Праект «Прыгажосць роднай мясцовасці»
Дата канвертавання07.05.2016
Памер49.83 Kb.
Праект « Прыгажосць роднай мясцовасці»
Дэвіз – эпіграф:
Як і кожны ў маёй старане,

Я багацце бязмернае маю.

Ды не ў грошах, не ў золаце – не!

У любові да роднага краю.
А.Вольскі
Удзельнікі праекта: выхаванцы групы падоўжанага дня, бібліятэкар, вучні пачатковых класаў, бацькі.
Праектная дзейнасць трывала ўвайшла ў педагагічную практыку. На сучасным этапе многія ўстановы адукацыі краіны з’яўляюццаінавацыйнымі пляцоўкамі па ўкараненню і апрабацыі дадзенай тэхнаоргіі.

Метад праектаў – гэта сістэма вучэбна – пазнаваўчых прыёмаў, якія дазваляюць вырашыць тую ці іншую праблему ў выніку самастойных дзеянняў вучняў і абавязковай прэзентацыі вынікаў іх работы.

У рамках працэса адукацыі праектны метад можна вызначыць як адукацыйную тэхналогію, накірованную на набыццё вучнямі новых ведаў на аснове рэальнай жыццёвай практыкі, фарміраванне ў школьнікаў спецыфічных уменняў і навыкаў шляхам сістэмнай арганізацыі праблемнага пошука. Вучань самым непасрэдным чынам уключаны ў актыўны пазнаваўчы працэс, самастойна фарміруе вучэбную праблему, здзяйсняе збор неабходнай інфармацыі, плануе магчымыя варыянты рашэння праблемы, рабіць вывады, аналізуе сваю дзейнасць.

Улічваючы значнасць і актуальнасць дадзенай праблемы, я выбрала метад праекта і выкарыстала яго ў сваёй рабоце. Асноўная праблема адлюстрована ў мэтах і задачах.Мэта: мастацкая падрыхтоўка дзяцей да ўспрымання прыгажосці

прыроды і яе адлюстравання шляхам вывучэння

параўнання розных станаў прыроды ў розныя поры года
Задачы: вучыць дзяцей разумець асноўныя законы прыроды і фактары,

якія ўплываюць на стан жывой і нежывой прыроды;

фарміраваць уменне даследаваць з’явы прыроды;

развіваць назіральнасць, выхоўваць жаданне адлюстроўваць свае ўражанні ў малюнках;

развіваць самастойнасць, актыўнасць;

выхоўваць у дзяцей жаданне пазнаваць навакольны свет, беражлівыя адносіны да прыроды і пачуццё адзінства з ёй.


Плануемы вынік

У ходзе рэалізацыі праекта “Прыгажосць роднай мясцовасці” стварыць умовы для навучання вучняў экалагічнай граматнасці, выхавання беражлівых адносін да прыроднага асяроддзя, фарміравання станоўчых пачуццяў пры ўспрыманні прыроды. У цэлым праект будзе накірованы на развіццё асобы дзіцяці (псіхічных працэсаў, эмацыянальнай сферы, даследчых навыкаў, эстэтычнага развіцця, мастацкіх здольнасцей), аказанне аздараўленчага ўздзеяння на дзіцячы арганізм.
Этап праекта
1. Падрыхтоўчы:

экскурсіі ў парк, лес, на возера з мэтай назірання і фатаграфіравання аб’ектаў прыроды ў розныя поры года, стан надвор’я


2. Творчы:

работа на занятках па выяўленчай дзейнасці (рысаванне назіраемых аб’ектаў), вывучэнне дзіцячых часопісаў і навукова-пазнаваўчай літаратуры ў школьнай бібліятэцы, гутаркі, віктарыны


3. Заключны:

Прэзентацыя праекта (выстава творчых работ, абагульненне вынікаў работы, аналіз, вывады.)Рэалізацыя праекта
1 этап
Для выканання задач выкарыстоўвала метады, якія прадугледжвалі непасрэдныя зносіны дзіцяці з навакольным асяроддзем. Каб прыцягнуць увагу дзяцей да прыродных з’яў, выкарыстоўваю казкі легенды, прыказкі, прымаўкі, загадкі, вершы, рухомыя і творчыя гульні, працу з прыродным матэрыялам.

Знаёмячы дзяцей з прыродай, мэтазгодна звяртаць іх увагу на асноўныя прыкметы кожнага месяца, моманты пераходу адной пары года ў другую. Уяўленні аб багацці і прыгажосці навакольнага асяроддзя фарміруюцца з дапамогай наступных пытанняў: • Як выглядаюць дрэвы, неба, трава?

 • Якога колеру лісце на дрэвах?

 • Якія вы ведаеце дрэвы?

 • Што вы ведаеце аб Грабавай алеі, Жукоўшчынскіх азёрах?

 • Якія яны былі месяц назад? Два, тры месяцы?

 • Ці падабаецца вам паляна, возера, алея ў гэтым месяцы?

 • На што падобныя дрэвы, трава, снег?

 • Чым адно дрэва адрозніваецца ад другога?

Асаблівае месца ў развіцці даследчай дзейнасці ў час экскурсій адводзіцца сістэматычным назіранням. Гэта асноўны метад азнаямлення малодшых школьнікаў з прыродай.

Назіранне – мэтанакірованнае ўстрыманне, складаны пазнаваўчы працэс, у якім праяўляецца адзінства пачуцця і рацыянальнага. Дзякуючы ўзаемадзеянню органаў пачуцця і слова педагога, у дзяцей фарміруюцца ўяўленні аб навакольным асяроддзі, развіваецца мысленне, мова • Арганізацыя кароткачасовых і працяглых назіранняў

 • Арганізацыя назіранняў за найбольш яркімі з’явамі ў нежывой прыродзе (за асеннім дажджом, снегападам, мяцеліцай, за першым снегам, першым вясеннім дажджом).

 • Тлумачэнне сувязяў, якія існуюць паміж раслінамі і жывёламі

 • Удзяляць увагу гуманнаму матыву аховы прыроды

Уключынне гульнявых момантаў:

 • Хто больш убачыць фарбаў?

 • “Хто больш назаве слоў аб восені, (зіме, вясне)?”

 • Гульня “Фатографы ў дарозе”

 • Вуснае маляванне пейзажа з натуры.


2 этап
Заняткі выяўленчай дзейнасцю
Перад пачаткам заняткаў прагляд фотаздымкаў, гутарка з мэтай фарміравання задумы, паляпшэння эмацыянальнага стану.

Напрыклад: • Як вы намалюеце дзень?

 • Якой будзе зіма на вашых малюнках: сонечнай ці пахмурнай?

 • Якія колеры вы будзеце выкарыстоўваць?

 • Чым будзеце маляваць?

 • Дзе намалюеце дрэвы?

 • Самастойнае вывучэнне ў школьнай бібліятэцы часопісаў і навукова – пазнавальнай літаратуры

 • Правядзенне гутаркаў, віктарын


3 этап
Спіс выкарыстанай літаратуры:


 1. Часопісы “Пачатковая школа” №11, 20047г.

 2. Часопіс “Пачатковае навучанне” №2, 2010г.

 3. Вывучэнне праграмы курса “Ешка”

 4. Кудзейка М.В. “Незвычайныя спосабы малявання”

Мінск, 2006г.

 1. Сухін У.Г. “Новыя займальныя матэрыялы”,

Масква, 2007г.

 1. Дробаў Л.М. “Выяўленчае мастацтва Беларусі”

Мінск “Беларусь”, 1997г.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка