Програма з українознавства для дітей 7-10-річного віку недільної школи українського зарубіжжя
Дата канвертавання30.04.2016
Памер131.92 Kb.

Центр українознавства
Київського Національного університету
імені Тараса ШевченкаУкраїнський Світ


Програма з українознавства
для дітей 7-10-річного віку
недільної школи українського зарубіжжя

Київ-2002

Авторський колектив:

Сергійчук В.І. – д-р іст. наук, професор, директор Центру українознавства

Піскун В.М. – канд. іст. наук, ст. наук. співробітник, заступник директора Центру українознавства

Ціпко А.В. – канд. філол. наук, ст.наук.співробітник.

Щербатюк О.В. – канд.філос.наук, ст. наук. співробітник

Сорочук Л.В. – мол. наук. співробітник


Пояснювальна записка


У системі виховання та навчання недільної школи вихованці ознайомлюються з українськими культурними особливостями та набувають елементів мовної (мовленнєвої) практики з наступним удосконаленням її аж до рівня спілкування (активного використання у побуті та інших життєвих реаліях). Сучасна недільна школа створюється на культурно-національних основах і передбачає відповідні форми ведення навчального і виховного процесів у межах чинного законодавства країни проживання.

Початкові етапи навчання в недільній школі передбачають ознайомлення з усною та писемною мовою з наданням практичних навичок (відтворення почутого через записування у буквених формах українського алфавіту). Ознайомлення з українською абеткою.

В основу навчально-виховного процесу за програмою покладено засади різновікового підходу залучення учнів в межах існуючих вікових категорій.

І категорія – вихованці віком до 7 років;

ІІ категорія – учні віком 7 – 10 років;

ІІІ категорія – учні віком 11 – 16 років.

До навчально-виховного процесу можуть залучатися батьки. Їхня участь може набувати як загально-організаційних форм, так і безпосередньої участі у навчально-виховному процесі (участі активної – викладацької роботи і пасивної – слухацької).

Структура недільної школи

Недільна школа створюється при культурному товаристві за участю міського самоуправління країни поселення.

Для створення недільної школи є необхідними:

Наявність відповідної кількості учительських кадрів, відповідно до кількості учнів.

Опікунська рада (до її складу можуть входити батьки, представники місцевого самоврядування, визначні діячі, меценати)

Рада школи (керівник, представники від батьків, учителів, учнів різного віку).

Головним документом діяльності школи є Статут або Положення, що затверджується відповідно до законодавства країн проживання.

Радою школи затверджується символіка недільної школи: герб, гімн (урочиста пісня).

В основу навчально-виховного процесу покладено Навчальну програму, затверджену у відповідності з законодавством країни проживання.

Фінансування школи здійснюється як за рахунок державних коштів, так і завдяки спонсорським внескам.

Контроль за навчально-виховним процесом здійснюється відповідно до існуючих правил.

Функціонування школи здійснюється з врахуванням вікових категорій дітей.

Навчальна програма "Український Світ" розрахована на всі три категорії учнів. Основними засадами викладу матеріалу є інтегративний підхід. Інтеграція матеріалу відбувається на основі таких загальних понять як Україна й українство у просторі й часі. Тобто предметом вивчення учнями є Україна як батьківщина їхніх предків (чи їх самих) і українці як нація зі своїми культурно-національними особливостями твореними упродовж тисячоліть. Об’єктом вивчення є український світ як культурно-історична реалія, що постійно змінюється на основі традиційно-усталених особливостей.

У системі уроків подаватиметься осяжний матеріал з української мови.

Назва-ім’я (граматичні іменник та займенник)

У викладі уроків мають бути поданими поняття назви-імені, тобто конкретного предмета (наприклад: предмети побуту та оточення з відповідною подачею їх мовою країни проживання).Дія (граматичне дієслово)

Подаватимуться також (кожен послідовно) спершу назва-ім’я, а потім і поняття дії, тобто граматичні дієслова адже предмети переважно перебувають у взаємодії (наприклад: участь у тій чи іншій роботі, перебування предмета у певному стані).Означення та ознаки (граматичні прикметники, прислівники)

У викладі вчитель має подати й означальні особливості взаємодії предметів (кількісні та якісні поняття, найхарактерніші особливості. Наприклад: ходити швидко, реагувати миттєво тощо).Загальні поняття простору з його особливими варіаціями.

Для першої вікової категорії (вихованці до 7 років) переважаючою методикою подачі інформації є гра. Заняття з дітьми передбачають 2 уроки по 25 хвилин з 20 хвилинною паузою. Загальна кількість навантаження 50 годин на навчальний рік. Заняття проводяться в суботу або неділю й включають як обов’язковий елемент театрально-видовищних дійств (свят).

Для другої вікової категорії (учні 7 – 10 років) в основу методики покладено урок із застосуванням гри як елементу уроку. Заняття проводяться по 35 хвилин 2 уроки один раз на тиждень. Загальна кількість навантаження 70 години.

Для третьої вікової категорії (учні 11 – 16 років) в основу методики викладання покладено бесіду з застосуванням ділової гри. Заняття проводяться по 45 хвилин, 3 уроки один раз на тиждень. Загальна кількість навантаження 96 годин.

Українознавство, як інтегративна наука, стало провідним в освіті українського зарубіжжя. Тематика уроків та дозвіль показує український світ в різноманітних напрямках культурного простору в минулому і сучасному.

Програма передбачає для реалізації змісту українознавства 33 теми, 4 родинних свята, що об'єднуються в 4 блоки: Я і моя родина, Рідний край твоїх батьків, Держава – Україна, Знані українці давнини і сьогодення.

Кожний блок має відповідну кількість тем, що містять основні поняття які застосовуються в повсякденному житті. Теми уроків мають художньо-образне оформлення, пропонуються вчителю як орієнтовно-варіативне, з обов'язковим використанням усної народної творчості, дитячого фольклору, народних ігор, авторських текстів про українців і Україну.

Обов'язковим елементом проведення уроку є порівняння і зіставлення українського світу з культурним надбанням іншої держави (відповідно до місця проживання українців), тому що українська людина (нація) через культуру взаємодіє з іншими людьми (націями).

Проведення таких занять з дітьми української діаспори надасть можливість відкрити для них радість пізнання своєї родини, традицій української культури, різноманітність українського світу, виявляючи свою індивідуальність, збагачуючи себе як представника української нації. Це є одним із факторів інтеграції українців в інше середовище.

I. Я і моя родина

Тема 1.


Урок 1. Хто я? Я – українець (українка)

Основні поняття: український хлопчик, українська дівчинка, ім'я, іменні свята, вік, зовнішність, якості характеру.

Урок 2. Моя зовнішність. (урок малювання)

Основні поняття: обличчя, око, ніс, губи, голова, волосся, руки, ноги, тулуб.


Тема 2.


Урок 1. Я – частинка людського розмаїття.

Основні поняття: Спільне для всіх людей: своя родина, планета земля. Різне (індивідуальне): мова, національність, традиції, місце проживання.

Урок 2. Подорож по планеті (гра).

Основні поняття: мапа (карта), земля (глобус), місцина на карті, поле, ліс, гора, річка, долина, море, казковий герой (представник тваринного світу – характерний символ певної культури).


Тема 3.


Урок 1. Моя українська родина.

Основні поняття: тато, мама, братик, сестричка, дитина, господиня, господар, сім'я.

Урок 2. Нас запросили в гості (гра).

Основні поняття: гість, сусіди, гостинність, святкове місце, покуть.

(національні традиції приймання гостей в Україні)

Тема 4.


Урок 1. З родини йде життя людини.

Основні поняття: родина, бабуся, дідусь, тітка, дядько, хрещені батьки.

Урок 2. Бабусині вузлики на пам'ять. (гра-оповідка)

Основні поняття: мудрість, оповітда, переказ, колискова.


Тема 5.


Урок 1. Мій родовід та збереження традицій.

Основні поняття: родовід, родове дерево, предки, нащадки, збереження та передача родинних традицій.

Урок 2. Моє родове дерево (урок малювання).

Основні поняття: родове дерево, родичі, рідня, родичання.


Тема 6.


Урок 1. В давній українській хаті.

Основні поняття: хата, світлиця, покуть, піч, скриня, поріг, двері.

Урок 2. Традиційний український хатній інтер’єр (комп'ю­терна гра, конструювання, будування-моделювання).

Основні поняття: сіни, горище, стіл, лавка, колиска, сволок.


Тема 7.


Урок 1. Традиції українського житла: колишнє і сучасне.

Основні поняття: будинок, квартира, вітальня, телевізор, радіо, компютер, програвач, домашня бібліотека.

Урок 2. Бабусина скриня в нашій вітальні (гра-опис).

Основні поняття: скриня, глиняний посуд, книжкова полиця.


Тема 8.


Урок 1. Рушник, рушничок — барвиста доріжка.

Основні поняття: полотно, нитка, вишивка, рушник-втирач, рушник-святковець, рушник-весільний.

Урок 2. Голка-мандрівниця (урок вишивання).

Основні поняття: голка, узор, мереживо, візерунки.


Тема 9.


Урок 1. Українська писанка.

Основні поняття: писанка, крашанка, знаки-символи, Великодне яйце, яйце-райце.

Урок 2. Розмальовуємо писанки (урок образотворчого мистецтва).

Основні поняття: писачок, смужка, завиванець, хвилясті лінії.


Тема 10.


Урок 1. Традиційний український одяг.

Основні поняття: одяг, сорочка-вишиванка, повсякденний одяг, свят­ковий одяг, чоловічий, жіночий, дитячий одяг.

Урок 2. Що тобі до лиця (урок-гра).

Основні поняття: сорочка, спідничка, плахта, запаска, кісничок, хустка, стрічка, шапка, пояс, чоботи, кожушок.


Тема 11.


Урок 1. Прикраси та обереги.

Основні поняття: особисті обереги (вінок, стрічки, намисто, пояс, сорочка-вишиванка, хатні обереги: рушник, свіч­ка, освячена вода, часник, сухоцвіти, маківки).

Урок 2. Плетемо віночок, нижемо намисто (урок-гра).

Основні поняття: квіти-обереги, плетіння, намистинки, низання, кольористика.

Родинне свято «В нашому дворку як у вінку».
(За окремим сценарієм)

Тема 12.


Урок 1. Хліб – усьому голова (хліб в обрядах і піснях українців).

Основні поняття: символ добробуту, хлібина, коровай, калач, пиріг, українська гостинність.

Урок 2. Печемо хлібчик (театралізована гра з використання україн­ської народної казки «Колосок»).

Основні поняття: колосок, борошно, тісто, діжа, лопата, піч, дрова, паляниця.


Тема 13.


Урок 1. Традиційні українські страви.

Основні поняття: святкові і буденні страви, вареники, борщ, маківник, узвар, кутя, куліш, каша.

Урок 2. Котилася торба з високого горба (урок-гра з викори­стан­ням дитячого фольклору).

Основні поняття: горнятко, борщ, юшка, помпушки.


Тема 14.


Урок 1. Родинні свята українців.

Основні поняття: родини, хрестини, пострижини, повноліття, весіл­ля, похорони.

Урок 2. Діти в нашій хаті (урок-гра з використанням дитячого фольклору).

Основні поняття: забавлянки, мирилки, дражнилки, народні ігри.


Тема 15.


Урок 1. Родинні свята народного календаря (зима).

Основні поняття: Новорічне свято, Різдвяний цикл, Водохреща.

Урок 2. Колядування, щедрування та віншування в Україні.

Основні поняття: колядки, щедрівки, віншівки, різдвяна атрибутика, дитячі ігри та забави.


Тема 16.


Урок 1. Родинні свята народного календаря (весна).

Основні поняття: Стрітення, зустріч весни, Великодній цикл, свято Матері.

Урок 2. А вже весна, а вже красна (урок-гра з використанням дитячого фольклору).

Основні поняття: весняні заходи, веснянки, гаївки, танці-хороводи.


Тема 17.


Урок 1. Родинні свята народного календаря (літо).

Основні поняття: Зелені свята, свято Івана Купайла, зажинки, жнива, обжинки, Спаси.

Урок 2. Давні обряди пошанування природи українців. (складання букетиків, плетіння оберегів із сухоцвіту)

Основні поняття: клечальна (зелена) неділя, русалії, народні повір'я, лікарські трави.


Тема 18.


Урок 1. Родинні свята народного календаря (осінь).

Основні поняття: збір врожаїв, свято Покрови, вечорниці, калита.

Урок 2. Святкування свята Святого Миколая українськими дітьми.

Підготування та проведення різдвяно-новоріних свят.


II. Рідний край твоїх батьків

Тема 19.


Урок 1. Рідне місто (село), де народилися твої (батьки, бабусі, дідусі).

Основні поняття: маленька батьківщина, назва міста (села), вулиці, сусіди, батьківський край.

Урок 2. Стежками маленької батьківщини (урок малювання).

Основні поняття: маленька батьківщина, краєвид, стежка.


Тема 20.


Урок 1. Природні багатства України.

Основні поняття: чорнозем, ліс, море, ріки, надра (вугілля, природний газ, нафта, глина, граніт).

Урок 2. Виготовляємо посуд (урок-гра з використанням природних матеріалів).

Основні поняття: керамічні вироби, дерев'яний круг, гончар, дерев'яний ніж (стек).


Тема 21.


Урок 1. Рослинний світ України.

Основні поняття: польові рослини (волошки, ромашки, маки, дзві­ночки), городні (пшениця, жито, соняшник, льон), квіти (чорнобривці, барвінок, мальви, айстра, пі­во­нія, півники, васильки, любисток, м'ята), дере­ва, кущі (калина, горобина, верба, тополя, дуб, вишня).

Урок 2. Розказуємо вірші, співаємо пісні, відгадуємо загадки.

(комбінований урок з використанням дитячого фольклору


та літературних текстів про рослини).

Тема 22.


Урок 1. Тваринний світ України.

Основні поняття: свійські тварини та птахи (кінь, корова, свиня, коза, собака, кіт, кури), дикі тварини та птахи (вовк, лисиця, зайчик, білка, дикий кабан, лелека, сорока, ворона, соловей, горобець).

Урок 2. У чарівному світі казки (гра-драматизація української на­род­ної казки «Рукавичка»).

Тема 23.


Урок 1. Традиційні форми господарювання українців.

Основні поняття: гончарство, ткацтво, килимарство, ковальство, гутництво, чумацтво, обробка деревини та шкіри.

Урок 2. Чарівний килимок (урок малювання).

Основні поняття: кольори-символи, рослинний та геометричний орнаменти.


Тема 24.


Урок 1. Сучасна господарська діяльність на Україні.

Основні поняття: атомна енергетика, ракетобудування, машино­бу­ду­ван­ня, металургія, радіоелектроніка, судно­бу­ду­ван­ня, харчова промисловість, легка про­мис­ло­вість, вироблення будівельних матеріалів.

Урок 2. Я – маленький господар (господиня). (урок-гра з вико­рис­тан­ням комп'ютерної графіки, конструювання).

Основні поняття: завод, фабрика, ферма, станція технічного обслу­говування техніки.

Родинне свято «Вінок української землі».
(За окремим сценарієм)

III. Українська держава

Тема 25.


Урок 1. Від діда-прадіда.

Основні поняття: давність, прадіди, правнуки, середовище прожи­вання, рідна земля, територія.

Урок 2. Ще як колись було (словесна гра-оповідь).

Основні поняття: давнина, давні легенди, перекази, оповідки, по­ходжен­ня назви України.


Тема 26.


Урок 1. Державні символи України.

Основні поняття: герб (тризуб), прапор, гімн, президент, парламент (Верховна Рада, Конституція).

Урок 2. Україна – незалежна держава. (урок у вигляді запитань-відповідей).

Основні поняття: свято незалежності, свято українського прапора, день Конституції, символіка державних кольорів.


Тема 27.


Урок 1. Київ – столиця України.

Основні поняття: стародавнє місто, столиця, міський голова (мер), центр наукового та культурного життя.

Урок 2. Мандруємо Києвом (гра-оповідка).

Основні поняття: Майдан Незалежності, Хрещатик, Дніпро, Поділ, Золоті Ворота, Володимирський собор, Києво-Печерська Лавра, Михайлівський золотоверхий монастир, Собор Святої Софії.


Тема 28.


Урок 1. Міста і місцевості, в яких живуть українці.

Основні поняття: місто, велике, мале, портове місто, курортне місто чи місцевість, село.

Урок 2. Країни-сусіди. Українці а всіті (робота з картою).

Основні поняття: країни-сусіди, Польща, Росія, Румунія, Туреччина, Естонія, Кубань, Слобожанщина, Поволжя, Сірий Клин, Зелений Клин, Європа, Америка, Австралія.

Літературно-мистецький вечір
Подорожуємо по Україні.
(За окремим сценарієм)

IV. Знані українці давнини і сьогодення

Тема 29.


Урок 1. Як писано в літописі.

Основні поняття: літопис, літописець, пергамент, перо, усна та писана традиція, книга.Урок 2. Славетні князі (розповідь про Володимира Великого, Ярослава Мудрого).

Основні поняття: правитель, державний діяч, князь.


Тема 30.


Урок 1. Народні герої. (розповідь про П.Сагайдачного, Б.Хмельниць-кого).

Основні поняття: гетьман, булава, державний правитель, захисник.Урок 2. Ми маленькі козачата (дитячі рухливі народні ігри).

Основні поняття: рада, козацький табір, сигнал, козацька відвага та спритність.


Тема 31.


Урок 1. На сторожі поставлю слово. (Розповідь про Т.Г.Шевченка).

Основні поняття: поет, художник, геній, кобзар (український народний співець).Урок 2. Читаємо і слухаємо кобзаря. (Літературна сторіночка, твори Т.Г.Шевченка для дітей).

Тема 32.


Урок 1. Українські світочі Леся Українка, Іван Франко.

Основні поняття: поетеса, письменник, казкар, автори творів для дітей.Урок 2. Вивчення віршів Лесі Українки «Як дитиною бувало», «Тішся, дитино». Слухання казки Івана Франка «Фарбований лис».

Тема 33.


Урок 1. Через терни до зірок. (урок-бесіда про видатних українців: Миколу Лисенка, Сергія Корольова, Ігора Сікорського, Катерину Білокур, Володимира Івасюка, Сергія Бубку, Андрія Шевченка).

Основні поняття: композитор, основоположник української класич­ної музики, вчений, конструктор ракетно-косміч­них систем, народна художниця, пісняр, фести­валь «Червона рута», спортсмен.Урок 2. Узагальнюючий урок, урок повторення (запитання-відповіді, тести).

Родинне свято «З любов'ю до України».


(За окремим сценарієм)

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка