Паведамленне аб правядзенні адкрытага конкурсу
старонка3/4
Дата канвертавання15.03.2016
Памер0.74 Mb.
1   2   3   4

Форма № 3. Прапановы аб якасці НДП і іншыя прапановы аб умовах выканання дамовы

На бланку арганізацыі

Дата, нумар

Конкурснай камісііЕўразійскай эканамічнай камісіі
ПРАПАНОВА АБ ЯКАСЦІ НДП І ІНШЫЯ ПРАПАНОВЫ АБ УМОВАХ

ВЫКАНАННЯ ДАМОВЫ
Тэма: « »(найменне ўдзельніка размяшчэння заказу)
Удзельнік размяшчэння заказу у дадзенай форме прадстаўляе апісанне працы, якая падлягае выкананню ў межах НДП і звесткі, якія характарызуюць якасць такой працы, якая падлягае выкананню, неабходныя для ацэнкі і супастаўлення заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе згодна з прынятым у паведамленні аб правядзенні адкрытага конкурсу крытэрыем ацэнкі якасці працы.

Апісанне працы, якая падлягае выкананню ў межах НДП, ажыццяўляецца ў выглядзе каментарыяў да Патрабаванняў да тэхнічных характарыстык НДП з абгрунтаваннем прапаноў па кожнай з наступных пазіцый: 1. Уводзіны (кароткі агляд стану праблемы).

 2. Прапанаваная метадалогія рашэння пастаўленых у Патрабаваннях да тэхнічных характарыстык НДП мэтаў і задач.

 3. Мэта працы (Характарыстыка мэты працы).

 4. Задачы працы:(Характарыстыка асноўных акрэсленых задач, зыходных дадзеных).

 5. Змест працы, у тым ліку дадатковай (пры наяўнасці).

 6. Чаканыя вынікі НДП (у тым ліку этапаў НДП).

 7. Арганізацыя працы (Кароткая характарыстыка парадку выканання працы, у тым ліку кожнага з этапаў працы)

 8. Прапановы па выкарыстанні вынікаў НДП.

Якасць працы, якая падлягае выкананню ў межах НДП, будзе ацэньвацца на падставе аналізу прадстаўленага апісання НДП, якая падлягае выкананню, у частцы адпаведнасці умоў выканання дамовы па прапанаваным парадку і метадалогіі выканання НДП, яе адэкватнасці чаканым вынікам НДП, эфектыўнасці і абгрунтаванасці.

Заўвагі:

Удзельнік размяшчэння заказу па сваім меркаванні для пацвярджэння дадзеных, прадстаўленых у гэтай форме, можа прадставіць любую дадатковую інфармацыю (у тым ліку дакументы), якая пацвярджае якасць працы, якая падлягае выкананню.
Подпіс кіраўніка (упаўнаважанай асобы)

удзельніка размяшчэння заказу /П.І.І. па б./М.П. (подпіс)
Форма № 4. Звесткі аб кваліфікацыі ўдзельніка размяшчэння заказу(найменне Удзельніка размяшчэння заказу)

кваліфікацыю пацвярджае наступнай інфармацыяй:


 1. Звесткі аб наяўнасці ў складзе выканаўцаў дыпламаваных спецыялістаў з вучонай ступенню кандыдата ці доктара эканамічных, юрыдычных ці палітычных навук:

№№

п/п


П.І.І. па б.

Пасада

Спецыяльнасць і кваліфікацыя ў адпаведнасці з базавай (дадатковай) адукацыяй, вучоная ступень і вучонае званне

Стаж працы, гадоў

Агульны

у тым ліку, па спецыяльнасці

1

2

3

4

5

6Пры адсутнасці копіі дыпломаў аб прысваенні вучонай ступені кандыдата ці доктара эканамічных, юрыдычных, палітычных навук; копіі дыпломаў аб прысваенні вучонага звання дацэнта, прафесара і іншых дакументаў, якія пацвярджаюць кваліфікацыю кіраўніка праекта і выканаўцаў НДП, указаныя звесткі не будуць улічвацца пры ацэнцы заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе па паказчыку «Кваліфікацыя ўдзельніка адкрытага конкурсу».


 1. Звесткі аб наяўнасці выкананых удзельнікам адкрытага конкурсу за апошнія 5 гадоў блізкіх (аналагічных) прадмету і тэматыцы адкрытага конкурсу прац:

Найменне

НДП


Аб'ём выкананых НДП у цэнах на дату выканання абавязацельстваў, млн. руб.

Перыяд выканання НДП

Заказчык (юрыдычны адрас)

Агульны

аб'ём


у т.л. уласнай сілай

пачатак

заканчэнне

1

2

3

4

5

6

Працы спецыялістаў, якія задзейнічаны ўдзельнікам конкурсу для выканання НДП, павінны быць пацверджаны звесткамі аб здачы справаздач па НДП, якія дазваляюць вызначыць аўтарства і адпаведнасць тэматыкі, зместу, практычнай значнасці профілю навукова-даследчай працы, якія патрабуюцца спецыялізацыі і галінам ведаў.

Пры адсутнасці звестак аб здачы справаздач па НДП, якія дазваляюць вызначыць аўтарства і адпаведнасць тэматыкі, зместу, практычнай значнасці профілю навукова-даследчай працы, якія патрабуюцца спецыялізацыі і галінам ведаў, названыя працы не будуць улічаны пры ацэнцы заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе па паказчыку «Кваліфікацыя ўдзельніка адкрытага конкурсу».

 1. Рэпутацыя арганізацыі:

Водгукі заказчыкаў

Найменне дакумента, рэг. нумар, дата выдачы

Арганізацыя, якая выдала дакумент

1

2

Пры адсутнасці дакументаў, якія пацвярджаюць рэпутацыю ўдзельніка адкрытага конкурсу, у выглядзе станоўчых водгукаў аб папярэдняй выкананай навукова-даследчай працы па тэматыцы адкрытага конкурсу, звесткі, указаныя ўдзельнікам адкрытага конкурсу ў табліцы, не будуць улічаны пры ацэнцы заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе па паказчыку «Кваліфікацыя ўдзельніка адкрытага конкурсу».

Заўвага. Па сваім меркаванні ўдзельнік размяшчэння заказу можа прадаставіць іншыя звесткі (з дадаваннем адпаведных дакументаў), не ўлічаныя ў прапанаваных табліцах. Пры гэтым такія звесткі павінны быць указаны ніжэй за прыведзеныя табліцы або аформлены ў выглядзе дадаткаў да дадзенай Формы.

Названыя звесткі і дакументы ўлічваюцца пры ацэнцы заяўкі на ўдзел у адкрытым конкурсе па крытэрыі «Кваліфікацыя ўдзельніка конкурсу».

Подпіс кіраўніка (упаўнаважанай асобы)Удзельніка размяшчэння заказу /П.І.І. па б./
М.П.
Форма 5. Прапановы ўдзельніка размяшчэння заказу па выкананні ўмоў дамовы, якія з'яўляюцца крытэрыямі ацэнкі заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе


п/п

Найменне крытэрыя ацэнкі заявак

Прапановы ўдзельніка размяшчэння
на ўдзел у адкрытым конкурсе

заказу

1.

Цана дамовы

Указваецца цана дамовы, прапанаваная ўдзельнікам размяшчэння заказу;

2.

Якасць працы і кваліфікацыя ўдзельніка адкрытага конкурсуЯкасць працы:

Выкладаюцца прапановы аб якасці НДП удзельніка размяшчэння заказу;
Кваліфікацыя ўдзельніка адкрытага конкурсу:
а)

выкананыя ўдзельнікам адкрытага конкурсу за апошнія 5 гадоў блізкія (аналагічныя) прадмету і тэматыцы адкрытага конкурсу працы;

указваюцца звесткі аб выкананых удзельнікам размяшчэння заказу за апошнія 5 гадоў блізкіх (аналагічных) прадмету і тэматыцы адкрытага конкурсу прац;.

б)

склад выканаўцаў дыпламаваных спецыялістаў з вучонай ступенню – кандыдата ці доктара эканамічных, юрыдычных, палітычных навук;

указваюцца звесткі аб задзейнічаных у выкананні працы выканаўцаў-спецыялістаў, якія маюць вучоныя ступені кандыдата ці доктара;

в)

рэпутацыя ўдзельніка адкрытага конкурсу

указваюцца звесткі аб рэпутацыі ўдзельніка размяшчэння заказу.

Пасада кіраўніка (упаўнаважанай асобы)удзельніка размяшчэння заказу

(подпіс) (П.І.І. па б.)
Форма № 6. Звесткі аб удзельніку размяшчэння заказу:

 1. Фірменнае найменне (найменне), звесткі аб арганізацыйна-прававой форме, аб месцы знаходжання, паштовы адрас (для юрыдычнай асобы), (прозвішча, імя, імя па бацьку, пашпартныя дадзеныя, звесткі аб месцы жыхарства (для грамадзяніна, які ажыццяўляе прадпрымальніцкую дзейнасць без стварэння юрыдычнай асобы), нумар кантактнага тэлефона.

(на падставе Устаноўчых дакументаў устаноўленай формы (статут, палажэнне, устаноўчая дамова), пасведчанні аб дзяржаўнай рэгістрацыі, пасведчанні аб унясенні запісу ў Адзіны дзяржаўны рэестр юрыдычных асоб)
 1. Папярэднія поўныя і скарочаныя найменні ўдзельніка размяшчэння заказу з указаннем даты перайменавання і пацвярджэннем правапераемнасці.
 1. Рэгістрацыйныя дадзеныя:

 1. Дата, месца і орган рэгістрацыі

(на падставе Пасведчання аб дзяржаўнай рэгістрацыі)

 1. Тэрмін дзейнасці ўдзельніка размяшчэння заказу (з улікам правапераемнасці).

 2. Памер устаўнога капіталу.

 3. Нумар і паштовы адрас Інспекцыі Федэральнай падатковай службы, у якой удзельнік размяшчэння заказу зарэгістраваны ў якасці падаткаплацельшчыка.

 4. ІНП, КПП, АДРН, АКПА ўдзельніка размяшчэння заказу.

Заўвага:

Вышэйпаказаныя дадзеныя могуць быць па меркаванні ўдзельніка размяшчэння заказу пацверджаны шляхам прадастаўлення копій наступных дакументаў: Інфармацыйнае пісьмо аб уліку ў АДРПА;
 1. Юрыдычны адрас Удзельніка размяшчэння заказу
 1. Фактычны адрас Удзельніка размяшчэння заказу
 1. Банкаўскія рэквізіты:

(можа быць некалькі)

6.1. Найменне абслуговага банка;

 1. Разліковы рахунак;

 2. Карэспандэнцкі рахунак;

 3. Код БІК.
 1. Звесткі аб выдадзеных удзельніку размяшчэння заказу ліцэнзіях, неабходных для выканання па дамове.Мы, ніжэйпадпісаныя, сведчым правільнасць усіх дадзеных, указаных у дадзенай форме. У пацвярджэнне вышэйпрыведзеных дадзеных да дадзенай формы дадаюцца наступныя дакументы: 1. (назва дакумента) (колькасць старонак у дакуменце);

 2. (назва дакумента) (колькасць старонак у дакуменце);


n. (назва дакумента) (колькасць старонак у дакуменце).

Пасада кіраўніка (упаўнаважанай асобы)

удзельніка размяшчэння заказу

(подпіс) (П.І.І. па б.)

Галоўны бухгалтар

(кіраўнік фінансавага дэпартамента)

(подпіс) (П.І.І. па б.)
М.П.
Форма № 7. Даверанасць на ўпаўнаважаную асобу, якая мае права подпісу і прадстаўлення інтарэсаў арганізацыі-ўдзельніка размяшчэння заказу

На бланку арганізацыі

Дата, нумар

ДАВЕРАНАСЦЬ №

г. Масква(пропіссю дата, месяц і год выдачы даверанасці)

Удзельніка размяшчэння заказу: давярае(найменне арганізацыі)(прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада)

пашпарт № выдадзены « »

прадстаўляць інтарэсы

(найменне арганізацыі)

на адкрытым конкурсе, які праводзіць Еўразійская эканамічная камісія

(указаць найменне адкрытага конкурсу)

З мэтай выканання дадзенага даручэння ён упаўнаважаны падпісваць неабходныя дакументы для ўдзелу ў дадзеным адкрытым конкурсе, у выпадку прызнання

пераможцам адкрытага конкурсу заключыць дамову, а таксама ажыццяўляць усе іншыя дзеянні па выкарыстанні ўказаных паўнамоцтваў.
Даверанасць сапраўдная па « » 20 г.

Подпіс сведчу.(П.І.І. па б.) (подпіс засведчанага)
Кіраўнік арганізацыі ( )

(П.І.І. па б.)МП
РАЗДЗЕЛ IV. ПРАЕКТ ДАМОВЫ


ДАМОВА №

на выкананне навукова-даследчай працы для афіцыйнага выкарыстання Еўразійскай эканамічнай камісіяй па тэме: « »

г. Масква « » 2013 г.

Міжнародная арганізацыя Еўразійская эканамічная камісія, якая дзейнічае на падставе Дамовы аб Еўразійскай эканамічнай камісіі ад 18 лістапада 2011 г., называная далей «Заказчык», у асобе , дзеючага на падставе даверанасціад №, з аднаго боку, і называны далей «Выканаўца», у асобе , дзеючага на падставе , з другога боку, называныя далей «Бакі», на падставе пратакола (указаць назву пратакола) ад « » 2013 г. №___, заключылі дадзеную дамову аб ніжэйпададзеным:


 1. Прадмет і ўмовы дамовы

  1. Выканаўца абавязваецца правесці абумоўленую Тэхнічным заданнем (дадатак № 1 да дадзенай дамовы) навукова-даследчую працу, якая выконваецца ў 2013 годзе для афіцыйнага выкарыстання Еўразійскай эканамічнай камісіяй, па тэме « » і своечасова здаць яе вынікі Заказчыку, а апошні абавязваецца прыняць і аплаціць вынікі навукова-даследчай працы.

  2. Выкананне працы па дамове ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Тэхнічным заданнем (дадатак № 1 да дадзенай дамовы), Каляндарным планам (дадатак № 2 да дадзенай дамовы), Спецыфікацыяй (дадатак № 3 да дадзенай дамовы), якія з'яўляюцца неад'емнай часткай дадзенай дамовы.
 1. Правы і абавязкі бакоў

  1. Выканаўца ў адпаведнасці з дадзенай дамовай абавязаны

   1. Выканаць прадугледжаную дадзенай дамовай працу і перадаць яе вынікі Заказчыку ў парадку і ў тэрмін, устаноўленыя дадзенай дамовай. Выканаўца абавязаны выканаць працу асабіста. Ён мае права прыцягваць да выканання дадзенай дамовы трэціх асоб (сувыканаўцаў) толькі з пісьмовай згоды Заказчыка. Пры гэтым Выканаўца нясе адказнасць за дзеянні такіх сувыканаўцаў, у тым ліку за якасць выкананай імі працы і тэрмін яе выканання, як за свае ўласныя.

   2. Гарантаваць Заказчыку перадачу атрыманых па дадзенай дамове вынікаў, якія не парушаюць выключных правоў трэціх асоб.

   3. Сваімі сіламі і за свой кошт, не парушаючы канчатковай даты здачы вынікаў працы, ліквідаваць дапушчаныя па яго віне недахопы ў выкананай Выканаўцам працы.

   4. Неадкладна інфармаваць Заказчыка аб выяўленай немагчымасці атрымаць чаканыя вынікі працы ці аб немэтазгоднасці працягвання навукова-даследчай працы.

   5. Калі ў працэсе выканання навукова-даследчай працы высвятляецца непазбежнасць атрымання адмоўнага выніку, Выканаўца абавязаны прыпыніць яе, пісьмова паставіўшы аб гэтым у вядомасць Заказчыка на працягу дзесяці каляндарных дзён пасля прыпынення навукова-даследчай працы.

   6. Уключаць у працоўныя і іншыя дамовы, якія заключаюцца з канкрэтнымі выканаўцамі працы, якая складае прадмет дадзенай дамовы, неабходныя ўмовы, якія забяспечваюць вырашэнне Выканаўцам прынятых на сябе паводле дадзенай дамовы абавязацельстваў, уключаючы абавязацельства аб невыдаванні канфідэнцыйнай інфармацыі.

   7. У выпадку змянення банкаўскіх ці іншых рэквізітаў Выканаўцы на працягу трох працоўных дзён пісьмова паведаміць Заказчыку.

2.2. Заказчык у адпаведнасці з дадзенай дамовай абавязаны

 1. Прадстаўляць Выканаўцу для выкарыстання ў працы неабходную інфармацыю, якая маецца ў Заказчыка.

 2. Прыняць і аплаціць вынікі навукова-даследчай працы ў адпаведнасці з умовамі дадзенай дамовы.

  1. Заказчык мае права

   1. Па ўзгадненні з Выканаўцам у ходзе выканання дадзенай дамовы змяніць не больш чым на 20% прадугледжаны дамовай аб'ём працы пры змяненні патрэбнасці ў працы, на выкананне якой заключана дадзеная дамова, ці пры выяўленні патрэбнасці ў дадатковым аб'ёме працы, не прадугледжаным дамовай, але звязанай з працай, прадугледжанай дадзенай дамовай.

   2. Па ўзгадненні з Выканаўцам пры выкананні дадатковага аб'ёму такой працы або ў сувязі са скарачэннем патрэбнасці ў выкананні такой працы Заказчык мае права змяніць першапачатковую цану дадзенай дамовы прапарцыянальна выкананаму аб'ёму такой працы, але не больш чым на 20% такой цаны.

   3. Заказчык мае права ў любы час правяраць ход і якасць выкананай па дадзенай дамове працы.

  2. Бакі абавязваюцца

   1. Захоўваць канфідэнцыйнасць інфармацыі, атрыманай у працэсе выканання абавязацельстваў па дадзенай дамове. Выканаўца абавязваецца прыняць усе неабходныя меры па забеспячэнні канфідэнцыйнасці атрыманых вынікаў, уключаючы ахову дакументацыі і матэрыялаў, абмежаванні кола асоб, дапушчаных да інфармацыі, заключэнні пагадненняў аб канфідэнцыйнасці з асобамі, дапушчанымі да канфідэнцыйнай інфармацыі.

   2. Не перадаваць трэцім асобам канфідэнцыйную інфармацыю, а таксама не публікаваць ці іншым спосабам не выдаваць вынікі працы без пісьмовай згоды Заказчыка.
 1. Наступствы немагчымасці дасягнення вынікаў працы

  1. Калі ў ходзе выканання навукова-даследчай працы выяўляецца немагчымасць дасягнення вынікаў з прычыны абставін непераадольнай сілы, Бакі абавязаны ў трохдзённы тэрмін пісьмова паведаміць адзін аднаму аб наступленні такіх абставін, прыняць усе магчымыя меры па змяншэнні іх неспрыяльных наступстваў і правесці перамовы аб працягненні ці спыненні дзеяння дадзенай дамовы або аб змяненні яе ўмоў. У выніку перамоў складаецца двухбаковы акт, падпісаны асобамі, упаўнаважанымі Бакамі падпісваць такі дакумент.

  2. Калі ў ходзе выканання працы па дадзенай дамове выяўляецца немагчымасць дасягнення прадугледжаных дадзенай дамовай вынікаў працы з прычыны абставін, якія не залежаць ад Выканаўцы, Заказчык абавязаны аплаціць Выканаўцу фактычны кошт навукова-даследчай працы, праведзенай да выяўлення немагчымасці атрымаць прадугледжаныя дадзенай дамовай вынікі, але не больш за 30% ад агульнага кошту навукова-даследчай працы (этапа працы), прадугледжанага дадзенай дамовай.
 1. Тэрмін выканання

  1. Тэрмін здачы канчатковых вынікаў навукова-даследчай працы паводле дадзенай дамовы ўстанаўліваецца 2013 г.

  2. Прадугледжаная дадзенай дамовай праца, уключаючы яе этапы, выконваецца ў тэрмін, указаны ў Каляндарным плане.

  3. Выканаўца па ўзгадненні з Заказчыкам можа датэрмінова здаць выкананую навукова-даследчую працу ў цэлым ці яе асобныя этапы. Заказчык прымае і аплачвае такую навукова-даследчую працу (этап працы) у адпаведнасці з умовамі дадзенай дамовы.

  4. Датай выканання навукова-даследчай працы лічыцца дата зацвярджэння Заказчыкам акта здачы-прыёмкі працы (апошняга этапа працы) (па форме дадатку № 4 да дадзенай дамовы) пры ўмове выканання ўсіх абавязацельстваў, указаных у Каляндарным плане.


1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка