С п и с ъ к на научните трудове на гл. Ас. Д-р кирил стоянов
Дата канвертавання25.04.2016
Памер50.25 Kb.

С П И С Ъ К

на научните трудове на ГЛ. АС. Д-Р кИРИЛ сТОЯНОВ

за периода 2007-12 г.

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В материали от конференции

В България

В чужбина

12

0

5

7

0

Учебни помагала

Сортове и патенти

Учебници

Ръководства

Други

Защитени

Внедрени

0

2

0

0

0

Участие в научни форуми

В България

В чужбина

Устни доклади

Постери

Устни доклади

Постери

0

10

1

3


I. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ пълен текст


  1. Hristova E., Stoyanov K., Gevezova M. & Denev I. 2011. Application of ISSR methods in studying Broomrape's (Orobanchaceae) biodiversity in Bulgaria. Biotechnology & Biotechnological Equipment 25(1): 2248-2253.

  2. Raycheva Tz., Stoyanov K., & Denev I. 2011. Genetic diversity and molecular taxonomy study of three genera from Iridaceae family in the Bulgarian flora based on ISSR markers. Biotechnology & Biotechnological Equipment 25(3): 2484-2488

  3. Stoyanov K. & Stoyanova S. 2007. Polymorphism in peroxidase isozymes detected in Phelipanche (Orobanchaceae) from Bulgaria. Phytologia balcanica 13(2): 209-212

  4. Stoyanov K. 2009. Chorology and critical notes on genus Orobanche (Orobanchaceae) in Bulgaria. IV Balkan Botanical Congress, 20-26 june 2006, Sofia, Bulgaria. 248-256.

  5. Stoyanov K. 2009. Status of the electronic documentation system in the Herbarium of Agricultural university - Plovdiv (SOA). IV Balkan Botanical Congress, 20-26 june 2006, Sofia, Bulgaria. 701–709.

  6. Stoyanov K., Gevezova M. & Denev I. 2012. Identification of ISSR markers for studying the biodiversity of Bulgarian representatives of genus Orobanche subsection Minores. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 26(1): 2743-2749.

  7. Stoyanov K.H. 2009. Chorology and critical notes on Orobanche subsect. Minores in Bulgaria. Phytologia balcanica, 15(3): 334-360.

  8. Петков Ж. & Стоянов К. 2010. Инвентаризация на колекцията от сем Fagaceae в Хербариума към Аграрен университет - Пловдив (SOA). Юбилейна научна конференция с международно участие Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес. Научни трудове на Аграрен университет - Пловдив, 55 (2): 363-368

  9. Райчева Цв., Денев Ил., Димитрова Д. & Стоянов К. 2009. Молекулярно-таксономично изследване на вътревидовата изменчивост при Rumex pulcher L. (Polygonaceae Juss.) в България. Велчева И., Цеков А. (ред.), Юбилейна научна конференция по екология (сборник доклади), 1.11.2008., Пловдив, 66-75.

  10. Стоянов К. & Денев И. 2010. Регионално молекулярно-таксономично изследване на Orobanche sect. Glandulosae чрез ISSR маркери. Юбилейна научна конференция с международно участие Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес. Научни трудове на Аграрен университет - Пловдив, 55 (2): 101-106

  11. Стоянов К. & Денев Ил. 2009. Таксономично изследване на пет вида Phelipanche (Pomel) Sojak (Orobanchaceae) в България с помощта на ISSR маркери. Велчева И., Цеков А. (ред.), Юбилейна научна конференция по екология (сборник доклади), 1.11.2008., Пловдив, 76-84

  12. Стоянов К. & Денев Ил. 2010. Регионално молекулярно-таксономично изследване на Orobanche sect. Glandulosae чрез ISSR маркери. Юбилейна научна конференция с международно участие Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес. Научни трудове на Аграрен университет - Пловдив, 55 (2): 101-106


II. УЧЕБНИ ПОМАГАЛА


 1. Кожухарова К., Стоянов К. & Райчева Цв. 2011. Анатомия и морфология на растенията - Ръководство за самостоятелна подготовка на студенти от ОКС бакалавър. Акад. Изд. на АУ- Пловдив

 2. Кожухарова К., Стоянов К. & Райчева Цв. 2011. Систематика на растенията - Ръководство за самостоятелна подготовка на студенти от ОКС бакалавър. Акад. Изд. на АУ- Пловдив


III. ДОКЛАДИ НА СВЕТОВНИ И ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕСИ И МЕЖДУНАРОДНИ СИМПОЗИУМИ

А. Устни доклади

 1. Hristova E., Stoyanov K. & Denev. I. Application of ISSR methods in studying broomrapes (Orobanchaceae) in south/South-Western Balkans. IPPS 10th World Congress on Parasitic Plants. 08-12 June 2009, Kusadasi, Turkey.

Б. Постерни доклади

 1. Stoyanov K. & Denev. I. Taxonomic evaluation of five Phelipanche species (Orobanchaceae) in Bulgaria using ISSR markers. IPPS 10th World Congress on Parasitic Plants. 08-12 June 2009, Kusadasi, Turkey

 2. Stoyanov K. & Denev. I. Evaluation of Orobanche subsect. Glandulosae in Bulgaria using ISSR markers. IPPS 10th World Congress on Parasitic Plants. 08-12 June 2009, Kusadasi, Turkey

 3. Hristeva E. & Stoyanov K. The trophic plasticity of Phelipanche in Bulgaria. IPPS 10th World Congress on Parasitic Plants. 08-12 June 2009, Kusadasi, Turkey


IV. ДОКЛАДИ НА НАУЧНИ ФОРУМИ В БЪЛГАРИЯ

А. Постерни доклади

 1. Петков Ж. & Стоянов К. Инвентаризация на колекцията от сем Fagaceae в Хербариума към Аграрен университет - Пловдив (SOA). Юбилейна научна конференция с международно участие Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес. АУ-Пловдив.

 2. Райчева Цв. & Стоянов К. Състояние на колекциите от секция Limniris (род Iris) в българските хербариуми. VII национална конференция по ботаника. София 29-30 септ. 2011

 3. Райчева Цв., Денев Ил., Димитрова Д. & Стоянов К. Молекулярно-таксономично изследване на вътревидовата изменчивост при Rumex pulcher L. (Polygonaceae Juss.) в България. Юбилейна научна конференция по екология, 1.11.2008., Пловдив.

 4. Райчева Цв., Стоянов К. & Денев И. Изследване на три вида от сем. Pyrolaceae с помощта на ISSR маркери. Научна конференция "Биологично разнообразие и жизнена среда" 24-35 юни 2010 г. Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 5. Стоянов К. & Денев И. Изследване междувидовите отношения при българските представители на сем. Orobanchaceae посредством ISSR маркери. VII национална конференция по ботаника. София 29-30 септ. 2011.

 6. Стоянов К. & Денев И. Регионално молекулярно-таксономично изследване на Orobanche sect. Glandulosae чрез ISSR маркери. Юбилейна научна конференция с международно участие Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес. АУ-Пловдив.

 7. Стоянов К. & Христева Цв. Трофична пластичност на род Phelipanche Pomel (Orobanchaceae) в България. Научна конференция "Биологично разнообразие и жизнена среда" 24-35 юни 2010 г. Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 8. Стоянов К. Материали и критични бележки за род Orobanche subsect. Galeatae в България. VII национална конференция по ботаника. София 29-30 септ. 2011.

 9. Стоянов К., Христова Е. & Денев И. Изследване на Orobanche sect. Orobanche subsect. Minores в България посредством ISSR маркери. Научна конференция "Биологично разнообразие и жизнена среда" 24-35 юни 2010 г. Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 10. Стоянов, К. & Денев Ил. Таксономично изследване на пет вида Phelipanche (Pomel) Sojak (Orobanchaceae) в България с помощта на ISSR маркери. Юбилейна научна конференция по екология, 1.11.2008., Пловдив.

С П И С Ъ К

на забелязаните цитати на ГЛ. АС. Д-Р кИРИЛ сТОЯНОВ

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В дисертации

-

-

-

-


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка