Пратакол №02в/16-2 распячатавання канвертаў з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе
старонка5/7
Дата канвертавання15.03.2016
Памер1.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Заяўка № 5
дата і час паступлення заяўкі: 13 чэрвеня 2013 г. 09 г. 39 хв.


Найменне ўдзельніка размяшчэння заказу

Поўнае: Некамерцыйнае партнёрства «Нацыянальны інстытут тэхнічнага рэгулявання»
Скарочанае: НП «НІТР»

Паштовы адрас

127018, г. Масква, 1-ы Вышаслаўцаў зав., д. 6

Пералік дакументаў, прадугледжаных паведамленнем аб правядзенні адкрытага конкурсу, якія ўваходзяць у склад заяўкі

 1. Заяўка на ўдзел у адкрытым конкурсе

 2. Звесткі аб удзельніку размяшчэння заказу

 3. Копія Пасведчання аб дзяржаўнай рэгістрацыі

 4. Копія пасведчання аб пастаноўцы на ўлік у падатковым органе

 5. Копія Інфармацыйнага пісьма аб уліку ў АДРПА

 6. Копія Статута НП «НІТР»

 7. Копія Паведамлення аб магчымасці выкарыстання спрошчанай сістэмы падаткаабкладання

 8. Копія Дакумента, які пацвярджае паўнамоцтвы асобы на ажыццяўленне дзеянняў ад імя ўдзельніка размяшчэння заказу (Копія Пратакола Агульнага сходу членаў НП «НІТР» №1/10 ад 30.06.2010 г.)

 1. Даведка ІФПС Расіі № 15 аб адсутнасці запазычанасці ў НП «НІТР» па выплаце падаткаў і збораў (па стане на 10.06.2013 г. запазычанасць адсутнічае)

 2. Пісьмо аб адсутнасці неабходнасці складання і прадстаўлення ў падатковы орган бухгалтарскага балансу за 2012 год і аб прадастаўленні падатковай дэкларацыі за 2012 год

 3. Копія Падатковай дэкларацыі па падатку, які выплачваецца ў сувязі з выкарыстаннем спрошчанай сістэмы падаткаабкладання

 4. Абаротна-сальдавая ведамасць па рахунку: 01.1

 5. Выпіскі з Адзінага дзяржаўнага рэестра юрыдычных асоб ад 23.04.2013 г. № 978891А/2013

 6. Прапановы ўдзельніка размяшчэння заказу па выкананні ўмоў дамовы, якія з'яўляюцца крытэрыямі ацэнкі заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе

 7. Прапановы аб якасці НДП і іншыя прапановы аб умовах выканання дамовы

 8. Звесткі аб кваліфікацыі ўдзельніка размяшчэння заказу

 9. Копія Акта № 2 здачы-прыёмкі навукова-даследчай працы па дзяржаўным кантракце № 2403-09-10 ад 28 верасня 2010 года

 10. Копія Акта здачы-прыёмкі выкананай працы па дзяржаўным кантракце ад 19 кастрычніка 2010 года № К-24-НДП/120-3

 11. Копія Акта здачы-прыёмкі выкананай працы па дзяржаўным кантракце ад 19 кастрычніка 2010 года № К-24-НДП/120-2

 12. Копія штатнага раскладу НП «НІТР»

 13. Копіі Дыпломаў Пятрова Д.Ю. аб вышэйшай адукацыі

 14. Копія дыплома аб вышэйшай адукацыі Астахавай А.В.

 15. Копія Дыплома Мыльніка У.У. аб вучонай ступені доктара эканамічных навук

 16. Копія Атэстата аб прысваенні Мыльніку У.У. вучонага звання – прафесар

 17. Копія Дыплома Мыльніка У.У. аб вучонай ступені кандыдата эканамічных навук

 18. Копія дыплома Кісялёва А.А. аб сярэдне-тэхнічнай адукацыі

 19. Копія дыплома аб вышэйшай адукацыі Кісялёва А.А.

Умовы выканання дамовы,

якія з'яўляюцца крытэрыямі ацэнкі заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе

Цана дамовы, руб.

Прапанаваная цана дамовы складае: 3 500 000 (тры мільёны пяцьсот тысяч) рублёў.

Якасць працы і кваліфікацыя ўдзельніка конкурсу:

Якасць працы

  1. Уводзіны

На сённяшні дзень адсутнасць уніфікаваных падыходаў у галіне акрэдытацыі сярод дзяржаў-членаў Мытнага саюза зніжае эфектыўнасць рэалізацыі тэхнічных рэгламентаў Мытнага саюза, т.я. акрэдытацыі падлягаюць кантрольна-выпрабавальныя лабараторыі, у якіх праводзяцца выпрабаванні прадукцыі па ўстаноўленых у тэхнічных рэгламентах паказчыках бяспекі, а таксама органы па сертыфікацыі, якія арганізуюць працэдуру ацэнкі (пацвярджэння) адпаведнасці ў форме абавязковай сертыфікацыі. Так стандарты ў галіне акрэдытацыі, прынятыя ў якасці нацыянальных стандартаў у дзяржавах-членах Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы на аснове адпаведных міждзяржаўных стандартаў ISO/IEC серыі 17000, а таксама аб'ём і практыка іх выкарыстання розныя. Існуе і шэраг адрозненняў у заканадаўствах дзяржаў-членаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы. Напрыклад, нацыянальныя органы па акрэдытацыі дзяржаў-членаў маюць розную арганізацыйна-прававую форму: у Беларусі гэта дзяржаўнае прадпрыемства, у Рэспубліцы Казахстан – таварыства з абмежаванай адказнасцю, у Расійскай Федэрацыі – федэральны орган выканаўчай улады.

Акрамя таго, толькі ў Рэспубліцы Казахстан адносіны ў галіне акрэдытацыі рэгулююцца асобным Законам Рэспублікі Казахстан ад 5 ліпеня 2008 года № 61-IV «Аб акрэдытацыі ў галіне ацэнкі адпаведнасці». У Расійскай Федэрацыі ў цяперашні час толькі распрацаваны законапраект «Аб акрэдытацыі ў нацыянальнай сістэме акрэдытацыі», у той час як у Рэспубліцы Беларусь асобны закон аб акрэдытацыі адсутнічае.

Важным таксама з'яўляецца імкненне органаў па акрэдытацыі краін Мытнага саюза стаць членамі Міжнароднай арганізацыі па акрэдытацыі (ILAC), Міжнароднага форуму па акрэдытацыі (IAF), а таксама падпісаць пагадненні аб узаемным прызнанні з Еўрапейскай арганізацыяй па акрэдытацыі (EA). Органы па акрэдытацыі краін Мытнага саюза знаходзяцца на розных этапах на шляху да членства ў міжнародных арганізацыях. Так, Беларускі дзяржаўны цэнтр акрэдытацыі з'яўляецца асацыіраваным членам Еўрапейскай арганізацыі па акрэдытацыі (EA), асацыіраваным членам Міжнароднай канферэнцыі па акрэдытацыі лабараторый (ILAC). Нацыянальны цэнтр акрэдытацыі Рэспублікі Казахстан з'яўляецца паўнапраўным членам ILAC. У той жа час Расакрэдытацыя ў маі 2013 года толькі атрымала статус асацыіраванага члена ILAC.

Неабходна таксама адзначыць, што, на жаль, у практыцы функцыянавання Адзінай эканамічнай прасторы ўжо адзначаны выпадкі неправамернай выдачы сертыфікатаў адпаведнасці акрэдытаванымі органамі па сертыфікацыі па ўжо ўступіўшых у сілу тэхнічных рэгламентах Мытнага саюза, аднак у цяперашні час адсутнічаюць механізмы аператыўнага рэагавання на такія сітуацыі.

Такім чынам, з мэтай павышэння эфектыўнасці рэалізацыі тэхнічных рэгламентаў Мытнага саюза неабходна распрацаваць і ўстанавіць адзіныя ўніфікаваныя правілы і працэдуры акрэдытацыі, якія адпавядаюць патрабаванням міжнародных стандартаў.


  1. Мэты працы

Мэтай працы з'яўляецца распрацоўка адзіных прынцыпаў і правілаў акрэдытацыі, узаемадзеяння нацыянальных органаў па акрэдытацыі дзяржаў-членаў Мытнага саюза, інфармавання зацікаўленых асоб аб выніках акрэдытацыі.

  1. Задачы працы

 1. Правядзенне параўнальна-прававога аналізу нарматыўных актаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы, дзяржаў-членаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы ў сферы акрэдытацыі.

 2. Выяўленне тэндэнцый развіцця заканадаўства, якое рэгулюе адносіны ў сферы акрэдытацыі.

 3. Аналіз міжнароднага вопыту стварэння і функцыянавання сістэм акрэдытацыі.

 4. Распрацоўка рэкамендацый і прапаноў па вызначэнні адзіных прынцыпаў і правілаў у галіне акрэдытацыі ў межах Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы на аснове міжнароднага вопыту.

 5. Распрацоўка прапаноў па ўніфікацыі заканадаўства дзяржаў-членаў Мытнага саюза ў сферы акрэдытацыі на аснове адзіных прынцыпаў і правілаў у галіне акрэдытацыі ў Мытным саюзе і Адзінай эканамічнай прасторы.

  1. Змест працы

Праца будзе выконвацца ў адзін этап па наступных напрамках.

 1. Правядзенне параўнальна-прававога аналізу нарматыўных прававых актаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы, дзяржаў-членаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы ў сферы акрэдытацыі на прадмет параўнання палажэнняў і падыходаў да акрэдытацыі, устаноўленых у нарматыўна-прававых актах (далей – НПА) краін Мытнага саюза, выяўлення неадпаведнасці іх паміж сабой, а таксама міжнародным падыходам.

На думку Удзельніка, неабходна прааналізаваць палажэнні ніжэйпералічаных НПА Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы, дзяржаў-членаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы ў сферы акрэдытацыі.

Да НПА Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы ў сферы акрэдытацыі адносяцца: • Пагадненне аб узаемным прызнанні акрэдытацыі органаў па сертыфікацыі (ацэнцы (пацвярджэнні) адпаведнасці) і выпрабавальных лабараторый (цэнтраў), якія выконваюць працу па ацэнцы (пацвярджэнні) адпаведнасці ад 11 снежня 2009 года

 • Пагадненне аб абароце прадукцыі, якая падлягае абавязковай ацэнцы (пацвярджэнню) адпаведнасці, на мытнай тэрыторыі Мытнага саюза ад 11 снежня 2009

 • Палажэнне аб парадку фарміравання і вядзення Адзінага рэестра выдадзеных сертыфікатаў адпаведнасці і зарэгістраваных дэкларацый аб адпаведнасці, аформленых па адзінай форме. Зацверджана Рашэннем Камісіі Мытнага саюза ад 18 чэрвеня 2010 г. № 319

 • Палажэнне аб парадку ўключэння органаў па сертыфікацыі і выпрабавальных лабараторый (цэнтраў) у Адзіны рэестр органаў па сертыфікацыі і выпрабавальных лабараторый (цэнтраў) Мытнага саюза, а таксама яго фарміравання і вядзення. Зацверджана Рашэннем Камісіі Мытнага саюза ад 18 чэрвеня 2010 г. № 319

У Рэспубліцы Беларусь у цяперашні час у галіне акрэдытацыі дзейнічаюць наступныя нарматыўна-прававыя і нарматыўныя дакументы:

 1. Закон Рэспублікі Беларусь «Аб ацэнцы адпаведнасці патрабаванням тэхнічных нарматыўных прававых актаў у галіне тэхнічнага нарміравання і стандартызацыі»

 2. Правілы акрэдытацыі, зацверджаныя Дзяржстандартам РБ і ўнесеныя ў Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь

 3. Тэхнічныя кодэксы ўстаноўленай практыкі (ТКП) 50.102011 «Нацыянальная сістэма акрэдытацыі Рэспублікі Беларусь (Парадак акрэдытацыі)»

 4. Тэхнічныя кодэксы ўстаноўленай практыкі (ТКП) 50.152011 «Нацыянальная сістэма акрэдытацыі Рэспублікі Беларусь (Увядзенне рэестра

 5. СТБ 50.06-2006 Сістэма акрэдытацыі Рэспублікі Беларусь. Знак адпаведнасці Сістэмы акрэдытацыі Рэспублікі Беларусь. Асноўныя палажэнні

 6. СТБ ISO/IEC 17000-2008 Ацэнка адпаведнасці Слоўнік і агульныя прынцыпы

 7. СТБ ISO/IEC 17011-2008 Ацэнка адпаведнасці. Патрабаванні да органаў па акрэдытацыі органаў па ацэнцы адпаведнасці

 8. ISO/IEC 17020:1998 Агульныя крытэрыі працы розных тыпаў органаў, якія праводзяць інспекцыі

 9. СТБ ISO/IEC 17021-2010 Нацыянальная сістэма пацвярджэння адпаведнасці Рэспублікі Беларусь. Ацэнка адпаведнасці. Патрабаванні да органаў, якія праводзяць аўдыт і сертыфікацыю сістэм кіравання

 10. СТБ ISO/IEC 17024-2008 Ацэнка адпаведнасці. Агульныя патрабаванні да органаў, якія ажыццяўляюць сертыфікацыю персаналу

 11. СТБ ІСО/МЭК 17025-2007 Агульныя патрабаванні да кампетэнтнасці выпрабавальных і калібровачных лабараторый

 12. СТБ ISO/IEC 17043-2011 Ацэнка адпаведнасці. Асноўныя патрабаванні да правядзення праверкі кваліфікацыі

 13. СТБ 941.5-96 Сістэма акрэдытацыі паверачных і выпрабавальных лабараторый Рэспублікі Беларусь. Эксперты па атэстацыі паверачных і выпрабавальных лабараторый. Агульныя патрабаванні

 14. СТБ 941.6-2000 Сістэма акрэдытацыі паверачных і выпрабавальных лабараторый Рэспублікі Беларусь. Міжлабараторныя зверкі. Патрабаванні да праграм, парадку іх рэалізацыі

 15. СТБ 941.7-2000 Сістэма акрэдытацыі паверачных і выпрабавальных лабараторый Рэспублікі Беларусь. Міжлабараторныя зверкі. Выбар і выкарыстанне органамі па акрэдытацыі лабараторый праграм і міжлабараторных зверак

 16. СТБ ЕН 45004-2001 Агульныя патрабаванні да функцыянавання інспекцыйных органаў

 17. СТБ ЕН 45011-99 Агульныя патрабаванні да органаў па сертыфікацыі прадукцыі

У Расійскай Федэрацыі ў цяперашні час у галіне акрэдытацыі дзейнічаюць наступныя нарматыўна-прававыя і нарматыўныя дакументы:

 1. Федэральны закон ад 27.12.2002 «Аб тэхнічным рэгуляванні»

 2. Пастанова Урада Расійскай Федэрацыі ад 29.03.2005 № 165 «Аб зацвярджэнні правілаў акрэдытацыі органаў па сертыфікацыі, выпрабавальных лабараторый (цэнтраў), якія праводзяць сертыфікацыйныя выпрабаванні сродкаў сувязі.»

 3. Пастанова Урада Расійскай Федэрацыі ад 29.12.2008 № 1070 «Аб парадку акрэдытацыі на права правядзення недзяржаўнай экспертызы праектнай дакументацыі і (ці) вынікаў інжынерных пошукаў.»

 1. Пастанова Урада Расійскай Федэрацыі ад 19.06.2012 N 602 «Аб акрэдытацыі органаў па сертыфікацыі і выпрабавальных лабараторый (цэнтраў), якія выконваюць працу па пацвярджэнні адпаведнасці, атэстацыі экспертаў па акрэдытацыі, а таксама задзейнічанні і адборы экспертаў па акрэдытацыі і тэхнічных экспертаў для выканання працы ў галіне ў галіне акрэдытацыі» (разам з «Правіламі акрэдытацыі органаў па сертыфікацыі і выпрабавальных лабараторый (цэнтраў), якія выконваюць працу па пацвярджэнні адпаведнасці, атэстацыі экспертаў па акрэдытацыі, а таксама задзейнічання і адбору экспертаў па акрэдытацыі і тэхнічных экспертаў для выканання працы ў галіне акрэдытацыі»)

 2. Загад Мінэканамразвіцця Расіі ад 16.10.2012 N 682 «Аб зацвярджэнні Крытэрыяў акрэдытацыі органаў па сертыфікацыі і выпрабавальных лабараторый (цэнтраў) і патрабаванняў да іх» (Зарэгістравана ў Мінюсце Расіі 16.11.2012 N 25847)

 3. Загад Мінэканамразвіцця Расіі ад 24.09.2012 N 618 «Аб зацвярджэнні формы атэстата акрэдытацыі органаў па сертыфікацыі і выпрабавальных лабараторый (цэнтраў) і патрабаванняў да яго»

(Зарэгістравана ў Мінюсце Расіі 06.11.2012 N 25772)

 1. Загад Мінэканамразвіцця Расіі ад 24.09.2012 N 617

«Аб зацвярджэнні формы пасведчання аб атэстацыі эксперта па акрэдытацыі»

(Зарэгістравана ў Мінюсце Расіі 01.11.2012 N 25752) 1. Загад Мінэканамразвіцця Расіі ад 24.09.2012 N 619

«Аб зацвярджэнні формаў заяў аб акрэдытацыі органаў па сертыфікацыі і выпрабавальных лабараторый (цэнтраў), аб пераафармленні атэстата акрэдытацыі органаў па сертыфікацыі і выпрабавальных лабараторый (цэнтраў), аб выдачы дубліката атэстата акрэдытацыі органаў па сертыфікацыі і выпрабавальных лабараторый (цэнтраў), аб выдачы копіі атэстата акрэдытацыі органаў па сертыфікацыі і выпрабавальных лабараторый (цэнтраў), аб спыненні дзеяння атэстата акрэдытацыі органаў па сертыфікацыі і выпрабавальных лабараторый (цэнтраў)»

(Зарэгістравана ў Мінюсце Расіі 31.10.2012 N 25748) 1. Загад Мінэканамразвіцця Расіі ад 24.09.2012 N 616

«Аб зацвярджэнні формаў заяў аб атэстацыі эксперта па акрэдытацыі, аб пераафармленні пасведчання аб атэстацыі эксперта па акрэдытацыі, аб выдачы дубліката пасведчання аб атэстацыі эксперта па акрэдытацыі, аб выдачы копіі пасведчання аб атэстацыі эксперта па акрэдытацыі, аб спыненні дзеяння пасведчання аб атэстацыі эксперта па акрэдытацыі»

(Зарэгістравана ў Мінюсце Расіі 11.10.2012 N 25651) 1. Загад Расакрэдытацыі ад 20.09.2012 N 3420

«Аб зацвярджэнні Парадку правядзення кваліфікацыйнага экзамену фізічных асоб, якія прэтэндуюць на атрыманне статусу эксперта па акрэдытацыі»

(Зарэгістравана ў Мінюсце Расіі 31.10.2012 N 25747) 1. Загад Расакрэдытацыі ад 20.09.2012 N 3419

«Аб зацвярджэнні Палажэння аб атэстацыйнай камісіі Федэральнай службы па акрэдытацыі»

(Зарэгістравана ў Мінюсце Расіі 31.10.2012 N 25746) 1. Загад Расакрэдытацыі ад 20.09.2012 N 3418

«Аб зацвярджэнні Методыкі ўліку фактараў, якія ўплываюць на адбор экспертаў па акрэдытацыі»

(Зарэгістравана ў Мінюсце Расіі 31.10.2012 N 25745)У Рэспубліцы Казахстан у цяперашні час у галіне акрэдытацыі дзейнічаюць наступныя нарматыўна-прававыя і нарматыўныя дакументы:

 1. Закон Рэспублікі Казахстан ад 5 ліпеня 2008 года «Аб акрэдытацыі ў галіне ацэнкі адпаведнасці»

 2. Пастанова Урада Рэспублікі Казахстан ад 27 жніўня 2008 года № 773 «Аб вызначэнні органа па акрэдытацыі і прызнанні ўтраціўшай сілу пастанове Урада Рэспублікі Казахстан ад 28 снежня 2007 года № 1338»

 3. Загад Міністра індустрыі і гандлю Рэспублікі Казахстан ад 29 кастрычніка 2008 года № 427 «Аб зацвярджэнні аб'ёму выпрабаванняў аб'ектаў галіны акрэдытацыі, які падлягае забеспячэнню выпрабавальнай лабараторыяй органа па пацвярджэнні адпаведнасці»

 4. Загад Міністра індустрыі і гандлю Рэспублікі Казахстан ад 29 кастрычніка 2008 года № 430 «Аб зацвярджэнні формаў дакументаў акрэдытацыі ў галіне ацэнкі адпаведнасці і тыпавых формаў перадакрэдытацыйнай, постакрэдытацыйнай дамоў»

 5. Загад Міністра індустрыі і гандлю Рэспублікі Казахстан ад 29 кастрычніка 2008 года № 431 «Аб зацвярджэнні пераліку прац у галіне забеспячэння адзінства вымярэнняў, якія падлягаюць акрэдытацыі»

 6. Стандарт Рэспублікі Казахстан (далей – СТ РК) 7.9-2008 «Нормы часу на выкананне працы па падрыхтоўцы да акрэдытацыі органаў па пацвярджэнні адпаведнасці, выпрабавальных, паверачных, калібровачных лабараторый (цэнтраў), юрыдычных асоб, якія ажыццяўляюць метралагічную атэстацыю методык выканання вымярэнняў»

 7. Guide ІСО/МЭК 43-1 “Праверка кампетэнтнасці шляхам міжлабараторных параўнанняў. Частка 1. Распрацоўка і выкарыстанне праграм праверак кампетэнтнасці лабараторый» (СТ РК ІСО/МЭК 43-1-2002)

 8. Guide ІСО/МЭК 43-2 «Праверка кампетэнтнасці шляхам міжлабараторных параўнанняў. Частка 2. Выбар і выкарыстанне праграм праверак кампетэнтнасці органам па акрэдытацыі лабараторый» (СТ РК ІСО/МЭК 43-2-2002)

 9. СТ РК ІСО/МЭК 17025-2007 Агульныя патрабаванні да кампетэнтнасці выпрабавальных і калібровачных лабараторый

 10. СТ РК ІСО/МЭК 65-2001 Агульныя патрабаванні да органаў па сертыфікацыі прадукцыі

 11. ІСО 17021-2006 Ацэнка адпаведнасці. Патрабаванні да органаў, якія выконваюць аўдыт і сертыфікацыю сістэм менеджменту

 12. СТ РК 1349-2005 «Кіраванне працоўнымі рэсурсамі. Органы па пацвярджэнні адпаведнасці персаналу»

 13. СТ РК 7.6-2003 Патрабаванні і парадак акрэдытацыі на права метралагічнай атэстацыі методык выканання вымярэнняў

 14. СТ РК ІСО 9001-2001 Сістэмы менеджменту якасці. Патрабаванні.

 1. СТ РК ІСО 14001-2006 Сістэмы экалагічнага менеджменту. Патрабаванні і кіраўніцтва па выкарыстанні

 2. СТ РК 1348-2005 (OHSAS 18001:1999, MOD) Сістэма менеджменту прафесійнай бяспекі і аховы працы. Патрабаванні

 3. СТ РК 1352-2005 (SA 8000:2001) Сацыяльная адказнасць. Патрабаванні

 4. СТ РК 1179-2003 Сістэмы якасці. Кіраванне якасцю харчовых прадуктаў на аснове прынцыпаў НАССР. Агульныя патрабаванні

 5. СТ РК ІСО 22000-2006 «Сістэмы менеджменту бяспекі харчовых прадуктаў. Патрабаванні да ўсіх арганізацый з мэтай вытворчасці і спажывання харчовых прадуктаў»

 6. СТ РК ІСО 26000- Сістэма менеджменту інфармацыйнай бяспекі. Патрабаванні

 1. Выяўленне тэндэнцый развіцця заканадаўства, якое рэгулюе адносіны ў сферы акрэдытацыі ў дзяржавах-членах Мытнага саюза.

На думку Удзельніка, у межах дадзенага напрамку працы неабходна правесці аналіз развіцця інстытутаў у галіне акрэдытацыі ў дзяржавах-членах Мытнага саюза за апошнія некалькі гадоў. Неабходна разгледзець таксама ў кожнай дзяржаве-члене Мытнага саюза прынцыпы пераходу да сістэмы акрэдытацыі, у якой функцыянуе адзіны нацыянальны орган па акрэдытацыі, незалежна ад арганізацыйна-прававой формы. Мэтазгодна з гэтай мэтай правесці рабочыя сустрэчы з кіраўнікамі (намеснікамі кіраўнікоў) нацыянальных органаў па акрэдытацыі дзяржаў-членаў Мытнага саюза.

 1. Аналіз міжнароднага вопыту стварэння і функцыянавання сістэм акрэдытацыі на прадмет выяўлення базавых прынцыпаў пабудовы сістэм акрэдытацыі, якія лягуць у аснову ўніфікаваных падыходаў у галіне акрэдытацыі дзяржаў-членаў Мытнага саюза.

На думку Удзельніка, неабходна правесці аналіз ніжэйпералічаных міжнародных нарматыўных дакументаў, у прыватнасці, кіруючых дакументаў ILAC серый G, P, R, A, а таксама сумесных дакументаў ILAC/IAF А серыі. Да іх адносяцца:

 • ILAC-G3:1994 Кіраўніцтва па вучэбных курсах для ацэншчыкаў

 • ILAC-G7:06/2009 Патрабаванні акрэдытацыі і крытэрыі да лабараторый па конным спорце

 • ILAC-G8:03/2009 Кіраўніцтва па Справаздачнасці Адпаведнасці Патрабаванням

 • ILAC-G9:2005 Кіраўніцтва па выбары і выкарыстанні ссылачных матэрыялаў

 • ILAC-G11:07/2006 Кіраўніцтва па кваліфікацыі і кампетэнтнасці ацэншчыкаў і тэхнічных экспертаў

 • ILAC-G12:2000 Кіраўніцтва па патрабаваннях да кампетэнтнасці вытворцы стандартных узораў

 • ILAC-G13:08/2007 Асноўныя прынцыпы і патрабаванні ILAC да кампетэнцыі правайдэраў праграмы праверкі кваліфікацыі

 • ILAC-G17:2002 Прадстаўленні паняцця няпэўнасць вымярэння выпрабаванняў сумесна з выкарыстаннем стандарта

 • ILAC-G18:04/2010 Кіраўніцтва па фармуляванні галін акрэдытацыі для лабараторый

 • ILAC-G19:2002 ILAC Кіраўніцтва па судовых лабараторыях

 • ILAC-G20:2002 Рэкамендацыі па класіфікацыі неадпаведнасцяў

 • ILAC-G21:2002 Трансмежная акрэдытацыя – прынцыпы для папярэджання дубліравання

 • ILAC-G22:2004 Выкарыстанні праверкі кампетэнтнасці як сродку акрэдытацыі ў галіне выпрабаванняў

 • ILAC-G24:2007 Рэкамендацыі па вызначэнні частаты калібровак вымяральных прыбораў

 • ILAC-G25:2012 Акрэдытацыя Правайдараў па праверцы кампетэнтнасці па ІСО/МЭК 17043:2010 ILAC G 13:2007

 • ILAC-P4:2003 Пагадненне аб узаемным прызнанні ILAC (Пагадненне): Палітыка

 • ILAC-P5:11/2011 Пагадненне аб узаемным прызнанні ILAC

 • ILAC-P6:2003 Заяўка на атрыманне статуса поўнага члена

 • ILAC-P8:07/2006 Пагадненне ILAC аб узаемным прызнанні: Дадатковыя патрабаванні і кіруючыя прынцыпы для выкарыстання сімвалаў акрэдытацыі і для заяў на статус акрэдытацыі акрэдытаванымі лабараторыямі

 • ILAC-P9:11/2010 Палітыка ILAC па ўдзеле ў дзейнасці па праверцы кваліфікацыі

 • ILAC-P10:2002 Палітыка ILAC па прасочванні вынікаў вымярэнняў

 • ILAC-P11:09/2000 Маніторынг працы ацэншчыкаў ILAC

 • ILAC-P12:04/2009 Гарманізацыя Працы ILAC з рэгіёнамі

 • ILAC-P13:10/2010 Выкарыстанне ІСО/МЭК 17011 па акрэдытацыі правайдараў праверкі кваліфікацыі

 • ILAC-P14:12/2010 Палітыка ILAC па нявызначанасці каліброўкі

 • ILAC-R1:09/2009 Класіфікацыя і публікацыя дакументаў ILAC

 • ILAC-R2:09/2009 Правілы ILAC

 • ILAC-R3:09/2009 Стратэгічны план ILAC

 • ILAC-R4:03/2010 Выкарыстанне Лагатыпа і Слогана ILAC

 • ILAC-R5:09/2009 Працэдура ILAC па разглядзе скаргаў

 • ILAC-R6:09/2009 Працэдура па расшырэнні сферы і выкарыстання Пагаднення аб узаемным прызнанні ILAC

 • ILAC-R7:09/2009 Правілы выкарыстання знака ILAC MRA

 • IAF/ILAC A1:07/2010 IAF/ILAC MRAs: Патрабаванні і працэдуры па ацэнцы Рэгіянальнай групы

 • IAF/ILAC A2:07/2010 IAF/ILAC MRAs: Патрабаванні і працэдуры для ацэнкі асобнага органа акрэдытацыі

 • IAF/ILAC A3:07/2010 IAF/ILAC MRAs: Структура справаздачы аб працы Органа па акрэдытацыі – інструмент для ацэнкі працэса

 • IAF/ILAC A4:2004 Кіраўніцтва па выкарыстанні ISO/IEC 17020

 • IAF/ILAC A5:03/2011 IAF/ILAC MRAs: Выкарыстанне ISO/IEC 17011:2004

 1. Распрацоўка рэкамендацый і прапаноў па вызначэнні адзіных прынцыпаў і правілаў у галіне акрэдытацыі ў межах Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы.

У межах дадзенага напрамку працы, на думку Удзельніка, неабходна распрацаваць рэкамендацыі і прапановы па вызначэнні адзіных прынцыпаў і правілаў у галіне акрэдытацыі ў межах Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы на аснове аналізу міжнароднага вопыту стварэння і функцыянавання сістэм акрэдытацыі. Дадзеныя рэкамендацыі і прапановы павінны быць максімальна гарманізаваны з міжнароднымі патрабаваннямі.

 1. Распрацоўка прапаноў па ўніфікацыі заканадаўства дзяржаў-членаў Мытнага саюза ў сферы акрэдытацыі на аснове адзіных прынцыпаў і правілаў у галіне акрэдытацыі ў Мытным саюзе і Адзінай эканамічнай прасторы.

У межах дадзенага напрамку працы Удзельнік прапануе падрыхтаваць праекты змяненняў (дапаўненняў) у заканадаўчыя акты і Пастановы Урада дзяржаў-членаў Мытнага саюза на падставе распрацаваных рэкамендацый і прапаноў па вызначэнні адзіных прынцыпаў і правілаў у галіне акрэдытацыі ў межах Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы. Таксама Удзельнікам прапануецца ў выпадку неабходнасці распрацаваць прапановы па распрацоўцы НПА, неабходных для заключэння пагадненняў з міжнароднымі арганізацыямі.

  1. Вынікі працы

Па выніках выканання НДП прадстаўляецца справаздача, якая ўтрымлівае:

 1. Вынікі параўнальна-прававога аналізу нарматыўных прававых актаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы, дзяржаў-членаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы ў сферы акрэдытацыі на прадмет параўнання палажэнняў і падыходаў да акрэдытацыі, устаноўленых у нарматыўна-прававых актах (далей – НПА) краін Мытнага саюза, выяўлення неадпаведнасці іх паміж сабой, а таксама міжнародным падыходам.

 2. Вынікі аналізу міжнароднага вопыту стварэння і функцыянавання сістэм акрэдытацыі на прадмет выяўлення базавых прынцыпаў пабудовы сістэм акрэдытацыі, якія лягуць у аснову ўніфікаваных падыходаў у галіне акрэдытацыі дзяржаў-членаў Мытнага саюза.

 3. Рэкамендацыі і прапановы па вызначэнні адзіных прынцыпаў і правілаў у галіне акрэдытацыі ў межах Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы.

 4. Рэкамендацыі і прапановы па ўніфікацыі заканадаўства дзяржаў-членаў Мытнага саюза ў сферы акрэдытацыі на аснове адзіных прынцыпаў і правілаў у галіне акрэдытацыі ў Мытным саюзе і Адзінай эканамічнай прасторы, у т.л. праекты змяненняў (дапаўненняў) у заканадаўчыя акты і Пастановы Урада дзяржаў-членаў Мытнага саюза, якія не адпавядаюць міжнародным нормам і крытэрыям, на падставе распрацаваных рэкамендацый і прапаноў па вызначэнні адзіных прынцыпаў і правілаў у галіне акрэдытацыі ў межах Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы, прапановы па распрацоўцы НПА, неабходных для заключэння пагадненняў з міжнароднымі арганізацыямі.

  1. Асноўныя патрабаванні да выканання даследавання і распрацоўкі

Даследаванні павінны адпавядаць пастаўленым мэтам і задачам і базіравацца на дакладных дадзеных.

Распрацаваныя рэкамендацыі і прапановы павінны насіць канкрэтны характар і мець прыкладное выкарыстанне.Праца павінна выконвацца ў адпаведнасці з патрабаваннямі Дамовы на выкананне навукова-даследчай працы і Парадку арганізацыі ў Еўразійскай эканамічнай камісіі дзейнасці, звязанай з навуковымі даследаваннямі, зацверджанага Загадам Старшыні Калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі ад 27 ліпеня 2012 г. № 231,

Па тэхнічным узроўні НДП павінна адпавядаць асноўным напрамкам.

Правы на вынікі, атрыманыя пры выкананні НДП, належаць Еўразійскай эканамічнай камісіі і могуць выкарыстоўвацца толькі са згоды Заказчыка. Выканаўца абавязаны паведаміць Заказчыку аб кожным атрыманым у працэсе працы выніку, здольным да прававой аховы з абгрунтаваннем мэтазгоднасці яго аховы.

Станоўчыя вынікі даследаванняў, маёмасныя правы на якія належаць прэтэндэнту і якія складаюць аснову для выканання працы па выкананні ўмоў дамовы, у тым ліку копіі праваўстанаўляльных дакументаў, прадастаўляюцца ў заяўцы на ўдзел у адкрытым конкурсе.

Кваліфікацыя ўдзельніка конкурсу

а) Колькасць блізкіх (аналагічных) тэматыцы адкрытага конкурсу прац, выкананых удзельнікам адкрытага конкурсу за апошнія 5 гадоў у сферы забеспячэння рэалізацыі абавязковых патрабаванняў да прадукцыі і ў сферы забеспячэння адзінства вымярэнняў

3 працы

б) Колькасць штатных выканаўцаў працы (для юрыдычных асоб), якія маюць вучоныя ступені кандыдата навук ці доктара навук (юрыдычных, эканамічных)

2 чал.

в) Колькасць штатных выканаўцаў працы (для юрыдычных асоб), якія свабодна валодаюць рабочымі мовамі Еўрапейскай камісіі (англійская, нямецкая, французская)

4 чал.

г) Наяўнасць вопыту ўдзелу ў распрацоўцы праектаў нарматыўных прававых

актаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы па забеспячэнні рэалізацыі абавязковых патрабаванняў да прадукцыі ў сферы забеспячэнне адзінства вымярэнняў

Выканана 3 працы

Тэрмін выканання працы

100 каляндарных дзён з дня заключэння дамовы падраду
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка