Паведамленне аб правядзенні адкрытага конкурса
старонка4/4
Дата канвертавання15.03.2016
Памер0.61 Mb.
1   2   3   4

2.2. Заказчык у адпаведнасці з гэтым дагаворам абавязаны:

2.2.1. Прадстаўляць Выканаўцу для выкарыстання ў працы наяўную ў Заказчыка неабходную інфармацыю.

2.2.2. Прыняць і аплаціць вынікі навукова-даследчай працы ў адпаведнасці з умовамі гэтага дагавора.
2.3. Заказчык мае права:

2.3.1. Па ўзгадненні з Выканаўцам падчас выканання гэтага дагавора змяніць не больш як на 20% прадугледжаны гэтым дагаворам аб'ём прац пры змене патрэбы ў працах, на выкананне якіх заключаны дадзены дагавор, або пры выяўленні патрэбы ў дадатковым аб'ёме прац, не прадугледжаных дадзеным дагаворам, але звязаных з працамі, прадугледжанымi гэтым дагаворам.

2.3.2. Па ўзгадненні з Выканаўцам пры выкананні дадатковага аб'ёму такіх прац або ў сувязі са скарачэннем патрэбнасці ў выкананні такіх прац, Заказчык мае права змяніць першапачатковую цану гэтага дагавора прапарцыйна аб'ёму такіх прац, але не больш як на 20% такой цаны.

2.3.3. Заказчык мае права ў любы час правяраць ход і якасць выкананых па дадзенаму дагавору прац.


2.4 Бакі абавязваюцца:

2.4.1. Захоўваць канфідэнцыяльнасць інфармацыі, атрыманай у працэсе выканання абавязальніцтваў па дадзенаму дагавору. Выканаўца абавязваецца прыняць усе неабходныя меры па забеспячэнні канфідэнцыяльнасці атрыманых вынікаў, уключаючы ахову дакументацыі і матэрыялаў, абмежавання круга асоб, дапушчаных да інфармацыі, заключэнні пагадненняў аб канфiдэнцыяльнасцi з асобамі, дапушчанымі да канфідэнцыйнай інфармацыі.

2.4.2. Не перадаваць трэцім асобам канфідэнцыйную інфармацыю, а таксама не публікаваць або іншым спосабам не выдаваць вынікі працы без пісьмовай згоды Заказчыка. 1. Наступствы немагчымасці дасягнення вынікаў прац.

3.1. Калі падчас выканання навукова-даследчай працы выяўляецца немагчымасць дасягнення вынікаў з прычыны абставін непераадольнай сілы, Бакі абавязаныя ў трохдзённы тэрмін пісьмова паведаміць адзін аднаму аб надыходзе такіх абставін, прыняць усе магчымыя меры па памяншэнні іх неспрыяльных наступстваў і правесці перамовы аб працягу або спыненні дзеяння гэтага дагавора, альбо аб змене яго ўмоў. У выніку перамоваў складаецца двухбаковы акт, падпісаны асобамі, упаўнаважанымі Бакамі падпісваць такі дакумент.

3.2. Калі падчас выканання прац па дадзенаму дагавору выяўляецца немагчымасць дасягнення прадугледжаных гэтым дагаворам вынікаў прац з прычыны абставінаў, якія не залежаць ад Выканаўца, Заказчык абавязаны аплаціць Выканаўцу фактычную цану навукова-даследчай працы, праведзенай да выяўлення немагчымасці атрымаць прадугледжаныя гэтым дагаворам вынікі, але не больш за 30% ад агульнай цаны навукова-даследчай працы, прадугледжанай гэтым дагаворам.4. Тэрміны выканання

4.1. Тэрмін здачы канчатковых вынікаў навукова-даследчай працы па дадзенаму дагавору вызначаецца_______________ 2013 г.

4.2. Прадугледжаная гэтым дагаворам праца, выконваецца ў тэрміны, названыя ў Каляндарным плане (Прыдатак № 2 да дагавора), які з'яўляецца неад'емнай часткай гэтага дагавора.

4.3. Выканаўца па ўзгадненні з Заказчыкам можа датэрмінова здаць выкананую навукова-даследчую працу. Заказчык прымае і аплачвае такую навукова-даследчую працу ў адпаведнасці з умовамі гэтага дагавора.

4.4. Датай выканання навукова-даследчай працы лічыцца дата зацверджання Заказчыкам акта здачы-прыёмкі працы (па форме, названай у Прыдатку № 4 гэтага дагавора) пры ўмове выканання ўсіх абавязальніцтваў, названых у Каляндарным плане. 1. Кошт дамовы і парадак разлікаў

5.1. Цана дагавора складае ________ (_____________) рублёў ____ капеек, ПДВ 0%.

У адпаведнасці з падпунктам 11 пункта 1 артыкула 164 Падатковага кодэкса Расійскай Федэрацыі, артыкулам 5 Пагаднення паміж Урадам Расійскай Федэрацыі і Еўразійскай эканамічнай камісіяй аб умовах знаходжання Еўразійскай эканамічнай камісіі на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі ад 8 чэрвеня 2012 г., пастановай Урада Расійскай Федэрацыі ад 22 ліпеня 2006 г. № 455 «Аб зацверджанні Правілаў прымянення падатковай стаўкі 0 адсоткаў па падатку на дабаўленую вартасць пры рэалізацыі тавараў (прац, паслуг) для афіцыйнага выкарыстання міжнароднымі арганізацыямі і іх прадстаўніцтвамі, якія ажыццяўляюць дзейнасць на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі» і загадам Міністэрства замежных спраў Расійскай Федэрацыі і Міністэрства фінансаў Расійскай Федэрацыі ад 9 красавіка 2007 г. № 4938/33н «Аб зацверджанні Пераліку міжнародных арганізацый і іх прадстаўніцтваў, якія ажыццяўляюць дзейнасць на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, пры рэалізацыі якіх тавараў (прац, паслуг) для афіцыйнага выкарыстання прымяняецца стаўка падатку на дабаўленую вартасць у памеры 0 адсоткаў» (у рэдакцыі загада Міністэрства замежных спраў Расійскай Федэрацыі і Міністэрства фінансаў Расійскай Федэрацыі ад 20 лістапада 2012 г. № 20346/147н), пры рэалізацыі тавараў (прац, паслуг), прызначаных для афіцыйнага выкарыстання Еўразійскай эканамічнай камісіяй, па падатку на дабаўленую вартасць прымяняецца падатковая стаўка 0 адсоткаў.

Цана гэтага дагавора з'яўляецца цвёрдай і не можа змяняцца ў працэсе яго выканання, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных пунктам 2.3.2 гэтага дагавора.

5.2. Разлікі за выкананую па дадзенаму дагавору навукова-даследчую працу праводзяцца паміж заказчыкам і выканаўцам у памеры іх фактычнай цаны па скончанай і прынятай Заказчыкам працы, але не больш за суму, абумоўленую ў Каляндарным плане, прадугледжаную гэтым дагаворам.

5.3. Аплата прац па дадзенаму дагавору праводзіцца па скончанай і здадзенай працы на працягу дзесяці працоўных дзён з даты падпісання Заказчыкам акта здачы-прыёмкі прац на падставе дадзенага акта здачы-прыёмкі прац.

5.4. Фінансаванне гэтага дагавора ажыццяўляецца за кошт бюджэту Еўразійскай эканамічнай камісіі.

6. Парадак рэшты і прыёмкі выкананых прац

  1. За 15 каляндарных дзён да заканчэння тэрміну выканання навукова-даследчай працы Выканаўца абавязаны ў пісьмовай форме паведаміць Заказчыка пра гатоўнасць навукова-даследчай працы да здачы і прадставіць Заказчыку з суправаджальным лістом справаздачу аб выкананні навукова-даследчай працы па ДАСТ 7.32-2001: «Сістэма стандартаў па інфармацыі, бібліятэчнай і выдавецкай справе. Справаздача аб навукова-даследчай працы. Структура і правілы афармлення» ў двух экзэмплярах і яго электронную версію, і акт здачы-прыёмкі прац у трох асобніках.

Датай прадстаўлення Выканаўцам вынікаў прац Заказчыку лічыцца дата рэгістрацыі Заказчыкам суправаджальнага ліста.

6.2. Заказчык на працягу пятнаццаці каляндарных дзён з дня атрымання справаздачных дакументаў і акта здачы-прыёмкі прац прымае рашэнне аб допуску працы да абароны вынікаў працы: прызначае дзень абароны вынікаў працы ці ў выпадку калі прадстаўленыя вынікі навукова-даследчай працы змяшчаюць істотныя адхіленні ад Тэхнічнага задання, Каляндарным планам, маюцца заўвагі да якасці працы (праца выканана не ў поўным аб'ёме, зрыў тэрмінаў і г.д.) складае акт аб пераліку неабходных дапрацовак з указаннем кантрольных тэрмінаў іх выканання. Заказчык інфармуе Выканаўцу ў пісьмовым выглядзе аб прынятым рашэнні. Пасля ліквідацыі неабходных дапрацовак прызначаецца дата абароны вынікаў працы.

6.3. Пасля правядзення абароны вынікаў працы Заказчык прымае рашэнне: аб прыняцці навукова-даследчай працы, аб неабходнасці дапрацоўкі навукова-даследчай працы ці аб матываванай адмове ад прыёмкі працы.

У выпадку прыняцця Заказчыкам рашэння прыняць навукова-даследчую працу Выканаўцу накіроўваецца падпісаны акт здачы-прыёмкі. У выпадку прыняцця Заказчыкам рашэння аб неабходнасці дапрацоўкі навукова-даследчай працы, Выканаўцу накіроўваецца матываваная адмова ад прыёмкі працы і Бакамі складаецца акт з пералікам неабходных дапрацовак і з указаннем кантрольных тэрмінаў іх выканання. Такі акт павінен быць складзены і падпісаны Бакамі на працягу трох парцоўных дзён з даты прыняцця Заказчыкам рашэння аб адмове ў прыёмцы прац.

У выпадку прыняцця Заказчыкам рашэння аб адмове прыняцці навукова-даследчай працы Выканаўцу накіроўваецца матываваная адмова ад прыёмкі працы з указаннем прычын. У выніку прыняцця Заказчыкам такога рашэння Бакамі афармляецца Пагадненне аб спыненні ўзаемных абавязацельстваў па дадзенаму дагавору.  1. Змена, дапаўненне і скасаванне дагавора

7.1. Змены і дапаўненні да дадзенага дагавора, у тым ліку па падставах, прадугледжаных пунктамі 2.3.1. і 2.3.2. гэтага дагавора, уносяцца па пагадненні Бакоў, якое афармляецца адпаведным пагадненнем і з'яўляецца неад'емнай часткай гэтага дагавора.

7.2. Скасаванне гэтага дагавора дапускаецца выключна па дамове Бакоў або па рашэнні суда па падставах, прадугледжаных грамадзянскiм заканадаўствам Расійскай Федэрацыі. Пры гэтым факт падпісання Бакамі пагаднення аб скасаванні гэтага дагавора не вызваляе Бакі ад абавязку ўрэгулявання ўзаемных разлікаў.

7.3. У выпадку прыпынення па просьбе Заказчыка выканання працы, распачатай Выканаўцам, на тэрмін больш за тры месяцы, дадзены дагавор, можа быць, скасаваны выключна па пагадненню бакоў або рашэнню суда па падставах, прадугледжаных грамадзянскім заканадаўствам Расійскай Федэрацыі. Пры гэтым Заказчык аплачвае Выканаўцу затраты па выкананаму аб'ёму прац на момант прыпынення выканання на падставе пагаднення аб спыненні ўзаемных абавязацельстваў па дадзенаму дагавора.

7.4. У выпадку выканання Выканаўцам прац не ў поўным аб'ёме або ў выпадку, калі прадастаўленыя вынікі навукова-даследчай працы маюць істотныя адхіленні ад Тэхнічнага задання, Каляндарнага плана, умоў гэтага дагавора, Заказчык мае права адмовіцца ад прыняцця навукова-даследчай працы і выплаты Выканаўцу ўзнагароджання за навукова-даследчую працу (этап працы), пра што робіцца адпаведная адзнака ў акце здачы-прыёмкі прац. У выніку прыняцця Заказчыкам такога рашэння Бакамі афармляецца Пагадненне аб спыненні ўзаемных абавязальніцтваў па дадзенаму дагавору.  1. Адказнасць Бакоў

8.1. У выпадку пратэрміноўкі выканання Выканаўцам абавязальніцтва, прадугледжанага дадзеным дагаворам, Заказчык мае права запатрабаваць выплату няўстойкi (штрафу, пенi). Няўстойка (штраф, пеня) налічваецца за кожны дзень пратэрміноўкі выканання абавязальніцтва, прадугледжанага гэтым дагаворам, пачынаючы з дня, наступнага пасля дня заканчэння вызначанага гэтым дагаворам тэрміну выканання абавязальніцтва. Памер такой няўстойкі (штрафу, пенi) вызначаецца ў памеры 0,1% ад цаны дагавора за кожны дзень пратэрміноўкі выканання абавязацельства, але не больш як 10% ад цаны дагавора. Выканаўца вызваляецца ад выплаты няўстойкi (штрафу, пенi), калі дакажа, што пратэрміноўка выканання названага абавязальніцтва адбылася з прычыны абставін непераадольнай сілы або па віне Заказчыка.

У выпадку, калі памер штрафных санкцый дасягне 10% ад цаны гэтага дагавора Заказчык мае права звярнуцца ў суд з пазовам аб скасаванні дадзенага дагавора з-за істотнага невыканання іншым бокам сваіх абавязальніцтваў па дадзенаму дагавору.

8.2. У выпадку прыняцця рашэння аб налічэнні пені пры наяўнасці матываванай адмовы ад прыёмкі прац і падпісання Бакамі акту з пералікам неабходных дапрацовак Заказчык мае права налічваць пеню з даты прыняцця рашэння аб адмове ў прыёмцы прац да вызначанай даты прадстаўлення Выканаўцам дапрацаваных вынікаў прац.

8.3. У выпадку невыканання або неналежнага выканання Бакамі іншых абавязальніцтваў, прадугледжаных гэтым дагаворам, Бакі нясуць адказнасць у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Расійскай Федэрацыі. Прымяненне штрафных санкцый не вызваляе Бакі ад выканання абавязальніцтваў па дадзенаму дагавору.

  1. Абставіны непераадольнай сілы

9.1. Пры ўзнікненні абставінаў, якія робяць немагчымым выкананне ў поўным аб'ёме або часткова абавязальніцстваў па дадзенаму дагавору аднаго з Бакоў (пажар, стыхійнае бедства, вайна, ваенныя дзеянні ўсіх відаў і іншыя магчымыя абставіны непераадольнай сілы, якія не залежаць ад Бакоў), тэрміны выканання абавязальніцстваў падаўжаюцца на той час, у працягу якога адбываюцца гэтыя акалічнасці.

9.2. Калі абставіны непераадольнай сілы працягваюцца больш аднаго месяца, любы з Бакоў мае права адмовіцца ад далейшага выканання абавязальніцстваў па дадзенаму дагавору, прычым ні адзін з Бакоў не можа патрабаваць ад другога Боку кампенсацыі магчымых страт.

9.3. Бок, які апынуўся не ў стане выканаць свае абавязальніцствы па гэтаму
дагавору, абавязаны на працягу сарака васьмі гадзін апавясціць другі Бок аб надыходзе або спыненні абставінаў, якія перашкаджаюць выкананню гэтых абавязальніцстваў. Апавяшчэнне накіроўваецца па юрыдычным адрасе, названым у гэтым дагаворы.  1. Заключныя палажэнні

10.1. У выпадку ўзнікнення якіх-небудзь спрэчак і рознагалоссяў у працэсе выканання абавязальніцстваў па дадзенаму дагавору Бакі абавязваюцца ўрэгуляваць іх у дасудовым парадку шляхам накіравання прэтэнзіі ў пісьмовай форме. Тэрмін разгляду прэтэнзіі – дзесяць працоўных дзён з моманту яе атрымання. Прэтэнзія адпраўляецца заказным лістом з паведамленнем.

10.2. Спрэчныя пытанні, якія ўзнікаюць падчас выканання гэтага дагавора, не ўрэгуляваныя Бакамі шляхам перамоваў, падлягаюць разгляду ў Арбітражным судзе г. Масквы.

10.3. Дадзены дагавор складзены ў трох экзэмплярах, адзін з якіх перададзены Выканаўцу, а два іншых знаходзяцца ў Заказчыка.

10.4. Дадзены дагавор набывае сілу і становіцца абавязковым для Бакоў з моманту яго падпісання.

Дадзены дагавор спыняе сваё дзеянне з моманту належнага выканання Бакамі сваіх абавязальніцстваў, за выключэннем выпадкаў, вызначаных гэтым дагаворам.

10.5. Усе змены і првдаткі да дадзенага дагавора з'яўляюцца яго неад'емнай часткай.

11. Юрыдычныя адрасы і рэквізіты Бакоў

ЗАКАЗЧЫК: ВЫКАНАЎЦА:

Еўразійская эканамічная камісія Поўная назва арганізацыі

Месца знаходжання: і месца знаходжання

г. Масква,

ІНП


КПП

Банковские реквизиты: ІНП

р/с КПП

БІК Банкаўскія рэквізіты:

Банк Асабовы рахунакр/с _ БІК

ЗАКАЗЧЫК: ВЫКАНАЎЦА:

(пасада) (пасада)

_______________________________


(подпіс, прозвішча і ініцыялы) (подпіс, прозвішча і ініцыялы)

« » 201_ г. « » 201 г.М.П. М.П.
Прыдатак № 1

да дагавора

ад «__» ______ 2013 № ________

ТЭХНІЧНАЕ ЗАДАННЕ

на выкананне навукова-даследчай працы па тэме:

«___________________________________________________»

(назва тэмы)

1. Уводзіны.

2. Мэта, задачы і зыходныя дадзеныя для выканання працы.

3. Змест працы.

4. Асноўныя патрабаванні да выканання даследавання і распрацоўкі.

5. Парадак разгляду і прыёмкі працы.

Пры неабходнасці ў тэхнічнае заданне ў адпаведнасці з прапановамі, якія змяшчаюцца ў заяўцы, могуць быць дададзеныя іншыя раздзелы, якія змяшчаюць неабходную інфармацыю з мэтай атрымання чаканых вынікаў навукова-даследчай працы.ЗАКАЗЧЫК: ВЫКАНАЎЦА:

______________________________________________ ______________________________

(пасада) (пасада)

______________________________________________ ______________________________

(подпіс, прозвішча і ініцыялы) (подпіс, прозвішча і ініцыялы)

«___» ____________ 201_ г. «___» ____________ 201_ г.М.П. М.П.

Прыдатак № 2

да дагавора

ад «__» ______ 2013 г. № ________КАЛЯНДАРНЫ ПЛАН

да дагавора на выкананне навукова-даследчай працы для афіцыйнага выкарыстання Еўразійскай эканамічнай камісіяй па тэме « »

Назва этапа, змест прац этапаВынік (што прадстаўляецца)Тэрміны выканання, з улікам неабходнага часу на здачу этапаў і працы цалкам, пачатак і заканчэнне

Цана, руб.1

2

РАЗАМ: _(_) рублёў _ капеек, ПДВ 0%

ЗАКАЗЧЫК: ВЫКАНАЎЦА:

______________________________________________ ______________________________

(пасада) (пасада)

______________________________________________ ______________________________

(подпіс, прозвішча і ініцыялы) (подпіс, прозвішча і ініцыялы)

«___» ____________ 201_ г. «___» ____________ 201_ г.М.П. М.П.

Прыдатак № 3

да дагавора

ад «__» ______ 2013 г. № ________СПЕЦЫФІКАЦЫЯ

да дагавора на выкананне навукова-даследчай працы для афіцыйнага выкарыстання Еўразійскай эканамічнай камісіяй па тэме « »

п/п


Назва працы (з указаннем этапаў працы)

Сума, руб.

ПДВ,

руб.


РАЗАМ:

ЗАКАЗЧЫК: ВЫКАНАЎЦА:

______________________________________________ ______________________________

(пасада) (пасада)

______________________________________________ ______________________________

(подпіс, прозвішча і ініцыялы) (подпіс, прозвішча і ініцыялы)

«___» ____________ 201_ г. «___» ____________ 201_ г.М.П. М.П.

Прыдатак № 4

да дагавора

ад «__» ______ 2013 г. № ________Форма

АКТ №

сдачы-прыёмкі навукова-даследчай працы па дагавору № ад « » 2013 г.

Складзены « » 2013 г.

Найменне тэмы

Дадзены акт складзены ў тым, што Выканаўца – _______________________________, у асобе _________________________, які дзейнічае на падставе ________________________ здаў, а Заказчык – Міжнародная арганізацыя Еўразійская эканамічная камісія, у асобе ___________________________________, які дзейнічае на падставе даверанасці __________________ прыняў выкананыя ў адпаведнасці з Каляндарным планам наступныя працы:

і атрыманыя вынікі:

Пералічаныя працы выкананыя згодна з зацверджаным Тэхнічным заданнем і Каляндарным планам у поўным аб'ёме і ў вызначаныя тэрміны. Тэрмін выканання этапу па Каляндарным плане:

пачатак – з даты заключэння дагавора – «__» _________ 2013 г.

канчатак – «__» __________ 2013 г.

Цана дагавора ад «___» _______________ 2013 г. № ____ складае ________ (_____________) рублёў 00 капеек, ПДВ 0%.

Кошт выкананых прац па 1 этапу складае _______________ (_______________________) рублёў 00 капеек, ПДВ 0%.

Да пералічэння Выканаўцу ___________ (____________________) рублёў 00 капеек, ПДВ 0%.

Заказчык: Выканаўца:Еўразійская эканамічная камісія Поўная назва арганізацыі

Месца знаходжання: і месца знаходжання

г. Масква,

ІНП


КПП

Банкаўскія рэквізіты: ІНП ______________

р/р КПП ____________

БІК Банкаўскія рэквізіты:

Банк Асабовы рахунак _______

р/р ___________________

БІК ___________________

Этап (працу) прыняў: Этап (працу) здаў:
(пасада) (пасада)

___________________________
(подпіс, прозвішча і ініцыялы) (подпіс, прозвішча і ініцыялы)


«___» ____________ 201_ г.  «___» ____________ 201_ г

М.П. М.П.1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка