PŮvodní DŘeviny (vhodné I pro meze a remízky V krajině)
Дата канвертавання26.04.2016
Памер70.51 Kb.
PŮVODNÍ DŘEVINY (vhodné i pro meze a remízky v krajině)


český název

latinský název

výška (m)

typ porostu

bez černý

bez hroznatý

borovice lesní

brslen evropský

bříza bělokorá

buk lesní

dřín obecný

dřišťál obecný

dub letní

dub pýřitý (šípák)

dub zimní

habr obecný

hloh jednosemenný

hloh obecný

hrušeň polnička

janovec metlatý

čilimník černající

čilimník raný

jabloň lesní

jasan ztepilý

javor babyka

javor klen

javor mléč

jedle bělokorá

jeřáb břek

jeřáb muk

jeřáb oskeruše

jeřáb ptačí

jeřáb prostřední

jilm drsný

kalina obecná

kalina tušalaj

klokoč zpeřený

krušina olšová

lípa srdčitá

lípa velkolistá

líska obecná

mahalebka obecná

meruzalka alpská

meruzalka skalní

modřín opadavý

olše lepkavá

olše šedá

ptačí zob obecný

růže dužnoplodá

růže šípková

řešetlák počistivý

skalník celokrajný

smrk ztepilý

střemcha obecná

svída krvavá

tis červený

topol osika

trnka obecná

třešeň ptáčnice

vrba


vrba jíva

zimolez pýřitý (obecný)Sambucus nigra

Sambucus racemosa

Pinus sylvestris

Euonymus europaeus

Betula pendula

Fagus sylvatica

Cornus mas

Berberis vulgaris

Quercus robur

Quercus pubescens

Quercus petraea

Carpinus betulus

Crataegus monogyna

Crataegus laevigata

Pyrus communis

Cytisus scoparius

Cytisus nigricans

Cytisus x praecox

Malus sylvestris

Fraxinus excelsior

Acer campestre

Acer pseudoplatanus

Acer platanoides

Abies alba

Sorbus torminalis

Sorbus aria

Sorbus domestica

Sorbus aucuparia

Sorbus x intermedia

Ulmus glabra

Viburnum opulus

Viburnum lantana

Staphylea pinata

Frangula alnus

Tilia cordata

Tilia platyphyllos

Coryllus avelana

Prunus mahaleb

Ribes alpinum

Ribes petraeum

Larix decidua

Alnus glutinosa

Alnus incana

Ligustrum vulgare

Rosa villosa

Rosa canina

Rhamnus cathartica

Cotoneaster integerrimus

Picea abies

Prunus padus

Cornus sanguinea

Taxus baccata

Populus tremula

Prunus spinosa

Cerasus (Prunus) avium

Salix sp.

Salix caprea

Lonicera xylosteum

7

3

403-6

20

403-6

2

4020

40

202-5 (10)

2-5 (10)


15

0,5-2


0,5-2

0,5-2


10

30

1030

25

6020

5-8


15

10-15


10

20-40


4

3-4


4

2-3 (6)


20-40

20-40


2-6

3-10


1-2

1-2


50

25

202-5

2

32-3 (6)

0,5-2


50

3 (10)


2-4

3-15


25

3-4


20

od 2


12

2


sever, podrost stromů, kompost, střední větrolam

plot v krajině, nízký větrolam

les, pionýrská dřevina, vysoké větrolamy

plot v krajině, nízký větrolam, okraj lesa, jedovatý!!!

světlý les, pionýrská dřevina

les


krajina/zahrada, plot/solitéra, teplé slunné stan., nízký větrolam

plot v krajině/zahrada, okraj lesa, nízký větrolam

les

les (teplomilnější)les

les (polostín), větrolam

plot v krajině (+ podsazení), světlý les, střední větrolam

plot v krajině (+ podsazení), světlý les, střední větrolam

les v teplejších oblastech, keř či strom

N, půdy extrémně chudé a kyselé

N, běžná půda

N, běžná půda

les, keř či strom

les, světlé místo, vlhčí a výživné půdy

světlý les, jižní okraj lesa

les


les, pionýrská dřevina

les (podhorská dřevina), může vytvářet jedlobučiny

TS, světlý les, teplé oblasti

TS, světlý les, pionýrská dřevina

TS/světlý les/jedlý les (teplejší slunné stan.)

TS/světlý les/jedlý les (moravský sladkoplodý)

TS

les, podhorský stupeň (další druhy v lužních lesích)vodní tok, les, plot v krajině, nízký větrolam

podrost stromů, plot v krajině, nízký větrolam

sever, plot v krajině (+ podsazení), okraj lesa, střední větrolam

sever, okraj světlých lesů, plot v krajině, střední větrolam

les

les


TS, podrost lesa, kopic. (velkopl. odrůdy náročné!), stř.větrolam

plot v krajině, světlý les, střední větrolam

příměs do plotů v krajině, podrost stromů

příměs do plotů v krajině, podrost stromů

světlý les, pionýrská dřevina (horský stupeň)

N, vodní toky, nesnáší sucho

N, vodní toky, snese zahradní půdu i občasné sucho

plot v krajině, světlý les či jeho okraj, nízký větrolam

mnoho druhů (R. gallica, R. arvensis, R. glauca, R. rubiginosa aj.)

plot v krajině/zahrada, nízký větrolam

slunné, plot v krajině, střední větrolam, světlé lesy

jih, podsadba, plot v krajině/zahrada

les (horský stupeň)

plot v krajině, střední větrolam, (keřová forma 3 m)

ploty, nízký větrolam, les

sever, podrost stromů, stálezelenost, jedovatý!!!

les, pionýrský dřevina

plot v krajině (omezení!), nízký větrolam

les, pionýrská dřevina do remízku

mnoho druhů (v. bílá, křehká, košíkařská), vlhké půdy

pionýrská dřevina, kopicování, k lesu, snese sucho

ploty v krajině, nízký větrolam, podrost stromů
NEPŮVODNÍ DŘEVINY (vhodné do zahrady)


český název

latinský název

výška (m)

stanoviště, typ porostu, poznámka


borovice nepatří do lesa a otevřené krajiny, spíše doplněk TS či okraj lesa; slunné, sušší, otevřené stan., půda propustná, chudší
arálie mandžuská

arónie temnoplodá

borovice limba

borovice sibiřská

borovice korejská

borovice zakrslá

borovice Armandova

borovice Bungeova

borovice jedlá

borovice Jeffreyova

borovice těžká

borůvka velkoplodá

čilimníky

čilimník purpurový

čimišník stromovitý

dekaisnea fargesova

dřezovec trojtrnný

duby s jedlými plody

dužistopka sladká

eleuterokok ostnitý

hlohy (velkoplodé)

hlohyně šarlatová

hlošina mnohokvětá

hlošina okoličnatá

hlošina úzkolistá

hortenzie latnatá

ibišek syrský

japonská meruňka

javor cukrový

jinan dvoulaločný

kalina klikvová

kalina vrásčitolistá

kaštanovník setý

kdouloň obecná

kdoulovec lahvicovitý

kdoulovec japonský

komule davidova

kustovnice čínská

líska turecká

magnolie


mahonie cesmínolistá

mandloň obecná

meruzalka zlatá

meruzalka plodová

mišpule německá

morušovník bílý

morušovník černý

muďoul


muchovník hladký

muchovník kanadský

muchovník Lamarkův

muchovník olšolistý

muchovník oválný

myrobalán třešňový

netvařec křovitý

netvařec nízký
Aralia mandschurica

Aronia melanocarpa

Pinus cembra

Pinus sibirica

Pinus koraiensis

Pinus pumila

Pinus Armandii

Pinus Bungeana

Pinus (cembroides) edulis

Pinus Jeffreyi

Pinus ponderosa

Vaccinium corymbosum

Cytisus

Chamaecytisus purpureus

Caragana arborescens

Decaisnea fargesii

Gleditsia triacanthos

Quercus macrocarpa

Hovenia dulcis

Eleutherococcus senticosus

Crataegus

Pyracantha coccinea

Eleagnus multiflora

Eleagnus umbellata

Eleagnus angustifolia

Hydrangea paniculata


Hibiscus syriacus

Prunus mume

Acer saccharum

Ginkgo biloba

Viburnum trilobum

Viburnum opulus

Castanea sativa

Cydonia oblonga

Chaenomeles speciosa

Chaenomeles japonica

Buddleia davidii

Lycium chinense

Corylus colurna

Magnolia x soulangeana

Mahonia aquifolium

Prunus dulcis

Ribes aureum

Ribes sp. (kříženec)

Mespilus germanica

Morus alba

Morus nigra

Asimina triloba

Amelanchier laevis

Amelanchier canadensis

Amelanchier Lamarckii

Amelanchier alnifolia

Amelanchier ovalis

Prunus cerasifera („špendlík“)

Amorpha fruticosa

Amorpha nana


6

2-4


20

20

20-303-8

10-20


10-20

15

3025

1,5


0,5

1,5-2


4-6

3-5


20

20-30


5-10

3-8


5-15

2-3


3

4-5


9

2-3


3

4-10


30

30

43-4

30

2-5 (8)2

1

23

25

3-101-2

6

33

3-6


18

10-15


3-8

8

66

4

2-37

4

3
vlhčí, slunné (omezení!)

(černý jeřáb) keř, plné slunce

i jílovité půdy

(sibiřský cedr)

největší a nejchutnější semena

horské polohy

(bílá čínská borovice, borovice Davidova)

kyselá půda, cizosprašné

(př. C. decumbes, C. kewensis, C. demiscus, C. beanii, C. ardoini)

N, jižní předsadba ovocných stromů, slunné místo

N, větrolam, sever, podsadba stromů

slunné, před větrem chráněné

TS či pozadí jedlého lesa a podsadit, slunné stan.

TS, další druhy: Q. alba, Q. bicolor, Q. brainetto

(japonský hrozinkový strom), slunné, jih TS

(sibiřský ženšen), podsadba světlého (jedlého) lesa

slunné, otevřené stan., jih TS (h. azarol, h. šarlatový)

plot v zahradě, teplé, slunné, (stálezelenost)

N, jižní podsadba ořešáků, jih JL, slunné, pionýr

N, jižní podsadba ořešáků, slunné

N, jižní podsadba ořešáků (jih), pionýr pod ovocné stromy, kopicování

doplněk slunného plotu v zahradě, mnoho odrůd

doplněk slunného plotu v zahradě

teplé, chráněné, slunné, jižní zeď

TS, mírně alelopatický

TS, slunné a chráněné před silnými větry

(americká brusinka), výživná a vlhčí půda

plot v zahradě, větrolam, slunné stan., stálezelenost

TS, jih, teplé, chráněné, cizospr., kopic., ze severu tisy, spol. s (jedl.) duby

teplejší oblasti, slunné, lépe dvě odrůdy

slunné stan., plot v zahradě

slunné stan., plot v zahradě

slunné, sušší, vymrzá a obráží

plot v zahradě (omezení!)

TS i větrolam, slunné

keř či vícekmenný strom

podrost stromů a keřů, spodní patro plotu v zahradě, stálezel.

slunné, teplé, chráněné, propustné půdy

slunné i polostín, plot v zahradě, větrolam

jižní podsadba ovocných stromů

jedlý les, plot v zahradě

jih TS, teplé, slunné, chráněné, výž. půda, vhodné nad trávníkem

jih TS, teplé, slunné, chráněné, výž. půda, vhodné nad trávníkem

slunné, jih jedlého lesa, cizosprašný, půdy výživné, hluboké

slunné i polostín, jih jedlého lesa, plot v zahradě

slunné i polostín, větrolam, plot v zahradě, jih JL

slunné i polostín, jih jedlého lesa, plot v zahradě

slunné i polostín, jih jedlého lesa, plot v zahradě

slunné i polostín, jih jedlého lesa, plot v zahradě

jih TS, větrolam, plot v zahradě, pionýr lesa, slunné, ne do sadu

N, slunné, doplňkově k rekultivacím, omezení!

N, slunné, doplňkově k rekultivacím, omezení!


český název

latinský název

výška (m)

stanoviště, typ porostu, poznámka


ořešáky a ořechovce slunné, sušší stan.,

půda propustná, výživná; alelopatie!


ořešák královský

ořešák černý

ořešák japonský

ořešák popelavý

ořešák mandžuský

ořechovec pekan

ořechovec vejčitý

ořechovec dřípatý

prinsépie čínská

pustoryl věncový

rakytník řešetlákový

růže svraskalá

skalníky

svída bílá

svída japonská

šeřík obecný

tavolník vanhoutteův

tomel viržinský

trojpuk drsný

vilín prostřední

višeň plstnatá

zimolez kamčatský

zimolez tatarský

zlatice prostřední

žanovec měchýřník

weigelie zahradníHLAVNÍ DŘEVINY:


broskvoň

hrušeň


jabloň

maliník


meruňka

meruzalka černá

meruzalka červená

meruzalka srstka

ostružiník

slivoň


třešeň

višeňJuglans regia

Juglans nigra

Juglans ailanthifolia

Juglans cinerea

Juglans mandshurica

Carya illinoensis

Carya ovata

Carya laciniosa

Prinsepia sinensis Philadelphus coronarius

Hippophae rhamnoides

Rosa rugosa

Cotoneaster

Cornus alba

Cornus kousa

Syringa vulgaris

Spiraea x vanhouttei

Diospyros virginiana

Deutzia scabra

Hamamelis x intermedia


Prunus tomentosa

Lonicera kamtschatica

Lonicera tatarica

Forsythia x intermedia

Colutea arborescens

Weigelia

Prunus sp.


Pyrus

Malus


Rubus sp.

Prunus sp.

Ribes nigrum

Ribes rubrum


Ribes uva-crispa

Rubus sp.

Prunus sp.

Prunus sp.

Prunus sp.

20

30

2025

20

5030

20-30


2

2-4


3-5 (8)

1-2


0,5-5

5-7


5-7

3-5 (7)


2

20

2,53-5

2

1-22-4

2-3


1,5-4

1-5

3-6

15-20


10

1-2


5

1-2


1-2

1-2


1-2

8

1510

TS, mnoho odrůd

TS, silná alelopatie

TS, chráněné

TS, chráněné

TS, chráněné

TS, vyžaduje horká léta (dozrávání plodů)

TS

TS, vyžaduje vlhčí půdyslunné či polostín

(český jasmín), doplněk slunného plotu v zahradě

N, plot v zahradě, slunné, sušší, rekultivace, (omezení!), dvoudomý

plot v zahradě, slunné stan., nenáročná

slunné i polostín, sušší půdy, hůře osaditelná místa, mnoho druhů

plot v zahradě, hezká se s. krvavou

(dřínovka japonská), slunné i polostín

doplněk slunného plotu v zahradě, mnoho kultivarů

doplněk slunného plotu v zahradě, slunné i polostín, (sterilní!)

slunné, chráněné, ne mokro, půdy výživné, dvoudomý

doplněk slunného plotu v zahradě, mnoho druhů a hybridů (1-4m)

doplněk plotu v zahradě, slunné i polostinné stanoviště

slunné, lépe dvě odrůdy, (indikátor šarky)

slunné i polostín, podrost stromů, cizosprašný

polostín i slunné, plot v zahradě, větrolam

doplněk plotu v zahradě

N, slunné, pionýr, sever výsadby jedlého lesa, kopicování

doplněk slunného plotu v zahradě


chráněné, teplé, slunné stan.

lépe vyšlechtěné odrůdy, než původní druh Rubus idaeus

chráněné, teplé, slunné stan.

„černý rybíz“

„červený rybíz“

„angrešt“

lépe vyšlechtěné odrůdy, než původní druh Rubus fruticosus

zahrnuje švestky, renklódy, slívy, špendlíky, mirabelky

srdcovky, chrupky…

kyselky, amarelky…příklady společenstva v krajině:

- kalina tušalaj, šípková růže, ptačí zob, zimolez, svída, trnka, mahalebka, střemcha

- zimolez, líska, ptačí zob, dřišťál, kalina tušalaj, řešetlák
podsadba ořešáků:

čimišník stromovitý, olše, žanovec, rakytník, netvařec, hlošiny, dále meruzalky (rybíz, angrešt...), černý bez, moruše, myrobalán


použité zkratky:

TS – tvrdý sad

JL – jedlý les

N – dusíkáčБаза данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка