Паведамленне
старонка2/4
Дата канвертавання15.03.2016
Памер0.78 Mb.
1   2   3   4

Раздзел II. Патрабаванні да тэхнічных характарыстык навукова-даследчай працы

 1. Уводзіны

Комплексная ацэнка расшырэння і паглыблення інтэграцыі эканомік дзяржаў-членаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы, ацэнка дзейнасці краін у знешнім і ўзаемным гандлі таварамі, якая характарызуе ўзаемасувязі вытворчасці і знешняга гандлю, патрабуе наяўнасці аб'ектыўнай і дакладнай інфармацыі не толькі аб агульных аб'ёмах знешнегандлёвага абароту, экспарту і імпарту тавараў, але і ў разрэзе ўзбуйненых груп тавараў такіх, як інвестыцыйныя, прамежкавыя, спажывецкія тавары.

У цяперашні час класіфікацыя тавараў у знешнім і ўзаемным гандлі дзяржаў-членаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы ажыццяўляецца ў адпаведнасці з адзінай Таварнай наменклатурай знешнеэканамічнай дзейнасці Мытнага саюза (далей – ТН ЗЭД МС), зацверджанай Рашэннем Камісіі Мытнага саюза ад 18 лістапада 2011 г. № 850 «Аб новай рэдакцыі адзінай Таварнай наменклатуры знешнеэканамічнай дзейнасці Мытнага саюза і Адзінага мытнага тарыфу Мытнага саюза».

Актуальнасць задачы звязана, у першую чаргу, з інтэнсіўным развіццём эканамічных сувязяў дзяржаў-членаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы, неабходнасцю паглыблення аналізу экспартна-імпартных плыняў тавараў з мэтай расшырэння магчымасцяў прагназавання знешняга гандлю. Наяўнасць статыстычных дадзеных у разрэзе ўзбуйненых груп тавараў неабходна таксама для ацэнкі эфектыўнасці і эканамічнай абгрунтаванасці рашэнняў, якія прымаюцца Еўразійскай эканамічнай камісіяй.


 1. Мэта, задачы і зыходныя дадзеныя для выканання працы

Мэтай працы з'яўляецца стварэнне на аснове ТН ЗЭД МС статыстычнага класіфікатара, які дазваляе ажыццяўляць разлік абагульненых паказчыкаў знешняга і ўзаемнага гандлю дзяржаў-членаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы па ўзбуйненых групах тавараў (інвестыцыйныя, прамежкавыя і спажывецкія).

Асноўнымі задачамі працы з'яўляюцца:

збор звестак і параўнальны аналіз наяўнай практыкі дэталізацыі па ўзбуйненых групах тавараў у краінах Еўрапейскага саюза, СНД, дзяржавах-членах Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы;

аналіз ТН ЗЭД МС з мэтай вызначэння магчымых груповак тавараў і класіфікацыйных прыкмет для адназначнага аднясення тавараў у залежнасці ад прысвоенага кода ТН ЗЭД МС да адной з узбуйненых груп тавараў (інвестыцыйныя, прамежкавыя і спажывецкія);

аналіз і выяўленне класіфікацыйных прыкмет для дэталізацыі груп спажывецкіх і прамежкавых тавараў да ўзроўню падгруп. У тым ліку, для групы прамежкавых тавараў з магчымасцю выдзялення энергетычных тавараў, для спажывецкіх тавараў магчымасць выдзялення тавараў у залежнасці ад мэтаў і меркаванай працягласці іх выкарыстання;

распрацоўка метадалагічных асноў стварэння на аснове адзінай ТН ЗЭД МС статыстычнага класіфікатара, прынцыпаў яго вядзення і выкарыстання;

стварэнне статыстычнага класіфікатара, які дазваляе ажыццяўляць рэтраспектыўны разлік абагульненых паказчыкаў знешняга і ўзаемнага гандлю дзяржаў-членаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы па ўзбуйненых групах тавараў на аснове дадзеных за перыяд з 2010 года па цяперашні час;

распрацоўка рэкамендацый па вядзенні і практычным выкарыстанні статыстычнага класіфікатара па ўзбуйненых групах тавараў.

У якасці зыходных дадзеных для выканання працы прапануецца выкарыстоўваць:

Рашэнне ад 27 лістапада 2009 г. № 18 Міждзяржаўнага Савета Еўразійскай эканамічнай супольнасці «Аб адзіным мытна-тарыфным рэгуляванні Рэспублікі Беларусь, Рэспублікі Казахстан і Расійскай Федэрацыі» (з улікам змяненняў);

Рашэнне Камісіі Мытнага саюза ад 18 лістапада 2011 г. № 850 (з улікам змяненняў) «Аб новай рэдакцыі адзінай Таварнай наменклатуры знешнеэканамічнай дзейнасці Мытнага саюза і Адзінага мытнага тарыфу Мытнага саюза»;

Рашэнне Камісіі Мытнага саюза ад 18 лістапада 2011 г. № 851 «Аб Паясненнях да адзінай Таварнай наменклатуры знешнеэканамічнай дзейнасці Мытнага саюза». 1. Змест працы

Выканаўцам павінны быць прааналізаваны асаблівасці наяўнай практыкі дэталізацыі па ўзбуйненых групах тавараў у краінах Еўрапейскага саюза, СНД, дзяржавах-членах Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы і падрыхтаваны аналітычны агляд.

Выканаўцам павінна быць прадстаўлена справаздача па выніках правядзення аналізу наяўнай практыкі і вызначэння класіфікацыйных прыкмет адназначнага аднясення тавараў у залежнасці ад прысвоенага кода ТН ЗЭД МС да адной з узбуйненых груп тавараў (інвестыцыйныя, прамежкавыя і спажывецкія).

Выканаўца павінен распрацаваць метадалагічныя асновы стварэння статыстычнага класіфікатара, стварыць статыстычны класіфікатар, які дазваляе ажыццяўляць рэтраспектыўны разлік абагульненых паказчыкаў знешняга і ўзаемнага гандлю дзяржаў-членаў Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы па ўзбуйненых групах тавараў і распрацаваць рэкамендацыі па яго вядзенні і выкарыстанні.


 1. Асноўныя патрабаванні да выканання даследавання і распрацоўкі

Даследаванні павінны адпавядаць пастаўленым мэтам і задачам і базіравацца на дакладных дадзеных.

Распрацаваныя рэкамендацыі і прапановы павінны насіць канкрэтны характар і мець прыкладное выкарыстанне.

Праца павінна выконвацца ў адпаведнасці з патрабаваннямі Дамовы на выкананне навукова-даследчай працы і Парадку арганізацыі ў Еўразійскай эканамічнай камісіі дзейнасці, звязанай з навуковымі даследаваннямі, зацверджанага Загадам Старшыні Калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі ад 27 ліпеня 2012 г. № 231.

Па тэхнічным узроўні НДП павінна адпавядаць асноўным напрамкам развіцця навукі і тэхналогій і выконвацца з выкарыстаннем сучасных метадаў даследаванняў.

Правы на вынікі, атрыманыя пры выкананні НДП, належаць Еўразійскай эканамічнай камісіі і могуць выкарыстоўвацца толькі са згоды Заказчыка. Выканаўца абавязаны паведаміць Заказчыку аб кожным атрыманым у працэсе працы выніку, здольным да прававой аховы з абгрунтаваннем мэтазгоднасці яго аховы.

Станоўчыя вынікі даследаванняў, маёмасныя правы, якія належаць прэтэндэнту і якія складаюць аснову для выканання працы па выкананні ўмоў дамовы, у тым ліку копіі праваўстанаўляльных дакументаў, прадастаўляюцца ў заяўцы на ўдзел у адкрытым конкурсе. 1. Парадак здачы і прыёмкі выкананай працы

Парадак здачы і прыёмкі выкананай працы ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Дамовай на выкананне навукова-даследчай працы і Парадкам арганізацыі ў Еўразійскай эканамічнай камісіі дзейнасці, звязанай з навуковымі даследаваннямі, зацверджаным Загадам Старшыні Калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі ад 27 ліпеня 2012 г. № 231.

Справаздачныя навукова-аналітычныя матэрыялы распрацоўваюцца ў адпаведнасці з патрабаваннямі міждзяржаўнага стандарта ГОСТ 7.32-2001 «Справаздача аб навукова-даследчай працы. Структура і правілы афармлення», уведзеным у дзеянне пастановай Дзяржстандарта Расіі ад 4 верасня 2001 г. № 367-ст.

Уся справаздачная дакументацыя прадстаўляецца Заказчыку на папяровым і электронным носьбітах інфармацыі ў 2-х экзэмплярах. Да справаздачы дадаецца акт здачы-прыёмкі НДП ў 3-х экзэмплярах.

Пасля заканчэння працы праводзіцца абарона вынікаў працы.


Раздзел IІІ. Прыкладныя ўзоры формаў, якія ўваходзяць у склад заяўкі на ўдзел у адкрытым конкурсе, прапанаваныя для запаўнення ўдзельнікамі размяшчэння заказу

Форма № 1. Вопіс дакументаў, якія прадстаўляюцца для ўдзелу ў адкрытым конкурсе

ВОПІС ДАКУМЕНТАЎ

якія прадстаўляюцца _____________________________________________________

(найменне ўдзельніка размяшчэння заказу)

для ўдзелу ў адкрытым конкурсе на права заключэння дамовы на выкананне навукова-даследчай працы для афіцыйнага выкарыстання Еўразійскайэканамічнай па тэме: «___________________________________________________»п/п

Найменне

№ старонкі

Колькасць

старонак

1.


2.


3.


Пасада кіраўніка (упаўнаважанай асобы)

удзельніка размяшчэння заказу ________________________ ____________________

М.П (подпіс) (П.І.І. па б.)


Форма № 2. Заяўка на ўдзел у адкрытым конкурсе

На бланку арганізацыі

Дата, нумар

Конкурснай камісіі Еўразійскайэканамічнай камісіі

ЗАЯЎКА НА ЎДЗЕЛ У АДКРЫТЫМ КОНКУРСЕ

на права заключэння дамовы на выкананне навукова-даследчай працы для афіцыйнага выкарыстання Еўразійскай эканамічнай камісіяй па тэме: «_______________________________»

 1. Азнаёміўшыся з паведамленнем на права заключэння вышэйзгаданай дамовы

_____________________________________________________________________________________

(найменне ўдзельніка размяшчэння заказу)

у асобе, _____________________________________________________________________________

(найменне пасады кіраўніка і яго П.І.І. па б.)

паведамляе аб згодзе ўдзельнічаць у адкрытым конкурсе на ўмовах, вызначаных ва ўказаных вышэй дакументах, і накіроўвае дадзеную заяўку на ўдзел у адкрытым конкурсе.

 1. Мы згодны выканаць працу, якая з'яўляецца прадметам адкрытага конкурсу, у адпаведнасці з патрабаваннямі паведамлення аб правядзенні адкрытага конкурсу і на ўмовах, якія мы прадставілі ў дадзенай заяўцы на ўдзел у адкрытым конкурсе на працягу ________________________________ (указваецца ў каляндарных днях тэрмін выканання працы).

 2. Прапанаваная намі цана дамовы складае: ______________________ (пропіссю) рублёў ____ капеек.

 3. Мы згодны з тым, што ў выпадку калі намі не былі ўлічаны якія-небудзь расцэнкі на выкананне працы, якія складаюць поўны комплекс па прадмеце адкрытага конкурсу, дадзеная праца будзе ў любым выпадку выканана ў поўнай адпаведнасці з Патрабаваннямі да тэхнічных характарыстык навукова-даследчай працы ў межах прапанаванай намі цаны дамовы.

 4. Калі нашы прапановы, выкладзеныя вышэй, будуць прыняты, мы бяром на сябе абавязацельства выканання працы ў адпаведнасці з патрабаваннямі паведамлення аб правядзенні адкрытага конкурсу і згодна з нашай прапановай аб умовах выканання дамовы.

 5. Гэтым гарантуем дакладнасць прадстаўленай намі ў заяўцы інфармацыі.

 6. Дадзенай заяўкай дэкларуем, што супраць ________________________________________

(найменне ўдзельніка размяшчэння заказу)

не праводзіцца працэдура ліквідацыі, адсутнічае рашэнне суда (іншага кампетэнтнага органа дзяржавы, рэзідэнтам якой з'яўляецца юрыдычная асоба ці грамадзянін, які ажыццяўляе прадпрымальніцкую дзейнасць без стварэння юрыдычнай асобы) аб прызнанні ўдзельніка адкрытага конкурсу банкротам і аб адкрыцці конкурснай вытворчасці.

 1. У выпадку калі нашы прапановы будуць прызнаны найлепшымі па ўмовах выканання дамовы і нашай заяўцы будзе прысвоены першы нумар, мы бяром на сябе абавязацельства падпісаць дамову з Еўразійскай эканамічнай камісіяй на выкананне працы ў адпаведнасці з патрабаваннямі паведамлення аб правядзенні адкрытага конкурсу і ўмовамі нашых прапаноў у тэрмін, указаны ў паведамленні аб правядзенні адкрытага конкурсу.

 2. У выпадку калі нашы прапановы будуць найлепшымі пасля прапаноў пераможца адкрытага конкурсу і нашай заяўцы на ўдзел у адкрытым конкурсе будзе прысвоены другі парадкавы нумар, а будзе прызнана, што пераможца адкрытага конкурсу ўхіліўся ад заключэння дамовы з Еўразійскай эканамічнай камісіяй, мы абавязваемся падпісаць дадзеную дамову на выкананне працы ў адпаведнасці з патрабаваннямі паведамлення аб правядзенні адкрытага конкурсу і ўмовамі нашай прапановы аб цане дамовы.

 3. Паведамляем, што для аператыўнага паведамлення нам па пытаннях арганізацыйнага характару і ўзаемадзеяння з Заказчыкам намі ўпаўнаважаны _____________________________ (П.І.І. па б., тэлефон прадстаўніка ўдзельніка размяшчэння заказу).

Усе звесткі аб правядзенні адкрытага конкурсу просім паведамляць упаўнаважанай асобе.

 1. Дадзеная заяўка на ўдзел у адкрытым конкурсе дзейнічае да заканчэння працэдуры правядзення конкурсу.

 2. Нашы юрыдычны і фактычны адрасы, тэлефон _________________, факс _________, банкаўскія рэквізіты:

 3. Карэспандэнцыю ў наш адрас просім накіроўваць на адрас:

 4. У склад дадзенай заяўкі на ўдзел у адкрытым конкурсе ўваходзяць дакументы згодна з вопісам на ______ с.Пасада кіраўніка (упаўнаважанай асобы)

удзельніка размяшчэння заказу ________________________ ____________________

М.П (подпіс) (П.І.І. па б.)

Форма № 3. Прапановы аб якасці НДП і іншыя прапановы аб умовах выканання дамовы

На бланку арганізацыіДата, нумар

Конкурснай камісіі Еўразійскай

эканамічнай камісіі

ПРАПАНОВЫ АБ ЯКАСЦІ НДП І ІНШЫЯ ПРАПАНОВЫ АБ УМОВАХ

ВЫКАНАННЯ ДАМОВЫ

Тэма: «________________________________________________________»

_____________________________________________________________________________________________

(найменне ўдзельніка размяшчэння заказу)

Удзельнік размяшчэння заказу ў дадзенай форме прадстаўляе апісанне працы, якая падлягае выкананню ў межах НДП, і звесткі, якія характарызуюць якасць такой працы, якая падлягае выкананню, неабходныя для ацэнкі і супастаўлення заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе згодна з прынятым у паведамленні крытэрыем ацэнкі якасці працы.

Апісанне працы, якая падлягае выкананню ў межах НДП, ажыццяўляецца ў выглядзе каментарыяў да патрабаванняў тэхнічных характарыстык НДП з абгрунтаваннем прапаноў па кожнай з наступных пазіцый:

 1. Уводзіны (кароткі агляд стану праблемы).

 2. Прапанаваная метадалогія рашэння пастаўленых у патрабаваннях тэхнічных характарыстык НДП мэтаў і задач.

 3. Мэта працы (характарыстыка мэты працы).

 4. Задачы працы (характарыстыка асноўных акрэсленых задач, зыходных дадзеных).

 5. Змест працы, у тым ліку дадатковай (пры наяўнасці).

 6. Чаканыя вынікі НДП.

 7. Арганізацыя працы (кароткая характарыстыка парадку выканання працы).

 8. Прапановы па ўкараненні створанай прадукцыі.

Якасць працы, якая падлягае выкананню ў межах НДП, будзе ацэньвацца на падставе аналізу прадстаўленага апісання выканання НДП у частцы адпаведнасці ўмоў выканання дамовы па прапанаваным парадку і метадалогіі выканання НДП, яе адэкватнасці чаканым вынікам НДП, эфектыўнасці і абгрунтаванасці.

Заўвага:

Удзельнік размяшчэння заказу па сваім меркаванні для пацвярджэння дадзеных, прадстаўленых у гэтай форме, можа прадставіць любую дадатковую інфармацыю (у тым ліку дакументы), якая пацвярджае якасць працы, якая падлягае выкананню.


Пасада кіраўніка (упаўнаважанай асобы)

удзельніка размяшчэння заказу ________________________ ____________________

М.П (подпіс) (П.І.І. па б.)

Форма № 4. Звесткі аб кваліфікацыі ўдзельніка размяшчэння заказу

___________________________________________________________________________________________________________________________

(найменне ўдзельніка размяшчэння заказу)

кваліфікацыю пацвярджае наступнай інфармацыяй:

 1. Звесткі аб наяўнасці выкананых за апошнія 10 гадоў удзельнікам размяшчэння заказу прац, блізкіх (аналагічных) прадмету і тэматыцы адкрытага конкурсу:

Найменне

НДП

Аб'ём выкананай працы ў цэнах на дату выканання абавязацельстваў, руб.

Перыяд выканання НДП

Віды працы, якія ўваходзілі ў склад праекта і выкананыя ўласнай сілай

Заказчык (найменне і юрыдычны адрас)

агульны

аб'ём

у т.л. уласнай сілай

пачатак

заканчэнне


У дадзеным раздзеле ўказваюцца выкананыя ўдзельнікам размяшчэння заказу за апошнія 10 гадоў працы, блізкія (аналагічныя) прадмету і тэматыцы адкрытага конкурсу.

Пры адсутнасці копій дакументаў (копіі актаў здачы-прыёмкі працы па выкананых дамовах, копіі дамоў (дзяржаўных кантрактаў) і інш.), якія пацвярджаюць тэматыку і якасць прац, указаныя працы не будуць улічаны пры ацэнцы заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе па паказчыку «Кваліфікацыя ўдзельніка адкрытага конкурсу».

 1. Звесткі аб наяўнасці ў складзе выканаўцаў дыпламаваных спецыялістаў з вучонай ступенню кандыдата эканамічных навук, доктара эканамічных навук:

№ п/п

П.І.І. па б.

Пасада

Спецыяльнасць і кваліфікацыя ў адпаведнасці з базавай (дадатковай) адукацыяй, вучоная ступень і вучонае званне

Стаж працы, гадоў

агульны

у тым ліку, па спецыяльнасціПры адсутнасці копіі дакументаў, якія пацвярджаюць вучоныя ступені кандыдата эканамічных навук, доктара эканамічных навук і іншых дакументаў, якія пацвярджаюць кваліфікацыю кіраўніка праекта і выканаўцаў НДП, а таксама копіі дакументаў, якія пацвярджаюць, што супрацоўнік знаходзіцца ў штаце ўдзельніка размяшчэння заказу (для юрыдычнай асобы) (копія загаду аб прыёме на працу), указаныя выканаўцы не будуць улічвацца пры ацэнцы заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе па паказчыку «Кваліфікацыя ўдзельніка размяшчэння заказу»

Указаныя звесткі і дакументы ўлічваюцца пры ацэнцы заяўкі на ўдзел у адкрытым конкурсе па крытэрыі «Кваліфікацыя ўдзельніка адкрытага конкурсу».

Заўвага. Па сваім меркаванні ўдзельнік размяшчэння заказу можа прадаставіць іншыя звесткі (з дадаваннем адпаведных дакументаў), не ўлічаныя ў прапанаваных табліцах. Пры гэтым такія звесткі павінны быць указаны ніжэй за прыведзеныя табліцы або аформлены ў выглядзе дадаткаў да дадзенай Формы.

Пасада кіраўніка (упаўнаважанай асобы)

удзельніка размяшчэння заказу ________________________ ____________________

М.П (подпіс) (П.І.І. па б.)
Форма № 5. Прапановы ўдзельніка размяшчэння заказу па выкананні ўмоў дамовы, якія з'яўляюцца крытэрыямі ацэнкі заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе

п/п

Найменне крытэрыя ацэнкі заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе

Прапановы ўдзельніка размяшчэння заказу

1.

Цана дамовы

указваецца цана дамовы, прапанаваная ўдзельнікам размяшчэння заказу, у адпаведнасці з п. 3 Заяўкі на ўдзел у адкрытым конкурсе – форма 2

2.

Якасць працы і кваліфікацыя ўдзельніка адкрытага конкурсу
а)

Якасць працы

выкладаюцца прапановы аб якасці НДП удзельніка размяшчэння заказу, прапанаваныя ўдзельнікам размяшчэння заказу, у адпаведнасці з формай 3 і Патрабаваннямі да тэхнічных характарыстык навукова-даследчай працы (Раздзел ІІ);

б)

Кваліфікацыя ўдзельніка адкрытага конкурсу:колькасць выкананых удзельнікам адкрытага конкурсу за апошнія 10 гадоў блізкіх (аналагічных) прадмету і тэматыцы адкрытага конкурсу прац;

указваецца колькасць выкананых удзельнікам адкрытага конкурсу за апошнія 10 гадоў блізкіх (аналагічных) прадмету і тэматыцы адкрытага конкурсу прац;
колькасць у складзе выканаўцаў дыпламаваных спецыялістаў з вучонай ступенню – кандыдата эканамічных навук, доктара эканамічных навук.

указваюцца звесткі аб колькасці задзейнічаных у выкананні працы выканаўцаў-спецыялістаў, якія маюць вучоныя ступені кандыдата эканамічных навук і доктара эканамічных навук;

3.

Тэрмін выканання працы

указваецца тэрмін выканання працы, які прапануецца ўдзельнікам размяшчэння заказу;

Пасада кіраўніка (упаўнаважанай асобы)

удзельніка размяшчэння заказу ________________________ ____________________

М.П (подпіс) (П.І.І. па б.)
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка