Rasdaq star
Дата канвертавання25.04.2016
Памер65.67 Kb.
Propuneri de modificare a Codului B.V.B. ca Operator de Piata

care vizeaza autorizarea Pietei RASDAQ ca si Categoria “RASDAQ – STAR” din cadrul pietei reglementate a B.V.B.
1. Completarea Titlului II “Emitentii si instrumentele financiare” Capitolul II “Admiterea la tranzactionare” Sectiunea 1 “Admiterea in Sectorul Titluri de Capital” a urmatoarelor alineate:

§17 Cerinte pentru admiterea in Categoria “RASDAQ - STAR” actiuni

§18 Cerinte pentru admiterea in Categoria “RASDAQ - STAR” drepturi

§19 Documente necesare admiterii in Categoria “RASDAQ - STAR” actiuni

§20 Documente necesare admiterii in Categoria “RASDAQ - STAR” drepturi

precum si Capitolul IV “Mentinerea la tranzactionare” Sectiunea 1 “Mentinerea in Sectorul Titluri de Capital” a alineatului:

§5 Mentinerea in Categoria “RASDAQ - STAR” actiuni

modificari care se vor reflecta si in Cuprinsul Codului B.V.B. ca Operator de Piata
2. Modificarea Titlului II “Emitentii si Instrumentele financiare” Capitolul I “Dispozitii generale” art. 3 alin. (2) astfel:
Forma noua:

(2) Sectorul Titluri de Capital cuprinde:

 1. Categoria 1 actiuni;

 2. Categoria 1 drepturi;

 3. Categoria 2 actiuni;

 4. Categoria 2 drepturi;

 5. Categoria 3 actiuni;

 6. Categoria 3 drepturi;

 7. Categoria internationala actiuni;

 8. Categoria internationala drepturi;

 9. Categoria “RASDAQ – STAR” actiuni;

 10. Categoria “RASDAQ – STAR” drepturi


Forma veche:

(2) Sectorul Titluri de Capital cuprinde:

 1. Categoria 1 actiuni;

 2. Categoria 1 drepturi;

 3. Categoria 2 actiuni;

 4. Categoria 2 drepturi;

 5. Categoria 3 actiuni;

 6. Categoria 3 drepturi;

 7. Categoria internationala actiuni;

 8. Categoria internationala drepturi;


si adaungarea alin. (7) astfel:
Forma noua:
(7) In Categoria “RASDAQ - STAR” vor fi admise urmatoarele valori mobiliare:

1. la data autorizarii Pietei RASDAQ ca o categorie a pietei reglementate a B.V.B. avand denumirea “RASDAQ – STAR”, valorile mobiliare tranzactionate pe Piata RASDAQ anterior acestei date, care indeplinesc conditiile legale pentru a fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata, vor ramane in categoria “RASDAQ – STAR”;

2. cu acordul C.N.V.M., la solicitarea B.V.B., vor putea fi admise in Categoria “RASDAQ – STAR” si valori mobiliare care nu indeplinesc in totalitate conditiile de eligibilitate pentru piata reglementata, daca se va aprecia ca va exista o piata adecvata pentru respectivele actiuni si Emitentul este capabil sa indeplineasca cerintele de informare continua si periodica;

3. valorile mobiliare care provin din Categoria 1 sau 2 a pietei reglementate a B.V.B. si care nu mai indeplinesc conditiile de mentinere in categoriile respective, vor putea fi retrogradate in Categoria “RASDAQ - STAR”, cu conditia indeplinirii conditiilor legale privind tranzactionarea pe o piata reglementata.

4. valorile mobiliare ale oricarui Emitent, in urma hotararii acestuia, cu conditia indeplinirii criteriilor necesare admiterii la tranzactionare in Categoria “RASDAQ - STAR” vor putea fi admise in aceasta categorie.
3. Modificarea Capitolului II “Admiterea la tranzactionare” Sectiunea 1 “Admiterea in Sectorului Titluri de Capital” prin adaugarea paragrafelor §17 - §20 astfel:
§17 Cerinte pentru admiterea in Categoria “RASDAQ - STAR” actiuni
Art. 22.1 (1) Actiunile care fac obiectul admiterii la tranzactionare in Categoria “RASDAQ - STAR” trebuie sa respecte cerintele prevazute in art. 5 alin. 1.

(2) Emitentul actiunilor admise la tranzactionare in Categoria “RASDAQ - STAR” trebuie:

a) sa respecte cumulativ obligatiile – cerintele generale de admitere prevazute in art. 6 alin. 1;

b) sa indeplineasca prevederile art. 213 alin. (1) lit. b) din Legea 297/2004.

§18 Cerinte pentru admiterea in Categoria “RASDAQ - STAR” drepturi
Art. 22.2 (1) Drepturile emise de un Emitent pot fi admise in Categoria “RASDAQ – STAR” drepturi daca cel putin o clasa de actiuni ale Emitentului sunt admise la tranzactionare in Categoria “RASDAQ – STAR” drepturi.

(2) Drepturile care fac obiectul admiterii la tranzactionare in Categoria “RASDAQ – STAR” drepturi trebuie sa respecte cerintele prevazute in art. 7 alin. 2.

(3) Emitentul drepturilor admise la tranzactionare in Categoria “RASDAQ – STAR” drepturi trebuie sa respecte cerintele prevazute in art. 7 alin. 3.

§19 Documente necesare admiterii in Categoria “RASDAQ - STAR” actiuni
Art. 22.3 Pentru a realiza admiterea actiunilor la tranzactionare in Categoria “RASDAQ - STAR”, Emitentii acestora vor trebui sa depuna la B.V.B. prin intermediul unei Societati initiatoare, documentele prevazute la art. 8.

§20 Documente necesare admiterii in Categoria “RASDAQ - STAR” drepturi
Art. 22.4 Pentru a realiza admiterea drepturilor la tranzactionare in Categoria “RASDAQ – STAR” drepturi, Emitentii acestora trebuie sa depuna la B.V.B., prin intermediul unei Societati initiatoare, documentele prevazute la art. 9.

4. Modificarea Capitolului III “Promovarea si retrogradarea” Sectiunea 1 “Cerinte de promovare” art. 45 alin. (1) prin adaugarea lit. g) – j):
Forma noua:

Art. 45 (1) In cazul promovarii actiunilor din Sectorul Titluri de Capital:

 1. actiunile care fac obiectul promovarii din Categoria 2 in Categoria 1 trebuie sa indeplineasca cumulativ cerintele prevazute la art. 5 alin. 1-2;

 2. Emitentul actiunilor ce vor fi promovate din Categoria 2 in Categoria 1 trebuie sa indeplineasca cumulativ cerintele prevazute in art. 6, alin. 1, lit. b)-f) si alin. 2, lit. b)-c);

 3. Capitalizarea Emitentului ale carui actiuni vor fi promovate din Categoria 2 in Categoria 1 trebuie sa fie de cel putin 8 milioane de EURO calculata la cursul de referinta al B.N.R. din data inregistrarii la B.V.B. a cererii de promovare;

 4. actiunile care fac obiectul promovarii din Categoria 3 in Categoria 2 trebuie sa indeplineasca cumulativ cerintele prevazute la art. 5 alin. 1

 5. Emitentul actiunilor ce vor fi promovate din Categoria 3 in Categoria 2 trebuie sa indeplineasca cumulativ cerintele prevazute in art. 10, alin. 2, lit. a);

 6. Capitalizarea Emitentului ale carui actiuni vor fi promovate din Categoria 3 in Categoria 2 trebuie sa fie de cel putin 1 milion de EURO calculata la cursul de referinta al B.N.R. din data inregistrarii la B.V.B. a cererii de promovare;

 7. actiunile care fac obiectul promovarii din Categoria “RASDAQ - STAR” in Categoria 1 trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute la lit. a) a prezentului articol;

 8. actiunile care fac obiectul promovarii din Categoria “RASDAQ - STAR” in Categoria 2 trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute la lit. d) a prezentului articol;

 9. Emitentul actiunilor ce vor fi promovate din Categoria “RASDAQ - STAR” in Categoria 1 trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute la lit. b) a prezentului articol;

 10. Emitentul actiunilor ce vor fi promovate din Categoria “RASDAQ - STAR” in Categoria 2 trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute la lit. e) a prezentului articol.


5. Modificarea Sectiunii 4 “Cazuri de retrogradare” art. 48 prin adaugarea alin. (3) astfel:
Forma noua:

Art. 48 (1) B.V.B. poate retrograda actiunile oricarui Emitent admise la tranzactionare in Sectorul Titluri de Capital din Categoria 1 actiuni in Categoria 2 actiuni, in cazul in care:

 1. Emitentul nu respecta cerintele de mentinere a actiunilor in Categoria 1 actiuni;

 2. numarul actionarilor este mai mic de 2.000 si se mentine la aceasta valoare timp de 3 luni consecutiv.

(2) B.V.B. poate retrograda actiunile oricarui Emitent din Categoria 2 actiuni in Categoria 3 actiuni, in cazul in care Emitentul nu respecta cerintele de mentinere a actiunilor in Categoria 2 actiuni.

(3) B.V.B. poate retrograda actiunile oricarui Emitent din Categoria 1 sau 2 actiuni in Categoria “RASDAQ - STAR”, in cazul in care nu mai sunt indeplinite cerintele de mentinere a actiunilor in Categoriile respective, cu conditia incadrarii in criteriile de admitere in Categoria “RASDAQ - STAR”.
6. Modificarea Sectiunii 5 “Proceduri privind retrogradarea” art. 50 astfel:
Forma noua:

Art. 50 (1) Departamentul de specialitate al B.V.B. va analiza periodic respectarea cerintelor de mentinere in Categoria 1 actiuni, Categoria 2 actiuni si Categoria 1 obligatiuni corporative.

(2) In cazul in care constata ca cerintele de mentinere in Categoria 1 actiuni, Categoria 2 actiuni si Categoria 1 obligatiuni corporative nu mai sunt indeplinite, inclusiv in cazurile mentionate in art. 48-49, Departamentul de specialitate va sesiza printr-o Nota de recomandare Comisia de Admitere la Tranzactionare despre necesitatea retrogradarii.

(3) Consiliul Bursei este singurul organ competent sa decida cu privire la retrogradarea actiunilor si/sau a obligatiunilor corporative din Categoria 1 actiuni si/sau Categoria 1 obligatiuni corporative, in baza avizului Comisiei de Admitere la Tranzactionare.

(4) Avizul de retrogradare va fi emis de catre Comisia de Admitere la Tranzactionare in termen de cel mult 1 luna de la data primirii Notei de recomandare mentionata in alin. 2. si va fi comunicat Consiliului Bursei care va adopta o hotarare in legatura cu cererea de retrogradare.

(5) Inceperea tranzactionarii in Categoria 2 actiuni sau Categoria “RASDAQ – STAR” si/sau Categoria 2 obligatiuni corporative se va realiza la data stabilita prin decizia Directorului General al B.V.B.

(6) Actiunile si/sau obligatiunile unui Emitent, retrogradate in Categoria 2 actiuni sau Categoria “RASDAQ – STAR” si/sau Categoria 2 obligatiuni corporative, vor putea fi ulterior promovate numai cu respectarea reglementarilor B.V.B. incidente in materia promovarii.
Forma veche:

Art. 50 (1) Departamentul de specialitate al B.V.B. va analiza periodic respectarea cerintelor de mentinere in Categoria 1 actiuni, Categoria 2 actiuni si Categoria 1 obligatiuni corporative.

(2) In cazul in care constata ca cerintele de mentinere in Categoria 1 actiuni, Categoria 2 actiuni si Categoria 1 obligatiuni corporative nu mai sunt indeplinite, inclusiv in cazurile mentionate in art. 48-49, Departamentul de specialitate va sesiza printr-o Nota de recomandare Comisia de Admitere la Tranzactionare despre necesitatea retrogradarii.

(3) Consiliul Bursei este singurul organ competent sa decida cu privire la retrogradarea actiunilor si/sau a obligatiunilor corporative din Categoria 1 actiuni si/sau Categoria 1 obligatiuni corporative, in baza avizului Comisiei de Admitere la Tranzactionare.

(4) Avizul de retrogradare va fi emis de catre Comisia de Admitere la Tranzactionare in termen de cel mult 1 luna de la data primirii Notei de recomandare mentionata in alin. 2. si va fi comunicat Consiliului Bursei care va adopta o hotarare in legatura cu cererea de retrogradare.

(5) Inceperea tranzactionarii in Categoria 2 actiuni si/sau Categoria 2 obligatiuni corporative se va realiza la data stabilita prin decizia Directorului General al B.V.B.

(6) Actiunile si/sau obligatiunile unui Emitent, retrogradate in Categoria 2 actiuni si/sau Categoria 2 obligatiuni corporative, vor putea fi ulterior promovate numai cu respectarea reglementarilor B.V.B. incidente in materia promovarii.
7. Modificarea Capitolului IV “Mentinerea la tranzactionare Sectiunea 1 “Mentinerea in Sectorul Titluri de Capital” prin adaugarea paragrafului §5 astfel:
Forma noua:
§5 Mentinerea in Categoria “RASDAQ - STAR”
Art. 54.1 (1) Actiunile admise la tranzactionare in Categoria “RASDAQ - STAR” trebuie sa respecte cerintele pentru admiterea la tranzactionare prevazute in art. 22.1 alin. (1);
(2) Emitentii care au actiunile tranzactionate in Categoria “RASDAQ - STAR” trebuie:

a) sa respecte conditiile de admitere prevazute in art. 22.1 alin. (2);

b) sa respecte obligatiile financiare fata de B.V.B. si obligatiile de raportare prevazute in Titlul II Capitolul VI.

8. Modificarea Capitolului V “Retragerea de la tranzactionare” Sectiunea 1 “Prevederi generale” art. 65 alin. (1) dupa cum urmeaza:
Forma noua:

Art. 65 (1) B.V.B. poate retrage de la tranzactionare actiunile din Categoria 1 actiuni, Categoria 2 actiuni, Categoria 3 actiuni, Categoria “RASDAQ - STAR” si Categoria Internationala actiuni in urmatoarele cazuri:

 1. Emitentul nu respecta cel putin una din cerintele de mentinere corespunzatoare sectorului si categoriei in care au fost admise la tranzactionare actiunile sale;

 2. Emitentul nu respecta conditiile Angajamentului de admitere si mentinere la tranzactionare a actiunilor la B.V.B.;

 3. in opinia B.V.B. nu mai poate fi mentinuta sau restabilita o piata ordonata a respectivelor actiuni;

 4. Emitentul nu plateste vreunul din tarifele datorate B.V.B. si mentine aceasta situatie pe o perioada mai mare de 2 luni dupa data exigibilitatii tarifului respectiv;

 5. Emitentul nu respecta cerintele formulate de catre B.V.B. in Capitolul privind furnizarea de informatii;

 6. Emitentul nu intocmeste rapoartele financiare conform principiilor contabile prevazute de legislatia in vigoare sau nu se conformeaza altor cerinte prevazute in prezentul Cod;

 7. Emitentul este in procedura de faliment sau dizolvare judiciara;

 8. Emitentul participa la o fuziune prin absorbtie in calitate de absorbit;

 9. Emitentul ramane inscris in Lista de monitorizare mai mult de 6 luni;

 10. in alte situatii motivate.


Forma veche:

Art. 65 (1) B.V.B. poate retrage de la tranzactionare actiunile din Categoria 1 actiuni, Categoria 2 actiuni, Categoria 3 actiuni si Categoria Internationala actiuni in urmatoarele cazuri:

 1. Emitentul nu respecta cel putin una din cerintele de mentinere corespunzatoare sectorului si categoriei in care au fost admise la tranzactionare actiunile sale;

 2. Emitentul nu respecta conditiile Angajamentului de admitere si mentinere la tranzactionare a actiunilor la B.V.B.;

 3. in opinia B.V.B. nu mai poate fi mentinuta sau restabilita o piata ordonata a respectivelor actiuni;

 4. Emitentul nu plateste vreunul din tarifele datorate B.V.B. si mentine aceasta situatie pe o perioada mai mare de 2 luni dupa data exigibilitatii tarifului respectiv;

 5. Emitentul nu respecta cerintele formulate de catre B.V.B. in Capitolul privind furnizarea de informatii;

 6. Emitentul nu intocmeste rapoartele financiare conform principiilor contabile prevazute de legislatia in vigoare sau nu se conformeaza altor cerinte prevazute in prezentul Cod;

 7. Emitentul este in procedura de faliment sau dizolvare judiciara;

 8. Emitentul participa la o fuziune prin absorbtie in calitate de absorbit;

 9. Emitentul ramane inscris in Lista de monitorizare mai mult de 6 luni;

 10. in alte situatii motivate.


9. Modificarea Capitolului VI “Furnizarea de informatii” Sectiunea 2 “Furnizarea periodica a informatiilor” art. 95 astfel:
Forma noua:

Art. 95 (1) Emitentul va transmite B.V.B., in termen de cel mult 45 de zile de la incheierea perioadei de raportare, Raportul Semestrial intocmit in conformitate cu reglementarile in materie emise de catre C.N.V.M.

(2) Pentru Emitentii din Categoria „RASDAQ - STAR” termenul mentionat la alin. (1) este de 60 de zile.

(3) Raportul mentionat in alin. 1 va cuprinde toate documentele de raportare prevazute in reglementarile C.N.V.M.
Forma veche:
Art. 95 (1) Emitentul va transmite B.V.B., in termen de cel mult 45 de zile de la incheierea perioadei de raportare, Raportul Semestrial intocmit in conformitate cu reglementarile in materie emise de catre C.N.V.M.

(2) Raportul mentionat in alin. 1 va cuprinde toate documentele de raportare prevazute in reglementarile C.N.V.M.
10. Modificarea aceluiasi capitol, Sectiunea 5 “Suspendarea de la tranzactionare a instrumentelor financiare” art. 112 astfel:
Forma noua:

Art. 112 (1) In cazul in care Emitentul transmite B.V.B. un comunicat/raport curent care contine informatii care pot influenta semnificativ pretul/randamentul sau decizia de a investi, B.V.B. poate decide suspendarea temporara de la tranzactionare a instrumentelor financiare, in momentul primirii respectivului document de catre Departamentul de specialitate. In acest caz, suspendarea de la tranzactionare se va mentine pentru o perioada de timp de 60 minute de la momentul diseminarii formei finale a respectivului comunicat/raport curent sau pana la sfarsitul sedintei de tranzactionare.

(2) In situatia prevazuta la alin (1) si in cazul Emitentilor din cadrul Categoriei “RASDAQ – STAR”, B.V.B. poate decide suspendarea temporara de la tranzactionare a instrumentelor financiare, in functie de momentul diseminarii respectivului comunicat/raport curent, astfel:

 1. in cazul diseminarii in timpul sedintei de tranzactionare, suspendarea de la tranzactionare intervine la momentul diseminarii si se va mentine pana la sfarsitul sedintei de tranzactionare;

 2. in cazul diseminarii in afara orarului sedintei de tranzactionare, suspendarea de la tranzactionare se va mentine pana la inceputul celei de a II-a sedinte de tranzactionare ce urmeaza datei diseminarii.


Forma veche:
Art. 112 In cazul in care Emitentul transmite B.V.B. un comunicat/raport curent care contine informatii care pot influenta semnificativ pretul/randamentul sau decizia de a investi, B.V.B. poate decide suspendarea temporara de la tranzactionare a instrumentelor financiare, in momentul primirii respectivului document de catre Departamentul de specialitate. In acest caz, suspendarea de la tranzactionare se va mentine pentru o perioada de timp de 60 minute de la momentul diseminarii formei finale a respectivului comunicat/raport curent sau pana la sfarsitul sedintei de tranzactionare.
11. Modificarea art. 114 aceeasi sectiune, astfel:
Forma noua:

Art. 114 (1) In cazul desfasurarii sedintelor A.G.A. sau ale CA care delibereaza ca urmare a exercitarii atributiilor delegate de catre A.G.E.A. in conformitate cu art. 114 din Legea 31/1990, B.V.B. va suspenda de la tranzactionare instrumentele financiare ale respectivului Emitent incepand din sedinta de tranzactionare concomitenta datei stabilita pentru desfasurarea sedintei A.G.A., pana la diseminarea de catre B.V.B. a comunicatului/raportului curent privind hotararile adoptate, precum si a oricaror alte informatii considerate necesare de catre B.V.B., dupa caz.

(2) In functie de momentul diseminarii documentelor mentionate la alin. 1, B.V.B. va relua tranzactionarea, astfel:

 1. in cazul in care B.V.B. va disemina respectivele informatii, pana cel tarziu ora 17.30 - reluarea tranzactionarii se va produce in prima sedinta de tranzactionare ce urmeaza datei diseminarii;

 2. in cazul in care B.V.B. va disemina respectivele informatii dupa ora 17.30 - reluarea tranzactionarii se va produce in cea de-a doua sedinta de tranzactionare ce urmeaza datei diseminarii;

 3. in cazuri exceptionale - B.V.B. va putea decide reluarea tranzactionarii in sedinta urmatoare expirarii unei perioade de timp de cel putin 24 de ore de la momentul diseminarii respectivelor informatii.

(3) In cazul Emitentilor din cadrul Categoriei “RASDAQ – STAR” in functie de momentul diseminarii documentelor mentionate la alin. 1, B.V.B. va relua tranzactionarea, astfel:

 1. in cazul in care B.V.B. va disemina respectivele informatii, in timpul sedintei de tranzactionare - reluarea tranzactionarii se va produce in prima sedinta de tranzactionare ce urmeaza datei diseminarii;

 2. in cazul in care B.V.B. va disemina respectivele informatii, dupa incheierea sedintei de tranzactionare - reluarea tranzactionarii se va produce in cea de-a doua sedinta de tranzactionare ce urmeaza datei diseminarii;

 3. in cazuri exceptionale - B.V.B. va putea decide reluarea tranzactionarii in sedinta urmatoare expirarii unei perioade de timp de cel putin 24 de ore de la momentul diseminarii respectivelor informatii.


Forma veche:
Art. 114 (1) In cazul desfasurarii sedintelor A.G.A. sau ale CA care delibereaza ca urmare a exercitarii atributiilor delegate de catre A.G.E.A. in conformitate cu art. 114 din Legea 31/1990, B.V.B. va suspenda de la tranzactionare instrumentele financiare ale respectivului Emitent incepand din sedinta de tranzactionare concomitenta datei stabilita pentru desfasurarea sedintei A.G.A., pana la diseminarea de catre B.V.B. a comunicatului/raportului curent privind hotararile adoptate, precum si a oricaror alte informatii considerate necesare de catre B.V.B., dupa caz.

(2) In functie de momentul diseminarii documentelor mentionate la alin. 1, B.V.B. va relua tranzactionarea, astfel:

 1. in cazul in care B.V.B. va disemina respectivele informatii, pana cel tarziu ora 17.30 - reluarea tranzactionarii se va produce in prima sedinta de tranzactionare ce urmeaza datei diseminarii;

 2. in cazul in care B.V.B. va disemina respectivele informatii dupa ora 17.30 - reluarea tranzactionarii se va produce in cea de-a doua sedinta de tranzactionare ce urmeaza datei diseminarii;

 3. in cazuri exceptionale - B.V.B. va putea decide reluarea tranzactionarii in sedinta urmatoare expirarii unei perioade de timp de cel putin 24 de ore de la momentul diseminarii respectivelor informatii.


12. Modificarea Capitolului VII “Tarife” art. 121 alin. (3) astfel:
Forma noua:
(3) Tariful de mentinere la tranzactionare pentru actiuni se stabileste in functie de valoarea totala medie ponderata lunara, daca nu este precizat altfel in Lista de tarife si comisioane.
Forma veche:
(3) Tariful de mentinere la tranzactionare pentru actiuni se stabileste in functie de valoarea totala medie ponderata lunara.
13. Modificarea art. 122 din aceeasi sectiune, astfel:
Forma noua:
Art. 122 Tariful de promovare din Categoria 2 in Categoria 1 si din Categoria 3 in Categoria 2 , sau din Categoria “RASDAQ - STAR” in Categoria 2 sau 1 va fi platit de catre Emitent, in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data primirii hotararii de promovare emisa de Consiliul Bursei, sub sanctiunea decaderii din dreptul de promovare consacrat prin hotararea Consiliului.
Forma veche:
Art. 122 Tariful de promovare din Categoria 2 in Categoria 1 si din Categoria 3 in Categoria 2 va fi platit de catre Emitent, in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data primirii hotararii de promovare emisa de Consiliul Bursei, sub sanctiunea decaderii din dreptul de promovare consacrat prin hotararea Consiliului.
14. Modificarea Titlului III “Tranzactionarea si monitorizarea” Capitolul XIII “Derularea ofertelor publice si a altor operatiuni” Sectiunea 1 “Aspecte generale” art. 226 alin. (3) astfel:
Forma noua:
(3) Numarul de zecimale cu care este exprimat pretul in pietele de oferte si operatiuni speciale este maxim 2.
Forma veche:
(3) Numarul de zecimale cu care este exprimat pretul in pietele de oferte si operatiuni speciale se stabileste conform caracteristicilor ofertei sau operatiunii speciale respective.
15. Modificarea in cadrul aceluiasi capitol, a Sectiunii 2 “Procedura privind derularea prin intermediul B.V.B. a vanzarii de valori mobiliare prin metoda vanzare speciala la ordin” art. 232 astfel:
Forma noua:

Art. 232 (1) Participantul intermediar al vanzarii va transmite in scris B.V.B. o solicitare expresa, cel mai tarziu pana la ora 12:00, in ziua lucratoare premergatoare introducerii in sistem a ordinului de vanzare, prin care va solicita derularea prin sistemul B.V.B. a vanzarii de valori mobiliare prin metoda vanzare speciala la ordin. Solicitarea transmisa B.V.B. va contine urmatoarele caracteristici ale vanzarii speciale la ordin, care vor fi facute publice Participantilor:

 1. identitatea ofertantului;

 2. denumire si simbol societate emitenta;

 3. cantitate oferita.

(2) B.V.B poate solicita Participantului si alte documente necesare derularii vanzarii speciale la ordin, care vor fi facute publice Participantilor.

(3) B.V.B. va putea decide amanarea inceperii vanzarii speciale la ordin pana la clarificarea tuturor aspectelor care pot aparea in legatura cu vanzarea respectiva.

(4) Sub rezerva indeplinirii conditiilor din paragraful (3), B.V.B va informa de indata Participantii, prin mesaje transmise in sistemul electronic si prin site-ul B.V.B., despre intentia Ofertantului de a vinde valori mobiliare prin metoda vanzare speciala la ordin.
Forma veche:

Art. 232 (1) Participantul intermediar al vanzarii va transmite in scris B.V.B. o solicitare expresa, intre orele 14:30 si 15:30 in ziua lucratoare premergatoare introducerii in sistem a ordinului de vanzare, prin care va solicita derularea prin sistemul B.V.B. a vanzarii de valori mobiliare prin metoda vanzare speciala la ordin. Solicitarea transmisa B.V.B. va contine urmatoarele caracteristici ale vanzarii speciale la ordin, care vor fi facute publice Participantilor:

 1. identitatea ofertantului;

 2. denumire si simbol societate emitenta;

 3. cantitate oferita.

(2) B.V.B poate solicita Participantului si alte documente necesare derularii vanzarii speciale la ordin, care vor fi facute publice Participantilor.

(3) B.V.B va informa de indata Participantii, prin mesaje transmise in sistemul electronic si prin site-ul B.V.B., despre intentia Ofertantului de a vinde valori mobiliare prin metoda vanzare speciala la ordin.
16. Modificarea Titlului VI “Dispozitii tranzitorii si finale” art. 3, 4 si 5 astfel:
Forma noua:

Art. 3 (1) Instrumentele financiare ale Emitentilor inscrisi la Cota B.V.B. anterior autorizarii B.V.B. ca operator de piata, vor fi admise de drept la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de B.V.B. in cadrul sectorului si sectiunii corespunzatoare mentionate in Titlul II, daca indeplinesc conditiile prevazute in reglementarile C.N.V.M. si ale prezentului Cod.

(2) Valorile mobiliare tranzactionate pe Piata RASDAQ anterior autorizarii acesteia ca si categoria “RASDAQ – STAR” din cadrul pietei reglementate a B.V.B., care indeplinesc conditiile legale pentru piata reglementata, vor ramane in Categoria “RASDAQ - STAR”.

(3) B.V.B. va comunica C.N.V.M. lista Emitentilor valorilor mobiliare mentionate la alin. (2) in termen de 5 zile lucratoare de la autorizarea de catre C.N.V.M. a modificarilor Codului B.V.B. ca operator de piata reprezentand autorizarea Pietei RASDAQ ca si categoria “RASDAQ – STAR” din cadrul pietei reglementate a B.V.B..

(4) B.V.B. va comunica in scris Emitentilor precizati in alin. (3) beneficiile si obligatiile ce le revin urmare a recunoasterii calitatii acestora de Emitenti admisi de drept pe piata reglementata, in termen de o luna de la termenul precizat in alin. (2).

(5) In termen de 6 luni de la data primirii instiintarii prevazute la alin. (4), Emitentii valorilor mobiliare mentionate la alin. (2) vor actualiza/completa documentatia depusa la Departamentul de specialitate al B.V.B., la solicitarea acestuia, conform art. 8 lit. h, j, n, q din Titlul II, cu sprijinul unei Societati initiatoare.

(6) Valorile mobiliare tranzactionate pe Piata RASDAQ anterior autorizarii acesteia ca si categoria “RASDAQ – STAR” din cadrul pietei reglementate a B.V.B., care nu indeplinesc conditiile legale pentru piata reglementata, vor fi transferate pe sistemul alternativ de tranzactionare al B.V.B. la data autorizarii acestuia.

(7) Instrumentele financiare altele decat valorile mobiliare, tranzactionate pe Piata RASDAQ anterior autorizarii acesteia ca si categoria “RASDAQ – STAR” din cadrul pietei reglementate a B.V.B., vor fi transferate in categoriile corespunzatoare in cadrul pietei reglementate a B.V.B. sau in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare, dupa caz, cu respectarea prevederilor alin. (5).
Art. 4 (1) Cerinta de raportare prevazuta in art. 94 (Declaratia Corporate Governance) din Titlul II se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2007.

(2) Pentru Emitentii din Categoria “RASDAQ – STAR” termenul pentru a se conforma cerintei de raportare prevazuta in art. 94 din Titlul II este 1 ianuarie 2008.
Art. 5 (1) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a Cartii I a prezentului Cod, emitentii ale caror instrumente financiare sunt admise pe piata reglementata au obligatia de a se conforma cerintei de raportare privind transmiterea documentelor in format electronic, sub semnatura electronica prevazuta la art. 81 din Titlul II.

(2) Pentru Emitentii din Categoria “RASDAQ - STAR” termenul pentru a se conforma cerintei de raportare privind transmiterea documentelor in format electronic, sub semnatura electronica prevazuta la art. 81 din Titlul II este de 180 de zile de la data completarii documentatiei prevazute la art. 3 alin. (5).
Art. 5.1 Pentru Emitentii din Categoria “RASDAQ – STAR” termenul pentru a se conforma cerintei de raportare privind calendarul financiar, prevazuta la art. 92 din Titlul II este 1 ianuarie 2008.

Forma veche:
Art. 3 Instrumentele financiare ale Emitentilor inscrisi la Cota B.V.B. anterior autorizarii B.V.B. ca operator de piata, vor fi admise de drept la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de B.V.B. in cadrul sectorului si sectiunii corespunzatoare mentionate in Titlul II, daca indeplinesc conditiile prevazute in reglementarile C.N.V.M. si ale prezentului Cod.
Art. 4 Cerinta de raportare prevazuta in art. 94 (Declaratia Corporate Governance) din Titlul II se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2007.
Art. 5 In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a Cartii I a prezentului Cod, emitentii ale caror instrumente financiare sunt admise pe piata reglementata au obligatia de a se conforma cerintei de raportare privind transmiterea documentelor in format electronic, sub semnatura electronica prevazuta la art. 81 din Titlul II.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка