Пры кафедры беларускай культуры і фалькларыстыкі І. Асноўныя накірункі навуковай дзейнасці навукова-вучэбнай фальклорнай лабараторыі
Дата канвертавання27.03.2016
Памер69.7 Kb.
Інфармацыя аб дзейнасці навукова-вучэбнай фальклорнай лабараторыі, якая па верасень 2007 года знаходзілася пры кафедры беларускай літаратуры на філалагічным факультэце, а з верасня 2007 года функцыянуе

пры кафедры беларускай культуры і фалькларыстыкі
І. Асноўныя накірункі навуковай дзейнасці навукова-вучэбнай фальклорнай лабараторыі:
1 Даследаванне рэгіянальна-лакальнай спецыфікі фальклору Гомельшчыны;

2 Фальклорныя традыцыі Гомельска-Бранска-Чарнігаўскага памежжа;

3 Беларускі фальклор у агульнаславянскім кантэксце;

4 Народная міфалогія Гомельшчыны ў сучасных запісах.


ІІ Асноўныя вынікі дзейнасці лабараторыі за апошнія тры гады:
1 Вынікі дзейнасці лабараторыі, звязаныя з выданнем наступных фальклорна-этнаграфічных зборнікаў і манаграфій:

№№

Назва

Характар работы

Выходныя дадзеныя

Сааўтары
1

2

3

4

6
1

Спрадвечнай мудрасці скарбонка

Кніга

Мазыр. 850 год: У 3 т. Т. 3. Спрадвечнай мудрасці скарбонка: сучасны стан традыцыйнай культуры г. Мазыра / Укладанне, сістэматызацыя, тэксталагічная праца, уступныя артыкулы, рэдагаванне В.С. Новак, Л.В. Мельнікавай, С.А. Вяргеенка і інш. – Гомель: КВПУП «Сож», 2005. – 296 с.


Мельнікава Л.В.,

Вяргеенка С.А., Кастрыца А.А., Кучарава А.В. і інш.12

“Спрадвечнае: фальклорны зборнік ліквідаваных у выніку катастрофы на Чарнобыльскай АЭС населеных пунктаў”.


Кніга

Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2005.– 220 с.

Новак В.С. (у сааўтарстве)

13

“На гранай нядзелі русалкі сядзелі…”

Манаграфія

Гомель: Таварыства з дадатковай адказнасцю “Барк”, 2005. – 244 с.

Новак В.С.

4

Прыкметы і павер’і Гомельшчыны

Манаграфія

Гомель: Барк, 2007. – 224 с.

Новак, В.С., Кастрыца А.А.

15

Лоеўшчына… Бэзавы рай, песенны край: сучасны стан традыцыйнай культуры Лоеўшчыны / Укладанне, сістэматызацыя, тэксталагічная праца В.С. Новак.


Кніга

Гомель: Сож, 2007. – 472 с.: іл.
1

6


Народная духоўная спадчына Гомельскага раёна / Укладанне, сістэматызацыя, тэксталагічная праца В.С. Новак.

Кніга

Гомель: ААТ “Полеспечать”, 2007. – 456 с.: іл.
17

Народная духоўная культура Брагіншчыны: фальклорна-этнаграфічны зборнік

Фальклорна-этнаграфічны зборнік


Гомель: Белдрук, 2007. – 240 с.: іл.

Новак В.С., Коваль У.І.

Змест і асэнсаванне рэгіянальна-лакальных асаблівасцей фальклору Гомельшчыны ў названых фальклорна-этнаграфічных выданнях склалі матэрыялы, якія былі сабраны ў час правядзення апошніх палявых фальклорных экспедыцый студэнтаў, аспірантаў і выкладчыкаў (індывідуальных і групавых) і якія захоўваюцца ў архіве лабараторыі.


2 Дзейнасць навукова-вучэбнай фальклорнай лабараторыі звязана з выкананнем навуковых тэм:

01-72 (Гісторыя і культура-25) “Вясельная абраднасць Палесся ў кантэксце ўсходнеславянскай этнічнай агульнасці”. У 2005 годзе выконвалася заключнае заданне названай тэмы “Міфа-паэтычнае ў вясельнай абраднасці і паэзіі, паэтыка вясельных песень”) – навуковы кіраўнік – Новак В.С. (выканана).

05-34 (“Жанрава-стылявая шматстайнасць палескага фальклору”) – навуковы кіраўнік – Новак В.С. (выканана).

06-93 (“Фальклорна-этнаграфічная спадчына Гомельскага раёна”) –навуковы кіраўнік – Новак В.С. (выканана).

07-41 (“Рэгіянальна-лакальныя асаблівасці абрадавага фальклору Мазырска-Прыпяцкага Палесся”) – навуковы кіраўнік – Новак В.С.

06-81 (“Традыцыйны фальклор на тэрыторыі Бранска-Гомельскага пагранічча ва ўмовах сацыяльна-эканамічных і экалагічных пераўтварэнняў у славянскіх дзяржавах: фальклорна-этналінгвістычнае даследаванне”) – навуковы кіраўнік – Станкевіч А.А., выканаўцы – Новак В.С., Вяргеенка С.А.

07-03 (“Добрушскі край: факты, падзеі, асобы, традыцыі”) – навуковы кіраўнік – Станкевіч А.А., выканаўца ад кафедры бел. культуры і фалькларыстыкі – Новак В.С.

ШУРС 07-10 («Сохранение и пропаганда народной духовной культуры Брагинщины в постчернобыльский период», финансируемая Швейцарским управлением по развитию и сотрудничеству в Беларуси при Министерстве иностранных дел Швейцарии) – навуковы кіраўнік – Коваль У.І., выканаўца – Новак В.С.

06-29 (“Міфалогія беларусаў Гомельскага Палесся (сістэма персанажаў, семантыка рэчаў і сімволіка расліннага і жывёльнага свету”) – навуковы кіраўнік – Новак В.С.

07-25 (“Жлобін і Жлобіншчына: сучасны стан духоўнай культуры, гістарычныя падзеі, асобы, абрады і звычаі”) – навуковы кіраўнік – Новак В.С.


3 У выкананні навуковых тэм (2007 – 2008 гг.) прымаюць непасрэдны ўдзел студэнты:

п/п

Назва тэмы

Прозвішча, імя і імя па бацьку студэнта

Факультэт, курс

1

Рэгіянальна-лакальныя асаблівасці абрадавага фальклору Мазырска-Прыпяцкага Палесся

Русецкая Вольга Мікалаеўна

Філалагічны, 2 курс

Чырыч Алена Генадзьеўна

Філалагічны, 3 курс

Корхава Надзея Валер’еўна

Філалагічны, 2 курс

Хорава Валерыя Сяргееўна

Філалагічны, 2 курс

Ждановіч Кацярына Мікалаеўна

Філалагічны, 2 курс

Яўных Алеся Сяргееўна

Філалагічны, 3 курс

2

Міфалогія беларусаў Гомельскага Палесся

(сістэма персанажаў, семантыка рэчаў і сімволіка расліннага і жывёльнага свету)

Бек Людміла Мікалаеўна

Філалагічны, 3 курс

Сяргеенка Святлана Мікалаеўна

Філалагічны, 3 курс

Кандрашова Таццяна Аркадзьеўна

Філалагічны, 3 курс

Давыдаў Андрэй Уладзіміравіч

Філалагічны, 3 курс

Красоўская Вольга Сяргееўна

Філалагічны, 2 курс

3

Жлобін і Жлобіншчына: сучасны стан традыцыйнай культуры, гістарычныя падзеі, факты, асобы

Русецкая Вольга Мікалаеўна

Філалагічны, 2 курс

Каралькова Вікторыя Алегаўна

Філалагічны, 1 курс

Ісачанка Надзея Алегаўна

Філалагічны, 1 курс

Кулакоў Сяргей Віктаравіч

Філалагічны, 1 курс

Язерская Юлія Аляксандраўна

Філалагічны, 2 курс

У студэнцкай навукова-даследчай лабараторыі былі падрыхтаваны даклады студэнтаў для ўдзелу ў Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі “VII Шырмаўскія чытанні” (29 лістапада 2006 г.): Сапоновой Аліны, студ. 4 курса, “Шлюбныя варожбы жыхароў Гомельшчыны”; Давыдава Андрэя, студ. 3 курса, “Прыкметы і павер’і Гомельшчыны”; Сяргеенка Святланы, студ. 3 курса, “Сімволіка прадметнай атрыбутыкі ў вясельнай абраднасці і паэзіі Гомельшчыны”; Маркевіч Марыны, студ. 1 курса, “Асаблівасці вясельнай абраднасці і паэзіі ў вёсках Жыткавіцкага р-на”; Кузьміч Анастасіі, студ. 1 курса, “Лакальныя асаблівасці Тураўскага вяселля”. Студэнцкія матэрыялы былі апублікаваны ў зборніку навуковых артыкулаў “Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі”. Зб. арт Вып. 4 / Пад навук. рэд. Т.А. Марозавай, В.В. Прыёмка. – Мінск: Белпрынт, 2007.

З 2005 па 2007 гг. у фальклорнай секцыі ўнутрывузаўскіх канферэнцый прынялі ўдзел 35 студэнтаў, даклады якіх былі прысвечаны даследаванню духоўнай спадчыны Гомельшчыны.

У Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі “VIII Шырмаўскія чытанні” (г. Мінск, БДУ, 2007 г.) прынялі ўдзел наступныя студэнты: Яўных А. (3 курс), Цалка П. (1 курс), Рубцова А. (1 курс), Чамярыцкая К. (1 курс).

Для ўдзелу ў Міжнароднай студэнцкай навукова-практычнай канферэнцыі ў г. Брэст ва УА “Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С. Пушкіна” пададзены заяўкі наступных студэнтаў: Яўных А. (3 курс), Чырыч А. (3 курс), Доміна А. (1 курс), Рубцовай А. (1 курс), Цалка П. (1 курс), Маркевіч М. (2 курс). Канферэнцыя адбудзецца 29-30 красавіка 2008 года. Гэтыя ж студэнты прымуць удзел і ў студэнцкай навуковай канферэнцыі, якая адбудзецца ў г. Мазыр у красавіку 2008 г. ва УА “Мазырскі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя І. Шамякіна”.

Кіраўнік навукова-вучэбнайфальклорнай лабараторыі Новак В.С.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка