С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р радослав андреев
Дата канвертавання20.04.2016
Памер110.69 Kb.

С П И С Ъ К

на научните трудове на доц. д-р радослав андреев

за периода 2007-12 г.

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В материали от конференции

В България

В чужбина

18

7

11

-

4

Учебни помагала

Сортове и патенти

Учебници

Ръководства

Други

Защитени

Внедрени

1

1

1

-

-

Участие в научни форуми

В България

В чужбина

Устни доклади

Постери

Устни доклади

Постери

3

5

7

2


I. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ пълен текст
Съавтор на 7 научни публикации в български списания

 1. Рашева, Д., Р. Андреев. 2007. Aphis spiraecola Patch. (Hemiptera: Aphididae) – нов неприятел по ябълката в България. Acta Entomologica Bulgarica, 13(1, 2), 91-97.

 2. Бонева, И., Р. Андреев. 2008. Репелентна активност на растителни екстракти срещу възрастни на оранжерийната белокрилка. Ecology & Safety. Journal of International Scientific Publications, ISSN 1313-2563, V 2 (2), 283-286.

 3. Бонева, И., Р. Андреев. 2009. Инсектицидна активност на растителни екстракти срещу зелева листна въшка Brevicorynae brassicae L. /Hemiptera; Aphididae/ при полски условия. Ecology & Safety. ISSN 1313-2563, V 3(2), 64-68.

 4. Андреев, Р., Д. Рашева. 2009. Естествени регулатори на листните въшки по ябълката в района на град Пловдив. Научни трудове АУ 54: 171-176.

 5. Събчев, М.А., Т. Б. Тошова, Р. А. Андреев, В. Д. Петрова, В. Манева, Т. С. Стоянова, П. М. Минчев. 2010. Възможности за използване на цветни ловилки с флорални примамки за проучване на видовото разнообразие на листороги бръмбари (Scarabaeoidea). Под печат в сборник с доклади от Научна конференция „Биологично разнообразие и жизнена среда” 24-25.06.2010. Софийски Университет „Климент Охридски”.

 6. Бонева, И., Р. Андреев. 2011. Инсектицидна активност на растителни екстракти срещу черна бобова листна въшка Aphis fabae Scop. /Hemiptera; Aphididae/ при полски условия. Под печат в Acta Entomologica Bulgarica.

 7. Атанасова, Д., Р. Андреев. 2011. Ефикасност на биоинсектициди спрямо Hypera postica (Gyll.) и Gonioctena fornicata (Brügg.) при лабораторни условия. Под печат в Acta Entomologica Bulgarica.


Съавтор на 1 научна публикация в българско списание с импакт фактор

 1. Mitko A. Subchev, Teodora B. Toshova, Radoslav A. Andreev, Vilina D. Petrova, Vasilina D. Maneva, Teodora S. Spasova, Nikolina T. Marinova, Petko M. Minkov, Dimitar I. Velchev. 2011. Employing Floral Baited Traps for Detection and Seasonal Monitoring of Tropinota (Epicometis) hirta (Poda) (Coleoptera: Cetoniidae) in Bulgaria. Acta Zool. Bulg., 63 (3), 2011: 269-276.


Съавтор на 6 научни публикации в международни списания и сборници

 1. Andreev R., Rasheva D., Kutinkova H. 2007. Aphids in apple orchards in Central-South Bulgaria. J. of Plant Protection Research 47 (1): 109-112.

 2. Andreev R., Kutinkova H., Baltas K. 2008. Non-chemical control of some important pests of sweet cherry, J. of Plant Protection Research 48 (4): 519-521.

 3. Kutinkova, H., R. Andreev, M. Subchev, F. rama. 2009. Seasonal Flight of Leopard Moth Borer Zeuzera pyrina (Lepidoptera: Cossidae) in Bulgaria. Acta Horticulture 825, ISHS 2009, 377-382.

 4. Andreev R., Rasheva D., Kutinkova H. 2009. Development of Aphis spiraecola Patch (Hemiptera: Aphididae) on apple. J. of Plant Protection Research 49 (4): 362-365.

 5. Andreev R., Kutinkova H. 2010. Possibility of reducing chemical treatments aimed at control of plum insect pests. Acta Horticulture (ISHS) 874:215-220.

 6. Andreev, R., D. Rasheva, H. Kutinkova. 2012. Occurrence and population density of aphids on apple in southern Bulgaria. (под печат в J of Plant Protection Research).


Съавтор на 4 научни публикации в сборници от международни научни форуми

 1. Penka Peeva, Nyonka Velcheva, Olia Karadjova, Vittorio Veronelli, Denis Pasquier, Radoslav Andreev, Katia Radeva. 2010. Effectiveness of mating disruption and granulovirus against codling moth in Central Bulgaria. Integrated Fruit Protection in Fruit Crops, IOBC/WPRS Bulletin v54, 425-429.

 2. Kutinkova H., Dzhuvinov V., Andreev R., Samietz J. 2011. Use of pheromones for monitoring and control of main pests on apples in Bulgaria. full paper under press in proceedings of International Conference of Plant Protection. 06-09.12.2011. Ohrid, Macedonia.

 3. Subchev, М., T. Toshova, R. Andreev, V. Petrova, V. Maneva, T. Spasova, N. Marinova, P. minkov, D. Velchev. 2011. Possibilities for use of floral baited colour traps for detection of scarabaeid beetle (Coleoptera: Scarabaeoidea). Scientific Entomological Conference, 1-2 March, 2011. Ljubljana, Slovenia. Special edition of Plant Protection Society of Slovenia, 321-325.

 4. Subchev, М. T. Toshova, R. Andreev, V. Petrova, V. Maneva, D. Velchev. 2011. Use of floral baited traps in plant protection: seasonal monitoring of Tropinota (Epicometis) hirta (Poda) (Coleoptera: Cetoniidae). 22 International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Saraevo, Bosnia. Book of abstracts p.85 (whole paper under press).


II. УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
1. Андреев, Р. 2007-2012. Земеделска ентомология за всички. Компютърен справочник (на CD). АУ-Пловдив.

2. Андреев, Р., Я. Димитров, Х. Самалиев, В. Харизанова. 2004/2009. Ръководство за упражнения по ентомология – за студентите от Агрономическия и ЛГ факултет. Академично издателство АУ-Пловдив.3. Наков, Б., Р. Ангелова, М. Накова, Р. Андреев. 2007. Прогноза и сигнализация на болестите и неприятелите по културните растения. Учебник за студенти, специалност РЗ. Издателство ИМН – Пловдив.
III. ДОКЛАДИ НА СВЕТОВНИ И ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕСИ И МЕЖДУНАРОДНИ СИМПОЗИУМИ

А. Устни доклади

 1. Andreev R., Kutinkova H., Baltas K. 2008. Non-chemical control of some important pests of sweet cherry, International Scientific Conference in Poznan, Poland. March 2007.

 2. Andreev R., Rasheva D., Kutinkova H. 2009. Development of Aphis spiraecola Patch (Hemiptera: Aphididae) on apple. International Scientific Conference in Poznan, Poland. 31.01-01.02.2008.

 3. Kutinkova H., Dzhuvinov V., Andreev R., Samietz J. 2009. Use of pheromones for monitoring and control of main pests on apples in Bulgaria. 5th International Conference on Biopesticides: Stakeholders’ Perspectives 26-30 April , New Delhi, India.

 4. Penka Peeva, Nyonka Velcheva, Olia Karadjova, Vittorio Veronelli, Denis Pasquier, Radoslav Andreev, Katia Radeva. 2010. Effectiveness of mating disruption and granulovirus against codling moth in Central Bulgaria. 7-th International Conference on Integrated Fruit Production at Avignon (France), October 27-30, 2008. IOBC/WPRS Working Group “Integrated Fruit Protection in Fruit Crops”.

 5. Andreev R., Kutinkova H. 2010. Possibility of reducing chemical treatments aimed at control of plum insect pests. IX International Symposium on Plum and Prune Genetics, Breeding and Pomology, March, 2008. Palermo, Italy.

 6. Kutinkova H., Dzhuvinov V., Andreev R., Samietz J. 2011. Use of pheromones for monitoring and control of main pests on apples in Bulgaria. International Conference of Plant Protection. 06-09.12.2011. Ohrid, Macedonia.

 7. Andreev, R., D. Rasheva, H. Kutinkova. 2012. Occurrence and population density of aphids on apple in southern Bulgaria. The 52. Scientific Session “Integrated plant protection in Poland”, 9 – 10 of February, 2012. Poznan, Poland.

Б. Постерни доклади

 1. Subchev, М., T. Toshova, R. Andreev, V. Petrova, V. Maneva, T. Spasova, N. Marinova, P. minkov, D. Velchev. 2011. Possibilities for use of floral baited colour traps for detection of scarabaeid beetle (Coleoptera: Scarabaeoidea). Scientific Entomological Conference, 1-2 March, 2011. Ljubljana, Slovenia.

 2. Subchev, М. T. Toshova, R. Andreev, V. Petrova, V. Maneva, D. Velchev. 2011. Use of floral baited traps in plant protection: seasonal monitoring of Tropinota (Epicometis) hirta (Poda) (Coleoptera: Cetoniidae). 22 International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, 28.09.-01.10. 2011. Saraevo, Bosnia.


IV. ДОКЛАДИ НА НАУЧНИ ФОРУМИ В БЪЛГАРИЯ

А. Устни доклади

 1. Рашева, Д., Р. Андреев. 2007. Aphis spiraecola Patch. (Hemiptera: Aphididae) – нов неприятел по ябълката в България. IX Национална Конференция по Ентомология с международно участие, 28-29.06.2007.

 2. Бонева, И., Р. Андреев. 2011. Инсектицидна активност на растителни екстракти срещу черна бобова листна въшка Aphis fabae Scop. /Hemiptera; Aphididae/ при полски условия. X Ентомологична конференция, 28.10.2011. София.

 3. Атанасова, Д., Р. Андреев. 2011. Ефикасност на биоинсектициди спрямо Hypera postica (Gyll.) и Gonioctena fornicata (Brügg.) при лабораторни условия. X Ентомологична конференция, 28.10.2011. София.

Б. Постерни доклади

 1. Бонева, И., Р. Андреев. 2008. Репелентна активност на растителни екстракти срещу възрастни на оранжерийната белокрилка. XVII International symposium “Ecology & Safety”, Слънчев бряг.

 2. Бонева, И., Р. Андреев. 2009. Инсектицидна активност на растителни екстракти срещу зелева листна въшка Brevicorynae brassicae L. /Hemiptera; Aphididae/ при полски условия. XVIII International symposium “Ecology & Safety”, Слънчев бряг.

 3. Андреев, Р., Д. Рашева. 2009. Естествени регулатори на листните въшки по ябълката в района на град Пловдив. IX Научно-приложна конференция с международно участие „Агро-Еко” 14.05.2009. АУ, Пд.

 4. Kutinkova, H., R. Andreev, M. Subchev, F. rama. 2009. Seasonal Flight of Leopard Moth Borer Zeuzera pyrina (Lepidoptera: Cossidae) in Bulgaria. First Balkan Symposium on Fruit Growing, 24.April, 2009; Fruit-growing Institute, Plovdiv.

 5. Събчев, М.А., Т. Б. Тошова, Р. А. Андреев, В. Д. Петрова, В. Манева, Т. С. Стоянова, П. М. Минчев. 2010. Възможности за използване на цветни ловилки с флорални примамки за проучване на видовото разнообразие на листороги бръмбари (Scarabaeoidea). Доклад на Научна конференция „Биологично разнообразие и жизнена среда” 24-25.06.2010. Софийски Университет „Климент Охридски”.С П И С Ъ К

на забелязаните цитати на доц. д-р Радослав Андреев

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В дисертации

26

9

17

-На работата
Koutinkova, H., R. Andreev, M. Subchev, M. Toth, G. Szocs. 1999. Monitoring of the Leafminer Leucoptera scitella Zell (Lepidoptera: Lyonetiidae) by Pheromone Traps in Bulgaria. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 34(4), 327-331.

1.

(1)

CABI. 2007. Crop Protection Compendium. Wallingford, UK: CAB International. In datasheet for Leucoptera malifoliella (pear leaf blister moth)

На работата
Каров, Ст.; Андреев, Р. 2000. Растителна защита на придворна биологична и интегрирана градина. ВСИ-Пловдив, Агроекологичен център, "Биологично градинарство" №2, 151с.

2.

(1)

Мирослав Михов и др. 2008. Селскостопанска техника, XLV, N 3 , с. 38-42.

3.

(2)

Боровинова, Мария. 2011. Растениевъдни науки, XLVIII, N 3 , с. 245-250.

4.

(3)

Деяна Щерева и др. 2011. Растениевъдни науки, XLVIII, N 3, с. 258-263.

5.

(4)

Попов, В., А. Кароа. 2011. Биологично земеделие. Учебник, АУ, 230 стр.

На работата
Andreev, R, Letcheva I, Angelova R, 2001. Biodiversity of predatory insect and mite species in an apple agrocoenosis within an organically grown orchard. Zhivotnovadni Nauki, 38(2):161-163

6.

(1)

CABI. 2007~. Crop Protection Compendium. Wallingford, UK: CAB International. In datasheet for Dysaphis plantaginea (rosy apple aphid)

На работата
Andreev R, Koutinkova H, 2001. Time flight dynamic of the leafminers: Leucoptera scitella Zell., Lithocolletis blancardella F. and Lithocolletis coylifoliella Hb. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 4(2-3):209-219.

7.

(1)

CABI. 2007. Crop Protection Compendium. Wallingford, UK: CAB International. In datasheet for Leucoptera malifoliella (pear leaf blister moth)

На работата
Koutinkova H, Andreev R, 2001. Entomofages of the apple leaf miner, Leucoptera (Cemiostoma) scitella Zeller (Lepidoptera: Lyonetiidae). Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 4(1):85-93.

8.

(1)

CABI. 2007. Crop Protection Compendium. Wallingford, UK: CAB International. In datasheet for Leucoptera malifoliella (pear leaf blister moth)

На работата
Andreev R., Kutinkova H., Arnaudov V. 2001. Forecast and signalization of pear leaf blister moth Leucoptera (Cemiostoma) scitella Zell. (Lepidoptera: Lyonetiidae) in Bulgaria. Proceedings of 9th International Conference of Horticulture, Lednice, Chesh Republic , Vol. 3: 633-641.

9.

(1)

Marcos Miсarro Prado „Los minadores de hojas del manzano en Asturias”,· 21/06/2007. online http://www.horticom.com/pd/article.php?sid=67637

10.

(2)

CABI. 2007. Crop Protection Compendium. Wallingford, UK: CAB International. In datasheet for Leucoptera malifoliella (pear leaf blister moth)

На работата
Andreev, R A; Kutinkova, H Y. 2002. Phenological model for forecast of pear leaf blister moth Leucoptera (Cemiostoma) scitella Zell. (Lepidoptera: Lionetiidae) Sodininkyste ir Darzininkyste 21(3): 183–191.

11.

(1)

„Import Risk Analysis: Pears (Pyrus bretschneideri, Pyrus pyrifolia, and Pyrus sp. nr. communis) fresh fruit from China”. Ministry of Agriculture and Forestry, Biosecurity New Zealand (Oktober 2009) ISBN 978-0-478-35723-3 (454 pp).

На работата
Andreev, R., H Kutinkova, D. Ivanova. 2003. Integrated Pest Management – Basic Element of Ecologically Friendly Technologies in The Agriculture in Bulgaria. Journal of Environmental Protection and Ecology. 4(2). 2003. 496-504.

12.

(1)

доц. д-р Г. Герганов, доц. д-р М. Николова, гл.ас. д-р В. Блажева, гл.ас Д. Грозева. сп. „Диалог” (2009) 5, 108-124.

13.

(2)

Mladenova, R., D. Shtereva. 2009. Food Additives & Contaminants; Jun 2009, 26(6), p854-858.

На работата
Andreev, R., H. Kutinkova, 2004. Resistance to aphids and scale insects in nine apple cultivars. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, Poland; vol. 12. 215-221.

14.

(1)

Mladenova, R., D. Shtereva. 2009. Food Additives & Contaminants; Jun 2009, 26(6), p854-858.

15.

(2)

CABI. 2007. Crop Protection Compendium. Wallingford, UK: CAB International. In datasheets for: Dysaphis plantaginea (rosy apple aphid).

На работата
Kutinkova H and Andreev R. 2004. Integrated pest management in sweet cherry (Prunus avium L.) orchards in Bulgaria. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 12, 41-47.

16.

(1)

„Draft import risk analysis for fresh apple fruit from the People’s Republic of China.”. Biosecurity Australia, Canberra (2009) 314 pp.

17.

(2)

Josip Ražov, Božena Barić & Moreno Dutto. 2009. Entomol. Croat. 13(2): 7-20.

18.

(3)

Ив. Лечева, А. Карова. 2009. Селскостопанска наука, XLII, N 6, с. 31-36.

На работата
Andreev, R., R. Olszak, H. Kutinkova. 2006. Harmful and beneficial entomofauna in apple orchards grown under different management systems. Bulletin IOBS / wprs, V 29 (10), 13-19.

19.

(1)

Sylvaine Simon, Jean-Charles Bouvier, Jean-François Debras and Benoît Sauphanor. 2010. Agronomy for Sustainable Development, 30 (1) 139-152.

На работата
Kutinkova H, Andreev R, Arnaoudov V. 2006. The leopard moth borer, Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Cossidae) – important pest in Bulgaria. J. of Plant Prot. Res. 46(2):112–116.

20.

(1)

Mladenova, R., D. Shtereva. 2009. Food Additives & Contaminants; Jun 2009, 26(6), p 854-858.

На работата
Каров, С.; Митов, П.; Трифонов, А.; Андреев,Р. 2006. Биологично производство на череши. Екофарм, Пловдив, 60 с.

21.

(1)

Ив. Лечева, А. Карова. 2009. Селскостопанска наука, XLII, N 6, с. 31-36.

На работата
Andreev, R., Rasheva, D. & Kutinkova, H. 2007. Aphids in apple orchards in Central-South Bulgaria. Journal of Plant Protection. Research, 47, 109–112.

22.

(1)

Marcos Miñarro, Gabriela Fernández-Mata and Pilar Medina. 2010. Ecological Entomology, 36(2) 206-215

На работата
Каров, С., Andreev, R., Каров, С. мл. 2007. Наръчник по растителна защита за биологично производство. Асоциация за биологично земеделие Екофарм – Пловдив. 152 стр.

23.

(1)

Попов, В., А. Кароа. 2011. Биологично земеделие. Учебник, АУ, 230 стр.

На работата
Andreev, R.; Kutinkova, H.; Baltas, K. 2008. Non-chemical control of some important pests of sweet cherry. Journal of Plant Protection Research, 48, no.4, 503-508.

24.

(1)

Ив. Лечева, А. Карова. 2009. Селскостопанска наука, XLII, N 6, с. 31-36.

На работата
Компютърен справочник „Земеделска ентомология за всички.” (Agricultural entomology for everyone)

25.

(1)

CABI. 2007. Crop Protection Compendium. Wallingford, UK: CAB International. In datasheets for: Gonioctena fornicata (lucerne leaf-beetle); Gryllotalpa gryllotalpa (european mole cricket); Dociostaurus maroccanus (moroccan locust); Dysaphis plantaginea (rosy apple aphid); Leucoptera malifoliella (pear leaf blister moth).

26.

(2)

Hristina Kutinkova, Vasiliy Dzhuvinov, Radoslav Kostadinov, Veselin Arnaudov, Ivan Terziev, Ioan Platon and Smaranda Rosu-Mares. 2009. Scientific Works of the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture. 28(4). 19-26.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка