Правила на русском языке найдете ниже! Noteikumi atsauksmju ievietošanai par produktiem I. Vispārīgie noteikumi
Дата канвертавання25.04.2016
Памер34.22 Kb.
Правила на русском языке найдете ниже!
NOTEIKUMI ATSAUKSMJU IEVIETOŠANAI PAR PRODUKTIEM
I. Vispārīgie noteikumi


 1. Kompānija „Oriflame Latvija” piedāvā jaunu funkcionalitāti mūsu mājas lapā www.oriflame.lv, kas ļauj Konsultantiem ierakstīt atsauksmes par Oriflame produktiem un novērtēt tos 5 ballu sistēmā.

 2. Visi Oriflame mājas lapas apmeklētāji var iepazīties ar produktu atsauksmēm.

 3. Atsauksmju rakstīšana ir brīvprātīga. Publicējot savas atsauksmes mājas lapā, autors piekrīt zemāk redzamajiem noteikumiem.

 4. Administrators atsauksmi var izdzēst, ja tā neatbilst noteikumiem.II. Produktu atsauksmes ievietošanas noteikumi


 1. Lai mājas lapā varētu publicēt kāda produkta atsauksmi, Konsultantam jāatver mūsu mājas lapas www.oriflame.lv Konsultantu sadaļa, ievadot savu Konsultanta kodu un paroli. Online katalogā vai Mūsu produkcijas sadaļā atveriet produktu, kuram vēlaties ierakstīt atsauksmi un aizpildiet nepieciešamos laukus.

 2. Produkta atsauksmes forma satur:

  • 5 ballu skalu produkta novērtēšanai;

  • lauku, kur ierakstīt produkta atsauksmi;

  • laukus, kas jāaizpilda obligāti (ar zvaigznīti) un, laukus, ko aizpilda pēc vēlēšanās (bez zvaigznītes).

3. Produkta atsauksmei jāsatur:  • produkta raksturojums;

  • pamatojums produkta dotajam novērtējumam 5 ballu sistēmā – iemeslam, kāpēc Konsultants iesaka vai arī tieši otrādi – neiesaka šo produktu;

  • atstājot atsauksmi kādam kosmētikas produktam, būtu ieteicams papildus norādīt vecumu, ādas tipu, cik ilgi produkts lietots u.c.

4. Produktu atsauksmes nedrīkst saturēt: • produkta aprakstu, kas kopēts no kataloga vai mājas lapas;

 • cenas;

 • jautājumus, adresētus Oriflame;

 • personīgu kontaktinformāciju – e-pasta adresi, tālruni u.c.;

 • saites uz mājas lapām internetā;

 • reklāmu;

 • rupjus, agresīvus, nepieklājīgus vārdus un izteicienus, kā arī tekstus, kuri var būt uztverti kā aizskaroši un nepatiesi.

5. Konsultants par konkrētu produktu var ievietot tikai vienu atsauksmi un nevar to labot pēc publicēšanas.III. Noslēdzošie noteikumi


 1. Ikviena atsauksme ir Konsultanta subjektīvs viedoklis, un kompānija „Oriflame Latvija” nenes atbildību par atsauksmes saturu.

 2. Kompānija „Oriflame Latvija” nevar atkārtoti publicēt kādu Konsultanta atsauksmi, taču patur tiesības dzēst vai koriģēt, ja teksts satur:

  • ortogrāfiskas, gramatiskas vai valodniecības kļūdas;

  • satur kādu no minētajiem II daļas 4. punkta aizliegumiem;

  • autortiesību vai tirdzniecības markas pārkāpumus.
 1. Kompānija „Oriflame Latvija” patur tiesības pilnībā vai daļēji publicēt produktu atsauksmes, kas nepieciešams kādu mārketinga mērķu sasniegšanai. Kompānija var nodot atsauksmes saviem sadarbības partneriem, ja tas ir nepieciešams.

 2. Kompānija „Oriflame Latvija” patur tiesības mainīt augstāk minētos noteikumus. Jaunie noteikumi stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi mājas lapā www.oriflame.lvПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЗЫВОВ О ПРОДУКЦИИ ORIFLAME
I. Общие положения


 1. SIA Oriflame Latvija предоставляет Консультантам Oriflame возможность воспользоваться новой функцией на сайте www.oriflame.lv, которая позволяет публиковать собственные оценки и отзывы о продукции компании Oriflame.

 2. Все посетители сайта www.oriflame.lv могут ознакомиться с суждениями Консультантов и учитывать их, выбирая продукт.

 3. Написание отзывов является добровольным. Публикуя свое мнение на сайте, автор тем самым выражает согласие с перечисленными ниже Правилами.

 4. Опубликованный отзыв может быть удален администраторами сайта, в случае если он нарушает Правила.


II. Правила написания отзыва


 1. Чтобы иметь возможность написать и опубликовать отзыв, Консультант должен войти в систему на сайте www.oriflame.lv, введя Номер Консультанта и пароль, затем выбрать в онлайн-каталоге продукт и открыть форму для заполнения.

 2. Форма содержит:

  • 5-балльную шкалу для оценки продукта

  • окошко для текста отзыва о продукте

  • поля, которые необходимо заполнить обязательно (со звездочкой) и, поля, которые можно заполнять по желанию.

3. Отзыв должен включать в себя  • характеристику продукта

  • объяснение проставленной оценки – причины, по которым Консультант рекомендует или не рекомендует использовать продукт

  • в отзыве о косметической продукции дополнительно рекомендуется указать свой возраст, тип кожи, продолжительность использования продукта и т. п.

4. В отзыв запрещено добавлять • описание продукта, заимствованное из каталога

 • цены

 • вопросы, адресованные Oriflame

 • личную и контактную информацию, адреса электронной почты

 • ссылки на сайты в Интернете

 • рекламу

 • грубые, агрессивные, непристойные слова и выражения, а также тексты, которые по какой-либо причине могут быть рассмотрены как оскорбительные или клеветнические.

5. Консультант имеет право оставить отзыв о продукте только один раз и не может редактировать его после опубликования.
III. Заключительные замечания


 1. Каждый отзыв является выражением субъективного мнения Консультанта, и SIA Oriflame Latvija не несет ответственности за его содержание

 2. SIA Oriflame Latvija не может повторно публиковать отзывы Консультантов, но вправе удалять или редактировать их, особенно, если текст:

  • содержит орфографические, грамматические или лексические ошибки

  • содержит что-либо из перечисленного выше в пункте 4 части II

  • нарушает чье-либо авторское право или посягает на какую-либо торговую марку
 1. Компания SIA Orirflame Latvija вправе полностью или частично публиковать отзывы для использования в собственных маркетинговых целях. Это также распространяется на передачу отзыва сотрудничающим с компанией организациям.

Компания SIA Oriflame Latvija вправе в любой момент изменить перечисленные выше Правила. Новые правила вступают в силу с момента их опубликования на сайте www.oriflame.lv


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка