Полаччына 4 квартал 2007 г. П 1 Край у цэлым
старонка5/6
Дата канвертавання16.03.2016
Памер0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6

П 8 Літаратурнае жыццё. Край у мастацкай літаратуры. Фальклор.


 1. Бесперстых, А.П. Не мудрствуя лукаво: словарь образных выражений, иллюстрированный стихами автора / А.Бесперстых. – Полоцк: Издатель А.И.Судник, 2005. – 304 с.
 1. Васючэнка, П. Кацярынка і Кэт: трылер для дзяцей і дарослых у 2-х дзеях / Пятро Васючэнка // Культура. – 2007. – 28 ліп. – 3 жніўня. – (№ 29). – с.2-11.
 1. Васючэнка, П. Лабірынты і цмокі Пятра Васючэнка / гутарыла Маргарыта Аляшкевіч // Маладосць. - 2007. - № 4. - с.105-108.
 1. Васючэнка, П. Максім Багдановіч і сімвалізм / Пятро Васючэнка. “І мела дзеўча выгляд маці…”: вобраз маці ў творчасці М. Багдановіча / Людміла Сінькова. “Пераклады вершаў – як жанчыны…”: вершаваны сшытак “Зеленя” М.Багдановіча / Ніна Гарэлік // Роднае слова. 2005. № 5. с.3-8, 87-88.
 1. Воднева, І. “Я ад дрэва твайго лісток…”: (творчая вечарына Навума Гальпяровіча) / Ірына Воднева // Полацкі веснік. – 2008. – 11 студзеня. – с.7.
 1. Гальпяровіч, Н.Я. Беларускую культуру – у свет: (гутарка з дырэктарам рэдакцыі замежнага вяшчання радыё “Беларусь” Навумам Якаўлевічам Гальпяровічам / запісаў Сяргей Макарэвіч) // Літаратура і мастацтва. – 2007. – 12 кастр. (№ 41). – с.5.
 1. Гальпяровіч, Н. Вершы / Навум Гальпяровіч // Звязда. – 2008. – 15 студзеня. – с.2.
 1. Гальпяровіч, Н. Віцебск: (верш) / Навум Гальпяровіч // Белорусская нива. – 2007. – 10 июля. МБА
 1. Гальпяровіч, Н. “Гэтай восені зноў за акном пакланюся…”; “Калі спаткаецца душа…”; “Што хацець ад лёсу?...”; “Я чарговую веху асілю…”: (вершы) / Навум Гальпяровіч // Звязда. – 2007. – 18 ліпеня.
 1. Гальпяровіч, Н.Я. “Мы з табою на мове гаворым адной…”: (вершы) / Навум Гальпяровіч // Полымя. – 2007. - № 4. – с.108-111. – Змест: “Адну мне кроплю ад крыніцы той…”; “Калі глядзець з аблокаў на зямлю…”; “Што хацець ад лёсу?...”; “Асенні ліст, што падае ў траву…”; “Зорнай іскрынкай у зорную ноч…”; “Калі мілыя вочы засмуціць туга…”; “Ты просіш ціха… “Заспявай!”…”; “Што душу загартуе…”; “Мы з табою на мове гаворым адной…”
 1. Гальпяровіч, Н. “Непазбежна высокае неба…”: (вершы) / Навум Гальпяровіч // Полымя. – 2007. - № 12. – с.45.
 1. Гальпяровіч, Н. “Ноччу смежнай імгла пісала…”: (верш) / Навум Гальпяровіч // Маладосць. – 2007. - № 6. – с.6.
 1. Гальперович, Н.Я. Поезд вечности: (стихи) / Наум Яковлевич Гальперович // Нёман. – 2007. - № 6. – с.18-21. – Содержание: «Сквозняк теснится в переходе…»; «Тихий вечер . Картина. Гоген…»; «Как робок огонёк в твоих руках…»; «Таинственны, слово планеты…»; «Ангел мой молодой, зарастают следы…»; «Окраины ночи»; «Голос за стеной»; «Поезд вечности»; «Вздох отчаянной акварели…» / перевод с белорусского Феликса Мыслицкого. «Иней лежит на траве. Подморозило…» / с белорусского перевод автора.
 1. Гальпяровіч, Н. У Мікалаеўшчыне: (верш) / Навум Гальпяровіч // Краязнаўчая г-та. – 2007. - № 41. – с.4.
 1. Шляхі і вяртанні: (Навум Гальпяровіч) // ЛІМ. – 2008. – 11студзеня. – с.9.
 1. Гусачэнка, Т. “Няхай не высахне выток гаючых слоў…”: (“Апошняя квадра” – новы зборнік Надзеі Салодкай) / Тамара Гусачэнка // ЛІМ. – 2007. – 26 кастрычніка. – с.15.
 1. Дарафейчук, І. “А я – сцяблінка на лязе твайго нажа…”; “Крыжаванка душы ў лабірынце нябес”: вершы / І. Дарафейчук // Дзвіна: альманах. Вып. 3. – Віцебск, 2000. – с.33-34. с/б
 1. Жарнасек, І. А яна не вярнулася: апавяданне / І.Жарнасек // Дзвіна: альманах. Вып. 3. – Віцебск, 2000. – с.93-97. с/б
 1. Жарнасек, І. Нататкі пілігрыма: маё адкрыццё Рыма / Ірына Жарнасек // Наша вера. – 2007. - № 1. – с.60-67. МБА
 1. Жураўлёў, В.П. На шляху набліжэння да ісціны: старонкі жыцця і творчасці Эдуарда Самуйлёнка / Васіль Пракопавіч Жураўлёў // Роднае слова. – 2007. - № 7. – с.17-19.
 1. Арлоў, У.А. Імёны свабоды / У.Арлоў. – Б.М.: Радыё Свабодная Эўропа / Радыё Свабода, 2007. – 576 с.

Барщевский Ян* Петренко Николай Макарович* Ильницкий Николай Николаевич*Журба Янка, о них

63.3(4Беі)
 1. Зачевский, Е. Полоцкие поэты / Евгений Зачевский // Западная Двина. – 2007. - № 1. – с.143-151.
 1. Каждый взгляд, каждый звук…: (презентация сборника Николая Болдовского «Пульсар» и «Кроны памяти») / Полацкі веснік. – 2007. – 14 снежня. – с.7.
 1. Катушонак, Г. У Надзеі Салодкай – юбілей: (прысвоены ганаровы знак “За заслугі перад Полацкам”) / Генадзь Катушонак // Информ Плюс. – 2007. – 1 ноября. – с.3.
 1. Кожан, К. Герману Кірылаву – 70 гадоў / Кліменцій Кожан // Наша слова. – 2007. – 19 снежня. – с.5.
 1. Лашкевич, К. Владимир Орлов: 1000-летняя история не может начинаться с 1941 года: (Интервью с писателем. «Імёны свабоды») / Кастусь Лашкевич // Труд. – 2007. – 6 декабря. – с.12.
 1. Лукша Валентин Антонович (р.16.11.1937, г.Полоцк), бел. поэт. // Республика Беларусь: Энциклопедия. В 6 т. Т. 4 / Редкол.: Г.П.Пашков и др. – Минск: БелЭн, 2007. – 768 с.: ил. – с.561.
 1. Валянціну Лукшу – 70 // Наша слова. – 2007. – 21 лістапада. – с.1.
 1. Лукша, В. Вершы / Валянцін Лукша // Маладосць. – 2007. - № 10. – с.17-21.
 1. Лукша, В. Земля родная – продолженье сердца: (Стихи) / Валентин Лукша; перевод с белорусского Эдуарда Скобелева // Нёман. – 2007. - № 7. – с.8-15. – Содержание: Этим надо дорожить; Встреча с матерью Юрия Гагарина; Сказки Венского леса; Римский театр в Александрии; Замалёк; Саванна; Озеро обретённого меча; Лебединая верность.
 1. Мартыненка, В. Бард рэканструюе гістарычныя падзеі: (аб альбоме Сержука Сокалава – Воюша “Песні лісоўчыкаў”) / Вітаўт Мартыненка // Краязнаўчая газета. – 2007. – Кастр. (№ 39).
 1. Раткевич, А.Есенин и Дункан: (из цикла документальных новелл «Любимые женщины Есенина») / Александр Раткевич // Западная Двина. – 2007. - № 2. – с.150.
 1. Салодкая, Н.С. Апошняя квадра: вершы і песні / Надзея Салодкая. – Мінск: Чатыры чвэрці, 2007. – 163, (1) с.: нотныя іл.: 21 см. – Змяшчае цыклы: Калі мы перачытваем час…; Жыла сярод вас паэтка…; Ад шчодрасці Боскай…; Я каханне душою слухаю…; На мяжы даверу і зімы…; Дакрануся пяшчотна музыкай…
 1. Салодкая, Н. Вялікдзень. Веснавы настрой. “…Згарае ўсё…”; “Ну што ты ўсё кажаш пра стому і цені…”; “Перад кім мне плакаць, жаліцца каму?...” : Вершы / Н.Салодкая // Полымя. – 2007. - № 10. – с.55-56.
 1. Салодкая, Н. “Спасціжэнне сябе ў сусвеце”: (вершы) / Надзея Салодкая // Роднае слова. – 2007. - № 10. – с.95.
 1. Салодкая, Н. “Я малая часцінка роднага краю…” / Надзея Салодкая // Пачатковая школа. – 2007. - № 10. – с.28.
 1. Сом, Л. Калі я знікну; Што ў цябе за гульня?: вершы / Л.Сом // Дзвіна: альманах. Вып. 3. – Віцебск, 2000. – с.77. с/б
 1. Стадольник, И. Рассказы / Иван Стадольник; перевод с белорусского Дарины Шабалиной // Нёман. – 2007. - № 5. – с.89-102. – Содержание: Лишь бы хорошо; Дядя Минька; Ирис; Счастливая; Подожди, красавица!..
 1. Старажытная беларуская літаратура (XII – XVIIст.ст.) / (укладанне, прадмова і каментар. Івана Саверчанкі). – Мінск: Кнігазбор, 2007. – 605 с., (4) л. іл. Змяшчае аўтараў: Цяпінскі Васіль)
 1. Целехович, Т.П. Н.Гоголь и Я. Барщевский: к проблеме мировоззрения / Т.П. Целехович // Известия Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины. – 2007. - № 4. – с.161. МБА
 1. Шабовіч, М. “Хай будзе свята…”: штрыхі да творчага партрэта (паэта) Н. Гальпяровіча / Мікола Шабовіч // Маладосць. – 2007. - № 7. – с.101-108.П 85 Літаратурныя аб’яднанні і гурткі.


 1. Белорусский литературный союз «Полоцкая ветвь» : (стихотворения О.Кириловой, И.Денисовой, А.Степанова, О.Сорокиной, А.Басикирскай, А.Гугнина, Н.Литвиновой, А.Никифорова, Е.Басовой-Алексеевой, Р.Лукашевич-Антоневич, А.Раткевича) // Полацкі веснік. – 2007. – 13 лістапада. – с.5.
 1. Вытокі = Истоки: (вершы, аповеды, нарысы, казкі / укладальнікі М. Балдоўскі, А.Бяспярстых і ўступны артыкул: М.Балдоўскі). – Полацк: А.І.Суднік,2007. – 221, (2) с.: іл.
 1. Наддзвінне: (З.Лётина, А.Бесперстых, В.Караван, Л.Михнович,Н.Болдовский, Е.Еронько, П.Буганов, И.Терещенко, В.Куц, З.Куніцкі, Н.Салодкая, А.Васільеў, Г.Загурская, Т.Вышынская, Р.Цітова, А.Замкоўскі, В.Ена. Вершы) // Полацкі веснік. – 2007. – 26 снежня. – с.5.


П 87 Край ў творах мастацкай літаратуры.


 1. Ад Полацка пачаўся свет / тэкст У.А.Арлова; фота С.М.Плыткевіча; мастак З.Герасімовіч. – Мн.: Рыфтур,2005.
 1. Алексеев, Л.В. Полоцкая земля / Л.В.Алексеев; (Вступ. ст. Л.Ф. Данько, А.И.Судника). – Полоцк: Издатель А.И.Судник, 2007. – 52 с., 1л. портр.: ил. – (Наследие Полоцкой земли; Вып. 5). – Библиогр.: с.49-51 (125 назв.).
 1. Дэйніс,І.П. Полацкая даўніна / І.П.Дэйніс; уклад., прадм. і камент. М.Баўтовіча; пер. з. рус. мовы М.Ермалаева. – Мн.: Медисонт, 2007. – 330 с. 63.3(4Беі)
 1. Коўтун, В.М. Пакліканыя : раман – жыціе ( аб Еўфрасінні Полацкай) / Валянціна Коўтун. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2007. – 245, (2) с.: іл.; 25 см. – Перад выпускнымі даннымі аўтар: Коўтун Валянціна (Новік Валянціна Міхайлаўна). – 2000 экз. – ISB № 978 – 985 – 02 – 0899 – 6 ( у пер.). – (07 – 5792)
 1. Полотчина: история и современность, будни и отдых / (фото: А.Дубатовка, Е.Гердова; текст: С.Чарковская, А.Большакова). – Новополоцк: О.В.Молодечкин, 2007. – (27) с.: ил.; 29 см. – Часть текста на белорусском языке. – 1000 экз. – ISBN 978-985-90053-4-3. – (07-3662).
 1. Пятровіч, Д. “Блішчыць слязою ранішняя роска…”; “Гукаў начных слізгаценні…”; Еўфрасіння Полацкая; Жураўлі; “Калі ў паднябессі збіраюцца хмары…”; “Сябры мае, сучаснікі мае…”: (вершы) / Дзмітрый Пятровіч // Гоман. – 2006. – Вып. 3. – с.134. МБА
 1. Старажытная беларуская літаратура (XII – XVII ст. ст.) / (укладанне, прадмова і каментар. Івана Саверчанкі). – Мінск: Кнігазбор, 2007. – 605 с., (4) л. іл. Змяшчае аўтараў: Скарына Францыск.
 1. Татаринов Ю.А. Города Беларуси в некоторых интересных исторических сведениях: Витебщина / Юрий Татаринов. – Минск: Энциклопедикс, 2006. – 205 с. МБА
 1. Хроника мужества: пожарным – спасателям посвящается / (Э.Р.Бариев и др.: М-во по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь). – Минск: Беларусь, 2007. – 279 с.: фот.
 1. Якуць, В.І. Вобраз Рагнеды ў паэме Янкі Купалы “Гарыслава” і ў творчасці беларускіх пісьменнікаў / Вікторыя Іванаўна Якуць // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зборнік навуковых прац / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы. – Гродна, 2007. – с.60-67. МБАП 9 Гісторыя, этнаграфія, археалогія краю.

 1. Литьё художественное: (колокола в Полоцке) // Республика Беларусь: Энциклопедия: В 6т. Т.4. / Редкол.: Г.П.Пашков и др. – Минск: БелЭн, 2007. – 768 с.: илл. – с.521.
 1. На манеце – Крыж Еўфрасінні Полацкай: (Памятная манета наміналам 1000 рублёў) // Культура. – 2007. - № 43. – с.3.


П 91 Край ў перыяд першабытна – абшчыннага ладу.

 1. Дук, Дз. Палата, Запалоцце, Полацк – пачатак сярэдневяковага горада / Дзянис Дук // Беларускі гістарычны часопіс. 2007. № 3. с.33-36.


П 92 Край ў перыяд станаўлення старажытнабеларускіх княстваў (ІХ – ХІІІ ст.).

 1. Александров, А. Сколько лет Полоцку?: (Мнение археологов) / Андрей Александров // Труд. – 7. – 2007. - № 84. – с.3.
 1. Восович, С.М. Православное храмовое строительство в Полоцкой епархии в 1861 – 1905 г.г. / С.М.Восович // Весник Академии МВД Республики Беларуси. – 2007. - № 1. – с.12-16. – Библиография: 14 назв.
 1. Густова, Л.А. Певческие сборники в белорусской культуре периода Полоцкого княжества / Густова Лариса Александровна // Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры і зборнік навуковых артыкулаў: (у 2 ч.) / Міністэрства культуры РБ, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. – Мінск, 2006. – Ч.1. – с.74.
 1. Дук, Дз. Аб Полацкім некропалі: Х – ХІІІ ст. ст. / Дзяніс Дук, Мікалай Плавінскі // Гістарычна – археалагічны зборнік / Інстытут гісторыі Націянальнай акадэміі навук Беларусі. – Мінск, 2006. – Вып. 22. – с.173-186. – Рэзюмэ на англійскай мове. – Бібліяграфія: 36 назв.
 1. Дук, Д. Станаўленне Полацка ў ІХ – ХІІІ ст.ст. / Дзяніс Дук // Беларускі гістарычны часопіс. – 2007. - № 11. – с.25.
 1. Калыска праваслаўя: (Полацкай епархіі 1015 год) // Полацкі веснік. – 2007. – 9 кастрычніка. – с.5.
 1. Малашеня, Л. Колокол будит сердца: (Празднование 1015-летия Полоцкой епархии) / Лариса Малашеня // Народнае слова. – 2007. – 11 кастрычніка. – с.2.
 1. Кукенойс, древний город, один из форпостов Полоцкого княжества на р.Зап. Двина // Республика Беларусь: Энциклопедия: В 6 т. Т.4 / Редкол.: Г.П.Пашков и др. – Минск: БелЭн, 2007. – 768 с.: илл. – с.339.
 1. Мина Полоцкий (1065, Полоцк – 1116), бел. святой, один из первых полоцких иерархов // Республика Беларусь: Энциклопедия. В 6т. Т.4 / Редкол.: Г.П.Пашков и др. – Минск: БелЭн, 2007. – 768 с.: илл. – с.749.
 1. О начале Полоцкой епархии: по материалам коммюнике научного коллоквиума Белорусской православной церкви Московского Патриархата: по публикациям “Весніка Беларускага Экзархата”, № 1 – 1992 // Полоцкие епархиальные ведомости. – 2007. – Сентябрь (№ 6). – В газете ошибочно указано: № 5.
 1. Цімафеева, І. Знаходкі археолагаў, якія могуць змяніць погляды на мінулае: у Полацку пры раскопках Рагвалодава гарадзішча знойдзены сляды зброевай майстэрні ХІІ ст. / Ірына Цімафеева // Голас Радзімы. – 2007. – 2 жніўня (№ 29). МБА
 1. Штыхов, Г.В. Древнейшие города Белоруссии / Г.В. Штыхов, П.Ф. Лысенко. – Мн.: Наука и техника, 1966. – 83 с. 63.3(4Беи)
 1. Штыхов, Г.В. Древний Полоцк. IX – XIII в.в. / Г.В.Штыхов. – Мн.: Наука и техника, 1975. – 134 с. 63.3(4Беи)4 1. Послание Синода Белорусского Экзархата Московского Патриархата к 1015-летию Православной Церкви в Беларуси и к воссозданию раки преподобной Евфросинии Полоцкой // Полоцкие епархиальные ведомости. – 2007. - № 5. – с.1.
 1. Сабор Богаяўлення: (Урачыстасці з нагоды 1015-годдзя Полацкай епархіі) // Полацкі веснік. – 2007. – 9 кастрычніка. – с.4.


Полацкія князі.

 1. Саверчанка,І. Рарытэт нацыянальнай гістарыяграфіі і мастацкай літаратуры: (“Аповяды пра Усяслава Чарадзея” – летапіснае паведамленне пра жыццё і дзейнасць полацкага князя Усяслава Брачыславіча, празванага Чарадзеем) / Іван Саверчанка // Беларускі гістарычны часопіс. – 2007. - № 11. – с.32.


Еўфрасіння Полацкая.

 1. Ахметшин, А. Мощи белорусских святых: (Мощи Евфросинии Полоцкой) / Андрей Ахметшин // Воскресение. - № 8. – с.3.
 1. Евфросиния Полоцкая / (авт. – сост. Н.Г.Кучаева). – Минск: ФУ Аинформ, 2007. – 80 с.
 1. Житие преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой. – Мн.: Православ. братство во имя Архистратига Михаила, 2004. – 39 с.

Евфросиния Полоцкая, о ней 63.3(4Беи)4


 1. Селицкий, А.А. Евфросиния Полоцкая – солнечный луч, осветивший землю Полоцкую / А.А.Селицкий // Мастацкая адукацыя і культура. – 2007. - № 2. – с.59-61.


Крыж Еўфрасінні Полацкай.


 1. Крест Евфросинии Полоцкой, уникальный памятник древнебелорусского ювелирного искусства // Республика Беларусь: Энциклопедия: В 6 т. Т. 4 / Редкол.: Г.П.Пашков и др. – Минск: БелЭн, 2007. – 768 с.: ил. – с.285.
 1. Крест преподобной Евфросинии: по материалам научной конференции, посвящённой 830-летию Креста преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой, созданного мастером Лазарем Богшей: по публикациям “Весніка Беларускага Экзархата”, № 1 – 1992 // Полоцкие епархиальные ведомости. – 2007. – Сентябрь (№ 6). – В газете ошибочно указано: № 5.
 1. Крест преподобной Евфросинии // Полоцкие епархиальные ведомости. – 2007. - № 5. – с.4.


Спаса-Еўфрасіннеўскі манастыр.

 1. Крестово – купольный храм: (Полоцкий Спасо Евфросиниевский монастырь) // Республика Беларусь: Энциклопедия: В 6 т. Т.4 / Редкол.: Г.П.Пашков и др. – Минск: БелЭн, 2007. – 768 с.: ил. – с.287.
 1. Лаврецкий, Г. Церковь Спаса: архитектурная проповедь: (об архитектуре Спасо – Преображенской церкви Спасо – Евфросиниевского монастыря в Полоцке) / Геннадий Лаврецкий // Архитектура и строительство. – 2007. - № 3. – с.92-97. – библиография: 13 назв. МБА
 1. Лукьянова, Н. Тихая пристань вечности: (о Полоцком Спасо – Евфросиниевском монастыре) / Нина Лукьянова // Народнае слова. – 2007. – 4 кастр. – с.8-9.


Сафійскі сабор.

 1. Культовые сооружения: (Полоцкий Софийский собор, Спасо – Преображенская церковь, Кирха в Полоцке) // Республика Беларусь: Энциклопедия: В 6 т. Т.4 / Редкол.: Г.П.Пашков и др. – Минск: БелЭн, 2007. – 768 с.: ил. – с. 350.


П 93 Край у часы Вялікага княства Літоўскага ( 1230 – 1569 г.г.).

 1. Трапезникова, Л. Последний князь…: (Андрей Полоцкий) / Любовь Трапезникова // Беларускі час. – 2007. – 5-12 октября. – с.19.


П 94 Край у часы Рэчы Паспалітай (1569 – канец ХVIII ст.).


 1. Галубовіч, В. Полацкія ваяводы ў XVII стагоддзі / Віталій Галубовіч // Беларускі гістарычны часопіс. – 2007. - № 11. – с.37.
 1. Дук, Д.У. Полацк XVI – XVII стагоддзяў: нарысы тапаграфіі, гісторыі матэрыяльнай культуры і арганізацыі жыццёвай прасторы насельніцтва беларускага горада / Д.У.Дук; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, УА “Полац. дзярж. ун-т”. – Наваполацк: (ПДУ), 2007. – 267 с.: іл. – Бібліягр.: с.244 – 267 (274 назв.).


Сімяон Полацкі.

 1. Вішнеўская, І. На мяжы дзвюх цывілізацый – жыццё і дзейнасць славутага беларускага асветніка Сімяона Полацкага (1629 – 1680) / Ірына Вішнеўская // Юстиция Беларуси. – 2007. - № 4. – с.63-64.
 1. Гибок – Гибковский, А. Симеон – просветитель: (Симеон Полоцкий) / Алесь Гибок – Гибковский // Народнае слова. – 2007. – 11 октября.
 1. Званарова, Л.У. Сімяон Полацкі / Л.У.Званарова // 83.3 (4Беи) Гісторыя беларускай літаратуры XI – XIX стагоддзяў. У 2 т. Т.1. – Мн., 2006. – с.657-681.Чз
 1. Старажытная беларуская літаратура (XII – XVII) / (укладанне, прадмова і каментар Івана Саверчанкі). – Мінск: Кнігазбор, 2007. – 605 с., (4) л. іл. Змяшчае аўтараў: Сімяон Полацкі.


П 95 Край у складзе Расійскай імперыі (канец 18 ст. – 1917).

 1. Восович, С.М. Церковные школы православного духовного ведомства в Полоцкой епархии в 1891 – 1897г.г. / Восович Сергей Михайлович // Вестник Брестского государственного технического университета. – 2006. - № 6. – с.4-9. – Библиография.: 12 назв. МБА


П 964 Край ў гады Другой сусветнай вайны (1939 – 1945 г. г.).

 1. Сачанка, А.“Зорачка” – Залатая Зорка адважным: аб выратаванні выхаванцаў полацкага дзіцячага дома № 1 у гады Вялікай Айчыннай вайны і вернасці абавязку педагога / Алесь Сачанка // Пралеска. – 2007. - № 5. – с.37-40.МБА


Персаналіі.

 1. Арлоў, У.А. Імёны свабоды / У.Арлоў. – Б.М.: Радыё свабодная Эўропа / Радыё Свабода, 2007. – 576 с.: іл. – (Б-ка Свабоды. XXI стагоддзе).

 2. Барщевский Ян* Петренко Николай Макарович* Ильницкий Николай Николаевич* Журба Янка, о них 63.3(4Беі)
 1. Канашенко Степан Николаевич ( 1909, д.Узницы Полоцкого р-на – 25.09.1943), Герой Сов. Союза // Республика Беларусь: Энциклопедия: В 6т. Т.4 / Редкол.: Г.П.Пашков и др. – Минск: БелЭн, 2007. – 768 с.: ил.
 1. Корнев Леонид Семёнович (1915, д.Спас – Слобода, ныне в черте г.Полоцк – 20.10.1944), Герой Сов. Союза // Республика Беларусь: Энциклопедия: В 6т. Т.4 / Редкол.: Г.П.Пашков и др. – Минск: БелЭн, 2007. – 768 с.: ил. – с.222.
 1. Коротков Аркадий Тимофеевич (р. 26.05.1939, г.Полоцк), бел. архитектор // Республика Беларусь: Энциклопедия: В 6т. Т.4 / Редкол.: Г.П.Пашков и др. – Минск: БелЭн, 2007. – 768 с.: ил. – с.229.
 1. Красовский Николай Ильич (19.12.1908, г. Полоцк – 11.04.1982), партийный и государственный деятель БССР // Республика Беларусь; Энциклопедия: В 6т. Т.4 / Редкол.: Г.П.Пашков и др. – Минск: БелЭн, 2007. – 768 с.: ил. – с.276.
 1. Кулаковская Тамара Никандровна (17.02.1919, г.Полоцк – 15.11.1986), бел. агрохимик – почвовед // Республика Беларусь: Энциклопедия: В 6т. Т.4 / Редкол.: Г.П.Пашков и др. – Минск: БелЭн, 2007. – 768 с.: ил. – с.343.
 1. Куприянов Павел Емельянович (1908, д. Старинцы Полоцкого р-на – 08.11.1936), первый белорус, удостоенный звания Героя Сов. Союза // Республика Беларусь: Энциклопедия: В 6т. Т.4 / Редкол.: Г.П.Пашков и др. – Минск: БелЭн, 2007. – 768 с.: ил. – с.372.
 1. Ловшенко Фёдор Григорьевич ( р. 22.12.1942, д.Артюхи Полоцкого р-на), бел. учёный в области порошковой металлургии // Республика Беларусь: Энциклопедия . В 6т. Т.4 / Редкол.: Г.П.Пашков и др. – Минск: БелЭн, 2007. – 768 с.: ил. – с.527.
 1. Лысенко Пётр Фёдорович (р.16.09.1931, д. Зарачаны Полоцкого р-на), бел. археолог // Республика Беларусь: Энциклопедия. В 6т. Т.4 / Редкол.: Г.П.Пашков и др. – Минск: БелЭн, 2007. – 768 с.: ил. – с.575.
 1. Маслюк Валерий Васильевич (30.03.1953, д.Ропно Полоцкого р-на – 26.08.2001), бел. режиссёр // Республика Беларусь: Энциклопедия. В 6т. Т.4 / Редкол.: Г.П.Пашков и др. – Минск: БелЭн, 2007. – 768 с.: ил. – с.665.
 1. Мдивани Татьяна Герасимовна ( р.20.09.1947, г.Полоцк), бел. музыковед, педагог // Республика Беларусь: Энциклопедия. В 6т. Т.4 / Редкол.: Г.П.Пашков и др. – Минск: БелЭн, 2007. – 768 с.: ил. – с.685.
 1. Минин Александр Александрович (28.08.1924, д.Орлея Полоцкого р-на – 2002), Герой Сов. Союза (1945) // Республика Беларусь: Энциклопедия. В 6т. Т.4 / Редкол.: Г.П.Пашков и др. – Минск: БелЭн, 2007. – 768 с.: ил. – с.753.
 1. Арлоў, У.А. Імёны свабоды / У.Арлоў. – Б.М.: Радыё Свабодная Эўропа / Радыё Свабода, 2007. – 576 с.: іл. – (Б-ка Свабоды. XXI стагоддзе).

 2. Барщевский Ян* Петренко Николай Макарович* Ильницкий Николай Николаевич* Журба Янка, о них63.3(4Беі)

1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка