План практических занятий по дисциплине «развіццё беларускага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту»
Дата канвертавання15.03.2016
Памер48.88 Kb.
КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Утверждаю

Зав. кафедрой

дошкольного и музыкального образования

___________ Н.Г. Дубешко

29 мая 2015 г. (протокол № 5)
План практических занятий

по дисциплине «РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКАГА МАЎЛЕННЯ ДЗЯЦЕЙ ДАШКОЛЬНАГА ЎЗРОСТУ» для студентов 3 курса заочной формы получения образования на основе среднего специального образования (3,6 лет обучения) специальности 01-01 01 01 Дошкольное образование.6 семестр
Составитель преподаватель Н. Ф. Захарченя

Практычны занятак 1Станаўленне методыкі роднай мовы ў Беларусі
Пытанні для вывучэння:

 1. Асноўныя палажэнні методыкі навучання роднай мове, распрацаваныя Я. Коласам.

 2. Я. Колас аб значэнні мастацкай літаратуры ў выхаванні і навучанні дзяцей.

 3. Вучэбная кніга Я. Коласа “Другое чытанне для дзяцей-беларусаў”.

 4. Станаўленне методыкі развіцця беларускага маўлення на сучасным этапе.


Заданні

Выпішыце з вучэбнай праграмы дашкольнай адукацыі назвы твораў на беларускай мове для чытання дашкольнікам.


Тэмы для рэфератаў

 1. Творчасць Я.Коласа для дашкольнікаў.

 2. Творчасць Я.Купалы для дашкольнікаў.

 3. Сучасныя задачы развіцця беларускага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту.


Літаратура

 1. Колас, Я. Методыка роднай мовы Беларуская мова ў казённай школе / Я.Колас. – Мінск, 1976. – С. 303-405.

 2. Старжынская, Н.С. Беларуская мова ў дзіцячым садзе / Н.С. Старжынская. — Мінск, 1993. — 158 с.

 3. Старжынская, Н.С. Методыка развіцця роднага маўлення / Н.С. Старжынская. — Мінск, 1998. — 115 с.

 4. Старжинская, Н.С. Обучение грамоте в детском саду / Н.С. Старжинская. — Минск, 2000. — 100 с.

 5. Старжынская, Н.С. Развіццё беларускага маўлення дашкольнікаў: дапам. для педагогаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне дашкольнай адукацыі / Н.С. Старжынская, Дз.М. Дубініна. — Мазыр: ТАА ВД "Белы вецер", 2008. — 112 с.

 6. Старжынская, Н.С. Развіццё маўлення дашкольнікаў / Н.С. Старжынская. — Мінск, 1993. — 81 с.

Практычны занятак 2Методыка развіцця звязнага маўлення і маўленчых зносін
Пытанні для вывучэння:

 1. Звязнае маўленне і задачы яго развіцця ў дашкольнікаў.

 2. Методыка навучання дыялагічнаму маўленню.

 3. Методыка навучання маналагічнаму маўленню.

Практычныя заданнні

 1. Падбярыце 2—3 мастацкія творы, даступныя для пераказу дзеція дашкольнага ўзросту.

 2. Складзіце два канспекты заняткаў па навучанні пераказу казкі і апавядання дашкольнікамі.


Літаратура

 1. Старжынская, Н.С. Беларуская мова ў дзіцячым садзе / Н.С. Старжынская. — Мінск, 1993. — 158 с.

 2. Старжынская, Н.С. Методыка развіцця роднага маўлення / Н.С. Старжынская. — Мінск, 1998. — 115 с.

 3. Старжинская, Н.С. Обучение грамоте в детском саду / Н.С. Старжинская. — Минск, 2000. — 100 с.

 4. Старжынская, Н.С. Развіццё беларускага маўлення дашкольнікаў: дапам. для педагогаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне дашкольнай адукацыі / Н.С. Старжынская, Дз.М. Дубініна. — Мазыр: ТАА ВД "Белы вецер", 2008. — 112 с.

 5. Старжынская, Н.С. Развіццё маўлення дашкольнікаў / Н.С. Старжынская. — Мінск, 1993. — 81 с.

Практычны занятак 3Методыка слоўнікавай работы і азнаямлення дзяцей з наваколлем
Пытанні для вывучэння:

 1. Асаблівасці слоўніка дзяцей і задачы слоўнікавай работы.

 2. Метады і прыёмы слоўнікавай работы.

 3. Заняткі па першапачатковым азнаямленні з прадметамі і з’явамі.

 4. Заняткі па паглыбленні ведаў аб прадметах і з’явах.

 5. Заняткі па фарміраванні паняццяў.

 6. Работа над сэнсавым значэннем слова.


Практычныя заданні

 1. Складзіце тэматычны слоўнік для дзяцей 3-6 гадоў.

 2. Падрыхтуйце разгорнуты план заняткаў па азнаямленню з прадметамі і развіцці слоўніка.


Літаратура

 1. Старжынская, Н.С. Беларуская мова ў дзіцячым садзе / Н.С. Старжынская. — Мінск, 1993. — 158 с.

 2. Старжынская, Н.С. Методыка развіцця роднага маўлення / Н.С. Старжынская. — Мінск, 1998. — 115 с.

 3. Старжинская, Н.С. Обучение грамоте в детском саду / Н.С. Старжинская. — Минск, 2000. — 100 с.

 4. Старжынская, Н.С. Развіццё беларускага маўлення дашкольнікаў: дапам. для педагогаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне дашкольнай адукацыі / Н.С. Старжынская, Дз.М. Дубініна. — Мазыр: ТАА ВД "Белы вецер", 2008. — 112 с.

 5. Старжынская, Н.С. Развіццё маўлення дашкольнікаў / Н.С. Старжынская. — Мінск, 1993. — 81 с.

Практычны занятак 4Азнаямленне дашкольнікаў з мастацкай літаратурай
Пытанні для вывучэння:


 1. Змест праграмы і задачы дашкольнай установы па азнаямленні дзяцей з мастацкай літаратурай.

 2. Асаблівасці ўспрымання твораў мастацкай літаратуры дзецьмі дашкольнага ўзросту.

 3. Формы, метады і прыёмы работы з творамі мастацкай літаратуры.

 4. Азнаямленне дашкольнікаў з пэзіяй.

 5. Азнаямленне дашкольнікаў з кніжнай ілюстрацыяй.

 6. Цэнтр маўленчай актыўнасці для дашкольнікаў.


Практычныя заданні

Складзіце два канспекты заняткаў па чытанні мастацкага твора і расказванні казкі.


Літаратура

 1. Старжынская, Н.С. Беларуская мова ў дзіцячым садзе / Н.С. Старжынская. — Мінск, 1993. — 158 с.

 2. Старжынская, Н.С. Методыка развіцця роднага маўлення / Н.С. Старжынская. — Мінск, 1998. — 115 с.

 3. Старжинская, Н.С. Обучение грамоте в детском саду / Н.С. Старжинская. — Минск, 2000. — 100 с.

 4. Старжынская, Н.С. Развіццё беларускага маўлення дашкольнікаў: дапам. для педагогаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне дашкольнай адукацыі / Н.С. Старжынская, Дз.М. Дубініна. — Мазыр: ТАА ВД "Белы вецер", 2008. — 112 с.

 5. Старжынская, Н.С. Развіццё маўлення дашкольнікаў / Н.С. Старжынская. — Мінск, 1993. — 81 с.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка