство праявы рж змяніцца).
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка