Паведамленне
старонка3/4
Дата канвертавання15.03.2016
Памер0.78 Mb.
1   2   3   4

Форма № 6. Звесткі аб удзельніку размяшчэння заказу:

 1. Фірменнае найменне (найменне), звесткі аб арганізацыйна-прававой форме, аб месцы знаходжання, паштовы адрас (для юрыдычнай асобы), (прозвішча, імя, імя па бацьку, пашпартныя дадзеныя, звесткі аб месцы жыхарства (для грамадзяніна, які ажыццяўляе прадпрымальніцкую дзейнасць без стварэння юрыдычнай асобы), нумар кантактнага тэлефона.

(на падставе Устаноўчых дакументаў устаноўленай формы (статут, палажэнне, устаноўчая дамова), пасведчанні аб дзяржаўнай рэгістрацыі, пасведчанні аб унясенні запісу ў Адзіны дзяржаўны рэестр юрыдычных асоб)
 1. Папярэднія поўныя і скарочаныя найменні ўдзельніка размяшчэння заказу з указаннем даты перайменавання і пацвярджэннем правапераемнасці.
 1. Рэгістрацыйныя дадзеныя:

  1. Дата, месца і орган рэгістрацыі

(на падставе Пасведчання аб дзяржаўнай рэгістрацыі)

  1. Тэрмін дзейнасці ўдзельніка размяшчэння заказу (з улікам правапераемнасці).

  2. Памер устаўнога капіталу.

  3. Нумар і паштовы адрас падатковай службы, у якой удзельнік размяшчэння заказу зарэгістраваны ў якасці падаткаплацельшчыка.

3.5. ІНП, КПП, АДРН, АКПА ўдзельніка размяшчэння заказу.

Заўвага:

Вышэйпаказаныя дадзеныя могуць быць па меркаванні ўдзельніка размяшчэння заказу пацверджаны шляхам прадастаўлення копіі інфармацыйнага пісьма аб уліку ў АДРПА.
 1. Юрыдычны адрас удзельніка размяшчэння заказу
 1. Фактычны адрас удзельніка размяшчэння заказу
 1. Банкаўскія рэквізіты:

(можа быць некалькі)

  1. Найменне абслуговага банка;

  2. Разліковы рахунак;

  3. Карэспандэнцкі рахунак;

  4. Код БІК
 1. Звесткі аб выдадзеных удзельніку размяшчэння заказу ліцэнзіях, неабходных для выканання абавязацельстваў па дамове
Мы, ніжэйпадпісаныя, сведчым правільнасць усіх дадзеных, указаных у дадзенай форме. У пацвярджэнне вышэйпрыведзеных дадзеных да дадзенай формы дадаюцца наступныя дакументы:

1. __________________ (назва дакумента) _______(колькасць старонак у дакуменце);

2. __________________ (назва дакумента) _______(колькасць старонак у дакуменце);

n. __________________ (назва дакумента) _______(колькасць старонак у дакуменце).

Пасада кіраўніка (упаўнаважанай асобы)

удзельніка размяшчэння заказу ________________________ ____________________

(подпіс) (П.І.І. па б.)

Галоўны бухгалтар

(кіраўнік фінансавага дэпартамента) ________________________ ____________________М.П (подпіс) (П.І.І. па б.)
Форма № 7. Даверанасць на ўпаўнаважаную асобу, якая мае права подпісу і прадстаўлення інтарэсаў арганізацыі ўдзельніка размяшчэння заказу

На бланку арганізацыі

Дата, нумар

ДАВЕРАНАСЦЬ № _______г. Масква

_____________________________________________________________________________________

(пропіссю дата, месяц і год выдачы даверанасці)

Удзельнік размяшчэння заказу: ____________________________________________________

(найменне арганізацыі)

давярае _____________________________________________________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада)

пашпарт № ______ выдадзены ________________________ «______» _________________________

прадстаўляць інтарэсы _________________________________________________________________

(найменне арганізацыі)

на адкрытым конкурсе, які праводзіць Еўразійская эканамічная камісія

_____________________________________________________________________________________

(указаць найменне адкрытага конкурсу)

З мэтай выканання дадзенага даручэння ён упаўнаважаны падпісваць неабходныя дакументы для ўдзелу ў дадзеным адкрытым конкурсе, у выпадку прызнання пераможцам адкрытага конкурсу заключыць дамову, а таксама ажыццяўляць усе іншыя дзеянні па выкарыстанні ўказаных паўнамоцтваў.

Даверанасць сапраўдная па «_______» ______________________ 20___ г.
Подпіс ______________________________ _________________________ сведчу.

(П.І.І. па б.) (подпіс засведчанага)

Кіраўнік арганізацыі __________________________________ (_________________________)

(П.І.І. па б.)

М.П.


Раздзел IV. Праект дамовы

ДАМОВА №_________

на выкананне навукова-даследчай працы для афіцыйнага выкарыстання

Еўразійскай эканамічнай камісіяй па тэме: «_______________________»

г. Масква «____» ___________________2013 г.

Міжнародная арганізацыя Еўразійская эканамічная камісія, якая дзейнічае на падставе Дамовы аб Еўразійскай эканамічнай камісіі ад 18 лістапада 2011 г., называная далей «Заказчык», у асобе ______________________________, дзеючага на падставе даверанасці ад ______________ № _________ з аднаго боку, і ______________________________________называн____ далей «Выканаўца», у асобе _____________________________________________, дзеючага на падставе ____________________ з другога боку, называныя далей «Бакі», на падставе пратакола ________________________ (указаць назву пратакола) ад «_____» __________________ 2013 г. № _______, заключылі дадзеную дамову аб ніжэйпададзеным:

 1. Прадмет і ўмовы дамовы

  1. Выканаўца абавязваецца правесці абумоўленую Тэхнічным заданнем (дадатак № 1 да дадзенай дамовы) навукова-даследчую працу, якая выконваецца ў 2013 годзе для афіцыйнага выкарыстання Еўразійскай эканамічнай камісіяй, па тэме «_________________________________» і своечасова здаць яе вынікі Заказчыку, а апошні абавязваецца прыняць і аплаціць вынікі навукова-даследчай працы.

  2. Выкананне працы па дамове ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Тэхнічным заданнем (дадатак № 1 да дадзенай дамовы), Каляндарным планам (дадатак № 2 да дадзенай дамовы), Спецыфікацыяй (дадатак № 3 да дадзенай дамовы), якія з'яўляюцца неад'емнай часткай дадзенай дамовы.

 2. Правы і абавязкі бакоў

  1. Выканаўца ў адпаведнасці з дадзенай дамовай абавязаны

   1. Выканаць прадугледжаную дадзенай дамовай працу і перадаць яе вынікі Заказчыку ў парадку і ў тэрмін, устаноўленыя дадзенай дамовай. Выканаўца абавязаны выканаць працу асабіста. Ён мае права прыцягваць да выканання дадзенай дамовы трэціх асоб (сувыканаўцаў) толькі з пісьмовай згоды Заказчыка. Пры гэтым Выканаўца нясе адказнасць за дзеянні такіх сувыканаўцаў, у тым ліку за якасць выкананай імі працы і тэрмін яе выканання, як за свае ўласныя.

   2. Гарантаваць Заказчыку перадачу атрыманых па дадзенай дамове вынікаў, якія не парушаюць выключных правоў трэціх асоб.

   3. Сваімі сіламі і за свой кошт, не парушаючы канчатковай даты здачы вынікаў працы, ліквідаваць дапушчаныя па яго віне недахопы ў выкананай працы.

   4. Неадкладна інфармаваць Заказчыка аб выяўленай немагчымасці атрымаць чаканыя вынікі працы ці аб немэтазгоднасці працягвання навукова-даследчай працы.

   5. Калі ў працэсе выканання навукова-даследчай працы высвятляецца непазбежнасць атрымання адмоўнага выніку, Выканаўца абавязаны прыпыніць яе, пісьмова паставіўшы аб гэтым у вядомасць Заказчыка на працягу дзесяці каляндарных дзён пасля прыпынення навукова-даследчай працы.

   6. Уключаць у працоўныя і іншыя дамовы, якія заключаюцца з выканаўцамі працы, якая складае прадмет дадзенай дамовы, неабходныя ўмовы, якія забяспечваюць ажыццяўленне Выканаўцам прынятых на сябе паводле дадзенай дамовы абавязацельстваў, уключаючы абавязацельства аб невыдаванні канфідэнцыяльнай інфармацыі.

   7. У выпадку змянення банкаўскіх ці іншых рэквізітаў Выканаўцы на працягу трох працоўных дзён пісьмова паведаміць аб гэтым Заказчыку.

  2. Заказчык у адпаведнасці з дадзенай дамовай абавязаны

   1. Прадстаўляць Выканаўцу для выкарыстання ў працы неабходную інфармацыю, якая маецца ў Заказчыка.

   2. Прыняць і аплаціць вынікі навукова-даследчай працы ў адпаведнасці з умовамі дадзенай дамовы.

  3. Заказчык мае права

   1. Па ўзгадненні з Выканаўцам у ходзе выканання дадзенай дамовы змяніць не больш чым на 20% прадугледжаны дамовай аб'ём працы пры змяненні патрэбнасці ў працы, на выкананне якой заключана дадзеная дамова, ці пры выяўленні патрэбнасці ў дадатковым аб'ёме працы, не прадугледжанай дамовай, але звязанай з працай, прадугледжанай дадзенай дамовай.

   2. Па ўзгадненні з Выканаўцам пры выкананні дадатковага аб'ёму працы або ў сувязі са скарачэннем патрэбнасці ў выкананні такой працы, Заказчык мае права змяніць першапачатковую цану дадзенай дамовы прапарцыянальна выкананаму аб'ёму такой працы, але не больш чым на 20% такой цаны.

   3. Заказчык мае права ў любы час правяраць ход і якасць выкананай па дадзенай дамове працы.

  4. Бакі абавязваюцца

   1. Захоўваць канфідэнцыяльнасць інфармацыі, атрыманай у працэсе выканання абавязацельстваў па дадзенай дамове. Выканаўца абавязваецца прыняць усе неабходныя меры па забеспячэнні канфідэнцыяльнасці атрыманых вынікаў, уключаючы ахову дакументацыі і матэрыялаў, абмежаванні кола асоб, дапушчаных да інфармацыі, заключэнні пагадненняў аб канфідэнцыяльнасці з асобамі, дапушчанымі да канфідэнцыяльнай інфармацыі.

   2. Не перадаваць трэцім асобам канфідэнцыяльную інфармацыю, а таксама не публікаваць ці іншым спосабам не выдаваць вынікі працы без пісьмовай згоды Заказчыка.

 3. Наступствы немагчымасці дасягнення вынікаў працы

  1. Калі ў ходзе выканання навукова-даследчай працы выяўляецца немагчымасць дасягнення вынікаў з прычыны абставін непераадольнай сілы, Бакі абавязаны ў трохдзённы тэрмін пісьмова паведаміць адзін аднаму аб наступленні такіх абставін, прыняць усе магчымыя меры па змяншэнні іх неспрыяльных наступстваў і правесці перамовы аб працягненні ці спыненні дзеяння дадзенай дамовы або аб змяненні яе ўмоў. У выніку перамоў складаецца двухбаковы акт, падпісаны асобамі, упаўнаважанымі Бакамі падпісваць такі дакумент.

  2. Калі ў ходзе выканання працы па дадзенай дамове выяўляецца немагчымасць дасягнення прадугледжаных дадзенай дамовай вынікаў працы з прычыны абставін, якія не залежаць ад Выканаўцы, Заказчык абавязаны аплаціць Выканаўцу фактычны кошт навукова-даследчай працы, праведзенай да выяўлення немагчымасці атрымаць прадугледжаныя дадзенай дамовай вынікі, але не больш за 30% ад агульнага кошту навукова-даследчай працы, прадугледжанай дадзенай дамовай.

 4. Тэрмін выканання

  1. Тэрмін здачы канчатковых вынікаў навукова-даследчай працы паводле дадзенай дамовы ўстанаўліваецца ____________ 2013 г.

  2. Прадугледжаная дадзенай дамовай праца выконваецца ў тэрмін, указаны ў Каляндарным плане.

  3. Выканаўца па ўзгадненні з Заказчыкам можа датэрмінова здаць выкананую навукова-даследчую працу. Заказчык прымае і аплачвае такую навукова-даследчую працу ў адпаведнасці з умовамі дадзенай дамовы.

  4. Датай выканання навукова-даследчай працы лічыцца дата зацвярджэння Заказчыкам акта здачы-прыёмкі працы (па форме дадатку № 4 да дадзенай дамовы) пры ўмове выканання ўсіх абавязацельстваў, указаных у Каляндарным плане.

 5. Цана дамовы і парадак разлікаў

  1. Цана дамовы складае __________ ( ________ ) рублёў ____ капеек, ПДВ 0 %.

У адпаведнасці з падпунктам 11 пункта 1 артыкула 164 Падатковага кодэкса Расійскай Федэрацыі, артыкулам 5 Пагаднення паміж Урадам Расійскай Федэрацыі і Еўразійскай эканамічнай камісіяй аб умовах знаходжання Еўразійскай эканамічнай камісіі на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі ад 8 чэрвеня 2012 г. (ратыфікавана Федэральным законам ад 01 лютага 2013 г. № 2-ФЗ), пастановай Урада Расійскай Федэрацыі ад 22 ліпеня 2006 г. № 455 «Аб зацвярджэнні Правілаў выкарыстання падатковай стаўкі 0 працэнтаў па падатку на дададзеную вартасць пры рэалізацыі тавараў (работ, паслуг) для афіцыйнага выкарыстання міжнароднымі арганізацыямі і іх прадстаўніцтвамі, якія ажыццяўляюць дзейнасць на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі» і загадам Міністэрства замежных спраў Расійскай Федэрацыі і Міністэрства фінансаў Расійскай Федэрацыі ад 9 красавіка 2007 г. № 4938/33н «Аб зацвярджэнні Пераліку міжнародных арганізацый і іх прадстаўніцтваў, якія ажыццяўляюць дзейнасць на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, пры рэалізацыі якім тавараў (работ, паслуг) для афіцыйнага ўжывання выкарыстоўваецца стаўка падатку на дададзеную вартасць у памеры 0 працэнтаў» (у рэдакцыі загада Міністэрства замежных спраў Расійскай Федэрацыі і Міністэрства фінансаў Расійскай Федэрацыі ад 20 лістапада 2012 г. № 20346/147н), пры рэалізацыі тавараў (работ, паслуг), якія прадназначаны для афіцыйнага выкарыстання Еўразійскай эканамічнай камісіяй, па падатку на дададзеную вартасць выкарыстоўваецца падатковая стаўка 0 працэнтаў.

Цана дадзенай дамовы з'яўляецца цвёрдай і не можа змяняцца ў працэсе яе выканання, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных пунктам 2.3.2. дадзенай дамовы.  1. Разлік за выкананую па дадзенай дамове навукова-даследчую працу праводзіцца паміж Заказчыкам і Выканаўцам у памеры яе фактычнага кошту па закончанай і прынятай Заказчыкам працы, але не больш за суму, агавораную ў Каляндарным плане.

  2. Аплата працы па дадзенай дамове праводзіцца па закончанай і здадзенай працы на працягу дзесяці працоўных дзён з даты падпісання Заказчыкам акта здачы-прыёмкі работ на падставе сапраўднага акта здачы-прыёмкі работ.

  3. Фінансаванне дадзенай дамовы ажыццяўляецца за кошт бюджэту Еўразійскай эканамічнай камісіі.

 1. Парадак здачы і прыёмкі выкананай працы

  1. За пятнаццаць каляндарных дзён да заканчэння тэрміну выканання навукова-даследчай працы Выканаўца абавязаны ў пісьмовай форме паведаміць Заказчыку пра гатоўнасць навукова-даследчай працы да здачы і прадставіць Заказчыку з суправаджальным пісьмом справаздачу аб выкананні навукова-даследчай працы па ГОСТ 7.32-2001: «Сістэма стандартаў па інфармацыі, бібліятэчнай і выдавецкай справе. Справаздача аб навукова-даследчай працы. Структура і правілы афармлення» ў двух экзэмплярах і яе электронную версію, а таксама акт здачы-прыёмкі працы ў трох экзэмплярах.

Датай прадстаўлення Выканаўцам вынікаў працы Заказчыку лічыцца дата рэгістрацыі Заказчыкам суправаджальнага пісьма.

  1. Заказчык на працягу пятнаццаці каляндарных дзён з дня атрымання справаздачных дакументаў і акта здачы-прыёмкі працы прымае рашэнне аб допуску працы да абароны вынікаў працы: прызначае дзень абароны вынікаў працы ці ў выпадку калі прадстаўленыя вынікі навукова-даследчай працы ўтрымліваюць істотныя адхіленні ад Тэхнічнага задання, Каляндарнага плана, маюцца заўвагі да якасці працы, праца выканана не ў поўным аб'ёме (зрыў тэрміну і г.д.) складае акт з пералікам неабходных дапрацовак з указаннем кантрольнага тэрміну іх выканання. Заказчык інфармуе выканаўцу ў пісьмовым выглядзе аб прынятым рашэнні. Пасля правядзення неабходных дапрацовак прызначаецца дата абароны вынікаў працы.

  2. Пасля правядзення абароны вынікаў працы Заказчык прымае рашэнне: аб прыняцці навукова-даследчай працы, аб неабходнасці дапрацоўкі навукова-даследчай працы ці аб матываванай адмове ад прыёмкі працы.

У выпадку прыняцця Заказчыкам рашэння прыняць навукова-даследчую працу Выканаўцу накіроўваецца падпісаны акт здачы-прыёмкі працы.

У выпадку прыняцця Заказчыкам рашэння аб неабходнасці дапрацоўкі навукова-даследчай працы Выканаўцу накіроўваецца матываваная адмова ад прыёмкі працы і Бакамі складаецца акт з пералікам неабходных дапрацовак і з указаннем кантрольнага тэрміну іх выканання. Такі акт павінен быць складзены і падпісаны Бакамі на працягу трох працоўных дзён з даты прыняцця Заказчыкам рашэння аб адмове ў прыёмцы працы.У выпадку прыняцця Заказчыкам рашэння аб адмове ў прыняцці навукова-даследчай працы Выканаўцу накіроўваецца матываваная адмова ад прыёмкі працы з указаннем прычыны. У выніку прыняцця Заказчыкам такога рашэння Бакамі афармляецца Пагадненне аб спыненні ўзаемных абавязацельстваў па дадзенай дамове.

 1. Змяненне, дапаўненне і скасаванне дамовы

  1. Змяненні і дапаўненні да дадзенай дамовы, у тым ліку па падставах, прадугледжаных пунктамі 2.3.1. і 2.3.2. дадзенай дамовы, уносяцца па пагадненні Бакоў, якое афармляецца адпаведным пагадненнем і з'яўляецца неад'емнай часткай дадзенай дамовы.

  2. Скасаванне дадзенай дамовы дапускаецца выключна па пагадненні Бакоў ці па рашэнні суда па падставах, прадугледжаных грамадзянскім заканадаўствам Расійскай Федэрацыі. Пры гэтым факт падпісання Бакамі пагаднення аб скасаванні дадзенай дамовы не вызваляе Бакі ад абавязку ўрэгулявання ўзаемных разлікаў.

  3. У выпадку прыпынення Выканаўцам па просьбе Заказчыка выканання працы на тэрмін, большы за тры месяцы, дадзеная дамова можа быць скасавана выключна па пагадненні бакоў ці па рашэнні суда па падставах, прадугледжаных грамадзянскім заканадаўствам Расійскай Федэрацыі. Пры гэтым Заказчык аплачвае Выканаўцу выдаткі па выкананні аб'ёму працы на момант прыпынення выканання на падставе пагаднення аб спыненні ўзаемных абавязацельстваў па дадзенай дамове.

  4. У выпадку выканання Выканаўцам працы не ў поўным аб'ёме ці ў выпадку калі прадстаўленыя вынікі навукова-даследчай працы ўтрымліваюць істотныя адхіленні ад Тэхнічнага задання, Каляндарнага плана, умоў дадзенай дамовы, Заказчык мае права адмовіцца ад прыняцця навукова-даследчай працы і выплаты Выканаўцу ўзнагароджання за этап навукова-даследчай працы, аб чым робіцца адпаведная адзнака ў акце здачы-прыёмкі працы. У выніку прыняцця Заказчыкам такога рашэння Бакамі афармляецца Пагадненне аб спыненні ўзаемных абавязацельстваў па дадзенай дамове.

 2. Адказнасць Бакоў

  1. У выніку пратэрміноўкі Выканаўцам абавязацельства, прадугледжанага дадзенай дамовай, Заказчык мае права патрабаваць выплаты няўстойкі (штрафу, пені). Няўстойка (штраф, пеня) налічваецца за кожны дзень пратэрміноўкі выканання абавязацельства, прадугледжанага дадзенай дамовай, пачынаючы з дня, наступнага пасля дня заканчэння ўстаноўленага дадзенай дамовай тэрміну выканання абавязацельства. Памер такой няўстойкі (штрафу, пені) устанаўліваецца ў памеры 0,1 % ад цаны дамовы за кожны дзень пратэрміноўкі выканання абавязацельства, але не больш за 10% ад цаны дамовы. Выканаўца вызваляецца ад выплаты няўстойкі (штрафу, пені), калі дакажа, што пратэрміноўка выканання ўказанага абавязацельства адбылася з прычыны абставін непераадольнай сілы ці па віне Заказчыка.

У выпадку калі памер штрафных санкцый дасягне 10% ад цаны дадзенай дамовы, Заказчык мае права звярнуцца ў суд з іскам аб скасаванні дадзенай дамовы з прычыны істотнага невыканання другім бокам сваіх абавязацельстваў па дадзенай дамове.

  1. У выпадку прыняцця рашэння аб налічэнні пені пры наяўнасці матываванай адмовы ад прыёмкі працы і падпісання Бакамі акта з пералікам неабходных дапрацовак Заказчык мае права налічваць пеню з даты прыняцця рашэння аб адмове ад прыёмкі працы да ўстаноўленай даты прадстаўлення Выканаўцам дапрацаваных вынікаў працы.

  2. У выпадку невыканання ці неналежнага выканання Бакамі іншых абавязацельстваў, прадугледжаных дадзенай дамовай, Бакі нясуць адказнасць у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Расійскай Федэрацыі.

Выкарыстанне штрафных санкцый не вызваляе Бакі ад выканання абавязацельстваў па дадзенай дамове.

 1. Абставіны непераадольнай сілы

  1. Пры ўзнікненні абставін, якія робяць немагчымым выкананне ў поўным аб'ёме ці часткова абавязацельстваў па дадзенай дамове аднаго з Бакоў (пажар, стыхійнае бедства, вайна, ваенныя дзеянні ўсіх відаў і іншыя магчымыя абставіны непераадольнай сілы, якія не залежаць ад Бакоў), тэрмін выканання абавязацельстваў прадаўжаецца на той час, на працягу якога дзейнічаюць гэтыя абставіны.

  2. Калі абставіны непераадольнай сілы працягваюцца больш за адзін месяц, любы з Бакоў мае права адмовіцца ад далейшага выканання абавязацельстваў па дадзенай дамове, прычым ні адзін з Бакоў не можа патрабаваць ад іншага Бока пакрыцця магчымых страт.

  3. Бок, які не мае магчымасці выканаць свае абавязацельствы па дадзенай дамове, абавязаны на працягу сарака васьмі гадзін паведаміць другому Боку аб наступленні ці спыненні абставін, якія перашкаджаюць выкананню гэтых абавязацельстваў. Паведамленне накіроўваецца на юрыдычны адрас, указаны ў дадзенай дамове.

 2. Заключныя палажэнні

  1. У выпадку ўзнікнення якіх-небудзь спрэчак і рознагалоссяў у працэсе выканання абавязацельстваў па дадзенай дамове Бакі абавязваюцца ўрэгуляваць іх у дасудовым парадку шляхам накіравання прэтэнзіі ў пісьмовай форме. Тэрмін разгляду прэтэнзіі – дзесяць працоўных дзён з моманту яе атрымання. Прэтэнзія адпраўляецца заказным пісьмом з паведамленнем.

  2. Спрэчныя пытанні, якія ўзнікаюць у ходзе выканання дадзенай дамовы, не ўрэгуляваныя Бакамі шляхам перамоў, падлягаюць разгляду ў Арбітражным судзе г. Масквы.

  3. Дадзеная дамова складзена ў трох экзэмплярах, адзін з якіх перададзены Выканаўцу, а два іншыя знаходзяцца ў Заказчыка.

  4. Дадзеная дамова ўступае ў сілу і становіцца абавязковай для Бакоў з моманту яе падпісання.

Дадзеная дамова спыняе сваё дзеянне з моманту належнага выканання Бакамі сваіх абавязацельстваў, за выключэннем выпадкаў, вызначаных дадзенай дамовай.

  1. Усе змяненні і дадаткі да дадзенай дамовы з'яўляюцца яе неад'емнай часткай.

 1. Рэквізіты Бакоў


1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка