Prawo kanoniczne 2010/Nr 1-2 spis treści śP. Prof. Dr hab. Tomasz dybowskiДата19.04.2016
Памер25.25 Kb.
#11109
PRAWO KANONICZNE 2010/Nr 1-2

SPIS TREŚCI
ŚP. PROF. DR HAB. TOMASZ DYBOWSKI
Śp. Prof. dr hab. Tomasz Dybowski

Ks. Józef Wroceński SCJ, Prof. dr hab. Tomasz Dybowski (1923-2009)ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Ks. Ginter Dzierżon, Miejsce pochodzenia dziecka w kanonicznym porządku prawnym

Ks. Arkadiusz Domaszk SDB, Nowe horyzonty misji „Ad gentes” – normy prawa kanonicznego

O. Tomasz Gałkowski C.P., Wiedza psychologiczna w formacji kandydatów do kapłaństwa

Ks. Jerzy Adamczyk, Podmiot błogosławieństw. Próba wykładni obowiązujących przepisów

Ks. Tomasz Jakubiak, Procedury związane z wprowadzeniem stałego diakonatu w diecezjach polskich

Ks. Marek Stokłosa SCJ, Legalne przebywanie zakonnika poza wspólnotą zakonną według kan. 665 §1 KPK/83

O. Marek Saj CSsR, Prawna strona ślubu ubóstwa

Ks. Bartosz Nowakowski, Czy proboszcz może przyjąć każdego dnia jedno stypendium mszalne?

Ks. Wojciech Góralski, Wykluczenie nierozerwalności małżeństwa w opublikowanych wyrokach Roty Rzymskiej z 2001 roku

Ks. Tomasz Rakoczy, Relacja podmiotu do obowiązku o orzekaniu nieważności małżeństwa z kan. 1095 n. 3 KPK

Karolina Rudzińska, Kara wydalenia ze stanu duchownego

Ks. Tomasz Białobrzeski, Ustanowienie trybunałów administracyjnych według schematu Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1982 r.

Ks. Lucjan Świto, Moc dowodowa dokumentów kościelnych w procedurze cywilnej

Urszula Nowicka, Przynależność wiernych do Kościoła według KKKW i KPK

Ks. Marek Stępień, Początki Kolegium Polskiego w Rzymie w XVI i XVII w. oraz działania zmierzające do jego utworzenia w XIX w.

Krzysztof R. Prokop, Sukcesja święceń biskupich pasterzy Kościoła warszawskiego (1798-2007)

Ks. Witold Jemielity, Władze kościelne i cywilne w Królestwie Polskim na przykładzie diecezji sejneńskiej 1818-1918

KOMUNIKATY
Helena Pietrzak, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2009 r., P46/07 w sprawie zasadności zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu
RECENZJE
Paolo Gherri, Canonistica, Codificazione e Metodo, Città del Vaticano 2007, ss. 435 – Rec.: O. Tomasz Gałkowski C.P.

Zenon Grocholewski kard, Refleksje na temat prawa – prawo naturalne, filozofia prawa, Wydawnictwo „Homo Dei”, Kraków 2009 – Rec.: Ks. Józef Krukowski

Sylwester Kasprzak SVD, Kardynał Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego. Urząd, historia, zadania, Lublin 2008, ss. 338 – Rec.: Ks. Janusz Gręźlikowski

Michalina Tenace, Custodi della sapienza. Il servizio dei superiori, Lipa Edizioni, Roma 2007, ss. 194 – Rec.: Bożena Szewczul

Ks. Grzegorz Leszczyński, Psychoza maniakalno-depresyjna jako przyczyna niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa (kan. 1095, n. 1-3 KPK), Łódź 2009, ss. 319 – Rec.: Ks. Wojciech Góralski

Komentarz do instrukcji procesowej „Dignitas connubi”, redakcja naukowa ks. Tomasz Rozkrut, Sandomierz 2007, ss. 421 – Rec.: Ks. Zbigniew Janczewski

Tadeusz Kałużny, Nowy sobór ogólnoprawosławny. Natura, historia przygotowań, tematyka, Kraków 2008, ss. 602 – Rec.: Urszula Nowicka
SPRAWOZDANIA
Ks. Marek Stokłosa SCJ, Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Ewangeliczna rada posłuszeństwa w życiu konsekrowanym a wolność osoby

Ks. Arkadiusz Domaszk SDB, Sympozjum Magisterium Kościoła w zderzeniu z prawem państwowymZ ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW
O. Marek Saj CSsR, Doktorat Pani Katarzyny Gągor

Ks. Jarosław Sokołowski, Anna Tomanek, Sprawozdanie z wyjazdu do Republiki Czech - Praga i Kutna Hora - Studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie (6 – 10 V 2009 r.)INDEX RERUM

DISSERTATIONES

Ginter Dzierżon, Child’s place of origin in the canonical order

Arkadiusz Domaszk, New horizons of the mission “Ad gentes” – norms of the canon law

Tomasz Gałkowski, La scienza psicologica nella formazione dei candidati al sacerdozio

Jerzy Adamczyk, Das Subjekt der Segen. Der Versuch der Auslegung verpflichtender Vorschriften

Tomasz Jakubiak, Procedures connected with introduction of permanent deaconship in Polish Dioceses

Marek Stokłosa, L’assenza legittima del religioso dalla casa religiosa secondo il can. 665 §1 del CIC/83

Marek Saj, L’aspetto giuridico del voto della povertà

Bartosz Nowakowski, Il parroco può ricevere ogni giorno un’offerta messale?

Wojciech Góralski, L’esclusione dell’indissolubilità del matrimonio nelle sentenze pubblicate della Rota Romana del 2001

Tomasz Rakoczy, Die Relation des Subjekts zur Verpflichtung im Ehenichtigkeitsverfahren von ca. 1095, 3 CIC

Karolina Rudzińska, La dimissione dallo stato clericcale

Tomasz Białobrzeski, La constitución de los tribunales administrativos en el Schema del Código de Derecho Canónico de año 1982

Lucjan Świto, Die Beweiskraft von kirchlichen Dokumenten in Zivilprozessen

Urszula Nowicka, L’appartenenza giuridica di fedeli alla Chiesa secondo il CCEO e CIC

Marek Stępień, The beginning of Polish College in Rome in XVI and XVII century and the actions leading to its foundation in XIX century

Krzysztof R. Prokop, La successione delle ordinazioni episcopali dei pastori della Chiesa di Varsavia (1798-2007)

Witold Jemielity, Church and Secular Authorities in the Congress Kingdom of Poland on the example of Sejny Diocese 1818-1918


Documenta – relationes – recensiones
Каталог: sites -> default -> files
files -> -
files -> Ініцыятывы салідарнасці ў вэб-кампаніях падчас прэзідэнцкіх выбараў у Польшчы і Беларусі
files -> Прарэктар па вучэбнай працы Кансультацыі напярэдадні экзамену – 13. 30
files -> Пытанні да экзамену па гісторыі Беларусі
files -> Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь установа адукацыі
files -> Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку правядзення атэстацыі педагагічных работнікаў сістэмы адукацыі
files -> Carlsbad Plaza 5* (Карловы Вары), Полный пансион + лечение
files -> Установа адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна»
files -> Гарадская палітыка ў беларусі: case-study рэканструкцыі гістарычнага цэнтра гродна
files -> Медыяадукацыя. Еўрапейскія практыкі і беларуская рэчаіснасць Аналітычная запіска


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка