Паведамленне аб правядзенні адкрытага конкурсу


Па кожным крытэрыі ўстаноўлены наступны парадак ацэнкістаронка2/4
Дата15.03.2016
Памер0.74 Mb.
#248
1   2   3   4

Па кожным крытэрыі ўстаноўлены наступны парадак ацэнкі:

1. Цана дамовы(Ra)

Вызначэнне рэйтынгу заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе па крытэрыі «Цана дамовы» ажыццяўляецца па наступнай формуле:Дзе:

Rai рэйтынг, прысуджаны i–й заяўцы па ўказаным крытэрыі;

Amax пачатковая (максімальная) цана дамовы, устаноўленая ў паведамленні аб правядзенні адкрытага конкурсу;

Ai прапанова iа ўдзельніка адкрытага конкурсу па цане дамовы;

Для разліку выніковага рэйтынгу па заяўцы рэйтынг, прысуджаны гэтай заяўцы па крытэрыі «Цана дамовы», памнажаецца на адпаведную ўказанаму крытэрыю значнасць.

Пры ацэнцы заявак па крытэрыі «Цана дамовы» лепшай умовай выканання дамовы па ўказаным крытэрыі прызнаецца прапанова ўдзельніка адкрытага конкурсу з найменшай цаной дамовы.


 1. Якасць працы і кваліфікацыя ўдзельніка адкрытага конкурсу (Rc)

Для ацэнкі заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе па дадзеным крытэрыі ўстанаўліваюцца наступныя паказчыкі:

 • якасць працы (Cк);

 • кваліфікацыя ўдзельніка адкрытага конкурсу (Скв).

Ацэнка заявак па паказчыку «Якасць працы»

Ацэнка якасці працы ажыццяўляецца па дадзеных формаў 3 і 5 Раздзела ІІІ паведамлення аб правядзенні адкрытага конкурсу у частцы выканання Раздзела ІІ «Патрабаванні да тэхнічных характарыстык НДП» паведамлення аб правядзенні адкрытага конкурсу.

Ацэнка і супастаўленне заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе па дадзеным паказчыку выконваецца шляхам параўнання паміж сабой умоў выканання дамовы, прапанаваных у заяўках на ўдзел у конкурсе, і на адпаведнасць патрабаванням па прапанаваным парадку і метадалогіі выканання працы, яе адэкватнасці чаканым вынікам працы, эфектыўнасці і абгрунтаванасці.

Кожны член конкурснай камісіі па выніках параўнання паміж сабой умоў выканання дамовы, прапанаваных у заяўках на ўдзел у адкрытым конкурсе, прысвойвае заяўцы на ўдзел у адкрытым конкурсе ад 0 да 50 балаў. Максімальнае значэнне ў балах (сярэдняе арыфметычнае ацэнак у балах усіх членаў конкурснай камісіі), прысуджанае конкурснай камісіяй i-й заяўцы, будзе лічыцца найлепшым.

Ацэнка i-ай заяўкі па паказчыку «Якасць працы» ажыццяўляецца па формуле:

Дзе:


Cki сярэдняе арыфметычнае значэнне балаў па дадзеным паказчыку і-й заяўкі;

Ckij колькасць балаў, прысвоеная i-ай заяўцы на ўдзел у адкрытым конкурсе па паказчыку j-ым членам конкурснай камісіі;

N – колькасць членаў конкурснай камісіі.

Дробавае значэнне рэйтынгу акругляецца да двух дзесятковых знакаў пасля коскі паводле матэматычных правілаў акруглення.Максімальная колькасць балаў па паказчыку «Якасць працы» – 50 балаў.

Ацэнка заявак па паказчыку «Кваліфікацыя ўдзельніка адкрытага конкурсу»

Ацэнка кваліфікацыі ўдзельніка адкрытага конкурсу праводзіцца па наступных паказчыках (па форме 4):

а) выкананыя ўдзельнікам адкрытага конкурсу за апошнія 5 гадоў блізкія (аналагічныя) прадмету і тэматыцы адкрытага конкурсу працы (максімальнае значэнне паказчыка – 30 балаў), у выпадку адсутнасці звестак аб выкананых НДП (па форме 4) 0 балаў;

б) склад выканаўцаў удзельніка адкрытага конкурсу: дыпламаваныя спецыялісты з вучонай ступенню кандыдата ці доктара эканамічных, юрыдычных, палітычных навук (максімальнае значэнне паказчыка – 15 балаў), у выпадку адсутнасці пацвярджэння навуковых ступеняў спецыялістаў, задзейнічаных удзельнікам для выканання НДП (па форме 4) – 0 балаў;

в) рэпутацыя ўдзельніка адкрытага конкурсу (максімальнае значэнне паказчыка – 5 балаў), у выпадку адсутнасці звестак, якія пацвярджаюць рэпутацыю ўдзельніка адкрытага конкурсу (па форме 4) – 0 балаў;

Ацэнка i-ай заяўкі па паказчыку «Кваліфікацыя ўдзельніка адкрытага конкурсу» ажыццяўляецца па формуле як сярэдняе арыфметычнае значэнне балаў:Дзе:

Сквi – рэйтынг, прысуджаны і-ай заяўцы па ўказаным паказчыку;

Рmаx – прызнаныя конкурснай камісіяй працы, прадстаўленыя ў адной з заявак удзельнікаў адкрытага конкурсу, у параўнанні з іншымі заяўкамі ўдзельнікаў адкрытага конкурсу, блізкія (аналагічныя) прадмету і тэматыцы адкрытага конкурсу, за апошнія 5 гадоў;

Рij – прызнаныя j -ым членам конкурснай камісіі блізкія (аналагічныя) прадмету і тэматыцы адкрытага конкурсу працы, выкананыя i-ым удзельнікам адкрытага конкурсу за апошнія 5 гадоў;

Мmаx – прызнаныя конкурснай камісіяй дыпламаваныя спецыялісты з вучонай ступенню кандыдата ці доктара эканамічных, юрыдычных, палітычных навук, названыя ў складзе выканаўцаў у адной з заявак удзельнікаў адкрытага конкурсу ў параўнанні з іншымі заяўкамі ўдзельнікаў адкрытага конкурсу;

Мij – прызнаныя j-ым членам конкурснай камісіі дыпламаваныя спецыялісты, якія маюць вучоную ступень кандыдата навук, доктара навук, названыя ў складзе і-ым удзельнікам адкрытага конкурсу;

Kmаx – прызнаная конкурснай камісіяй рэпутацыя ўдзельнікаў адкрытага конкурсу ў параўнанні з рэпутацыяй іншых удзельнікаў адкрытага конкурсу;

Kij – прызнаная j -ым членам конкурснай камісіі рэпутацыя ўдзельнікаў адкрытага конкурсу ў параўнанні з рэпутацыяй іншых удзельнікаў адкрытага конкурсу;

n – колькасць членаў конкурснай камісіі.

Максімальная колькасць балаў па паказчыку «Кваліфікацыя ўдзельніка адкрытага конкурсу» роўна 50.

Дробавае значэнне рэйтынгу акругляецца да двух дзесятковых знакаў пасля коскі паводле матэматычных правілаў акруглення.

Вызначэнне рэйтынгу i-ай заяўкі па крытэрыі «Якасць працы і кваліфікацыя ўдзельніка адкрытага конкурсу» ажыццяўляецца па формуле:

Rci = Скi+ Сквi

Дробавае значэнне рэйтынгу акругляецца да двух дзесятковых знакаў пасля коскі паводле матэматычных правілаў акруглення.

Для разліку выніковага рэйтынгу па i-ай заяўцы рэйтынг, прысуджаны гэтай заяўцы па крытэрыі «Якасць працы і кваліфікацыя ўдзельніка адкрытага конкурсу», памнажаецца на адпаведную ўказанаму крытэрыю значнасць.

Ацэнка і супастаўленне заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе па паказчыку «Кваліфікацыя ўдзельніка адкрытага конкурсу» будзе ажыццяўляцца толькі на падставе звестак, якія пацверджаны копіямі дакументаў, прыкладзенымі да заяўкі.

Максімальная колькасць балаў па крытэрыі «Якасць працы і кваліфікацыя ўдзельніка адкрытага конкурсу» – 100. 1. Выніковы рэйтынг

Для ацэнкі заяўкі ажыццяўляецца разлік выніковага рэйтынгу па кожнай заяўцы.

Выніковы рэйтынг заяўкі разлічваецца шляхам складання рэйтынгаў па кожным крытэрыі ацэнкі заяўкі, устаноўленым у паведамленні ад правядзенні адкрытага конкурсу, памножаных на іх значнасць:

Ri = Тl*Rаi2*Rci

дзе Тi – значнасць і-га крытэрыя.

Т1=20%, Т2=80%

Дробавае значэнне рэйтынгу акругляецца да двух дзесятковых знакаў пасля коскі паводле матэматычных правілаў акруглення.

Прысуджэнне кожнай заяўцы парадкавага нумара па меры памяншэння ступені выгаднасці ўмоў выканання дамовы, якія ўтрымліваюцца ў ёй, праводзіцца па выніках разліку выніковага рэйтынгу па кожнай заяўцы.

На падставе вынікаў ацэнкі і супастаўлення заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе конкурснай камісіяй кожнай заяўцы на ўдзел у адкрытым конкурсе адносна іншых па меры змяншэння выніковага рэйтынгу прысвойваецца парадкавы нумар.

Заяўцы, якая набрала найвышэйшы выніковы рэйтынг, прысвойваецца першы нумар.

Пераможцам адкрытага конкурсу прызнаецца ўдзельнік адкрытага конкурсу, які прапанаваў лепшыя ўмовы выканання дамовы і заяўцы на ўдзел у адкрытым конкурсе якога прысвоены першы нумар.

У выпадку калі ў некалькіх заяўках на ўдзел у адкрытым конкурсе ўтрымліваюцца аднолькавыя ўмовы выканання дамовы, меншы парадкавы нумар прысвойваецца заяўцы на ўдзел у адкрытым конкурсе, якая паступіла раней за іншыя заяўкі на ўдзел у адкрытым конкурсе, якія ўтрымліваюць такія ўмовы.

Сакратар конкурснай камісіі вядзе пратакол ацэнкі і супастаўлення заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе, у якім павінны ўтрымлівацца звесткі аб месцы, даце, часе правядзення ацэнкі і супастаўлення такіх заявак, аб удзельніках адкрытага конкурсу, заяўкі на ўдзел у адкрытым конкурсе якіх былі разгледжаны, аб парадку ацэнкі і супастаўленні заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе, аб прынятым на падставе вынікаў ацэнкі і супастаўлення заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе рашэнні, аб прысваенні заяўкам на ўдзел у адкрытым конкурсе парадкавых нумароў, звесткі аб рашэнні кожнага члена конкурснай камісіі аб прысваенні заяўкам на ўдзел у адкрытым конкурсе значэнняў па кожным з прадугледжаных крытэрыяў ацэнкі заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе, а таксама найменні і паштовыя адрасы ўдзельнікаў адкрытага конкурсу, заяўкам на ўдзел у адкрытым конкурсе якіх прысвоены першы і другі нумары. Пратакол падпісваецца ўсімі прысутнымі членамі конкурснай камісіі і прадстаўніком Заказчыка.

Дадзены пратакол размяшчаецца Заказчыкам на афіцыйным сайце Камісіі не пазней за тры працоўныя дні з дня падпісання.

Заказчык пісьмова паведамляе ўдзельніку адкрытага конкурсу аб прызнанні яго пераможцам на працягу трох працоўных дзён з дня падпісання пратакола ацэнкі і супастаўлення заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе. 1. Забеспячэнне выканання дамовы, тэрмін і парадак яе прадстаўлення

З мэтай забеспячэння выканання абавязацельстваў па дамове Выканаўца прадастаўляе Заказчыку забеспячэнне абавязацельстваў па дамове ў форме безадзыўной банкаўскай гарантыі, выдадзенай банкам ці іншай крэдытнай арганізацыяй. Пры гэтым тэрмін дзеяння банкаўскай гарантыі павінен перавышаць тэрмін дзеяння дамовы не менш чым на адзін месяц.

Забеспячэнне выканання дамовы прадастаўляецца Заказчыку да заключэння дамовы.

Памер забеспячэння выканання дамовы складае 634 500 (Шэсцьсот трыццаць чатыры тысячы пяцьсот) рублёў 00 капеек, што складае 30% ад пачатковай (максімальнай) цаны дамовы.

У выпадку, калі ўдзельнік адкрытага конкурсу, з якім заключаецца дамова, не прадастаўляе забеспячэння выканання дамовы ў адпаведнасці з патрабаваннямі, вызначанымі ў паведамленні аб правядзенні адкрытага конкурсу, на працягу тэрміну, вызначанага ў п. 5, то прызнаецца, што такі ўдзельнік адкрытага конкурсу ўхіліўся ад заключэння дамовы. 1. Заключэнне дамовы

Дамова паміж пераможцам адкрытага конкурсу і Заказчыкам павінна быць падпісана на працягу дзесяці працоўных дзён з дня падпісання пратакола разгляду, ацэнкі і супастаўлення заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе. Тэрмін прадастаўлення пераможцам адкрытага конкурсу Заказчыку падпісанай дамовы – пяць працоўных дзён.

Дамова заключаецца на ўмовах, указаных у заяўцы пераможца адкрытага конкурсу і паведамленні аб правядзенні адкрытага конкурсу.

Пераможца адкрытага конкурсу не мае права адмовіцца ад заключэння дамовы. У выпадку калі пераможца адкрытага конкурсу ў пяцідзённы тэрмін не прадставіў Заказчыку падпісанай дамовы, прызнаецца, што пераможца адкрытага конкурсу ўхіліўся ад заключэння дамовы.

У выпадку калі прызнана, што пераможца адкрытага конкурсу ўхіліўся ад заключэння дамовы, Заказчык мае права звярнуцца ў суд з іскам аб патрабаванні аб прымусе пераможцы адкрытага конкурсу заключыць дамову, а таксама аб пакрыцці страт, прычыненых ухіленнем ад заключэння дамовы, або заключыць дамову з удзельнікам адкрытага конкурсу, заяўцы на ўдзел у адкрытым конкурсе якога прысвоены другі нумар. Пры гэтым заключэнне дамовы для ўдзельніка адкрытага конкурсу, заяўцы на ўдзел у адкрытым конкурсе якога прысвоены другі нумар, з'яўляецца абавязковым.Раздзел II. Патрабаванні да тэхнічных характарыстык навукова-даследчай працы па тэме: «Вопыт працы краін ЕС, БРІКС і ЗША ў галіне выяўлення, аналізу і

ліквідацыі бар'ераў у знешнім гандлі»
 1. Уводзіны

Дэпартамент гандлёвай палітыкі (далей – Дэпартамент) на падставе Дамовы аб Еўразійскай эканамічнай камісіі ад 18 лістапада 2011 г. і Загада старшыні Калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі ад 04 чэрвеня 2012 г. № 156 «Аб зацвярджэнні Палажэння аб Дэпартаменце гандлёвай палітыкі Еўразійскай эканамічнай камісіі» праводзіць працу па забеспячэнні доступу тавараў і паслуг фізічных і юрыдычных асоб дзяржаў-членаў Мытнага саюза на рынкі трэціх краін, а таксама працу па ўрэгуляванні гандлёвых спрэчак.

З мэтай павышэння эфектыўнасці выбудаванай працы Дэпартаменту неабходна вывучыць і выкарыстоўваць у сваёй дзейнасці перадавы вопыт эканомік вядучых краін свету ў галіне выяўлення, аналізу і ліквідацыі бар'ераў у знешнім гандлі. 1. Мэта і задачы працы

Мэтай працы з'яўляецца правядзенне параўнальнага аналізу заканадаўства, правапрымяняльнай практыкі, наяўнага вопыту краін ЕС, БРІКС і ЗША па выяўленні, аналізе і ліквідацыі бар'ераў у знешнім гандлі, падрабязнае апісанне методыкі ацэнкі эканамічнай страты для галін эканомікі ад уведзеных абмежавальных мер трэцімі краінамі.

У адпаведнасці з пастаўленай мэтай задачамі працы з'яўляюцца: 1. Вызначэнне паняцця «бар'еры», «бар'еры ў знешнім гандлі», зыходзячы з фармулёвак, якія выкарыстоўваюцца ў заканадаўстве названых краін, а таксама СГА і АЭСР.

 2. Вызначэнне і параўнанне падыходаў да выяўлення бар'ераў у знешнім гандлі названых краін.

 3. Вызначэнне і параўнанне метадаў аналізу атрыманай інфармацыі па бар'ерах, уключаючы спосабы класіфікацыі бар'ераў.

 4. Выяўленне і параўнанне шляхоў ліквідацыі бар'ераў у знешнім гандлі.

 5. Кароткае апісанне метадалогіі краін ЕС, БРІКС і ЗША па працы з бар'ерамі ў знешнім гандлі.

 6. Выпрацоўка рэкамендацый па найбольш эфектыўнай методыцы пабудовы працы па выяўленні, аналізе і ліквідацыі бар'ераў у знешнім гандлі, уключаючы даследаванні СГА і АЭСР у гэтай галіне.

 7. Падрабязнае апісанне методыкі ацэнкі эканамічнай страты для галін эканомікі ад уведзеных абмежавальных мер трэцімі краінамі.

 1. Змест працы

Навукова-даследчая праца выконваецца ў адзін этап.

У межах рэалізацыі вызначанай мэты праводзіцца наступная праца: 1. Аналіз заканадаўства ЕС, краін БРІКС і ЗША і выяўленне нормаў, якія рэгулююць паняцце «бар'ер», «бар'еры ў знешнім гандлі».

 2. Аналіз заканадаўства ЕС, краін БРІКС і ЗША на прадмет рэгулявання адносін у гэтай галіне, уключаючы складанне спіса асноўных нарматыўна-прававых актаў і спецыялізаваных вэб-парталаў (вэб-сайтаў) па кожнай з краін.

 3. Аналіз правілаў і практыкі СГА і АЭСР у галіне вызначэння і класіфікацыі бар'ераў і рэгулявання адносін у гэтай галіне.

 4. Вопыт краін па выданні перыядычных публікацый па бар'ерах, уключаючы спецыяльныя выданні ў межах СГА і АЭСР: перыядычнасць выданняў, адказны орган. Падрыхтоўка спіса асноўных выданняў (1) па краінах і (2) арганізацыях (СГА і АЭСР), у якіх названыя дзяржавы з'яўляюцца асацыіраванымі членамі, са ссылкай на інтэрнэт-крыніцы (у выпадку размяшчэння публікацый у сістэме Інтэрнэт у адкрытым доступе).

 5. Парадак выяўлення бар'ераў у знешнім гандлі названымі краінамі і параўнанне наяўных падыходаў.

 6. Вызначэнне і параўнанне метадаў аналізу атрыманай інфармацыі па бар'ерах, уключаючы спосабы класіфікацыі бар'ераў.

 7. Выяўленне і параўнанне шляхоў ліквідацыі бар'ераў у знешнім гандлі.

 8. Вызначэнне і апісанне метадалогіі краін ЕС, БРІКС і ЗША па працы з бар'ерамі ў знешнім гандлі.

 9. Апісанне тэндэнцый краін ЕС, БРІКС і ЗША па ўдасканаленні і рэфармаванні дзеючай сістэмы па выяўленні, аналізе і ліквідацыі бар'ераў у знешнім гандлі.

 10. Выпрацоўка рэкамендацый па найбольш эфектыўнай методыцы пабудовы працы па выяўленні, аналізе і ліквідацыі бар'ераў у знешнім гандлі, уключаючы даследаванні СГА і АЭСР у гэтай галіне.

 11. Падрабязнае апісанне методыкі ацэнкі эканамічнай страты для галін эканомікі ад уведзеных абмежавальных мер трэцімі краінамі.


4. Асноўныя патрабаванні да выканання даследавання і распрацоўкі

Даследаванні павінны адпавядаць пастаўленым мэтам і задачам і базіравацца на дакладных дадзеных.

Распрацаваныя рэкамендацыі і прапановы павінны насіць канкрэтны характар і мець прыкладное выкарыстанне.

Праца павінна выконвацца ў адпаведнасці з патрабаваннямі Дамовы на выкананне навукова-даследчай працы і Парадку арганізацыі ў Еўразійскай эканамічнай камісіі дзейнасці, звязанай з навуковымі даследаваннямі, зацверджанага Загадам Старшыні Калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі ад 27 ліпеня 2012 г. № 231.

Па тэхнічным узроўні НДП павінна адпавядаць асноўным напрамкам развіцця навукі і тэхналогій і выконвацца з выкарыстаннем сучасных метадаў даследаванняў.

Правы на вынікі, атрыманыя пры выкананні НДП, належаць Еўразійскай эканамічнай камісіі і могуць выкарыстоўвацца толькі са згоды Заказчыка. Выканаўца абавязаны паведаміць Заказчыку аб кожным атрыманым у працэсе працы выніку даследавання, які мае неабходнасць у прававой ахове з абгрунтаваннем мэтазгоднасці яго аховы.

У працы павінны быць адлюстраваны наступныя вынікі:

Аналіз і параўнанне метадалогіі краін ЕС, БРІКС і ЗША па працы ў галіне знешніх гандлёвых бар'ераў.

Рэкамендацыі па найбольш эфектыўнай методыцы пабудовы працы па выяўленні, аналізе і ліквідацыі бар'ераў у знешнім гандлі.

Прапановы для Еўразійскай эканамічнай камісіі па пабудове працы ў галіне выяўлення, аналізу і ліквідацыі бар'ераў у знешнім гандлі.

У працы павінна быць прадстаўлена падрабязнае апісанне методыкі ацэнкі эканамічнай страты для галін эканомікі ад уведзеных абмежавальных мер трэцімі краінамі.

5. Парадак здачы і прыёмкі выкананай працы

Парадак здачы і прыёмкі выкананай працы ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Дамовай на выкананне навукова-даследчай працы і Парадкам арганізацыі ў Еўразійскай эканамічнай камісіі дзейнасці, звязанай з навуковымі даследаваннямі, зацверджаным Загадам Старшыні Калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі ад 27 ліпеня 2012 г. № 231.

Справаздачныя навукова-аналітычныя матэрыялы распрацоўваюцца ў адпаведнасці з патрабаваннямі міждзяржаўнага стандарта ГОСТ 7.32-2001 «Справаздача аб навукова-даследчай працы. Структура і правілы афармлення», уведзеным у дзеянне пастановай Дзяржстандарта Расіі ад 4 верасня 2001 г. № 367-ст.

Уся справаздачная дакументацыя прадстаўляецца Заказчыку на папяровым і электронным носьбітах інфармацыі ў 2-х экзэмплярах. Да справаздачы дадаецца акт здачы-прыёмкі НДП ў 3-х экзэмплярах.

Пасля заканчэння працы праводзіцца абарона вынікаў працы.
Раздзел IІІ. Прыкладныя ўзоры формаў, якія ўваходзяць у склад заяўкі на ўдзел у адкрытым конкурсе, прапанаваныя для запаўнення ўдзельнікамі размяшчэння заказу

Форма № 1. Вопіс дакументаў, якія прадстаўляюцца для ўдзелу ў адкрытым конкурсе

ВОПІС ДАКУМЕНТАЎ,

ЯКІЯ ПРАДСТАЎЛЯЮЦЦА ДЛЯ ЎДЗЕЛУ Ў АДКРЫТЫМ КОНКУРСЕ
якія прадстаўляе (найменне ўдзельніка размяшчэння заказу) для ўдзелу ў адкрытым конкурсе на права заключэння дамовы на выкананне навукова-даследчай працы для афіцыйнага выкарыстання Еўразійскай эканамічнай па тэме: « »
п/п

Найменнестаронкі

Колькасць

старонак


Подпіс кіраўніка (упаўнаважанай асобы)

удзельніка размяшчэння заказу (П.І.І. па б.)

м.п.
Форма № 2. Заяўка на ўдзел у адкрытым конкурсе

На бланку арганізацыі

Дата, нумар

Конкурснай камісіі Еўразійскай

эканамічнай камісіі

ЗАЯЎКА НА ЎДЗЕЛ У АДКРЫТЫМ КОНКУРСЕ

на права заключэння дамовы на выкананне навукова-даследчай працы для афіцыйнага выкарыстання Еўразійскай эканамічнай камісіяй па тэме: « » 1. Азнаёміўшыся з паведамленнем на права заключэння вышэйзгаданай дамовы

(найменне ўдзельніка размяшчэння заказу)

у асобе,

(найменне пасады кіраўніка і яго П.І.І. па б.)

паведамляе аб згодзе ўдзельнічаць у адкрытым конкурсе на ўмовах, вызначаных ва ўказаных вышэй дакументах, і накіроўвае дадзеную заяўку на ўдзел у адкрытым конкурсе. 1. Мы згодны выканаць працу, якая з'яўляецца прадметам адкрытага конкурсу, у адпаведнасці з патрабаваннямі паведамлення аб правядзенні адкрытага конкурсу і на ўмовах, якія мы прадставілі ў дадзенай заяўцы на ўдзел у адкрытым конкурсе.

Тэрмін выканання працы .

 1. Прапанаваная намі цана дамовы складае: (пропіссю) рублёў.

 2. Мы згодны з тым, што ў выпадку калі намі не былі ўлічаны якія-небудзь расцэнкі на выкананне працы, якія складаюць поўны комплекс па прадмеце адкрытага конкурсу, дадзеная праца будзе ў любым выпадку выканана ў поўнай адпаведнасці з Патрабаваннямі да тэхнічных характарыстык навукова-даследчай працы ў межах прапанаванай намі цаны дамовы.

 3. Калі нашы прапановы, выкладзеныя вышэй, будуць прыняты, мы бяром на сябе абавязацельства выканання працы ў адпаведнасці з патрабаваннямі паведамлення аб правядзенні адкрытага конкурсу і згодна з нашай прапановай аб умовах выканання дамовы.

 4. Гэтым гарантуем дакладнасць прадстаўленай намі ў заяўцы інфармацыі.

 5. Дадзенай заяўкай дэкларуем, што супраць

(найменне ўдзельніка размяшчэння заказу)

не праводзіцца працэдура ліквідацыі, адсутнічае рашэнне суда (іншага кампетэнтнага органа дзяржавы, рэзідэнтам якой з'яўляецца юрыдычная асоба ці грамадзянін, які ажыццяўляе прадпрымальніцкую дзейнасць без стварэння юрыдычнай асобы) аб прызнанні ўдзельніка адкрытага конкурсу банкротам і аб адкрыцці конкурснай вытворчасці. 1. У выпадку калі нашы прапановы будуць прызнаны найлепшымі па ўмовах выканання дамовы і нашай заяўцы будзе прысвоены першы нумар, мы бяром на сябе абавязацельства падпісаць дамову з Еўразійскай эканамічнай камісіяй на выкананне працы ў адпаведнасці з патрабаваннямі паведамлення аб правядзенні адкрытага конкурсу і ўмовамі нашых прапаноў у тэрмін, указаны ў паведамленні аб правядзенні адкрытага конкурсу.

 2. У выпадку калі нашы прапановы будуць лепшымі пасля прапаноў пераможца адкрытага конкурсу і нашай заяўцы на ўдзел у адкрытым конкурсе будзе прысвоены другі парадкавы нумар, а будзе прызнана, што пераможца адкрытага конкурсу ўхіліўся ад заключэння дамовы з Еўразійскай эканамічнай камісіяй, мы абавязваемся падпісаць дадзеную дамову на выкананне працы ў адпаведнасці з патрабаваннямі паведамлення аб правядзенні адкрытага конкурсу і ўмовамі нашай прапановы аб цане дамовы.

 3. У выпадку прызнання нашай заяўкі на ўдзел у адкрытым конкурсе найлепшай паводле ўмоў выканання дамовы і прысваення ёй першага нумару, намі будзе прадстаўлена забеспячэнне выканання абавязацельстваў па дамове ў памеры 30% ад пачатковай (максімальнай) цаны дамовы, указанай у паведамленні аб правядзенні адкрытага конкурсу.

 4. Паведамляем, што для аператыўнага паведамлення нам па пытаннях арганізацыйнага характару і ўзаемадзеяння з Заказчыкам намі ўпаўнаважаны

(П.І.І. па б., тэлефон прадстаўніка ўдзельніка размяшчэння заказу).

Усе звесткі аб правядзенні адкрытага конкурсу просім паведамляць упаўнаважанай асобе. 1. Дадзеная заяўка на ўдзел у адкрытым конкурсе дзейнічае да заканчэння працэдуры правядзення конкурсу.

 2. Нашы юрыдычны і фактычны адрасы, тэлефон , факс ,

банкаўскія рэквізіты:

 1. Карэспандэнцыю ў наш адрас просім накіроўваць на адрас:

 2. У склад дадзенай заяўкі на ўдзел у адкрытым конкурсе ўваходзяць дакументы згодна з вопісам на с.

Пасада кіраўніка (упаўнаважанай асобы)

удзельніка размяшчэння заказу

(подпіс) (П.І.І. па б.)

М.П.


Каталог: auction -> Documents
Documents -> Пратакол №1 ускрыцця канвертаў з заяўкамі на ўдзел у двухэтапным конкурсе на права заключэння дамовы на выкананне навукова-даследчай працы для афіцыйнага выкарыстання Еўразійскай эканамічнай камісіяй
Documents -> Пратакол №3 ацэнкі і супастаўлення заявак на ўдзел у адкрытым конкурсе на права заключэння дамовы на выкананне навукова-даследчай працы для афіцыйнага выкарыстання Еўразійскай эканамічнай камісіі па тэме
Documents -> Паведамленне аб правядзенні адкрытага конкурсу
Documents -> Паведамленне аб правядзенні адкрытага конкурса
Documents -> Паведамленне
Documents -> Часова выконваючы абавязкі дырэктара Дэпартамента інфармацыйных тэхналогій
Documents -> Пратакол №01в/16-4 распячатавання канвертаў з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе г. Масква
Documents -> Пратакол №02в/16-1
Documents -> Пратакол №02в/16-2 распячатавання канвертаў з заяўкамі на ўдзел у адкрытым конкурсе
Documents -> Часова выконваючы абавязкі дырэктара Дэпартамента інфармацыйных тэхналогій


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка