Prasa w Rosji
Дата канвертавання27.04.2016
Памер23.23 Kb.
Prasa w Rosji
1702, grudzień ukaz cara Piotra I powołujący do życia pierwszą rosyjską gazetę „Wiedomosti”. Do tego momentu w Rosji ukazywały się jedynie ręcznie pisane biuletyny, pod nazwą „Kuranty” lub „Wiestowyje Pisma”
1703, 2 stycznia ukazuje się pierwszy numer gazety rządowej „Wiedomosti” (w nakładzie maksymalnym 4 tysiące egzemplarzy)
1728 narodziło się pierwsze rosyjskie czasopismo „Primieczanja”
1755 z inicjatywy Michała Łomonosowa ukazuje się druga rosyjska gazeta „Moskowskije Wiedomosti”
1759 ukazuje się „Trudolubimaja pczieła”, pierwsze czasopismo prywatne w Rosji
1802 czasopismo „Wiestnik Jewropy” o charakterze literacko-politycznym (jako przejaw odejścia od polityki despotyzmu cara Pawła 1, po przejęciu władzy przez jego syna Aleksandra 1)
1823-1825 „Polarnaja Zwiezda” A. Bestużewa i K. Rylejewa
1836 „Sowremiennik” A. Puszkina, jako przykład czasopisma literackiego
lata 40-te XIX w. wielkie nazwiska rosyjskiej literatury w dziennikarstwie (A. Hercen, N. Niekrasow, I. Turgieniew i inni)
lata 50-te XIX w. polityczne dziennikarstwo rosyjskie na emigracji (almanach „Polarnaja Zwiezda” — 1855, oraz czasopismo „Kołokoł” („Dzwon”) — 1857 — do 1867 roku)
początek lat 60-tych odwilż, związana z rewolucyjnymi nastrojami w Cesarstwie Rosyjskim (1861- zniesienie pańszczyzny w Rosji)
1865 pierwsze rosyjskie ustawodawstwo prasowe „Wriemiennyjne prawiła o pieczati”. Zniesienie wstępnej cenzury prasy stołecznej o objętości powyżej 10 arkuszy

1866 zamknięcie gazet „Sowremiennik” (1846) i „Russkoje Słowo” (1859) po zamachu na cara Aleksandra II. Koniec odwilży w prasie rosyjskiej


1884 koniec demokratycznego dziennikarstwa w Rosji, związany z nasileniem się tendencji reakcyjnych w polityce wewnętrznej państwa
lata 90-te XIX w. rozwój przemysłowy Rosji i związany z tym ilościowy rozwój prasy w państwie. Pojawiają się kolejne „tołstyje żurnały”, w coraz bardziej wyspecjalizowanej formule („Siemja”, „Nauka i żyzń”, „Naucznoje obozrenije”, „Obrazowanije”, „Żurnal dła wsiech”, „Mir Iskusstwa”) oraz gazety ogólnokrajowe („Rossija”, „Russkoje Słowo”, „Kurier”). Rozwój czasopiśmiennictwa prowincjonalnego.
1905, 17 października wydanie manifestu cara Mikolaja II - liberalizacja działalności wydawniczej, odrodzenie czasopiśmiennictwa społeczno politycznego w Rosji
1905, 24 listopada specjalny ukaz carski reguluje działalność prasy (w tym aktywność Głównego Urzędu ds. Prasy MSW)
5 maja 1912 roku ukazuje się pierwszy numer gazety „Prawda”, przez lata organu KC PZPR i najważniejszego dziennika w ZSRR
7 listopada 1917 przewrót bolszewicki w Rosji
1922 rok początki radiofonii w Rosji Radzieckiej
1925 rok powstaje agencja informacyjna TASS (Telegrafnoje Agienstwo Sowetskowo Sojuza)
1936 roku podejmuje działalność telewizja radziecka
czerwiec 1941 roku wybucha wojna radziecko-niemiecka (Wielka Wojna Ojczyźniana)
1953 rok umiera Józef Stalin
1956 rok XX Zjazd KPZP

1961 rok powstaje Agenstwo Pieczati „Nowostki” (APN) – druga wielka agencja informacyjna w ZSRR


1967 rok podejmuje działalność wieża telewizyjna „Ostankino” w Moskwie
1978 rok powstaje tygodnik „Argumenty i Fakty”
kwiecień 1985 roku plenum KC KPZR powołuje Michaiła Gorbaczowa na stanowisko sekretarza generalnego partii
czerwiec 1990 roku radziecka ustawa „Prawo o prasie i innych środkach masowej informacji”
1990 rok powstaje tygodnik „Kommiersant” (od 1992 roku – dziennik „Kommiersant-Daily”)
1990 rok rozpoczyna działalności stacja radiowa „Echo Moskwy”
21 grudnia 1990 ukazuje się pierwszy numer gazety „Niezawisimaja Gazeta” (Gazeta Niezależna)
1991 rok powstaje telewizja Ren-TW (początkowo jako producent telewizyjny)

3-4 października

1993 roku zwarcie Borysa Jelcyna z parlamentem (Radą Najwyższą)
październik 1993 rozpoczyna działalność telewizja NTW (Nowoje Telewidienije) należąca do holdingu MOST-Media
kwiecień 1994 roku w Rosji pojawia się miejscowa wersja miesięcznika „Cosmopolitan”
jesień 1994 roku powołanie AOZT „Obszczestwiennoje Rossijskoje Telewidienije”
1 marca 1995 roku zabójstwo Władisława Listjewa pierwszego dyrektora generalnego ORT
grudzień 1995 wybucha pierwsza wojna czeczeńska

czerwiec 1996 roku wybory prezydenckie w Rosji jako szczególny przykład mediatyzacji polityki i polityzacji mediów masowych


1 kwietnia 1997 roku publikacja przez dziennik „Izwiestija” artykułu z gazety „Le Monde” nt. premiera W. Czernomyrdina, Łuk-oil reaguje odwołaniem red. naczelnego
17 sierpnia 1998 roku wybuch kryzysu gospodarczego w Rosji, zapaść na rynku mediów i reklamy
luty 1999 roku rozpoczęcie działalności NTW+Digital
9 sierpnia 1999 roku Władimir Putin mianowany premierem Rosji
7 września 1999 roku ukazuje się pierwszy numer gazety „Wiedomosti” (wspólne pismo F.T. i WSJ)
24 września 1999 roku wybuch drugiej wojny czeczeńskiej
31 grudnia 1999 roku Borys Jelcyn rezygnuje ze stanowiska prezydenta Rosji
marzec 2000 roku Władimir Putin rozpoczyna swą I kadencję jako prezydent Federacji Rosyjskiej
2001 rok pierwsza konfrontacja z rosyjskimi magnatami medialnymi (konflikt z Władimirem Gusińskim i jego grupą medialną MOST – Media)
2002 rok druga konfrontacja z rosyjskimi magnatami medialnymi (konflikt z Borysem Bierezowskim, grupa finansowa LOGOWaz

współwłaściciel stacji TV ORT, właściciel telewizji TV6 i gazety Kommersant)


2003 rok wyraźne zaostrzenie kursu wobec mediów masowych: ograniczenie swobody wypowiedzi, neocenzura
2005 rok początek II kadencji Władimira Putina jako prezydenta Rosji. Dalsze działania mające na celu ograniczenie wolności słowa w Rosji


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка