Сцэнарый дыскусіі на тэмуДата29.03.2016
Памер54.35 Kb.
#4485

Сцэнарый

дыскусіі на тэму

«Беларускія остарбайтэры:

здраднікі ці ахвяры?»Мэты правядзення дыскусіі:

 • пашырэнне ведаў навучэнцаў пра другую сусветную вайну;

 • фарміраванне патрыятызму, павагі да беларускага народа, які ў складаных умовах здолеў выратаваць сваю краіну;

 • фарміраванне ва ўдзельнікаў дыскусіі асабістых адносін да складаных падей у гісторыі вайны;

 • фарміраванне уменняў выказваць і адстойваць свой пункт гледжання на гістарычныя падзеі;

 • засваенне вучнямі норм і правіл вядзення дыскусіі;

 • фарміраванне гуманнасці, павагі да іншых людзей і народаў;

 • выхаванне моладзі ў духу міралюбства, талерантнасці, непрыняцця вайны і гвалту;


Задачы:

 • арганізацыя дзейнасці па зборы матэрыялаў для правядзення дыскусіі;

 • правядзенне прэзентацыі матэрыялаў па тэме дыскусіі;

 • арганізацыя дыскусіі па вызначанай тэме;

 • абмеркаванне вынікаў дыскусіі;

 • афармленне матэрыялаў дыскусіі ў папяровым і электронным выглядзе;

 • распаўсюджанне папяровых і электронных матэрыялаў сярод вучняў, выкладчыкаў і выхавацеляў навучальнай установы.


Абсталяванне і матэрыялы: кампутар, праектар, друкаваныя матэрыялы, фрагменты відэафільмаў, электронная дошка (не абавязкова)


 1. Уступнае слова арганізатара дыскусіі.

Уступнае слова арганізатара дыскусіі можа уключаць наступныя элементы:

 • вызначэнне тэмы дыскусіі і яе актуальнасці;

 • знаёмства з удзельнікамі дыскусіі;

 • вызначэнне асноўных этапаў дыскусіі;

 • узгадненне норм і правілаў вядзення дыскусіі;
 1. Правядзенне прэзентацыі матэрыялаў па тэме дыскусіі.

Для таго, каб дыскусія была змястоўнай, яе удзельнікі павінны мець дастатковы аб’ем інфармацыі па тэме. Таму перад пачаткам дыскусіі мэтазгодна, каб творчыя групы выступілі з паведамленнямі (прэзентацыямі) па розных аспектах абмяркоўваемай тэмы. Можна прапанаваць наступныя тэмы для выступленняў вучняў:

 • Гісторыя з’яўлення остарбайтэраў.

 • Як станавіліся остарбайтэрамі.

 • Транспарціроўка ў Германію.

 • Знак «OSТ».

 • Умовы працы і жыцця остарбайтэраў.

 • Дзеці ў няволі.

 • Рэпатрыяцыя остарбайтэраў.

 • Гісторыя остарбайтэра з вашай мясцовасці. (сустрэча з ветэранам ці яго ўспаміны).

 • Ці магчыма прымірэнне?

Пасля прэзентацыі прадстаўнікі творчых груп адказваюць на пытанні і заўвагі ўдзельнікаў дыскусіі.


 1. Абмеркаванне пытанняў дыскусіі.

Калі інфармацыя па тэме дыскусіі з’яўляецца дастаткова поўнай і цікава пададзена, то ўжо на этапе прэзентацыі ва ўдельнікаў дыскусіі часта ўзнікае жаданне выказаць свае меркаванні. Вядучы мае магчымасць прапаноўваць удзельнікам дыскусіі для абмеркавання пытанні двух тыпаў:

 • пытанні, якія падрыхтаваны да пачатку дыскусіі;

 • пытанні, якія ўзніклі ў працэсе дыскусіі.

Як правіла, пытанні, якія ставяць самі ўдзельнікі дыскусіі, выклікаюць большы інтарэс прысутных і больш актыўна абмяркоўваюцца.

У якасці прыкладу можна прапанаваць пытанні для абмеркавання, якія ўзнікалі пад час правядзення намі дыскусій: • Хто вінаваты ў тым, што такая вялікая колькасць савецкіх салдат апынулася ў палоне? Ці маглі яны адмовіцца ад прымусовай працы на рэйх?

 • Якім чынам такая вялікая тэрыторыя Савецкага Саюза апынулася пад акупацыяй?

 • Ці была ў остарбайтэраў свабода выбару?

 • Ці з’яўляецца прымусовая праца на рэйх злачынствам?

 • Ці заўсёды немцы былі ворагамі?

 • Чаму савецкая ўлада так жорстка аднеслася да остарбайтэраў?

 • Остарбайтэры: здраднікі ці ахвяры?

 • Ці надыйшоў час дараваць немцам?
 1. Падвядзенне вынікаў дыскусіі.

Існуюць розныя формы падвядзення вынікаў дыскусіі, але, на наш погляд, найбольш важнымі элементамі гэтай працэдуры з’яўляюцца:

 • ацэнка ўдзельнікамі дыскусіі яе вынікаў;

 • вызначэнне найбольш актыўных удзельнікаў дыскусіі;

 • вызначэнне найбольш цікавых пытанняў і пытанняў, якія патрабуюць дадатковага асэнсавання;

 • зняцце псіхалагічнага супрацьстаяння прадстаўнікоў супрацьлеглых поглядаў;

 • абмеркаванне тэмаў для будучых дыскусій. 1. Распаўсюджванне матэрыялаў дыскусіі.

Дыскусію можна лічыць эфектыўнай, калі яна выходзіць за сцены аўдыторыі і ахоплівае больш шырокія слаі грамадства. Гэтаму працэсу можна пасадзейнічаць, калі аформіць матэрыялы дыскусіі ў выглядзе брашуры, камп’ютарнай прэзентацыі ці электроннага журнала і свабодна іх распаўсюдзіць. Такія матэрыялы можна выкарыстоўваць і дзеля ўласных адукацыйных патрэб, і на ўроку гісторыі, і пад час выхаваўчых гадзін.

Літаратура.


 • Вербицкий, Георгий Григорьевич. Остарбайтеры: История россиян, насильственно вывезенных на работы в Германию во время Второй мировой войны.. — 3-е, испр.. — СПб.,: С.-Петерб. ун-та,, 2004. — 240 стр с. — ISBN ISBN 5-288-03571-7 (Библиотека журнала «Новый Часовой»)

 • Вониш А., Кнолль Х., Руггенталер П., Штельцль-Маркс Б.;, Нац. арх. Респ. Беларусь, Бел. респ. фонд «Взаимопонимание и примирение» Ostarbeiter = Остарбайтеры: Принуд. труд бел. населения в Австрии: Док. и материалы. — Грац, Австрия: Ин-т по исслед. последствий войн, 2003. — 324 стр с.

 • В.Н.Земсков. Рождение «второй эмиграции» (1944—1952) (рус.). // Социологические исследования. 1991, #4. С.3-24 (1991 г.).

 • Полян, П. М. Жертвы двух диктатур : Остарбайтеры и военнопленные в Третьем рейхе и их репатриация / Ин-т географии РАН, Ин-т по изуч. последствий войн им. Л.Больцмана. -М.: Ваш выбор ЦИРЗ, 1996. — 442 с, ил. Библиогр.: с. 412—416. Указ. имен, геогр. назв.: с. 421—439.

 • Полян, П. М. Жертвы двух диктатур : Жизнь, труд, унижение и смерть сов. военнопленных и остарбайтеров на чужбине и на родине / Ин-т географии РАН. — М.: РОССПЭН, 2002. — 895 с, ил.- Библиогр.: с.841-855. Указ.: с.857-892.

 • Белорусские остарбайтеры. Угон населения Беларуси на принудительные работы в Германию. Документы и материалы в двух книгах. Книга первая. 1941—1942. — Минск, 1996. — 302 с. Книга вторая. 1943—1944. — Минск, 1997.- 471 с.

 • Белорусские остарбайтеры / Гос. ком. по архивам и делопроизводству Респ. Беларусь и др. — М., 1998 Кн. 3 : Репатриация, 1944—1951: Документы и материалы: В 2 ч. Ч.1/ редкол.: Адамушко В. И. и др.; Сост.: Кнатько Г. Д.(рук.) и др. — 367 с, ил.

 • Преодоление рабства. Фольклор и язык остарбайтеров, 1942—1944. / публ. подгот. Чистова Б. Е., Чистов К. В. — М., 1998. — 199 с.

 • Вербицкий, Г. Г. Остарбайтеры: История россиян, насильственно вывезенных на работы в Германию во время Второй мировой войны. Изд 3-е, испр. — СПб., Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. (Библиотека журнала «Новый Часовой»).

 • Белорусские остарбайтеры: Историко-аналитическое исследование. Минск: НАРБ, 2001. 336 с.

 • Борозняк, А. И. Трагедия остарбайтеров в зеркале исторической науки и исторического сознания ФРГ // Вехи российско-германских отношений (40-90-е годы XX века). — Волгоград, 2001. — Вып. 1. — С. 119—127.

 • Зайончковская, Ж. А. Остарбайтеры: в Германии и дома. (По материалам анкетного обследования) / Ж. А. Зайончковская, П. М. Полян // In memoriam: Ист. сб. памяти Ф. Ф. Перченка. — М., 1995. — С. 396—413.

 • Полян, П. М. Советские граждане в рейхе: сколько их было? / П. М. Полян // Социологические исследования (Социс).- 2002.- № 5.- С.95-100.

 • Остарбайтеры среди других иностранных рабочих в рейхе (1942—1944 гг. // Национальное возрождение России.

 • Остарбайтеры // Демоскоп Weekly.- 2001.- № 15-16.- 9-22

Каталог: files
files -> Конкурс журналісцкіх матэрыялаў "твой стыль"
files -> Кроніка грамадскага жыцця Гарадзеншчыны ад грамадскага аб’яднання “Цэнтр “Трэці сектар”
files -> Інфармацыйная карта праекта «застылая ў прыродзе гісторыя»
files -> 18 кастрычніка 2012 г. 1522 Аб узнагароджанні Ганаровай
files -> Клубы і аматарскія аб’яднанні Назва бібліятэкі
files -> Клубы і аматарскія аб’яднанні сеткі публічных бібліятэк Стаўбцоўскага раёна
files -> -
files -> Кроніка грамадзкага жыцьця Гарадзеншчыны ад грамадзкага аб’яднаньня
files -> Прэс-канферэнцыя з замежнымі гасцямі


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка