Plac Wolności 6 43-400 Cieszyn
старонка1/3
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.53 Mb.
  1   2   3
URZĄD SKARBOWY W CIESZYNIE

adres:

Plac Wolności 6

43-400 Cieszyn

tel.: (0-33) 851-21-00

fax: (0-33) 851-07-00

e-mail: us2407@isnet.katowice.pl

US C-n - SOIN - 251 - 6/ 2006

Cieszyn, dnia 03.10.2006 r.


Wykonawcy biorący udział w przetargu ograniczonym

na wykonanie wewnętrznej instalacji okablowania strukturalnego wraz z zasilaniem w budynku Urzędu Skarbowego w Cieszynie przy ulicy Kraszewskiego 4 oraz wykonanie robót budowlanych niezbędnych dla funkcjonowania serwerowni.

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 z 2004 r., poz. 177 z późn.zm.) przekazujemy, bez ujawnienia źródła zapytania, na stronę internetowąwww.isnet.katowice.pl/us/Cieszyn.htm ,

gdzie zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, odpowiedź na zapytania Wykonawców związane z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie wewnętrznej instalacji okablowania strukturalnego wraz z zasilaniem w budynku Urzędu Skarbowego w Cieszynie przy ulicy Kraszewskiego 4 oraz wykonanie robót budowlanych niezbędnych dla funkcjonowania serwerowni.


Zamawiający na podstawie art.38 ust.1 w/w ustawy wyjaśnia co następuje :

  1. Przygotowując ofertę należy uwzględnić koszt demontażu starej instalacji, opierając się na kalkulacji własnej.

  2. Sufity podwieszane są planowane na parterze budynku „A” na sali obsługi klienta oraz na I piętrze budynku „A” w gabinetach kierownictwa Urzędu.

  3. Dostawa wszystkich urządzeń aktywnych należy do Wykonawcy.

  4. W pozycji formularza ofertowego dot. dostawy i montażu drzwi antywłamaniowych należy uwzględnić również koszt demontażu starych drzwi.

  5. Zamawiający planuje udostępnić obiekt do prac w systemie dwuzmianowym przez sześć dni w tygodniu.

  6. Zamawiający dołącza zestawienie materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zapis punktu 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis Przedmiotu Zamówienia, który brzmi :

„Wykonanie wewnętrznej instalacji okablowania strukturalnego wraz z zasilaniem w budynku Urzędu Skarbowego w Cieszynie przy ulicy Kraszewskiego 4 oraz wykonanie robót budowlanych niezbędnych dla funkcjonowania serwerowni, zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową wykonaną przez firmę Miastoprojekt Cieszyn Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 38. ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 ) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wewnętrznej instalacji okablowania strukturalnego wraz z zasilaniem w budynku Urzędu Skarbowego w Cieszynie przy ulicy Kraszewskiego 4 oraz wykonanie robót budowlanych niezbędnych dla funkcjonowania serwerowni.


Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia polega na tym, że :

- do formularza oferty stanowiącego załącznik do SIWZ dołączono zestawienie materiałówFORMULARZ OFERTY W PRZETARGU OGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE


Nr

Nazwa

Jednostka miary

Ilość

Cena jedn.

Wartość


I

45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego
Instalacja teledacyjna


 

 

 

 

1

KNR 5-14 103-3-1
2.1
Montaż szafy wolnostojącej 19" 42U, 800/800/1980

szt

2,002

KNNR 5 406-2-1
2.1
Montaż panela wentylacyjnego 2-wentylatorowego dachowo-podłogowego z termostatem

szt

2,003

KNNR 5 406-2-1
2.1
Montaż 19" listwy zasilającej 9-portowej

szt

4,004

KNNR 5 406-2-1
2.1
Montaż  panela rozdzielczego 19"/1U-32*RJ-K45 HK STP FS 568A/B NEW DESING

szt

14,005

KNNR 5 406-2-1
2.1
Montaż  panela rozdzielczego 19"/1U-16*RJ-K45 HK STP FS 568A/B NEW DESING

szt

1,006

KNNR 5 406-2-1
2.1
Montaż magazynu C1 (DATA/VOICE)19"/3U LSA PROFIL na 15 łączówek

szt

2,007

KNNR 5 406-2-1
2.1
Montaż LSA-PROFIL łączówka rozłączna 2/10-bez kodu barwnego, 1...0

szt

23,008

KNNR 5 406-2-1
2.1
Montaż  panela porządkującego 19"/1U 40x50 mm

szt

19,009

KNNR 5 406-2-1
2.1
Montaż Patchcord FTP-Cat.5E-1.00 LOZH

szt

35,0010

KNNR 5 406-2-1
2.1
Montaż Patchcord FTP-Cat.5E-0.50 LOZH

szt

315,0011

KNNR 5 406-2-1
2.1
Montaż kabla LSA 2/2(II)a-RJ-K45 2.0 m LOZH

szt

151,0012

KNNR 5 406-2-1
2.1
Montaż 24-portowego przełącznika 24 x 10/100/1000 (szkieletowego) w szafie 19"

szt

1,00


13

KNNR 5 406-2-1
2.1
Montaż 24-portowego przełącznika 24 x 10/100 + 1000 w szafie 19"

szt

6,0014

KNNR 5 406-2-1
2.1
Montaż 48-portowego przełącznika 48 x 10/100 + 1000 w szafie 19"

szt

5,0015

KNNR 5 406-2-1
2.1
Montaż modułu 1000 SX Gigabit/SC, multimode

szt

4,0016

KNNR 5 406-2-1
2.1
Montaż panela 19"/1U plastic 12*SC (6*duplex) MM

szt

2,0017

KNNR 5 406-2-1
2.1
Montaż wtyków SC MM ( na kabel 3 mm i bufor 0,9 mm)

szt

24,0018

KNNR 5 406-1-1
2.1
Montaż kabla krosowego duplex MM 50/125mm SC/SC 2 m

szt

2,0019

KNR 5-14 103-1-1
2.1
Montaż UPS S 6 Rack 1500; 1,5 kVA (podtrzymanie minimum 15 min.)

szt

2,0020

KNR 5-14 103-2-1
2.1
Montaż przełącznicy telefonicznej szafkowej 510E-dla340 par

szt

1,0021

KNNR 5 406-2-1
2.1
Montaż LSA-PLUS łączówka rozłączna 2/10-bez kodu barwnego, 1...0

szt

34,0022

KNNR 5 406-1-1
2.1
Montaż nakładki opisowej uchylnej 2/10-bez nadruku

szt

2,0023

KNNR 5 202-3-1
2.1
Przewody izolowane LgYżo16 układane w gotowych kanałach

m

70,0024

ZKNR 500 (na prawach norm zakładowych) 501-1-1
2.2
Układanie kabli światłowodowych Fiber Optic Cable 50/125 uniwersalny 12-wł. LSOH w kanale

km

0,0725

KNNR 5 212-2-1
2.2
Skrętka 4-parowa w powłoce LSOH o możliwości transmisji min. 1000 Mbit układana w kanałach elektroinstalacyjnych

m

280,0026

KNNR 5 212-4-1
2.2
Kable telekomunikacyjne 53x2x0,5 układane w kanałach elektroinstalacyjnych

m

330,0027

KNR 5-05 1110-8-1
2.2
Rozszycie i włączenie końców kabli stacyjnych do stojaków niewymiennych N - pojemność kabla 53x2

koniec kabla

24,00
28

KNNR 5 111-2-1
2.3
Kanał instalacyjny z PCW 16x32 n.t.w podłożu innym niż beton

m

2 580,0029

KNNR 5 111-2-1
2.3
Kanał instalacyjny z PCW 40x57n.t.w podłożu innym niż beton

m

570,0030

KNNR 5 111-4-1
2.3
Kanał instalacyjny z PCW 40x90 n.t.w podłożu innym niż beton

m

80,0031

KNNR 5 111-4-1
2.3
Kanał instalacyjny z PCW 60x90 n.t.w podłożu innym niż beton

m

80,0032

KNNR 5 111-6-1
2.3
Kanał instalacyjny z PCW 60x150 n.t.w podłożu innym niż beton

m

60,0033

KNNR 5 111-6-1
2.2, 2.3
Kanał instalacyjny z PCW 60x190 n.t.w podłożu innym niż beton

m

110,0034

KNNR 5 111-6-1
2.2, 2.3
Kanał instalacyjny z PCW 60x230 n.t.w podłożu innym niż beton

m

80,0035

KNNR 5 212-2-1
2.3
Przewody S/FTP układane w kanałach PCV

m

23 000,0036

KNNR 5 406-1-1
2.3
Montaż modułu kat. 5e RJ-K45 HK FS-w pełni ekr.

szt

453,0037

KNNR 5 406-1-1
2.3
Montaż adaptera 22,5x45 mm do modułów keystone

szt

453,0038

KNNR 5 406-1-1
2.3
Montaż zestawu montażowego do gniazd logicznych w module 45x45

szt

453,0039

KNNR 5 406-1-1
2.3
Montaż ramki 3-krotnej

szt

151,0040

KNNR 5 1209-20-1
2.3
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach podłoże z cegły, długość przebicia do 2 1/2 cegły, średnica otworu 40 mm

otworów

2,0041

KNNR 5 1209-16-1
2.3
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach podłoże z cegły, długość przebicia do 1/2 cegły, średnica otworu 40 mm

otworów

18,00
42

KNNR 5 1209-28-1
2.3
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach podłoże z cegły, długość przebicia do 1/2 cegły, średnica otworu 60 mm

otworów

40,0043

KNNR 5 1209-29-1
2.3
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach podłoże z cegły, długość przebicia do 1 cegły, średnica otworu 60 mm

otworów

20,0044

KNNR 5 1209-30-1
2.3
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach podłoże z cegły, długość przebicia do 1 1/2 cegły, średnica otworu 60 mm

otworów

4,0045

KNNR 5 1209-31-1
2.3
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach podłoże z cegły, długość przebicia do 2 cegieł, średnica otworu 60 mm

otworów

4,0046

KNNR 5 1209-32-1
2.3
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach podłoże z cegły, długość przebicia do 2 1/2 cegły, średnica otworu 60 mm

otworów

7,0047

KNNR 5 1209-36-1
2.3
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach podłoże betonowe, długość przebicia do 40 cm, średnica otworu 60 mm

otworów

4,0048

KNNR 5 1209-41-1
23
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach podłoże z cegły, długość przebicia do 1 cegły, średnica otworu 80 mm

otworów

6,0049

KNNR 5 1209-43-1
2.3
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach podłoże z cegły, długość przebicia do 2 cegieł, średnica otworu 80 mm

otworów

10,0050

KNNR 5 1209-44-1
2.3
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach podłoże z cegły, długość przebicia do 2 1/2 cegły, średnica otworu 80 mm

otworów

6,0051

KNNR 5 1209-52-1
2.3
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach podłoże z cegły, długość przebicia do 1/2 cegły, średnica otworu 100 mm

otworów

9,0052

KNNR 5 1209-53-1
2.3
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach podłoże z cegły, długość przebicia do 1 cegły, średnica otworu 100 mm

otworów

4,0053

KNNR 5 1209-55-1
2.3
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach podłoże z cegły, długość przebicia do 2 cegieł, średnica otworu 100 mm

otworów

12,0054

KNNR 5 1209-56-1
2.3
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach podłoże z cegły, długość przebicia do 2 1/2 cegły, średnica otworu 100 mm

otworów

2,0055

KNNR 5 1209-60-1
2.3
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach podłoże betonowe, długość przebicia do 40 cm, średnica otworu 100 mm

otworów

10,0056

ZKNR 500 (na prawach norm zakładowych) 901-7-1
2.2
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych pomiary końcowe, odc.regenerat. z przełącznicy, 1 zmierzony światłowód

odcinek

1,0057

ZKNR 500 (na prawach norm zakładowych) 901-8-1
2.2
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych pomiary końcowe, odc.regenerat. z przełącznicy, każdy następny zmierzony światłowód

odcinek

11,0058

KNR 5-05 501-1-1
2.3
Pomiar tłumienności skutecznej przejścia CA do 1000 NN

pomiar

453,0059

KNR 5-02 1501-1-1
2.2
Przedzwonienie żyl kabla z parami symetrycznymi - kabel o liczbie par do 10

odcinek

4,0060

KNR 5-02 1501-6-1
2.2
Przedzwonienie żyl kabla z parami symetrycznymi - kabel o liczbie par do 60

odcinek

8,00


  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка