После первого раздела Польши Старый Быхов в 1773 году назначен уездным городом
Дата канвертавання18.05.2016
Памер23.58 Kb.
Быхов

Город Быхов основан в 1370 году как владение князя Великого княжества Литовского Свидригайло. В 1610—1619 годах гетман Я. К. Ходкевич построил на крутом берегу Днепра замок, который дополнял систему укреплений, состоящих из земляных валов, рвов, бастионов.

В годы Северной войны к разрушению Быховского замка подключились войска Петра I. В течение семи с лишним лет в городе находился русский гарнизон. При отступлении были приведены в негодность брамы, взорваны бастионы. Спустя некоторое время Сапеги восстановили укрепления, артиллерийский парк заново пополнился новыми орудиями.

После первого раздела Польши Старый Быхов в 1773 году назначен уездным городом.

В Быхове до наших дней сохранился феодальный замок XVII. Да и быховская синагога, памятник архитектуры барокко начала XVII, очень похожа на настоящую крепость с башней.

Представляет интерес Троицкая церковь XIX века, украшенная высокой трехъярусной колокольней. Это яркий памятник деревянного зодчества.

С 1902 г. Быхов стал железнодорожной станцией. Позже открыли кинотеатр, возвели мост через Днепр.

В 1924 г. Быхов стал центром района.

Ежегодно 11 июля (день явления чудотворной иконы борколабовским монахиням) в Быхов стекаются тысячи паломников, чтобы принять участие в торжествах в честь иконы.

Посетить Быхов будет интересно тем, кто увлекается военной историей, а еще и людям глубоко верующим. Здесь гостеприимно встретят каждого гостя.http://belarustourism.by/catalog/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Быхов
http://belaruscity.net/byhov/

Быхаў


Горад Быхаў заснаваны ў 1370 як уладанне князя Вялікага Княства Літоўскага Свідрыгайлы. У 1610-1619 гадах гетман Я. К. Хадкевіч пабудаваў на крутым беразе Дняпра замак, які дапаўняў сістэму ўмацаванняў, што складаюцца з земляных валоў, рвоў, бастыёнаў.

У гады Паўночнай вайны да разбурэння Быхаўскага замка падключыліся войскі Пятра I. На працягу сямі з лішнім гадоў у горадзе знаходзіўся рускі гарнізон. Пры адступленні былі прыведзены ў непрыгоднасць брамы, узарваны бастыёны. Праз некаторы час Сапегі аднавілі ўмацаванні, артылерыйскі парк зноўку папоўніўся новымі прыладамі.

Пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай Стары Быхаў у 1773 годзе прызначаны павятовым горадам.

У Быхаве да нашых дзён захаваўся феадальны замак XVII ст. Ды і Быхаўская сінагога, помнік архітэктуры барока пачатку XVII ст, вельмі падобная на сапраўдную крэпасць з вежай.

Уяўляе цікавасць Траецкая царква XIX стагоддзя, упрыгожаная высокай трох'яруснай званіцай. Гэта яркі помнік драўлянага дойлідства.

З 1902 г. у Быхаве з’явілася чыгуначная станцыя. Пазней адкрылі кінатэатр, узвялі мост праз Днепр.

У 1924 г. Быхаў стаў цэнтрам раёна.

Штогод 11 ліпеня (дзень з'яўлення цудатворнай іконы баркалабаўскім манашкам) у Быхаў сцякаюцца тысячы паломнікаў, каб прыняць удзел ва ўрачыстасцях у гонар абраза.

Наведаць Быхаў будзе цікава тым, хто захапляецца ваеннай гісторыяй, а яшчэ і вернікам. Тут гасцінна сустрэнуць кожнага госця.


http://belarustourism.by/catalog/

і

http://ru.wikipedia.org/wiki/Быхов


http://belaruscity.net/byhov/


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка