Пытанні да заліку
Дата канвертавання18.05.2016
Памер15.97 Kb.
Пытанні да заліку


 1. Роля мовы ў жыцці грамадства, нацыі, асобнага чалавека. Функцыі мова.

 2. Мова і маўленне. Тыпы маўлення (тыпы тэкстаў).

 3. Месца беларускай мовы сярод моў свету.

 4. Этапы развіцця беларускай нацыі і беларускай мовы

 5. Формы беларускай нацыянальная мова.

 6. Сістэма нормаў беларускай літаратурнай мовы.

 7. Білінгвізм; яго разнавіднасці. Інтэрферэнцыя.

 8. Структура беларускай мовы і навукі пра яе.

 9. Адметнасць фанетыка-арфаэпічнай сістэмы беларускай мовы.

 10. Арфаэпія. Асноўныя правілы беларускай арфаэпіі. Прычыны парушэння арфаэпічных нормаў беларускай мовы.

 11. Акцэнталогія. Роля націску. Асаблівасці беларускага слоўнага націску.

 12. Прынцыпы беларускага правапісу.

 13. Слова – аб’ект вывучэння лексікалогіі. Лексічнае значэнне. Адназначныя і мнагазначныя словы. Прамое і пераноснае значэнне слова.

 14. Сістэмныя адносіны ў лексіцы (амонімы, сінонімы, антонімы, паронімы).

 15. Дыферэнцыяцыя лексікі беларускай мовы паводле паходжання.

 16. Дыферэнцыяцыя лексікі беларускай мовы паводле сферы выкарыстання.

 17. Дыферэнцыяцыя лексікі беларускай мовы паводле актыўнасці выкарыстання.

 18. Стылістычнае размежаванне лексікі беларускай мовы.

 19. Асноўныя тэндэнцыі развіцця лексічнага складу сучаснай беларускай мовы.

 20. Паняцці “тэрмін”, “тэрміналогія”. Асаблівасці тэрмінаў.

 21. Суадноснасць паняццяў “тэрмін”, “номен”; “прафесіяналізм”.

 22. Групы тэрмінаў паводле паходжання.

 23. Асноўныя спосабы ўтварэння тэрмінаў.

 24. Функцыянальныя стылі маўлення.

 25. Агульная характарыстыка і жанравая разнастайнасць навуковага стылю.

 26. Агульная характарыстыка афіцыйна-справавога стылю; падстылі і жанры АСС.

 27. Культура прафесійнага маўлення (кампаненты, агульная характарыстыка).

 28. Правільнасць маўлення. Прычыны лексічных памылак.

 29. Правільнасць маўлення (граматычная норма).

 30. Пераклад; адзінкі перакладу. Асаблівасці і цяжкасці перакладу з рускай мовы на беларускую.

 31. Спосабы перакладу дзеепрыметнікаў з рускай мовы на беларускую.

 32. Лексікаграфія. Тэрміналагічныя слоўнікі (па спецыяльнасці).


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка