Pleocoma rubiginosa [gaguucaagaguacgugaaaccgcucagggguaaa] ccugaua aa cccgaa agaucgaacg
Дата канвертавання19.04.2016
Памер363.13 Kb.
LSU rRNA Core + Expansion segment D2 D2-1a D2-1b

- - - - - - *

mask ((((((( .. (((((( ...........

Pleocoma rubiginosa [GAGUUCAAGAGUACGUGAAACCGCUCAGGGGUAAA] CCUGAUA AA CCCGAA AGAUCGAACG-

Eucanthus lazarus [GAGUUCAAGAGUACGUGAAACCGUUCAGGGGUAAA] CCUGAGA AA CCCGAA AGGUCGAAAG-

Glaphyrus superbus [GAGUUCAAGAGUACGUGAAACCGUUCAGGGGUAAA] CCUGAGA AA CCCGAA AGGUCGAACG-

Hybosorus illigeri [GAGUUCAAGAGUACGUGAAACCGUUCAGGAGUAAA] CCUGAGA AG CCCGAA AUGUCGAAAG-

Ochodaeus mandibularis [GAGUUCAAAAGUACGUGAAACCGUUCAGGGGUAAA] CCUGAGA AA CCCGAA AGGUCGAAAG-

Scarabaeus deludens [GAGUUCAAGAGUACGUGAAACCGUUCAGGGGUAAA] CCUGAGA AA CCCGAA AGGUCGAAAG-

Aphodius aegrotus [GAGUUCAAGAGUACGUGAAACCGUUCAGGGGUAAA] CCUGAGA AA CCCGAA AGGUCGAAAG-

Aclopus sp. [GAGUUCAAGAGUACGUGAAACCGUUCAGGGGUAAA] CCUGAGA AA CCCGAA AGGUCGAACG-

Neophaenognata jenseni [GAGUUCAAGAGUACGUGAAACCGUUCAGGGGUAAA] CCUGAGA AA CCCGAA AGGUCGAACG-

Allidiostoma hirtum [GAGUUCAAGAGUACGUGAAACCGUUCAGGGGUAAA] CCUGAGA AA CCCGAA AGGUCGAACG-

Orphnus sp. [GAGUUCAAGAGUACGUGAAACCGUUCAGGGGUAAA] CCUGAGA AA CCCGAA AGGUCGAACG-

Pachypus caesus [GAGUUCAAGAGUACGUGAAACCGUUCAGGAGUAAA] CCUGAGA AA CCCGAA AGGUCGAACG-

Melolontha melolontha [GAGUUCAAGAGUACGUGAAACCGUUCAGGGGUAAA] CCUGAGA AA CCCGAA AGGUCGAACG-

Phyllophaga sp. [????UCAAGAGUACGUGAAACCGUUCAGGGGUAAA] CCUGAGA AA CCCGAA AGGUCGAACG-

Acylochilus sp. [GAGUUCAAGAGUACGUGAAACCGUUCAGGGGUAAA] CCUGAGA AA CCCGAA AGGUCGAACG-

Puelchesia grasilis [GAGUUCAAGAGUACGUGAAACCGUUCAGGGGUAAA] CCUGAGA AA CCCGAA AGGUCGAACG-

Cetonia carthoni [GAGUUCAAGAGUACUUGAAACCGUUCAGGGGUAAA] CCUGAGA AA CCCGAA AGGUCGAACG-

Neogutierrezia chelii [GAGUUCAAGAGUACGUGAAACCGUUCAGGGGUAAA] CCUGAGA AA CCCGAA AGUUCGAACG-

Neogutierrezia scutata [GAGUUCAAGAGUACGUGAAACCGUUCAGGGGUAAA] CCUGAGA AA CCCGAA AGGUCGAACG-

Rutela sanguinolenta [GAGUUCAAGAGUACGUGAAACCGUUCAGGGGUAAA] CCUGAGA AA CCCGAA AGGUCGAACG-

Anomala carlsoni [GAGUUCAAGAGUACGUGAAACCGUUCAGGGGUAAA] CCUGAGA AA CCCGAA AGGUCGAAAG-

Popila japonica [GAGUUCAAGAGUACGUGAAACCGUUCAGGGGUAAA] CCUGAGA AA CCCGAA AGGUCGAACG-

Dynastes granti [GAGUUCAAGAGUACGUGAAACCGUUCAGGGGUAAA] CCUGAGA AA CCCGAA AGGUCGAACGG

D2-2 D2-2a D2-2b RAA D2-2c D2-2d D2-2e RSC D2-2f-1 D2-2f-2 RAA

* - ( ) * *** *-- **** ** ( ) ( )

mask ((.(((( ...... (((((.(( ((( (.(...((( ... (....(( .. ((((( ((( . ((((

Pleocoma rubiginosa GG-GAGA UUCAAC CGCGUCUC GGG [CCU---] G-C---CGG -CG A----GC -- GCUGG [ACCCU--------] GCG A CGGA [----------]

Eucanthus lazarus GG-GAGA UUCAAU CGCGUGUC GGG [UA----] U-U---CGG -CG A----GC -- CUGCG [A------------] GUG A CGGA [----------]

Glaphyrus superbus GG-GAGA UUCAGG CGCGUAUC GUG [AAA---] G-U---CGG -CG A----GU -- CGUUG [ACGC---------] GCG A CGGA [----------]

Hybosorus illigeri GG-GAGA UUCAUA CGUGUCUC GGA [AG----] U-U---CGG -CG A----GU -C GGUCA [UGCGA--------] CGG A CGAC [----------]

Ochodaeus mandibularis GG-AAGA UUCAUA CGCGUCUC GGA [AGC---] G-U---CGG -CG U----GU -- CGUCA [ACGA---------] UCG A CGAC [GGU-------]

Scarabaeus deludens GG-GAGA UUCAA- CGCGUCUC GGA [------] G-U---UCG -CG A----UG -- ACGUG [CGCCA--------] GAG A CGGG [----------]

Aphodius aegrotus GG-GAGA UUCAGA CGCGUCUC UUG [GUU---] G-U---UCG -CG U----GC -- AUCGC [UCUGU--------] GUG A CGGG [----------]

Aclopus sp. GG-GAGA UUCAGA CGCGUCUC GGA [UAAC--] C-G---CGG -CG A----GU -- CGGUG [ACGA---------] GUG A CGGU [----------]

Neophaenognata jenseni GG-GAGA UUCAGA CGCGUCUC GGA [CAAC--] C-U---CGG -CG A----GU -- CGGUG [ACCG---------] GUG A CGGU [U---------]

Allidiostoma hirtum GG-GAGA UUCAGA CGUGUCUC GGA [AGAC--] C-G---CGG -CG A----GU -- CGGUG [ACCA---------] GUG A CGAU [----------]

Orphnus sp. GG-GAGA UUCAGA CGCGUCUC GGA [UAAC--] C-G---CGG -CG A----GU -- UGGCG [ACGA---------] GUG A CGGU [----------]

Pachypus caesus GG-GAGA UUCAGA CGCGUCUC GGA [AGAU--] C-G---CGG -CG A----GU -- CGGUG [ACGA---------] GUG A CAGU [----------]

Melolontha melolontha GG-GAGA UUCAGA CGCGUCUC GGA [GAAC--] C-G---CGG -CG A----GU -- CGGUG [ACGA---------] GUG A CGGU [----------]

Phyllophaga sp. GG-GAGA UUCAGA CGCGUCUC GGA [CGAU--] A-G---CGG -CG A----GU -- CGGUG [ACGUU--------] GUG A CGGU [----------]

Acylochilus sp. GG-GAGA UUCAGA CGUGUCUC GGA [CAAC--] C-G---CGG -CG A----GU -- CGGUG [ACGA---------] GUG A CGGU [----------]

Puelchesia grasilis GG-GAGA UUCAGA CGCGUCUC GGA [UAAC--] C-G---CGG -CG A----GU -- CGGUG [ACGA---------] GAG A CGGU [----------]

Cetonia carthoni GG-GAGA UUCAGA CGCGUCUC GGA [CAAU--] C-G---CGG -CG A----GU -- CGGCG [ACGA---------] GUG A CGGU [----------]

Neogutierrezia chelii GG-GAGA UUCAG- CGGAGCCC GGA [UUAC--] C-G---CGG -CG A----GU -- CGGUG [ACGA---------] GUG A CGGU [----------]

Neogutierrezia scutata GG-GAGA UUCAG- CGCGACCC GGA [UAAC--] C-G---CGG -CG A----GU -- CGGUG [ACGA---------] GUG A CGGU [----------]

Rutela sanguinolenta GG-GAGA UUCAG- CGCGUCCC GGA [CAAC--] A-G---CGG -CG A----GU -- CGGUG [ACGA---------] GUG A CGGA [----------]

Anomala carlsoni GG-GAGA UUCAG- CGCGUCCC GGA [UAAC--] C-G---CGG -CG A----GU -- CGGUG [ACGA---------] GUG A CCGU [----------]

Popila japonica GG-GAGA UUCAG- CGCGUCCC GGA [UAAC--] C-G---CGG -CG A----GU -- CGGUG [ACGA---------] GUG A CCGU [----------]

Dynastes granti GG--AGA UUCAG- CGCGGCCC GGA [UAAC--] C-G---CGG -CG A----GU -- CGGCA [ACGU---------] GCG A CCGU [----------]


D2-2f-3 REC RAA REC D2-2f-3' RAA D2-2f-2’ D2-2f-1' RSC D2-2e' RAA D2-2d' RAA

* ^^ ( ) ( ) ( ) ^^* * ( ) * * ** ( ) * ( ) ( )

mask (.(((( )).)).) ).).)) .. ))) )).))) )))

Pleocoma rubiginosa C-UUCG [-----------] [UUCG--] [-------------] CG-AA-G [----------] UAC-CG -- CGC [--AGA] CC-UCC [---GC] AGU [-----------AU]

Eucanthus lazarus C-GACG [-----------] [UUCG--] [-------------] CG-UC-G [----------] U-CGUG -- CGC [-----] CGUCAG [---AC] GCC [-----------GU]

Glaphyrus superbus C-GGCG [-----------] [UUCG--] [-----------CG] CG-CC-G [---------U] G-C-CG -- CGC [---CA] UUUUCG [-----] ACC [-----------GU]

Hybosorus illigeri G-AGAU [U----------] [AUUC--] [------------A] CG-CC-G [--------UA] A-C-CG -- CGC [-----] UGCCCG [---UU] UCC [-----------GU]

Ochodaeus mandibularis G-GGCG [-----------] [UUC---] [-------------] GU-CC-G [----------] U-C-CG -- CGC [---CG] GUCUCG [-----] ACC [-----------GU]

Scarabaeus deludens C-GUCC [C----------] [UCCG--] [------------U] GG-ACAG [----------] C-C-AG -- CUC [---CG] CACGCC [-----] UAU [---------CGAU]

Aphodius aegrotus U-GGCG [-----------] [UUCG--] [-------------] CG-CC-G [----------] C-C-CG -- CGC [---CG] CUCGAU [-----] GCC [-----------GU]

Aclopus sp. C-UGCG [-----------] [UUCG--] [-------------] CG-CU-G [----------] G-C-CG -- CUC [---AG] UUCUCG [----U] UCC [-----------GU]

Neophaenognata jenseni C-GGCG [-----------] [UUCG--] [-------------] CG-CC-G [----------] U-C-CG -- CAC [---AG] UUUCCG [----U] UCC [-----------GU]

Allidiostoma hirtum C-GGCG [-----------] [UUCG--] [-------------] CG-CC-G [----------] G-G-CG -- CAC [---UG] UCUCCG [----U] UCC [-----------GU]

Orphnus sp. U-GGCG [-----------] [UUCG--] [-----------CG] CG-CC-G [----------] A-C-CG -- CUC [---CG] UCGCCU [----U] UCC [-----------GU]

Pachypus caesus C-GAUG [-----------] [UUAG--] [-------------] CG-UU-G [----------] A-C-CG -- CUC [---CG] UUUCCG [----U] UCC [-----------GU]

Melolontha melolontha A-GGCG [-----------] [UUCG--] [-------------] CG-UC-G [----------] A-C-UG -- CGC [---CG] UUUCCG [----U] UCC [-----------GU]

Phyllophaga sp. C-GGCG [-----------] [UUCG--] [-------------] CG-UC-G [----------] A-C-UG -- CGC [--CGU] UU-CCG [-----] UUC [----------CGU]

Acylochilus sp. C-GGCC [-----------] [AUCU--] [-------------] GG-AA-G [----------] A-C-CG -- CGC [---CG] UUUCCG [----U] UCC [-----------GU]

Puelchesia grasilis C-GGCG [-----------] [UUCG--] [-------------] CG-CC-G [----------] A-A-CG -- CUC [---CG] UUGCCG [----U] UCC [-----------GU]

Cetonia carthoni U-GGCG [-----------] [UUCG--] [-----------CG] CG-UC-G [----------] A-C-UG -- CGC [---CG] UUGCCG [----U] UCC [-----------GU]

Neogutierrezia chelii C-GGCG [-----------] [UUCG--] [-------------] CG-CC-G [----------] G-C-UG -- CGC [---CG] UUACCA [----A] ACC [-----------GU]

Neogutierrezia scutata C-GGCG [-----------] [UUCG--] [-------------] CG-CC-G [----------] U-C-CG -- CGC [---CG] UUUCCG [----U] UCC [-----------GU]

Rutela sanguinolenta C-GGCG [-----------] [UUCG--] [-------------] CG-CC-G [----------] A-C-CG -- CUC [--CGU] UA-CCG [----U] ACC [-----------GU]

Anomala carlsoni C-GGCG [-----------] [UUCG--] [-----------CG] CG-CC-G [----------] A-C-GG -- CAC [---CG] UGUCCG [----U] UCC [-----------GC]

Popila japonica C-GGCG [-----------] [UUCG--] [-----------CG] CG-CC-G [----------] G-C-GG -- CUC [---CG] UGUCCG [----U] UCC [-----------GC]

Dynastes granti U-GGCG [-----------] [UUCG--] [-------------] CG-CC-G [----------] A-C-GG -- CUC [---CG] UGUCCG [----U] UCC [-----------GU]


D2-2c' D2-2b' D2-2a' D2-2'

-* * * * ** - -

mask )).).)) . ).)) .. ))))))) ...... ))))))

Pleocoma rubiginosa CC-G-GU G C-CC -- GAAUGCG UGCACU UCUCCC

Eucanthus lazarus CC-G-GC - C-CC -- GAACGCG UGCACU UCUCCC

Glaphyrus superbus CC-G-AC - A-GC -- GAACGCG UGCACU UCUCCC

Hybosorus illigeri CC-G-GC - A-CC -- GAACGCG UGCACU UCUCCC

Ochodaeus mandibularis CC-G-AU - C-CC -- GAACGCG UGCACU UCUUCC

Scarabaeus deludens CG-G-GC - A-CC -- GAACGCG UGCACU UCUCCU

Aphodius aegrotus CG-G-AC - U-CC -- GAACGCG UGCACU UCUCCU

Aclopus sp. CC-G-CG - G-CC -- GAACGCG UGCACU UCUCCC

Neophaenognata jenseni CC-G-UC - G-CC -- GAACGCG UGCACU UCUCCC

Allidiostoma hirtum CC-G-CG - G-CC -- GAACGCG UGCACU UCUCCC

Orphnus sp. CC-G-CG - G-CC -- GAACGCG UGCACU UCUCCC

Pachypus caesus CC-G-CG - G-CC -- GAACGCG UGCACU UCUCCC

Melolontha melolontha CC-G-CG - G-CC -- GAACGCG UGCACU UCUCCC

Phyllophaga sp. CC-G-CC - G-CC -- GAACGCG UGCACU UCUCCC

Acylochilus sp. CC-G-CG - G-CC -- GAACGCG UGCACU UCUCCC

Puelchesia grasilis CC-G-CG - G-CC -- GAACGCG UGCACU UCUCCC

Cetonia carthoni CC-G-CG - A-CC -- GAACGCG UGCACU UCUCCC

Neogutierrezia chelii CC-G-CG - G-CC -- GAACGCG UGCACU UCUCCC

Neogutierrezia scutata UC-G-CG - A-CC -- GAACGCG UGCACU UCUCCC

Rutela sanguinolenta CC-G-CG - G-UC -- GAACGCG UGCACU UCUCCC

Anomala carlsoni CC-G-CG - G-CC -- GAACGCG UGCACU UCUCCC

Popila japonica CC-G-CG - G-CC -- GAACGCG UGCACU UCUCCC

Dynastes granti CC-G-CG - G-CC -- GAACGCG UGCACU UCUCCC

D2-3 D2-3a D2-3b D2-3c D2-3d RAA D2-3e D2-3f REC RAA REC

- ( ) * ( ) ( ) ( )

mask ......... (((((( ... (((((( (((( (((((( ... ((( (((((( ....... ((((((((

Pleocoma rubiginosa CCAGUAGUA CGUCGC GAC CCGUUG GGCG CAGGUC UAA GGU [--] CCGCGG UGGAGC- CCGUGCGU [GC--------] [GCUGA---] [---------GC]

Eucanthus lazarus CCAGUAGGA CGUCGC GAC CCGUUU GCCG CCGGCC UAA GGC [--] CCGCGG UGGAGC- CCGCGAGC [A---------] [AUU-----] [----------U]

Glaphyrus superbus CAUGUAGGA CGUCGC GAC CCGUUG GGCG CCGGUC UAA GGC [--] CCGCGG CGAAGA- CCGAACGU [C---------] [CUCG----] [----------U]

Hybosorus illigeri CCUGUAGGA CGUCGC GAC CCGUUG GUAG UCGGUU UAA GGG [--] CCGCGC UGGAGA- CCGGGCGC [G---------] [UAUAU---] [----------C]

Ochodaeus mandibularis CCUGUAGGA CGUCGC GAC CCGUCG GGCG UCGGUC UAA GGC [--] CCGCAA GGAAGC- CCGGGUGC [GU--------] [UUCU----] [---------GC]

Scarabaeus deludens CCUGUAGGA CGUCGU GAC CCGUUG GGCG CCGGCC UAA GGC [--] CCGCGA CGGAGC- CCGGACGC [C---------] [UCUC----] [---------GC]

Aphodius aegrotus CCUGUAGGA CGUCGU GAC CCGUUG GGCG CCGGCC CAG GGC [--] CCGCGG UGGAGC- UCGUUCGC [AC--------] [UUCG----] [---------GU]

Aclopus sp. CCUGUAGGA CGUCGC GAC CCGUUG GGUG CCGGUC UAA GGC [--] CCGCGG CGGAGC- CCGUUCGA [GC--------] [UAGC----] [---------GC]

Neophaenognata jenseni CCUGUAGGA CGUCGC GAC CCGUUG GGCG CCGGCC UAA GGA [--] CCGCGG UGGAGC- CCGGACGC [GC--------] [AUUU----] [---------GC]

Allidiostoma hirtum CCUGUAGGA CGUCGC GAC CCGUUG GGCG CCGGCC UAA GGC [--] CCGCGG UGGAGC- CCGUUCGA [GC--------] [UUCU----] [---------GC]

Orphnus sp. CCUGUAGGA CGUCGC GAC CCGUUG GGUG CCGGUC UAA GGC [--] CCGCGG CGGAGC- CCGCUCGA [G---------] [CUCG----] [----------C]

Pachypus caesus CCUGUAGGA CGUCGC GAC CCGUUG GGCG CCGGAC UAA GGC [--] CCGCGG UGGAGC- CCGCACGA [GC--------] [ACUA----] [---------GC]

Melolontha melolontha CCUGUAGGA CGUCGC GAC CCGUUG GGCG ACGGUC UAA GGC [--] CCGCGG UGGAGC- CCGUACGA [GU--------] [UUUU----] [---------GC]

Phyllophaga sp. CCUGUAGGA CGUCGC GAC CCGUUG GGCG ACGGUC UAA GGC [--] CCGCGG UGGAGC- CCGUACGA [GC--------] [UUAC----] [---------GC]

Acylochilus sp. CCUGUAGGA CGUCGC GAC CCGUUG GGCA CCGGUC UAA GGC [--] CUGCGG UGGAGA- CCGUUCGA [GU--------] [UUUU----] [---------AC]

Puelchesia grasilis CCUGUAGGA CGUCGU GAC CCGUUG GGCG CCGGUC UAA GGC [--] CCGCGG UGGAGC- CCGCGCGA [GC--------] [UUCU----] [---------GC]

Cetonia carthoni CCUGUAGGA CGUCGC GAC CCGUUG GGCG CCGGUC UAA GGC [--] ACGCGG AGGAGC- CCGCGCGA [GU--------] [UUCGU---] [---------AC]

Neogutierrezia chelii CCUGUAGGA CGUCGC GAC CCGUUG GGCG CCGGUC UAA GGC [--] AUGCGG UUCGGU- CCGUACGA [GC--------] [UUCGC---] [---------GC]

Neogutierrezia scutata CCUGUAGGA CGUCGC GAC CCGUUG GGCG CCGGCC UAA GGC [--] UCGCGG UCCGGU- CCGUACGA [GC--------] [UUCGC---] [---------GC]

Rutela sanguinolenta CCUGUAGGA CGUCGC GAC CCGUUG GGCG CCGGCC UAA GGC [--] ACGCGG UUUUGC- CCGGUCGA [GU--------] [UUCU----] [---------GC]

Anomala carlsoni CCUGUAGGA CGUCGC GAC CCGUUG GGCG CCGGUC UAA GGC [--] UUGCGG UUACAGU CCGUUGGA [GU--------] [UAGUU---] [---------GC]

Popila japonica CCUGUAGGA CGUCGC GAC CCGUUG GGUU CCGGUC UAA GGC [--] UUGCGG UUCAGU- CCGUUGGA [GU--------] [UUUC----] [---------GC]

Dynastes granti CCUGUAGGA CGUCGC GAC CCGUUG GGCG CCGGUC UAA GGC [--] GUGCGG UCUAGU- CCGUUCGA [GU--------] [AUUC----] [---------GC]


D2-3f' D2-3e' RAA D2-3d' RAA D2-3c' RAA D2-3b' D2-3a'

* ( ) ( ) ( ) **

mask )))))))) ... )))))) ))) )))))) )))) .. ))))))

Pleocoma rubiginosa GCGCUCGG -AC CCGCGG [--------------------------------------------------UU] GCC [---------C] GGCCUG [CA--------------] UGAC -- CGACGG

Eucanthus lazarus GUUCGCGG -AC CUGCGG [---------------------------------------------------U] GAC [--------CC] GGCCGG [CA--------------] CGAC -- CGACGG

Glaphyrus superbus GCGUUCGG -GC CCGCGG [---------------------------------------------------U] GUC [--------CC] GGCCGG [CGCGGAUCGACUAU--] CGAC AC CGACGG

Hybosorus illigeri GCGUACGG -AC GCGCGG [---------------------------------------------------U] UUU [----------] GACCGG [CUAUAUAAACAA----] UUUA -C CGACGG

Ochodaeus mandibularis GCGCCCGG -AC CCGCGG [--------------------------------------------------UC] GCC [---------C] GGCCGA [CGCGCAU---------] AAUA AC CGACGG

Scarabaeus deludens GCGUCCGG -AC CCGCGG [---------------------------------------------------U] GUC [--------CC] GGCCGG [CA--------------] CGAC -- CGACGG

Aphodius aegrotus GCGUUCGA -AC CCGUGG [--------------------------------------------------UC] GCC [---------U] GGCCGG [UC--------------] CGAC -- CGACGG

Aclopus sp. UCGUUCGG -AC CCGCGG [---------------------------------------------------U] GUC [--------CC] GGCCGG [CGA-------------] CUUA -C CGACGG

Neophaenognata jenseni GCGUUCGG -AC CCGUGG [---------------------------------------------------U] GAU [--------CC] GGCCGG [UGCGGUGGUA------] CACA -C CGACGG

Allidiostoma hirtum UCGUGCGG -AC CCGCGG [---------------------------------------------------U] GUC [--------CC] GGCCGG [CGG-------------] UUUA -C CGACGG

Orphnus sp. UCGUUCGG -AC CCGCGG [---------------------------------------------------U] GUC [--------CC] GACCGG [CG--------------] ACCA -C CGACGG

Pachypus caesus UCGUUCGG -AC CCGCGG [---------------------------------------------------U] GUC [--------CC] GUCCGG [AGA-------------] CCUA -C CGACGG

Melolontha melolontha UCGUUCGG -AC CCGCGG [---------------------------------------------------U] GUC [--------CC] GGCCGG [AGAC------------] AAUA -C CGACGG

Phyllophaga sp. CCGUUCGG -AC CCGCGG [---------------------------------------------------U] GUC [--------CC] GGCCGG [AGA-------------] CGAU AC CGACGG

Acylochilus sp. UCGUUUCG -GA CCCGCG [--------------------------------------------------GU] GUC [--------CC] GGCCGG [UGGUGGUAAUUGUCUU] UACU AC CGACGG

Puelchesia grasilis UCGUUCGG -AC CCGCGG [---------------------------------------------------U] GUC [---------C] GGCCGG [UGA-------------] CCUG -C CGACGG

Cetonia carthoni CCGCGCGG -AC CCGCGU [---------------------------------------------------C] GCC [---------C] GGCCGG [UGA-------------] CACA -C CGACGG

Neogutierrezia chelii UCGUUCGG -AG CCGCGU [--------------------------------------------------UC] GCC [---------C] GGCCGG [AGA-------------] CAUA -C CGACGG

Neogutierrezia scutata UCGUUCGG -AG CCGCGU [--------------------------------------------------UC] GCC [---------C] GGCCGG [AGA-------------] CAUA -C CGACGG

Rutela sanguinolenta UCGAUCGG -AG CCGCGA [--------------------------------------------------UC] GCC [---------C] GGCCGG [AGA-------------] CUUA -C CGACGG

Anomala carlsoni UCUAACGG -GU CCGCGA [--------------------------------------------------AU] GCC [---------C] GGCCGG [----------------] AGAC AC CGACGG

Popila japonica UCCAACGG -GG CCGCGA [--------------------------------------------------AC] GCC [---------C] GGCCGG [AGA-------------] CAUU AC CGACGG

Dynastes granti UCGUUCGA -AA C-GCAA [--------------------------------------------------AC] GCC [---------C] GACCGG [CGA-------------] CCUA -C CGACGG

RAA D2-3g D2-3h D2-3i RAA D2-3i' D2-3j

( ) - ( )

mask ... . (((( ((((( .. (((( )))) ((((((

Pleocoma rubiginosa UAG [AACGG-----------] U GGCG CGGGG CC GCGA [CUUGU----------------------------------------] UCGC GUCCGG

Eucanthus lazarus UAU [AAAUA-----------] G GGCG CGGGG CC GCCA [UGUGU----------------------------------------] UGGC GUCCGG

Glaphyrus superbus UAA [AACCAG----------] U GGCG CGGGG CC GCGA [CCAGU----------------------------------------] UCGC GUCCGG

Hybosorus illigeri UAU [AAUAG-----------] A GGCG CGGGG CC GCGA [UUUAGU---------------------------------------] UCGC GUCCGG

Ochodaeus mandibularis UAA [AACGA-----------] A GGCG CGGAG CC GCGA [CACUACAAGU-----------------------------------] UCGC GUCCGA

Scarabaeus deludens UAU [AACUA-----------] A GGCG CGGGG CC GCGA [CUCGU----------------------------------------] UCGC GUCCGG

Aphodius aegrotus UAC [AGAUAA----------] U GGCG CGGGG CC GCGA [CUCGU----------------------------------------] UCGC GUCCGG

Aclopus sp. UAC [GAUUG-----------] A GGCG CGGGG CC GCGA [CCAGU----------------------------------------] UCGC GUCCGG

Neophaenognata jenseni UAC [AAUUAG----------] U GGCG CGUGG CC GCGA [ACAGU----------------------------------------] UCGC GUCCGG

Allidiostoma hirtum UAC [GAUUG-----------] A GGCG CGGGG CC GCGA [CUUGU----------------------------------------] UCGC GUCCGG

Orphnus sp. UAC [GAUUG-----------] A GGCG CGGGG CC GCGA [UCAGU----------------------------------------] UCGC GUCCGG

Pachypus caesus UAC [GAUUG-----------] U GGCG CGGGG CC GCGA [UUCGU----------------------------------------] UCGC GUCCGG

Melolontha melolontha UAC [GAUGG-----------] U GGCG CGGGG CC GCGA [CACGU----------------------------------------] UCGC GUCCGG

Phyllophaga sp. UAC [GAUGG-----------] U GGCG CGGGG CC GCGA [CCAGU----------------------------------------] UCGC GUCCGG

Acylochilus sp. UAC [GAUUA-----------] A GGCG CGGGG CC GCGA [AAAGU----------------------------------------] UCGC GUCCGG

Puelchesia grasilis UAC [GAUUG-----------] U GGCG CGGGG CC GCGA [CCUGU----------------------------------------] UCGC GUCCGG

Cetonia carthoni UAU [ACUAAAG---------] A GGCG UGGGG CC GCGA [CUUAAGU--------------------------------------] UCGC GUCCGG

Neogutierrezia chelii UAC [GAUACG----------] A GGCG UGGGG CC GCGA [UACGU----------------------------------------] UCGC GUCCGG

Neogutierrezia scutata UAC [GAUACA----------] A GGCG UGGGG CC GCGA [UACGU----------------------------------------] UCGC GUCCGG

Rutela sanguinolenta UAC [GAUAUG----------] A GGCG UGGGG CC GCGA [AACGU----------------------------------------] UCGC GUCCGG

Anomala carlsoni UAU [AAUAG-----------] A GGCG AGGGG CC GCGC [ACAAUUCGU------------------------------------] UCGC GUCCGG

Popila japonica UAU [AAUAG-----------] A GGCG AGGGG CC GCGA [CUAACGU--------------------------------------] UCGC GUCCGG

Dynastes granti UAC [GAUCA-----------] U GGCG AGGGG CC GCGA [ACAGU----------------------------------------] UCGC GUCCGG

D2-3k D2-3l D2-3m RAA D2-3n RAA

* * ( ) ( )

mask .. ((((((( . (((( ((.((((( (((((

Pleocoma rubiginosa C- CCGCCGC A AGCG CG-AACGG [UCAA-----------------------------------------------------------------------] CCCGA [A----]

Eucanthus lazarus C- CCGUCGC A AGCG CG-GGAGG [ACAA-----------------------------------------------------------------------] CCCGG [C----]

Glaphyrus superbus C- UCGCGGC A AGCG CG-UUCGG [UCAA-----------------------------------------------------------------------] UCCGA [C----]

Hybosorus illigeri C- CGGCGGC A AGUU AG-UACGU [UUGUAUA--------------------------------------------------------------------] CCCGA [A----]

Ochodaeus mandibularis C- CCGUCGC A AGCG CG-CACGG [UCGAAC---------------------------------------------------------------------] ACCGA [A----]

Scarabaeus deludens C- GCGUCGC A AGCG CG-AGCGG [UAAA-----------------------------------------------------------------------] CGCGG [GUA--]

Aphodius aegrotus C- ACGUCGC A AGCA CG-AACGG [UAAA-----------------------------------------------------------------------] CCUGA [C----]

Aclopus sp. C- CGGUCGC A AGUG CG-AACGG [ACAA-----------------------------------------------------------------------] CUCGA [A----]

Neophaenognata jenseni C- CGGCCUC A AGUG UG-GACGG [AAAA-----------------------------------------------------------------------] CCUGG [C----]

Allidiostoma hirtum C- CGGUCGC A AGUG CG-GACGG [UCAA-----------------------------------------------------------------------] CCCGA [C----]

Orphnus sp. C- CGGUCGC A AGUU CG-GACGU [UUAA-----------------------------------------------------------------------] CCCGA [A----]

Pachypus caesus C- CGGCCGC A AGUG CG-GACGG [AGGA-----------------------------------------------------------------------] UCCGA [A----]

Melolontha melolontha C- CGACCGC A AGUG CG-GACGG [AUAA-----------------------------------------------------------------------] UCCGA [A----]

Phyllophaga sp. C- CGACCGC A AGUG AG-GACGG [ACAA-----------------------------------------------------------------------] UCCGA [A----]

Acylochilus sp. C- CGAUCGC A AGUG CG-AAAGG [ACAA-----------------------------------------------------------------------] AUCGA [C----]

Puelchesia grasilis C- CGAUCGC A AGUG CU-GACGG [ACAA-----------------------------------------------------------------------] UCCGA [A----]

Cetonia carthoni C- CGGUCGC A AGUG CG-AACGG [AUAA-----------------------------------------------------------------------] UCUGG [C----]

Neogutierrezia chelii C- CGAUCGC A AGCG CG-GACGG [AAAA-----------------------------------------------------------------------] UCCGA [A----]

Neogutierrezia scutata C- CGAUCGC A AGCG CG-GACGG [AAAA-----------------------------------------------------------------------] UUCGA [A----]

Rutela sanguinolenta C- CGAUCGC A AGUA CG-GACGG [UAAA-----------------------------------------------------------------------] UCCGA [A----]

Anomala carlsoni C- CGAUCGC A AGUA CG-GACGG [AAAA-----------------------------------------------------------------------] UCCGA [A----]

Popila japonica C- CGGUCGC A AGUG CG-GACGG [UAAA-----------------------------------------------------------------------] UCCGA [A----]

Dynastes granti C- CAAUCUC A AGUA CG-GACGG [UAAA-----------------------------------------------------------------------] UCCGA [A----]

D2-3o D2-3p D2-3p' D2-3o' D2-3n' D2-3m' D2-3l' D2-3k' RAA

-* -* * * * - * *- ( )

mask (((((( (( .... )) .. )))))) . ))).)) . ))).)))) .. )))) . )).))))) .....

Pleocoma rubiginosa AACCGG AG CUGA GU G- CCGGAU - CGG-GA C CCG-UUCG GC UGCU G GU-GGCGG -UGUC [-----------------------------------------------------------C]

Eucanthus lazarus AUCCGG AC CUG- GC G- CCGGAU - UCG-GG C CCG-CUCG AC UGCU G GC-GACGG -UGUC [-----------------------------------------------------------C]

Glaphyrus superbus GUUCGG AC CCG- GU G- CCGAAU - UCG-GA C CCG-UUCG GC UGCU G GC-CGCGA -UGUU [-----------------------------------------------------------C]

Hybosorus illigeri UAUCGG AC CUG- GU G- CCGAU- - UCG-GG C ACG-UACU GC UGUU A GU-CGUCG -CGUU [-----------------------------------------------------------C]

Ochodaeus mandibularis GUCCGG AC CUG- GU G- CCGGAC - CCG-GG C CCG-UGUG GC UGCU G GC-GGCGG -CGUU [-----------------------------------------------------------C]

Scarabaeus deludens AUCCGG UC CCG- UU A- CCGGAU - CCC-GA C CCG-UUCG GC UGUU G GC-GACGC -GGUC [-----------------------------------------------------------C]

Aphodius aegrotus AUCCGG AC CUG- GU G- CCGGAU - CCG-GG C CCG-UUCG GC UGCU G GC-GGCGU -UGUC [-----------------------------------------------------------C]

Aclopus sp. AUCCGG AC CUC- GU G- CCGGAU - CCG-GG C CCG-CUCG AC UGCU G GC-GACCG -CGAC [-----------------------------------------------------------C]

Neophaenognata jenseni AUCCGG AC UCU- GC G- CCGGAU - CCG-GG C CCG-CCCG GC UGCU G GA-GGCCG -UGUC [-----------------------------------------------------------C]

Allidiostoma hirtum AUUCGG AC CCA- GU G- CCGGAU - CCG-GG C CCG-UUCG AC UGCU G GC-GACCG -UGCU [-----------------------------------------------------------C]

Orphnus sp. AUUCGG AC GCA- GU G- CCGGAU - CCG-GG C CCG-UCCG AC UGCU G GC-GACCG -UGCU [-----------------------------------------------------------C]

Pachypus caesus AUCCGG AC CUG- GU G- CCGGAU - CCG-GA C CCG-UCCG AC UGCU G GC-GGUCG -UGUC [-----------------------------------------------------------C]

Melolontha melolontha AUCCGG AC CUG- GU G- CCGGAU - CCG-GU C CCG-UCCG AC UGCU G GC-GGUCG -CGCU [-----------------------------------------------------------C]

Phyllophaga sp. AUCCGG AC CUG- GU G- CCGGAU - CCG-GU C CCG-UCCU AC UGCU G GC-GGUCG -CGCU [-----------------------------------------------------------C]

Acylochilus sp. AUUCGG AC CUG- GU G- CCGGAU - CCG-AU C CCG-UUCU AC UGCU G GC-GAUCG -UGUC [-----------------------------------------------------------C]

Puelchesia grasilis AUCCGG AC CCG- GU G- CCGGAU - CCG-GU C CCG-UCUG AC UGCU G GC-GAUCG -UGUU [-----------------------------------------------------------C]

Cetonia carthoni AUCCGG AC CUA- GU G- CCGGAU - CCG-GA C CCG-UUCC GC UGCU G GU-GACCG -UGUU [-----------------------------------------------------------C]

Neogutierrezia chelii AUGCGG AC CGA- GC G- CCGCAU - CCG-GA U CCG-UCCG AC UGUU G GC-GAUCG -CGUU [-----------------------------------------------------------C]

Neogutierrezia scutata AUGCGG AC CGA- GC G- CCGCAU - CCG-GA U ACG-UCCG AC UGUU G GC-GAUCG -CGUU [-----------------------------------------------------------C]

Rutela sanguinolenta AUGCGG AC CGA- GC G- CCGCAC - CCG-GA A CCG-UCUG AC UGCU G GC-GGUCG -CGCC [-----------------------------------------------------------C]

Anomala carlsoni AUGCGG AC CUG- GC G- CCGCAU - CCG-GA A CCG-UCCG AC UGCU G GCGUGUCG -AGUU [-----------------------------------------------------------C]

Popila japonica AUGCGG AC CUG- GC G- CCGCAU - CCG-GA A CCG-UACG AC UGCU G GC-GGCUC GAGUU [-----------------------------------------------------------C]

Dynastes granti GCGCGG AC CUA- GC G- CCGCAU - CCG-GA C CCG-UCCG AC UGCU G GC-GAUUG -CGCU [-----------------------------------------------------------C]

3j' 3h' RAA 3g' 3' 1b' 1a'

* - ( ) * - * -* - - - -

mask )))))) .... ))))) )))) ...... )).)))) ........ )))))) ... )))))))

Pleocoma rubiginosa UCGGAC AGA- CCCCG [-----------------------------------------------------------AACA] CGCC C-GUCA GC-GACG CU-AUAGC UUUGGG UAC UUUCAGG

Eucanthus lazarus UCGGAC UGA- CCCCG [-----------------------------------------------------------UACA] CGCC C-GUCG GC-GACG CU-AUAGC UUUGGG UAC UUUCAGG

Glaphyrus superbus UCGGAC AGA- CCCCG [-----------------------------------------------------------UACA] CGCC G-GUCG GC-GACG CU-AUAGC UUUGGG UAC UUUCAGG

Hybosorus illigeri UCGGAC GGA- CCCCG [-------------------------------------------------------AUAUAACA] CGCC C-GUCU GC-GACG CU-AUAGC UUUGGG UCG UUUCAGG

Ochodaeus mandibularis UCGGAC AGA- CUCCG [---------------------------------------------------------AUCGCA] CGCC A-GUCG GC-GACG CU-AUAGC UUUGGG UAC UUUCAGG

Scarabaeus deludens UCGGAC AGA- CCCCG [-----------------------------------------------------------UACA] CGCC A-GUCU AC-GGCG CU-AUAGC UUUGGG UAC UUUCAGG

Aphodius aegrotus UCGGAC AGA- CCCUG [-----------------------------------------------------------UACA] CGCC A-GUCC AC-GGCG CU-AUAGC UUUGGG UAC UUUCAGG

Aclopus sp. UCGGAC AGA- CCCCG [-----------------------------------------------------------AACA] CGCC C-GUCG GC-GGCG CU-AUAGC UUUGGG UAC UUUCAGG

Neophaenognata jenseni UCGGAC AGA- CCCGA [------------------------------------------------------------ACA] CGCC C-GUCG GC-GACG CU-AUAGC UUUGGG UAC UUUCAGG

Allidiostoma hirtum UCGGAC AGA- CCCCG [-----------------------------------------------------------AACA] CGCC C-GUCG GC-GGCG CU-AUAGC UUUGGG UAC UUUCAGG

Orphnus sp. UCGGAC AGA- CCCCG [-----------------------------------------------------------UACA] CGCC C-GUCG GC-GGCG CU-AUAGC UUUGGG UAC UUUCAGG

Pachypus caesus UCGGAC AGA- CCCCG [-----------------------------------------------------------AACA] CGCC C-GUCG GC-GGCG CU-UUAGC UUUGGG UAC UUUCAGG

Melolontha melolontha UCGGAC AGA- CCCCG [-----------------------------------------------------------AACA] CGCC C-GUCG GC-GGCG CU-AUAGC UUUGGG UAC UUUCAGG

Phyllophaga sp. UCGGAC AGA- CCCCG [-----------------------------------------------------------AACA] CGCC C-GUCG GC-GGCG CU-AUAGC -UUGG- UAC UU-CAGG

Acylochilus sp. UCGGAC AGA- CUCCG [-----------------------------------------------------------AACA] CGCC C-GUCG GC-GACG CU-AUAGC UUUGGG UAC UUUCAGG

Puelchesia grasilis UCGGUC AGA- CCCCG [-----------------------------------------------------------AACA] CGCC C-GUCG AC-GGCG CU-AUAGC UUUGGG UAC UUUCAGG

Cetonia carthoni UCGGAC AGA- CCCCG [-----------------------------------------------------------UACA] CGCC G-GUCU GC-GGCG CU-AUAGU UUUGGG UAC UUUCAGG

Neogutierrezia chelii UCGGAC AGA- CCCCU [--------------------------------------------------------AUUUACA] CGCC G-GUCG GC-GGCG CU-AUAGC UUUGGG UAC UUUCAGG

Neogutierrezia scutata UCGGAC AGA- CCCCU [--------------------------------------------------------AUUUACA] CGCC G-GUCG GC-GGCG CU-AUAGC UUUGGG UAC UUUCAGG

Rutela sanguinolenta UCGGAC AGA- CCCCU [---------------------------------------------------------GUAUCA] CGCC G-GUCG GC-GGCG CU-AUAGC UUUGGG UAC UUUCAGG

Anomala carlsoni UCGGAC AGA- CCCCU [---------------------------------------------------------AUUACA] CGCC G-GUCG GC-GGCG CU-AUAGA UUUGGG UAC UUUCAGG

Popila japonica UCGGAC AGA- CCCCU [-------------------------------------------------------AAAAUACA] CGCC U-GUCG GC-GGGG CU-AUAGA UUUGGG UAC UUUCAGG

Dynastes granti UCGGAC AGA- CCCCU [---------------------------------------------------------AUUACA] CGCC G-GUCG GC-GGCG CU-AUAGC UUUGGG UAC UUUCAGG

LSU rRNA Core H563 H563' H579 H589 H604 RAA H604' H628 H628'

( )

mask .. (((( ........ )))) (((((( .... ((((((((((((( .. ((((((((( ))))))))) ... (( .... )) ...

Pleocoma rubiginosa AC CCGU CUUGAAAC ACGG ACCAAG GAGU CUAGCAUGUGCGC GA GUCAUUGGG [--ACUUUGCGAAA] CCCAAAGGC GUA AU GAAA GU GAA

Eucanthus lazarus AC CCGU CUUGAAAC ACGG ACCAAG GAGU CUAGCAUGUGCGC GA GUCAUUGGG [--ACUUUGCGAAA] CCUAAAGGC GAA AU GAAA GU GAA

Glaphyrus superbus AC CCGU CUUGAAAC ACGG ACCAAG GAGU CUAGCAUGUGCGC GA GUCAUUGGG [--ACCGCACUAAA] CCUAAAGGC GUA AU GAAA GU GAA

Hybosorus illigeri AC CCGU CUUGAAAC ACGG ACCAAG GAGU CUAGCAUGUGCGC GA GUCAUUGGG [-ACUCGUACGAAA] CCUAAAGGC GUA AU GAAA GU GAA

Ochodaeus mandibularis AC CCGU CUUGAAAC ACGG ACCAAG GAGU CUAGCAUGUGCGC GA GUCGUUGGG [-ACUCUGACUAAA] CCCAAAGGC GCA AU GAAA GU GAA

Scarabaeus deludens AC CCGU CUUGAAAC ACGG ACCAAG GAGU CUAGCAUGUGCGC GA GUCAUUGGG [--ACUCUACUAAA] CCAAAAGGC GCA AU GAAA GU AAA

Aphodius aegrotus AC CCGU CUUGAAAC ACGG ACCAAG GAGU CUAGCAUGUGCGC GA GUCAUUGGG [--ACUAAAUUAAA] CCUAAAGGC GCA AU GAAA GU GAA

Aclopus sp. AC CCGU CUUGAAAC ACGG ACCAAG GAGU CUAGCAUGUGCGC GA GUCAUUGGG [--ACUGUACGAAA] CCUAAAGGC GCA AU GAAA GU GAA

Neophaenognata jenseni AC CCGU CUUGAAAC ACGG ACCAAG GAGU CUAGCAUGUACGC GA GUCAUUGGG [---ACUCUUUAAA] CCUAAAGGC GUA AU GAAA GU GAA

Allidiostoma hirtum AC CCGU CUUGAAAC ACGG ACCAAG GAGU CUAGCAUGUGCGC GA GUCAUUGGG [-ACCAUGACUAAA] CCUAAAGGC GCA AU GAAA GU GAA

Orphnus sp. AC CCGU CUUGAAAC ACGG ACCAAG GAGU CUAGCAUGUGCGC GA GUCAUUGGG [-ACCACGACUAAA] CCUAAAGGC GCA AU GAAA GU GAA

Pachypus caesus AC CCGU CUUGAAAC ACGG ACCAAG GAGU CUAGCAUGUGCGC GA GUCAUUGGG [-ACUCUAGCGAAA] CCUAAAGGC GUA AU GAAA GU GAA

Melolontha melolontha AC CCGU CUUGAAAC ACGG ACCAAG GAGU CUAGCAUGUGCGC GA GUCAUUGGG [-ACUCUGAUGAAA] CCUAAAGGC GUA AU GAAA GU GAA

Phyllophaga sp. AC CCGU CUUGAAAC ACGG ACCAAG GACU CUA-CAUGUGCGC GA GUCAUUGGG [ACUCCAGACGAAA] CCUAAAGGC GAA AU GAAA GU GAA

Acylochilus sp. AC CCGU CUUGAAAC ACGG ACCAAG GAGU CUAGCAUGUGCGC GA GUCAUUGGG [ACUCUAUGUUAAA] CCUAAAGGC GCA AU GAAA GU GAA

Puelchesia grasilis AC CCGU CUUGAAAC ACGG ACCAAG GAGU CUAGCAUGUGCGC GA GUCAUUGGG [-ACUCUUACGAAA] CCUAAAGGC GCA AU GAAA GU GAA

Cetonia carthoni AC CCGU CUUGAAAC ACGG ACCAAG GAGU CUAGCAUGUGCGC GA GUCAUUGGG [-ACUCUAACGAAA] CCUAAAGGC GUA AU GAAA GU GAA

Neogutierrezia chelii AC CCGU CUUGAAAC ACGG ACCAAG GAGU CUAGCAUGUGCGC GA GUCAUUGGG [-ACUCUAACGAAA] CCUAAAGGC GCA AU GAAA GU GAA

Neogutierrezia scutata AC CCGU CUUGAAAC ACGG ACCAAG GAGU CUAGCAUGUGCGC GA GUCAUUGGG [-ACUCUAACGAAA] CCUAAAGGC GCA AU GAAA GU GAA

Rutela sanguinolenta AC CCGU CUUGAAAC ACGG ACCAAG GAGU CUAGCAUGUGCGC GA GUCAUUGGG [-ACCCUAACGAAA] CCUAAAGGC GUA AU GAAA GU GAA

Anomala carlsoni AC CCGU CUUGAAAC ACGG ACCAAG GAGU CUAGCAUGUGCGC GA GUCAUUGGG [ACUUACAACGAAA] CCUAAAGGC GCA AU GAAA GU GAA

Popila japonica AC CCGU CUUGAAAC ACGG ACCAAG GAGU CUAGCAUGUGCGC GA GUCAUUGGG [-ACUCUAACGAAA] CCUAAAGGC GUA AU GAAA GU GAA

Dynastes granti AC CCGU CUUGAAAC ACGG ACCAAG GAGU CUAGCAUGUGCGC GA GUCAUUGGG [-ACUCGAACGAAA] CCUAAAGGC GUA AU GAAA GU GAA

Expansion segment D3 D3-1 D3-1' D3-2A RAA D3-2b RAA D3-2b' D3-2A' D3-3 D3-3'

** ( ) ( ) ** **

mask ((((((( ....... ))))))) .. (((((..((((((( (((( )))) )))))).)..))))) ((((((((((.((((( ......... )))))))))))).))

Pleocoma rubiginosa AGUCAGC CUGACCA ACUGACC GA GGGAGGAUGGGUCG [---] UUCC [AC-----------------------] GUAA CGACCCCGCACUCCC GGGGCGUCUCGUUCUC --AUUGC-- GAGAAGAGG[G]CGCACC

Eucanthus lazarus GGUUCGC CUC--GC GCGAACC GA GGGAGGAUGGGUCG [---] UCUC [-------------------------] CGGA CGGCCCCGCACUCCC GGGGCGUCUCGUUCUC --AUCGC-- GAGAAGAGGCGCACC

Glaphyrus superbus GGUUCGU CCC--GA ACGAACC GA GGGAGGACGGGUCG [---] UUUC [GC-----------------------] GGAA CGGCCCCGCACUCCC GGGGCGUCUCGUUCUC --AUCGC-- GAGAGGAGGCGCACC

Hybosorus illigeri AGUCCGU CUA--GC GCGGACC GA GGGAGGAUGGGACG [---] UUCC [AC-----------------------] GGAG CGACCCCGCACUCCC GGGGCGUCUCGUUCUC --AUUAC-- GAGAAGAGGCGCACC

Ochodaeus mandibularis AGUCCGU CUA--GC GCGGACC GA GGGAGGACGGGCGG [---] UCCG [U------------------------] ACGC GGUCGCUGCACUCCC GGGGCGUCUCGUUCUC --AUCGC-- GAGAAGAGGCGCACC

Scarabaeus deludens GGUCCGC CCC--GC GCGGACC GA GGGAGGACUCGCCC [G--] UCCG [CCGC---------------------] GGAC GGGCGCAGCACUCCC GGGGCGUCUCGUUCUC --AUCGC-- GAGAAGAGGCGCACC

Aphodius aegrotus GGUUCGC CUC--GC GCGAACC GA GGGAGGAUGGGUCU [---] GGCC [AC-----------------------] GGAC AGACCCCGCACUCCC GGGGCGUCUCAUUCUC --AUCGC-- GAGAAGAGGCGCACC

Aclopus sp. GGUCCGU CUC--GC GCGGACC GA GGGAGGAUGGGUGG [---] UCUC [GA-----------------------] GGGA CCGCCCCGCACUCCC GGGGCGUCUCGUUCUC --AUCGC-- GAGAAGAGGCGCACC

Neophaenognata jenseni GGUCCGC CUC--GC GCGGACC GA GGGAGGAUGAGCGA [---] UCUC [GA-----------------------] GGGA UCGCUCCGCACUCCC GGGGCGUCUCGUUCUC --AUCGC-- GAGAAGAGGCGCACC

Allidiostoma hirtum GGUCCGC CGA--GC GCGGACC GA GGGAGGAUGGGUGG [---] UCCU [CC-----------------------] GUGA CCGCCCCGCACUCCC GGGGCGUCUCGAUCUC --AUCGC-- GAGAUGAGGCGCACC

Orphnus sp. GGUCCGC CGU--GC GCGGACC GA GGGAGGAUGGGCGG [---] UUUC [GA-----------------------] GGAA CCGCCCCGCACUCCC GGGGCGUCUCGAUCUC --AUCGC-- GAGAUGAGGCGCACC

Pachypus caesus GGUCCGC CGA--GC GCGGACA GA GGGAGGAUGGGCGG [---] UCUC [GA-----------------------] GUGA CCGCCCCGCACUCCC GGGGCGUCUCGUUCUC --AUCGC-- GAGAAGAGGCGCACC

Melolontha melolontha GGUCCGC CCU--GC GCGGACC GA GGGAGGAUGGGUGG [---] ACCC [GA-----------------------] GGGG CCGCCCCGCACUCCC GGGGCGUCUCGUUCUC --AUCGC-- GAGAAGAGGCGCACC

Phyllophaga sp. GGUCCGC CCA--GC GCGGACC GA GGGAGGAUGGGCGG [---] UCCC [GA-----------------------] GGGU CCGCCCCGCACUCCC GGGGCGUCUCGUUCUC --AUCGC-- GAGAAGAGGCGCACC

Acylochilus sp. GGUCCGC CGU--GC GCGGACC UA GGGAGGAUGGGCGA [---] UCCC [AA-----------------------] GGGU UCGUCCCGCACUCCC GGGGCGUCUCGUUCUC --AUUGC-- GAGAAGAGGCGCACC

Puelchesia grasilis GGUCCGC CGU--GC GCGGACC GA GGGAGGAUGGGCGG [---] CCCC [GA-----------------------] GGGG CCGUCCCGCACUCCC GGGGCGUCUCGCUCUC --AUCGC-- GAGAAGAGGCGCACC

Cetonia carthoni GGCUCGC CUA--GC GCGGGCC GA GGGAGGAUGGGUGU [---] CCCC [GA-----------------------] GGGG ACGCCUCGCACUCCC AGGGCGUCUCGUUCUC --AUUGC-- GAGAAGAGGCGCACC

Neogutierrezia chelii GGUCCGC CUC--GC GCGGACC GA GGGAGGAUGGACGG [---] UCGU [CA-----------------------] GCGG CCGUCCCGCACUCCC UGGGCGUCUCGUUCUC --AUCGC-- GAGAAGAGGCGCACC

Neogutierrezia scutata GGUCCGC CUC--GC GCGGACC GA GGGAGGAUGGACGG [---] UCGC [CA-----------------------] GCGG CCGUCUCGCACUCCC UGGGCGUCUCGUUCUC --AUCGC-- GAGAAGAGGCGCACC

Rutela sanguinolenta GGUCUGC CUC--GC GCGGACC GA GGGAGGAUGGACGG [---] UCGU [UA-----------------------] GCGG UCGUCCCGCACUCCC UGGGCGUCUCGUUCUC --ACCGC-- GAGAAGAGGCGCACC

Anomala carlsoni GGUUCGC CUA--GC GCGAACC GA GGGAGGAUGGACGG [---] UCGA [GAUUC--------------------] GUGG CCGUCCCGCACUCCC UGGGCGUCUCGUUCUC --AUCGC-- GAGAAGAGGCGCACC

Popila japonica GGUUCGC CUA--GC GCGAACC GA GGGAGGAUGGACGG [---] UCGU [CA-----------------------] GUGG CCGUCCCGCACUCCC UGGGCGUCUCGUUCUC --AUCGC-- GAGAAGAGGCGCACC

Dynastes granti GGUUCGC CUU--GC GCGAACC AA GGGAGGAUGGUCGA [---] CCGU [UC-----------------------] GAGG UCGUCCCGCACUCCC UGGGCGUCUCGUUCUC --ACUGC-- GAGAAGAGGCGCACC

LSU rRNA Core H589' H671 H687 H700 H700'

mask .... ((((((((((((( .. ((.(...(((((( ... (((((((((((( . ((((...((((((( .... )))))))....))))

Pleocoma rubiginosa CAGA GCGCACACGCUGG GA CCCGAAAGAUGGU GAA CUAUGCCCGGUG A GGACGAAGUCAGGG GAAA CCCUGAUGGAGGUCC

Eucanthus lazarus AAGA GCGUACACGCUGG GA CCCGAAAGAUGGU GAA CUAUGCCUGGUC A GGACGAAGUCAGGG GAAA CCCUGAUGGAGGUCC

Glaphyrus superbus CAGA GCGUACACGCUGG GA CCCGAAAGAUGGU GAA CUAUGCCUGGUC A GGACGAAGUCAGGG GAAA CCCUGAUGGAGGUCC

Hybosorus illigeri CAGA GCGUACACGCUGG GA CCCGAAAGAUGGU GAA CUAUGCCUGGUC A GGACGAAGUCAGGG GAAA CCCUGAUGGAGGUCC

Ochodaeus mandibularis UAGA GCGUACACGCUGG GA CCCGAAAGAUGGU GAA CUAUGCCUGGUC A GGACGAAGUCAGGG GAAA CCCUGAUGGAGGUCC

Scarabaeus deludens CAGA GCGUACACGCUGG GA CCCGAAAGAUGGU GAA CUAUGCCUGGUC A GGACGAAGUCAGGG GAAA CCCUGAUGGAGGUCC

Aphodius aegrotus CAGA GCGUACACGCUGG GA CCCGAAAGAUGGU GAA CUAUGCCUGGUC A GGACGAAGUCAGGG GAAA CCCUGAUGGAGGUCC

Aclopus sp. CAGA GCGUACACGCUGG GA CCCGAAAGAUGGU GAA CUAUGCCUGGUC A GGACGAAGUCAGGG GAAA CCCUGAUGGAGGUCC

Neophaenognata jenseni CAGA GCGUACACGCUGG GA CCCGAAAGAUGGU GAA CUAUGCCUGGUC A GGACGAAGUCAGGG GAAA CCCUGAUGGAGGUCC

Allidiostoma hirtum CAGA GCGUACACGCUGG GA CCCGAAAGAUGGU GAA CUAUGCCUGGUC A GGACGAAGUCAGGG GAAA CCCUGAUGGAGGUCC

Orphnus sp. CAGA GCGUACACGCUGG GA CCCGAAAGAUGGU GAA CUAUGCCUGGUC A GGACGAAGUCAGGG GAAA CCCUGAUGGAGGUCC

Pachypus caesus AAGA GCGUACACGCUGG GA CCCGAAAGAUGGU GAA CUAUGCCUGGUC A GGACGAAGUCAGGG GAAA CCCUGAUGGAGGUCC

Melolontha melolontha CAGA GCGUACACGCUGG GA CCCGAAAGAUGGU GAA CUAUGCCUGGUC A GGACGAAGUCAGGG GAAA CCCUGAUGGAGGUCC

Phyllophaga sp. CAGA GCGUACACGCUGG GA CCCGAAAGAUGGU GAA CUAUGCCUGGUC A GGACGAAGUCAGGG GAAA CCCUGAUGGAGGUCC

Acylochilus sp. CAGA GCGUACACGCUGG GA CCCGAAAGAUGGU GAA CUAUGCCUGGUC A GGACGAAGUCAGGG GAAA CCCUGAUGGAGGUCC

Puelchesia grasilis CAGA GCGUACACGCUGG GA CCCGAAAGAUGGU GAA CUAUGCCUGGUC A GGACGAAGUCAGGG GAAA CCCUGAUGGAGGUCC

Cetonia carthoni AUGA GCGUACACGCUGG GA CCCGAAAGAUGGU GAA CUAUGCCUGGUC A GGACGAAGUCAGGG GAAA CCCUGAUGGAGGUCC

Neogutierrezia chelii AAGA GCGUACACGCUGG GA CCCGAAAGAUGGU GAA CUAUGCCUGGUC A GGACGAAGUCAGGG GAAA CCCUGAUGGAGGUCC

Neogutierrezia scutata AAGA GCGUACACGCUGG GA CCCGAAAGAUGGU GAA CUAUGCCUGGUC A GGACGAAGUCAGGG GAAA CCCUGAUGGAGGUCC

Rutela sanguinolenta AAGA GCGUACACGCUGG GA CCCGAAAGAUGGU GAA CUAUGCCUGGUC A GGACGAAGUCAGGG GAAA CCCUGAUGGAGGUCC

Anomala carlsoni AAGA GCGUACACGCUGG GA CCCGAAAGAUGGU GAA CUAUGCCUGGUC A GGACGAAGUCAGGG GAAA CCCUGAUGGAGGUCC

Popila japonica AAGA GCGUACACGCUGG GA CCCGAAAGAUGGU GAA CUAUGCCUGGUC A GGACGAAGUCAGGG GAAA CCCUGAUGGAGGUCC

Dynastes granti AAGA GCGUACACGCUGG GA CCCGAAAGAUGGU GAA CUAUGCCUGGUC A GGACGAAGUCAGGG GAAA CCCUGAUGGAGGUCC

LSU_rRNA_Core (H736 to H671’)

Pleocoma rubiginosa [GUAGCGAUUCUGACGUGCAAAUCGAUCGUCGGAACUGGGUAUAGGGGCGAAAGACUAAUCGAACCAUCUAGUAGCUGGUUC]-

Eucanthus lazarus [GUAGCGAUUCUGACGUGCAAAUCGAUCGUCGGAACUGGGUAUAGGGGCGAAAGACUAAUCGAACCAUCUAGUAGCUGGUUC]-

Glaphyrus superbus [GUAGCGAUUCUGACGUGCAAAUCGAUCGUCGGAACUGGGUAUAGGGGCGAAAGACUAAUCGAACCAUCUAGUAGCUGGUUC]-

Hybosorus illigeri [GUAGCGAUUCUGACGUGCAAAUCGAUCGUCGGAACUGGGUAUAGGGGCGAAAGACUAAUCGAACCAUCUAGUAGCUGGUUC]-

Ochodaeus mandibularis [GUAGCGAUUCUGACGUGCAAAUCGAUCGUCGGAACUGGGUAUAGGGGCGAAAGACUAAUCGAACCAUCUAGUAGCUGGUUC]-

Scarabaeus deludens [GUAGCGAUUCUGACGUGCAAAUCGAUCGUCGGAACUGGGUAUAGGGGCGAAAGACUAAUCGAACCUUCUAGUAGCUGGUUC]-

Aphodius aegrotus [GUAGCGAUUCUGACGUGCAAAUCGAUCGUCGGAACUGGGUAUAGGGGCGAAAGACUAAUCGAACCAUCUAGUAGCUGGUUC]-

Aclopus sp. [GUAGCGAUUCUGACGUGCAAAUCGAUCGUCGGAACUGGGUAUAGGGGCGAAAGACUAAUCGAACCAUCUAGUAGCUGGUUC]-

Neophaenognata jenseni [GUAGCGAUUCUGACGUGCAAAUCGAUCGUCGGAACUGGGUAUAGGGGCGAAAGACUAAUCGAACCAUCUAGUAGCUGGUUC]-

Allidiostoma hirtum [GUAGCGAUUCUGACGUGCAAAUCGAUCGUCGGAACUGGGUAUAGGGGCGAAAGACUAAUCGAACCAUCUAGUAGCUGGUUC]-

Orphnus sp. [GUAGCGAUUCUGACGUGCAAAUCGAUCGUCGGAACUGGGUAUAGGGGCGAAAGACUAAUCGAACCAUCUAGUAGCUGGUUC]-

Pachypus caesus [GUAGCGAUUCUGACGUGCAAAUCGAUCGUCGGAACUGGGUAUAGGGGCGAAAGACUAAUCGAACCAUCUAGUAGCUGGUUC]-

Melolontha melolontha [GUAGCGAUUCUGACGUGCAAAUCGAUCGUCGGAACUGGGUAUAGGGGCGAAAGACUAAUCGAACCAUCUAGUAGCUGGUUC]-

Phyllophaga sp. [GUAGCGAUUCUGACGUGCAAAUCGAUCGUCGGAACUGGGUAUAGGGGCGAAAGACUAAUCGAACCAUCUAGUAGCUGGUUC]-

Acylochilus sp. [GUAGCGAUUCUGACGUGCAAAUCGAUCGUCGGAACUGGGUAUAGGGGCGAAAGACUAAUCGAACCAUCUAGUAGCUGGUUC]-

Puelchesia grasilis [GUAGCGAUUCUGACGUGCAAAUCGAUCGUCGGAACUGGGUAUAGGGGCGAAAGACUAAUCGAACCAUCUAGUAGCUGGUUC]-

Cetonia carthoni [GUAGCGAUUCUGACGUGCAAAUCGAUCGUCGGAACUGGGUAUAGGGGCGAAAGACUAAUCGAACCAUCUAGUAGCUGGUUC]-

Neogutierrezia chelii [GUAGCGAUUCUGACGUGCAAAUCGAUCGUCGGAACUGGGUAUAGGGGCGAAAGACUAAUCGAACCAUCUAGUAGCUGGUUC]-

Neogutierrezia scutata [GUAGCGAUUCUGACGUGCAAAUCGAUCGUCGGAACUGGGUAUAGGGGCGAAAGACUAAUCGAACCAUCUAGUAGCUGGUUC]-

Rutela sanguinolenta [GUAGCGAUUCUGACGUGCAAAUCGAUCGUCGGAACUGGGUAUAGGGGCGAAAGACUAAUCGAACCAUCUAGUAGCUGGUUC]-

Anomala carlsoni [GUAGCGAUUCUGACGUGCAAAUCGAUCGUCGGAACUGGGUAUAGGGGCGAAAGACUAAUCGAACCAUCUAGUAGCUGGUUC]-

Popila japonica [GUAGCGAUUCUGACGUGCAAAUCGAUCGUCGGAACUGGGUAUAGGGGCGAAAGACUAAUCGAACCAUCUAGUAGCUGGUUC]-

Dynastes granti [GUAGCGAUUCUGACGUGCAAAUCGAUCGUCGGAACUGGGUAUAGGGGCGAAAGACUAAUCGAACCAUCUAGUAGCUGGUUC]-


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка