Пастанова савета мiнiстраў рэспублiкi беларусь 15 чэрвеня 2006 г. N 762
старонка2/3
Дата канвертавання15.03.2016
Памер0.58 Mb.
1   2   3

ПАЛАЖЭННЕ

АБ ПАРАДКУ ФАРМIРАВАННЯ БАНКА ЗВЕСТАК

АБ ГIСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЕ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

I ПАРАДКУ АЗНАЯМЛЕННЯ З IНФАРМАЦЫЯЙ, ЯКАЯ ЗМЯШЧАЕЦЦА Ў IМ
(в ред. постановления Совмина от 29.07.2010 N 1129)
Глава 1

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI
1. Дадзенае Палажэнне распрацавана ў адпаведнасцi з Законам Рэспублiкi Беларусь ад 9 студзеня 2006 года "Аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны Рэспублiкi Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 9, 2/1195) у мэтах устанаўлення парадку фармiравання Банка звестак аб гiсторыка-культурнай спадчыне Рэспублiкi Беларусь (далей - Банк звестак) i вызначэння парадку азнаямлення з iнфармацыяй, якая змяшчаецца ў iм.

2. Банк звестак рэгiструецца ў Дзяржаўным рэгiстры iнфармацыйных рэсурсаў.

(п. 2 в ред. постановления Совмина от 29.07.2010 N 1129)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. Фармiраванне Банка звестак ва ўстаноўленым парадку ажыццяўляецца адкрытым акцыянерным таварыствам "Праектрэстаўрацыя" (далей - ААТ "Праектрэстаўрацыя"), упаўнаважаным на гэта Мiнiстэрствам культуры.

(в ред. постановления Совмина от 29.07.2010 N 1129)

(см. текст в предыдущей редакции)

4. Банк звестак уяўляе сабой сiстэматызаваны збор звестак, запiсаных на электронных носьбiтах, аб:

гiсторыка-культурных каштоўнасцях, якiя ва ўстаноўленым парадку ўнесены ў Дзяржаўны спiс гiсторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублiкi Беларусь (далей - Дзяржаўны спiс);

адметных вынiках i сведчаннях гiстарычнага, культурнага i духоўнага развiцця народа Беларусi незалежна ад iх месцазнаходжання;

страчаных матэрыяльных аб'ектах, прадметах i нематэрыяльных праяўленнях творчасцi чалавека, наяўнасць якiх дакументальна засведчана i якiя маглi б атрымаць статус гiсторыка-культурных каштоўнасцей.

5. Фармiраванне Банка звестак ажыццяўляецца за кошт сродкаў, прадугледжаных у рэспублiканскiм бюджэце на спецыяльныя праграмы i мерапрыемствы ў галiне культуры, iншых крынiц фiнансавання, не забароненых заканадаўствам.
Глава 2

МЭТЫ ФАРМIРАВАННЯ БАНКА ЗВЕСТАК
6. У Банку звестак захоўваюцца на электронных носьбiтах сiстэматызаваная ў асобных тэматычных раздзелах iнфармацыя аб каштоўнасцях, вiды якiх вызначаны ў пункце 4 дадзенага Палажэння; вызначаныя ва ўстаноўленым парадку раздзелы навукова-праектнай дакументацыi на выкананне работ на гiсторыка-культурных каштоўнасцях; iншыя матэрыялы або iх копii, якiя датычацца гiсторыка-культурнай спадчыны.

7. Назапашванне iнфармацыi аб каштоўнасцях у электроннай форме, а таксама збор праектных, выдавецкiх i iншых матэрыялаў, якiя датычацца гiсторыка-культурнай спадчыны, праводзiцца ў мэтах:

вывучэння i ўлiку матэрыяльных аб'ектаў i нематэрыяльных праяўленняў творчасцi чалавека, якiя могуць мець гiсторыка-культурную каштоўнасць, садзейнiчання ў наданнi iм статусу гiсторыка-культурных каштоўнасцей i ўключэння ў Дзяржаўны спiс;

арганiзацыйнай i навукова-метадычнай дапамогi ў апублiкаваннi Дзяржаўнага спiса;

стварэння ўмоў для комплекснай ацэнкi наяўнага стану, функцыянальнага выкарыстання i ўтрымання гiсторыка-культурных каштоўнасцей;

фармiравання архiва вызначаных ва ўстаноўленым парадку раздзелаў навукова-праектнай дакументацыi на выкананне работ на гiсторыка-культурных каштоўнасцях, збору выдавецкiх i iншых матэрыялаў, якiя датычацца гiсторыка-культурнай спадчыны народа Беларусi;

садзейнiчання органам дзяржаўнага кiравання, установам, грамадскiм арганiзацыям, грамадзянам, iншым зацiкаўленым пры вырашэннi пытанняў i арганiзацыi работы па ахове гiсторыка-культурнай спадчыны, правядзеннi навукова-даследчых, праектных, вытворчых i iншых мерапрыемстваў у дачыненнi да гiсторыка-культурных каштоўнасцей i ў зонах iх аховы;

садзейнiчання арганiзацыi мiжнароднага супрацоўнiцтва ў справе аховы гiсторыка-культурнай спадчыны, спрыяння дзейнасцi па вяртанню ў Рэспублiку Беларусь культурных каштоўнасцей, незаконна вывезеных за яе межы;

папулярызацыi гiсторыка-культурнай спадчыны народа Беларусi ў краiне i за яе межамi.
Глава 3

ПАРАДАК ФАРМIРАВАННЯ БАНКА ЗВЕСТАК
8. Фармiраванне Банка звестак ажыццяўляецца спецыялiстамi ААТ "Праектрэстаўрацыя", якiя маюць адпаведную квалiфiкацыю, што дазваляе праводзiць iм выяўленне, аналiз i рэдагаванне iнфармацыi аб каштоўнасцях, занясенне яе ў электронную базу дадзеных Банка звестак, архiвiраванне навукова-даследчых, праектных i iншых матэрыялаў, якiя датычацца гiсторыка-культурнай спадчыны (далей - спецыялiсты).

(в ред. постановления Совмина от 29.07.2010 N 1129)

(см. текст в предыдущей редакции)

9. На кожную каштоўнасць, вызначаную ў адпаведнасцi з пунктам 4 дадзенага Палажэння, у Банку звестак запаўняецца ўлiковы дакумент у форме электроннага пашпарта, раздзелы якога складаюць iнтэрфейс Банка звестак.

10. У iнтэрфейсе Банка звестак паслядоўна або ў iншым спецыяльна зададзеным парадку прадстаўлены наступныя раздзелы электроннага пашпарта:

улiковыя дадзеныя i месца знаходжання каштоўнасцi, у якiм прадстаўлены юрыдычны адрас каштоўнасцi, i для гiсторыка-культурнай каштоўнасцi - шыфр адпаведна Дзяржаўнаму спiсу;

абгрунтаванне статусу каштоўнасцi з указаннем дзеючых нарматыўных прававых актаў, паводле якiх нададзены статус гiсторыка-культурнай каштоўнасцi, а таксама страцiўшых сiлу нарматыўных прававых актаў, якiмi гэты або прыраўняны да яго статус надаваўся ў папярэднi перыяд;

гiстарычны адрас, якi магла мець каштоўнасць пры яе стварэннi i ў далейшы перыяд iснавання;

характарыстыка ўласнiкаў (уладальнiкаў), якая змяшчае звесткi аб уласнiку (уладальнiку) каштоўнасцi, лакалiзацыi ўладання, датах пачатку i заканчэння права ўладання, форме ўласнасцi, кошце аб'екта i даце вызначэння гэтага кошту;

звесткi аб зонах аховы матэрыяльнай нерухомай гiсторыка-культурнай каштоўнасцi з указаннем даты i нумара нарматыўнага прававога акта, якiм зацверджаны праект зон аховы, тыпу гэтых зон, апiсання межаў i рэжымаў;

звесткi аб ахоўных абавязацельствах, якiя падпiсаны ўласнiкам (уладальнiкам) каштоўнасцi i зарэгiстраваны ва ўстаноўленым парадку ў Мiнiстэрстве культуры;

iнфармацыя пра адказных за правядзенне работ асоб з указаннем звестак у адпаведнасцi з дакументам, якi дае iм права на правядзенне пэўных вiдаў работ;

кароткае апiсанне каштоўнасцi;

характарыстыка сучаснага тэхнiчнага стану каштоўнасцi;

звесткi аб элементах каштоўнасцi, якiя маюць самастойны статус гiсторыка-культурнай каштоўнасцi;

гiсторыя фармiравання i выкарыстання каштоўнасцi;

кароткая гiстарычная даведка пра каштоўнасць;

графiчныя матэрыялы i фотаздымкi з адлюстраваннем каштоўнасцi, у тым лiку ў розныя перыяды яе iснавання або бытавання;

архiўныя i бiблiяграфiчныя крынiцы пра каштоўнасць;

звесткi аб наяўнасцi навукова-тэхнiчнай дакументацыi на рэстаўрацыю i iншыя вiды работ на гiсторыка-культурных каштоўнасцях.

У кожным раздзеле электроннага пашпарта ўказваюцца прозвiшча i iнiцыялы яго складальнiка (спецыялiста), дата запаўнення гэтага раздзела.

Раздзелы пашпарта могуць быць дапоўнены iншымi звесткамi, якiя змяшчаюць важную для характарыстыкi каштоўнасцi iнфармацыю.

11. Юрыдычныя i фiзiчныя асобы, у тым лiку iндывiдуальныя прадпрымальнiкi, якiя з'яўляюцца заказчыкамi распрацоўкi навукова-праектнай дакументацыi на выкананне работ на матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцях, у абавязковым парадку павiнны перадаваць у ААТ "Праектрэстаўрацыя" ўстаноўленыя Мiнiстэрствам культуры раздзелы навукова-праектнай дакументацыi на ўсе вiды работ на гiсторыка-культурных каштоўнасцях i ў зонах iх аховы для ўнясення адпаведнай iнфармацыi ў Банк звестак.

(в ред. постановления Совмина от 29.07.2010 N 1129)

(см. текст в предыдущей редакции)

Iнфармацыя перадаецца ў Банк звестак на папяровых i (або) электронных носьбiтах заказчыкам распрацоўкi навукова-праектнай дакументацыi або па яго даручэнню праектнай арганiзацыяй, якая выканала распрацоўку гэтай навукова-праектнай дакументацыi. Без выканання гэтага патрабавання навукова-праектная дакументацыя не падлягае ўзгадненню i дазвол на выкананне работ на гiсторыка-культурных каштоўнасцях не выдаецца.

12. Запаўненне i дапаўненне iнфармацыяй раздзелаў электроннага пашпарта (базы дадзеных), яе змяненне ў вынiку выяўлення новых дадзеных праводзiцца спецыялiстамi на падставе атрыманых у ходзе праведзеных навукова-даследчых i iншых мерапрыемстваў звестак або копiй матэрыялаў, якiя датычацца гiсторыка-культурных каштоўнасцей або iншых адметных вынiкаў i сведчанняў гiстарычнага, культурнага i духоўнага развiцця народа Беларусi, выяўленых у ходзе гэтых мерапрыемстваў.

Не дапускаецца ўчыненне перашкод спецыялiстам пры выкананнi iмi работы па збору звестак i матэрыялаў аб гiсторыка-культурнай спадчыне Рэспублiкi Беларусь, правядзенне якой пiсьмова пацвярджаецца Мiнiстэрствам культуры або ААТ "Праектрэстаўрацыя". Службовыя асобы, уласнiкi (уладальнiкi) i карыстальнiкi гiсторыка-культурнымi каштоўнасцямi, грамадзяне, кiраўнiкi i супрацоўнiкi навукова-праектных арганiзацый, iншыя зацiкаўленыя абавязаны спрыяць спецыялiстам у выяўленнi i атрыманнi дакладнай iнфармацыi i матэрыялаў аб гiсторыка-культурнай спадчыне народа Беларусi.

(в ред. постановления Совмина от 29.07.2010 N 1129)

(см. текст в предыдущей редакции)

13. За ААТ "Праектрэстаўрацыя", якое выконвае работу па фармiраванню Банка звестак, замацоўваюцца абсталяванне i тэхнiчныя сродкi, непасрэдна прызначаныя для фармiравання Банка звестак, што дазваляюць з выкарыстаннем сучасных тэхналогiй праводзiць выяўленне, фiксацыю, капiраванне, рэдагаванне i захаванне iнфармацыi аб гiсторыка-культурнай спадчыне, яе прадастаўленне ва ўстаноўленым парадку зацiкаўленым, увядзенне ў шырокi ўжытак вызначаных раздзелаў Банка звестак з мэтай папулярызацыi гiсторыка-культурнай спадчыны Рэспублiкi Беларусь.

(в ред. постановления Совмина от 29.07.2010 N 1129)

(см. текст в предыдущей редакции)
Глава 4

ПАРАДАК АЗНАЯМЛЕННЯ З IНФАРМАЦЫЯЙ,

ЯКАЯ ЗМЯШЧАЕЦЦА Ў БАНКУ ЗВЕСТАК
14. Электронная праграма Банка звестак разлiчана на прадастаўленне iнфармацыi аб гiсторыка-культурнай спадчыне на электронных носьбiтах пры дапамозе лакальных сетак, праз глабальную камп'ютэрную сетку Iнтэрнет i на папяровых носьбiтах.

15. Органы дзяржаўнага кiравання, дзяржаўныя архiвы i бiблiятэкi, юрыдычныя i фiзiчныя асобы, якiя бясплатна прадстаўляюць iнфармацыю аб гiсторыка-культурнай спадчыне для занясення яе ў базу дадзеных Банка звестак, могуць карыстацца змешчанай у iм iнфармацыяй, а таксама сабранымi матэрыяламi навукова-праектнага i архiўна-бiблiяграфiчнага характару на бязвыплатнай аснове.

16. Iншыя зацiкаўленыя могуць карыстацца iнфармацыяй, прадастаўляемай згодна з пунктам 14 дадзенага Палажэння, з аплатай паслуг Банка звестак адпаведна калькуляцыi яго рэальных расходаў, зацверджанай Мiнiстэрствам культуры.

Сродкi, атрыманыя ААТ "Праектрэстаўрацыя" за карыстанне iнфармацыяй Банка звестак, паступаюць на адпаведны рахунак гэтага прадпрыемства i выкарыстоўваюцца на патрэбы фармiравання Банка звестак або на яго матэрыяльна-тэхнiчнае забеспячэнне.

(в ред. постановления Совмина от 29.07.2010 N 1129)

(см. текст в предыдущей редакции)

17. Пры стварэннi ў Iнтэрнеце сайта Банка звестак для агульнага азнаямлення прадстаўляюцца iнфармацыя, якая адпавядае раздзелам Дзяржаўнага спiса, а таксама асобныя iлюстрацыйныя матэрыялы, неабходныя для дастатковага ўяўлення гiсторыка-культурнай каштоўнасцi або iншых адметных вынiкаў i сведчанняў гiстарычнага, культурнага i духоўнага развiцця народа Беларусi.

18. Пры выкарыстаннi iнфармацыi, якая змяшчаецца ў Банку звестак, спасылка на раздзелы дадзенага Банка з'яўляецца абавязковай.
ЗАЦВЕРДЖАНА

Пастанова

Савета Мiнiстраў

Рэспублiкi Беларусь

15.06.2006 N 762
ПАЛАЖЭННЕ

АБ ПАРАДКУ ВЫДАЧЫ ДАЗВОЛУ НА ВЫКАНАННЕ РАБОТ

НА ГIСТОРЫКА-КУЛЬТУРНЫХ КАШТОЎНАСЦЯХ
(в ред. постановлений Совмина от 31.12.2006 N 1803,

от 18.09.2007 N 1185, от 17.12.2007 N 1747,

от 06.05.2009 N 599, от 29.07.2010 N 1129)
Глава 1

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI
1. Дадзенае Палажэнне распрацавана ў адпаведнасцi з Законам Рэспублiкi Беларусь ад 9 студзеня 2006 года "Аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны Рэспублiкi Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 9, 2/1195) (далей - Закон) у мэтах вызначэння парадку выдачы дазволу на правядзенне ўсiх вiдаў навукова-праектных i рэстаўрацыйна-аднаўленчых работ на матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцях (у зонах аховы нерухомых матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей) i эталонах фiксаваных нематэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей (далей - гiсторыка-культурныя каштоўнасцi), вызначаных артыкулам 36 Закона.

2. Дадзенае Палажэнне з'яўляецца абавязковым для ўсiх юрыдычных i фiзiчных асоб, у тым лiку iндывiдуальных прадпрымальнiкаў, уласнiкаў (уладальнiкаў), зацiкаўленых у выкананнi навукова-даследчых i рэстаўрацыйна-аднаўленчых работ на гiсторыка-культурных каштоўнасцях (далей - заказчык).

3. Дазвол на выкананне работ на гiсторыка-культурных каштоўнасцях (далей - дазвол) выдаецца Мiнiстэрствам культуры i дае права на правядзенне ўсiх вiдаў работ на гiсторыка-культурных каштоўнасцях, за выключэннем выпадкаў, вызначаных у пункце 4 дадзенага Палажэння.

Дазвол не вызваляе заказчыка ад неабходнасцi афармлення дакументаў у дзяржаўных органах на выкананне такiх работ у выпадках, прадугледжаных заканадаўствам.

4. Не патрабуецца дазвол на работы па забеспячэнню належнага тэхнiчнага i санiтарнага стану гiсторыка-культурных каштоўнасцей, у тым лiку работы па бягучаму рамонту i тэхнiчнаму абслугоўванню ў межах ахоўнага абавязацельства, прадугледжанага артыкулам 44 Закона, якiя выконваюцца штодзённа або з iншай перыядычнасцю.

5. Заказчыкi па распрацоўцы навукова-праектнай дакументацыi на выкананне рэстаўрацыйна-аднаўленчых работ на гiсторыка-культурных каштоўнасцях у абавязковым парадку павiнны перадаваць у Банк звестак аб гiсторыка-культурнай спадчыне Рэспублiкi Беларусь раздзелы навукова-праектнай дакументацыi, якiя датычацца выканання рэстаўрацыйна-аднаўленчых работ на гiсторыка-культурных каштоўнасцях i работ у зонах аховы нерухомых матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей. Без выканання гэтага патрабавання дазвол не выдаецца.
Глава 2

ВIДЫ ДАЗВОЛАЎ I ТЭРМIН IХ ДЗЕЯННЯ
6. Дазвол выдаецца па форме згодна з дадаткам для выканання:

навукова-даследчых i праектных работ пасля ўзгаднення i зацвярджэння абгрунтаванай праграмы навукова-даследчых работ, складзенай з удзелам назначанага навуковага кiраўнiка гiсторыка-культурнай каштоўнасцi;

рэстаўрацыйна-аднаўленчых работ пасля ўзгаднення i зацвярджэння навукова-праектнай дакументацыi на выкананне рэстаўрацыйна-аднаўленчых работ на гiсторыка-культурных каштоўнасцях;

археалагiчных даследаванняў пасля прадастаўлення Нацыянальнай акадэмiяй навук Беларусi iх выканаўцам права на правядзенне дадзеных даследаванняў.

Дазвол на выкананне навукова-даследчых i праектных работ выдаецца на правядзенне:

гiсторыка-архiўных i бiблiяграфiчных даследаванняў;

архiтэктурна-археалагiчных абмераў;

iнжынернага даследавання будаўнiчых канструкцый;

навуковых даследаванняў па зандажах i шурфах;

натурных даследаванняў;

лабараторных аналiзаў, даследаванняў, выпрабаванняў матэрыялаў;

фотафiксацыi;

праектных работ;

кiраўнiцтва распрацоўкай навукова-праектнай дакументацыi на выкананне рэстаўрацыйна-аднаўленчых работ на гiсторыка-культурных каштоўнасцях, у тым лiку на правядзенне аўтарскага нагляду за iх выкананнем.

Дазвол на выкананне рэстаўрацыйна-аднаўленчых работ выдаецца для правядзення аднаўленчых работ, дапаўненняў, кансервацыi, прыстасавання, рамонту, раскрыцця, рэгенерацыi, рэканструкцыi, рэстаўрацыi.

7. Дазвол выдаецца юрыдычным асобам i iндывiдуальным прадпрымальнiкам на тэрмiн да канца каляндарнага года, у якiм запланавана правядзенне работ, фiзiчным асобам (акрамя iндывiдуальных прадпрымальнiкаў) - да канца каляндарнага года, у якiм запланавана заканчэнне работ.

(часть первая п. 7 в ред. постановления Совмина от 17.12.2007 N 1747)

(см. текст в предыдущей редакции)

Пасля заканчэння тэрмiну дзеяння дазволу або для працягу прыпыненай дзейнасцi ў выпадках, вызначаных Законам, заказчык павiнен у парадку згодна з дадзеным Палажэннем звярнуцца ў Мiнiстэрства культуры з заявай аб выдачы дазволу на працяг работ.
Глава 3

ПАРАДАК ВЫДАЧЫ ДАЗВОЛАЎ
8. Для атрымання дазволу заказчык, якi з'яўляецца юрыдычнай асобай або iндывiдуальным прадпрымальнiкам, звяртаецца ў Мiнiстэрства культуры з заявай, складзенай па форме, якая ўстанаўлiваецца Мiнiстэрствам культуры.

Для атрымання дазволу на працяг работ да заявы прыкладаецца справаздача аб выкананых на працягу папярэдняга года работах на гiсторыка-культурнай каштоўнасцi, складзеная пры ўдзеле навуковага кiраўнiка гiсторыка-культурнай каштоўнасцi.

(п. 8 в ред. постановления Совмина от 06.05.2009 N 599)

(см. текст в предыдущей редакции)

9. Исключен.

(п.9 исключен. - Постановление Совмина от 18.09.2007 N 1185.

(см. текст в предыдущей редакции)

9-1. Пералiк дакументаў i (або) звестак, якiя прадстаўляе фiзiчная асоба, акрамя iндывiдуальнага прадпрымальнiка, у Мiнiстэрства культуры для атрымання дазволу, вызначаны ў пункце 8.5 пералiку адмiнiстрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца дзяржаўнымi органамi i iншымi арганiзацыямi па заявах грамадзян, зацверджанага Указам Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь ад 26 красавiка 2010 г. N 200 "Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 119, 1/11590).

(п. 9-1 в ред. постановления Совмина от 29.07.2010 N 1129)

(см. текст в предыдущей редакции)

10. Дакументы, прадстаўленыя заказчыкам, захоўваюцца ў Мiнiстэрстве культуры на працягу тэрмiну, прадугледжанага нарматыўнымi прававымi актамi Рэспублiкi Беларусь.

11. У выпадку прыняцця рашэння аб паэтапным правядзеннi рэстаўрацыйна-аднаўленчых работ з паралельным праектаваннем Мiнiстэрства культуры выдае дазвол на правядзенне работ паэтапна або на асобныя вiды работ у парадку, вызначаным дадзеным Палажэннем.

12. Падрыхтоўка дазволу для заказчыкаў, якiя з'яўляюцца юрыдычнымi асобамi або iндывiдуальнымi прадпрымальнiкамi, ажыццяўляецца ў 15-дзённы тэрмiн, для заказчыкаў фiзiчных асоб (акрамя iндывiдуальных прадпрымальнiкаў) - у двухмесячны тэрмiн з дня падачы заявы пры ўмове выканання патрабаванняў, вызначаных дадзеным Палажэннем.

(п. 12 в ред. постановления Совмина от 17.12.2007 N 1747)

(см. текст в предыдущей редакции)

13. Адмоўнае рашэнне ў выдачы дазволу афармляецца ў выглядзе пiсьма iнфармацыйнага характару з указаннем прычын адмовы.

14. Выдача або адмова ў выдачы дазволу на правядзенне работ на гiсторыка-культурнай каштоўнасцi фiксуецца ў кнiзе рэгiстрацыi дазволаў, форма якой зацвярджаецца Мiнiстэрствам культуры.

15. Дазвол на выкананне работ выдаецца бясплатна.

16. У выпадку змянення праектных рашэнняў на рэстаўрацыйна-аднаўленчыя работы, пры якiх праектная дакументацыя патрабуе паўторнага ўзгаднення i правядзення экспертызы, заказчык у месячны тэрмiн пiсьмова iнфармуе аб гэтым Мiнiстэрства культуры ў мэтах разгляду магчымасцi працягу работ.

У выпадку пагрозы iснаванню гiсторыка-культурнай каштоўнасцi ў працэсе выканання рэстаўрацыйна-аднаўленчых работ заказчык абавязаны прыпынiць усе работы i паведамiць аб гэтым у Мiнiстэрства культуры.

17. У выпадку перадачы правоў на правядзенне работ iншаму заказчыку або пры перадачы падраду iншай праектнай або будаўнiчай арганiзацыi дазвол павiнен быць перааформлены заказчыкам у Мiнiстэрстве культуры ў двухтыднёвы тэрмiн.

18. Пры правядзеннi рэстаўрацыйна-аднаўленчых работ копiя дазволу павiнна быць на аб'екце ў выканаўцы работ, якi прызначаны загадам падрадчыка i з'яўляецца адказным за выкананне работ на дадзеным аб'екце.

19. Дазвол можа быць прыпынены ў выпадках:

калi правядзенне работ не пачата ў шасцiмесячны тэрмiн з даты выдачы дазволу;

выяўлення факту фальсiфiкацыi прадстаўленых у Мiнiстэрства культуры дакументаў;

невыканання заказчыкам патрабаванняў пунктаў 16 i 17 дадзенага Палажэння.

Аб прыпыненнi дзеяння дазволу Мiнiстэрства культуры выдае прадпiсанне, дзеянне якога захоўвае сiлу да ўстаранення парушэння.

20. Пасля заканчэння ўсiх работ на гiсторыка-культурнай каштоўнасцi заказчык прадстаўляе ў Мiнiстэрства культуры навукова-рэстаўрацыйную справаздачу аб выкананых работах, складзеную навуковым кiраўнiком гiсторыка-культурнай каштоўнасцi, пасля чаго названае Мiнiстэрства ў межах сваёй кампетэнцыi выдае заключэнне аб магчымасцi прыёмкi ўказанай каштоўнасцi ў эксплуатацыю.

Выкананне работ на гiсторыка-культурных каштоўнасцях без дазволу Мiнiстэрства культуры, а таксама выкананне iншых вiдаў работ, не азначаных у дазволе, з'яўляецца самавольным i цягне адказнасць у адпаведнасцi з заканадаўствам.
Дадатак

да Палажэння аб парадку

выдачы дазволу на выкананне

работ на гiсторыка-культурных

каштоўнасцях
Форма
МIНIСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
ДАЗВОЛ

на права правядзення работ на гiсторыка-культурнай каштоўнасцi

ад "__" ___________ 20__ г. N ________
Дазвол сапраўдны па "__" __________ 20__ г.
У адпаведнасцi з артыкулам 37 Закона Рэспублiкi Беларусь "Аб

ахове гiсторыка-культурнай спадчыны Рэспублiкi Беларусь" дазвол

выдадзены __________________________________________________________

(поўная назва юрыдычнай асобы,

____________________________________________________________________

прозвiшча, iмя, iмя па бацьку фiзiчнай асобы)
на правядзенне _____________________________________________________

(назва работ)

(у адпаведнасцi з пунктам (i)

артыкула 36 названага Закона)

на гiсторыка-культурнай _____________________________________

каштоўнасцi катэгорыi "__" (назва гiсторыка-культурнай

Выканаўца работ: каштоўнасцi i яе месцазнаходжанне)

генпраектная (праектная)

арганiзацыя або генпадрадная _______________________________________

(падрадная) арганiзацыя ____________________________________________
Асобыя ўмовы: ______________________________________________________

Аб'ект пад шыфрам ____________________ унесены ў Дзяржаўны спiс

гiсторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублiкi Беларусь згодна з

пастановай Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад "__" ____________

20_ г. N __ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,

20__ г., N _____).

Адказным за захаванасць гiсторыка-культурнай каштоўнасцi (усiх

яе адметных вартасцей) у працэсе работ з'яўляецца навуковы кiраўнiк

аб'екта, архiтэктар ________________________________________________

(прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)

_____________ ___________ ______________________________________

(пасада) (подпiс) (iнiцыялы, прозвiшча адказнай асобы)

М.П.
ЗАЦВЕРДЖАНА

Пастанова

Савета Мiнiстраў

Рэспублiкi Беларусь

15.06.2006 N 762
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка