Рэкамендавана да зацвярджэння ў якасці тыпавой
старонка6/7
Дата канвертавання14.03.2016
Памер1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

І. Навуменка

Зборнікаі апавяданняў “Семнаццатай вясной”, “Хлопцы – равеснікі”, “Верасы на выжырынах”, “Таполі юнацтва”, “Вераніка”, “Тая самая зямля”.

Аповесці “Летуценнік”, “Асеннія мелодыі”, “Трымценне дубовага лісця””, “Бульба”, “Замець жаўталісця”, “Развітанне ў Кавальцах”.

Раман “Смутак белых начэй”.

 1. А. Адамовіч

Аповесці “Карнікі”, “Хатынская аповесць”, “Апошняя пастараль”.

Аўтабіяграфічная кніга “Vixi”.

Кнігі публіцыстыкі і эсэістыкі “Выберы – жыццё!”, “Літаратура і праблемы веку”, “Апакаліпсіс па графіку”. Кнігі “Беларускі раман”, “Маштабнасць прозы”, “Здалёк і зблізку”, “Браму скарбаў сваіх адчыняю…”.

 1. Ул. Караткевіч

Зборнікі паэзіі “Матчына душа”, “Вячэрнія ветразі”, “Мая Іліяда”, “Быў. Ёсць. Буду”.

Апавяданні “Блакіт і золата дня”, “Кніганошы”, “Сівая легенда”, “Сіняя – сіняя”, “Дрэва вечнасці”.Аповесці “Ладдзя Роспачы”, Нельга забыць”, “Чазенія”, “У снягах драмае вясна”.

Раманы “Каласы пад сярпом тваім”, “Чорны замак Альшанскі“, “Дзікае паляванне караля Стаха”).

П’есы “Кастусь Каліноўскі”, “Званы Віцебска”, “Маці ўрагану”.

Публіцыстыка “Званы ў прадоннях азёр”, “Зямля пад белымі крыламі”, “Родная мова” і інш.

 1. А. Васілевіч

Тэтралогія “Пачакай, затрымайся…”

Кнігі “Элегія”, “Люблю, хвалюся – жыву”, “Другая жонка нябожчыка”.

 1. Н. Гілевіч

Зборнікі паэзіі “Песня ў дарогу”, “Перазовы”, “Неспакой”, “Лісце трыпутніку”, “А дзе ж тая крынічанька”, “Актавы”, “Повязь”, “Жыта, сосны і валуны”, “На высокім алтары”, “Ёсць зямля”.

Раман у вершах “Родныя дзеці”, паэма “Лодачкі”.

Кніга “Любоў прасветлая”.

 1. І. Пташнікаў

Апавяданні “Алёша”, “Эфка”, “Алені”, “Тры пуды жыта”, “Львы”.

Аповесці “Тартак”, “Найдорф”.

Раман “Алімпіяда”.

 1. В. Адамчык

Апавяданні “Песня”, “Раяль з адламаным вечкам”, “Пах летняй травы”, “Дзень ранняе восені”, “Салодкія яблыкі”, “Дзікі голуб”, “Кароль Нябожа”, “Палёт Кажана”.

“Развітальная аповесць”, кніга эсэістыкі “Нязрушаны камень”. 1. І. Шамякін

Раманы “Сэрца на далоні”, “Снежныя зімы”, “Атланты і карыятыды”, “Вазьму твой боль”, “Злая зорка”, “Вялікая княгіня”.

Аповесці “Сатанінскі тур”, “Завіхрэнне”, “Падзенне”, “Без пакаяння”, “Стары рамантык”, “Палеская мадонна”, “Пошукі прытулку”, Крывінка”, “Слаўся, Марыя!”, “Драма”, “Вернісаж”, “Адна на падмостках”.

 1. І. Чыгрынаў

Зборнікі апавяданняў “Птушкі ляцяць на волю”, “Самы шчаслівы чалавек”, “Ішоў на вайну чалавек”.

П’есы “Звон – не малітва”, “Следчая справа Вашчылы”, “Чалавек з мядзвежым тварам”, “Осцей – Альгердаў унук”.

 1. Р. Барадулін

Зборнікі вершаў “Маладзік над стэпам”, “Рунець, красаваць, налівацца”, “Неруш”, “Адам і Ева”, “Рум”, “Абсяг”, “Вечалле”, “Амплітуда смеласці”, “Маўчанне перуна”, “Самота паломніцтва”, “Міласэрнасць плахі”, “Евангелле ад мамы” і інш.

 1. Я. Сіпакоў

Зборнікі паэзіі “Сонечны дождж”, “Лірычны вырай”, “Дзень”, “З вясны ў лета”, “Вочы ў вочы”, “Веча славянскіх балад”.

Кнігі прозы “Крыло цішыні”, “Мужчына сярод жанчын”, “Усе мы з хат”, “Спадзяванне на радасць”, “Пяць струн”, “Журба ў стылі рэтра”, “Тыя, хто ідуць”.

Паэмы ў прозе “Ахвярны двор”, “Одзіум”.

Нарыс “Акно, расчыненае ў зіму”.

 1. В. Казько

Аповесці “Выратуй і памілуй нас, чорны бусел”, “Но Пасаран”, “Прахожы”, “Да сустрэчы”, “Час збіраць косці”.

Раманы “Суд у Слабадзе”, “Неруш”, “Хроніка дзеддомаўскага саду”, “Бунт незатрабаванага праху”.

 1. Б. Сачанка

Аповесці “Апошнія і першыя”, “Родны кут”, “Еўка”.

“Запіскі аб радыяцыі”.Раман у навелах “Чужое неба”.

 1. А. Дудараў

П’есы “Радавыя”, “Вечар”, “Злом”, “Палачанка”, “Купала”, “Крыж”, “Чорная панна Нясвіжа”.

 1. А. Разанаў

Зборнікі “Адраджэнне”, “Назаўжды”, “Каардынаты жыцця”, “Шлях – 360”, “Вастрыё стралы”, “Рэчаіснасць”.

 1. Я. Янішчыц

Зборнікі паэзіі “Снежныя грамніцы”, “Дзень вечаровы”, “Ясельда”, “На беразе пляча”, “Пара любові і жалю”, “Каліна зімы”, “Ушуме жытняга святла”.

 1. М. Адамчык (Шайбак)

Зборнік “Забойства на Каляды”.

 1. У. Арлоў

Зборнік “Рандэву на манёўрах”, “Рэквіем для бензапілы”.

Аповесці “Час чумы”, “Дзень, калі ўпала страла”.

 1. А. Асташонак

Зборнік “Фарбы душы”.

Апавяданні “Уначы, калі светла”, “Ператварэнне”, “Шклатара”, “Знос”.

П’еса “Драматургічныя тэксты.

 1. Г. Багданава

Зборнік “Папяровыя замкі”, “Чалавек без адраса”, “Дом іхняе мары”.

Апавяданні “У ноч пад новы год”, “Містычныя эцюды”, “Калядныя паштоўкі”, “Самастойныя прыпавесці” .

П’есы “Рамантычнае падарожжа на той свет”, “АС-лінія”.

 1. П. Васючэнка

Зборнік “Белы мурашнік”.

 1. В. Гігевіч

Раманы “Доказ ад процілеглага”, “Мелодыя забытых песень”, “Кентаўры”.

Аповесці “Карабель”, “Пабакі”.

 1. А. Глобус

Зборнікі прозы “Адзінота”, “Смерць – мужчына”.

 1. Л. Дайнека

Раманы “Меч князя Вечкі”, “След ваўкалака”, “Жалезныя жалуды”.

 1. Г. Далідовіч

Раманы “Заходнікі”, “Кліч роднага звона”.

Зборнік “Жар кахання”.

 1. А. Жук

Аповесць “Праклятая любоў”.

 1. В. Іпатава

Раман “Залатая жрыца Ашвінаў”.

 1. С. Кавалёў

П’есы “Драўляны рыцар”, “Хохлік”, “Стомлены д’ябал”.

 1. А. Казлоў

Зборнікі прозы “Міражы ценяў”, “І тады я памёр”.

Аповесць “Незламаная свечка”.

 1. У. Клімковіч

Зборнік прозы “Лаліта і кактус”

 1. А. Мінкін

Аповесць “Праўдзівая гісторыя Краіны Хлудаў”

 1. А. Наварыч

Зборнік прозы “Рабкова ноч”.

Аповесці “Забівец”, “Запіскі Рабунькі”.

 1. Б. Пятровіч

Зборнік прозы “Сон між пачвар”.

 1. У. Рубанаў

Раман “Забіты неаднойчы”.

 1. Ю. Станкевіч

Зборнік прозы “Любіць ноч – права пацукоў”.

Аповесці “Збіральнік страху”, “Рыфма”.

 1. А. Федарэнка

Зборнік прозы“Смута”.

Аповесці “Вёска”, “Ланцуг”, “Гісторыя хваробы”, “Шчарбаты талер”.

П’есы “Жаніцца па прапісцы”, “Багаты кватарант”, “Рэпетыцыя”.

Крыніцы мастацкіх тэкстаў

 1. Адамчык В. Выбраныя творы: у 2 т. – Мінск, 1983.

 2. Анталогія беларускай паэзіі: у 3 т. – Мінск, 1983. – Т. 2, 3.

 3. Арлоў У. Сны імператара: аповесці, эсэ. – Мінск, 2001

 4. Асташонак А. Жоўты колер белага снегу: камерная проза. – Мінск, 2006.

 5. Багданава Г. Чалавек без адраса: апавяданні. – Мінск, 1991.

 6. Багдановіч М. Выбраныя творы. – Мінск, 1996.

 7. Багдановіч М. Поўны збор твораў: у 3 т. – 2-е выд. – Мінск, 2001.

 8. Баравікова Р. Каханне: кн. лірыкі. – Мінск, 1987.

 9. Баравікова Р. Люстэрка для самотнай: вершы, пер. і драм, паэма. – Мінск, 1992.

 10. Баравікова Р. Сад на капялюшыку каханай: Лірыка. – Мінск, 1998.

 11. Беларуская дакастрычніцкая драматургія. – Мінск, 1968.

 12. Беларускаядакастрьгчніцкая паэзія. – Мінск, 1967.'

 13. Беларуская дакастрычніцкая проза. – Мінск, 1965.

 14. Беларуская драматургія: Альманах. – Мінск, 1994–2003. – Вып. 1–7.

 15. Беларуская літаратура: проза 20-х гадоў: Хрэстаматыя. – 2-е выд. – Мінск, 1997.

 16. Беларуская літаратура: хрэстаматыя. – Мінск, 2004.

 17. БондарТ. Спакуса: раман. – Мінск, 1989.

 18. Броўка П. Збор твораў: у 9 т. – Мінск, 1987–1992.

 19. Брыль Я. Выбраныя творы: у 3 т. – Мінск, 1992–1993.

 20. Брыль Я. Збор твораў: у 5 т. – Мінск, 1979–1981.

 21. Буйло К. Выбраныя творы: у 2 т. – Мінск, 1981.

 22. Быкаў В. Выбраныя творы. – Мінск, 2004.

 23. Becнаход: Апавяданні “Маладняка”. – Мінск, 1987.

 24. Галасы вёснаў: сучас. бел. паэзія. – Мінск, 1997.

 25. Галубовіч Л. Таемнасць споведзі: вершы. – Мінск, 1993.

 26. Галубок У. Творы.– Мінск, 1983.

 27. Гартны Ц. Збор твораў: у 4 т. – Мінск, 1987–1989.

 28. Гарун А. Выбраныя творы. – Мінск, 2003.

 29. Гарун А. Сэрцам пачуты звон: паэзія, проза, драматургія, публіцыстыка. – Мінск, 1991.

 30. Гарэцкі М. Збор твораў: у 4 т. – Мінск, 1984–1986.

 31. Гарэцкі М. Скарбы жыцця // Полымя. – 1993. – № 2.

 32. Гарэцкі М. Творы. – Мінск, 1990.

 33. Гігевіч В. Марсіянскае падарожжа: раман, аповесці. – Мінск, 1990.

 34. Гілевіч Н. Выбраныя творы: у 2 т. – Мінск, 1991.

 35. Гілевіч Н. Любоў прасветлая. – Мінск, 1996.

 36. Глобус А. Адзінота на стадыёне: апавяданні. – Мінск, 1989.

 37. Грахоўскі С. Выбраныя творы: у 2 т. – Мінск, 1994.

 38. Дайнека Л. Меч князя Вячкі; След ваўкалака: Раманы. – Мінск, 1993.

 39. Далідовіч Г. Жывы покліч: Выбр. – Мінск, 1995.

 40. Дранько-Майсюк Л. Гаспода: Выбр. – Мінск, 1998.

 41. Дубоўка У. Выбраныя творы: у 2 т. – Мінск, 1965.

 42. Дубоўка У. О Беларусь, мая шыпшына...: выбр. – Мінск, 2002.

 43. Дудараў А. Князь Вітаўт: п’есы. – Мінск, 2005.

 44. Жук А. Выбраныя творы: у 2 т. – Мінск, 1993.

 45. Жылка У. Выбраныя творы. – Мінск, 1998.

 46. Зона бяды: пісьменнікі, вучоныя, публіцысты пра экалогію. – Мінск, 1990.

 47. Зорка Палын: творы бел. паэтаў пра чарнобыльскую трагедыю. – Мінск, 1993.

 48. Зуёнак В. Выбраныя творы: у 2 т. – Мінск, 1996, 1998.

 49. Іпатава В. Альгердава дзіда: раманы. – Мінск, 2002.

 50. Казлоў А. Незламаная свечка: аповесці. – Мінск, 2000.

 51. Казько В. Выбраныя творы: у 2 т. – Мінск, 1990.

 52. Калюга Л. Творы. – Мінск, 1992.

 53. Карамазаў В. Аброчны крыж: аповесці, апавяданні. – Мінск, 1994.

 54. Караткевіч У. Збор твораў: у 8 т. – Мінск, 1987– 1991.

 55. Караткевіч У. У дарозе і дома: з запісных кніжак // Полымя. – 1989. – №1–3.

 56. Колас Я. Збор твораў: у 14 т. – Мінск, 1972–1978.

 57. Коўтун В. Крыж міласэрнасці: раман.–Мінск, 1996.

 58. Крапіва К. Выбраныя творы: у 2 т. – Мінск, 1986.

 59. Краса і сіла: анталогія бел. паэзіі XX ст. – Мінск, 2003.

 60. Куляшоў А. Збор твораў: у 5 т. – Мінск, 1974–1977.

 61. Купала Я. Выбраныя творы. – Мінск, 2000.

 62. Ластоўскі В. Выбраныя творы.–Мінск, 1997.

 63. Лойка А. Выбраныя творы: у 2 т. – Мінск, 1992.

 64. Лужанін М. Выбраныя творы: у 2 т. – Мінск, 1993.

 65. Макаёнак А. Збор твораў: у 5 т. – Мінск, 1987–1990.

 66. Марчук Г. Урсула: навелы кахання. – Мінск, 2003.

 67. Матукоўскі М. Апошняя інстанцыя: п’есы. – Мінск, 1996.

 68. Мележ I. Выбраныя творы. – Мінск, 2001.

 69. Мікуліч Б. Аповесць для сябе. – Мінск, 1993.

 70. Мрый А. Творы. – Мінск,1993.

 71. Мятліцкі М. Чаканне сонца: вершы. – Мінск, 2004.

 72. Наварыч А. Літоўскі воўк: гіст. раман. – Мінск, 2005.

 73. Навуменка I. Збор твораў: у 6 т. – Мінск, 1981–1984.


 74. V
  Палуян С. Лісты ў будучыню: проза, публіцыстыка, крытыка. – Мн 1986.

 75. Панчанка П. Высокі бераг: вершы, эсэ. – Мінск, 1993.

 76. Панчанка П. Думаю, думаю...: дзённікі // Полымя. – 1998. – № 5–9.

 77. Панчанка П. Жытнёвы звон: выбр. – Мінск, 2002.

 78. Панчанка П. I вера, і вернасць, і вечнасць: вершы. – Мінск, 1986.

 79. Пісьмянкоў А. Думаць вершы...: вершы, эсэ, успаміны. – Мінск, 2005.

 80. Прайсці праз зону: паэзія, проза, публіцыстыка. – Мінск, 1996.

 81. Пташнікаў I. Збор твораў: у 4 т. – Мінск, 1990–1992.

 82. Пятровіч Б. Сон між пачвар: апавяданні. – Мінск, 1994.

 83. Разанаў А. Вастрыё стралы: версэты, паэтыч. мініяцюры. – Мінск, 1988.

 84. РазанаўА. Танец з вужакамі: выбр. – Мінск, 1999.

 85. Рублеўская Л. Пярсцёнак апошняга імператара: раман, аповесці, апавяданні. – Мінск, 2005.

 86. Сачанка Б. Апошнія і першыя: аповесці, раман у навелах, эсэ. – Мінск, 2005.

 87. Сачанка Б. Родны кут: аповесці, апавяданні, нарыс, эсэ. – Мінск, 1989.

 88. Сваяк К. Мая ліра: вершы. – Мінск, 1993 (факсіміл. выд.).

 89. Сіпакоў Я. Выбраныя творы: у 2 т. – Мінск, 1995, 1997.

 90. Скрыжалі памяці: з творчай спадчыны пісьменнікаў Беларусі, якія загінулі ў гады Другой сусветнай вайны: у 3 кн. – Мінск, 2005.

 91. Стральцоў М. Выбранае. – Мінск, 1987.

 92. Сучасная беларуская драматургія: традыцыі і наватарства: зб. – Мінск, 2003.

 93. Сучасная беларуская проза: традыцыі і наватарства: зб. – Мінск,2003.

 94. Сыс А. Сыс: вершы. – Мінск, 2002.

 95. Танк М. Выбранае. – Мінск, 1993.

 96. Трус П. Выбраныя творы. – Мінск, 2000.

 97. Федарэнка А. Афганская шкатулка: аповесць, апавяданні. – Мінск, 2002.

 98. Федарэнка А. Смута: аповесці, апавяданні. – Мінск, 1993.

 99. Чаропка В. Храм без Бога: раман. – Мінск, 1992.

 100. Чорны К. Вераснёвыя ночы: апавяданні, раман. – Мінск, 2003.

 101. Чорны К. Збор твораў: у 6т. – Мінск, 1988–1990.

 102. Чыгрынаў I. Выбраныя творы: у 3 т. – Мінск, 1994.

 103. Шамякін І. Збор твораў. – Мінск, 2003–2006. –Т. 1–7.

 104. Шамякін I. Палеская мадонна: аповесці. – Мінск, 1998.

 105. Шамякін І. Пошукі прытулку: аповесці. – Мінск, 2001.

 106. Шамякін I. Роздум на апошнім перагоне: дзённікі 1980–1995 гг. –Мінск, 1998.

 107. Шамякін I. Сатанінскі тур: аповесці. – Мінск, 1995.

 108. Ядвігін Ш. Выбраныя творы. – Мінск, 1976.

 109. Яна і я: Вершы і песні пра каханне. – Мінск, 2005.

 110. Янішчыц Я. Выбранае. – Мінск, 2000.

 111. Янішчыц Я. У шуме жытняга святла: вершы, паэмы. – Мінск, 1998.

Навуковая і крытычная літаратура

Асноўная

 1. Адамовіч А. “Браму скарбаў сваіх адчыняю…”. – Мінск, 1980.

 2. Адамовіч А. М. Маштабнасць прозы: Урокі творчасці Кузьмы Чорнага. – Мінск, 1972.

 3. Адамович А. Ничего важнее: современные проблемы военной прозы. – 2-е изд. – Минск, 1987.

 4. Андраюк С. А. Жыццё – вышэй за ўсё: выбр. – Мінск, 1992.

 5. Афанасьеў І. Чарнобыльскае светаадчуванне ў сучаснай беларускай літаратуры. – Мінск, 2001.

 6. Багдановіч І. Э. Авангард і традыцыя: беларуская паэзія на хвалі нацыя­нальнага адраджэння. – Мінск, 2001.

 7. Багдановіч І. Э. Янка Купала і рамантызм.

 8. Беларуская літаратура: ХІ–ХХ стст.: дапаможнік для школ, ліцэяў, гімназій, ВНУ / А. І. Бельскі, І. Г. Кароткі, П. І. Навуменка і інш. – 2-е выд., дапрац. – Мінск, 2001.

 9. Беларускія пісьменнікі і літаратурны працэс 20–30-х гадоў. – Мінск, 1985.

 10. Беларускія пісьменнікі: бібліяграфічны слоўнік: у 6 т. – Мінск, 1992–1995.

 11. Бельскі А. І. Сучасная беларуская літаратура: станаўленне і развіццё творчых індывідуальнасцяў (80–90 гг.): дапаможнік для настаўнікаў. – Мінск, 1998.

 12. Бельскі А. Сучасная літаратура Беларусі: дапаможнік для настаўнікаў. – Мінск, 2000.

 13. Бечык В. Выбранае. – Мінск, 1989.

 14. Бечык В. Шлях да акіяна: кн. пра паэзію А. Куляшова. – Мінск, 1981.

 15. Бугаёў Д. Вернасць прызванню: Творчая індывідуальнасць І. Мележа. – Мінск, 1977.

 16. Бугаёў Д. Максім Гарэцкі. – 2-е выд., выпр. і дап. – Мінск, 2003.

 17. Бугаёў Д. Паэзія Максіма Танка. – 2-е выд., выпр. і дап. – Мінск, 2002.

 18. Бугаёў Д. Уладзімір Дубоўка: кніга пра паэта. – Мінск, 2005.

 19. Бярозкін Р. Паэзія – маё жыццё: літ.-крыт арт. – Мінск, 1989.

 20. Васючэнка П. В. Беларуская літаратура ХХ стагоддзя і сімвалізм. – Мінск, 2004.

 21. Васючэнка П. В. Драматургічная спадчына Янкі Купалы. – Мінск, 1994.

 22. Васючэнка П. Пошукі страчанага дзяцінства: Бел. празаікі “сярэдняга пакалення” аб Вялікай Айчыннай вайне. – Мінск, 1995.

 23. Васючэнка П. Сучасная беларуская драматургія. – Мінск, 2000.

 24. Верабей А. Абуджаная памяць: Нарыс жыцця і творчасці У. Карат­кевіча. – Мінск, 1997.

 25. Верабей А. Уладзімір Караткевіч: Жыццё і творчасць. – 2-е выд., дапрац. і выпраўл. – Мінск, 2005.

 26. Гаранін Л. Я. Нацыянальная ідэя ў беларускай літаратуры пачатку ХХ стагоддзя. – Мінск, 1996.

 27. Гарэлік Л. Зямля дала мне права: станаўленне творчай індывідуальнасці Р. Барадуліна. – Мінск, 1983.

 28. Гарэцкі М. Гісторыя беларускай літаратуры. – Мінск, 1992.

 29. Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: у 4 т. / Нац. акад. навук Беларусі. Ін-т літаратуры імя Я Купалы. – Мінск, 1999–2003. – Т. 1: 1901–1920; Т. 2: 1921–1941; Т. 3: 1941–1965; Т. 4, кн. 1: 1966–1985, кн. 2: 1986–2000.

 30. Гісторыя беларускай літаратуры: ХІХ – пачатак ХХ ст. / Пад агул. рэд. М. А. Лазарука, А. А. Семяновіча. – 2-е выд. дапрац. – Мінск, 1998.

 31. Гісторыя беларускай літаратуры: ХХ стагоддзе: 20–50-я гады / Пад агул. рэд. М. А. Лазарука, А. А. Семяновіча. – 2-е выд. дапрац. – Мінск, 2000.

 32. Гніламёдаў І. Ад даўніны да сучаснасці: нарыс пра беларускую паэзію. – Мінск, 2001.

 33. Гніламёдаў І. В. Янка Купала: Жыццё і творчасць. – Мінск, 2002.

 34. Гніламёдаў І. Іван Мележ: нарыс жыцця і творчасці. – Мінск, 1984.

 35. Грамадчанка Т. О. Жывая памяць народа: Нарыс творчасці І. Чыгрынава. – Мінск, 1984.

 36. Дасаева Т. М. Летапіс жыцця і творчасці Максіма Гарэцкага. – Мінск, 1993.

 37. Дасаева Т. М. Пошукі героя: З вопыту беларускай прозы 20-х гадоў. – Мінск, 1993.

 38. Дасаева Т. М. Паэтыка лірызму ў беларускай прозе. – Мінск, 2001.

 39. Дасаева Т. М. Максім Гарэцкі і Янка Брыль: Тыпалогія малых жанраў. – Мінск, 2004.

 40. Дзюбайла П. К. Панарама сучаснай беларускай прозы. – Мінск, 1986.

 41. Драздова З. У. Творчасць А. Мрыя і Л. Калюгі: стылявыя асаблівасці. – Мінск, 1997.

 42. Драздова З. У. Майстэрства слова: Моўна-стылявыя асаблівасці “Палес­скай хронікі” І. Мележа. – Мінск, 1993.

 43. Жураўлёў В. П. На шляху духоўнага самасцвярджэння. – Мінск, 1995.

 44. Жураўлёў В. П. У пошуках духоўных каштоўнасцей: па матэрыяле бел. літ. ХІХ – пачатку ХХ ст. – Мінск, 2002.

 45. Жураўлёў В. П. Якуб Колас і паэтыка беларускага рамана. – 2-е выд., выпр. і дап. – Мінск, 2004.

 46. Замоцін І. І. Творы: літ.-крыт. арт. – Мінск, 1991.

 47. Каваленка В. А. Веліч праўды: Выбр. – Мінск, 1989.

 48. Каваленка В. А. Вытокі. Уплывы. Паскоранасць. – Мінск, 1975.

 49. Каваленка В. А. Іван Шамякін: Нарыс жыцця і творчасці. – Мінск, 1980.

 50. Каваленка В. Міфапаэтычныя матывы ў беларускай літаратуры. – Мінск, 1981.

 51. Кавалёў С. Партрэт шкла: літ.-крыт. арт. – Мінск, 1991.

 52. Казбярук У. М. Рамантычны пошук: Назіранні над беларускім рамантыз­мам на пачатку ХХ стагоддзя. – Мінск, 1983.

 53. Казбярук У. М. Светлай волі зычны звон: А. Гарун. – Мінск, 1991.

 54. Калеснік У. Зорны спеў: літ. партрэты, нарысы, эцюды. – Мінск, 1981.

 55. Калеснік У. Максім Танк: нарыс жыцця і творчасці. – Мінск, 1981.

 56. Калеснік У. Усё чалавечае: літ.-крыт. арт. – Мінск, 1983.

 57. Калеснік У. Янка Брыль: нарыс жыцця і творчасці. – Мінск, 1990.

 58. Канэ Ю. Як паветра і хлеб: Жыццёвы і творчы шлях Я. Брыля. – Мінск, 1988.

 59. Кісліцына Г. Алесь Разанаў: праблема мастацкай свядомасці. – Мінск, 1997.

 60. Козіч В. Чалавек і прырода ў сучаснай беларускай прозе. – Мінск, 1998.

 61. Конан У. Святло паэзіі і цені жыцця: лірыка М. Багдановіча. – Мінск, 1991.

 62. Лаўшук С. Кандрат Крапіва і беларуская драматургія. – 2-е выд. – Мінск, 2002.

 63. Лойка А. А. Гісторыя беларускай літаратуры: дакастрычніцкі перыяд: у 2 ч. – 2-е выд., дапрац. і дап. – Мінск, 1989. – Ч. 2.

 64. Локун В. І. Маральна-філасофскія пошукі беларускай ваеннай і гістарычнай прозы, 1950–1960-я гг. – Мінск, 1995.

 65. Лысенка А. Лінія гарызонта: Нарыс творчасці Я. Сіпакова. – Мінск, 1986.

 66. Лявонава Е. А. Агульнае і адметнае: творы беларускіх пісьменнікаў ХХ ст. у кантэксце сусветнай літаратуры. – Мінск, 2003.

 67. Макарэвіч А. М. Праблема жанравых мадыфікацый у беларускай прозе ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя. – Магілёў, 1999.

 68. Максімовіч В. А. Эстэтычныя пошукі ў беларускай літаратуры пачатку ХХ стагоддзя: дапам. для студэнтаў філал. ф-таў ВНУ. – Мінск, 2000.

 69. Мальдзіс А. Жыццё і ўзнясенне Уладзіміра Караткевіча: Партрэт пісьменніка і чалавека. – Мінск, 1990.

 70. Мельнікава В. П. “На горне душы…”: Творчасць З. Бядулі і беларуская літаратура першай трэці ХХ ст. – Брэст, 2001.

 71. Мікуліч М. У. Максім Танк і сучасная беларуская лірыка. – Мінск,1994.

 72. Мішчанчук М. У. Беларуская паэзія 20–30-х гадоў. – Мінск, 1998.

 73. Мішчанчук М. У., Шпакоўскі У. С. Беларуская літаратура ХХ ст.: вуч. дапаможнік. – Мінск, 2001.

 74. Мушынскі М. У. І нічога, апроч праўды: якой быць “Гісторыі бела­рускай літаратуры”. – Мінск, 1990.

 75. Мушынскі М. У. Нескароны талент: Праўдзівая гісторыя жыцця і творчасці М. Зарэцкага. – 2-е выд. – Мінск, 2005.

 76. Навуменка І. Я. Янка Купала. – 2-е выд., дап. – Мінск, 1980.

 77. Навуменка І. Я. Якуб Колас: Духоўны воблік героя. – 2-е выд., дапоўн. і перапрац. – Мінск, 1981.

 78. Навуменка І. Я. Максім Багдановіч. – Мінск, 1997.

 79. Навуменка І. Я. Ранні Кузьма Чорны (1923–1929). – Мінск, 2000.

 80. Навумовіч У. Шляхамі арлянят: проза “Маладняка”. – Мінск, 1984.

 81. Піскун Л. Іван Навуменка. – Мазыр, 1997.

 82. Рагуля А. Імгненні… – Мінск, 1990.

 83. Рагойша В. Вяршыні: З невядомага і забытага пра Я. Купалу, Я. Коласа і М. Багдановіча. – Мінск, 1991.

 84. Рагойша В. І адгукнецца слова ў слове: літ.-крыт. арт., эсэ, дыялогі. – Мінск, 1992.

 85. Сабалеўскі А. В. Кандрат Крапіва: Постаць і творы. – 2-е выд., дапрац. і дап. – Мінск, 2003.

 86. Сачанка Б. Сняцца сны аб Беларусі…: літ.-крыт. арт. – Мінск, 1990.

 87. Стральцоў М. Загадка Багдановіча. – Мінск, 1989.

 88. Тарасюк Л. Апалогія красы: кн. пра беларускую паэзію. – Мінск, 2003.

 89. Тычына М. Кузьма Чорны: Эвалюцыя мастацкага мыслення. – 2-е выд., выпр. і дап. – Мінск, 2004.

 90. Усікаў Я. Андрэй Макаёнак: Нарыс жыцця і творчасці. – Мінск, 1984.

 91. Чыгрын І. П. Проза Маладняка”. – Мінск, 1985.

 92. Чыгрын І. П. Крокі: проза “Узвышша”. – Мінск, 1989.

 93. Чыгрын І. П. Паміж былым і будучым: проза Максіма Гарэцкага. – 2-е выд., выпр. – Мінск, 2003.

 94. Шамякіна Т. На лініі перасячэння: літ.-крыт. арт. – Мінск, 1981.

 95. Штэйнер І. Балада: генезіс, эвалюцыя, перспектывы жанру. – Мінск, 2003.

 96. Шупенька Г. Прага мастацкасці: выбр. – Мінск, 1996.

 97. Шынкарэнка В. К. Нястомных пошукаў дарога: Праблема паэтыкі сучаснай беларускай гістарычнай прозы. – Мінск, 2002.


Дадатковая

 1. Адамовіч А. Здалёк и зблізку: зб. літ.-крытыч. арт. – Мінск, 1976.

 2. Адамовіч Я. К. Гармонія абставін – гармонія душы: бел. апавяданне 50–60-х гг. – Мінск, 1998.

 3. Арочка М. М., Дзюбайла П. К., Лаўшук С. С. На парозе 90-х: літ. агляд. – Мінск, 1993.

 4. Бачыла А. Дарогамі Максіма Багдановіча. – 2-е выд., перапрац. і дап. – Мінск, 1983.

 5. Бельскі А. Беларуская літаратура ХХ стагоддзя: гісторыя і сучаснасць. – Мінск, 2005.

 6. Бельскі А. Пакуль баліць душа: літ.-крытыч. арт. – Мінск, 1995.

 7. Бечык В. Прад высокаю красою…: літ.-крытыч. арт. – Мінск, 1984.

 8. Бугаёў Д. Спавядальнае слова: літ. крытыка, успаміны. – Мінск, 2001.

 9. Бярозкін Р. Кніга пра паэзію: выбр. – Мінск, 1974.

 10. Васючэнка П. Драматургія і час. – Мінск, 1991.

 11. Гарэлік Л. М., Козіч В. І., Лаўшук С. С. і інш. Літаратура // Беларусь на мяжы стагоддзяў. – Мінск, 2000. – С. 305–320.

 12. Да 100-годдзя Уладзіміра Дубоўкі, Уладзіміра Жылкі, Кузьмы Чорнага: зб. навук. арт. – Мінск, 2001.

 13. Кабаковіч А. К. Паэзія Максіма Багдановіча: Дыялектыка рацыянальнага і эмацыянальнага. – Мінск, 1978.

 14. Кабржыцкая Т., Рагойша В. Слядамі знічкі: Пра С. Палуяна. – Мінск, 1990.

 15. Калеснік У. Паэзія змагання: Максім Танк і заходнебеларуская літаратура. – Мінск, 1959.

 16. Конан У. Адам Бабарэка: крытыка-біягр. нарыс. – Мінск, 1976.

 17. Куляшова В. Лясному рэху праўду раскажу…: літаратуразн. эсэ. – Мінск, 1989.

 18. Ламека Л., Ламека Н. Сучасная беларуская літаратура. – Мінск, 2003.

 19. Лаўшук С. С. На драматургічных скрыжаваннях. – Мінкс, 1989.

 20. Максім Гарэцкі: успаміны, артыкулы, дакументы. – Мінск, 1984.

 21. Максімовіч В. А. Беларускі мадэрнізм: Эстэтычная самаідэнтыфікацыя літаратуры пачатку ХХ ст. – Мінск, 2001.

 22. Пра час і пра сябе: аўтабіяграфіі бел. пісьменнікаў. – Мінск, 1966.

 23. Пяцьдзесят чатыры дарогі: аўтабіяграфіі бел. пісьменнікаў. – Мінск, 1963.

 24. Станюта А. Плошча Свабоды: літ.-крытыч. арт. – Мінск, 1991.

 25. Стральцова В. М. Шлях да сябе: Сучас. аўтабіяграф. проза як сістэма. – Мінск, 2002.

 26. Стральцоў М. У полі зроку: літ.-крытыч. арт. і эсэ. – Мінск, 1976.

 27. Уладзімір Караткевіч. Быў. Ёсць. Буду: успаміны, інтэрв’ю, эсэ. – Мінск, 2005.

 28. Успаміны пра Змітрака Бядулю. – Мінск, 1988.

 29. Успаміны пра Івана Мележа. – Мінск, 1982.

 30. Успаміны пра Цішку Гартнага. – Мінск, 1984.

 31. Успаміны пра Якуба Коласа. – Мінск, 1982.

 32. Успаміны пра Янку Купалу. – Мінск, 1982.

 33. Ханеня С. І. Амплітуда смеласці: Умоўнасць у бел. прозе канца ХХ ст. – Гомель 2001.

 34. Хведаровіч М. Памятныя сустрэчы. – 3-е выд., перапрац. – Мінск, 1977.

 35. Шаўлякова І. Сентыментальнае паляванне: арт., рэцэнзіі. – Мінск, 2000.

 36. Шынкарэнка В. К. Пад ветразем дабра і прыгажосці: Жанрава-стылявыя асаблівасці прозы У. Караткевіча. – Мінск, 1995.

 37. Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: у 5 т. – Мінск, 1984–1987.

1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка