Sammanfattning
старонка5/7
Дата канвертавання24.04.2016
Памер475.02 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

TV4:s uppfattning om marknaden värderar TV4-aktien korrekt
Karléns uppfattning om aktiekursen är att den väl avspeglar TV4:s värde. Han tycker dock att de flesta av aktörerna på aktiemarknaden uppvisar “en viss optimistisk hållning“ till TV4 och reklam-TV:s potential. Som exempel på detta pekar han på det faktum att varje gång TV4 offentliggjort sin redovisning, sjunker kursen ungefär 10 kr, ca 6-8 %. Så har det i alla fall förhållit sig sedan 1995 enligt Karlén.

Hur TV4 ställer sig till IASC:s rekommendation E60, som skärper kraven på redovisning av egna immateriella tillgångar.
Enligt Thomas Karlén kommer IASC:s nya rekommendation inte att påverka TV4:s redovisning. Han finner heller ingen anledning att aktivera kostnaderna, som upp-kommit i samband med marknadsföringen eller uppstått i samband med uppbyggandet av varumärket. Däremot aktiverar TV4 redan idag de s k programkostnaderna, som redan framgått. Dock kan han tänka sig att uppgifter rörande reklamsatsningar eller dylikt, lämnas i not eller omnämns i förvaltningsberättelsen, om detta skulle bli s k god redovisningssed. På frågan, om han kan tänka sig att information av det här slaget läggs i not, svarar Karlén:
“Ja, det tror jag...Det har jag självt tänkt att vi skulle lägga det i not, för det är sådant som kapitalmarknaden bland andra är intresserade av att veta om det är något extra-ordinärt som ligger i det här, eller om det är någonting som ligger utöver den normala verksamheten eller det normala året. Om vi normalt lägger 10 miljoner i reklam-kostnader per år, är det väl inte mycket att skriva om, men om vi gör speciella satsningar exempelvis ny satellitkanal, eller på grund av digital-TV så ska vi försöka bredda programutbudet eller hitta nya typer av program och att därigenom satsa pengar på någon ny typ av verksamhet, då är jag övertygad om att vi redan idag skulle skriva om det, för att poängtera det. “
Vidare anser han det inte vara något problem att efterleva ett eventuellt kommande krav från IASC att lämna uppgifter, bl a om reklaminvesteringar, i not till

resultaträkningen:


“Det känns inte som något problem. Det är inget som vi talar om idag, så att säga, eller är intresserade av att göra. Vi skulle ju tala om det om vi själva tyckte att det var onormalt på något sätt, eller om det var någon engångspost eller på något sätt skulle vi göra det. Annars har vi inget intresse av att göra det.“

Har TV4 någon uppfattning om hur andra företag i samma bransch tänker och gör, vad beträffar aktivering av kostnader som bidrar till att höja varumärkets värde?
Några diskussioner med konkurrenterna finns inte, enligt Karlén. TV3 karaktäriserar han som “extremt hemliga“. Han kan inte heller utläsa något ur respektive konkurrents årsredovisning. Vad beträffar SVT, förekommer egentligen ingen aktivering av programlagret överhuvudtaget. Anledningen torde vara, enligt honom, att de lever efter helt andra omständigheter, eftersom de inte är reklamfinansierade utan finansieras via licensmedel.
Karlén kan heller inte se någon aktivering av rättigheter hos konkurrenterna.

Hur Karlén personligen ställer sig till aktivering av kostnader
Han ger uttryck för en stark konservatism. På en skala från 0 till 10, där ytterligheten 10 innebär att företaget kostnadsför allt och 0 betyder en långt driven aktiveringspolicy, vill han placera sig på 7,5, och tillägger:
“Men det är viktigt att man matchar mot framtida intäkt, då skall man med hygglig grad säkerhet kunna säga att på dom kommande 3 till 5 åren kommer vi att tjäna så här mycket pengar på den här typen av kostnad.“


5.3.8 Nyckeltalsanalys

Vilka kostnader beslöt vi att aktivera med anledning av nyckeltalsanalysen? I TV4:s fall tog vi först hela sändningskostnaden, även om programkostnader för sända program ingår. Orsaken till att vi inkluderar kostnader för sända program är att vi anser att dessa kostnader har en stor betydelse vid byggandet av ett varumärke på lång sikt. Avgående VD:n Christer Forsström uttryckte saken på följande vis: “Programsatsningar ska ses som långsiktiga investeringar i varumärket“.74 Enligt årsredovisningen för 1997 uppgick dessa till 1 478 676 tkr, specificerade enligt not:
Sändningskostnader

Belopp [tkr]

Koncessionsavgift och avgift för

marksändning och distribution556 949


Bidrag till svensk film

5 713

Programkostnad

683 084

Övriga sändningskostnader

222 930

Summa

1 478 676


Tabell: TV4:s sändningskostnader (1997)75

Sedan tog vi endast koncessionsavgiften och avgift för marksändning och distribution, 556 949 tkr. Denna kostnad kallar vi för enkelhetens skull enbart för “koncessionsavgift“. Vi anser oss ha goda skäl att anta att TV4 inte hade varit det starka varumärke som det är idag utan sitt koncessionsavtal med staten, och den därmed hörande hundraprocentiga täckningen. Detta får för övrigt medhåll av Thomas Karlén, även om han inte kan tänka sig någon aktivering av denna avgift, utan ser den mer som en form av skatt.


Avslutningsvis aktiverar vi TV4:s marknadsföringskostnader, d v s reklamkostnader som TV4 har haft i andra medier. Eftersom SIFO mäter endast vad de skulle ha betalat utan rabatter, så tar vi endast 70 % av detta belopp. Lars Näsström på SIFO uppskattar att rabatterna kan ligga på ungefär 30 %. Karlén har ingen direkt vetskap på den här punkten, men han tycker att det låter troligt med 30 % i rabatt. Enligt SIFO skulle TV4:s, exklusive “Bingolotto“, reklamkostnader för 1997 ha varit 10 399 tkr, med schablonrabatten på 30 % får vi

7 279 tkr.


Beräkningarna har gjorts utifrån TV4:s årsredovisning 1997.Nyckeltal

Utan aktivering

Aktivering av sändnings-kostnaden

1479 Mkr

Aktivering av koncessions-avgiften

557 Mkr

Aktivering av reklamkostnaden
7,3 Mkr

Storleksutveckling:

Förändring av

anläggnings-

tillgångarna

Totala kapitalets

expansion


-4,4 %
6,6 %


561,5 %
134,3 %


208,8 %
54,7 %


-1,6 %
7,2 %Soliditet:

Soliditet I


57,3 %

65,3 %

61,9 %

57,4 %


Lönsamhet:

Räntabilitet på

totalt kapital

Räntabilitet på

eget kapital


11,6 %
19,8 %160,0 %
216,6 %85,0 %
129,3 %12,7 %
21,8 %Effektivitet:

Totala kapitalets

omsättnings-

hastighet


1,5 ggr

0,9 ggr

1,3 ggr

1,5 ggr

1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка