Прынята на агульным сходзе працоўнага калектыва
Дата канвертавання18.05.2016
Памер174.14 Kb.

Прынята на агульным сходзе

працоўнага калектыва

ДУА «Гімназія г.Асіповічы»

Старшыня прафкма М.М.Гірэнка

“___”_________20__г.


ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дырэктар ДУА “Гімназія г.Асіповічы”


С.Ю.Мамсікава

“___”_______________20__г.


ПРАВІЛЫ

ўнутранага працоўнага распадку для

работнікаў ДУА “Гімназія г.Асіповічы” 1. Агульныя палажэнні.
  1. У адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь грамадзянам Рэспублікі Беларусь гарантуецца права на працу як найбольш дастойны спосаб самасцвярджэння чалавека, гэта значыць права на выбар прафесіі, роду заняткаў і работы ў адпаведнасці з прызваннем, схільнасцямі і здольнасцямі, адукацыяй, прафесійнай падрыхтоўкай і з улікам грамадскіх патрабаванняў, а таксама на здароўе і бяспечныя ўмовы працы.

1.2 Правілы ўнутранага працоўнага распарадку для работнікаў гімназіі распрацаваны з мэтай удасканалення арганізацыі працы, узмацавання працоўнай дысцыпліны, рацыянальнага выкарыстання працоўнага часу, павышэння якасці і эфектыўнасці работы, выконваемай у гімназіі.

Сучасныя Правілы распаўсюджваюцца на ўсіх работнікаў гімназіі.

1.3. Унутраны працоўны распарадак – гэта рэгламент (парадак) выканання работнікамі гімназіі работы ў наймальніка пад яго кіраўніцтвам і кантролем.

1.4. Правілы ўнутранага працоўнага распарадку распрацоўваюцца на аснове Тыпавых правіл прымяняльна да умоў работы гімназіі і зацвярджаюцца дырэктарам па згодзе з прафсаюзным камітэтам і пасля азнаямлення з імі членаў працоўнага калектыву.

Пры адсутнасці ў гімназіі Правіл, зацверджаных ва ўстаноўленым парадку, дзейнічаюць Тыпавыя правілы.

1.5. Зацверджаныя Правілы абавязковыя як для работнікаў, так і для наймальніка.

Наймальнік можа патрабаваць, а работнік абавязан выконваць работу, абумоўленую працоўным дагаворам (кантрактам) і у адпаведнасці з патрабаваннямі Правіл унутранага працоўнага распарадку.

1.6 Ад імя наймальніка яго правы і абавязкі могуць ажыццяўляць ўпаўнаважаныя пасадныя асобы: намеснік дырэктара гімназіі, якому заканадаўствам альбо наймальнікам прадастаўлена права прымаць самастойныя рашэнні, якія выцякаюць з працоўных і звязаных з імі адносін.

1.7. Пытанні, зязаныя з прымяненнем Правіл, рашаюцца дырэктарам гімназіі ў адпаведнасці з заканадаўствам і ў межах яго правоў, сумесна, па згодзе альбо думак з улікам прафсаюзнага камітэта і працоўнага калектыву ў адпаведнасці з іх паўнамоцтвамі.

1.8. Змяненні і дапаўненні ў Правілы могуць ўносіцца працоўным калектывам па загадзе дырэктара і прафсаюзнага камітэта ў тым выпадку, калі яны не супярэчаць дзеючаму заканадаўству.

1.9.Правілы унутранага працоўнага распарадку гімназіі вывешваюцца на бачным месцы.


 1. Парадак прыёму, пераводу і звальнення работнікаў.

2.1 Работнікі рэалізуюць сваё права на працу шляхам заключэння працоўнага дагавора(кантракта) аб рабоце ў гімназіі ў адпаведнасці з заканадаўствам аб працы, пастановамі ўрада, дэкрэтамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Прыём на працу, перавод і звальненне з работы настаўнікаў, выхавальнікаў, іншых педагагічных работнікаў, абслугоўваючага персаналу ажыццяўляецца дырэктарам, а дырэктара і намеснікаў дырэктара аддзелам адукацыі Асіповіцкага райвыканкама.

2.2 З работнікамі кантракт заключаецца на тэрмін не меней аднаго года.

2.3 Для заключэння працоўнага дагавора (кантракта) наймальнік абавязан патрабаваць, а грамадзянін павінен прадставіць наймальніку:

а) дакумент, які засведчвае асобу (пашпарт, ваенны білет);

б) працоўную кніжку, аформленую ва ўстаноўленым парадку ( акрамя сумяшчальнікаў);

в) накіраванне ( для маладых спецыялістаў).

Асобы, якія прымаюцца на працу, якая патрабуе спецыяльных ведаў

(педагагічныя работнікі, бібліятэкары, педагогі псіхолагі і іншыя), прадастаўляюць адпаведныя дакументы аб адукацыі альбо прафесійнай падрыхтоўцы (дыплом, пасведчанне), копіі якіх, завераныя адміністрацыяй, захоўваюцца ў асабовай справе работніка.

Маладыя спецыялісты, якія скончылі вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя вучэбныя ўстановы, прымаюцца на працу пры наяўнасці накіравання адпаведнага органа адукацыі альбо даведкі вучэбнай установы аб прадстаўленні ім права самастойна працаўладкоўвацца.

Работнікі, паступаючыя на працу ў гімназію, абавязаны прадставіць даведку аб стане здароўя (адсутнасць супраць паказанняў для працы ў дзіцячай установе).

Работнік мае права прадставіць наймальніку рэкамендацыйнае пісьмо і іншыя дакументы, якія характарызуюць яго працу.

Прыём на працу без вышэйпералічаных дакументаў не дазваляецца.

Пры заключэнні працоўнага дагавора (кантракта) забараняецца патрабаваць дакументы, не прадугледжаныя заканадаўствам і сучаснымі Правіламі.

2.4. Прыём на працу афармляецца загадам дырэктара гімназіі, у якім у адпаведнасці з Кваліфікацыйным даведнікам пасадных служачых, Адзіным тарыфна-кваліфікацыйным даведнікам работ і прафесій рабочых, штатным


раскладам указваюцца назва пасады (прафесіі), а таксама ўмовы аплаты працы. Загад аб прыёме на працу пацвярджаецца подпісам.

Фактычным допускам да працы адпаведнай пасаднай асобай лічыцца заключэнне працоўнага дагавора (кантракта), незалежна ад таго, ці быў прыём на работу аформлены належным чынам. Пры гэтым працоўны дагавор (кантракт) лічыцца заключаным, калі выкананне работы без выдання загада (распаражэння) даручана пасаднай асобай, якая мае права прыёму на працу альбо калі работа выконвалася з яго ведама.

2.5. Пры прыёме работніка на працу альбо переводзе яго ва ўстаноўленым парадку на іншую працу наймальнік абавязан:

а) азнаёміць работніка з даручанай работай, умовамі і аплатай працы, растлумачыць яго правы і абавязкі згодна з пасаднымі інструкцыямі;

б) азнаёміць работніка са Статутам гімназіі, Правіламі ўнутранага працоўнага распарадку, калектыўным дагаворам, які дзейнічае у наймальніка.;

в) праінструктаваць яго па пытаннях аховы працы (тэхніцы бяспекі, вытворчай санітарыі, гігіене працы, пажарнай бяспекі), арганізацыі аховы жыцця і здароўя дзяцей з афармленнем інструктажу ў журнале ўстаноўленага ўзору;

2.6 На ўсіх работнікаў, якія адпрацавалі больш за пяць дзён, вядуцца працоўныя кніжкі ў парадку, устаноўленым заканадаўствам.

2.7. Запіс у працоўную кніжку аб прыёме, пераводзе, звальненні, прысваенні катэгорыі, узнагароджаннях павінен быць зроблены ў дакладнайадпаведнасці з фармуліроўкамі дзеючага заканадаўства.

У дзень звальнення наймальнік абавязан выдаць работніку працоўную кніжку і правесці з ім канчатковы разлік.

Днём звальнення лічыцца апошні дзень работы.

Калі работнік адсутнічае на рабоце ў дзень звальнення, то наймальнік у гэты ж дзень накіроўвае яму паштовае паведамленне з указаннем аб неабходнасці атрымання працоўнай кніжкі.

Перасылка працоўнай кніжкі поштай з дастаўкай на ўказаны адрас дазваляецца толькі са згоды работніка.

2.8 На кожнага педагагічнага работніка гімназіі заведзена асабовая справа, у якой змешчаны: асабовы лісток па ўліку кадраў, аформлены ва ўстаноўленым парадку, аўтабіяграфія, копіі дакументаў, якія ўказаны ў пункце 2.3; копіі загадаў аб прыёме на працу, перамяшчэннях па службе, заахвочваннях, прыцягненні да дысцыплінарнай адказнасці, звальненні; выпіскі з пратаколаў пасяджэння атэстацыйнай камісіі.

2.9. Асабовыя справы і працоўныя кніжкі дырэктара і намеснікаў дырэктара захоўваюцца ў аддзеле адукацыі Асіповіцкага райвыканкама, а працоўныя кніжкі і асабовыя справы іншых работнікаў – у гімназіі.

Пасля звальнення работніка яго асабовая справа ва ўстаноўленым парадку перадаецца ў архіў.

2.10. Перавод на іншую працу дазваляецца толькі са згоды работніка, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных заканадаўствам.

У сувязі з вытворчымі альбо эканамічнымі умовамі дапускаюцца змяненні істотных умоў (сістэмы і памераў аплаты працы, ільгот, рэжыму работы, устанаўленне альбо адмены няпоўнага працоўнага часу, сумяшчэнне прафесій і інш.) працы пры прадаўжэнніработы па той жа спецыяльнасці, кваліфікацыі і пасадзе. Аб гэтых змяненнях работнік павінен быць папярэджаны не пазней чым за месяц.

2.11. Спыненне працоўнага дагавора (кантракта) можа мець месца толькі па падставе, прадугледжанай заканадаўствам і кантрактам.
 1. Асноўныя абавязкі работнікаў.
  1. Работнікі гімназіі абавязаны:

-падтрымліваць працоўную дысцыпліну, працаваць сумленна, добрасумленна выконваць абавязкі, ускладзеныя на іх Статутам, правіламі ўнутранага распарадку, калектыўным дагаворам, пасаднымі інструкцыямі, распараджэннямі наймальніка, кантрактам;

-строга выконваць устаноўленую працягласць працоўнага часу, усімі сіламі імкнуцца да павышэння якасці і выніковасці выконваемай работы, праяўляць творчую ініцыятыву;

-падтрымліваць устаноўленыя адпаведнымі правіламі і інструкцыямі патрабаванні па ахове працы (тэхніцы бяспекі, вытворчай санітарыі і пажарнай бяспецы), працаваць ў выдадзеным спецыяльным адзенні, спецыяльным абутку, карыстацца іншымі сродкамі індывідуальнай аховы;

-быць уважлівымі і паважлівымі да дзяцей, бацькоў вучняў і членаў калектыву;

- не дапускаць дзеянняў, якія перашкаджаюць іншым работнікам выконваць іх працоўныя абавязкі;

-беражліва адносіцца да маёмасці наймальніка, рацыянальна яго выкарыстоўваць, прымаць меры па пераадоленні ўрону;

-падтрымліваць устаноўлены парадак захавання матэрыяльных каштоўнасцей і дакументаў;

-прымаць меры неадкладнай ліквідацыі прычын і умоў, якія перашкаджаюць нармальнаму выкананню работ і неадкладна паведамляць аб здарэнні наймальніку;

-утрымліваць абсталяванне і прылады ў спраўным стане, падтрымліваць парадак і чысціню на сваім працоўным месцы і на тэрыторыі гімназіі;

-сістэматычна павышаць дзелавую кваліфікацыю;

-выконваць іншыя абавязкі, выцякаючыя з заканадаўства, лакальных актаў і працоўных дагавораў (кантракту).

Педагагічныя работнікі нясуць адказнасць за прымяненне антыпедагагічных мер уздзеяння на вучняў у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам.

3.2 Кола канкрэтных абавязкаў педагагічных работнікаў, абслугоўваючага персаналу вызначаецца Тарыфна-кваліфікацыйнымі характарыстыкамі, зацверджанымі ва ўстаноўленым парадку, пасаднымі інструкцыямі, зацверджанымі дырэктарам і ўзгодненымі з прафсаюзным камітэтам.


 1. Абавязкі наймальніка.

  1. Наймальнік абавязан:

- забяспечваць работніка работай у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам, калектыўным і працоўным (кантрактам) дагаворамі;

- выплачваць заработную плату ва ўстаноўленыя тэрміны, але не радзей за адзін раз у месяц;

- ствараць спрыяльныя і бяспечныя ўмовы працы, захоўваць устаноўленыя нормы і правілы па ахове працы, забяспечваць належнае тэхнічнае абсталяванне ўсіх працоўных месцаў (пры адсутнасці ў нормах і правілах патрабаванняў, захоўваннене якіх пры вытворчасці работ неабходна для забеспячэння бяспечных умоў працы, наймальнік прымае меры для забеспячэння бяспечных умоў працы); захоўваць нормы па ахове працы жанчын, моладзі і інвалідаў;

- прымаць неабходныя меры па прафілактыцы вытворчага траўматызму, прафесійных і іншых захворванняў работнікаў, пастаянна кантраляваць веды і выкананне работнікамі патрабаванняў інструкцыі па ахове працы (тэхніцы бяспекі, вытворчай санітарыі і пажарнай бяспецы), своечасова і правільна праводзіць расследаванне і ўлік няшчасных выпадкаў на вытворчасці;

- забяспечваць работнікаў у адпаведнасці з устаноўленымі нормамі спецыяльным адзеннем, абуткам і іншымі сродкамі індывідуальнай аховы, арганізоўваць належнае захоўванне і догляд за гэтымі сродкамі;

- заключаць ва устаноўленым парадку калектыўны дагавор па рашэнні вытворчых і сацыяльна-эканамічных пытанняў;

- падтрымліваць заканадаўства аб працы, умовы, устаноўленыя калектыўным дагаворам, іншымі лакальнымі актамі і працоўнымі дагаворамі (кантрактам);

- распрацоўваць і зацвярджаць пасадныя інструкцыі і іншыя лакальныя нарматыўныя акты, рэгламентуючыя функцыянальныя абавязкі работнікаў;

- забяспечваць павышэнне кваліфікацыі работнікаў, ствараць неабходныя ўмовы для сумяшчэння работы з навучаннем;

- ажыццяўляць кантроль за выкананнем работнікамі гімназіі ўскладзеных на іх абавязкаў, патрабаванняў Статута, калектыўнага дагавора, Правіл унутранага працоўнага распарадку;

- прымяняць дысцыплінарныя спагнанні да парушальнікаў працоўнай дысцыпліны ў адпаведнасці з пунктамі 7.2-7.6;

- забяспечваць удзел работнікаў у кіраванні гімназіяй, своечасова разглядаць крытычныя заўвагі работнікаў і паведамляць ім аб прынятых мерах;

- уважліва адносіцца да патрэб і запытаў работнікаў;

- выконваць іншыя абавязкі, выцякаючыя з заканадаўства, лакальных актаў, калектыўных і працоўных дагавораў (кантрактаў);

- несці адказнасць за жыццё і здароўе вучняў у час іх знаходжання ў гімназіі і ўдзелу у пазакласных і пазагімназічных мерапрыемствах;

-зацвярджаць штатны расклад і ўстанаўліваць пасадныя аклады ў адпаведнасці з умовамі аплаты і ў межах фонда заработнай платы (фонда аплаты працы);

- устанаўліваць работнікам гімназіі па згодзе з прафсаюзным камітэтам за лік і ў межах сродкаў, накіраваных на аплату працы, памеры надбавак, даплат, прэмій і іншых выплат стымулюючага характару.

Аб усіх сур’ёзных выпадках траўматызму і надзвычайных здарэннях дырэктар (яго намеснік) паведамляе ў аддзел адукацыі.

У выпадках, прадугледжаных дзеючым заканадаўствам і калектыўным дагаворам, наймальнік ажыццяўляе свае абавязкі з удзелам альбо па ўзгадненні з прафсаюзным камітэтам.


 1. Працоўны час і яго выкарыстанне.

5.1. Працоўным часам лічыцца час, на працягу якога работнік выконвае альбо павінен выконваць свае працоўныя абавязкі пад кіраўніцтвам і кантролем наймальніка.

5.2. Рэжым працоўнага часу, гэта значыць парадак размеркаванню ўстаноўленай заканадаўствам для работнікаў гімназіі нормы працягласці працоўнага часу і часу адпачынку на працягу адзначанага каляндарнага перыяду вызначаецца Правіламі унутранага працоўнага распарадку, графікамі зменнасці, вучэбным раскладам урокаў.

Расклад урокаў, складзены з улікам педагагічнай мэтазгоднасці, падтрымкі санітарна-педагагічных норм, максімальнай эканоміі часу, педагагічных работнікаў, асаблівасцей работы гімназіі, зацвярджаецца дырэктарам і ўзгадняецца з прафсаюзным камітэтам.

Педагагічным работнікам, якія маюць нагрузку не болей за паўтары стаўкі, можа быць пра дастаўлены адзін дзень у тыдзень для метадычнай работы і павышэння кваліфікацыі. Парадак прадстаўлення і выкарыстання метадычнага дня ўстанаўліваецца дырэктарам па ўзгадненні з прафсаюзным камітэтам.

5.3. Для работнікаў, работа якіх на працягу сутак арганізавана ў дзве альбо больш змен, складаецца графік зменнасці, які зацвярджаецца дырэктарам па ўзгадненні з прафсаюзным камітэтам. У графіку зменнасці вызначаецца працягласць, час пачатку і заканчэння штодзённай работы (змены), чаргаванне змен, перапынкі для адпачынку, прыёмы ежы паміж зменамі, выхадныя дні.

Графікі зменнасці даводзяцца да ведама работнікаў не пазней чым за месяц да ўвядзення іх у дзеянне.

Для работнікаў, у якіх устаноўленая заканадаўствам норма працоўнага дня альбо працоўнага тыдня не можа быць рэалізавана (адпаведна кожны дзень альбо тыдзень) на аснове калектыўнага дагавора (а там, дзе ён не заключан, на аснове загада дырэктара), можа прымяняцца суміраваны улік працоўнага часу. Пры гэтым агульная працягласць працоўнага часу за ўліковы перыяд (месяц, квартал, паўгоддзе) не павінна перавышаць устаноўленую планавым фондам працягласць працоўнага часу.

5.4. Прыцягваць работнікаў гімназіі да работы і дзяжурства ў выхадныя і святочныя дні (акрамя выключных выпадкаў, прадугледжаных заканадаўствам і калектыўным дагаворам) можна толькі са згоды работніка па пісьмовым загадзе дырэктара.

За дзяжурства альбо работу ў выхадныя і святочныя дні па згодзе паміж работнікам і дырэктарам прадстаўляецца другі дзень адпачынку або праводзіцца аплата ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам.

Забараняецца прыцягваць да дзяжурства і да работы ў выхадныя і святочныя дні цяжарных жанчын.

Прыцягненне ў выхадныя і святочныя дні афармляецца загадам дырэктара, у якім робіцца спасылка на згоду работніка альбо указваецца прычына: прыцягненне да работы, прадугледжанае заканадаўствам альбо калектыўным дагаворам.

5.5 Дырэктар прыцягвае на грамадскіх пачатках і з іх згоды педагагічных работнікаў, у тым ліку і кіраўнікоў дапрызыўнай падрыхтоўкі, да дзяжурства па гімназіі. Дзяжурства павінна пачынацца не пазней чым за 20 хвілін да пачатку заняткаў і працягвацца не болей за 20 хвілін пасля заканчэння іх. Графік дзяжурства складаецца на паўгоддзе і зацвярджаецца дырэктарам гімназіі па ўзгадненні з прафсаюзным камітэтам.

5.6. Час восеньскіх, зімовых і веснавых канікул, а таксама час летніх канікулаў, не супадаючых са штогадовым водпускам работнікаў, з’яўляецца рабочым часам. У гэтыя перыяды яны прыцягваюцца да педагагічнай і арганізацыйнай работы ў межах часу, які не перавышае іх вучэбную нагрузку.

У канікулярны час педагагічны і абслугоўваючы персанал гімназіі можа прыцягвацца да выканання гаспадарчых работ, якія не патрабуюць спецыяльных ведаў і уменняў (мелкі рамонт, работа на тэрыторыі гімназіі і інш.), у межах устаноўленага ім рабочага часу.

5.7. Вучэбная нагрузка педагагічным работнікам на новы вучэбны год устанаўліваецца дырэктарам па ўзгадненні з прафсаюзным камітэтам. Гэта работа павінна быць завершана да заканчэння вучэбнага года і да адыходу педагагічных работнікаў у водпуск.

Пры падзеле нагрузкі ў педагагічных работнікаў, як правіла, павінна захоўвацца пераемнасць класаў (груп), а таксама гарантаваны законам мінімум вучэбнай нагрузкі.

Маладыя спецыялісты забяспечваюцца вучэбнай нагрузкай не менш чым на поўную стаўку.

Няпоўная вучэбная нагрузка педагагічным работнікам можа ўстанаўлівацца толькі з іх пісьмовай згоды.

Аб’ём вучэбнай нагрузкі, як правіла, павінен быць стабільным на працягу ўсяго навучальнага года. Памяншэнне аб’ёму вучэбнай нагрузкі магчыма пры памяншэнні агульнай колькасці гадзін у вучэбных планах агульнаадукацыйных школ(напрыклад, у II паўгоддзі) альбо cкарачэнні кантынгенту вучняў і класаў-камплектаў на працягу вучэбнага года).

5.8. Рознагалоссі педагагічных работнікаў з дырэктарам па пытаннях устанаўлення вучэбнай нагрузкі разглядаюцца ў камісіі па працоўных спрэчках, прафсаюзным камітэце, судзе.

5.9. Чарговасць прадстаўлення штогадовых водпускаў устанаўліваецца дырэктарам па ўзгадненні з прафсаюзным камітэтам і з улікам неабходнасці забеспячэння нармальнай работы гімназіі.

Водпускі педагагічным работнікам гімназіі прадстаўляюцца, як правіла, у час летніх канікулаў.

Графік водпускаў складаецца на кожны каляндарны год не пазней 1 красавіка бягучага года і даводзіцца да ведама ўсіх работнікаў гімназіі.

Прадстаўленне водпуску дырэктару афармляецца загадам па аддзеле адукацыі Асіповіцкага райвыканкама, іншым работнікам – загадам па гімназіі.

5.10. Педагагічным і іншым работнікам гімназіі забараняецца змяняць па сваім меркаванні расклад урокаў (заняткаў) і графік работы, працягласць урокаў (заняткаў) і перапынкаў паміж імі.

5.11. Дырэктару гімназіі забараняецца:

- адхіляць педагагічных работнікаў у вучэбны час ад іх непасрэднай работы для выканання грамадскіх абавязкаў і правядзення мерапрыемстваў, якія не звязаны з вучэбна-выхаваўчай работай (спартыўнымі спаборніцтвамі, заняткамі мастацкай самадзейнасцю, турыстычныя паездкі і інш.)

- праводзіць у рабочы час сходы, паседжанні, нарады па грамадскіх справах.

5.12. Прысутнасць у класе (групе) у час урока або заняткаў работнікаў гімназіі або іншых асоб дапускаецца толькі са згоды дырэктара або яго намесніка і папярэджвання педагагічнага работніка.

5.13. Педагагічныя работнікі з’яўляюцца на работу не пазней чым за 15 хвілін да пачатку сваіх урокаў і лічацца свабоднымі пасля заканчэння іх і пазакласных мерапрыемстваў.

5.14. Педагагічныя работнікі павінны знаёміцца з усімі аб’явамі, якія размешчаны на “Дошцы аб’яў”, з раскладам урокаў, магчымымі заменамі ўрокаў і інш.

5.15. Педагагічныя работнікі, якія па тых або іншых уважлівых прычынах не могуць праводзіць урокі, абавязаны загаддзя папярэдзіць намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце. Сваю адсутнасць яны павінны падцвердзіць апраўдальным дакументам.

5.16. У канікулярны час работнік гімназіі у парадку , устаноўленым дырэктарам, адзначае:

прыход на работу;

уход з работы;

адлучку з работы на працягу рабочага тыдня.


 1. Заахвочванні за поспехі ў рабоце

6.1 За ўзорнае выкананне працоўных абавязкаў, поспехі ў навучанні і выхаванні дзяцей, працяглую і бездакорную работу, наватарства ў рабоце і іншыя дасягненні прымяняюцца наступныя заахвочванні:

-аб’яўленне падзякі

-выплата прэміі;

-узнагароджванне граматай;

іншыя прадугледжаныя Правіламі унутранага працоўнага распарадку і (або) калектыўным дагаворам.

6.2. Парадак прымянення заахвочванняў вызначаецца калектыўным дагаворам, Палажэннем аб матэрыяльным стымуляванні працы работнікаў гімназіі. Заахвочванні аб’яўляюцца загадам дырэктара і даводзяцца да ведама работнікаў.

Аб’яўленыя загадам заахвочванні заносяцца ва ўстаноўленым парадку ў працоўную кніжку работніка.

6.3. Заахвочванне работнікаў гімназіі вышэйстаячымі органамі кіравання адукацыі праводзіцца на аснове прадстаўленняў адміністрацыі і прафсаюзнага камітэта.

6.4. За асаблівыя працоўныя заслугі работнікі гімназіі прадстаўляюцца, ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку, да заахвочвання: да ўзнагароды ордэнамі, медалямі, ганаровымі граматамі, нагруднымі значкамі і да прысваення ганаровых званняў і звання лепшага работніка па дадзенай прафесіі.

6.5. Пры прымяненні мер заахвочвання забяспечваецца спалучэнне матэрыяльнага і маральнага стымулявання працы.

6.6. Работнікам, паспяхова і добрасумленна выконваючым свае працоўныя абавязкі, прадастаўляюцца ў першую чаргу перавагі і ільготы ў вобласці сацыяльна-культурнага і жыллёва-бытавога абслугоўвання (пуцёўкі ў санаторыі і дамы адпачынку і г.д.), а таксама перавагі пры прыдвіжэнні па рабоце.
 1. Адказнасць за парушэнне працоўнай дысцыпліны.

  1. Парушэнне працоўнай дысцыпліны, гэта значыць невыкананне або не добрасумленнае выкананне па віне работніка працоўных абавязкаў дысцыплінарнага або ўскладзеных на яго,грамадскага уздзеяння , а таксама прымяненне іншых мер, прадугледжаных дзеючым заканадаўствам і кантрактам.

  2. За парушэнне працоўнай дысцыпліны дырэктар можа прымянаць наступныя дысцыплінарныя спагнанні:

а) заўвагу

б) вымову;

в) звальненне.

7.3. Звальненне (сканчэнне дзеяння кантракта) у якасці дысцыплінарнага спагнання можа быць прыменена за:

- сістэматычнае парушэнне работнікам без уважлівых прычын абавязкаў, ускладзеных на яго працоўным дагаворам (кантрактам) або Правіламі ўнутранага працоўнага распарадку, калі да яго раней прымяняліся меры дысцыплінарнага або грамадскага ўздзеяння;

- прагул ( у тым ліку адсутнасць на рабоце больш за тры гадзіны на працягу рабочага дня) без уважлівых прычын;

- паяўленне на рабоце ў нецвярозым стане, стане наркатычнага або таксічнага ап’янення;

- распіццё спіртных напояў, ужыванне наркатычных або таксічных сродкаў у рабочы час або па месцы работы;

- здзяйсненне па месцы работы раскрадання маёмасці наймальніка, устаноўленага ўступіўшым у законную сілу прыгаворам суда або пастановай органа, у кампетэнцыю якога уваходзіць накладанне адміністрацыйнага спагнання;

- парушэнне правіл аховы працы і тэхнікі бяспекі, якія заканчваюцца калецтвам або прыводзяць да смерці іншага работніка;

- прычыненне ў сувязі з невыкананнем працоўных абавязкаў дзяржаве, юрыдычным і (або) фізічным асобам маёмаснай страты, устаноўленага ўступіўшым у законную сілу рашэннем суда або рашэннем аб прыцягненні да адміністрацыйнай адказнасці, прынятым іншым упаўнаважаным дзяржаўным органам( пасаднай асоба);

-паступленне іншых абгрунтаванняў, прадугледжаных заканадаўствам аб працы.

7.4 Прагулам лічыцца неяўка на работу без уважлівых прычын на працягу рабочага дня.

Таксама лічацца прагульшчыкамі работнікі, якія адсутнічаюць на рабоце больш за тры гадзіны на працягу рабочага дня без уважлівых прычын, і да іх могуць прымяняцца меры адказнасці, устаноўленыя за прагул.


Дадатковыя заснаванні.

7.5 У адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам аб працы педагагічныя работнікі могуць быць звольнены з працы за здзяйсненне амаральнага ўчынку, несумяшчальнага з далейшым выкананнем выхаваўчых функцый.

7.6. Работнікі, непасрэдна абслугоўваючыя матэрыяльныя каштоўнасці могуць быць звольнены за здзяйсненне недобрасумленных учынкаў, калі гэтыя ўчынкі даюць падставы для страты даверу да яго з боку наймальніка.

7.7.Дысцыплінарныя спагнанні на работнікаў гімназіі накладваюцца дырэктарам.

Дысцыплінарныя спагнанні на дырэктара накладваюцца начальнікам аддзела адукацыі Асіповіцкага райвыканкама, якому дадзена права прыёму яго на працу і звальнення з работы.

7.8. Да прымянення спагання ад парушальніка працоўнай дысцыпліны неабходна патрабаваць тлумачэнне ў пісьмовай форме.

Адмова работніка даць тлумачэнне не можа служыць перашкодай для прымянення спагнання.

Адмова работніка ад дачы тлумачэння афармляецца актам з указаннем прысутнічаўшых сведакоў.

7.9.Дысцыплінарнае спагнанне прымяняецца не пазней аднаго месяца з дня здзяйснення ўчынку ( не улічваючы час хваробы работніка альбо (і) прыбыванне яго ў водпуску.

Спагнанне не можа быць прыменена не пазней за шэсць месяцаў, а па выніках рэвізіі альбо праверкі фінансава-гаспадарчай дзейнасці –не за пазней двух год з дня здзяйснення праступка. Ва ўказаныя тэрміны не ўключаюць час вытворчасці па крымінальнай справе.

7.10. За кожны праступак можа быць прыменена толькі адно дысцыплінарнае спагнанне.

7.11. Пры накладанні дысцыплінарнага спагнання павінна улічвацца цяжкасць праступка, абставін, пры якіх ён здзейснены, папярэдняя праца і паводзіны работніка на вытворчасці.

7.12. Загад аб дысцыплінарным спагнанні з указаннем матываў тлумачыцца ( паведамляецца) работніку пад роспіс ў пяцідзённы тэрмін.

Загад у неабходных выпадках даводзіцца да ведама работнікаў, працуючых, якія працуюць у наймальніка.

7.13. Наймальнік мае права замест прымянення дысцыплінарнага спагнання перадаць пытанне аб парушэнні працоўнай дысцыпліны на разгляд працоўнага калектыву альбо прафсаюзнай арганізацыі.

7.14. Калі на працягу года з дня прымянення дысцыплінарнага спагнання работнік не падверджаны новаму дысцыплінарнаму спагнанню, то ён лічыцца не падвержаным дысцыплінарнаму спагнанню.Дысцыплінарнае спагнанне можа быць знята наймальнікам да сканчэння тэрміну як па асабістай ініцыятыве, так і па хадатайніцтве непасрэднага кіраўніка альбо працоўнага калектыву.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка