Праграма X міжнародных кнігазнаўчых чытанняў
Дата канвертавання19.03.2016
Памер220.24 Kb.


МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
нацыянальная бібліятэка беларусі

ПРАГРАМА
X Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў

«Кніжная культура Беларусі
XVI – сярэдзіны XVIІ ст.: да 440-годдзя выдавецкай дзейнасці Мамонічаў»


Мінск, 17–18 красавіка 2014 г.

Мінск 2014

ЗМЕСТ
План правядзення X Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў . . . . . 4
17 красавіка
Рэгістрацыя ўдзельнікаў . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Урачыстае адкрыццё . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Пленарнае пасяджэнне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Секцыя 1

«Вытокі беларускага кнігадрукавання: Францыск Скарына» . . . . 9
Секцыя 2

«Друкарня Мамонічаў» – найбуйнейшая прыватная друкарня Вялікага Княства Літоўскага . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

18 красавіка
Секцыя 3

«Кніжная спадчына Беларусі XVI–XVII стст.» . . . . . . . . . . . . . . . 14
Секцыя 4

«Традыцыі беларускай кніжнай культуры XVII–XІХ стст.» . . . . 18
падвядзенне вынікаў працы X Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

ПЛАН ПРАВЯДЗЕННЯ


X МІЖНАРОДНЫХ КНІГАЗНАЎЧЫХ ЧЫТАННЯЎ

(17–18 красавіка 2014 г.)


17 красавіка (чацвер)

9.00–10.00

Рэгістрацыя ўдзельнікаў


Правы бакавы ўваход (хол рэстарана «Мегаполіс»)


10.00–10.30

Урачыстае адкрыццёКанферэнц-зала

10.30–11.30

Пленарнае пасяджэнне


Канферэнц-зала

11.30–12.00

Перапынак на каву


Галерэя «Лабірынт»


12.00–13.00

Пленарнае пасяджэнне (працяг)


Канферэнц-зала

13.00–14.00

Перапынак на абед


Рэстаран «Мегаполіс», кафетэрыі


14.00–15.45

Праца секцый

Зала адукацыйных тэхналогій; чытальная зала рукапісаў, рэдкай кнігі і старадрукаў16.00–16.30


Адкрыццё выставы «Надрукавана ў доме Мамонічаў»


Галерэя «Лабірынт»


16.30–16.45


Экскурсія па выставе

Музей кнігі

16.45–17.30


Экскурсія па бібліятэцы

Збор у галерэі «Лабірынт»

18 красавіка (пятніца)

9.00–11.00

Праца секцый

Зала

адукацыйных тэхналогій; чытальная зала рукапісаў, рэдкай кнігі і старадрукаў
11.00–11.30

Перапынак на каву


Галерэя «Лабірынт»


11.30–13.00

Праца секцый (працяг)

Зала

адукацыйных тэхналогій; чытальная зала рукапісаў, рэдкай кнігі і старадрукаў
13.00–14.00

Падвядзенне вынікаў працы
X Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў


Зала

адукацыйных тэхналогій

17 красавіка

(чацвер)
РЭгІстрацЫя ЎДЗЕЛЬНІКАЎ
9.0010.00

Правы бакавы ўваход (хол рэстарана «Мегаполіс»)


УРАЧЫСТАЕ АДКРЫЦЦЁ


10.00–10.30

канферэнц-зала (2-гі паверх, аўд. 256 b)

АДКРЫЦЦЁ X Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў:

МАтульскІ Раман Сцяпанавіч, дырэктар Нацыянальнай біб­ліятэкі Беларусі, д. п. н., прафесар

прывітальнЫЯ словЫ:

ЧЭРНІК Васілій Мечыслававіч, намеснік Міністра культу­ры Рэспублікі Беларусь

АНАНІЧ Лілія Станіславаўна, першы намеснік Міністра інфармацыі Рэспублікі Беларусь

ЯЗЫКОВІЧ Віктар Робертавіч, прарэктар па навуковай рабоце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, к. ф. н., прафесар

ХОДЗІН Сяргей Мікалаевіч, дэкан гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, к. г. н., дацэнт

ПленарнАе пасяджэнне10.30–11.30

канферэнц-зала (2-гі паверх, аўд. 256 b)
СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:

МАтульскІ Раман Сцяпанавіч, дырэктар Нацыянальнай біб­ліятэкі Беларусі, д. п. н., прафесар

ЛАБЫНЦАЎ Юрый Андрэевіч, вядучы навуковы супрацоў­нік аддзела ўсходнега славянства Інстытута славяназнаў­ства Расійскай акадэміі навук, д. ф. н., прафесар

Суша

Аляксандр Аляксандравіч,

намеснік дырэктара


па навуковай рабоце
і выдавецкай дзейнасці Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, кандыдат культуралогіі

(Беларусь)Факсімільнае ўзнаўленне кніжнай спадчыны Францыска Скарыны

Войт

Пётр,

дацэнт філасофскага факультэта Карлавага ўніверсітэта ў Празе, доктар

(Чэхія)

Пражская книжная культура

в период деятельности Франциска СкориныГаленчанка 

Георгій Якаўлевіч,  

галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, дацэнт, д. г. н.

(Беларусь)

З гісторыі жыццёвага шляху
і дзейнасці Францыска Скарыны: цьмяныя «факты»
і перыяды

ПЕРАПЫНАК НА КАВУ

11.30–12.00

Галерэя «Ракурс» (2-гі паверх)


ПленарнАе пасяджэнне

(працяг)


12.00–13.00

канферэнц-зала (2-гі паверх, аўд. 256 b)

Савельеў

Аляксей Аляксандравіч,

загадчык аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Навуковай бібліятэкі імя М. Горкага Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага ўніверсітэта

(Расія)

Белорусские кириллические издания XVI в. в Научной библиотеке Санкт-Петербургского университета: история формирования коллекции
Барадзіхін

Андрэй Юр’евіч,


загадчык аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Дзяржаўнай публічнай навукова-тэхнічнай бібліятэкі Сібірскага аддзялення Расійскай акадэміі навук, к. ф. н. (Расія)

Книги типографии Мамоничей в старообрядческих библиотеках Сибири и Дальнего Востока

Вайткявічутэ Вікторыя,

старшы бібліятэкар Бібліятэкі Вільнюскага ўніверсітэта, доктар

(Літва)

Польские издания типографии Мамоничей в библиотеке Вильнюсского университета

ПерАПЫНАК на Абед13.00–14.00

Рэстаран «Мегаполіс», кафетэрыі (1-шы і 2-гі паверхі)

СекцЫя 1

«Вытокі беларусКАГА КНІГАДРУКАВАННЯ: фРАНЦЫСК СКАРЫНА»

14.00–15.45

Зала адукацыйных тэхналогій (3-ці паверх)СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:

ЗАЙЦАЎ Ілля Уладзіміравіч, саветнік генеральнага дырэкта­ра Усерасійскай дзяржаўнай бібліятэкі замежнай літарату­ры імя М.І. Рудаміна, д. г. н.

СУША Аляксандр Аляксандравіч, намеснік дырэктара па навуковай рабоце і выдавецкай дзейнасці Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, кандыдат культуралогіі

Кірэева

Галіна Уладзіміраўна,

загадчык навукова-даследчага аддзела кнігазнаўства

Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

(Беларусь)О происхождении коллекции книг Ф. Скорины в фонде Национальной библиотеки Беларуси
Пазднякоў

Валерый Сямёнавіч,

загадчык аддзела археаграфіі Беларускага навукова-даследчага інстытута дакументазнаўства і архіўнай справы,

к. г. н.

(Беларусь)Ініцыялы Пражскай Бібліі Скарыны
Зварыка

Ірына Міхайлаўна,

вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь (Беларусь)Гравюра Скарыны з Кнігі прарока Данііла. Скрытыя матывы. Тэкст перакладу і яго мастацкая інтэрпрэтацыя

Карнілава

Таццяна Уладзіміраўна,

галоўны бібліёграф навукова-даследчага аддзела кнігазнаўства Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (Беларусь)Аксіясфера «Малой падарожнай кніжкі» Францыска Скарыны
Хазанава

Кацярына Львоўна,

дацэнт кафедры беларускай мовы Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта


імя Ф. Скарыны, к. ф. н. (Беларусь)

Назіранні над лексікай
прадмоў Ф. Скарыны
Суша

Ксенія Віктараўна,

галоўны бібліёграф навукова-даследчага аддзела кнігазнаўства Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, маг. гуманітарных навук

(Беларусь)

Вытокі энцыклапедычнай культуры Беларусі

Паршына

Александрына Пятроўна,

рэдактар выдавецкага аддзела Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (Беларусь)Становление редакторского мастерства в восточнославянских землях XVI–XVII вв.

СекцЫя 2

«ДРУКАРНЯ МАМОНІЧАЎ – НАЙБУЙНЕЙШАЯ ПРЫВАТНАЯ ДРУКАРНЯ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА»

14.00–15.45

Чытальная зала рукапісаў, рэдкай кнігі і старадрукаў (3-ці паверх)


СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:

ЦІТАВЕЦ Алена Іосіфаўна, загадчык сектара кнігазнаўства аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай біб­ліятэкі імя Я. Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Бела­русі, к. г. н.

БОНДАР Наталля Пятроўна, старшы навуковы супрацоўнік аддзела старадрукаў і рэдкіх выданняў Нацыянальнай біб­ліятэкі Украіны імя У.І. Вярнадскага, к. г. н.

Клімаў 

Ігар Паўлавіч,

дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў,

к. ф. н.

(Беларусь)Выдавецкая дзейнасць Пятра Мсціслаўца і Мамонічаў у Вільні канца XVI ст. і маскоўскі кнігадрук

Бондар

Наталля Пятроўна,

старшы навуковы супрацоўнік аддзела старадрукаў і рэдкіх выданняў Нацыянальнай бібліятэкі Украіны імя У.І. Вярнадскага, к. г. н.

(Украіна)

Особенности бумаги вильнюсского Служебника типографии Мамоничей 1583 г. 
Цітавец

Алена Іосіфаўна,

загадчык сектара кнігазнаўства аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Я. Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, к. г. н.

(Беларусь)

Асобнікі Евангелля 1575 г. у фондзе Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Я. Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Паляшчук

Наталля Вікенцьеўна,

загадчык аддзела гісторыі беларускай мовы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы


і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, к. ф. н., дацэнт

(Беларусь)«Трыбунал абывацелям Вялікага Княства Літоўскага» (1586): з гісторыі вывучэння першага друкаванага твора дзелавога зместу на старабеларускай мове

Лаўрык 

Юрый Мікалаевіч, 

вядучы навуковы супрацоўнік

Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь, маг. тэалогіі

(Беларусь)Два невядомыя асобнікі выданняў дому Мамонічаў
у мінскіх музейных зборах

Шопіна

Марыя Міхайлаўна,

галоўны бібліятэкар навукова-даследчага аддзела кнігазнаўства Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, маг. гуманітарных навук

(Беларусь)

Выданні Лявона Мамоніча
з фонду Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі
Корбут

Віктар Андрэевіч,

спецыяльны карэспандэнт газеты «Советская Белоруссия»

(Беларусь)

«В славном месте Виленьском
в домоу благочестивых моужей Козмы и Лоукаша Мамоничов»: пошукі месцаў знаходжання ўладанняў і друкарні Мамонічаў на сучаснай карце Вільні

адкрыццё выставы

«Надрукавана ў доме Мамонічаў»

16.00–16.30

Галерэя «Лабірынт» і музей кнігі (3-ці паверх)

ЭКСКУРСІЯ ПА ВЫСТАВЕ

«Надрукавана ў доме Мамонічаў»16.30–16.45

Музей кнігі (3-ці паверх)

ЭКСКУРСІЯ ПА БІБЛІЯТЭЦЫ

16.45–17.30

Збор у галерэі «Лабірынт»18 красавіка

(пятніца)
СекцЫя 3

«КНІЖНАЯ СПАДЧЫНА БЕЛАРУСІ XVI–XVII стст.»

9.00–11.00

Зала адукацыйных тэхналогій (3-ці паверх)СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:

РОШЧЫНА Таццяна Іванаўна, вядучы бібліятэкар навукова-даследчага аддзела кнігазнаўства Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

ГЕРАСІМАЎ Валерый Мікалаевіч, загадчык аддзела старадру­каў і рэдкіх выданняў Прэзідэнцкай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь

Рошчына

Таццяна Іванаўна,

вядучы бібліятэкар навукова-даследчага аддзела кнігазнаўства Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

(Беларусь)

Беларускія старадрукі XVI–XVII стст. лацінскім шрыфтам у польскіх сховішчах
Дзярновіч

Алег Іванавіч,

старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, к. г. н., дацэнт

(Беларусь)

Спадчына Мацея Стрыйкоўскага і лёс калекцыі Ігната Анацэвіча («Пушкінскі Дом»)

Герасімаў 

Валерый Мікалаевіч, 

загадчык аддзела старадрукаў і рэдкіх выданняў Прэзідэнцкай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь

(Беларусь)

«Хроніка Еўрапейскай Сарматыі» Аляксандра Гваньіні: кніжны помнік і гістарычная алюзія

Захарава

Таццяна Мікалаеўна,

загадчык сектара музейнай дзейнасці навукова-даследчага аддзела кнігазнаўства Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

(Беларусь)

Выданні XVI – пачатку XVІI ст. гістарычнай хронікі Аляксандра Гваньіні ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Сцебурака

Анатоль Мікалаевіч, 

дацэнт кафедры бізнес-камунікацый Інстытута бізнесу і менеджменту тэхналогій Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта,


к. г. н.

(Беларусь)Падручнікі калегіумаў Вялікага Княства Літоўскага XVII ст.: еўрапейскі ўплыў і беларускі каларыт

ПЕРАПЫНАК НА КАВУ

11.00–11.30

Галерэя «Лабірынт» (3-ці паверх)

СекцЫя 3

«КНІЖНАЯ СПАДЧЫНА БЕЛАРУСІ XVI–XVII стст.»

(працяг)

11.30–13.00

Зала адукацыйных тэхналогій (3-ці паверх)


Некрашэвіч-Кароткая

Жанна Вацлаваўна,

дацэнт кафедры гісторыі беларускай літаратуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, д. ф. н.

(Беларусь)

Гальяш Пельгрымоўскі ў лацінамоўнай кніжнай культуры Вялікага Княства Літоўскага канца XVI стагоддзя 
Дзербіна

Галіна Вячаславаўна,

дацэнт Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, к. ю. н.

(Беларусь)

Творчасць іспанскага юрыста П. Раізія як адлюстраванне ідэй юрыспрудэнцыі Рэнесансу ў прававой культуры Вялікага Княства Літоўскага

Бразгуноў

Аляксандр Уладзіміравіч,

вядучы навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, к. ф. н.

(Беларусь)

«Навуковая» паэзія
XVI–XVII стст.:

панегірызм і сатыра


ў адносінах да навукі
і вучонага

Кароткі

Уладзімір Георгіевіч,

дацэнт кафедры гісторыі беларускай літаратуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, к. ф. н.,

(Беларусь)

«Люстэрка...» (Вільня, 1650) гетмана Віцэнта Корвіна Гасеўскага – помнік польска-моўнай перакладной літарату-ры Беларусі эпохі Барока
Ярмоленка

Эльвіра Валер’еўна,

старшы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі беларускай мовы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, к. ф. н.

(Беларусь)

Лексічныя розначытанні
ў «Жыціі Еўфрасінні Полацкай» (па спісах рэдакцыі Зборнікаў змешанага складу
і Вялікіх Міней Чэцціх мітрапаліта Макарыя)

СекцЫя 4


«ТРАДЫЦЫІ БЕЛАРУСКАЙ КНІЖНАЙ КУЛЬТУРЫ

XVII–XІХ стст.»

09.00–11.30

Чытальная зала рукапісаў, рэдкай кнігі і старадрукаў (3-ці паверх)СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:

ЛАБЫНЦАЎ Юрый Андрэевіч, вядучы навуковы супрацоў­нік аддзела ўсходнега славянства Інстытута славяназнаў­ства Расійскай акадэміі навук, д. ф. н., прафесар

КІРЭЕВА Галіна Уладзіміраўна, загадчык навукова-даслед­чага аддзела кнігазнаўства Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Кісялёва

Марына Сяргееўна,

загадчык сектара метадалогіі міждысцыплінарных даследаванняў чалавека Інстытута філасофіі Расійскай акадэміі навук, д. ф. н., прафесар

(Расія)


Симеон Полоцкий и книжная культура Москвы второй половины XVII в.

Лабынцаў

Юрый Андрэевіч,

вядучы навуковы супрацоўнік аддзела ўсходнега славянства Інстытута славяназнаўства Расійскай акадэміі навук, д. ф. н., прафесар

(Расія)

Шчавінская

Ларыса Леанідаўна,

старшы навуковы супрацоўнік аддзела ўсходнега славянства Інстытута славяназнаўства Расійскай акадэміі навук, к. ф. н., дацэнт

(Расія)

Епископ Павел (Доброхотов) – выдающийся собиратель белорусской старопечатной книжности

Доўнар

Ларыса Іосіфаўна,

дацэнт кафедры тэорыі


і гісторыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, к. п. н.

(Беларусь)Павел Дамжыў-Лютковіч
і пачаткі кнігавыдання
ў Мінску

Трыфанава

Наталля Якаўлеўна,

дацэнт кафедры этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтваў гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела старажытнабеларускага мастацтва Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь, кандыдат мастацтвазнаўства (Беларусь)О художественных особенностях книжной продукции Кутеинского монастыря второй трети
XVII в.

Пікулік

Алена Мікалаеўна,

старшы навуковы супрацоўнік аддзела выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кан. мастацтвазнаўства, дацэнт

(Беларусь)

Гравіраваныя выданні Магілёўскай брацкай друкарні XVII–XVIII стст.
і беларускае мастацтва старадрукаў

Сынкова

Ірына Анатольеўна,

дацэнт кафедры гуманітарных дысцыплін Мінскага інстытута кіравання, к. ф. н.

(Беларусь)

Нямецкая кніжная графіка
XVI ст.

ПЕРАПЫНАК НА КАВУ11.00–11.30

Галерэя «Лабірынт» (3-ці паверх)

СекцЫя 4

«ТРАДЫЦЫІ БЕЛАРУСКАЙ КНІЖНАЙ КУЛЬТУРЫ

XVII–XІХ стст.»

(працяг)

11.30–13.00

Чытальная зала рукапісаў, рэдкай кнігі і старадрукаў (3-ці паверх)Зайцаў

Ілля Уладзіміравіч,

саветнік генеральнага дырэктара Усерасійскай дзяржаўнай бібліятэкі замежнай літаратуры


імя М.І. Рудаміна, д. г. н.

(Расія)


Новая рукопись белорусских татар

Сарока-Скіба

Галіна Іванаўна,

выкладчык Валкавыскага каледжа УА «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт


імя Янкі Купалы», аспірант кафедры беларускай музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі

(Беларусь)Коллекция рукописных певческих Ирмолоев из собрания Национальной библиотеки Беларуси

Рабчун,

Аксана Станіславаўна,

загадчык аддзела бібліятэчных збораў і гістарычных калекцый Нацыянальнай бібліятэкі Украіны


імя У.І. Вярнадскага, к. г. н.

(Украіна)


Издания белорусских типографий в составе родового книжного собрания Урбановских и Стажинских

Кузьміна

Ніна Георгіеўна,

старшы навуковы супрацоўнік Музея друку Дзяржаўнага музея гісторыі Санкт-Пецярбурга

(Расія)

История развития книжной культуры Великого княжества Литовского в произведении С.Ф. Либровича «История книги в России»: к 100-летию выхода издания
Кажамякін

Генадзь Вячаслававіч,

вядучы бібліятэкар бібліятэкі Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка, к. ф. н.

(Беларусь)

Выданне Псалтыра
ХІХ ст. у бібліятэцы Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта

імя М. ТанкаШваціньскі

Томаш,

навуковы супрацоўнік Нацыянальнай бібліятэкі


ў Варшаве, доктар

(Польшча)Инвентарь рукописей Библиотеки Залусских как источник изучения книжной культуры Великого княжества ЛитовскогопАдвядзенне вынікаў працы
X МІЖНАРОДНЫХ КНІГАЗНАЎЧЫХ ЧЫТАННЯЎ

13.00–14.00

Зала адукацыйных тэхналогій (3-ці паверх)


СТАРШЫНСТВУЕ:

СУША Аляксандр Аляксандравіч, намеснік дырэктара па на­вуковай рабоце і выдавецкай дзейнасці Нацыянальнай біб­ліятэкі Беларусі, кандыдат культуралогіі

ПРАГРАМА
X Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў


«Кніжная культура Беларусі
XVI – сярэдзіны XVIІ ст.:
да 440-годдзя выдавецкай дзейнасці Мамонічаў»

Мінск, 17–18 красавіка 2014 г.


Выдавец:


дзяржаўная ўстанова «Нацыянальная бібліятэка Беларусі».
ЛИ № 02330/0552578 ад 01.10.2009.

ЛП № 02330/0552703 ад 30.07.2009.


Пр. Незалежнасці, 116, 220114, Мінск.

E-mail: еdit@nlb.by. Тэл. 293 27 68.

Падпісана ў друк 15.04.2014. Фармат 60х841/16. Лічбавы друк.
Гарнітура Таймс. Умоўн. друк. арк. 1,39. Ул.-выд. арк. 0,41. Тыраж 120 экз. Заказ

Д Л Я З А М Е Т О К
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка