Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
Дата канвертавання21.04.2016
Памер30.79 Kb.
Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska w Poznaniu

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79

60-529 Poznań


Wniosek

o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
W POZNANIU na odstępstwa od zakazu pozyskiwania


ślimaka winniczka helix pomatia

Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), wnioskuję o wydanie zezwolenia na wnioskuję o wydanie zezwolenia na pozyskiwanie ślimaka winniczka Helix pomatia.

  1. Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba wnioskodawcy, nr tel., adres poczty elektronicznej):

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pełnomocnictwo

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2013 r., poz. 267 ze zm.), wniosek musi posiadać oryginalny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania danej instytucji wobec podmiotów zewnętrznych. W przypadku podpisania wniosku przez inną osobę, niezbędne będzie nadesłanie imiennego pełnomocnictwa do reprezentowania danej instytucji wobec Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, w związku z wnioskowaniem
o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.  1. Cel i uzasadnienie wykonania wnioskowanych czynności:

.......................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


  1. Wskazanie czynności, na które ma być wydane zezwolenie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  1. Miejsca, na terenie których zbierane będą ślimaki winniczki (położenie administracyjne z podziałem na powiaty i gminy):

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..


  1. Liczba lub ilość osobników planowanych do pozyskania (należy podać informacje na temat planowanej wielkości zbioru w tonach/kg na danych terenie – powiat/gmina)

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

...........................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  1. Sposób oraz planowany termin pozyskiwania ślimaka winniczka (należy wskazać przedział czasowy od… do… oraz rok – nie więcej niż 30 dni w okresie od 20 kwietnia do 31 maja): ……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………


  1. Wskazanie osób prowadzących punkty skupu winniczka na rzecz wnioskodawcy oraz adresy punktów skupu (imię, nazwisko i adres, nr tel.):

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..


  1. Nazwa i adres podmiotu, który będzie uśmiercał zwierzęta:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………….....  1. Uwagi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Opłata skarbowa (należy zaznaczyć odpowiednie pole):

□ dołączono


□ nie dołączono (w przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej należy podać podwód zwolnienia z opłaty skarbowej na podstawie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz.U.
z 2012 r., poz. 1282 ze zm.
)………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………


....................................................... .......................................................................

Miejscowość, data Podpis (pieczątka) wnioskodawcy

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania zezwolenia następuje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.


Do wniosku o wydanie zezwolenia należy załączyć oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej lub potwierdzenie dokonania przelewu bankowego (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie zapłaty opłaty skarbowej, Dz.U. Nr 187, poz. 1330).
Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. c oraz częścią III pkt 44 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012, poz. 1282 ze zm.) za wydanie zezwolenia innego niż wymienione w załączniku do ww. ustawy i nie będącego zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 82 zł. Natomiast za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł (część IV zał. do ustawy).
W przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej należy podać podwód zwolnienia z opłaty skarbowej na podstawie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка