Пытанні да заліку па абавязковаму модулю “Гісторыя” дысцыпліны “Гісторыя Беларусі
Дата канвертавання20.03.2016
Памер21.01 Kb.
Пытанні

да заліку па абавязковаму модулю “Гісторыя” дысцыпліны “Гісторыя Беларусі (у кантэксце еўрапейскай цывілізацыі)"

для студэнтаў негістарычных спецыяльнасцей

на 2015-2016 нав.год


 1. Прадмет і задачы вывучэння гісторыі Беларусі ў сусветным кантэксце.

 2. Перыяд першабытнага грамадства на тэрыторыі Беларусі

 3. Полацкае і Тураўскае княствы ў ІХ–ХІІІ ст.

 4. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у ІХ-ХІІІ ст.

 5. Культура Беларусі ІХ-ХІІІ ст. у кантэксце агульнаеўрапейскага культурнага працэсу.

 6. Барацьба з агрэсіяй крыжакаў и нашэсце мангола-татараў на беларускія землі ў Х-ХІІІ ст.

 7. Утварэнне ВКЛ. Цэнтралізатарская палітыка вялікіх князёў літоўскіх ў канцы ХІІІ - XIV ст.

 8. Знешняя і ўнутраная палітыка ВКЛ у апошняй чвэрці XIV – пачатку XV ст.

 9. Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае развіццё Беларусі ў XIV-першай палове ХVII ст.

 10. Рэфармацыя і Контррэфармацыя на беларускіх землях. Берасцейская ўнія і утварэнне уніяцкай царквы.

 11. Культура Беларусі ў XIV-XVI ст.

 12. Люблінская ўнія і ўтварэнне Рэчы Паспалітай.

 13. Казацка-сялянская вайна і яе падзеі на тэрыторыі Беларусі. Война Расіі супраць Рэчы Паспалітай 1654 – 1667 г.

 14. Культура Беларусі ў ХVII – XVIII вв.

 15. Падзелы Рэчы Паспалітай. Паўстанне пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкі. Уваходжанне беларускіх зямель у склад Расійскай імперыі

 16. Беларусь у вайне 1812 г.

 17. Грамадска-палітычнае і сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

 18. Культура Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

 19. Аграрная рэформа 1861 г. і асаблівасці яе ажыццяўлення ў Беларусі. Буржуазныя рэформы 60-70 гг. ХІХ ст.

 20. Паўстанне 1863 г. ў Беларусі. К. Каліноўскі.

 21. Развіццё капіталістычных адносін у сельскай гаспадарцы і прамысловасці Беларусі ў другой палове ХІХ ст.

 22. Культура Беларусі ў другой палове ХІХ ст.

 23. Рэвалюцыя 1905-1907 гг. і яе падзеі на тэрыторыі Беларусі.

 24. Беларусь у гады Першай сусветнай вайны.

 25. Культура Беларусі ў пачатку ХХ ст.

 26. Падзеі Лютаўскай і Кастрычніцкай рэвалюцыі на Беларусі, ўсталяванне савецкай улады ў Беларусі.

 27. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі. Утварэнне Беларускай савецкай сацыялістычнай рэспублікі.

 28. Палітычнае і эканамічнае становішча БССР у гады правядзення "новай эканамічнай палітыкі".

 29. Ажыццяўленне індустрыялізацыі і калектывізацыі ў Савецкай Беларусі.

 30. Грамадска-палітычнае і культурнае жыццё Беларусі у канцы 20-х – 30-х гг. ХХ ст.

 31. Заходняя Беларусь у складзе Польшчы (1921-1939гг.)

 32. Пачатак Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай вайны. Гітлераўскі акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

 33. Партызанскі і падпольны рух у Беларусі у гады Вялікай Айчыннай вайны. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

 34. Грамадска-палітычнае і сацыяльна-эканамічнае развіцце Беларусі у другой палове 40-х – 80-х гг. ХХ ст.

 35. Культура Беларусі ў другой палове 40-х – 80-я гг. ХХ ст.

 36. Абвяшчэнне і заканадаўчае афармленне дзяржаўнай незалежнасці Рэспублікі Беларусь.

 37. Асноўныя тэндэнцыі грамадска-палітычнага і сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь у 90-х гг. ХХ – пачатку ХХІ ст.

 38. Духоўнае і культурнае жыццё беларускага народа на мяжы ХХ - ХХІ ст.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка