План урока: Арганізацыйны момант: а Азнаямленне з тэмай занятка і задачай вучняў
Дата канвертавання18.06.2016
Памер113.24 Kb.
Урок зваротак

План урока:
- Арганізацыйны момант:

а) Азнаямленне з тэмай занятка і задачай вучняў;

б) дзяленне вучняў на групы: «Пралеска», «Лотаць», «Нарцыс»;
І. Індукцыя – вызначэнне і стварэнне эмацыянальнага настрою (гучыць мелодыя на цэнтральным камп'ютэры);
ІІ. Сацыяканструкцыя: работа вучняў у групах. Яна складаецца з трох этапаў:
I этап: 1. «Пралеска» - комп'ютэрны тэст

(работа з настаўнікам інфарматыкі)

2. «Лотаць»-работа з ілюстраванымі перакіднымі календарамі.(самастойная і індывідуальная работа ў групе).

3. “Нарцыс” – работа з плакатам “Бяроза”(работа з настаўнікам беларускай мовы)
II этап: 1. «Пралеска» -работа з ілюстрацыямі, размешчанымі на дошцы.

(самастойная і індывідуальная работа ў групе).

2. «Лотаць» - работа на камп’ютэры.

(работа з настаўнікам інфарматыкі)

3. “Нарцыс”работа з плакатам “Бяроза”(работа з настаўнікам беларускай мовы)

Фізкультмінутка

(работа з настаўнікамі беларускай мовы і інфарматыкі).
III этап: 1. «Пралеска»- работа з тэкстам песні

(самастойная работа пад кантролем настаўніка беларускай мовы)

2. «Лотаць» - работа з загадкамі і рэбусамі.

(самастойная і індывідуальная работа ў групе пад кантролем настаўніка беларускай мовы)

).

3. “Нарцыс” - работа на камп’ютэры.

(работа з настаўнікам інфарматыкі)


 1. Рэфлексія.


Работа на камп’ютэры (работа па 2-3 чалавекі)

(работа з настаўнікамі беларускай мовы і інфарматыкі).

У тэкставым рэдактары Word, выкарыстоўваючы Автофигуры, скласці кветку і расфарбаваць яе. Растлумачыць выбар формы пялёсткаў і колеру.
 1. Абагульненне і падвядзенне вынікаў занятка.


Заўвага. Гэты занятак можна правесці як інтэграваны тэматычны ўрок па дадзенай тэме. На факультатыўным занятку, як звычайна, адзнакі за работу не выстаўляюцца, але для стымуляцыі работы вучняў настаўнік можа паставіць выніковы бал у журнал па прадмету. Пагэтаму на кожным этапе работы ў групах вучні заносяць адзнакі ў ацэначныя ведамасці (пялёсткі кветак).

Мэты:

 • Выпрацоўваць навыкі работы з камп’ютэрам: уменне выконваць тэставыя заданні, друкаваць тэксты, працаваць у рэжымах “Дыягностыка”, “Карэкцыя”, “Дыктанты”, вызначаць эмацыянальны настрой і рабіць рэфлексію з дапамогай камп’ютэра;

 • замацаваць веды па тэме “Зваротак. Знакі прыпынку пры зваротку.”;

 • садзейнічаць развіццю творчых здольнасцей;

 • садзейнічаць стварэнню атмасферы супрацоўніцтва і добразычлівасці ў час працы ў групах;

 • садзейнічаць эстэтычнаму выхаванню, любві да роднай прыроды


Задачы:

 • замацаваць веды, уменні і навыкі вучняў, атрыманыя на працягу папярэдніх заняткаў з камп’ютэрнай падтрымкай;

 • вучыць школьнікаў працаваць у групе;

 • замацаваць веды і ўменні вучняў пры самастойнай працы.


Працягласць занятка: 45 хвілін.
Абсталяванне:

 1. камп’ютэр для кожнага вучня;

 2. малюнкі вясновых кветак;

 3. малюнак бярозы, выразаныя з паперы лісточкі і каташкі.

 4. магнітафон з запісам “Крэскі вясны”, словы В.Гарановіча, музыка Г.Шаколы;

 5. дыск з мелодыямі на комп'ютэры;

 6. кветкі “Пралеска”, “Лотаць”, “Нарцыс”, складзеныя з пялёсткаў і прымацаваныя на дошцы (на кожным пялёстку напісана прозвішча і імя вучня);

 7. календары;

 8. выстава кніг А. Анегава “На лузе” і “Сцяжынка палявая”.Эпіграф:

Мілыя, мілыя сінія кветкі,

Светлай вясны ўлюбёныя дзеткі!

Кветак ёсць шмат, што за вас прыгажэй,

Толькі, пралескі, вы сэрцу бліжэй...

Н. Арсеннева
Ход факультатыўнага занятка
Аргмомант. Постаноўка задачы. Дзяленне на групы: “Пралеска”, “Лотаць”, “Нарцыс”.
І. Індукцыя – вызначэнне і стварэнне эмацыянальнага настрою (гучыць мелодыя на цэнтральным камп'ютэры);
Работа за камп’ютэрам у групах па 2-3 вучні. Кожны вучань выбірае фігуру”Тварык” і вызначае адну з трох пазіцый:

 1. радасны настрой, 2) спакойны настрой, 3 )сумны настрой.

Затым расфарбоўвае ў колер, адпаведны свайму эмацыянальнаму стану.


1 2 3
Кожны вучань аргументуе свой выбар.
Настаўнік: Помніце! Усмешка – гэта неба жыцця, пад якім цвіце ўсё ва ўсе поры года.

Звернемся да эпіграфа ўрока. Прачытаем радкі з верша “Пралескі” Наталлі Арсенневай:


Мілыя, мілыя сінія кветкі,

Светлай вясны ўлюбёныя дзеткі!

Кветак ёсць шмат, што за вас прыгажэй,

Толькі, пралескі, вы сэрцу бліжэй...
У вершы паэтэса з вялікай любоўю і замілаваннем расказвае пра першыя вясновыя кветкі. Вызначым тыя словы, з дапамогай якіх яна звяртаецца да першацветаў.

Дзеці называюць звароткі:

1) мілыя, мілыя сінія кветкі;

2 )светлай вясны ўлюбёныя дзеткі;

3) пралескі!
Настаўнік: Адкажыце, калі ласка, дзе растуць першыя вясновыя кветкі?

Дзеці адказваюць.

(У лесе, на лузе, у полі, у садзе)
Настаўнік: Паглядзім на ілюстрацыі, размешчаныя на дошцы. Тут вы бачыце лясныя, лугавыя, палявыя і садовыя кветкі.

Кнігі А. Анегава “На лузе” і “Сцяжынка палявая”, размешчаныя на выставе, з'яўляюцца скарбніцай ведаў аб лугавых і палявых кветках. Многія з вас зрабілі малюнкі лясных і садовых першацветаў: цюльпанаў, нарцысаў, крокусаў, пралесак, сон-травы, медуніц. Усе яны радуюць наша вока і ўпрыгожваюць родную зямлю. Кветкі – гэта незвычайны дар прыроды.


ІІ. Работа ў групах:
1-этап
«Пралеска» - комп'ютэрны тэст

(ПМК “Школьный наставник”. Учебный курс “Беларуская мова.” НПО ИНИСОФТ.);

(работа з настаўнікам інфарматыкі)

На камп’ютэрных сталах ляжаць карткі з алгарытмам работы:


Коррекция.

Учебный раздел: “Пабочныя словы і сказы. Зваротак.”

Учебные элементы: Зваротак.

Тест: Зваротак

Режим: Фиксированный самоконтроль.
Пасля заканчэння работы вучні разам з настаўнікам інфарматыкі звяраюць адзнакі, атрыманыя пры рабоце на комп’ютэры, з крытэрыямі ацэнкі тэстаў па 10-бальнай сістэме і заносяць адзнакі на пялёсткі кветкі “Пралеска”.

Крытэрыі ацэнкі тэстаў


Бал

Не выканана ў %

0

100%

1

88-99%

2

71-80%

3

61-70%

4

51-60%

5

41-50%

6

31-40%

7

21-30%

8

6-20%

9

1-5%

10

0%

«Лотаць» - работа з ілюстраванымі перакіднымі календарамі (Белдзяржстрах).

(самастойная і індывідуальная работа ў групе).

Кожны атрымлівае каляндар з заданнем:
Скласці тэкст на тэмы: “Вясна ў сакавіку”, “Вясна ў красавіку”, “Вясна ў маі”, выкарыстоўваючы развітыя і неразвітыя звароткі, аднародныя, звароткі з прыдаткамі, з часціцамі і выклічнікамі.
(Узаемаправерка заданняў вучнямі і выстаўленне адзнак з занясеннем іх на пялёсткі кветкі “Лотаць”).

Нарцыс” работа з плакатам “Бяроза”(работа з настаўнікам беларускай мовы)
Настаўнік:

Бяроза – самае першае дрэва, што апранаецца вясной у зеляніну. Светлая гнуткая прыгажуня-бяроза валодае жыццядайнай сілай, поіць, лечыць і зачароўвае чалавека.

Звернемся да плаката з адлюстраваннем бярозы.
Заданне: Напішыце на каляровых лістах паперы звароткі, з дапамогай якіх мы можам прывітаць гэтае дрэва.
Дзеці запісваюць на маленькія каляровыя лісты паперы развітыя звароткі і прымацоўваюць гэтыя лісты вакол намаляванай бярозы.
Настаўнік:

На выразаных з паперы зялёнага колеру лісточках напішыце развітыя звароткі, з дапамогай якіх можна прывітаць гэтыя бярозавыя лісточкі.
Дзеці запісваюць развітыя звароткі і прымацоўваюць лісточкі на крону намаляванай бярозы.
Настаўнік:

На выразаных з паперы жоўтага колеру каташках напішыце развітыя звароткі, з дапамогай якіх можна прывітаць гэты цуд прыроды.
Дзеці запісваюць развітыя звароткі і прымацоўваюць каташкі на крону намаляванай бярозы.
Настаўнік:

Вы вельмі добра папрацавалі. Якая цудоўная атрымалася ў нас бярозка. А вось як напісала пра гэтае дрэва К.Буйло:Бярозка мая белакрылая!

Якая ж ты, сонейка, мілая,

Спускаеш пушыстыя вецці

І сінімі іскрамі свеціш.

За заданне вучням выстаўляецца адзнака з занясеннем яе на пялёсткі кветкі “Нарцыс”.


2-этап
«Пралеска» - работа з ілюстрацыямі, размешчанымі на дошцы.

(самастойная і індывідуальная работа ў групе).

Заданне: Скласці сказы пра кветкі па малюнках, выкарыстоўваючы звароткі: а) лясныя кветкі; б) палявыя кветкі; в) лугавыя кветкі; г) садовыя кветкі.

(Узаемаправерка заданняў вучнямі і выстаўленне адзнак з занясеннем іх на пялёсткі кветкі “Пралеска”).
«Лотаць» - работа на камп’ютэры.
Заданне: Надрукаваць тэксты на тэму “Вясна”, напісаныя на 1-м этапе працы.

(работа з настаўнікам інфарматыкі, які канралюе правільнасць друкавання, і за заданне вучням выстаўляецца адзнака з занясеннем яе на пялёсткі кветкі “Лотаць”.)
Нарцыс” – работа з плакатам “Бяроза”

(работа з настаўнікам беларускай мовы)
Заданне: Скласці казку пра бярозу, выкарыстоўваючы розныя звароткі.

Запісаць тэкст казкі.


Вучні чытаюць свае казкі, а настаўнік правярае і ставіць адзнакі з занясеннем іх на пялёсткі кветкі “Нарцыс”.

Фізкультмінутка

(работа з настаўнікамі беларускай мовы і інфарматыкі).
Настаўнікі па чарзе задаюць пытанні, а вучні хорам адказваюць: ”Вось так!” і жэстам паказваюць патрэбнае дзеянне.

-Як жывеш? -Вось так! (паказ вялікага пальца.)

- Як ідзеш? -Вось так! (прабегчыся пальцамі абедзвюх рук па стале).

- Як бяжыш? -Вось так! (сагнуць рукі ў локцях і паказаць, як рухаюць імі ў час бегу .)

- Ноччу спіш? -Вось так! (рукі пад шчаку і пакласці на іх галаву.)

-Як глядзіш? -Вось так! (памаргаць вочкамі.)

- Як бярэш? -Вось так!

- Як даеш? -Вось так!

- Як жартуеш? -Вось так! (надуць шчокі і злёгку стукнуць па іх далонямі.)

- Як гразіш? -Вось так! (Пагразіць пальчыкам свайму суседу.)

- Як смяешся? -Вось так! (Усе ўсміхаюцца.)
3-этап
«Пралеска»- работа з тэкстам песні

(самастойная работа пад кантролем настаўніка беларускай мовы)
Гучыць запіс “Крэскі вясны” на словы В.Гарановіча, музыка Г.Шаколы -настаўнікаў сярэдняй школы №3 г. Глыбокае.

Вучні атрымліваюць лісты паперы з надрукаванымі тэкстамі песні “Крэскі вясны”

Заданне: Пад гукі мелодыі песні ўключыць у тэкст песні звароткі.
Крэскі вясны

словы В.Гарановіча,

музыка Г.Шаколы

Злятаюць з коцікаў пялёнкі,

Вісіць туману ручнічок.

Скідае воблакаў валёнкі

З нагі сваёй маладзічок.

Прыпеў:

Спраўляе красавік абноўкі -Красуе рунню зноў ралля,

Пралесак сінія галоўкі,

Пялёсткі крыльцаў матыля.
Праклюнуў песняю вясенняй

Надзем’е змораны жаўрук.

Іграе дзецям на вяселлі

Вясны – звініць струною сук.


Рыбачыць першы раз вясёлка,

З вярбы прыладзіўшы кручок.

Прамокла радасная пчолка,

Пад дождж папаўшы, бы ў сачок.


Вучні чытаюць тэксты песні з уключанымі звароткамі, а настаўнік правярае і ставіць адзнакі з занясеннем іх на пялёсткі кветкі “Пралеска”.
«Лотаць» - работа з загадкамі і рэбусаамі.

(самастойная і індывідуальная работа ў групе пад кантролем настаўніка беларускай мовы)
Заданне: Адгадаць загадкі і разгадаць рэбусы

Загадкі

1. Я – ранні квет, я ганарлівы,

але як быццам палахлівы,

- Чамусьці пазіраю ўніз ...

Мо так таму, што я ...?

(нарцыс)
2. Я таксама з ранніх кветак,

паміж прымулаў-суседак

Надта відны, як бы пан,

І завуць мяне ...(цюльпан)


 1. Там што за яркія накідкі,

ажно праменяцца адбіткі?

Ах вы, малышкі-варажбіткі,

у траве зялёнай ...

(маргарыткі) 1. Затое мы, - ну чым не дзіва?

То колер жоўты ў нас, то сівы.

А хто ляціць ва ўсе канцы?

Ну, мы, вядома ...

(дзьмухаўцы)
Рэбусы
Заданне: Разгадаць рэбусы і выдзеліць сярод назваў кветак - вясновыя.


(Самаправерка заданняў вучнямі з дапамогай ключа, атрыманага ў канцы этапа, і самастойнае выстаўленне адзнак з занясеннем іх на пялёсткі кветкі “Лотаць”).
Нарцыс” - работа на камп’ютэры.

(ПМК “Школьный наставник”. Учебный курс “Беларуская мова.” НПО ИНИСОФТ.);

(работа з настаўнікам інфарматыкі)
На камп’ютэрных сталах ляжаць карткі з алгарытмам работы:


Диктанты.

Комплекты диктантов: “Знакі прыпынку ў простым сказе”

Диктанты: Практыкаванні 39-41.Режим: Правка.

Пасля заканчэння работы вучні разам з настаўнікам інфарматыкі звяраюць адзнакі, атрыманыя пры рабоце на комп’ютэры, з крытэрыямі ацэнкі тэстаў па 10-бальнай сістэме і заносяць адзнакі на пялёсткі кветкі “Нарцыс”.
Рэфлексія.
Работа на камп’ютэры (работа па 2-3 чалавекі)

(работа з настаўнікамі беларускай мовы і інфарматыкі).
Заданне: У тэкставым рэдактары Word, выкарыстоўваючы Автофигуры, скласці кветку і расфарбаваць яе. Растлумачыць выбар формы пялёсткаў і колеру.

Вучні выконваюць заданні.
Затым кожны вучань аргументуе свой выбар.
Пакуль працуюць вучні на камп’ютэры, настаўнікі падводзяць вынікі працы ў групах, суміруюць балы, занатаваныя на пялёстках кветак, кожнага вучня, атрыманыя на працягу 3-х этапаў занятка.
Настаўнік: А зараз усміхнёмся адзін аднаму, настаўнікам, гасцям, першым вясновым кветкам і парадуемся жыццю. Дзякуй усім за актыўны ўдзел на занятку.


Спіс літаратуры:


 1. А. Анегаў “Сцяжынка палявая”, 1986, выдав. “Малыш”
 1. А. Анегаў “На лузе” , 1984, выдав. “Малыш”
 1. С.М. Шах “Займальная граматыка для сярэдніх класаў”, Мазыр, ТААВД “Белы вецер”, 2002.
 1. Газета “Звязда” ад 23 сакавіка 2005 г., с.4
 1. “Настаўніцкая газета” ад 5 сакавіка 2005 г.
 1. Часопіс “Роднае слова” №5, 2004 г.
 1. С.Н. Тур, Т.П. Бокучава. Первые шаги в мире информатики. Методическое пособие для учителей 1-4 классов; С.-Петербург, «БХВ-Петербург», 2002, с.295-296


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка