Пытанні да заліку па дысцыпліне «гісторыя беларускай літаратуры»
Дата канвертавання01.05.2016
Памер11.59 Kb.
ПЫТАННІ ДА ЗАЛІКУ ПА ДЫСЦЫПЛІНЕ «ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ»

(ХІХ – ПАЧ. ХХ СТ.) (рамана-германская філалогія)
 1. Асаблівасці ўзнікнення і развіцця новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі ХІХ – пач. ХХ стст.

 2. Ідэйна-мастацкі аналіз паэмы В. Равінскага “Энеіда навыварат”.

 3. Адметнасці жыццядзейнасці, праблематыка і ідэйная накіраванасць творчай спадчыны беларуска-польскіх пісьменікаў (А. Рыпінскі, Я. Чачот, Я. Баршчэўскі, Т. Лада-Заблоцкі, А. Міцкевіч).

 4. Літаратурны працэс 1850-60-х гг. ХІХ ст.: жанравая спецыфіка і праблематыка. Творчасць А. Вярыгі-Дарэўскага, А.Кіркора, У. Сыракомлі, В. Каратынскага.

 5. Гісторыя аўтарства і ідэйна-мастацкія асаблівасці паэмы К. Вераніцына “Тарас на Парнасе”.

 6. Драматургічная і вершаваная спадчына В.І. Дуніна-Марцінкевіча (п’есы “Ідылія”, “Пінская шляхта”, “Залёты”; вершаваныя аповесці “Гапон”, “Вечарніцы”).

 7. Літаратурны рух і сацыяльна-палітычная атмасфера паслярэформеннага часу. Беларуская публіцыстыка (К. Каліноўскі).

 8. Асветніцкі рэалізм у творчасці Ф. Багушэвіча.

 9. Жыццёвы шлях Я. Купалы. Значэнне яго творчасці (паэтычная і драматургічная спадчына пачатку ХХ ст.).

 10. Жыццёвы і творчы шлях, светапогляд Я. Коласа ў паэзіі дакастрычніцкага часу (вершы і паэмы).

 11. Філасофскія і эстэтычныя тэндэнцыі прозы Я. Коласа (“Казкі жыцця”).

 12. Маральная праблематыка прозы Ядвігіна Ш..

 13. Аналітычны псіхалагізм творчай спадчыны М. Гарэцкага.

 14. М. Багдановіч як паэт-сімваліст. Ідэйна-мастацкі аналіз зборніка “Вянок”.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка