Рэкамендаваныя творы мастацкай літаратуры і фальклору.
Дата канвертавання05.07.2016
Памер80.89 Kb.
Рэкамендаваныя творы

мастацкай літаратуры

і фальклору.

(вучэбная праграма)

Першая малодшая група.

Беларускіянародныя песенкі і забаўлянкі.

«Сонейка-сонца», «Мышка, мышка, дзе была?», «Гого-гого, гусачок», «Верабейчык», «Белабока-сарока», «Трах-бах-тарабах», «Божая кароўка», «Чэ-чэ, чэ-чэ, сарока», «Люлі-люлі,люляшу», «Ай, люлі-люлі-люлечкі», «Ішла каза», «Люлі,люлі, маленькі», «Ходзіць певень па капусце», «Люлею-люлею», «А ты, коценька-каток», «Апсік, апсік, катачак», «Кую,кую,ножку»,«Гушкі,гушкі,гушкі», «Сарока-варона», «Чыкі,чыкі,сарока», «А ты, каток шэры», «Люлі,люлі,люлечкі», «Люлі,люлі,люлі», « Кукарэку,певунок», «Не хадзі, коцік» ,«У куце сядзіць мядзведзь», «Ладкі-ладком», «Ладу,ладу,ладкі»,«Баю-баінку, баю», «А курачка-рабушачка», «Сядзіць мядзведзь на калодзе», «Бычок», «Іграў я на дудцы», «Сядзіць сыч на капе», «Вожык», «Ідзі, ідзі, дожджык», «Горкай, горкай, горачкай».Беларускія народныя казкі.

«Муха-пяюха», «Коцік Петрык і мышка», «Дзедава рукавічка».Творы беларусіх паэтаў.

З.Бядуля. «Гэй,мой конік»; В.Вітка. «Бабіны госці», «Коця і Каця», «Дожджык»; С.Сокалаў-Воюш. «Мышаня», «Мішка», «Авечка», «Пчолка»;

І.Муравейка. «Адмарозіў лапкі», «Я сама»; А.Дзеружынскі. «Сняжынкі», «Сані»;

А. Якімовіч. «Мядзведзь», «Ліска»; Н.Галіноўская. «Калыханка», «Коцік-варкоцік»;

Н.Тулупава. «Вушкі»; В.Іпатава. «Аладкі», «Вавёрка»;

Т. Кляшторная. «Дапамагу», «Гаспадыня», «Паўцякалі цацкі»; К. Буйло. «Дзіцячы сад»; А. Пысін. «Ласташка», «Матылёчкі-матылькі»; Г.Багдаанова. «Збанок», «Маляваны дыванок»; В.Гардзей. «Коцік», «Часнок», «Вітамін»; В.Коўтун. «Гусі», «Цвічок»; М.Танк. «Ехаў казачнік Бай», «Галінка і верабей», В.Шніп. «Кураняты»;

Л. Шырын. «Доктар»; Ул. Луцэвіч. «Птушачка», «Май»; М.Мятліцкі. «Сунічка»;

П.Прануза. «Верабей прымае душ», «Грыбнік»; С.Грахоўскі. «Ласяня»; Г.Карызна. «Самая лепшая»; Я.Крупенька. «Шпак», «Алёнка»; А.Лойка. «Верабейчык»;

М. Чарняўскі. «Новы год», «Конік»; І. Шуцько. «Яечка», «Сняжок»; Е. Лось. «Мая лялька», «Зіма»; У. Корбан. «Карова», «Авечка»; К. Лейка. «Гарабей»;

К.Крапіва. «З Новым годам»; П. Марціновіч. «Навальніца»; М. Скрыпка. «Карась», «Шчупак»; М. Шаховіч. «Чабурашка»; Я. Жабко. «Едет Ваня к бабушке».

Творы беларускіх пісьменнікаў.

А.Кобец-Філімонова. «Мароз, Чырвоны нос», Т.Бушко. «Сняжынка».
Другая малодшая група.

Беларускіянародныя песенкі і забаўлянкі.

«Іграў я на дудцы», «Ой, бычок, мой бысенька», «Кукарэку, певунок», «Вожык», «Ягорачка», «Кую, кую ножку», «Ласачка».Беларускія народныя казкі.

«Курачка-Рабка», «Былінка і верабей», «Зайкава хатка», «Каза-манюка», «Пчала і муха», «Муха-пяюха», «Коцік, пеўнік і лісіца».Творы беларусіх паэтаў.

Т.Кляшторная. «Ветлівыя словы», «Шпак», «Дожджык», «Паўцякалі цацкі», «Несквапная»; В.Рабкевіч. «Едзе восень»; С.Сокалаў-Воюш. «Блакіт нябёс», «Алоўкі», «Елка»; А.Дзеружынскі. «Пралеска»; А.Прохараў. «За адвагу»;

Я. Колас. «Сонца грэе, прыпякае», «Храбры певень»; Я. Купала. «Лістапад»;

Я. Журба «Першыя сняжынкі», «Дзед Мароз»; З.Бядуля. «Мае забавы»;

М. Хведаровіч. «Свеціць, як сонца, ад самай калыскі»;

Л.Пранчак. «Завіруха»; Э.Агняцвет. «Маме»;

А. Бадак. «Мышка», «Беларусачка»; С. Грахоўскі. «Сонечная сцежка»;

А. Грачанікаў. «Сон»; Л. Рашкоўскі. «Я хачу салдатам стаць»; К.Цвірка. «Коцікі»;

В. Лукша. «Вясёлка»; Я. Жабко. «Залаты праменчык».

Творы беларускіх пісьменнікаў.

У. Юрэвіч. «Бярозчыны валёнкі»; А.Кобец-Філімонава. «Сем мастакоў»;

Я.Брыль. «Жыў-быў вожык».

Сярэдняя група.

Беларускіянародныя песенкі і забаўлянкі.

«Іграў я на дудцы», «Ой, бычок, мой бысенька», «Кукарэку, певунок», «Вожык», «Ягорачка», «Кую, кую ножку», «Ласачка».Беларускія народныя казкі.

«Курачка-Рабка», «Былінка і верабей», «Зайкава хатка», «Каза-манюка», «Пчала і муха», «Муха-пяюха», «Коцік, пеўнік і лісіца», «Пшанічны каласок», «Піліпка-сынок», «Сынок-з-кулачок», «Каток - Залаты лабок», «Як курачка пеўніка ратавала».Творы беларусіх паэтаў.

Т.Кляшторная. «Ветлівыя словы», «Шпак», «Дожджык», «Паўцякалі цацкі», «Несквапная»; «Сукенка раскажа»; В.Вітка. «Піла»; В.Рабкевіч. «Едзе восень»; С.Сокалаў-Воюш. «Блакіт нябёс», «Возера лясное», «Змей», «Алоўкі», «Елка», «Навагодняя песня»; А.Лойка. «Кураняты»; Г.Іванова. «Я будую дом з пяску»; А.Дзеружынскі. «Пралеска», «Бусел і хлопчык»; А.Прохараў. «За адвагу» «Мурашыная святліца»; І.Муравейка. «Адмарозіў лпкі», «Шалтай - Балтай»;

С.Новік-Пяюн. «Верабейчікі», «Над калыскай»; В. Лукша. «Вясёлка»; Я. Купала. «Лістапад»; Я. Журба «Першыя сняжынкі», «Дзед Мароз», «Восень», «Коцік», «Пчолка»; З.Бядуля. «Мае забавы»; М. Хведаровіч. «Свеціць, як сонца, ад самай калыскі»; Л.Пранчак. «Завіруха»; Э.Агняцвет. «Зямля з блакітнымі вачамі», «Маме»; А. Бадак. «Мышка», «Беларусачка», «Зайчаняткі»; Д.Бічэль-Загнетава. «Радзіма»; С. Грахоўскі. «Сонечная сцежка», «Наш май», «Сунічкі»; Л. Рашкоўскі. «Я хачу салдатам стаць»; Л.Дайнека. «У вясновым лесе»; А. Грачанікаў. «Сон»; Я.Колас. «На рэчцы зімой», «Дзед госць», «Зіма», «Песня аб вясне», «Сонца грэе, прыпякае», «Храбры певень»; У.Дубоўка. «Пра дзеда і ўнука»; В.Жуковіч. «Калядная вячэра»; П.Прыходзька. «Сіненькія вочы»; М.Танк. «Галінка і верабей», «Ехаў казачнік Бай»; А.Русак. «Мой край»; А.Ставер. «Як зроблены цацкі?»; Н.Тулупава. «Сыражуйкі»; Р.Барадулін. «Ната маму любіць надта», «Ай! Не буду! Не хачу!»; Ю.Свірка. «Сёння ў нашай хаце свята», «Бабуліны казкі»; Л.Дранько-Майсюк. «Пра добрую мышку і мудрую кошку»; В.Іпатава. «Янка-запытанка»; С.Шушкевіч. «Пайшоў коўзацца каток», «Цяжка жабцы жыць без хаткі», «Нашы сябры»; А.Якімовіч. «Звяры нашых лясоў»; А.Бялевіч. «У лесе»; Э.Валасевіч. «Сама»; В.Вярба. «Матуліны рукі».

Творы беларускіх пісьменнікаў.

І.Бурсаў. «Страшная казка пра страшнага звера»; В.Хомчанка. «Яблык», «Яшава рукавічка»; У.Юрэвіч. «Пацалунак асвы», «Бярозчыны валёнкі»; В.Вітка. «Натальчына сямейка»; А.Кобец-Філімонова. «Сем мастакоў»; Я.Брыль. «Жыў-быў вожык»; Б.Сачанка. «Насцечка»; І.Шуцько. «Смелая ўнучка».

СТАРШАЯ ГРУППА.

Беларускіянародныя песенкі і забаўлянкі.

«Сонейка-сонца, выгляні ў аконца», «Сіўка-варонка», «Ходзіць коцік па палях», «Ты, каза, каза, лубяныя вочы».Беларускія народныя казкі.

«Пра быка і яго сяброў», «Жаронцы», «Лёгкі хлеб», «Не сілай, а розумам», «Лісіца-хітрыца», «Як кот звяроў напалохаў», «Селянін, мядзведзь і лісіца», «Верабей і мыш», «Кот Максім», «Гарошак».Творы беларусіх паэтаў.

Э. Агняцвет. «Саўка за сталом», «Зямля з блакітнымі вачамі», «Хто пачынае дзень?» ; М. Багдановіч. «Зімой»; Д. Бічэль-Загнетава. «Белая Русь»; Р. Барадулін. «Загадкі на градках», «Жарт»; А. Вольскі. «Дзеці», «Радзіма»; В. Вярба. «Пралеска»; В.Вітка «Жаўна», «Бусел», «Вавёрчына гора»; С. Грахоўскі. «Сонечная сцежка»;

А. Грачанікаў. «Развітанне»; У.Дубоўка. «Як сінячок да сонца лётаў»; Н.Игнатенко «История про Варю и Дубовенка», « Сказка про Тимку и Кузьку », В. Іпатава. «Як ён завецца?»; А. Мінкін. «Агнявік»; І. Муравейка. «Акраец хлеба»; С. Новік-Пяюн. «Ночка», «Пурга»; Я. Колас. «Першы гром», “Вясна” (урывак); «Раніца вясною», «Канец лета», «На лузе», «Адлёт жураўлёў»; Я. Купала. «Хлопчык і лётчык», «Бай»; С. Шушкевіч. «Нашы сябры», «Пракалоў камарык ножку»;

М. Хведаровіч. «Дарагое імя»; М. Танк. «Жук і слімак», «Хлеб»; П. Панчанка. «Месяцы года»; К. Цвірка. «Коцікі»; Н. Галіноўская. «Будзь уважлівы, пешаход»; В. Жуковіч. «Незаменнае»; Я.Жабко. «Бабуліна крынічка».

Творы беларускіх пісьменнікаў.

Цётка. “Журавель і чапля”; З.Бядуля. “Скарб”; В.Вітка. “Страшная казка”; У.Галубок. “Гонар”; В. Хомчанка. “Білеты ў цырк”; А. Дудараў. “Сінявочка”;

А.Кобец-Філімонава. “Дзівосны лядзяш”; К.Каліна. “Зімовы дуб”, “Кампот”, “Сакавік і яго сёстры”, “Красавік”, “Ліпень”, “Жнівень”, “Верасень”, “Кастрычнік”; А.Дудараў. “Сінявочка”; М.Гамолка. “Васілёва бярозка”; У.Ягоўдзік. “Бусел”, “Вожык”, “Заяц”.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка