Пытанні да заліка па курсу Гісторыя замежнай літаратуры мяжы ХІХ-ХХ стагоддзяў
Дата канвертавання11.05.2016
Памер34.41 Kb.
Дац. Ламека Н.У.

Пытанні да заліка па курсу

Гісторыя замежнай літаратуры мяжы ХІХ-ХХ стагоддзяў

(для ІІІ курса аддзялення беларускай філалогіі)


 1. Агульная характарыстыка літаратурнага працэсу мяжы ХІХ-ХХ стагоддзяў. Сацыякультурны кантэкст эпохі, асноўныя гістарычныя падзеі, якія паўплывалі на развіццё мастацтва.

 2. Феномен дэкадансу: філасофскія перадумовы, этымалогія паняцця, асноўныя мастацкія плыні.

 3. Канцэпцыя асобы ў дэкадэнцкай літаратуры.

 4. Раман Жарыса Карла Гюісманса “Наадварот” як “біблія дэкадансу”.

 5. Натуралізм як літаратурны напрамак эпохі дэкадансу і мастацкі метад.

 6. Тэорыя «эксперыментальнага рамана» і творчасць Эміля Заля. «Тэрэза Ракен», «Жэрміналь» (аналіз аднаго з твораў па выбару).

 7. Імпрэсіянізм у заходнееўрапейскім мастацтве мяжы стагоддзяў. Спецыфіка літаратурнага імпрэсіянізму.

 8. Сімвалізм у літаратуры мяжы ХІХ-ХХ стагоддзяў. Філасофскі падмурак, маніфесты, асаблівасці паэтыкі. Сімвалісцкая канцэпцыя мастацтва.

 9. Заходнееўрапейская сімвалісцкая паэзія: філасофія і мастацкая спецыфіка. Аналіз твора па выбару.

 10. Творчасць Поля Верлена. Асаблівасці мастацкага метаду паэта.

 11. “Паэзія яснабачання” Арцюра Рэмбо. Творчая эвалюцыя аўтара.

 12. Праблема творчага метаду Райнера Марыі Рыльке. Асаблівасці мастацкага светабачання паэта, асноўныя філасофскія пласты яго лірыкі.

 13. Амерыканская філасофская лірыка мяжы стагоддзяў. Верлібр Уолта Уітмена, асаблівасці творчасці Эмілі Дзікінсан.

 14. Эстэтызм у брытанскай літаратуры мяжы стагоддзяў. Філасофскі падмурак, асноўныя ідэі, канцэпцыя мастацтва.

 15. Рэалізацыя прынцыпаў эстэтызму ў рамане “Партрэт Дарыяна Грэя” Оскара Уайльда.

 16. Неарамантызм у англійскай літаратуры і творчасць Роберта Луіса Стывенсана. Праблема ўзаемаадносін Дабра і Зла ў аповесці “Дзіўная гісторыя доктара Джэкіла і містэра Хайда”.

 17. Філасофія аповесці “Сэрца цемры” Джозефа Конрада. Прытчавая паэтыка твора.

 18. Разнастайнасць рэалізму другой паловы XIX – пачатку ХХ ст.: новыя тэмы, праблемы, жанравыя мадыфікацыі.

 19. Філасофская праблематыка “Сагі пра Фарсайтаў” Джона Галсуорсі. Псіхалагічнае майстэрства пісьменніка ў рамане “Уласнік”.

 20. Сінкрэтызм рамантызму і натуралізму ў творчасці Томаса Хардзі. “Тэс з рода д’Эрбервіляў”: праблематыка твора, канцэпцыя асобы ў рамане.

 21. Сацыяльная фантастыка Герберта Джорджа Уэлса. Раманы “Машына часу”, “Вайна светаў” (аналіз твора на выбар).

 22. Інтэлектуальная проза Анатоля Франса. Раман “Востраў пінгвінаў”: асаблівасці сатыры пісьменніка, канцэпцыя гісторыі ў творы.

 23. Сацыяльна-псіхалагічны раман Гі дэ Мапасана. “Жыццё”, “Любы сябар” (аналіз твора на выбар).

 24. Гістарычны раман Рамена Ралана “Кала Бруньён”. Філасофская праблематыка, канцэпцыя асобы ў рамане. Спецыфіка мастацкай мовы твора.

 25. Нарвежскі раман мяжы стагоддзяў і творчасць Кнута Гамсуна. Раманы “Голад”, “Вікторыя” (аналіз аднаго твора на выбар).

 26. “Вернападданы” Генрыха Мана: праблематыка твора.

 27. Творчасць Томаса Мана мяжы стагоддзяў. Асэнсаванне крызісу бюргерскага грамадства ў рамане “Будэнброкі”.

 28. Асаблівасці літаратурнага працэсу ў краінах Цэнтральнай і Паўднёва-Усходняй Еўропы.

 29. Гістарычны раман Генрыка Сянкевіча. “Quo vadis?”, “Крыжакі” (аналіз твора на выбар).

 30. Нацыянальная праблематыка ў рамане “Пад прыгнётам” Івана Вазава. Адлюстраванне пераломных падзей балгарскай гісторыі.

 31. Асэнсаванне гістарычнага мінулага Чэхіі ў рамане Алоіса Ірасека “Сабакагаловыя”.

 32. Панарама амерыканскай рэчаіснасці ў рамане Марка Твена “Прыгоды Гекльберы Фіна”.

 33. Творчасць Тэадора Драйзера на мяжы стагоддзяў. Раман "Сястра Керы".

 34. Трагедыя творчай асобы ў рамане Джэка Лондана “Марцін Ідэн”.

 35. Майстэрства О’Генры-навеліста. Роля парадоксу ў яго творчасці.

 36. Праблематыка рамана Габрыэле Д’Анунцыё “Асалода”. Асэнсаванне геданізму як жыццёвай філасофіі.

 37. “Новая драма” як значны феномен у развіцці заходнееўрапейскага тэатра мяжы стагоддзяў. Праблематыка драматургічных твораў, асаблівасці паэтыкі і сцэнаграфіі.

 38. Творчасць Хенрыка Ібсена. П’еса “Лялечны дом”: праблематыка, канцэпцыя асобы, мастацкая спецыфіка твора.

 39. Асаблівасці драматургіі Джорджа Бернарда Шоў. Рэцэпцыя ібсенаўскага тэатра ў творчасці Шоў. П’есы “Пігмаліён”, “Дом, дзе разбіваюцца сэрцы” (аналіз твора на выбар).

 40. Сімвалісцкая драма Марыса Метэрлінка. “Тэатр маўчання”, эвалюцыя поглядаў драматурга, асаблівасці позняга перыяду творчасці. Аналіз адной з п’ес на выбар.

 41. Спецыфіка натуралісцкай драмы. “Фрэкен Жулі” Аўгуста Стрындберга як сцэнічная рэалізацыя асноўных прынцыпаў натуралісцкага тэатра.

 42. Драматургія Герхарда Гаўптмана. Сінкрэтызм натуралізму і рэалізму ў п’есе “Перад узыходам сонца”.
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка