Regina malinauskaitė, docentė, mokslų daktarė
Дата канвертавання20.04.2016
Памер17.05 Kb.REGINA MALINAUSKAITĖ, docentė, mokslų daktarė

KONTAKTAI:

Aleksandro Stulginskio universitetas, Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas. Studentų 11, Kaunas-Akademija. Tel. 8-686 04729, 8 (37) 752 385, e-paštas: regina.malinauskaite@asu.lt

MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS:

Fitocenologiniai tyrimai: tiriama augalų bioįvairovė ir jos kaita rekreacinėse zonose. Retesniųjų augalų (melsvojo gencijono) auginimo tyrimai: tiriama įvairių veiksnių poveikis sėklų daigumo padidinimui. Struktūrizuoto ir jonizuoto šarminio vandens poveikio augalams tyrimai: tiriama įtaka augalų sėklų daigumui ir augalų morfofiziologiniams parametrams. Kvapiojo baziliko veislių tyrimai. Žieminių rapsų adaptacijos tyrimai.

SVARBIAUSI PROJEKTAI:

Nacionaliniai:

  • -

Kiti:

  • Lietuvos žemės ūkio universiteto ( dab. ASU) bakalauro programų atnaujinimas (2010)

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS:

Leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ ir turinčiuose citavimo indeksąMalinauskaitė, R., Kukauskienė, G. 2013. Melsvojo gencijono (Gentiana cruciata L.) dauginimo sėklomis tyrimai: Žemės ūkio mokslai, T.20, nr. 3, p.141-149.

Malinauskaitė, R. 2010. Kvapiojo baziliko (Ocimum basilicum L.) veislių derlumo palyginimai : Vagos: mokslo darbai, nr.87(40), p.36-40.

Kuprienė, R. Burbulis, N.,Blinstrubienė, A., Juozaitytė, R. Malinauskaitė, R. 2008. Effect of Acclimation Duration and sucrose Level on the Cold tolerance of Brassica napus L. : Vagos: mokslo darbai, nr.81(34), p.24-29.

Malinauskaitė, R., Šlapakauskas, V., Burbulis, N. 2007. Prolino koncentracijų poveikis žieminių rapsų augalams po terminio režimo pokyčio :Vagos: mokslo darbai, nr.76(29), p.26-31.

Malinauskaitė, R. 2013. Struktūrizuoto vandens įtaka augalų daigumui ir augimui. Žmogaus ir gamtos sauga: 19-tarptautinės mokslinės -praktinės konferencijos medžiaga. Akademija. P. 108-110.


KITA SVARBI INFORMACIJA IR PASIEKIMAI:

Stažuotės: Mokslinės informacijos duomenų bazių ir informacijos tvarkymo įrankių efektyvus naudojimas (2013), Nuotolinio mokymo studijų modulių rengimo bei teikimo kursai (2012), Studijų programų rengimas(2010)

REGINA MALINAUSKAITĖ, Assoc. Prof. , Doctor of biomedical sciences

CONTACTS:

Aleksandras Stulginskis University, Biology and Plant Biotechnology Institute , Studentų 11, Akademija, Kaunas distr., Tel. 8-686 04729, 8 (37) 752 385, E-mail.:regina.malinauskaite@asu.lt

RESEARCH AREA:

Phytocenological researches: the investigation of plant biodiversity and its change in recreational areas. Some rare plants (Gentiana cruciata) cultivation research: the investigation of various factors on the seed germination. Structured and ionized alkaline water effects plants research: effects of structured and ionized water on seed germination and plant morphological and physiological parameters. Productivity of Sweet basil Varieties. The investigation of agricultural plant (winter rape) adaptation.

MAIN PROJECTS:

National:Other:

  • Upgrading Bachelor studies programs Lithuanian University of Agriculture (now ASU)

MAIN SCIENTIFIC PUBLICATIONS:

Scientific articles in ISI Web of Science journals with citation indexRelevant scientific articles in other journals:

Malinauskaitė, R., Kukauskienė, G. 2013. The influence of Cross Gentian (Gentiana cruciata L.) Seedage: Agronomy Research, T.20, nr. 3, p.141-149.

Malinauskaitė, R. 2010. Productivity of Different Sweet basil (Ocimum basilicum L.) Varieties. Vagos: research papers, nr.87(40), p.36-40.)

Kuprienė, R. Burbulis, N.,Blinstrubienė, A., Juozaitytė, R. Malinauskaitė, R. 2008. Effect of Acclimation Duration and sucrose Level on the Cold tolerance of Brassica napus L. : Vagos: mokslo darbai, nr.81(34), p.24-29.

Malinauskaitė, R., Šlapakauskas, V., Burbulis, N. 2007. The Influence of Proline on Winter Rapeseed after Change of temperature Regime. Vagos: research papers, nr.76(29), p.19-25.

Malinauskaitė, R. 2013. Structured water influence on plants germination and growth. Humana and Nature Safity. Akademija. P.108-110.OTHER RELEVANT INFORMATION:

Internships:

  • Effecient use of management tool fot scientific information of databases and information (2013), Distance learning study modules preparation and submission curses (2012), Education programs (2010)


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка