Праблемы крымІНальнай адказнасцi за карупцыйныя злачынствы
Дата канвертавання27.05.2016
Памер139.69 Kb.
Праблемы крымІНальнай адказнасцi за карупцыйныя злачынствы

З'яўляючыся глабальнай праблемай сучаснасцi, карупцыя сёння ў той або iншай ступенi icнўe ва ўcix краiнах свету. Не з'яўляецца выключэннем i Рэспублiка Беларусь.

Карупцыя размывае найважнейшыя канстытуцыйныя прынцыпы - як прынцып сацыяльнай справядлiвасцi i роўнасцi ўcix перад законам, падрывае давер народа да ўлады. Таму бескампрамюнае i рашучае змаганне з карупцыяй з'яўляецца цэнтральным звяном унутранай палiтыki Рэспублiki Беларусь.

Базавым дакументам, на аснове якога арганiзуецца антыкарупцыйная дзейнасць у краiне, з'яўляецца Закон Рэспублiki Беларусь "Аб барацьбе з карупцыяй". прыняты 20 лiпеня 2006 г. (далей - Закон).

У найбольш агульным сэнсе "карупцыю" можна вызначыць як выкарыстанне службовай асобай свайго становiшча ў мэтах атрымання асабiстай выгады.

Дзеянне дадзенага Закона распаўсюджваецца на службовых асоб практычна ўcix арганiзацый недзяржаўнай формы ўласнасцi. Вызначаны шэраг абмежаванняў i адмысловых патрабаванняў для дзяржаўных службовых асоб, замацаваныя паўнамоцтвы i правы ў сферы барацьбы з карупцыяй адмысловых падпадзяленняў органаў пракуратуры, унутраных спраў i дзяржаўнай бяспекi.

Паводле арт.4 Закона, барацьба з карупцыяй засноўваецца на прынцыпах законнасцi, справядлiвасцi, роўнасцi перад законам, галоснасцi, няўxiльнай адказнасцi, асабiстай адказнасцi i гуманiзму.

Карупцыя стала маштабнай праблемай сучаснасцi. Hi адна дзяржава, незалежна ад яe сацыяльна-эканамiчнай i палiтычнай прыналежнасцi, не мае абсалютнага iмунiтэту ад карупцыi.

Арт.21 Закона вызначае пэўны перaлiк карупцыйных правапарушэнняў. Як паказвае практыка, найбольш распаўсюджанымi з ix з'яўляюцца крадзяжы, злоўжываннi ўладай, службовая падробка, атрыманне i дача хабару, атрыманне незаконнай узнагароды дзяржслужачым, якая не з'яўляецца службовай асобай.

У цяперашнi час нараўне з Законам Рэспублiki Беларусь "Аб барацьбе з карупцыяй" асноўнымi нарматыўна-прававымi актамi, накiраванымi на прощдзеянне карупцыт, таксама з'яўляюцца Законы Рэспублiki Беларусь: "Аб Пракуратуры Рэспублiki Беларусь", "Аб дзяржаўнай службе ў Рэспублiцы Беларусь", "Аб дэклараваннi фiзiчнымi acoбaмi прыбыткаў, маёмасцi i крынiц грашовых сродкаў", "Аб мерах па прадухiленнi легалiзавання прыбыткаў, атрыманых незаконным шляхам" i "Аб барацьбе з арганiзаванай злачыннасцю".

У мэтах пашырэння магчымасцi атрымання неабходнай iнфармацыi, у МУС РБ, абласных УУС кругласутачна працуюць "тэлефоны даверу", па якiх грамадзяне могуць паведамщь кiраўнiцтву мiнiстэрства аб праявах карупцыi з боку супрацоўнiкаў органаў унутраных спраў, а таксама аб здзяйсненнi такiх злачынстваў iншымi службовымi асобамi, што з'яўляецца дзейснай прэвентыўнай мерай.

Вa ўcix праваахоўных структурах створаны падраздзяленнi ўласнай бяспеki, якiя займаюцца службовымi расследаваннямi фактаў супрацьпраўнай дзейнасцi супрацоўнiкаў, у тым лiку i звязаных з карупцыяй, выяўленнем умоў, iм спрыяльных.

Актуальнай застаецца праблема пакрыцця матэрыяльнай шкоды, прычыненай у вынiку здзяйснення карупцыйных злачынстваў.

Якая склалася судовая практыка разгляду крымiнальных спраў аб карупцыйных злачынствах i прызначэннi вiнаватым мер пакарання, аказвае дадатны ўтшыў на папярэджанне i прафiлактыку такога роду злачынстваў. Разам з тым, прафiлактычныя магчымасцi судовай сiстэмы не з'яўляюцца вычарпальнымi. Неабходна больш актыўна ўкараняць у практыку разгляд спраў аб карупцыйных злачынствах у выяздных судовых паседжаннях па месцы працы, жыхарствa вiнаватых.

Адмысловым падрадзяленням праваахоўных органаў неабходна больш увап надаваць правядзенню мерапрыемстваў па выяўленнi карумпаваных службовых асоб у органах дзяржаўнай улады i kiравання, у сферах дзяржаўнай дзейнасцi па размеркаванню сродкаў, распараджэнню дзяржаўнай маёмасцю i т.п.

Не ў поўнай меры выкарыстоўваюцца магчымасцi органаў мясцовага самаkiравання. Iнфармацыйныя цыдулкi па праблемах барацьбы са злачыннасцю i карупцыяй, накiрaваныя ў раённыя органы выканаўчай улады, не знаходзяць належнага разгляду i прыняцця канструктыўных мер. Як правiла, рэалiзацыя прапанаваных у iнфармацыйных цыдулках мер даручаецца толькi раённым аддзелам унутраных спраў, пры гэтым iншыя службы i структурныя падраздзяленнi не задзейнiчаюцца. Шмат у чым бэта абумоўлена адсутнасцю ўсебаковага аналiзу праблем i, такiм чынам, прапаноў аб шляхах ix рашэння.

Недастатковая эфектыўнасць працы кантрольна-рэвiзiйных органаў часцяком праводзiцца на недастатковым прафесiйным узроўнi.

Арт.9, 10 i 27 Закона ўсталеуваюць абавязак дзяржаўных органаў i iншыx арганiзацый перадаваць дзяржаўным органам, якiя ажыццяўляюць барацьбу з карупцыяй, iнфармацыю. звязаную з фактамi, якiя сведчаць аб карупцыi.

Аднак варта канстатаваць, што дадзеныя патрабаваннi Закона належным чынам не выконваюцца. Практычна ад крэдытна-фiнансавых аргашзацый, дзяржаўных органаў па рэгiстрацыi маёмасцi, натарыяльных

органаў не паступае iнфармацыя аб вышэйназваных фактах, што не спрыяе павышэнню эфектыўнасцi працы па папярэджанню i спыненню такой грамадска небяспечнай карупцыйнай праявы, як легалiзаванне матэрыяльных каштоўнасцяў, набытых незаконным шляхам.

У адпаведнасцi з п.2ч.1арт.5 Закона эфектыўная барацьба з карупцыяй можа быць забяспечана толькi пры ўмове належнага планавання i каардынацыi антыкарупцыйнай дзейнасцi. Для гэтага ў арганiзацыях павiнны быць створаны адмысловыя антыкарупцыйныя камiсii. Але яны створаны не ўсюды, а таксама дзе створаны - ix праца часцяком носiць фармальны характар i не адказвае ix прызначэнню.

Барацьбу з карупцыяй неабходна ажыццяўляць не толью праваахоўным органам. Задачай нумар адзiн для ўcix kiраўнikоў, i ў першую чаргу дзяржаўных органаў i арганiзацый, павiнна быць забяспячэнне кадравай чысцiнi калектыва.

Сiстэмна праблема можа быць вырашана толькi сумяшчэннем магутных прафiлактычных вышукаў з эфектыўным выяўленнем карумпаваных службоўцаў у органах дзяржаўнай улады.

Для эфектыўнай барацьбы з карупцыяй неабходна змяняць дзейсную Канстытуцыю ў той частцы, якая дазволiла б аднавiць канстытуцыйныя нормы парламенцкага кантролю, грамадскага кантролю, якая магла б карэнным чынам змянiць сiстэму барацьбы з карупцыяй i паўплываць на яе эфектыўнасць.

Органы, якiя заклiканы забяспечваць барацьбу з карупцыяй, caмi карумпаваныя, не маюць дастатковай незалежнасцi ад тых, чыю дзейнасць павiнны кантраляваць, не маюць дастатковых фiнансавых рэсурсаў для выканання ўскладзеных задач. Пры адсутнасцi спецыялiзаваных органаў расследавання, факты карупцыi расследуюцца самастойна, наяўным i

праваахоўным органамi ва ўласных шэрагах. Усё гэта прыводзiць да неэфектыўнасцi дзейнасцi праваахоўных органаў, утойванню фактаў карупцii, прыцягненню да адказнасцi толькi службовых асоб найнiзкага рангу.

Перамога над карупцыяй аўтаматычна звядзе эканамiчны крымiнал да ўзроўня дробных бессiстэмных праванарушэнняў.

Не прынiжаючы тую велiзарную працу, якую праводзiць сённяшнi заканадавец, якi iмкнецца стварыць прававыя перашкоды развiццю карупцыi, ўсё ж трэба адзначыць, што без арганiзацыi доўгага i цяжкага працэсу маральнага аздараўлення грамадства вынiкi такой працы не будуць эфектыўнымi. I тут права павiнна мець сваю выхаваўчую ролю.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:


Нормативно-правовые акты

  1. Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994г. (с изм. и доп.)

  2. «О борьбе с коррупцией» Закон Республики Беларусь от 20 июля 2006г.

  1. «О Прокуратуре Республики Беларусь» Закон Республики Беларусь от 8 мая 2007г.

  2. «О государственной службе в Республике Беларусь» Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003г.

  3. «О декларировании физическими лицами доходов, имущества и источников денежных средств» Закон Республики Беларусь от 04 января 2003г.

  4. «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем» Закон Республики Беларусь от 11 декабря 2005г.

  1. «Государственная программа по борьбе с коррупцией на 2007-2010гг». Указ Президента Республики Беларусь от 21 февраля 2006г.

  2. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999г.

  3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999г.

Литература:
10.Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть: учеб.пособие / А.И.Лукашов [ и др.]; под общ.ред. А.И.Лукашова.-Минск: Изд-во Гревцова, 2009.-960 с- (Серия правовой учебной литературы).

ll.www.gomel-region.gov.by.ru

12.www.volozhin.gov.by

13.www.vitebsk - region.gov.byБаза данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка