Пратакол №02в/16-2 распячатавання канвертаў з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсестаронка7/7
Дата15.03.2016
Памер1.35 Mb.
#658
1   2   3   4   5   6   7
Заяўка № 7
дата і час паступлення заяўкі: 13 чэрвеня 2013 г. 11 г. 00 хв.


Найменне ўдзельніка размяшчэння заказу

Поўнае: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Інстытут прававой падтрымкі публічных рэформ»
Скарочанае: ТАА «ІПППР»


Паштовы адрас

101000, г. Масква, вул. Мясніцкая, д. 17, б. 1, оф. 501

Пералік дакументаў, прадугледжаных паведамленнем аб правядзенні адкрытага конкурсу, якія ўваходзяць у склад заяўкі

 1. Вопіс дакументаў, якія ўваходзяць у склад заяўкі (форма 1 Раздзела III)

 2. Заяўка на ўдзел у адкрытым конкурсе (форма 2 Раздзела III)

 3. Звесткі аб удзельніку размяшчэння заказу (форма 6 Раздзела III)

 4. Выпіска з Адзінага дзяржаўнага рэестра юрыдычных асоб, атрыманая 29.04.2013 г. № 6844476 УД

 5. Копія распараджэння № 1 ад 24.05.2010 г. аб уступленні на пасаду генеральнага дырэктара

 6. Копія рашэння № 1 ад 17.05.2010 г. аб стварэнні арганізацыі

 7. Копія статута

 8. Копія пасведчання аб дзяржаўнай рэгістрацыі

 9. Копія пасведчання аб рэгістрацыі ў падатковым органе

 10. Копія інфармацыйнага пісьма Расстата

 11. Балансавая справаздача на апошні справаздачны перыяд з адзнакай у падатковых органах, засведчаная пячаткай арганізацыі і подпісам кіраўніка (копія падатковай дэкларацыі за 2012 г.)

 12. Копія даведкі з падатковага органа аб адсутнасці ў ўдзельніка запазычанасці па налічаных падатках, зборах і іншых абавязковых плацяжах у бюджэты любога ўзроўню (копія акта сумеснай зверкі разлікаў па падатках, зборах, пенях і штрафах №14667)

 13. Інфармацыя аб структуры арганізацыі (копія штатнага раскладу)

 14. Копіі дакументаў, якія пацвярджаюць кваліфікацыю ўдзельніка размяшчэння заказу (копіі дыпломаў з дадаткамі, копіі дамоў), дадатак да формы № 4; Раздзела III

 15. Прапановы ўдзельніка размяшчэння заказу па выкананні ўмоў дамовы, якія з'яўляюцца крытэрыямі ацэнкі заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе (па форме № 5 Раздзела III)

 16. Прапановы аб якасці НДП і іншыя прапановы аб умовах выканання дамовы (па форме № 3 Раздзела III)

 17. Звесткі аб кваліфікацыі ўдзельніка размяшчэння заказу (па форме № 4 Раздзела III)

Умовы выканання дамовы,

якія з'яўляюцца крытэрыямі ацэнкі заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе

Цана дамовы, руб.

Прапанаваная цана дамовы складае: 2 618 000 (Два мільёны шэсцьсот васямнаццаць тысяч) рублёў 00 капеек

Якасць працы і кваліфікацыя ўдзельніка конкурсу:

Якасць працы

 1. Уводзіны

Асаблівая актуальнасць дадзенага даследавання абумоўлена неабходнасцю даследавання наяўных адрозненняў нацыянальных сістэм акрэдытацыі Рэспублікі Беларусь, Рэспублікі Казахстан, Расійскай Федэрацыі (рознасць прававога статусу нацыянальнага органа па акрэдытацыі, падыходаў да акрэдытацыі, прынцыпаў прававога рэгулявання сферы акрэдытацыі і г.д.), а таксама далейшай гарманізацыі падыходаў да акрэдытацыі ў межах нарматыўнай прававой базы Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы.

Адной з найважнейшых задач сучаснага этапа развіцця акрэдытацыі ў межах Мытнага саюза з'яўляецца паўнавартаснае забеспячэнне ўзаемнага прызнання вынікаў дзейнасці акрэдытаваных асоб па ацэнцы адпаведнасці. Асаблівую важнасць дадзеная задача набывае з улікам інтэграцыйных працэсаў і дзеянняў па ўступленні Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі ў ILAC, якія адбываюцца ў апошнія гады.

У цяперашні час у межах Пагаднення Мытнага саюза ад 9 снежня 2011 года «Аб узаемным прызнанні акрэдытацыі органаў па сертыфікацыі (ацэнцы (пацвярджэнні) адпаведнасці) і выпрабавальных лабараторый (цэнтраў), якія выконваюць працу па ацэнцы (пацвярджэнні) адпаведнасці», не распрацаваны механізм узаемнай параўнальнай ацэнкі органаў па акрэдытацыі Расійскай Федэрацыі, Беларусі і Казахстана, а таксама механізм сумеснага кантролю за дзейнасцю акрэдытаваных асоб (сумесных інспекцыйных праверак акрэдытаваных асоб).

Найбольшай складанасцю ў працэсе ўзаемнага прызнання вынікаў дзейнасці акрэдытаваных асоб і гарманізацыі нацыянальных сістэм акрэдытацыі з'яўляецца:

 1. устанаўленне факта кампетэнтнасці нацыянальнага органа па акрэдытацыі, наяўнасці ў ім укаранёнай сістэмы кіравання якасцю, распрацаванай на аснове ISO/IEC 17011:2004;

 2. наяўнасць агульных падыходаў да працэсу акрэдытацыі, крытэрыяў акрэдытацыі, кампетэнтнасці асоб, якія ўдзельнічаюць у працэсе акрэдытацыі з боку нацыянальнага органа па акрэдытацыі, а таксама кампетэнтнасці акрэдытаваных суб'ектаў у працэсе ажыццяўлення дзейнасці ў галіне акрэдытацыі;

 3. распрацоўка і ўкараненне парадку ўзаемнай параўнальнай ацэнкі органаў па акрэдытацыі, сумеснага кантролю за дзейнасцю акрэдытаваных асоб, які прадугледжвае ў т.л. тэрмін (перыядычнасць) правядзення адпаведных мерапрыемстваў, іх юрыдычныя наступствы і г.д.

Метадалагічнай асновай навукова-даследчай працы будуць з'яўляцца сістэмны падыход, гістарычны і сістэмны аналіз. Пры выкананні навукова-даследчай працы будуць выкарыстоўвацца метады навуковай абстракцыі, індукцыі і дэдукцыі, груповак, параўнанняў і ацэнак, метады параўнальнага аналізу і статыстычнай апрацоўкі інфармацыі. Пры аналізе нарматыўна-прававой базы, якая рэгулюе пытанні акрэдытацыі, будуць таксама выкарыстаны параўнальна-прававы і фармальна-юрыдычны метады.

Пры падрыхтоўцы навукова-даследчай працы будуць даследаваны міжнародныя стандарты (серыі ISO/IEC), заканадаўства ў галіне акрэдытацыі дзяржаў-членаў Мытнага саюза, міжнароднае заканадаўства ў галіне акрэдытацыі. 1. Мэты працы

Мэтай працы з'яўляецца распрацоўка адзіных прынцыпаў і правілаў акрэдытацыі, узаемадзеяння нацыянальных органаў па акрэдытацыі дзяржаў-членаў Мытнага саюза, інфармавання зацікаўленых асоб аб выніках акрэдытацыі.

Рэалізацыя дадзенай мэты дазволіць паскорыць інтэграцыю ў межах Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы, распрацаваць адзіныя падыходы да акрэдытацыі, садзейнічаць павышэнню якасці працэдур па акрэдытацыі органаў па сертыфікацыі і выпрабавальных лабараторый. 1. Задачы працы

  1. Правядзенне параўнальна-прававога аналізу нарматыўных актаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы, дзяржаў-членаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы ў сферы акрэдытацыі.

Для рэалізацыі мэты навукова-даследчай працы, перш за ўсё, патрабуецца правесці аналіз стану нарматыўнага рэгулявання сферы акрэдытацыі.

Павінен быць праведзены аналіз нарматыўных прававых актаў, прынятых у межах Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы па пытаннях акрэдытацыі (дамовы, пагадненні, рашэнні Савета і Калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі і г.д.), а таксама нарматыўных прававых актаў дзяржаў-членаў Мытнага саюза па пытаннях акрэдытацыі.  1. Выяўленне тэндэнцый развіцця заканадаўства, якое рэгулюе адносіны ў сферы акрэдытацыі.

У апошнія гады сістэмы акрэдытацыі дзяржаў-членаў Мытнага саюза зведалі істотныя пазітыўныя змены. Гэта было абумоўлена, перш за ўсё, інтэграцыйнымі працэсамі ў межах Мытнага саюза, актывізацыяй працэсаў уступлення ў ILAC.

У 2011-2013 гадах у Расійскай Федэрацыі быў створаны нацыянальны орган па акрэдытацыі, падрыхтаваны законапраект «Аб акрэдытацыі ў Расійскай Федэрацыі», прыняты шэраг нарматыўных актаў, якія адпавядаюць міжнародным падыходам у галіне акрэдытацыі, атрыманы статус асацыіраванага члена ILAC.

У Рэспубліцы Беларусь у 2009-2011 гадах фактычна была створана сучасная сістэма кіравання якасцю ў нацыянальным органе па акрэдытацыі, прыняты шэраг важных нарматыўных актаў, актыўна ідзе працэс уступлення ў ILAC.

Рэспубліка Казахстан у 2010 годзе атрымала статус паўнапраўнага члена ILAC, у 2012 годзе ўступіла ў Арганізацыю Ціхаакіянскага супрацоўніцтва па акрэдытацыі. У сувязі з гэтым асаблівую важнасць набывае даследаванне названых працэсаў у комплексе з улікам асноўных падыходаў, замацаваных ILAC.

Па выніках параўнальна-прававога аналізу нарматыўных актаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы, дзяржаў-членаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы ў сферы акрэдытацыі павінен быць зроблены вывад аб асноўных тэндэнцыях развіцця нарматыўнага рэгулявання сферы акрэдытацыі ў межах Мытнага саюза, у тым ліку з улікам падыходаў і патрабаванняў міжнародных арганізацый у сферы акрэдытацыі.


  1. Аналіз міжнароднага вопыту стварэння і функцыянавання сістэм акрэдытацыі.

Павінен быць прааналізаваны вопыт пабудовы сістэм акрэдытацыі найбуйнейшых эканомік свету (ЗША, КНР, ФРГ, Францыя). У прыватнасці, павінны быць вывучаны: структура нацыянальных сістэм акрэдытацыі ўказаных краін, прававая аснова дзейнасці органаў па акрэдытацыі, іх паўнамоцтвы; павінны быць раскрыты пытанні арганізацыі сістэмы фінансавання працы па акрэдытацыі, кантролю за дзейнасцю акрэдытаваных асоб, кіравання якасцю ў нацыянальных органах па акрэдытацыі.
  1. Распрацоўка рэкамендацый і прапаноў па вызначэнні адзіных прынцыпаў і правілаў у галіне акрэдытацыі ў межах Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы.

Рэкамендацыі і прапановы павінны быць распрацаваны на аснове комплекснага аналізу з прыцягненнем міжнароднага вопыту пабудовы сістэм акрэдытацыі пры ўліку патрабаванняў міжнародных стандартаў, якія вызначаюць патрабаванні да органаў па акрэдытацыі (у прыватнасці, ISO/IEC 17011:2004). Павінны быць падрыхтаваны прапановы па ўнясенні змяненняў у нарматыўныя прававыя акты, якія прымаюцца ў межах Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы.


Падрыхтаваныя прапановы і рэкамендацыі павінны садзейнічаць гарманізацыі нацыянальных сістэм акрэдытацыі Расійскай Федэрацыі, Рэспублікі Беларусь і Рэспублікі Казахстан у межах Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы, вызначэнню адзіных падыходаў па найбольш значных аспектах нацыянальных сістэм акрэдытацыі, у тым ліку з мэтай далейшай інтэграцыі нацыянальных сістэм акрэдытацыі ў міжнародныя арганізацыі ў сферы акрэдытацыі.

  1. Распрацоўка прапаноў па ўніфікацыі заканадаўства дзяржаў-членаў Мытнага саюза ў сферы акрэдытацыі на аснове адзіных прынцыпаў і правілаў у галіне акрэдытацыі ў Мытным саюзе і Адзінай эканамічнай прасторы.

Прапановы па ўніфікацыі заканадаўстваў дзяржаў-членаў Мытнага саюза ў сферы акрэдытацыі павінны грунтавацца на аднолькавых падыходах, якія забяспечваюць параўнальнасць (супастаўляльнасць) сістэм як з мэтай узаемнай параўнальнай ацэнкі органаў па акрэдытацыі, так і з мэтай далейшай інтэграцыі сістэм у міжнародныя арганізацыі па акрэдытацыі.

Названыя прапановы павінны грунтавацца на ўліку тэндэнцый развіцця нарматыўнага прававога рэгулявання ў сферы акрэдытацыі ў вядучых замежных сістэмах акрэдытацыі, асаблівасцяў развіцця нацыянальных заканадаўстваў дзяржаў-членаў Мытнага саюза, патрабаванняў, прад'яўленых у межах міжнародных арганізацый у сферы акрэдытацыі. 1. Змест працы

У ходзе навукова-даследчай працы будуць выкананы ўсе пункты Тэхнічнага задання. Навукова-даследчая праца будзе выканана ў адзін этап.

  1. Правядзенне параўнальна-прававога аналізу нарматыўных актаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы, дзяржаў-членаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы ў сферы акрэдытацыі.

У межах навукова-даследчай працы будуць прааналізаваны і супастаўлены міжнародныя акты ў сферы акрэдытацыі, патрабаванні міжнародных арганізацый у галіне акрэдытацыі, нарматыўныя прававыя акты, прынятыя ў межах Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы, заканадаўства дзяржаў-членаў Мытнага саюза.

  1. Выяўленне тэндэнцый развіцця заканадаўства, якое рэгулюе адносіны ў сферы акрэдытацыі.

З улікам параўнальна-прававога аналізу нарматыўных актаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы, дзяржаў-членаў Мытнага саюза ў сферы акрэдытацы, міжнародных актаў і стандартаў, патрабаванняў міжнародных арганізацый у сферы акрэдытацыі будуць прааналізаваны асноўныя тэндэнцыі і напрамкі развіцця нарматыўнага рэгулявання сферы акрэдытацыі.

  1. Аналіз міжнароднага вопыту стварэння і функцыянавання сістэм акрэдытацыі.

Будзе прааналізаваны вопыт пабудовы сістэм акрэдытацыі найбуйнейшых эканомік свету (ЗША, КНР, ФРГ, Францыя). У прыватнасці, будуць вывучаны: структура нацыянальных сістэм акрэдытацыі ўказаных краін, прававая аснова дзейнасці органаў па акрэдытацыі, іх паўнамоцтвы; будуць раскрыты пытанні фінансавання працы па акрэдытацыі, кантролю за дзейнасцю акрэдытаваных асоб, арганізацыя кіравання якасцю ў нацыянальных органах па акрэдытацыі.

  1. Распрацоўка рэкамендацый і прапаноў па вызначэнні адзіных прынцыпаў і правілаў у галіне акрэдытацыі ў межах Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы.

Рэкамендацыі і прапановы будуць распрацаваны на аснове комплекснага аналізу з прыцягненнем міжнароднага вопыту пабудовы сістэм акрэдытацыі пры ўліку патрабаванняў міжнародных стандартаў, якія вызначаюць патрабаванні да органаў па акрэдытацыі (у прыватнасці, ISO/IEC 17011:2004). Будуць падрыхтаваны прапановы па ўнясенні змяненняў у нарматыўныя прававыя акты, якія прымаюцца ў межах Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы.

Падрыхтаваныя прапановы і рэкамендацыі павінны будуць садзейнічаць гарманізацыі нацыянальных сістэм акрэдытацыі Расійскай Федэрацыі, Рэспублікі Беларусь і Рэспублікі Казахстан у межах Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы, вызначэнню адзіных падыходаў па найбольш значных аспектах нацыянальных сістэм акрэдытацыі, у тым ліку з мэтай далейшай інтэграцыі нацыянальных сістэм акрэдытацыі ў міжнародныя арганізацыі ў сферы акрэдытацыі.  1. Распрацоўка прапаноў па ўніфікацыі заканадаўства дзяржаў-членаў Мытнага саюза ў сферы акрэдытацыі на аснове адзіных прынцыпаў і правілаў у галіне акрэдытацыі ў Мытным саюзе і Адзінай эканамічнай прасторы.

Прапановы па ўніфікацыі заканадаўстваў дзяржаў-членаў Мытнага саюза ў сферы акрэдытацыі будуць грунтавацца на аднолькавых падыходах, якія забяспечваюць параўнальнасць (супастаўляльнасць) сістэм як з мэтай узаемнай параўнальнай ацэнкі органаў па акрэдытацыі, так і з мэтай далейшай інтэграцыі сістэм у міжнародныя арганізацыі па акрэдытацыі.

Названыя прапановы будуць грунтавацца на ўліку тэндэнцый развіцця нарматыўнага прававога рэгулявання ў сферы акрэдытацыі ў вядучых замежных сістэмах акрэдытацыі, асаблівасцяў развіцця нацыянальных заканадаўстваў дзяржаў-членаў Мытнага саюза, патрабаванняў, прад'яўленых у межах міжнародных арганізацый. 1. Вынікі працы

Па выніках выканання навукова-даследчай працы будзе прадстаўлена справаздача, якая ўтрымлівае:

а) вынікі параўнальна-прававога аналізу нарматыўных актаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы, дзяржаў-членаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы ў сферы акрэдытацыі;

б) тэндэнцыі развіцця заканадаўства, якое рэгулюе адносіны ў сферы акрэдытацыі;

в) вынікі міжнароднага вопыту стварэння і функцыянавання сістэм акрэдытацыі;

г) рэкамендацыі і прапановы па вызначэнні адзіных прынцыпаў і правілаў у галіне акрэдытацыі ў межах Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы;

д) рэкамендацыі і прапановы па ўніфікацыі заканадаўства дзяржаў-членаў Мытнага саюза ў сферы акрэдытацыі на аснове адзіных прынцыпаў і правілаў у галіне акрэдытацыі ў Мытным саюзе і Адзінай эканамічнай прасторы.

У справаздачы аб навукова-даследчай працы будуць выкладзены вынікі аналізу міжнародных актаў у сферы акрэдытацыі, патрабаванняў міжнародных арганізацый у галіне акрэдытацыі, нарматыўных актаў Еўразійскай эканамічнай камісіі, заканадаўства дзяржаў-членаў Мытнага саюза, якія рэгулююць пытанні акрэдытацыі. Будуць апісаны сістэмы акрэдытацыі дзяржаў-членаў Мытнага саюза і схемы іх узаемадзеяння паміж сабой і з Еўразійскай эканамічнай камісіяй.

Асаблівая ўвага будзе нададзена супастаўленню падыходаў Еўразійскай эканамічнай камісіі і дзяржаў-членаў Мытнага саюза па асноўных пытаннях у межах функцыянавання сістэм акрэдытацыі, у прыватнасці, прававы статус і паўнамоцтвы органа па акрэдытацыі, прававы статус экспертаў па акрэдытацыі, акрэдытаваных асоб, спагнанне платы з экспертаў па акрэдытацыі, кантроль дзейнасці акрэдытаваных асоб і інш.

З улікам параўнальна-прававога аналізу нарматыўных актаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы, дзяржаў-членаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы ў сферы акрэдытацы, міжнародных актаў і стандартаў, патрабаванняў міжнародных арганізацый ў сферы акрэдытацыі будуць выкладзены вывады аб асноўных тэндэнцыях развіцця заканадаўства аб акрэдытацыі.

Вынікі навукова-даследчай працы будуць утрымліваць адаптаваныя прапановы, рэалізацыя якіх дазволіць сфарміраваць адзіныя падыходы ў галіне акрэдытацыі, будзе садзейнічаць інтэграцыі ў галіне акрэдытацыі ў межах Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы і змогуць выкарыстоўвацца ў працы Еўразійскай эканамічнай камісіі.

У працэсе апісання асобных раздзелаў у межах навукова-даследчай працы будуць падрыхтаваны малюнкі і табліцы, якія ілюструюць даследаваны матэрыял.

Дадаткова будзе падрыхтаваны праект нарматыўнага прававога акта па парадку ўключэння органаў па сертыфікацыі і выпрабавальных лабараторый (цэнтраў) у Адзіны рэестр органаў па сертыфікацыі і выпрабавальных лабараторый (цэнтраў) Мытнага саюза і прэзентацыя, якая ілюструе асноўныя вынікі выкананай навукова-даследчай працы. 1. Асноўныя патрабаванні да выканання даследавання і распрацоўкі

Навукова-даследчая праца будзе поўнасцю адпавядаць пастаўленым мэтам і задачам і базіравацца на дакладных дадзеных. Распрацаваныя рэкамендацыі і прапановы будуць насіць канкрэтны характар і мець прыкладное выкарыстанне.

Праца будзе выканана ў адпаведнасці з патрабаваннямі Дамовы на выкананне навукова-даследчай працы і Парадку арганізацыі ў Еўразійскай эканамічнай камісіі дзейнасці, звязанай з навуковымі даследаваннямі, зацверджанага Загадам Старшыні Калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі ад 27 ліпеня 2012 г. № 231.

Па тэхнічным узроўні навукова-даследчая праца будзе адпавядаць асноўным напрамкам развіцця навукі і тэхналогій і выконвацца з выкарыстаннем сучасных метадаў даследаванняў.

Правы на вынікі, атрыманыя пры выкананні НДП, належаць Еўразійскай эканамічнай камісіі і змогуць выкарыстоўвацца толькі са згоды Заказчыка. Выканаўца абавязваецца паведаміць Заказчыку аб кожным атрыманым у працэсе працы выніку, здольным да прававой аховы з абгрунтаваннем мэтазгоднасці яго аховы.Кваліфікацыя ўдзельніка конкурсу

а) Колькасць блізкіх (аналагічных) тэматыцы адкрытага конкурсу прац, выкананых удзельнікам адкрытага конкурсу за апошнія 5 гадоў у сферы забеспячэння рэалізацыі абавязковых патрабаванняў да прадукцыі і ў сферы забеспячэння адзінства вымярэнняў

3 (тры)

б) Колькасць штатных выканаўцаў працы (для юрыдычных асоб), якія маюць вучоныя ступені кандыдата навук ці доктара навук (юрыдычных, эканамічных)

1 (адзін)

в) Колькасць штатных выканаўцаў працы (для юрыдычных асоб), якія свабодна валодаюць рабочымі мовамі Еўрапейскай камісіі (англійская, нямецкая, французская)

5 (пяць)

г) Наяўнасць вопыту ўдзелу ў распрацоўцы праектаў нарматыўных прававых актаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы па забеспячэнні рэалізацыі абавязковых патрабаванняў да прадукцыі і ў сферы забеспячэння адзінства вымярэнняў

Ёсць

Тэрмін выканання працы

70 (семдзесят) каляндарных дзён з даты заключэння дамовы
 1. Конкурсная камісія правядзе разгляд заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе на працягу 5 (пяці) працоўных дзён з дня распячатавання канвертаў з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе на права заключэння дамовы на выкананне навукова-даследчай працы для патрэб Еўразійскай эканамічнай камісіі.

 2. Дадзены пратакол падлягае размяшчэнню на афіцыйным сайце http://www.eurasiancommission.org/

Подпісы:


Старшыня конкурснай

камісіі _________________ Байцоў Васілій Барысавіч

Намеснікі старшыні

конкурснай камісіі _________________ Молакава Арына Віктараўна


_________________ Жогава Ірына Цімафееўна
Сакратар

Конкурснай камісіі: _________________ Бандарэнка Святлана Аляксееўна

Члены Конкурснай камісіі:

_________________ Чыркова Юлія Сяргееўна


_________________ Палазкоў Андрэй Анатольевіч
_________________ Галаўцова Антаніна Ігараўна
Прадстаўнік заказчыка

_________________ Байцоў Васілій Барысавіч


Дадатак № 1

да Пратакола распячатавання канвертаў

з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе

ад 13 чэрвеня 2013 г. № 02в/16-2


ЧАСОПІС РЭГІСТРАЦЫІ ЗАЯВАКНА ЎДЗЕЛ У АДКРЫТЫМ КОНКУРСЕ

на права заключэння дамовы на выкананне навукова-даследчай працы для афіцыйнага выкарыстання Еўразійскай эканамічнай камісіяй па тэме: «Правядзенне параўнальна-прававога аналізу нарматыўных актаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы, дзяржаў-членаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы ў сферы акрэдытацыі. Аналіз міжнароднага вопыту і выпрацоўка рэкамендацый па вызначэнні адзіных прынцыпаў і правілаў у галіне акрэдытацыі ў межах Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы, у тым ліку па тэрміне і ступені гарманізацыі ва ўказанай сферы».


п/п

Дата

паступлення

Час

паступлення

Рэгістрацыйны

нумар

Форма дакумента

1.

11 чэрвеня 2013 года

13:48

1

папяровы носьбіт

2.

11 чэрвеня 2013 года

16:50

2

папяровы носьбіт

3.

11 чэрвеня 2013 года

17:00

3

папяровы носьбіт

4.

11 чэрвеня 2013 года

17:08

4

папяровы носьбіт

5.

13 чэрвеня 2013 года

09:39

5

папяровы носьбіт

6.

13 чэрвеня 2013 года

10:37

6

папяровы носьбіт

7.

13 чэрвеня 2013 года

11:00

7

папяровы носьбіт

Адказная асоба:

Сакратар Конкурснай камісіі _______________ С.А.Бандарэнка
Дадатак № 2

да Пратакола распячатавання канвертаў

з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе

ад 13 чэрвеня 2013 г. № 02в/16-2ЧАСОПІС РЭГІСТРАЦЫІ

ПРАДСТАЎНІКОЎ УДЗЕЛЬНІКАЎ РАЗМЯШЧЭННЯ ЗАКАЗУ

на ўдзел у адкрытым конкурсе на права заключэння дамовы на выкананне навукова-даследчай працы для афіцыйнага выкарыстання Еўразійскай эканамічнай камісіяй па тэме: «Правядзенне параўнальна-прававога аналізу нарматыўных актаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы, дзяржаў-членаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы ў сферы акрэдытацыі. Аналіз міжнароднага вопыту і выпрацоўка рэкамендацый па вызначэнні адзіных прынцыпаў і правілаў у галіне акрэдытацыі ў межах Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы, у тым ліку па тэрміне і ступені гарманізацыі ва ўказанай сферы».


Прысутнічалі прадстаўнікі ўдзельніка размяшчэння заказу:
п/п

Найменне ўдзельніка размяшчэння заказу

Прозвішча, Імя, Імя па бацьку прадстаўніка ўдзельніка размяшчэння заказу

Пасада прадстаўніка ўдзельніка размяшчэння заказу

Дакумент, які пацвярджае паўнамоцтвы прадстаўніка ўдзельніка размяшчэння заказу, дата выдачы, нумар

Подпіс прадстаўніка ўдзельніка размяшчэння заказу

1

Дзяржаўнае прадпрыемства «БДЦА»

Назаранка Максім Мікалаевіч

Начальнік арганізацыйна прававога аддзела

Даверанасць ад б/н ад 05.06.2013 г.
2

НТФ «СЦ «КАНТСТАНД»

Шалін Аляксей Пятровіч

Кіраўнік

Статут
3

ТАА «ІПППР»

Флігаў Яўгеній Андрэевіч

Генеральны дырэктар

Копія рашэння № 1 ад 17.05.2013 г.
Адказная асоба:Сакратар Конкурснай камісіі _______________ С.А.БандарэнкаПратакол № 02в/16-2Каталог: auction -> Documents
Documents -> Пратакол №1 ускрыцця канвертаў з заяўкамі на ўдзел у двухэтапным конкурсе на права заключэння дамовы на выкананне навукова-даследчай працы для афіцыйнага выкарыстання Еўразійскай эканамічнай камісіяй
Documents -> Пратакол №3 ацэнкі і супастаўлення заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе на права заключэння дамовы на выкананне навукова-даследчай працы для афіцыйнага выкарыстання Еўразійскай эканамічнай камісіі па тэме
Documents -> Паведамленне аб правядзенні адкрытага конкурсу
Documents -> Паведамленне аб правядзенні адкрытага конкурса
Documents -> Паведамленне аб правядзенні адкрытага конкурсу
Documents -> Паведамленне
Documents -> Часова выконваючы абавязкі дырэктара Дэпартамента інфармацыйных тэхналогій
Documents -> Пратакол №01в/16-4 распячатавання канвертаў з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе г. Масква
Documents -> Пратакол №02в/16-1
Documents -> Часова выконваючы абавязкі дырэктара Дэпартамента інфармацыйных тэхналогій


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка