Serce na dłoni
Дата канвертавання19.04.2016
Памер42.62 Kb.

SERCE NA DŁONI


Polska, Ukraina, 2008, 96 min. Barwny,
Reżyseria: Krzysztof Zanussi

Scenariusz: Krzysztof Zanussi

Zdjęcia: Adam Bajerski

Muzyka: Wojciech Kilar


Obsada aktorska: Bohdan Stupka, Szymon Bobrowski, Krzysztof Kowalewski, Marek Kudełko, Borys Szyc, Maciej Zakościelny, Marta Żmuda Trzebiatowska, Stanisława Celińska, Tomasz Sapryk, Nina Andrycz, Agnieszka Dygant, Wojciech Mann, Dorota Rabczewska, Ostap Stupka, Dima Stupka...
Historia Konstantego, biznesmena, prawdziwego oligarchy, chyba po raz pierwszy w swoim życiu stającego przed problemem, wobec którego wydaje się być całkowicie bezradny. Ciężka choroba serca jest jak wyrok, a uratować go może jedynie niezwłoczny przeszczep. Konstanty trafia do szpitala, gdzie ma oczekiwać na dawcę. Nie wierząc, że taki się szybko znajdzie, rozpieszczony dostatkiem i przekonany o pełnej władzy nad własnym losem, postanawia sobie pomóc, nadając sprawie należyty bieg. Kluczem do sukcesu i szczęśliwym wyjściem z dramatycznej sytuacji okazuje się być, upokorzony przez życie - utratą pracy i rozstaniem z dziewczyną - młody mężczyzna o imieniu Stefan. Pozbawiony chęci do życia jest idealnym ofiarodawcą organu, tak potrzebnego przecież do życia. Teraz Konstantemu pozostaje już tylko przekonać niedoszłego samobójcę, że próbę tę warto mimo wszystko powtórzyć raz jeszcze...
Nagrody filmowe

2008 - Bohdan Stupka Rzym (Międzynarodowy Festiwal Filmowy)-Nagroda Jury "Srebrny Marek Aureliusz" dla najlepszego aktora

2009 - Wojciech Kilar Orzeł, Polska Nagroda Filmowa (nominacja) w kategorii: Najlepsza muzyka

2009 - Wanda Zeman Orzeł, Polska Nagroda Filmowa (nominacja) w kategorii: Najlepszy montaż


Krzysztof Zanussi

Reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Studiował fizykę na Uniwersytecie Warszawskim (1955-59) i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim (1959-62). Działał w amatorskim ruchu filmowym, realizując 11 filmów, 9 spośród nich uzyskało różne nagrody. Od 1980 jest kierownikiem artystycznym zespołu, a następnie dyrektorem Studia Filmowego "Tor". W latach 1971-83 wiceprezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, a w 1975-77 przewodniczący Rady Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Od 1987 członek Komitetu Kinematografii. Wykładał na wielu uczelniach filmowych, m. in . w PWSTiF w Łodzi, National Film School w Wielkiej Brytanii. Jest także reżyserem teatralnym. Reżyseruje m. in. w teatrach w Mediolanie, Palermo, Bonn, Krakowie, Bremie, Bazylei. Wśród wielu prestiżowych nagród i odznaczeń ma Nagrodę "David di Donatello", Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Autor książek "O montażu w filmie amatorskim" (1968), "Rozmowy o filmie amatorskim" (1978). W 1990 został wybrany Prezydentem Europejskiej Federacji Realizatorów Audiowizualnych (FERA). Konsultant Komisji Pontyfikalnej do Spraw Kultury w Watykanie. Członek Europejskiej Akademii Filmowej.


Filmografia (Reżyseria):

1967 - TWARZĄ W TWARZ

1968 - ZALICZENIE

1969 - STRUKTURA KRYSZTAŁU

1970 - GÓRY O ZMIERZCHU

1970 - ŻYCIE RODZINNE

1971 - ZA ŚCIANĄ

1971 - DIE ROLLE

1972 - HIPOTEZA

1972 - ILUMINACJA

1974 - BILANS KWARTALNY

1974 - THE CATAMOUNT KILLING

1975 - NACHTDIENST

1976 - BARWY OCHRONNE

1977 - ANATOMIE STUNDE

1977 - HAUS DER FRAUEN

1978 - SPIRALA

1979 - WEGE IN DER NACHT

1980 - CONSTANS

1980 - KONTRAKT

1981 - DA UN PAESE LONTANO

1981 - VERSUCHUNG

1982 - IMPERATIV

1982 - UNERREICHBARE

1983 - BLAUBART

1984 - ROK SPOKOJNEGO SŁOŃCA

1985 - PARADIGMA

1988 - WHEREVER YOU ARE

1989 - STAN POSIADANIA

1990 - MARIA WALEWSKA

1990 - ŻYCIE ZA ŻYCIE. MAKSYMILIAN KOLBE

1990 - DAS LANGE GESPRACHT MIT DEM VOGEL

1997 - OSTATNI KRĄG

1997 - DUSZA ŚPIEWA w OPOWIEŚCI WEEKENDOWE

1997 - OUR GOD'S BROTHER

2000 - SKARBY UKRYTE w OPOWIEŚCI WEEKENDOWE

2000 - ŻYCIE JAKO ŚMIERTELNA CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ

2002 - SUPLEMENT

2005 - PERSONA NON GRATA

2005 - CZOŁGI w SOLIDARNOŚĆ, SOLIDARNOŚĆ...

2007 - IL SOLE NERO

2008 - SERCE NA DŁONIСЕРДЦЕ НА ЛАДОНИ

Польша, Украина, 2008, 96 мин., цветной


Режиссёр: Кшиштоф Занусси

Сценарий: Кшиштоф Занусси

Оператор: Адам Баерски

Музыка: Войчех Киляр


Роли исполняют: Богдан Ступка, Шимон Бобровски, Кшиштоф Ковалевски, Марек Куделко, Борис Шиц, Мачей Закосчельны, Марта Жмуда-Тшебятовска, Станислава Целиньска, Томаш Сапрык, Нина Андрыч, Агнешка Дыгант, Войчех Манн, Дорота Рабчевска, Остап Ступка, Дима Ступка...
История Константина, бизнесмена, настоящего олигарха, первый раз в жизни столкнувшегося с проблемой, с которой он не может ничего сделать. Тяжёлая болезнь сердца звучит как приговор, и спасти его может лишь незамедлительная трансплантация. В ожидании донора Константин попадает в больницу. Не рассчитывая на то, что таковой быстро обнаружится, избалованный наличием финансовых средств и уверенный в абсолютной власти над собственной судьбой, бизнесмен решает помочь себе, придавая делу нужное направление. Ключом к успеху и счастливым выходом из сложившегося положения должен стать обиженный жизнью – потерявший работу и расставшийся со своей девушкой – молодой человек по имени Стефан. Лишённый смысла бытия, он становится идеальным донором органа, так необходимого для жизни. Теперь Константину остаётся лишь убедить несостоявшегося самоубийцу, что попытку уйти из жизни надо повторить…

Кинонаграды:

2008 – Богдан Ступка, Рим (Международный кинофестиваль) – Приз жюри «Серебряный Марк Аврелий» лучшему актёру

2009 – Войчех Киляр, Орёл, Польский киноприз (номинация) в категории «Лучшая музыка»

2009 – Ванда Земан, Орёл, Польский киноприз (номинация) в категории «Лучший монтаж»
Кшиштоф Занусси

Режиссёр, сценарист, кинопродюсер. Изучал физику в Варшавском университете (1955-1959), философию в Ягеллонском университете (1959-1962). Был деятелем любительского

кинодвижения, сняв 11 фильмов, 9 из которых получили различные призы. С 1980 года является художественным руководителем, а позднее и директором Киностудии «Тор». В 1971-1983 годах был вице-председателем Союза польских кинематографистов, а в 1975-1977 годах возглавлял Совет польской федерации дискуссионных киноклубов. С 1987 года член Комитета по кинематографии. Преподавал во многих киновузах, среди прочих, в Государственной высшей школе кино, телевидения и театра в Лодзи, Национальной киношколе в Великобритании. Также занимается театральной режиссурой. Ставил спектакли в театрах Милана, Палермо, Бонна, Кракова, Бремена, Базеля. Награждён, среди прочих, Кавалерским крестом Ордена Возрождения Польши. Автор книг «О монтаже в любительском кино» (1968), «Беседы о любительском кино» (1978). В 1990 году был избран президентом Федерации Европейских Кинорежиссёров (FERA), Консультант Понтификационной комиссии по вопросам культуры в Ватикане. Член Европейской киноакадемии.
Фильмография:

1967 – Лицом к лицу

1968 - Зачёт

1969 – Структура кристалла

1970 – Горы в сумерках

1970 – Семейная жизнь

1971 – За стеной

1971 - Роль

1972 - Гипотеза

1972 - Иллюминация

1974 – Квартальный отчёт

1974 – Убийство в Катамаунте

1975 – Ночное дежурство

1976 – Защитные цвета

1977 – Лекция по анатомии

1977 – Дом женщин

1978 - Спираль

1979 – Дороги в ночи

1980 – Постоянный фактор (Константа)

1980 - Контракт

1981 – Из далёкой стороны: папа Иоанн Павел II

1981 - Искушение

1982 - Императив

1982 - Недоступная

1983 – Синяя борода

1984 – Год спокойного солнца

1985 - Парадигма

1988 – Где бы ни был...

1989 - Состоятельность

1990 – Наполеон, мария Валевская

1990 – Жизнь за жизнь. Максимилиан Кольбе

1990 – Долгий разговор с птицей

1997 – Последний круг

1997 – Душа поёт (Воскресные рассказы)

1997 – Брат нашего Бога

2000 – Скрытые сокровища (Воскресные рассказы)

2000 – Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путём

2002 - Дополнение

2005 – Персона нон-грата

2005 – Танки в Солидарность, Солидарность...

2007 – Чёрное солнце

2008 – Сердце на ладони

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка