Сакрамэнт як дзейсны знак дыдактычная мэтастаронка8/8
Дата15.03.2016
Памер1.16 Mb.
#945
1   2   3   4   5   6   7   8

Чалавек адказвае Богу

Напэўна, большасць з вас у будучым будзе мець сваю сям’ю. Якога чалавека вы б хацелі бачыць побач з сабою?Праца ў групах: РЫСЫ ДОБРАГА МУЖА / ДОБРАЙ ЖОНКІ.

Вучні атрымліваюць заданне намаляваць контуры хлопчыка / дзяўчынкі, падзяліць кожны контур напалову, a затым напісаць:

(дзяўчыны) Чым павінна характарызавацца добрая жонка?

(хлопцы) Чым павінен характарызавацца добры муж?Затым вучні абменьваюцца карткамі і пішуць так:

(хлопцы) Якія рысы павінна мець мая жонка?

(дзяўчыны) Якія рысы павінен мець мой муж?

Вынікі працы вучні запісваюць у падручнік для вучня.
Разважанне:

— Якія рысы характару я павінен (павінна) у сабе выхоўваць, каб у будучым быць добрым мужам (добрай жонкай)?

— Як я разумею сужэнства, якое заключаецца перад Богам?

— Ці малюся за асобу, якая будзе маёй жонкай (маім мужам)?Пастанова:

Добрай падрыхтоўцы да сужэнства служыць малітва ў гэтай інтэнцыі, таму зараз з даверам скіруем яе да Пана Бога:Пане Божа, кожны з нас прагне мець шчаслівую сям’ю, у якой жыве любоў. Мы марым аб тым, каб у будучым мы змаглі стварыць сям’ю, у якой усе будуць адчуваць сябе каханымі, патрэбнымі і вартаснымі. Хочам падзякаваць Табе, Пане, за тое, што Ты даў нам гэтае імкненне і клічаш мужчыну і жанчыну да жыцця ў сужэнстве, заснаваным на любові, якая ўсяму верыць, усё вытрывае, усё пераможа і ніколі не скончыцца, бо Ты з’яўляешся такой любоўю.

Дапамажы нам, Пане, так пражыць час свайго юнацтва, каб узрастаць да любові сужэнскай і бацькоўскай, якой Ты сам нас вучыш. Дапамажы, каб ніхто і нішто не знішчыла нашых сем’яў і нашай будучыні. З даверам і надзеяй просім Цябе, Пане, праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

Хатняе заданне:

  1. Памаліся за сваіх бацькоў аб умацаванні іх сужэнскага саюза.

  2. Напішы, як ужо сёння ты можаш рыхтавацца да адказнага сужэнства.


Асноўныя і дапаможныя матэрыялы:
«І благаславіў іх Бог, і сказаў ім: “Пладзіцеся і размнажайцеся, напаўняйце зямлю і валодайце ёю; пануйце над рыбамі марскімі, над птаствам нябесным і над усімі жывымі істотамі, якія рухаюцца па зямлі”» (Быц 1, 28).
«Таму пакіне мужчына бацьку свайго і маці сваю і злучыцца
з жонкай сваёй, і стануць яны адным целам
» (Быц 2, 24)
«Хіба вы не ведаеце, браты, — бо кажу тым, хто абазнаны ў законе, — што закон мае ўладу над чалавекам, пакуль чалавек жывы? Замужняя жанчына прывязана законам да жывога мужа; а калі памрэ муж, яна вызваляецца ад закона замужжа. А таму, калі пры жывым мужы яна выйдзе за другога, будзе называцца чужаложніцаю; а калі памрэ муж, яна вольная ад закона і не будзе чужаложніцаю, як выйдзе за другога мужа» (Рым 7, 1–3).
Согласно латинской традиции сами супруги как служители благодати Христовой взаимно преподают друг другу таинство Брака, выражая перед Церковью своё согласие. В традициях Восточных Церквей священники (епископы или пресвитеры) являются свидетелями обоюдного согласия супругов, но также для действительности таинства необходимо их благословение (ККК 1623).
Действующие лица брачного союза — мужчина и женщина, крещёные, свободные для заключения брака, добровольно выражающие своё согласие. «Быть свободным» означает:

— не испытывать принуждения;

— не иметь препятствий с точки зрения естественного или церковного закона (ККК 1625).
Соглашение должно быть волевым актом каждого из брачующихся, свободным от любого насилия или серьёзной боязни чего-то извне. Никакая человеческая власть не может заменить этого соглашения. Если такой свободы нет, брак не действителен (ККК 1628).
Христианские супруги (…) в своём состоянии и положении имеют свой собственный дар в Народе Божием. Благодать, присущая таинству брака, предназначена совершенствовать любовь между супругами и укреплять их неразрывное единство. При помощи этой благодати они «помогают друг другу освящать себя через супружескую жизнь, а так же через принятие и воспитание детей» (ККК 1641).
Супружеская любовь по своей природе требует от супругов нерушимой верности. Это — следствие обоюдного дарования себя, которое совершают супруги. Любовь должна быть постоянной. Она не может быть «временной». Этот глубокий союз и обоюдный дар двух личностей, не менее, чем благо детей, требует полной верности супругов и нерасторжимости их единства (ККК 1646).

Тэма № 25, VIII кл.ХАРАКТЭРНЫЯ РЫСЫ СУЖЭНСТВА
Дыдактычная мэта: указваем на сакрамэнт сужэнства як на непарыўную, манагамную супольнасць, скіраваную на дар новага жыцця.

Выхаваўчая мэта: фарміруем у моладзі пачуццё адказнасці за падрыхтоўку да сакрамэнту сужэнства.

Асноўныя і дапаможныя матэрыялы: Святое Пісанне: Мц 19, 5–6; Быц 1, 27–28.

Метады катэхезы: праца ў групах, пластычнае адлюстраванне.
Ход заняткаў
Малітва: падручнік для вучня.
Вельмі часта мы чуем сёння, што сужэнства не абавязкова павінна быць адно на ўсё жыццё, што перад тым, як заключыць сужэнскі саюз, трэба некаторы час пажыць разам, каб упэўніцца і потым не шкадаваць аб сваім выбары. Якім жа павінна быць сужэнства? На сённяшніх занятках мы пазнаёмімся з вучэннем Касцёла адносна сужэнства, якое з’яўляецца пачаткам будавання сям’і.
Чалавек пытае

К. дзеліць вучняў на 2 групы і раздае ім пластылін сіняга і жоўтага колеру, з якога яны павінны зляпіць нейкую фігуру, напрыклад, трохвугольнік. Спосаб выканання гэтай фігуры ў кожнай з груп будзе розным. Затым К. падыходзіць да кожнай з груп і ўдакладняе заданне: адна з груп павінна будзе зрабіць фігуру, змешваючы дадзеныя ім колеры, другая павінна зрабіць гэтую ж фігуру з двух асобных колераў. Пасля заканчэння працы вучні змяшчаюць свае фігуры на адным стале. К. задае вучням пытанні:

— Чым адрозніваюцца гэтыя фігуры?

— Як і чаму падчас працы змяніўся колер пластыліну ў першай групы?

— Якая з гэтых фігур будзе больш трывалай і чаму?

— Якая з гэтых фігур, на ваш погляд, адлюстроўвае сапраўдную сутнасць сужэнства?
Бог адказвае
Падчас урачыстасці сужэнства маладыя кажуць адно аднаму наступныя словы: «Я, N.., бяру цябе, N.., сабе за жонку (за мужа) і абяцаю захоўваць табе вернасць у шчасці і ў няшчасці, у здароўі і хваробе, а таксама любіць і шанаваць цябе ва ўсе дні жыцця майго».


  1. Напішы, як ты разумееш гэтыя словы: падручнік вучня

Якім павінна быць сужэнства паводле Божага плана мы прачытаем у Святым Пісанні (спачатку вучні чытаюць самастойна, затым чытае К.):


«Таму пакіне мужчына бацьку і маці і злучыцца з жонкай сваёй,
і абое стануць адным целам.
Таму яны ўжо не двое, але адно цела. Таму няхай чалавек не раздзяляе таго, што злучыў Бог» (Мц 19, 5–6).

«І стварыў Бог чалавека паводле свайго вобразу, паводле Божага вобразу стварыў яго, стварыў мужчыну і жанчыну. І благаславіў іх Бог,


і сказаў ім: Пладзіцеся і размнажайцеся, напаўняйце зямлю і валодайце ёю”» (пар. Быц 1, 27–28).

— Якая істотная праўда адносна сужэнства заключаецца ў гэтых тэкстах Св. Пісання?

— Якімі рысамі мы можам ахарактарызаваць сужэнства?
Адказы вучняў К. запісвае на дошцы, вучні выконваюць гэта заданне ў падручніку:

АДЗІНСТВА

НЕПАРЫЎНАСЦЬ

ПЛОДНАСЦЬ

ВЕРНАСЦЬ

Адзінства — манагамія, азначае сувязь аднаго мужчыны і адной жанчыны. Непарыўнасць палягае на тым, што сужэнскі саюз заключаецца да канца жыцця адной са старон. Адзінства і непарыўнасць з’яўляецца дабром не толькі для сужэнцаў, але таксама і для іх будучых дзяцей. Сужэнская любоў адкрытая на плоднасць і скіраваная на пераказ жыцця, дару, які паходзіць ад Стварыцеля.

Толькі трывалая і любячая сям’я можа быць крыніцай сапраўднай любові, у якой будзе гарманічна развівацца кожны чалавек. Побач з непарыўнасцю ідзе вернасць. Захаваць сужэнскую вернасць дапамагае Хрыстус у сакрамэнце сужэнства, які становіцца для сужэнцаў крыніцай духоўных сілаў, месцам асаблівай прысутнасці Бога.

Для кожнага чалавека сям’я мае вельмі вялікае значэнне. У сям’і ты развіваешся, пазнаеш Бога, вучышся прабачаць, адчуваеш сябе бяспечна, бо твае блізкія любяць і клапоцяцца пра цябе. Напэўна, у будучым ты таксама захочаш стварыць сваю сям’ю, таму ўжо сёння ты павінен рыхтавацца да выканання гэтага вельмі адказнага задання, каб твая будучая сям’я была крыніцай шчасця, любові, павагі і ўзаемнай дапамогі. Задумайся, што ты сёння робіш дзеля дабра сям’і, у якой жывеш.Чалавек адказвае Богу

Для кожнага чалавека сям’я мае вельмі вялікае значэнне. У сям’і мы развіваемся, адчуваем сябе бяспечна, бо нашыя блізкія любяць нас і клапоцяцца пра нас. Большасць з вас у будучым захоча стварыць сваю ўласную сям’ю, таму ўжо сёння мы павінны рыхтавацца да выканання гэтых вельмі адказных заданняў, каб нашыя будучыя сем’і былі крыніцай шчасця, любові і ўзаемнай дапамогі. Задумаемся, што мы сёння робім дзеля дабра сям’і, у якой жывём:


Разважанне:

— Як часта я малюся за сваю сям’ю?

Што я раблю дзеля таго, каб у маёй сям’і была добрая атмасфера?

— Якія каштоўнасці я бачу ў трывалым сужэнскім саюзе?

— Што я раблю сёння для дабра сваёй будучай сям’і?

Праз пасрэдніцтва Маці Божай папросім Бога аб узаемнай любові і вернасці ў сужэнствах і сем’ях: Тваёй абароне.., Святая Сям’я, маліся за нас.


Пастанова.

Хатняе заданне:

  1. Намалюй, з якіх каштоўнасцяў будзе пабудавана твая будучая сям’я. Кожнай цаглінцы можаш надаць адпаведны памер. Напішы, што будзе падмуркам, на якім ты будзеш будаваць сваю сям’ю.Заключная малітва Пс 128(127)

Тэма № 26, VIII кл.СЯМ’Я ЯК СУПОЛЬНАСЦЬ ЖЫЦЦЯ Ў ЛЮБОВІ
Дыдактычная мэта: указваем на сям’ю, як на супольнасць асобаў і паглыбляем разуменне каштоўнасці сям’і.

Выхаваўчая мэта: фарміруем у моладзі пачуццё адказнасці за ўласную сям’ю.

Асноўныя і дапаможныя матэрыялы: Святое Пісанне: Клс 3, 18–21; 3 канверты, пранумараваныя літары, фотаздымкі на тэму «Сям’я».

Метады катэхезы: праца ў групах, арыгамі.
Ход заняткаў
Малітва: Добры і міласэрны Божа, аддаём у Тваю апеку наш дом, сям’ю і ўсё, што маем. Благаслаўляй нас, беражы ад усяго злога, ахоўвай у небяспецы,

захоўвай ад няшчасця, умацоўвай нашу веру. У смутку і цярпенні дай шчырую надзею. Учыні, каб мы заўсёды былі паяднаныя з Табою. Амэн.
Чалавек пытае

Са словам сям’я кожны чалавек мае свае асацыяцыі, у кожнага ўзнікаюць свае пачуцці. Агульна ж пад словам сям’я мы разумеем супольнасць асобаў, звязаных паміж сабою вузамі крыві, супольнымі падзеямі і агульным жыллём. Найчасцей сям’я — гэта супольнасць некалькіх асоб, куды ўваходзяць самі сужэнцы, іх уласныя бацькі, родныя, а таксама дзеці, якімі адорыць сужэнцаў Пан Бог.


К. раскладвае на стале розныя ілюстрацыі і фотаздымкі на тэму дома і сям’і. На дошцы змяшчае надпіс сям’я. З прадстаўленных фотаздымкаў вучні выбіраюць тыя, якія на іх погляд адлюстроўваюць сям’ю, затым каментуюць свой выбар.
Бог адказвае

Першым і асноўным заданнем кожнай сям’і з’яўляецца будаванне сапраўднай еднасці, якая будзе фундаментам для развіцця ўсяго грамадства. У Пасланні да Каласянаў знаходзіцца адказ на пытанне, як дасягнуць такой еднасці і ўзаемазразумення ў сям’і.


Вучні спачатку чытаюць тэкст, затым рознымі колерамі падкрэсліваюць абавязкі мужа, жонкі і дзяцей (падручнік вучня):
«Жонкі, падпарадкоўвайцеся мужам вашым, як належыць у Пану. Мужы, кахайце жонак і не будзьце суровымі да іх. Дзеці, будзьце паслухмянымі бацькам вашым ва ўсім, бо гэта падабаецца Пану. Айцы, не раздражняйце дзяцей вашых, каб яны не падалі духам» (Клс 3, 18–21).

— Да чаго Бог заклікае мужоў?

— Да чаго Бог заклікае жонак?

— Да чаго Бог заклікае дзяцей?

Сям’я стане «супольнасцю жыцця ў любові» тады, калі ЎСЕ яе члены будуць імкнуцца да гэтага праз выкананне сваіх штодзённых абавязкаў. К. змяшчае на дошцы вялікае сэрца i раздае вучням па дзве карткі паперы. Уключае спакойную музыку і звяртаецца да вучняў:

Пастарайцеся самастойна ў цішыні з гэтых картак зрабіць штосьці непаўторнае і прыгожае (метадам арыгамі). Тое, што вы зараз зробіце, з’яўляецца для вас вялікім скарбам і толькі вашым (час для працы). Цяпер паглядзіце на змешчанае на дошцы нашае супольнае сэрца, якое ў гэтую хвіліну пустое, у ім няма нічога каштоўнага і важнага. Паразважайце зараз і прыміце рашэнне, ці хочаце вы даць свой «скарб» для нашага супольнага сэрца. Хто вырашае аддаць, падыходзіць да дошкі і змяшчае свой «скарб» у сэрцы.Вучні (па жаданні) змяшчаюць свае скарбы ў сэрцы, К. выключае музыку і каментуе:

Падобна адбываецца і ў нашых сем’ях. Сям’я можа быць пустой і зімнай. Гэта адбываецца тады, калі тыя асобы, якія яе ствараюць, не хочаць адорваць адно аднаго тымі скарбамі, якія маюць. Найвялікшым скарбам для сям’і з’яўляюцца не матэрыяльныя рэчы, аб якіх мы так часта турбуемся. Гэтымі скарбамі могуць быць нейкі добры ўчынак, прыязнае слова, a таксама адказнае выкананне штодзённых абвавязкаў. У сям’і будзе столькі дабра і любові, колькі дадуць іх ад сябе тыя людзі, якія яе складаюць.

Хрысціянскую сям’ю называюць хатнім Касцёлам. Чаму? Бо сям’я выяўляе і здзяйсняе супольны і сямейны характар Касцёла, як Божай сям’і, у якой кожны паводле ўласнай ролі рэалізуе святарства хросту, прычыняецца да таго, каб сям’я стала супольнасцю ласкі і малітвы, школай чалавечых і хрысціянскіх цнотаў, месцам першага абвяшчэння веры дзецям.

К. дзеліць вучняў на 3 групы і кожнай дае канверт з пранумараванымі літарамі на знешнім баку. У кожным з канвертаў знаходзіцца па адной часцы фразы:

У сям’і будзе столькі дабра і любові, колькі іх ахвяруюць тыя, хто яе ўтварае.

Кожная група складае сваю частку, а К. запісвае яе на дошцы. Так узнікае ўся фраза, якую затым вучні запісваюць сабе ў сшытак.
Разважанне:

— Што я раблю для ўмацавання еднасці ў маёй сям’і?

— Як выглядае мая малітва ў сям’і і за сям’ю?

— Як я адношуся да сваіх бацькоў і старэйшых асоб, якія ўваходзяць у маю сям’ю?Пастанова

Ад кожнага з нас залежыць, якая ёсць і якой будзе мая сям’я. Кожны з нас можа даць штосьці ад сябе для супольнага дабра ў сям’і. Заахвочваю вас, каб вы зараз зрабілі і запісалі ў сшытак пастанову, якую пастараецеся ўжо сёння рэалізаваць у сваёй сям’і.Хатняе заданне

1. Напішы ў сшытку, навошта чалавеку патрэбна сям’я.

2. Напішы разважанне на тэму «Сучасныя пагрозы для сям’і». Як іх пераадолець?

3. Пастарайся як мага часцей маліцца за сем’і, якім пагражае крызіс.Заключная малітва

Святая Сям’я, благаславі ўсе сем’і свету і вазьмі іх пад сваю апеку.

Захавай іх у лучнасці непарыўнымі повязямі любові, вернымі атрыманым ласкам і абавязкам свайго паклікання.

Учыні, каб яны жылі паводле Божых запаведзяў, каб іх жыццё стала адлюстраваннем вашага жыцця на зямлі і дазволіла ім радавацца, прабываючы з вамі ў небе. Амэн.

Тэма № 27, VIII кл.ЧЫСТАСЦЬ ДЗЕЛЯ БОЖАГА ВАЛАДАРСТВА
Дыдактычная мэта: адкрываем рэлігійнае вымярэнне манаскага жыцця, якое разумеецца як служэнне ў Касцёле Богу і людзям.

Выхаваўчая мэта: выхоўваем у моладзі паставу клопату пра пакліканні да манаскага жыцця, заахвочваем да распазнавання ўласнага паклікання.

Асноўныя і дапаможныя матэрыялы: Святое Пісанне: Мц 19, 16–21; ККК 915–916; фотаздымкі святароў і сясцёр з розных кангрэгацый.

Метады катэхезы: аналіз тэксту.
Ход заняткаў
Малітва:

Духу Святы Божа!

Прашу, памнажай і ўмацоўвай маю веру,

каб кожны дзень я набліжаўся да Цябе.

Напоўні мяне Тваёй любоўю,

каб я ўмеў заўважыць кожнага чалавека,

які патрабуе маіх рук і майго сэрца.

Дапамажы мне мудра выкарыстоўваць Твае дары

і рабіць усё так, каб маё жыццё было радасцю для людзей

і хвалою для Цябе. Амэн.

На старонках Святога Пісання мы часта сустракаемся з людзьмі, якіх Пан Бог кліча да выканання пэўных заданняў. Таксама і ў наш час ёсць людзі, якія адчуваюць у сваім сэрцы заклік прысвяціць сваё жыццё на служэнне Богу, заклік да бескарыслівай любові бліжняга, а ахвяравання свайго часу, сваіх здольнасцяў на патрэбы іншых людзей.

Чалавек пытае

К. раздае вучням фотаздымкі святароў і сясцёр з розных кангрэгацыяў, дзе ўсе яны выконваюць свае штодзённыя абавязкі (напр., працуюць з дзецьмі, моладдзю, сем’ямі, апякуюцца хворымі, моляцца, урачыста складаюць шлюбы і г.д.).

— Каго мы бачым на гэтых фотаздымках?

— Як можна ахарактарызаваць жыццё гэтых людзей?

— Каму, дзе і як служаць гэтыя людзі?

— Як вы разумееце слова пакліканне?

Вы ўжо, напэўна, здагадаліся, што сёння мы будзем размаўляць пра своеасаблівае пакліканне — пакліканне да жыцця ў чыстасці дзеля Божага Валадарства. Менавіта так гучыць наша сённяшняя тэма.Нехта з журналістаў назіраў, як Маці Тэрэза з сёстрамі апекавалася пракажонымі, хворымі і паміраючымі. Ён сказаў: «Я не зрабіў бы гэтага ніколі, нават за мільён даляраў». «За мільён даляраў я таксама не зрабіла б гэтага, — адказала Маці Тэрэза, — толькі дарма! З любові да Хрыста!»

— Што з’яляецца мэтай жыцця кансэкраваных асоб?


Бог адказвае

Часта мы не можам зразумець людзей, якія пакідаюць сям’ю, кар’еру, сяброў, каб ісці за Хрыстом. Але яшчэ часцей, калі закранаюцца пытанні выбару ўласнага спосабу жыцця, узнікае няўпэўненасць.


«Пастаў мяне, як пячаць на сваё сэрца, як пячаць на сваю руку, бо каханне магутнае, як смерць, рэўнасць бязлітасная, як адхлань. Яго полымя — гэта полымя агню, як Божае полымя. Вялікія воды не змогуць пагасіць кахання, і рэкі не затопяць яго. Калі б хто ўзамен за каханне аддаў усё багацце свайго дому, ім толькі будуць пагарджаць» (Пп 8, 6-7).  • Як Песня песняў Саламона апісвае любоў?

У большасці парафій тваёй дыяцэзіі працуюць сёстры і прэзбітэры, якія належаць да розных манаскіх супольнасцяў, выконваюць шэраг розных заданняў, давераных ім Панам Богам і Касцёлам. Усіх гэтых людзей аб’ядноўвае адно — яны жывуць згодна з трыма евангельскімі парадамі. Якімі? Вучні падкрэсліваюць адказ на гэтае пытанне (падручнік вучня).


«Евангельскія парады ў іх разнастайнасці прапанаваны ўсім вучням Хрыста. Дасканаласць любові, да якой пакоіканы ўсе вернікі, ускладае на тых, хто свабодна прымае заклік прысвячэння жыцця Богу, абавязак захавання чыстасці для Валадарства Божага, жыцця ва ўбостве і паслухмянасці. Жыццё, “прысвечанае Богу, характарызуе выкананне гэтых парадаў» (пар. ККК 915).
Чалавек адказвае Богу

К. скіроўвае увагу вучняў да фотаздымкаў, якія яны разглядалі на пачатку занятку:

На гэтых фотаздымках — сёстры і святары, якія належаць да розных манаскіх супольнасцяў, выконваюць шэраг розных спраў. Але ўсіх гэтых людзей аб’ядноўваюць шлюбы, аб якіх мы толькі што прачыталі ў ККК. Назавіце іх, калі ласка.

Шлюб чыстасці — гэта адрачэнне ад сужэнства і сям’і. Гэты шлюб глыбей звязвае чалавека з Асобай Езуса Хрыста.

Шлюб убогасці — гэта наследванне Езуса ў прастаце сэрца і жыцця.

Шлюб паслухмянасці — гэта наследванне Езуса праз адрачэнне ад сваёй вольнасці дзеля збаўчага плана Бога.

Манаскае жыццё — гэта перадусім дар і заданне, атрыманае ад Бога, гэта місія абвяшчэння Добрай Навіны праз слова і чын усім патрабуючым братам і сёстрам. Асобам, якія ахвяравалі сваё жыццё на служэнне Богу і людзям у манаскім стане, больш за ўсё патрэбна твая малітва і твая пашана. Сваёю малітвай ты дапамагаеш прэзбітэрам і сёстрам, якія працуюць у тваёй парафіі.Часамі мы не можам зразумець людзей, якія пакідаюць сям’ю, кар’еру, сяброў, каб ісці за Хрыстом, а тады, калі закранаюцца пытанні выбару ўласнага спосабу жыцця, узнікае няўпэўненасць.

Святы Айцец Ян Павел ІІ у сваіх гаміліях неаднойчы звяртаўся да маладых людзей з заклікам рашуча і адважна ісці за голасам уласнага паклікання. Сёння гэты заклік скіраваны, магчыма, і да цябе:

«Я прамаўляю да вас, маладыя: калі чуеце запрашэнне Хрыста, не адкідайце яго! Адважна станавіцеся на вялікія шляхі святасці, якія праклалі святыя, ідучы за Хрыстом. Трэцяе тысячагоддзе чакае інвестыцыі веры і ініцыятывы супольнасці маладых кансэкраваных асоб» (Ян Павел ІІ, Познань 1997 г.).
Разважанне:

— Як часта я ахвярую сваю малітву за святароў і кансэкраваных асоб?

— Што я раблю для таго, каб распазнаць уласнае пакліканне?

— Як я дзякую Богу за дар святарства і манаскага жыцця?Пастанова.

Хатняе заданне:

Кожны чацвер пастарайся маліцца за новыя і святыя пакліканні.

Падчас вячэрняй малітвы паразважай над выказванне Маці Тэрэзы
з Калькуты. «Кім для мяне з’яўляецца Езус? Езус — гэта.... Слова, якое трэба прамовіць, Свет, любоў, Мір. Езус — гэта галодны, якога трэба накарміць; бяздомны, самотны, адкінуты, пракажоны, убогі, сляпы, калека, вязень...»

Заключная малітва:

Пане Езу Хрыстэ, Ты аддаў сваё жыццё дзеля збаўлення людзей і стаў Вечным Святаром. Просім у Цябе за тых, хто рыхтуецца да святарства альбо манаскага жыцця. Атулі іх ласкаю свайго благаслаўлення,


аддалі ад іх усялякія спакусы і ўмацуй іх
у святасці, каб яны ахвотна і самааддана пазнавалі Цябе і такім чынам рыхтаваліся да годнага служэння ў Тваім Касцёле. Амэн.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка