Rad: Nepárnokopytníky
Дата канвертавання27.04.2016
Памер21.02 Kb.
Kopytníky je súhrnné označenie pre nepárnokopytníky a párnokopytníky alebo ojedinelo v širšom zmysle synonymum pre unguláty.

Hoci nepárnokopytníky a párnokopytníky nie sú bližšie príbuzné, majú sekundárne niekoľko spoločných znakov (napr.: kopytá, vývin z rovnakého radu...).Rad: Nepárnokopytníky

Nepárnokopytníky (Perissodactyla) sú rad veľkých pasúcich sa cicavcov s relatívne jednoduchými žalúdkami a veľkým stredným prstom t.j. majú najmohutnejšie vyvinutý tretí prst, ktorým prechádza aj os nohy. Boli na Zemi rozšírené v období treťohôr. Dodnes sa z nich zachovali len 3 čeľade:
Čeľade

 • Tapírovité (Tapiridae)

 • Nosorožcovité (Rhinocerotidae)

 • Koňovité (Equidae)

Čeľaď: Tapírovité

Tapírovité (Tapiridae)

 • patria medzi najstaršie cicavce, sú to pomalšie pohybujúce sa zvieratá s niekoľkými funkčnými prstami

 • stredne dlhými, silnými nohami a chobotovité predĺženou vrchnou gambou pripomínajú malé slony

 • výborne plávajú a v nebezpečenstve sa vedia aj ponoriť

Zástupcovia: tapír indický (Tapirus indicus)

Čeľaď: Nosorožcovité

Nosorožcovité (Rhinocerotidae)

 • sú veľké zvieratá s jedným, prípadne dvoma rohmi na vrchu nosa

 • telo majú pokryté hrubou pancierovitou kožou (ochrana pred pichľavými pralesovými rastlinami), ktorá zarastá riedkou srsťou, nohy majú hrubé a krátke

 • nosorožce sa najradšej zdržiavajú v blízkosti vody

 • kvôli rohom, ktoré sa používajú v čínskej medicíne, ich takmer vyhubili

 • vyčnievajúca horná pera slúži nosorožcom pri spásaní trávy a obhrýzaní konárov

 • zástupcovia: nosorožec pancierový (Rhinoceros unicornis), nosorožec ostrorohý (Diceros bicornis)= na nose má dva rohy (predný je dlhší).

Čeľaď: Koňovité

Koňovité (Equidae)

 • majú iba jeden veľký prst a bývajú rýchlymi bežcami s dlhými nohami.

 • najznámejším a najrozšírenejším zástupcom čeľade je kôň domáci (Equus caballus).

 • do tejto čeľade patria aj somáre, ktoré sa môžu s koňmi krížiť (krížence sú ale neplodné). Mulice sú krížence samca somára s kobylou. Keď sa kríži žrebec so somáricou, krížence sa nazývajú muly. Oba krížence zdedia čo do postavy viac z matky, kým povahovo naopak. Mulice bývajú veľké ako kôň, ale sú oveľa vytrvalejšie a skromnejšie.

 • m
  edzi koňovité patria aj zebry. Zebry pokladáme za najpôvodnejšie divé kone. Sú čierno-bielo pruhované a žijú v Afrike napr.: zebra vrchovská (Equus zebra)

Rad: Párnokopytníky
Párnokopytníky (Artiodactyla) spája do jednej vývojovej línie úprava končatín. Vychádza z funkčného uplatnenia dvoch prstov t.j. tretieho a štvrtého, medzi ktorými prechádza os končatín. Tieto prsty majú na konci rohovité kopytá a nesú celú hmotnosť tela. U hrochov a tiav sú nechtovitého tvaru. Párnokopytníky sú prstochodci, iba ťavy a lamy našľapujú na posledné tri prstné články kryté silným, pružným mozoľom. Väčšine druhov sa vyvíjajú rohy alebo parohy.

 • rohy: sú trvalé útvary, dorastajú počas celého života, sú duté a z pravidla narastajú obom pohlaviam

 • parohy: periodicky narastajú sacom (u soba aj samiciam), kostené útvary, vnikajú do neho nervy a cievy, rastúci paroh je obalený mäkkou, silne prekrvenou a citlivou osrstenou kožou s množstvom pachových žliaz, zviera každý rok parohy zhadzuje, rast a zhadzovanie parožia je hormonálne riadený

Rad obsahuje 10 čeľadí a asi 220 druhov (na Slovensku 3 čeľade, 10 druhov).
Rozdelenie párnokopytníkov

podrad: Neprežúvavce (Nonruminantia) • čeľaď: Hrochovité (Hippopotamidae)

 • čeľaď: Diviakovité/staršie sviňovité (Suidae)

 • čeľaď: Pekariovité (Tayassuidae)

podrad: Prežúvavce (Ruminantia) čeľaď:

 • Ťavovité (Camelidae)

 • čeľaď: Žirafovité (Giraffidae)

 • čeľaď: Turovité (Bovidae)

 • čeľaď: Jeleňovité (Cervidae)

 • čeľaď: Tragulovité (Tragulidae)

 • čeľaď: Kabarovité (Moschidae)

 • čeľaď: Vidlorohovité (Antilocapridae)


Podrad: Neprežúvavce

Neprežúvavce (Nonruminartia) inklinujú k všežravému spôsobu života.

Čeľaď: Hrochovité

Hrochovité (Hippopotamidae)

 • tvoria malú čeľaď cicavcov, ktorá zahrňuje iba dva africké druhy

 • sú to veľké, zavalité zvieratá s hladkou kožou, dobre prispôsobené životu vo vode

 • hroch je vynikajúcim plavcom, prsty má spojené plávacou blanou, pod vodou vydrží 4-6 min

 • potravu vychádza hľadať na zem v noci, živí sa najmä trávou a trstinou, ktorá rastie okolo vody

 • zástupcovia: hroch obojživelný (Hippopotamus amphibius)

Čeľaď: Sviňovité

Sviňovité (Suidae)

 • majú telo viac alebo menej zarastené hustými štetinami a nos predĺžený do rypáka

 • mnohé majú vyčnievajúce očné zuby, ktoré sú zvyčajne zahnuté nahor ako hákovité kly

 • rozšírené sú po celom svete okrem Austrálie, najradšej žijú vo vlhkých a močaristých lesoch, kde sa môžu váľať v bahne

 • aktívne sú prevažne v noci, živia sa bukvicami, korienkami, hľuzami, larvami hmyzu, drobnými hlodavcami aj zdochlinami

 • z
  ástupcovia: sviňa divá (Sus scrofa)

Podrad: Prežúvavce

Prežúvavce (Ruminartia) sú potravne špecializované párnokopytníky. Ich zložitý žalúdok sa skladá zo 4 častí: bachor, čepiec, kniha a slez (pravý žalúdok). Rohy a parohy sú typickým znakom práve prežúvavcov.

Čeľaď: Ťavovité

Ťavovité (Camelidae)

 • sú už väčšinou domáce zvieratá,

 • P
  oznáme dva druhy tiav: ťavu dvojhrbú (Camelus bactrianus), ktorá sa chová od Číny po Turecko a ťavu jednohrbú (Camelus dromedarius), známu z púští Arábie a Egypta, divé ťavy v súčasnosti žijú už len v mongolskej púšti Gobi.

Čeľaď: Jeleňovité

Jeleňovité (Cervidae)

 • sú u nás najrozšírenejšie voľne žijúce párnokopytníky, všetky sú bylinožravé

 • vo farmaceutickom priemysle sú perspektívne lieky z parohov, žliaz a pohlavných orgánov

 • počet výsad na parohu nezodpovedá veku

 • z
  ástupcovia: jeleň obyčajný (Cervus elaphus), srnec hôrny (Capreolus capreolus), daniel škvrnitý (Dama dama), los mokraďový (Alces alces)

Čeľaď: Turovité

Turovité (Bovidae)

zástupcovia: • kamzík vrchovský (Rupicapra rupicapra) = rohy sú na priečnom reze guľaté, pohlavný dimorfizmus je nevýrazný, rohy samice sú o niečo menej zahnuté, stavba vysunutých očníc zväčšuje zorný uhol, v Európe žije len vo vyšších polohách, je mimoriadne vnímavý na vyrušovanie a je to chránený vymierajúci druh

 • muflón obyčajný (Ovis musimon) = na rozdiel od ostatných druhov oviec má zafarbenie rohov hnedočierné, šija samcov je pokrytá dlhou hrivou, vyskytuje sa v predhoriach do 500-700 m n.m.

 • zubor hôrny (Bison bonasus) = je zavalitý, s ťažkou masívnou hlavou, predná časť a hlava sú husto osrstené

 • byvoly sú mohutné tury, ktoré žijú v teplých oblastiach Ázie a Afriky

 • antilopy sú pôvabné štíhlonohé a dutorohé prežúvavce s krátkou srsťou, ktoré žijú na stepiach a na trávnatých oblastiach Afriky a južnej Ázie.
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка