Португалия митнически изисквания
Дата канвертавання24.04.2016
Памер77.47 Kb.
Португалия - митнически изисквания
Разрешителните, респ. ограничителни режими на Португалската република са съобразени с европейските регламенти по тази материя. Същевременно, националното законодателство в областта на ограничителните и забранителни режими е разположено в голям брой Регламенти, които касаят дейността на различни ведомства и институции, в това число Министерството на финансите, Португалските митници, с всичките им подразделения, Министерството на културата, Института за запазване на изчезващи видове на флората и фауната и др.
Следва да се подчертае, че регламентите и особено приложенията към тях са изключително динамични и се допълват или съкращават от компетентните институции.


 1. Произведения на изкуството и предмети с културна стойност: отразяват Регламент № 116/2009 на ЕС. Те са изброени изчерпателно в Приложение 1 на същия Регламент. Включват най-общо:

 • археологически предмети на възраст над 100 години, намерени при археологически разкопки и изследвания; части от културни, исторически или религиозни паметници над 100-годишна възраст, независимо от тяхната стойност;

 • ръчно изработени картини, платна и мозайки, независимо от използвания материал и техника; оригинални гравюри, щампи, восъчни и литографии, както и съответните отливки; оригинални плакати, скулптори и скулпторни отливки; художествени фотографии и филми, както и съответните им негативи, печатно изработени географски карти над 200 години – на стойност над 15 хиляди евро;

 • акварели, гуаш и пастели на стойност над 30 хиляди евро;

 • свитъци, ръкописи и ръчно изработени географски карти – независимо от тяхната стойност;

 • музикални партитури; книги и колекции от книги над 100 години;

 • архиви или части от архиви над 50 години – независимо от тяхната стойност;

 • картини – съвременни, на стойност над 150 хиляди евро

 • колекции и принадлежащи към колекции видове от зоологията, ботаниката, минералогията и анатомията; колекции с историческа, палеонтоложка, етнографска или нумизматична стойност; превозни средства на над 75 години; старинни и антични предмети; играчки, игри, изделия от стъкло и кристал, бижутерски изделия, мебели и обзавеждане, оптични, фотографски или кинематографски инструменти, музикални инструменти, часовници, дървени и керамични изделия, килими и тапицерия, тапети, оръжия и други, на възраст от 50 до 100 години – на стойност над 50 хиляди евро.
 1. Спиртни напитки: Нормативните документи, които определят ограничителните режими в тази област, са Директива 2008/118 от 16.12.2008 год. на ЕС и Кодексът за специалното данъчно облагане на продукти за потребление, утвърден с Постановление № 73/2012 от 21.06.2010 год. на Министерството на финансите. Най-общо, ограниченията касаят вноса на спиртни напитки, докато износът на такива се определя от страната вносител. По отношение на фирмите производителки и износителки на алкохолни напитки съществува режим на регистрация, лиценз и наличие на контролиран митнически склад. Вносът и износът на алкохол за лична употреба се допуска без обмитяване и акциз, ако се превозва в личния багаж на пътуващия, в подходяща опаковка и транспорт.

Счита се, че спиртните напитки са за лична употреба, съгласно горните условия, ако не надхвърлят следните количества: а) спиртни напитки над 15º – до 10 л; б) междинни продукти от 12º до 15º – до 20 л; в) трапезни вина – до 90 л и шампанизирани вина – до 60 л; г) бира – до 110 л (вж. чл. 61, т. 4 от КСДО).
 1. Защитени растителни и биологични видове: Нормативната уредба на Португалия изцяло отговаря на европейската нормативна уредба и по-конкретно на Регламент № 101/2012 на ЕК и неговите приложения, които на свой ред отразяват Конвенцията за международна търговия на видовете от естествената флора и фауна, които са застрашени от изчезване, по която Португалия също е страна. (Тъй като приложенията са обемисти и изчерпателни по отношение на ограниченията и условията за пренасяне на застрашените растителни и биологични видове, считаме за уместно те да бъдат направени достъпни за консултация от българските граждани и фирми на български и английски език.)

Вътрешното законодателство на Португалия третира забраната и ограниченията за притежаване и търговия с редки видове в три нормативни документа: Указ № 1226/2009 от 12.10.2009 год., Указ № 60/2012 от 19.03.2012 год. и Постановление № 565/99 от 21.12.1999 год. на Министерството на околната среда.


Постановление № 565/99 постановява ограниченията при вноса и разпространението на екзотични растителни и биологични видове, които биха могли да се окажат агресивни и вредни за местната флора и фауна и да доведат до нарушаване на биологическото равновесие на местната природа. Сред тях са: безгръбначни – Phoracantha semipunctata, Iridomyrmex humilis – аржентинска мравка, Leptinotarsa decenlineata – колорадски бръмбар, Lysiphlebus testaceipes; влечуги – Chamaeleo chamaeleon (хамелеон), Lacerta dugesii (дървояд); птици - Francolinus francolinus, Phasianus colchinus, Psitacula krameri, Myiopsitta monachus, Columbina passerina, Ploceus cucullatus, Ploceus melanocephalus, Quelea quelea, Euplectes afer, Euplectes hordeaceus, Euplectes franciscanus, Euplectes orix, Estrilda melpoda, Estrilda troglodytes, Estrilda astrild, Amandava amanda, Amandava subflava, Poephila guttata, Lonchura cantans Lonchura mallaca, Lonchura maja, Amadina fasciata; бозайници – Rattus rattus и Rattus norvegicus. Ограниченията за горните видове важат за цялата територия на Португалия, включително и за автономните области Мадейра и Азорски острови.
Съществуват частични ограничения, валидни за отделните ареали на територията на страната. Тези ограничения касаят някои видове риби, като: Micropterus salmoides, Oncorhynchus mykiss, Carassius auratus, Cyprinus carpio, Lepomis gibbosus, Esox lucius, Sander lucioperca, Gobio gobio, Gambusia holbrooki, Cichlasoma facetum, Ictalurus meles, Fundulus heteroclitus; безгръбначни – Corbicula fluminea, Procambarus clarkii, Pacifastacus leniusculus, Eriocheir sinensis, Potamopyrgus jenkinsi.
Сред растенията, подлежащи на забрана и ограничения в отглеждането и разпространяването, са: Pteridophyta – Selaginella kraussiana (G. Kunze) A. Braun, Azolla filiculoides Lam. (I), Azolla caroliniana Willd. (I); Gymnospermae – Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray.), Cupressus lusitanica Miller, Cupressus macrocarpa Hartw., Cupressus sempervirens L., Abies alba Miller, Cedrus atlantica (Endl.) Carriére, Cedrus deodara Loud., Pinus halepensis Miller, Pinus nigra Arn., Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco; Angiospermae – Salix babylonica L., Salix canescens (Aitur) Marshall, Salix x rubens Schrank, Salix viminalis L., Populus deltoides Marshall, Populus alba L., Populus nigra L. subsp. caudina (Ten.) Bug., Populus x canadensis Moench (P. deltoides x nigra), Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy, Hakea sericea Schrader (I), Hakea salicifolia (Vent.) B. L. Burtt (I), Grevillia robusta L., Fallopia baldschuanica (Regel) J. Holub (F. aubertii, Polygonum aubertii), Polygonum capitatum D. Don, Polygonum minus Huds, Polygonum orientale L., Reynoutria japonica Houtt., Rumex frutescens Thouars, Beta vulgaris L. subsp. Vulgaris, Chenopodium multifidum L., Chenopodium ambrosoides L., Amaranthus muricatus (Mocq.) Hicken, Amaranthus caudatus L., Amaranthus cruentus L., Amaranthus paniculatus L., Amaranthus blitoides S. Watson, Amaranthus albus L., Amaranthus deflexus L., Phytolacca americana L., Sesuvium portulacastrum (L.) L., Drosanthemum candens (Haw.) Schwantes, Aptenia cordifolia (L. fil) N. E. Br., Disphyma crassifolium (L.) L. Bolus, Lampranthus multiradiatus (Jacq.) N. E. Br., Carpobrotus edulis (L.) N. E. Br.(I), Carpobrotus acinaformis (L.) L. Bolus, Mesembryanthemum nodiflorum L., Mesembryanthemum crystallinum L., Mollugo verticillata L., Tetragonia tetragonoides (Palas) O. Kuntze, Portulaca oleraceae L. subsp. stellata Danin & H. G. Baker, Portulaca oleraceae L. subsp. papillastellulata Danin & H. G. Baker, Portulaca oleraceae L. subsp. nitida Danin & H.G. Baker, Montia perfoliata (Donn ex. Wild) Howell, Boussingaultia cordifolia Ten., Silene cretica L., Dianthus tripunctatus Silth, Papaver somniferum L. subsp. setigerum (DC.), Corb., Argemone mexicana L., Eschscholzia californica Cham., Quercus rubra L., Lunaria annua L., Sisymbrium polyceratium L., Sisymbrium erysimoides Desf., Isatis tinetoria L., Lepidium campestre (L.) R. Br., Lepidium grandifolium L. subsp. Grandifolium, Lepidium ruderale L., Lepidium sativum L., Lepidium virginicum L., Coronopus didymus (L.) Sm., Rapistrum rugosum (L.) All. subsp. orientale (L.), Arcangeli., Bryophylum pinnatum (Lam.) Oken, Crassula aquatica (L.) Schonl., Crassula bonariensis (DC) Crambe, Aichryson dichotomum (DC) Webb & Berth; Aeonium arboreum (L.) Webb & Berth, Hydrangea macrophylla (Thunb.) Seringe, Pittosporum crassifolium Banks & Sol. ex. Cunningham, Pittosporum undulatum Vent. (I), Pittosporum tobira (Thunb.) Dryander, Platanus hispanica Miller, Rubus idaeus L., Rubus x loganobaccus L. H. Bailey, Rosa moschata J. Hermam, Rosa odorata var. gigantea (Crepin) Rehder & Wilson, Rosa multiflora Thumb., Rosa wichuraiana Crépin, Rosa gallica L., Cydonia oblonga Miller, Acacia karroo Hayne (I), Acacia dealbata Link (I), Acacia mearnsii De Wild. (I), Acacia longifolia (Andrews) Willd. (I), Acacia cyclops G. Don fil., Acacia melanoxylon R. Br. (I), Acaciapycnantha Bentham (I), Acacia cyanophylla Lindley (I), Acacia retinodes Sclecht. (I), Acacia decurrens (J. C. Wendl.) Willd., Acacia farnesiana (L.) Willd., Acacia molissima Willd., Vicia articulata Hornem., Vicia sativa L. subsp. macrocarpa (Moris) Arcangelli, Vicia sativa L. subsp. Sativa, Lathyrus sativus L., Melilotus italica (L.) Lam., Melilotus indica (L.) Lam., Melilotus infesta Guss., Trigonellafoenum-graecum L., Medicago blancheana Boiss., Medicago rugosa Desr., Robinia pseudoacacia L.(I), Hedysarum coronarium L., Cercis siliquastrum L., Gleditsia triacanthos L., Oxalis articulata Savigny, Oxalis corymbosa DC., Oxalis latifolia Kunth, Oxalis pes-capraea L., Oxalis purpurea L., Pelargonium radula (Cav.) L’Hér, Tropaelum majus L., Ricinus communis L., Euphorbia nutans Lag., Euphorbia serpens Kunth, Euphorbia maculata L., Euphorbia prostrata Aiton, Euphorbia lathyris L, Ailanthus altissima (Miller) Swingle (I), Schinus molle L., Schinus terebinthifolia Raddi, Rhus coriaria L., Opuntia ficus-indica (L.) Miller, Eucalyptus globulus Labill., Eucalyptus camalduensis Labill., Myriophyllum brasiliensis Camb. (I), Hippuris vulgaris L, Hydrocotyle bonariensis Lam., Eryngium pandanifolium Cham. & Schlecht. (I), Lilaeopsis atenuata (Hooker & Arnott) Fernald, Apium leptophyllum (Pers.) Benth, Acer platanoides L., Acer negundo L., Ligustrum ovalifolium Hassk, Ligustrum lucidum Aiton, Araujia sericifera Brot., Gomphocarpus fruticosus (L.) Aiton fil., Rubia tinctorum L., Dichondra micranitha Urban, Cuscuta campestris Yuncker, Cuscuta suaveolens Ser., Calystegia sylvatica (Kit) Griseb., Convolvulus farinosus L., Ipomaea acuminata (Vahl) Roemer & Schultes (I), Phacelia tanacetifolia Bentham, Wigandia caracasana Kunth, Heliotropium curassavicum L., Anchusa arvensis (L.) Bieb. subsp. orientalis (L.) Nordh, Myosotis latifolia Poiret, Verbena bonariensis L., Verbena canadensis L., Lantana camara L., Lippia canescens Kurith, Callitriche cribrosa Schotsman, Melissa officinalis L. subsp. Officinalis, Mentha requienii Bentham, Mentha spicata L., Salvia triloba L. fil., Salvia sclarea L., Nicandra physalodes (L.) Gaertner, Lycium barbarum L., Lycium chinense Miller, Atropa bella-dona L., Physalis ixocarpa Brot., Physalis peruviana L., Salpichroa origanifolia (Lam.) Baillon, Capsicum frutescens L., Solanum pseudocapsicum L., Solanum capsicastrum Schauer, Solanum marginatum L. fil., Solanum melongena L., Solanum sublobatum Roemer & Schultes, Solanum sodomaeus L., Solanum citrulifolium A. Braun, Datura stramonium L. (I), Datura innoxia Miller, Nicotiana rustica L., Nicotiana glauca R. C. Graham, Lindernia procumbens (Krocker) Philcox, Lindernia dubia (L.) Pennell, Bacopa monnieri (L.) Pennell, Verbascum levanticum I. K. Ferguson, Cymbalaria muralis P. Gaertner, B. Meyer & Schreb., Veronicapersica Poiret, Hebe x andersonii, Sibthorpia peregrina L., Mimulus moschatus Douglas ex Lindley, Proboscidea louisianica (Miller) Thell, Myoporum tenuifolium G. Foster, Myoporuni acuminatum R. Br., Myoporum tetrandrum (Labill.) Domin, Lonicera japonica Thurb., Symphoricarpus albus (L.) S. F. Blake, Fedia scorpioides Dufresne, Dipsacus sativus (L.) Honckeny, Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, Eupatorium adenophorum Sprengel, Aster lanceolatus Willd., Aster squamatus (Sprengel) Hieron., Erigeron karvinskianus DC. (I), Conyza ivifolia (L.) Less., Conyza canadensis (L.) Cronq., Conyza albida Sprengel, Conyza x rouyana Sennen (Conyza albida x canadensis), Conyza bonariensis (L.) Cronq. (I), Conyza x mixta Fouc. & Neyr. (Conyza bonariensis x canadensis), Gamochaeta subfalcata (Cabrera) Cabrera, Gamochaeta calviceps (Fernald) Cabrera, Gamochaeta pensylvanica (Willd.) Cabrera, Gamochaeta spicata (Lam.) Cabrera, Helichrysum petiolare Hillard & B. L. Burtt, Helichrysum foetidum (L.) Cass., Plecostachys serpyllifolia (Berg.) Hilliard, Bidens aurea (Aiton) Sherff, Bidens frondosa L., Bidens pilosa L., Eclipta prostrata (L.) L., Helianthus anuus L., Ambrosia artemisifolia L., Ageralum houstonianum Miller, Galinsoga parviflora Cav. (I), Galinsoga ciliata (Rafin) S. F. Blake, Santolina chamaecyparissus L., Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb., Chrysanthemum segetum L., Tanacetum vulgare L., Tanacetum parthenicum (L.) Schultz Bip., Leucanthemum paludosum (Poiret) Bonnet & Banatte, Cotula coronopifolia L., Cotula australis (Sprengel) Hooker fil., Soliva pterosperma (Juss.) Less., Gymnostyles stolonifera (Brot.) Tutin, Petasites fragrans (Vill.) C. Presl, Senecio elegans L., Senecio mikanioides Walpers, Senecio angulatus L. fil., Senecio bicolor (Willd.) Tod. subsp. cinerea (DC.) Chater (I), Senecio leucanthemifolius Poiret, Arctotheca calendula (L.) Levyns (I), Gazania rigens (L.) Gaertner, Ptilostemon casabonae (L.) W. Greuter, Leontodon muelleri (Schultz Bip) Fiori, Elodea canadensis Mich (I), Blyxa japonica (Miq.) Maxim, Triglochin striata Ruiz & Pavón, Lilaea scilloides (Poiret) Hauman, Aloe vera (L.) Bum. fil., Aloe arborescens Miller, Tulipa clusiana DC., Tulipa praecox Ten., Ornithogalum arabicum L., Allium triquetrum L., Nothoscordum gracile (Aiton) Stearn, Asparagus asparagoides (L.) Druce, Lilium candidum L., Agave atrovirens Salm-Dyck, Agave americana L., Amaryllis bella-dona L., Heteranthera reniformis Ruiz & Pavón, Heteranthera rotundifolia (Kunth) Griseb., Eichornia crassipes (C. F. P. Mart.) Solms. – Laub. (I), Iris germanica L., Iris albicans Lange, Ferraria crispa Burm., Ixya paniculata Delaroche, Watsonia bulbilifera Mathews & L. Bolus, Freesia refracta (Jacq.) Klatt, Tritonia x crocosmifolia (Lemoine) Nicholson, Sparaxis bulbifera (L.) Ker-Gawler, Sparaxis tricolor (Curtis) Ker-Gawler, Gladiolus undulatus L, Trandescantia fluminensis Velloso (I), Bromus secalinus L., Bromus catharticus Vahl, Hordeum bulbosum L., Gastridium phleoides (Nees & Meyen) C. E. Hubbard, Phalaris canariensis L., Arundo donax L., Sporobolus indicus (L.) R. Br., Eleusine indica (L.) Gaertner, Spartina densiflora Brongn. (I), Ehrharta calycina Sm., Ehrharta erecta Lam., Panicum miliaceum L., Panicum capillare L., Panicum dicholomiflorum Michx, Echinochloa colonum (L.) Link, Echinochloa oryzicola (Vasinger) Vasinger, Paspalum dilatatum Poiret in Lam., Paspalum urvillei Steudel, Paspalum paspalodes (Michx) Scribne, Paspalum vaginatum Swartz., Stenotaphrum secundatum (Walter) O. Kuntze, Setaria parviflora (Poiret) Kerguélen, Setaria adhaerens (Forskal) Chiov., Setaria faberi (L.) Beauv., Setaria italica (L.) Beauv., Pennisetum villosum Fresen, Cortaderia selloana (J. A. & J. H. Schultes) Aschers & Graebner, Eleocharis flacescens (Poir.) Urban, Cyperus alterniflorus L.
За нарушения на постановлението се предвиждат санкции – глоби от 30 хиляди до 750 хиляди евро, които могат да бъдат умножени по 12, ако нарушенията са извършени от юридически лица. Като допълнителни санкции се предвижда конфискация на видовете, забрана за упражняване на дейност, закриване на съответните заведения или суспендиране на разрешителни и лицензи.
Съгласно Указ № 1226/2009, частично изменен с Указ № 60/2012, с изключение на развъдници, заведения за отглеждане и лечение, и на други изрично оторизирани заведения, на забрана и регистрация на вече съществуващи екземпляри подлежат следните видове:
Mammalia (бозайници): Cetacea (китоподобни), Primates (примати), Ursidae (мечки), Felidae (котки, с изключение на домашна котка – Felis catus), Canidae (кучета, с изключение на домашно куче – Canis familiaris), Otariidae (морски лъвове), Odobenidae (моржове), Phocidae (тюлени), Proboscidae (слонове), Sirenia (дюгони, морски крави и ламантини), Peryssodactyla – Rhinocerontidae (носорози), Artiodactyla – Hippopotamidae (хипопотами); птици: Casuariiformes, Sphenisciformes (пингвини); влечуги: Testudinata (костенурки), Cheloniidae (морски костенурки), Dermochelyidae, Crocodylia (крокодили) - Alligatoridae, Crocodylidae, Gavialidae, Sauria (гущери) - Varanidae (Varanus albigularis, Varanus bengalensis, Varanus giganteus, Varanus komodoensis, Varanus niloticus, Varanus salvadorii, Varanus salvator, Varanus varius), Helodermatidae; змии: Boidae (всички бои от вида Eunectes и Boa constrictor, Epicrates angulifer, Acrantophis madagascariensis), Pythonidae (питони) – Apodora papuana, Liasis olivaceus, Morelia amethistina, Morelia boeleni, Morelia clastolepis, Morelia kinghorni, Morelia oenpelliensis, Morelia tracyae, Python molurus, Python natalensis, Python reticulatus, Python sebae; Colubridae (всички видове от Actrataspis, Boiga, Dispholidus, Elapomorphus, Malpolon, Philodryas, Psammophis, Rhabdophis, Tachymenis, Thelotornis и Xenodon; Crotalidae (всички видове кротали), Elapidae, Viperidae; паякообразни и членестоноги: Scorpiones (скорпиони) – Buthidae, Hemiscorpiidae; Chilopoda (стоноги) – всички от рода Scolopendromorpha.
Разрешени за притежание от пълнолетни при изрично изискване за регистрация са следните видове:
Птици: Struthioniformes (щраусови), Rheiformes (нанду); влечуги: Sauria (гущери) – Varanidae (варани); Serpentes (змии) – Boidae, Pythonidae – всички останали варани, бои и питони, които не фигурират в горния списък; Colubridae; Amphibia – Anura, Dendrobatidae, Mantellidae (всички останали, които не фигурират в горния списък); паякообразни: Araneae, Scorpiones, Chilopoda (всички останали, които не фигурират в горния списък).


 1. Стоки в нарушение правата на интелектуална собственост: Португалия изцяло се придържа към европейските регламенти по отношение на митническия контрол върху стоки, за които съществува съмнение, че са фалшифизирани или пиратски. По-конкретно, това са Регламент 1383/2003 на Съвета, от 22.07.2003 год., Регламент на ЕК № 1891/2004 от 21.10.2004 год., изменен и допълнен от Регламент № 1172/2007 на ЕК от 5.10.2007 год.
 1. Пари в брой: Съгласно европейските нормативи и по-конкретно на Регламент № 1889/2005 от 26.10.2005 год. на Европейския парламент и на ЕС, всички пренасяни суми в брой над 10 000 евро подлежат на деклариране.
 1. Превозване на вещества, които увреждат озоновия слой: Контролът и ограниченията в тази област (с изключение на използването за лабораторни и изследователски цели), се третират в Регламент № 1005/2009 от 16.09.2009 год. на Европейския парламент и на ЕС, изменен с Регламент № 744/2010 от 18.08.2010 год. на ЕК. Прилаганите в Португалия ограничения и забрани изцяло отговарят на изложените в приложенията към тези Регламенти.
 1. Превозване на химически вещества: Контролът и ограниченията в тази област се третират в Регламент № 1907/2006 от 18.12.2006 год. на Европейския парламент и на ЕС. Тъй като материята е изключително динамична, съществуват многобройни регламенти, които изменят и допълват листите на химическите вещества, посочени в приложенията към Регламент 1907. Португалското законодателство изцяло се придържа към наложените ограничения и различните режими, на които подлежат актуализираните листи.
 1. Стоки с двойна употреба: Под специален рестриктивен режим на внос и износ са поставени и така наречените изделия с двойна употреба. Португалското законодателство отново отразява изцяло европейското регламентиране на тази материя и по-конкретно на Регламент № 428/2009 на Съвета от 05.05.2009 год. Важно е да се изтъкне, че контролът, упражняван върху тези продукти, касае не само техния внос и износ, но и предаването на информация по електронен път и чрез другите средства за комуникация, с особено внимание върху износа и предаването на информация за трети страни и върху крайния потребител. По дефиниция, под стоки с двойна употреба се разбира: „всички продукти, включително логически и технологични носители, които могат да бъдат използвани както за граждански цели, така и за военни цели, включително всички материали, които могат да бъдат използвани както за неексплозиви, така и за изработването на всякакви видове ядрени оръжия или на други механизми за ядрени взривове”.
 1. Наказателно законодателство на Португалия: Санкциите по нарушаване на рестриктивните режими за внос и износ са определени в закон № 15/2001 от 05.06.2001 год. Според вида на нарушението, степента на виновност и нанесените щети, за физически лица се предвиждат наказанията лишаване от свобода до 8 години или глоба от 10 до 600 дни. Санкцията глоба се измерва в дни, като дневната стойност варира от 1 до 500 евро за физическите лица. За юридическите лица наказанието е глоба от 20 до 1920 дни, при дневна ставка от 5 до 5000 евро. В отделни случаи за юридичесдките лица общата сума на наложената глоба може да бъде удвоена. Така описаните санкции могат да бъдат утежнени и с допълнителни забрани и ограничения: временна или постоянна забрана за упражняване на определени професии или дейности, временна или постоянна забрана за участие в международни срещи, симпозиуми, панаири, експозиции, изложби, търгове и др., суспендиране или отнемане на разрешителни, концесии и лицензи. Санкциониращата институция (съд, митнически или фискални органи) може да наложи или да поиска налагането и на други санкции, предвидени в наказателното законодателство на страната, сред които и конфискация на имуществото – предмет на нарушението – или на средствата за неговото извършване – стоки, складови помещения, превозни средства и други.
/7База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка