Паведамленне аб правядзенні адкрытага конкурсу
старонка4/4
Дата канвертавання15.03.2016
Памер0.74 Mb.
1   2   3   4

5. Цана дамовы і парадак разлікаў

 1. Цана дамовы складае рублёў ( ) рублёў ____ капеек, ПДВ 0 %.

У адпаведнасці з падпунктам 11 пункта 1 артыкула 164 Падатковага кодэкса Расійскай Федэрацыі, артыкулам 5 Пагаднення паміж Урадам Расійскай Федэрацыі і Еўразійскай эканамічнай камісіяй аб умовах знаходжання Еўразійскай эканамічнай камісіі на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі ад 8 чэрвеня 2012 г. (ратыфікавана Федэральным законам ад 1 лютага 2013 г. № 2-ФЗ), пастановай Урада Расійскай Федэрацыі ад 22 ліпеня 2006 г. № 455 «Аб зацвярджэнні Правілаў выкарыстання падатковай стаўкі 0 працэнтаў па падатку на дададзеную вартасць пры рэалізацыі тавараў (работ, паслуг) для афіцыйнага выкарыстання міжнароднымі арганізацыямі і іх прадстаўніцтвамі, якія ажыццяўляюць дзейнасць на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі» і загадам Міністэрства замежных спраў Расійскай Федэрацыі і Міністэрства фінансаў Расійскай Федэрацыі ад 9 красавіка 2007 г. № 4938/33н «Аб зацвярджэнні Пераліку міжнародных арганізацый і іх прадстаўніцтваў, якія ажыццяўляюць дзейнасць на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, пры рэалізацыі якім тавараў (работ, паслуг) для афіцыйнага ўжывання выкарыстоўваецца стаўка падатку на дададзеную вартасць у памеры 0 працэнтаў» (у рэдакцыі загада Міністэрства замежных спраў Расійскай Федэрацыі і Міністэрства фінансаў Расійскай Федэрацыі ад 20 лістапада 2012 г. № 20346/147н), пры рэалізацыі тавараў (работ, паслуг), якія прадназначаны для афіцыйнага выкарыстання Еўразійскай эканамічнай камісіяй, па падатку на дададзеную вартасць выкарыстоўваецца падатковая стаўка 0 працэнтаў.

Цана дадзенай дамовы з'яўляецца цвёрдай і не можа змяняцца ў працэсе яе выканання, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных пунктам 2.3.2. дадзенай дамовы. 1. Разлік за выкананую па дадзенай дамове навукова-даследчую працу праводзіцца паміж Заказчыкам і Выканаўцам у памеры яе фактычнага кошту па закончанай і прынятай Заказчыкам працы (этапе працы), але не большага за суму, агавораную ў Каляндарным плане.

 2. Аплата працы па дадзенай дамове праводзіцца па закончанай і здадзенай працы (этапе працы) на працягу дзесяці працоўных дзён з даты падпісання Заказчыкам акта здачы-прыёмкі работ на падставе сапраўднага акта здачы-прыёмкі працы.

 3. Фінансаванне дадзенай дамовы ажыццяўляецца за кошт бюджэту Еўразійскай эканамічнай камісіі.

 1. Парадак здачы і прыёмкі выкананай працы

  1. За пятнаццаць каляндарных дзён да заканчэння тэрміну выканання (этапа) навукова-даследчай працы Выканаўца абавязаны ў пісьмовай форме паведаміць Заказчыку пра гатоўнасць (этапа) навукова-даследчай працы да здачы і прадставіць Заказчыку з суправаджальным пісьмом справаздачу аб выкананні навукова-даследчай працы па ГОСТ 7.322001: «Сістэма стандартаў па інфармацыі, бібліятэчнай і выдавецкай справе. Справаздача аб навукова-даследчай працы. Структура і правілы афармлення» ў двух экзэмплярах і яго электронную версію і падпісаны акт здачы-прыёмкі працы ў трох экзэмплярах.

Датай прадстаўлення Выканаўцам вынікаў працы Заказчыку лічыцца дата рэгістрацыі Заказчыкам суправаджальнага пісьма.

  1. Заказчык на працягу пятнаццаці каляндарных дзён з дня атрымання справаздачных дакументаў і акта здачы-прыёмкі работ прымае рашэнне аб допуску працы да абароны вынікаў працы: прызначае дзень абароны вынікаў працы ці ў выпадку калі прадстаўленыя вынікі (этапа) навукова-даследчай працы ўтрымліваюць істотныя адхіленні ад Тэхнічнага задання, Каляндарнага плана, маюцца заўвагі да якасці працы (праца выканана не ў поўным аб'ёме, зрыў тэрміну і г.д.) складае акт аб пераліку неабходных дапрацовак з указаннем кантрольнага тэрміну іх выканання. Заказчык інфармуе выканаўцу ў пісьмовым выглядзе аб прынятым рашэнні. Пасля ліквідацыі неабходных дапрацовак прызначаецца дата абароны вынікаў працы.

  2. Пасля правядзення абароны вынікаў працы Заказчык прымае рашэнне: аб прыняцці (этапа) навукова-даследчай працы, аб неабходнасці дапрацоўкі навукова-даследчай працы ці аб матываванай адмове ад прыёмкі (этапа) навукова-даследчай працы.

У выпадку прыняцця Заказчыкам рашэння прыняць навукова-даследчую працу (этап навукова-даследчай працы) Выканаўцу накіроўваецца падпісаны акт здачы-прыёмкі.

У выпадку прыняцця Заказчыкам рашэння аб неабходнасці дапрацоўкі навукова-даследчай працы Выканаўцу накіроўваецца матываваная адмова ад прыёмкі працы і Бакамі складаецца акт з пералікам неабходных дапрацовак і з указаннем кантрольнага тэрміну іх выканання. Такі акт павінен быць складзены і падпісаны Бакамі на працягу трох працоўных дзён з даты прыняцця Заказчыкам рашэння аб адмове ў прыёмцы працы.У выпадку прыняцця Заказчыкам рашэння аб адмове ў прыняцці навукова-даследчай працы Выканаўцу накіроўваецца матываваная адмова ад прыёмкі працы з указаннем прычын. У выніку прыняцця Заказчыкам такога рашэння Бакамі афармляецца Пагадненне аб спыненні ўзаемных абавязацельстваў па дадзенай дамове.


 1. Забеспячэнне выканання дамовы

  1. З мэтай забеспячэння выканання абавязацельстваў па дамове Выканаўца прадаставіў Заказчыку забеспячэнне абавязацельстваў па дамове ў форме банкаўскай гарантыі, выдадзенай

  2. Сума забеспячэння выканання абавязацельстваў па дамове складае

( ) рублёў 00 капеек.

  1. У выпадку змянення і скасавання дамовы па ўзаемнай згодзе Бакоў забеспячэнне выканання абавязацельстваў па дамове Заказчыкам не ўтрымліваецца.
 1. Змяненне, дапаўненне і скасаванне дамовы

  1. Змяненні і дапаўненні да дадзенай дамовы, у тым ліку па падставах, прадугледжаных пунктамі 2.3.1. і 2.3.2. дадзенай дамовы, уносяцца па пагадненні Бакоў, якое афармляецца адпаведным пагадненнем і з'яўляецца неад'емнай часткай дадзенай дамовы.

  2. Скасаванне дадзенай дамовы дапускаецца выключна па пагадненні Бакоў ці па рашэнні суда па падставах, прадугледжаных грамадзянскім заканадаўствам Расійскай Федэрацыі. Пры гэтым факт падпісання Бакамі пагаднення аб скасаванні дадзенай дамовы не вызваляе Бакі ад абавязку ўрэгулявання ўзаемных разлікаў.

  3. У выпадку прыпынення па просьбе Заказчыка выканання (этапа) працы, пачатай Выканаўцам, на тэрмін большы за тры месяцы, дадзеная дамова можа быць скасавана выключна па згодзе бакоў ці рашэнні суда па падставах, прадугледжаных грамадзянскім заканадаўствам Расійскай Федэрацыі. Пры гэтым Заказчык аплачвае Выканаўцу выдаткі па выкананні аб'ёму працы на момант прыпынення выканання на падставе пагаднення аб спыненні ўзаемных абавязацельстваў па дадзенай дамове.

  4. У выпадку выканання Выканаўцам працы не ў поўным аб'ёме ці ў выпадку калі прадстаўленыя вынікі (этапа) навукова-даследчай працы ўтрымліваюць істотныя адхіленні ад Тэхнічнага задання, Каляндарнага плана, умоў дадзенай дамовы, Заказчык мае права адмовіцца ад прыняцця (этапа) навукова-даследчай працы і выплаты Выканаўцу ўзнагароджання за (этап) навукова-даследчую працу, аб чым робіцца адпаведная адзнака ў акце здачы-прыёмкі працы. У выніку прыняцця Заказчыкам такога рашэння Бакамі афармляецца Пагадненне аб спыненні ўзаемных абавязацельстваў па дадзенай дамове.

 2. Адказнасць Бакоў

  1. У выніку пратэрміноўкі Выканаўцам абавязацельства, прадугледжанага дадзенай дамовай, Заказчык мае права патрабаваць выплату няўстойкі (штрафу, пені). Няўстойка (штраф, пеня) налічваецца за кожны дзень пратэрміноўкі выканання абавязацельства, прадугледжанага дадзенай дамовай, пачынаючы з дня, наступнага пасля дня заканчэння ўстаноўленага дадзенай дамовай тэрміну выканання абавязацельства. Памер такой няўстойкі (штрафу, пені) устанаўліваецца ў памеры 0,1 % ад цаны дамовы за кожны дзень пратэрміноўкі выканання абавязацельства, але не больш за 10% ад цаны дамовы. Выканаўца вызваляецца ад выплаты няўстойкі (штрафу, пені), калі дакажа, што пратэрміноўка выканання ўказанага абавязацельства адбылася з прычыны абставін непераадольнай сілы ці па віне Заказчыка.

У выпадку калі памер штрафных санкцый дасягне 10% ад цаны дадзенай дамовы, Заказчык мае права звярнуцца ў суд з іскам аб скасаванні дадзенай дамовы з прычыны істотнага невыканання другім бокам сваіх абавязацельстваў па дадзенай дамове.

  1. У выпадку прыняцця рашэння аб налічэнні пені пры наяўнасці матываванай адмовы ад прыёмкі працы і падпісання Бакамі акта з пералікам неабходных дапрацовак Заказчык мае права налічваць пеню з даты прыняцця рашэння аб адмове ад прыёмкі працы да ўстаноўленай даты прадстаўлення Выканаўцам дапрацаваных вынікаў працы.

  2. У выпадку невыканання ці неналежнага выканання Бакамі іншых абавязацельстваў, прадугледжаных дадзенай дамовай, Бакі нясуць адказнасць у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Расійскай Федэрацыі.

Выкарыстанне штрафных санкцый не вызваляе Бакі ад выканання абавязацельстваў па дадзенай дамове.


 1. Абставіны непераадольнай сілы

  1. Пры ўзнікненні абставін, якія робяць немагчымым выкананне ў поўным аб'ёме ці часткова абавязацельстваў па дадзенай дамове аднаго з Бакоў (пажар, стыхійнае бедства, вайна, ваенныя дзеянні ўсіх відаў і іншыя магчымыя абставіны непераадольнай сілы, якія не залежаць ад Бакоў), тэрмін выканання абавязацельстваў прадаўжаецца на той час, на працягу якога дзейнічаюць гэтыя абставіны.

  2. Калі абставіны непераадольнай сілы працягваюцца больш за адзін месяц, любы з Бакоў мае права адмовіцца ад далейшага выканання абавязацельстваў па дадзенай дамове, прычым ні адзін з Бакоў не можа патрабаваць ад іншага Бока пакрыцця магчымых страт.

  3. Бок, які не мае магчымасці выканаць свае абавязацельствы па дадзенай дамове, абавязаны на працягу сарака васьмі гадзін паведаміць другому Боку аб наступленні ці спыненні абставін, якія перашкаджаюць выкананню гэтых абавязацельстваў. Паведамленне накіроўваецца на юрыдычны адрас, указаны ў дадзенай дамове.
 1. Заключныя палажэнні

  1. У выпадку ўзнікнення якіх-небудзь спрэчак і рознагалоссяў у працэсе выканання абавязацельстваў па дадзенай дамове Бакі абавязваюцца ўрэгуляваць іх у дасудовым парадку шляхам накіравання прэтэнзіі ў пісьмовай форме. Тэрмін разгляду прэтэнзіі – дзесяць працоўных дзён з моманту яе атрымання. Прэтэнзія адпраўляецца заказным пісьмом з паведамленнем.

  2. Спрэчныя пытанні, якія ўзнікаюць у ходзе выканання дадзенай дамовы, не ўрэгуляваныя Бакамі шляхам перамоў, падлягаюць разгляду ў Арбітражным судзе г. Масквы.

  3. Дадзеная дамова складзена ў трох экзэмплярах, адзін з якіх перададзены Выканаўцу, а два іншыя знаходзяцца ў Заказчыка.

  4. Дадзеная дамова ўступае ў сілу і становіцца абавязковай для Бакоў з моманту яе падпісання.

Дадзеная дамова спыняе сваё дзеянне з моманту належнага выканання Бакамі сваіх абавязацельстваў, за выключэннем выпадкаў, вызначаных дадзенай дамовай.

  1. Усе змяненні і дадаткі да дадзенай дамовы з'яўляюцца яе неад'емнай часткай.
 1. Юрыдычныя адрасы і рэквізіты Бакоў
ЗАКАЗЧЫК:
Еўразійская эканамічная камісія

Месца знаходжання:

г. Масква,

ІНП


КПП

Банкаўскія рэквізіты:

р/р

БІК


Банк

ВЫКАНАЎЦА:
Поўнае найменне арганізацыі

Месца знаходжання:


ІНП

КПП

Банкаўскія рэквізіты:

Асабовы рахунак

р/р

БІКЗАКАЗЧЫК:

(пасада)


(подпіс, прозвішча і ініцыялы)

« » 201_ г.
М.П.


ВЫКАНАЎЦА:

(пасада)


(подпіс, прозвішча і ініцыялы)

« » 201_ г.
М.П.


Дадатак № 2

да дамовы

ад « » 2013 г. №

ТЭХНІЧНАЕ ЗАДАННЕ

на выкананне навукова-даследчай працы па тэме:

« »

(найменне тэмы)


 1. Уводзіны

 2. Мэта, задачы і зыходныя дадзеныя для выканання працы

 3. Змест працы

 4. Асноўныя патрабаванні да выканання даследавання і распрацоўкі

 5. Парадак разгляду і прыёмкі працыПры неабходнасці ў Тэхнічнае заданне ў адпаведнасці з прапановамі, якія ўтрымліваюцца ў заяўцы, могуць быць дададзены іншыя раздзелы, якія ўтрымліваюць неабходную інфармацыю з мэтай атрымання чаканых вынікаў навукова-даследчай працы.


ЗАКАЗЧЫК:

(пасада)


(подпіс, прозвішча і ініцыялы)

« » 201_ г.
М.П.


ВЫКАНАЎЦА:

(пасада)


(подпіс, прозвішча і ініцыялы)

« » 201_ г.
М.П.
Дадатак № 2

да дамовы

ад « » 2013 г. №

КАЛЯНДАРНЫ ПЛАН

да дамовы на выкананне навукова-даследчай працы для афіцыйнага выкарыстання Еўразійскай эканамічнай камісіяй па тэме « »
Найменне (этапа) працы

Вынік (што прад'яўляецца)

Тэрмін выканання, з улікам неабходнага часу на здачу этапаў і працы ў цэлым, пачатак і заканчэнне

Цана,

руб.


1

2
РАЗАМ: ( ) рублёў 00 капеек, ПДВ 0%
ЗАКАЗЧЫК:

(пасада)


(подпіс, прозвішча і ініцыялы)

« » 201_ г.
М.П.


ВЫКАНАЎЦА:

(пасада)


(подпіс, прозвішча і ініцыялы)

« » 201_ г.
М.П.
Дадатак № 3

да дамовы

ад « » 2013 г. №

СПЕЦЫФІКАЦЫЯ

да дамовы на выкананне навукова-даследчай працы для афіцыйнага выкарыстання Еўразійскай эканамічнай камісіяй па тэме « »


п/п


Найменне працы (з указаннем этапаў працы)

Сума,

руб.


ПДВ,

руб.

РАЗАМ: ( ) рублёў 00 капеек, ПДВ 0%
ЗАКАЗЧЫК:

(пасада)


(подпіс, прозвішча і ініцыялы)

« » 201_ г.
М.П.


ВЫКАНАЎЦА:

(пасада)


(подпіс, прозвішча і ініцыялы)

« » 201_ г.
М.П.
Дадатак № 4

да дамовы

ад « » 2013 г. №
Форма акта

А К Т №

здачы-прыёмкі навукова-даследчай працы

па дамове № ад «______» 2013 г.

Складзены «____» 2013 г.
Найменне тэмы

Этап № . . Найменне этапа

Дадзены акт складзены ў тым, што Выканаўца — у асобе,, які дзейнічае на падставе здаў, а Заказчык — Міжнародная арганізацыя Еўразійская эканамічная камісія, у асобе ,

які дзейнічае на падставе даверанасці , прыняў выкананую ў адпаведнасці з этапам _____ каляндарнага плана наступную працу:


і атрыманыя вынікі:
Пералічаная праца выканана згодна зацверджанаму Тэхнічнаму заданню і Каляндарнаму плану ў поўным аб'ёме і ва ўстаноўлены тэрмін.

Тэрмін выканання этапа паводле каляндарнага плана:пачатак – з даты заключэння дамовы – «____» 2013 г.

заканчэнне – «____» 2013 г.

Цана дамовы ад «____» 2013 г.№ __ складае _________ (_______________) рублёў 00 капеек, ПДВ 0%.

Кошт выкананай працы па _______ этапе складае _________ (_______________) рублёў 00 капеек, ПДВ 0%.

Належыць пералічыць Выканаўцу _________ (_______________) рублёў 00 капеек, ПДВ 0%.ЗАКАЗЧЫК:
Еўразійская эканамічная камісія

Месца знаходжання:

г. Масква,

ІНП


КПП

Банкаўскія рэквізіты:

р/р

БІК


Банк

ВЫКАНАЎЦА:
Поўнае найменне арганізацыі

Месца знаходжання:


ІНП

КПП

Банкаўскія рэквізіты:

Асабовы рахунак

р/р

БІК
Этап (працу) прыняў:

(пасада)


(подпіс, прозвішча і ініцыялы)

« » 201_ г.
М.П.


Этап (працу) здаў:

(пасада)


(подпіс, прозвішча і ініцыялы)

« » 201_ г.
М.П.


ЗАКАЗЧЫК:

(пасада)


(подпіс, прозвішча і ініцыялы)

« » 201_ г.
М.П.


ВЫКАНАЎЦА:

(пасада)


(подпіс, прозвішча і ініцыялы)« » 201_ г.
М.П.


1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка